StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)

Metode sintetice de determinare a nfce

Un anumit grad de sintetizare au si metodele analitice bazate pe cifra de afaceri, intrucat pornesc de la elemente caracteristice fntregii categorii de stocuri pentru care se utilizeaza: cifra de afaceri totala, soldul materialelor sau produselor (in curs sau finite), ponderea cheltuielilor materiale sau de fabricatie in cifra de afaceri etc. Deci nu pornesc de la fiecare element semnificativ de materiale si de produse. Tot astfel si calculul necesarului de finantat trimestrial, bazat pe costurile exploatarii, se determina prin sintetizarea calculelor pe elemente semnificati.
Metodele sintetice, prezentate in continuare, au un grad de sinteza mai mare, respectiv se folosesc pentru determinarea necesarului de finantat trimestrial pe total acti circulante. Elementele de fundamentare sunt bazate tot pe relatia de proportionalitate dintre actile circulante pe de o parte, si costurile exploatarii sau cifra de afaceri, pe de alta parte. Am, astfel, metode sintetice fundamentate pe:
a. viteza de rotatie in functie de costuri;


b. actile circulante ce revin la 1000 lei productie;
c. rata cinetica a actilor circulante.
a. Viteza de rotatie in functie de costuri este o sinteza a metodelor analitice bazate pe costuri.
Necesarul de finantat trimestrial, pe total acti circulante (NFCEtrim), se determina in functie de productia fizica previzionata trimestrial (Q), de costul complet unitar antecalculat (Ce) si in functie de viteza de rotatie din perioada precedenta (Dr).
b. Actile circulante la 1000 lei productie marfa (Ac/1000) reprezinta un coeficient de proportionalitate specific anului precedent. Pentru ca acesta sa fie reprezentativ, din actile circulante luate in calcul se scad cele care sunt supranormati.
c. Rata cinetica specifica, pentru toate actile circulante (Re), se determina in raport cu cifra de afaceri din anul precedent (CAq).
Pentru a ajusta liniaritatea raportului dintre volumul necesarului de finantat si volumul activitatii de exploatare care Ie-a determinat (exprimata in costuri sau in cifra de afaceri), dar si pentru a apropia rezultatele metodelor sintetice fata de cele obtinute prin metoda analitica, se propune introducerea unui coeficient de degresivitate a cresterii actilor circulante. Acest coeficient este masurabil fie prin ritmul de accelerare a rotatiei actilor circulante (ritm masurat statistic), fie printr-o marime dezirabila, care sa apropie intreprinderea analizata de rezultatele concurentei sau de cele medii pe ramura. Luarea in calcul a acestei degresivitati presupune corectarea necesarului de finantat, previzionat cu un coeficient subunitar egal cu: 1 - coeficientul de accelerare a rotatiei actilor circulante.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE