StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Finantarea ciclului de exploatare
Trimite articolul prin email Datoriile din exploatare (surse atrase) : Finantarea ciclului de exploatare Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Datoriile din exploatare (surse atrase)Datoriile din exploatare rezulta din relatiile contractuale ale intreprinderii cu tertii (care asigura furnizarea de materii prime, materiale, manopera, servicii) sau cu statul (catre care intreprinderea are obligatia, prin lege, de a plati impozite si taxe). Pe intervalul de la intrarea si receptia materialelor, serviciilor, manoperei sau de la nasterea datoriilor catre stat si pana la momentul platii efecti a acestei datorii, intreprinderea beneficiaza de o sursa de capitaluri, furnizata, de acesti terti, in mod gratuit.
Avand in dere caracterul avantajos al acestei surse de capital, intreprinderea ar putea profita prin cresterea, ca volum, a acestor datorii (angajarea lor) si prin amanarea termenului efectiv de plata. Cum, insa, angajarea acestor datorii este reglementata prin contacte sau prin legile de impozitare, intreprinderea va fi penalizata prin depasirea termenului de plata.
Cu toate acestea, amenzile si penalizarile pentru amanarea platii furnizorilor fie ca nu se aplica, fie ca nu sunt destul de penalizatoare, ceea ce face ca amanarea platii furnizorilor sa devina un fenomen real si critic, in economia romaneasca. Din moti ce tin de intreprindere (lipsa de lichiditati), dar si de sistemul bancar (privind incetinirea decontarii platilor), s-a ajuns la un blocaj financiar considerabil, cu o crestere foarte mare a arieratelor (plati intarziate), de circa 30% din PIB, la nilul anului 1994.
Un serviciu de trezorerie activ va cauta sa anagajeze intotdeuna datorii cu scadente relaxate (intinse in timp), in raport cu incasarile pentru care se va cauta sa se realizeze foarte repede. Daca trezorierul va ajunge sa aiba datorii de exploatare mai mari decat stocurile si creantele intreprinderii, el va reusi sa realizeze o NFR negativa, adica sa aiba un surplus de pasi circulante, un surplus de trezorerie, pronita gratuit de la terti (este adesea, cazul intreprinderilor de comert cu ridicata si cu amanuntul).
Fiind surse gratuite de capital, o gestiune eficienta a pasilor circulante ar fi aceea care reuseste un volum al decalajelor de plati favorabile, mai mare decat al decalajelor de incasari. Aceste decalaje de incasari sunt nefavorabile intreprinderii, intrucat reprezinta capitaluri interne, atrase gratuit de catre clientii acesteia.
In literatura noastra de specialitate sursele atrase de capitaluri circulante sunt denumite pasi sile, respectiv datorii ale intreprinderii catre terti (furnizori, personal, stat etc), minime si atrase pe o perioada de timp cvasipermanenta, ca urmare a reinnoirii continue a acestora, fn marime efectiva, acestea se evalueaza la nilul soldurilor datoriilor de exploatare din bilant, iar ca marimi previzionate se estimeaza dupa doua metode: analitica si sintetica:
Metoda analitica se foloseste pentru estimarea surselor atrase din datorii, cu termene fixe de plata si cu solduri crescatoare, pana in momentul platii acestora. Sunt grupate in categoria pasilor sile - 1 si se refera la datorii cu salariile, cu impozitele, cu energia, cu asigurarile etc.
Pasile sile -l se ifica dupa metoda insumarii soldurilor zilnice", care necesita parcurgerea a 6 etape:
1) alegerea trimestrului cu activitatea minima, intrucat pasile sile, calculate pentru acest trimestru, se vor regasi, cu siguranta, si-n cadrul celorlalte trimestre;


2) determinarea datoriei zilnice;
3) determinarea soldului la inceputul unei luni din trimestrul minim;
4) calculul soldurilor din fiecare zi ale lunii luate in calcul:
Urmatoarele doua etape insumeaza rezultatele etapelor 1-4, efectuate pentru fiecare datorie componenta a pasilor sile, -l;
5) insumarea soldurilor din fiecare zi de la toate pasile sile -l (se va obtine un sold zilnic pentru toate pasile sile -l);
6) alegerea soldului zilnic total cel mai mic din luna de calcul. Exemplu:
realizarea celor 6 etape de calcul a pasilor sile -l se poate urmari prin intocmirea elului nr.35.1.
Termenele (fixe) de plata sunt urmatoarele:
- energie: 15 si 30 ale lunii curente, cu plata intregului sold al datoriei;
- salarii: 25 ale lunii curente, pentru chenzina I si 10 ale lunii urmatoare, pentru chenzina II;


- CAS. : 10 ale lunii urmatoare;
- cercetare: 10 ale lunii urmatoare;


- impozitul pe profit: 15 ale lunii urmatoare;
- T.V.A. : semidecadal, a doua zi de la incheierea semidecadei. Exemple de calcul a pasilor sile(-i) din salarii :


a. cheltuielile cu salarii in trimestrul I (minim) :
5835 mii lei x 24% = 1400,4 mii lei. Calculul acestora a pornit de la totalul anual al acestor cheltuieli, previzionat in bugetul productiei (5835 mii lei) si de la ponderea de 24% a volumului de activitate din trimestrul I, in raport cu volumul anual de activitate.


b. cheltuieli zilnice cu salariile:
1400,4 : 90 = 15,56 mii lei;
c. soldul initial al datoriilor cu salariile, la inceputul lunii de calcul (chenzina a ll-a):
15,56 x 15 = 233,4 mii lei;


d. soldul zilnic al salariilor in luna de :
ziua 1 = 233,4 + 15,56 = 248,96 mii lei


ziua 2 = 248,96 + 15,56 = 264,2 mii lei
ziua 10 = 373,4 + 15,56 - 233,4 = 155,6 mii lei


ziua 15 = 217,8 + 15,56 = 233,6 mii lei
e. soldul minim total din luna de calcul
PS-l = 0 + 233.6 + 46.68 + 33.4 + 330.8 + 138.7 = 782.98 mii lei (in ziua 15)
Acest sold (782.98) reprezinta nilul constant previzionat al pasilor sile -l, din fiecare trimestru al anului de .
Metoda sintetica se foloseste pentru previzionarea surselor atrase din celelalte decalaje de plati ale intreprinderii, care nu au termene fixe de plata si care au sold variabil pe parcursul unei luni de zile . Sunt grupate in categoria pasilor sile -2 si se refera la datoriile fata de furnizorii de materiale, combustibil, piese de schimb etc, la datoriile pentru constituirea de rezer, de garantii etc.
Pasile sile -2 se ifica dupa metoda globala in functie de nilul trimestrial total al acestor datorii si de durata medie a decalajului de plati. in fapt, este o estimare in functie de viteza de rotatie a acestor pasi.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre finantarea ciclului de exploatare

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare