StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Mecanismul financiar al romaniei
Trimite articolul prin email Conceptul de mecanism financiar : Mecanismul financiar al romaniei Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Conceptul de mecanism financiarPotentialul economic al unei tari, posibilitatile acesteia de a satisface cerintele social-economice, locul pe care il ocupa in economia mondiala si masura participarii la diviziunea internationala a muncii, asigurarea unor conditii decente de viata populatiei, ca si independenta tarii, depind de modul cum resursele materiale, financiare si umane sunt atrase si folosite in circuitul economic, de organizarea si conducerea activitatii economice si sociale, de mecanismul economico-financiar de functionare a economiei nationale.
Orice tara are structuri proprii de ramura, forme adecvate de organizare a activitatii agentilor economici si institutiilor, reglementari de orientare si control; aplica metode si principii de conducere corespunzatoare ; foloseste modalitati si criterii diferite de cuantificare a eforturilor, de masurare a efectelor si de apreciere a eficientei


; utilizeaza instrumente economice, sociale si financiare variate de stimulare sau limitare a unor activitati de orientare a proceselor economico-sociale.
Mecanismul economico-financiar este determinat de na tu-a economica a relatiilor de productie, de complexitatea acestor relatii, de nivelul de dezltare al fortelor de productie, de noile forte motrice, de instrumentele economice, financiare si bancare, de conditiile in care se desfasoara procesul reproductiei sociale, precum si de factorii moral-politici care actioneaza in societatea noastra.
Mecanismul financiar este o componenta importanta a mecanismului economic.
Mecanismul economico-financiar reprezinta un sistem complex si dinamic de conducere, organizare si utilizare eficienta a resurselor materiale, de munca si banesti ale intregii societati. El are o larga sfera de aplicare, cuprinzand practic intregul sistem de conducere a agentilor economici, a institutiilor publice si a unitatilor administrativ-teritoriale, toate masurile, instrumentele si normele economico-financiare.
Mecanismul financiar este un angrenaj complex constituit din ansamblul conexiunilor si legaturilor, din totalitatea formelor, metodelor, principiilor, a instrumentelor financiare si bancare, a verigilor si celulelor interdependente, de organizare, previziune, gestiune si conducere a activitatii financiare, de infaptuire a gestiunii economico-financiare. De asemenea, el cuprinde modalitatile de determinare, comensurare si impulsionare a dezltarii economico-sociale, cu ajutorul carora se constituie si se gestioneaza fondurile banesti ale agentilor economici si ale statului in vederea realizarii - pe baza folosirii constiente a legilor economice, a categoriilor economice, a realitatilor concrete istorice si a relatiilor de piata, a reproductiei sociale si cresterii produsului national brut in conditii de eficienta ridicata si de asigurare a echilibrului economic, financiar, monetar si valutar, precum si armonizarea, prin modalitati economice a intereselor generale ale societatii cu cele ale agentilor economici si a persoanelor fizice, stimularea interesului si a raspunderii lor pentru administrarea cu eficienta cat mai ridicata a avutului public. Mecanismul financiar cuprinde, in acelasi timp, totalitatea proceselor de reglare a activitatii financiar-bancare, examinate ca expresie a deciziilor ce se adopta in procesul de organizare si conducere la nivelul tuturor verigilor organizatorice financiare.
Mecanismul economico-financiar cuprinde, in acelasi timp, modalitatile de actiune pentru incadrarea tarii in diviziunea internationala a muncii, pentru participarea la circuitul mondial de valori.
Componenta principala a mecanismului economico-financiar o constituie sistemul complex al conducerii activitatii economico-financiarc, care are urmatoarele elemente principale :
- principiile fundamentale de conducere a economiei nationale ;
- modul de organizare a economiei, formele legaturilor dintre celulele economiei nationale (intreprinderi, cooperative, societati nationale etc.)-si ale acesteia cu economia mondiala ;
- relatiile de piata si/sau ul (mecanismele de studiere a trebuintelor sociale ; de determinare, atragere si alocare a resurselor materiale, umane, financiare si valutare ; de producere, repartizare si utilizare a produsului national brut; de echilibrare a balantelor materiale, a fortei de munca si valorice) ;
- criteriile de eficienta in diferite sfere si niveluri ale economiei nationale ;
- instrumentele economice si metodele administrative utilizate in conducere ;
- mecanismele speciale pentru intensificarea, slabirea sau oprirea anumitor procese ;
- sistemul informational ;
- procedee referitoare la adoptarea deciziilor, control, analiza, evaluarea rezultatelor, corectarea elutiei, potrivit noilor conditii ;
- modalitatile adaptarii mecanismului economico-financiar la noile conditii interne si externe.
Mecanismele economico-financiare de functionare a economiei nationale a diferitelor tari pot avea unele conditionari determinate de trasaturi istorice comune de obiective politice, economice si sociale etc. Astfel de conditionari depind de : formele de proprietate asupra mijloacelor de productie ; regimul politico-ideologic, care poale fi democratic, cu mai multe partide sau totalitar cu un singur partid; modalitatile de repartizare a produsului national brut;; participarea tarilor la aliante politice, uniuni de natura economica, blocuri militare etc.
In acelasi timp, intre mecanismele economico-financiare ale diferitelor tari exista si deosebiri impuse de : structura sociala, relatiile sociale de productie, obiectivele politicii economice, nivelul de dezltare al fortelor de productie, conditiile naturale, marimea teritoriului tarii, gradul de independenta economica fata de strainatate etc.Intrucat este constituit ca un sistem de forme de existenta a economiei nationale, de metode si mijloace de organizare si conducere a activitatii economico-sociale si financiar-bancare la nivel macro si microeconomic, mecanismul economico-financiar cuprinde unitatea organica a urmatoarelor mecanisme : organizarea si conducerea economiei nationale; sistemul si aparatul financiar bancar, formarea preturilor si tarifelor; stimularea si raspunderea materiala, celelalte instrumente economice, financiare si bancare; cadrul institutional format din institutii si organe, cu atributii in domeniul financiar-bancar ; normele juridice (legi, decrete, hotarari ele), normele metodologice cu caracter normativ in domeniul financiar, metodele de conducere in sfera finantelor ele.
Mecanismul economico-financiar cuprinde toate laturile vietii economice, financiare, bancare, toate ramurile si subramurile economiei nationale, agentii economici, institutiile publice si unitatile, administrativ-teritoriale, organele financiar-bancare, instrumentele economice, financiare, bancare precum si cadrul juridic constituit din acte normative.
Mecanismul economico-financiar este axat pe functionarea urmatoarelor laturi componente principale: mecanismul programului economic, al pietei libere si mecanismul gestiunii economico-financiare, a autofinantarii cu intarirea raspunderii pentru gospodarirea rationala a resurselor aflate la dispozitia agentilor economici in vederea cresterii productivitatii muncii, obtinerii unui profil si a unei eficiente economico-sociale ridicate, legarea mai stransa a veniturilor agentilor economici si a fiecarui salariat de rezultatele obtinute.
Functionarea optima a mecanismului economico-financiar in profil de ramura economica si teritoriala, la nivel macro si microeconomic, are la baza cateva principii, si anume: conducerea si orientarea dezltarii economice-si sociale a tarii de catre stat; asezarea intregii activitati pe baze economice, realizarea gestiunii economico-financiare si a autofinantarii; cresterea activitatii economico-


sociale; participarea agentilor economici intr-o masura crescanda la constituirea fondurilor de resurse financiare ale statului; perfectionarea stimularii materiale si intarirea raspunderii; organizarea activitatii economico-financiare pe baza bugetului de venituri si cheltuieli; perfectionarea autocontrolului si a controlului financiar-bancar; relatiile de piata.
Mecanismul economico-financiar se bazeaza pe un sistem informational adecvat.
Crearea si aplicarea mecanismului economico-financiar presupune existenta unei conceptii clare privitoare la organizarea si conducerea economiei, finantelor, circulatiei banilor si creditelor, rezultata din existenta si dezltarea proprietatii publice, cooperatiste, mixte, private si familiale.
Mecanismul economico-financiar, ca mijloc de conducere a activitatii economico-sociale, reclama valorificarea superioara, sub aspect calitativ, a resurselor materiale, financiare si umane din intreaga tara.
Mecanismul economico-financiar trebuie astfel creat si aplicat incat sa contribuie la realizarea cu eficienta a tuturor obiectivelor programului de dezltare economica si sociala, ale bugetului de stat si ale bugetelor locale.
Prin intermediul mecanismului financiar se constituie, se repartizeaza si se utilizeaza cu eficienta fondurile banesti in concordanta cu obiectivele economice la toate nivelurile (agenti economici, departamente, ministere, ramuri economice si domenii de activitate si la nivelul intregii economii nationale), precum si in profil teritorial (comune, orase, municipii, judete). De asemenea, mecanismul financiar este chemat sa asigure desfasurarea normala, neintrerupta a reproductiei sociale, a repartitiei, circulatiei si utilizarii eficiente a produsului national brut.
Mecanismul financiar cuprinde toate fluxurile financiare, monetare si de credit din economia nationala, in aceasta privinta, mecanismul financiar sileste sistemul de fonduri banesti ce se constituie in economia nationala, repartizarea si legaturile lor de corespondenta, interventia lor (fondurile proprii - autofinantarea, fondul de creditare, fondul bugetar) in activitatea economica, astfel incat sa se asigure echilibrul banesc si financiar la nivel micro si macroeconomic.
Concomitent, prin mecanismul financiar se executa un control sistematic, riguros asupra intregii activitati economice, sociale, financiare, monetare, de credit si valutare, asupra constituirii si utilizarii eficiente a resurselor materiale, umane si financiare, respectarii si intaririi ordinii si disciplinei economice, financiare si bancare.
Romania foloseste metode adecvate economiei de piata privind organizarea si conducerea activitatii economico-sociale si financiare corespunzatoare realitatilor nationale ale tarii, adecvate nivelului de dezltare al fortelor si a relatiilor de productie menite sa creeze cadrul necesar dezltarii echilibrate atat a ramurilor economice, cat si a tuturor zonelor tarii, astfel incat sa se asigure cresterea produsului national brut, a avutiei nationale, apararea suveranitatii si independentei patriei.
Mecanismul financiar este o categorie coxnplexa si dinamica, prin care se exercita o gama de functii in cadrul sistemului economic, se asigura infaptuirea obiectivelor strategice ale politicii statului si desfasurarea normala a vietii economico-sociale si financiar-bancare. Un loc important il ocupa functia de conducere si reglare a proceselor economice in concordanta cu interesele nationale. Prin aceasta functie se realizeaza repartizarea resurselor economice pe destinatiile considerate ca fiind in concordanta cu cerintele, posibilitatile si interesele nationale.In economia de piata si cu deosebire in perioada tranzitiei la aceasta economie, statul, prin institutiile si organele sale, indeplineste un rol important in buna functionare a mecanismului economico-financiar. Statul actioneaza ca autoritate publica, ca producator si consumator de bunuri si servicii, organizator si finantator, al asigurarilor si protectiei sociale, bancher, contractant de imprumuturi, asigurator si/sau asigurat. De asemenea, influenteaza productia materiala, consumul si acumularea, schimburile cu strainatatea, repartitia produsului national brut.
Statul influenteaza activitatea economico-sociala prin finantarea unor obiective si actiuni din resursele bugetare ; de asemenea, cu ajutorul instrumentelor economice si financiare (impozite, taxe, contributii, transferuri si subventii, creditul, dobanzile, preturile, tarifele, cursul de schimb etc). Influenta statului in economie se realizeaza prin constituirea si utilizarea fondurilor financiare publice, prin participarea la activitati economico-firian-ciare ca agent economic, bancher, asigurator etc., prin folosirea instrumentelor financiare, a normelor si normativelor financiare, a urilor financiare etc.
Mecanismul economico-financiar este chemat sa asigure posibilitatea de a cunoaste, pe baze realiste si la timp, a cerintelor si posibilitatilor economiei nationale, pentru a se determina lumul cheltuielilor necesare obtinerii unor rezultate economico-financiare cat mai bune. Cheltuielile si rezultatele se masoara cu indicatorii economico-financiari adecvati care sa reflecte corect (exact) situatia economico-financiara.
Mecanismul economico-financiar trebuie astfel construit incat sa functioneze normal pentru a asigura dezltarea economico-sociala echilibrata in profil de ramura economica si teritoriala, la nivel macro si microeconomic.
Mecan'smul economico-financiar este chemat sa asigure cresterea eficientei economico-sociale in conditiile dezltarii echilibrate a economiei si culturii nationale. Cresterea eficientei economico-sociale constituie una dintre functiile de baza ale mecanismului economico-financiar. Eficienta trebuie asigurata pe fiecare ramura, subramura, agenl economic, produs si loc de munca. Cresterea eficientei economico-sociale este unicul criteriu de corelare a dinamismului cu silitatea in procesul de adaptare continua a mecanismului economico-financiar.In cadrul mecanismului economico-financiar gestiunea economico-finan-ciara, autofinantarea ocupa un loc important.
Metodele si instrumentele mecanismului economico-financiar folosite cu succes pana astazi pot sa nu mai corespunda maine si chiar sa devina o frana in dezltarea economico-sociala. Datorita acestui fapt, mecanismul economico-financiar trebuie adaptat continuu cerintelor si posibilitatilor economiei nationale. Mecanismul economico-financiar trebuie sa se caracterizeze prin silitate relativa, dar nu prin rigiditate s; imobilism.
Efectele mecanismului economico-financiar depind de masura in care el corespunde cerintelor obiective de dezltare economico-sociala a tarii precum si de modul cum actioneaza oamenii.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre mecanismul financiar al romaniei

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare