StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Bugetul de venituri sl cheltuieli al casei de economii sl consemnatiuniCasa de Economii si Consemnatiuni elaboreaza anual bugetul de nituri si cheltuieli pe baza caruia se desfasoara intreaga sa activitate.
Bugetul de nituri si cheltuieli este principalul instrument de conducere a activitatii financiare, de gestiune economico-financiara, de autofinantare, de decizie, analiza si control al activitatii ce o desfasoara, de asigurare a echilibrului financiar si cresterea eficientei activitatii.
Bugetul de nituri si cheltuieli cuprinde : niturile, cheltuielile si o recapitulatie.
La partea de nituri, bugetul cuprinde niturile din operatii si alte nituri, si anume : dobanzile incasate de la institutiile de credit pentru disponibilul C.E.C. (B.N.R., B.C.R., B.A., B.R.D.); dobanzi incasate la creditele acordate populatiei; niturile din vanzarea obligatiunilor C.E.C. ; comisioane si taxe din operatii in conturile curente si din alte operatii cu clientii; do-Jbanzi incasate la creditele acordate unitatilor bancare, pe termen lung; dobanzi incasate la creditele acordate unitatilor bancare, pe termen scurt efc.
La partea de cheltuieli, bugetul cuprinde : cheltuielile efectuate cu operatiile si cheltuielile generale.
Cheltuielile efectuate cu operatiile cuprind : dobanzile platite la conturile de disponibili+ati ale organizatiilor de masa ; dobanzile platite la fondurile constituite pentru plata pensiilor; dobanzile la depunerile populatiei pe librete cu dobanda ; dobanzile la depunerile populatiei pe librete cu dobanda, pe termen; dobanzile la depuneiile speciale pe librete (garantii gestionari); dobanzile la depunerile in conturile personale ale populatiei; dobanzile la depunerile pe libretele de economii cu dobanda si castiguri; dobanzile la depunerile pe libretele de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme ; dobanzile la depunerile in conturi curente pentru cumparari de autoturisme ; dobanzile la depunerile pe carnete de cecuri cu suma limitata ; dobanzile la depunerile populatiei pe librete de economii pentru cumparari de locuinte proprietate personala ; dobanzile platite la conturile curente ale fundatiilor ; castigurile la depunerile pe librete cu castiguri ; castigurile la obligatiunile iesite la sorti; castigurile la depunerile pe librete cu dobanda si castiguri ; castigurile la depunerile pe librete de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme ; castigurile la depunerile de economii pentru construirea de locuinte; castigurile la depunerile pe librete de economii cu castiguri in materiale de constructii ; castigurile la depunerile pe librete de economii pentru turism ; comisioanele platite pentru operatiile prin reteaua postala; comisioanele platite pentru operatiile prin cooperatile de credit; taxele platite pentru sumele imprumutate de la PTTR ; taxele pentru remiterile prin mandate postale ; cheltuielile cu tragerile la sorti ale castigurilor ; cheltuielile pentru serviciile prestate de institutiile de credit; remuneratiile agentilor, mandatarilor si personalului PTTR pentru operatii C.E.C, inclusiv impozite si contributii la asigurarile sociale ; premiile pentru atragerea disponibilitatilor banesti ale populatiei; recompensele platite colectilor de elevi in cadrul diferitelor manifestari in legatura cu actiunea de economisire ; cheltuielile in contul clientilor pentru posta, telegraf, telefon ; dobanzile si comisioanele platite sau restituite privind anii precedenti; cheltuielile cu imprimatele, tipariturile si materialele specifice operatiunilor C.E.C. ; cheltuielile pentru actiuni de popularizare ; dirse cheltuieli privind operatiile.
Cheltuielile generale cuprind : salariile personalului; contributia la asigurarile sociale de stat asupra salariilor personalului ; cheltuieli din fondul de salarii pe activitati si actiuni ; premiile anuale ale personalului; alte premii platite ; amortizarea actilor fixe ; chirii si impozite pe cladiri; cheltuieli cu prelucrarea mecanizata si automatizata a datelor ; pregatirea personalului si practica in productie; cheltuieli cu protectia muncii; contributia de 5% calculata asupra fondului de salarii pentru constituirea fondului de ajutor de somaj ; debitoii insolvabili sau disparuti ; cheltuieli de protocol; cheltuielile cu transportul valorilor, materialelor si actilor fixe ; cheltuielile cu intretinerea, reparatiile curente si capitale la mijloacele de transport; cheltuielile de regie ; amortizarea actilor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei de serviciu normate; furnituri de birou; carti, reviste, publicatii, abonamente ; cheltuielile PTTR in tara si privind relatiile externe ; deplasari, detasari si transferari; materiale pentru intretinerea si curatenia cladirilor ; reparatii curente la cladiri si alte acti fixe : reparatii capitale la cladiri; cheltuieli pentru incalzire, energie electrica, apa, canal, salubritate ; alte cheltuieli. Total general cheltuieli.
Recapitulaiia cuprinde : niturile, cheltuielile, profitul brut, din care 5% la fondul de rezerva, impozit. Profitul net, din care : fondul de participare a salariatilor la profit (10%); fond de dezvoltare ; fond de risc ; alte fonduri.
Casa de Economii si Consemnatiuni acorda atentia cunita elaborarii pe baze reale a bugetului de nituri si cheltuieli, echilibrarii si bunei executari si incheierii acestui buget.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare