StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Datoria publica externa

Garantarea datoriei publice externe de catre statGurnul Romaniei poate angaja, potrivit legii, imprumuturi externe pe termen mediu si lung, contractate direct sau de catre societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale cu gaiantia statului, pentru realizarea programelor de dezvoltare, restructurare economica, realizarea altor obiecti sau actiuni de interes public, crearea si mentinerea rezeri valutare a statului, asigurarea resurselor necesare inlaturarii efectelor determinate de calamitati ale naturii sau in alte cazuri de forta majora.In temeiul propunerii Gurnului, Parlamentul Romaniei aproba necesarul de imprumuturi externe, determinat pe baza strategiei privind datoria publica externa, in limita plafonului de credite externe si de indatorare externa.
Creditele externe pentru realizarea unor obiecti de institii de catre societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale sunt garantate, in numele statului, de catre Ministerul Finantelor pe baza analizelor de proiect ale Bancii de Export-Import a Romaniei ' S.A. si cu aprobarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
La propunerea Ministerului Finantelor s! cu avizul consultativ al Bancii Nationale a Romaniei, Gurnul aproba emisiunea de titluri de valoare care se lanseaza pe pietele financiare externe.
Operatiunile privind realizarea angajamentelor de datorie publica externa se efectueaza de catre Ministerul Finantelor care, in acest scop, incheie conntii cu bancile comerciale si cu beneficiarii imprumuturilor contractate.
Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei realizeaza supragherea generala a executiei de casa a angajamentelor de datorie publica externa.
Beneficiarii de imprumuturi externe poarta raspunderea pentru gestionarea si utilizarea eficienta a imprumuturilor contractate de catre societatile comerciale, regiile autonome si autoritatile publice locale cu garantia statului, precum si pentru constituirea resurselor necesare rambursarii ratelor scadente si platii dobanzilor, spezelor si comisioanelor aferente. Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale sunt raspunzatoare pentru respectarea destinatiei creditelor angajate sau/si garantate la extern.
Din garantarea de catre stat a unor imprumuturi externe decurg si anumite riscuri financiare.
Pentru a face fata acestor riscuri, Ministerul Finantelor isi constituie un fond de risc pentru imprumuturile externe contractate de catre regiile autonome si societatile comerc-ale cu capital de stat. Fondul de risc se administreaza in regim extrabugetar si se alimenteaza din sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor externe garantate, dobanzile incasate din plasamente pe piata a sumelor temporar disponibile din fondul de risc si din alte surse. Sumele datorate la fondul de risc de beneficiarul imprumutului extern garantat se determina de catre Ministerul Finantelor prin aplicarea unor cote procentuale negociabile, diferentiate in functie de bonitatea financiara a beneficiarului, perioada de gratie si cuantumul ratei medii de rambursare. Cuantumul sumelor datorate la fondul de risc, termenele de varsare si celelalte obligatii care revin beneficiarului imprumutului se prevad in contractul incheiat de acesta cu Ministerul Finantelor.
Ministerul Finantelor urmareste constituirea resurselor de rambursare de catre beneficiarii imprumuturilor externe garantate de stat, tine evidenta creantelor statului pronite din executarea garantiilor acordate si actioneaza pentru recuperarea lor de la debitori. Avand calitatea de garant al imprumuturilor externe in numele statului, Ministerul Finantelor evalueaza riscurile financiare, oportunitatea si conditiile de emitere a garantiei pentru a nu afecta credibilitatea financiara a statului roman pe international, participa la negocierea acordurilor si a altor instrumente juridice internationale prin care se contracteaza imprumuturi externe garantate de stat.
Banca Nationala a Romaniei impreuna cu Ministerul Finantelor urmaresc sistematic evolutia resurselor valutare ale tarii, analizeaza entualele dificultati in rambursarea datoriei publice externe si propun Gurnului masuri de solutionare a acestora. La randul sau, Gurnul analizeaza, cand situatia o impune, oportunitatea si conditiile de reesalonare sau refinantare a datoriei publice externe si prezinta propuneri Parlamentului pentru aprobare.
Ministerul Finantelor intocmeste semestrial si prezinta Gurnului rapoarte privind evolutia datoriei publice externe si transmite organismelor financiar-bancare internationale date statistice privind aceasta datorie, potrivit obligatiilor ce decurg din calitatea Romaniei de membra a organismelor respecti.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre datoria publica externa

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


CAUTA IN SITE