StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finantele intreprinderilor

Analiza financiara a intreprinderii prin dinamica fluxurilor financiareAnaliza financiara a intreprinderii prin dinamica fluxurilor financiare


Incepand din anii 70, un numar crescand de analisti financiari afirma necesitatea unei analize asupra intreprinderii din punct de vedere al fluxurilor fie ca inlocuitor, fie ca supliment la analiza statica.
Utilizarea tabloului de finantare constituie prima etapa in analiza fluxurilor financiare. In literatura de specialitate, tabloul fluxurilor si in particular tabloul de finantare se bucura de o atentie speciala, deoarece s-a dovedit in mod practic ca realizarea lor permite obtinerea unor informatii suplimentare si deosebit de semnificative cu privire la situatia patrimoniala si activitatea unei intreprnderi supuse observatiei.


Daca bilantul contabil in ansamblul sau conserva o reprezentare sintetica asupra operatiilor trecute, pozitiile 'in curs' pun in evidenta miscarile induse de ciclurile de activitate ale intreprinderii. Pornind de la aceste informatii insuficiente se impune reconstituirea cu precizie a 'miscarilor' imputabile perioadei de analiza pentru a arata legatura dintre operatiile pe 747f55h rioadei si fluxurile sale. In acest sens trebuiesc determinate fluxurile efective si influenta lor directa sau indirecta asupra variatiilor bilantiere.


Intreprinderea constituie locul unei circulatii intense de elemente fizice, imateriale si financiare. Atunci cand aceste elemente tranziteaza in deplasarea lor din interiorul intreprinderii catre exteriorul ei, sau in interiorul el intre diferitele componente functionale, ele configureaza o retea de fluxuri a caror complexitate si densitate reflecta vitalitatea intregii intreprinderi.


Prezentarea schematica a criteriilor de clasificare a fluxurilor economice:Variatii

in

curs

VaIncasari

si

plati


Alte active

Pasiv

Variatii ale situatiei nete

Variatii ale rezultat

1. OPERATII DE EXPLOATARE

- Venituri din vanzari cu plata imediata

- Venituri din vanzari pe credit
X


X

X


X
X


X

2. OPERATII DE INVESTITII

- Achizitia de imobilizari cu plata imediata

- Cesionarea unei imobilizari fara a realiza un castig

- Cesionarea unei imobilizari cu realizarea unui castig
XX

XX


3. OPERATII DE FINANTARE

- Imprumut

- Rambursarea unui imprumut

- Cresterea capitalului social prin aporturi in numerarX


XX


X


X

X
X


4. OPERATII EXTRAORDINARE SAU ACCIDENTALEXXXXX


Din punct de vedere financiar, se vor analiza numai fluxurile al caror volum se poate stabili in unitati monetare, astfel fluxurile economice se vor grupa in doua categorii:

a) Dupa activitatea din intreprindere care le degaja:

- fluxuri legate de operatiile de exploatare;

- fluxuri legate de operatiile de financiare;

- fluxuri legate de operatiile de investitii;

- fluxuri legate de operatiile extraordinare sau legate de evenimente accidentale.

b) Dupa incidenta lor contabila:

- variatii ale activelor si datoriilor;

- variatii ale situatiei nete;

- variatii ale rezultatului perioadei;

- circulatia efectiva a lichiditatilor banesti.


Tinand seama de obiectivele fundamentale ale analizei financiare, va trebui apreciata amplitudinea acestor fluxuri si interpretata (prelucrata) informatia astfel obtinuta.


Excedentul brut al exploatarii (EBE)


Este un indicator corespunzator rezultatului economic brut legat de activitatea operationala a intreprinderii ca diferenta dintre veniturile exploatarii susceptibile a genera un flux de lichiditati (intrare), ca urmare a unor incasari imediate sau viitoare si cheltuielile de exploatare susceptibile a genera un flux de lichiditati (iesire), ca urmare a unor plati efectuate sau de efectuat.

Pentru calculul excendentului brut al exploatarii se pot utiliza doua formule.


Prima formula are urmatoarea forma:


Excedentul brut al exploatarii =

Valoarea adaugata


+ Subventiile de exploatare


- Impozite taxe si alte varsaminte asimilate


- Cheltuielile de personal


A doua formula tine seama de elementele monetare induse de catre exploatare:


Excedentul brut al exploatarii =

+ Veniturile exploatarii care dau loc la incasari imediat sau decalate


(+ Venituri din vanzar i+ Subventii de exploatare)


- Cheltuieli de exploatare care dau loc la plati imediate sau decalate


(- Costul de achizitie al marfurilor vandute


- Consumul de la terti


- Impozite, taxe


- Cheltuieli de personal)


Aceasta formula permite caracterizarea EBE ca un surplus monetar potential generat de activitatea curenta a intreprinderii si are o importanta analitica deosebita:

EBE apare astfel ca un indicator aferent eficientei intreprinderii prin activitatea sa curenta in masura in care valoarea sa corespunde unor fonduri ce permit reinnoire elementelor supuse deprecierii si eventual remunerarea aportorilor de fonduri;

EBE constituie pe de alta parte un indicator monetar in masura in care este determinat pornind de la elementele legate de circuitul monetar efectiv, altfel nu va reprezenta mai mult decat un surplus monetar potential. De fapt, volumul intarzierilor de plata acordate de furnizori si cele acordate de intreprindere clientilor nu pot fi constatate in cursul perioadei. In plus, EBE este degajat pe toata durata exercitiului, si repartizat in acelasi timp diverselor mijloace in afara exploatarii (finantarea investitiilor, rambursarea datoriilor financiare etc);

EBE este calculat pornind de la elemente omogene si contribuie la stabilirea articulatiei intre analiza statica a rezultatelor si analiza dinamica a fluxurilor financiare.


Capacitatea de autofinantare (CAF)


Capacitatea de autofinantare exprima capacitatea intreprinderii de a remunera aportorii de capital si a finanta investitiile pentru innoirea si dezvoltarea intreprinderii, completand fondurile constituite prin amortizare.

Din punct de vedere financiar, capacitatea de autofinantare reprezinta ansamblul de resurse proprii degajate de catre intreprindere ca un excedent al veniturilor sale, care corespund unei incasari efective actuale sau viitoare fata de cheltuielile sale, corespunzand unei plati efective sau viitoare.Pentru calculul capacitatii de autofinantare, se pot utiliza doua formule.


Prima formula, are ca punct de plecare pozitiile contului de rezultat:


Capacitatea de autofinantare =

Excedentul brut al exploatarii (sau insuficienta exploatarii)


+ Alte venituri ale exploatarii


- Alte cheltuieli ale exploatarii


+ Rezultatul participatiilor


+ Venituri financiare


- Cheltuieli financiare


+ Venituri extraordinare


- Cheltuieli extraordinare


- Participarea salariatilor la profit


- Impozitul pe profitObservatii:

nu sunt luate in calculul veniturilor financiare din provizioane;

nu sunt luate in calculul cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele;

nu sunt luate in calculul veniturilor extraordinare:

o       veniturile din cedarea activelor imobilizate;

o       cotele-parti din subventiile pentru investitii virate la rezultatul exercitiului;

o       veniturile financiare din provizioane;

nu sunt luate in calculul cheltuielilor extraordinare.


A doua formula de calcul are ca punct de plecare rezultatul net al exercitiului:


Capacitatea de autofinantare =

Excedentul brut al exploatarii (sau insuficienta exploatarii)

+ Alte venituri ale exploatarii

- Alte cheltuieli ale exploatarii

+ Rezultatul participatiilor

+ Venituri financiare

- Cheltuieli financiare

+ Venituri extraordinare

- Cheltuieli extraordinare

- Participarea salariatilor la profit


Pentru a determina valoarea contabila a elementelor de activ cedate, se utilizeaza informatiile din contul 'Profit si pierderi' si anexele (notele explicative) 'Situatia imobilizarilor' si 'Situatia amortizarilor'.


Capacitatea de autofinantare poate fi interpretat ca:

Indicator monetar relativ la rezultatele exerctiului, ca urmare a confruntarii dintre totalitatea veniturilor susceptibile de a da loc unei incasari si totalitatea cheltuielilor susceptibile de a da loc unei plati (inclusiv fluxul generat de reglarea impozitului pe profit). Daca excedentul brut al exploatarii se refera numai la activitatea de exploatare a intreprinderii, capacitatea de autofinantare prezinta un caracter global tinand seama de efectele tuturor activitatilor intreprinderii asupra rezultatului obtinut de catre aceasta.

Surplus monetar potential, reprezentand totalitatea resurselor suplimentare rezultate din activitatea globala a intreprinderii in cursul perioadei de gestiune si care vor putea finanta intreprinderea dupa prelevarea dividendelor:


Autofinantarea exercitiului =

Capacitatea de autofinantare


- Dividendele exercitiului de distribuit


Din calcul anterior, se observa ca mai putem interpreta capacitatea de autofinantare ca fiind valoarea maxima ce poate contribui la dezvoltarea intreprinderii in absenta distribuirii dividendelor.

Element al tabloului de finantare, asigurand legatura dintre analiza rezultatelor si analiza fluxurilor financiare.

Informatie importanta pentru aprecierea contributiei intreprinderii la finantarea sa in cursul exercitiului.

Deci, capacitatea de autofinantare este indicator de performanta a intreprinderii, constittuind o notiune-cheie in aprecierea rentabilitatii si pentru analiza dinamica a echilibrului financiar.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre finantele intreprinderilor

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE