StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finate publice » Analiza cheltuielilor publice
Trimite articolul prin email Clasificarea cheltuielilor publice : Analiza cheltuielilor publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Clasificarea cheltuielilor publiceAbordarea structurii cheltuielilor publice necesita utilizarea mai multor criterii. In literatura financiara si statistica a statelor contemporane se folosesc urmatoarele clasificari:
A. Clasificatia administrativa grupeaza cheltuielile publice dupa institutiile publice care le realizeaza, respectiv ministere (departamente, agentii gurnamentale), institutii publice autonome, unitati administrativ-terito-riale si face neabile in timp cheltuielile publice (un minister, departament, judet reuneste cheltuieli cu destinatii variate si, de asemenea, structura ministerelor, departamentelor se modifica periodic). Acest criteriu este folosit la repartizarea cheltuielilor publice pe ordonatori de credite bugetare.
B. Clasificatia economica grupeaza cheltuielile publice dupa destinatia actiunilor finantate in conformitate cu doua criterii:


» Primul criteriu
Cheltuielile curente (de intretinere si functionare) includ cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si pentru prestari de servicii si cheltuielile pentru subntii si transferuri (de natura economica sau sociala) si reprezinta un consum definitiv de PIB deoarece trebuie sa se reinnoiasca anual.
Cheltuielile de capital (de institii) sunt destinate realizarii de institii la unitati economice sau institutii publice, cumpararii de terenuri, constituirii de stocuri de rezerva si duc la dezvoltarea si modernizarea patrimoniului public.
» Al doilea criteriu
Cheltuielile serviciilor publice sau administrati cuprind, in general, remunerarea serviciilor, a prestatiilor si a furniturilor necesare bunei functionari a institutiilor publice sau achizitionarii de mobilier, aparatura, echipamente.
Cheltuielile de transfer (de redistribuire) reprezinta trecerea unor sume de bani de la buget la dispozitia unor persoane juridice, fizice sau bugete ale administratiilor locale; ele pot aa caracter economic (subntii acordate agentilor economici pentru acoperirea unor cheltuieli de productie, stimularea exportului, redresarea financiara, restrangerea unor activitati economice) sau caracter social (burse, pensii, ajutoare si alte indemnizatii definiti si fara contraprestatie), finantarea unor actiuni de importanta majora efectuate prin intermediul administratiilor publice locale.
C. Clasificatia functionala foloseste drept criteriu domeniile, ramurile, sectoarele de activitate, spre care sunt dirijate resursele financiare publice sau alte destinatii ale cheltuielilor legate de efectuarea unor transferuri intre diferitele niluri ale administratiilor publice, plata dobanzilor la datoria publica sau constituirea de rezer. Ele reflecta obiectile politicii financiare a statului.
D. Clasificatia financiara grupeaza cheltuielile publice in:
> cheltuieli cu caracter definitiv, prin care se realizeaza o repartizare si utilizare definitiva a resurselor financiare alocate (institii, subntii, pensii etc.) si cuprind atat cheltuieli curente, cat si de capital;
> cheltuielile cu caracter temporar sunt urmate de finalizarea prin plati cu scadente certe, adica nu presupun o finalitate imediata, ci temporizeaza efectuarea lor (avansurile pentru anumite achizitionari de marfuri, servicii); majoritatea dintre acestea reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt evidentiate in conturile speciale ale trezoreriei. Cheltuielile temporare nu ureaza in bugetele publice, ci se gestioneaza separat prin trezoreria publica;
> cheltuielile virtuale sau posibile reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii sau se vor efectua in anumite conditii (garantii acordate de stat pentru credite care ar putea sa nu fie rambursate de catre debitorii girati).
E. Dupa forma de manifestare se foloseste urmatoarea clasificatie:
> cheltuieli publice fara contraprestatie - au caracter de subntie sau finantare definitiva fara a se urmari un contraserviciu din partea consumatorului;
> cheltuieli publice cu contraprestatie - au caracter de finantare temporara;
> cheltuieli publice definiti - nu presupun restituirea sumelor banesti alocate de stat;
> cheltuieli publice provizorii - sunt urmate de rambursarea sau lichidarea obligatiei de furnizare de produse sau servicii statului (avansuri, imprumuturi etc);
> cheltuieli publice speciale - se folosesc pentru finantarea unui anumit sector economic sau social;
> cheltuieli publice globale - vizeaza influenta asupra echilibrului general economic.
F. Dupa criteriul repeilitatii se foloseste urmatoarea clasificatie:
> cheltuieli publice ordinare - se repeta in fiecare exercitiu financiar si volumul lor este previzibil;
> cheltuieli publice extraordinare (efectuate in conditii deosebite si cu volum imprevizibil, cuprinse de regula in fonduri de rezerva).
G. Clasificatia dupa rolul cheltuielilor publice in procesul reproductiei sociale grupeaza cheltuielile publice in:
> cheltuieli reale (negati) - sunt cheltuielile publice cu intretinerea aparatului de stat, plata anuitatilor, dobanzilor si comisioanelor la imprumuturile de stat, intretinerea si dotarea armatei cu armament etc. si reprezinta un consum definitiv de PIB;
> cheltuieli economice {poziti) - sunt reprezentate de institii efectuate de stat pentru infiintarea de noi intreprinderi, dezvoltarea si modernizarea celor existente, constructia de drumuri, poduri, porturi, aeroporturi etc. Aceste cheltuieli au ca efect crearea de valoare adaugata si reprezinta o avansare de PIB.
H. Clasificatia folosita de institutiile specializate ale ONU:


/> Clasificatia ONU are in dere doua criterii:
I. Criteriul functional - cheltuielile publice se grupeaza pe actiuni si obiecti (invatamant, sanatate, aparare, activitati economice, securitate sociala, cultura, servicii publice generale s.a.), dupa cum urmeaza:
Servicii publice generale si ordine publica


- presedintia sau institutia regala;
- organe legislati;
- institutii de ordine publica si securitate; -justitie, procuratura, notariat;
- alte institutii de drept public;
- aparatul administrativ economic si financiar cu caracter executiv. Aparare
- armata;


- cercetare stiintifica si experiente cu arme;
- baze militare pe teritorii straine;


- participarea la blocuri militare si la razboaie;
- participarea la conflicte militare;


- lichidarea urmarilor razboaielor. Educatie
- scoli primare, generale, liceale;


- unirsitati si colegii;
- institute de cercetare fundamentala;


- institute postunirsitare. Sanatate
- spitale si clinici;


- unitati profilactice antiepidemice;
- institute de cercetari. Securitate sociala si bunastare


- asistenta sociala;
- asigurari sociale;


- protectie sociala. Actiuni economice
- actiuni in favoarea unitatilor economice de stat si a unitatilor private din unele ramuri economice; combustibil si energie; agricultura, minerit, industrie si constructii, transporturi si comunicatii; alte afaceri economice;


- subntii pentru export;
- participarea la organisme internationale economice;


- participarea la societati internationale economice;
- cheltuieli de cercetare in domeniul economic. Locuinte si servicii comunale


- locuinte si intretinerea lor;
- alte servicii comunale. Recreatie, cultura si religie


- institutii si actiuni culturale;
- spatii de agrement;


- institutii de cult. Alte cheltuieli
II. Criteriul economic - cheltuielile publice se grupeaza in:


> cheltuieli curente;
> imprumuturi acordate;
> rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane la credite.
In Romania, clasificarea cheltuielilor publice se aliniaza la criteriile utilizate in cadrul clasificatiei ONU, folosindu-se urmatoarele grupari:


- clasificatia economica;
- clasificatia functionala;


- clasificatia administrativa;
- clasificatia pe surse de finantare.
In legea bugetului de stat, in cadrul clasificatiei economice, are loc urmatoarea grupare a cheltuielilor publice:
CHELTUIELI - TOTAL


I. Cheltuieli curente
1) cheltuieli de personal


2) cheltuieli materiale si servicii
3) subntii


4) prime
5) transferuri


6) dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli
7)rezer


II. Cheltuieli de capital
III. imprumuturi acordate
IV. Rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane la credite
1) rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane la credite externe
2) rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane la credite interne Clasificati a functionala a cheltuielilor publice conform legii bugetului de stat se prezinta astfel:
Partea I: SERVICII PUBLICE GENERALE
Partea a Ii-a: APA‚RARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA‚ NATIONALA‚
Partea a IV-a: SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA‚, LOCUINTE MEDIU SI APE


Partea a V-a: ACTIUNI ECONOMICE
Partea a Vi-a: ALTE ACTIUNI


Partea a Xl-a: TRANSFERURI
Partea a XII-a: PLATI DE DOBA‚NZI SI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE


Partea a XIII-a: FONDURI DE REZERVA
Clasificatia administrativa sau institutionala se utilizeaza la repartizarea fondurilor publice in cadrul clasificatiei functionale, la nilul ordonatorilor de credite principali (gradul I) care nu sunt subordonati altor institutii.
Cheltuielile publice din legea bugetului de stat mai sunt grupate si dupa sursele de finantare:
a) cheltuieli finantate din bugetul de stat;
b) cheltuieli finantate din intrari anuale de credite interne;
c) cheltuieli finantate din nituri proprii ale institutiilor publice;
d) cheltuieli finantate din fonduri externe nerambursabile.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact