StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Datoria publica : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Datoria publicaDATORIA PUBLICA


 1. Datoria publica: concept, scopul contractarii, instrumentele contractarii, componente
 2. Datoria publica interna: concept, scopul contractarii, structura, indicatori
 3. Datoria externa: concept, indicatori

1. Datoria publica: concept, scopul contractarii, instrumentele contractarii, componente

v         Definitie: Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului, la un moment dat, provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, sau de autoritatile administratiei publice locale de la diversi creditori, persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente in Romania.

Obligatiile reprezinta angajamentele care decurg din contractarea imprumuturilor, si anume: rambursarea imprumutului, plata dobanzilor, a comisioanelor, a unor avantaje speciale acordate creditorilor.


v         Scopul contractarii datoriei publice


Contractarea directa de imprumuturi de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale de pe pietele financiare interne si/sau externe de la diversi creditori, persoane fizice si juridice rezidente sau nu in tara debitoare, are drept scop:

- finantarea deficitului bugetului de stat;

- finantarea temporara a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurarilor sociale de stat;

- finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Trezoreriei Statului din exercitiul curent;

- refinantarea datoriei publice guvernamentale, in conditii acceptate de Ministerul Finantelor;

- mentinerea in permanenta a unui sold corespunzator in contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Finantelor;

- finantarea unor proiecte sau a altor necesitati de interes central sau local;

- sustinerea balantei de plati si a rezervei valutare;

- inlaturarea urmarilor unor proiecte economice de mare amploare;

- refacerea economiei distruse de calamitati naturale;

- alte situatii prevazute de actele normative.
v     Instrumentele datoriei publice


Prin instrumentele datoriei publice intelegem acele modalitati concrete prin care statul sau autoritatile locale se pot indatora.


Instrumentele datoriei publice:

Instrumentele datoriei publice guvernamentale

Titluri de stat

Titlurile de stat sunt instrumente financiare care atesta datoria publica. Prin vanzarea lor se atrag resurse financiare sub forma datoriei publice. Detinatorii lor sunt creditorii statului. Principalele tipuri de titluri de stat care se emit sunt: certificatele de trezorerie (titluri emise pe termen scurt pentru acoperirea unor deficite temporare) si obligatiuni (titluri emise pe termen mediu sau pe termen lung pentru finantarea unor obiective specifice).

Titlurile de stat pot fi emise pe piata interna, participand la formarea datoriei publice interne sau pe piata externa participand la formarea datoriei publice externe.

Pot fi emise in lei sau valuta.

Detinatorii lor le pot folosi a garantii pentru eventualele imprumuturi pe care ei doresc sa le obtina.


Imprumuturi de stat de la banci si institutii de credit;

- se obtin in urma negocierilor dintre statul roman si bancile sau institutiile de credit solicitate.

Imprumuturi de stat de la guverne si alte organisme;

- se acorda pe baza unor acorduri in care de cele mai multe ori se prevad criterii de eficienta si/sau reforma economica;

Imprumuturi temporare din disponibilitatile Trezoreriei statului;

- se acorda pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile unui anumit buget;

Garantii de stat.

- se concretizeaza in scrisori de garantii oferite de stat diferitilor solicitanti. Aceste scrisori angajeaza statul in calitate de garant, sumele aferente acestora formand datoria publica garantata.

Instrumentele datoriei publice locale:

Titluri de valoare;

- principalele titluri de valoare care se emit sunt obligatiunile municipale (sunt emise pe termen mediu si lung pentru finantarea unor obiective specifice de interes local)

Imprumuturi de la societatile bancare sau de la alte institutii de credit

- se contracteaza prin negociere si se finalizeaza printr-un contract de imprumut
v     Componentele datoriei publiceComponentele datoriei publice sunt:

- datoria publica interna;

- datoria publica externa

Datoria publica externa impreuna cu datoria externa negarantata (datorie privata externa) formeaza datoria externa.2. Datoria publica interna


La nivelul unui an, datoria publica interna reprezinta soldul dintre suma totala a imprumuturilor istorice contractate de stat din mediul intern si suma totala a rambursarilor istorice (amortizare plus dobanzi) efectuate de stat catre mediul intern


Datoria publica interna este determinata de:

  • imprumuturile pe termen scurt, contractate de stat, la Banca Nationala a Romaniei, pentru echilibrarea bugetului de stat si care se ramburseaza in cursul anului;
  • emisiunea de bonuri de tezaur in scopul echilibrarii bugetului de stat, rambursabile din resurse bugetare pana la finele anului;
  • plasarea de inscrisuri, prin subscriptie publica, pe termen mediu si lung, in scopul procurarii resurselor banesti necesare pentru acoperirea deficitului bugetar anual;
  • garantiile ce se acorda de stat pentru credite bancare interne primite de anumite unitati economice si administrativ-teritoriale in scopul satisfacerii unor nevoi de dezvoltare economica;
  • folosirea pe termen scurt a disponibilitatilor din conturile Trezoreriei publice.

Structura datoriei publice interne


v         Definitie: Prin structura datoriei publice interne se intelege portofoliul de pasive atrase la nivelul guvernului in scopul finantarii deficitului bugetar sau in alte scopuri legate de contractarea datoriei publice interne


Structura datoriei publice interne se poate referi la urmatoarele aspecte:

dupa imprumutator:

datorie publica interna catre sistemul non-financiar (populatie, firme non-financiare etc.)

datorie publica interna catre sistemul bancar (creditul guvernamental acordat de bancile comerciale)

datorie publica interna catre banca centrala

dupa maturitatea (scadenta) datoriei:

datorie publica interna pe termen scurt: pana la un an

datorie publica interna pe termen mediu: pana la 5 ani

datorie publica interna pe termen lung: peste 5 ani

dupa costul datoriei:

datorie publica interna pe baza de discount

- instrumentul datoriei se cumpara la un pret si se rascumpara (de catre stat) la un pret mai mare

datorie publica interna pe baza de cupon

- instrumentul datoriei se cumpara si se rascumpara la acelasi pret dar, pe perioada maturizarii, imprumutatorul incaseaza o dobanda (cupon)

dupa veriga organizatorica:

datorie publica interna la nivelul bugetului de stat

datorie publica interna la nivelul bugetelor locale

datorie publica la nivelul altor bugete publicedupa gradul de exigibilitate:

o       datorie publica interna flotanta sumele sunt exigibile la termen scurt

o       datorie publica interna consolidata sumele sunt exigibile la termen mediu si lung


Indicatori privind datoria publica interna


1. Gradul de indatorare a datoriei publice interne =

OBS: prin criteriile de convergenta economica la nivelul UE, stabilite la Maastricht, se stabilesc limite superioare pentru aceasta pondere, in jur de 60%


2.Rata serviciului datoriei publice interne: indicator care caracterizeaza efortul financiar anual pe care datoria publica il reclama.


Unde:


Pis = valoarea platilor scadente in anul i in contul datoriei publice interne (serviciul datoriei publice interne)


unde:


= valoarea sumelor care trebuie rambursate in anul i pentru amortizarea datoriei publice interne

Di = valoarea dobanzilor care trebuie platite in anul i in contul datoriei publice interne

Ci = valoarea comisioanelor care se platesc in anul i in contul datoriei publice interne

CEi = marimea cheltuielilor ocazionate de emisiunile de valori mobiliare de catre stat in anul i


2. Datoria externa


Conceptul de datorie externa


Datorie externa este o componenta a datoriei publice totale. Intrucat imprumuturile in strainatate pot fi contractate atat de persoanele de drept public cat si de alte persoane fizice si juridice, notiunea de datorie externa nu se suprapune perfect aceleia de datorie publica externa. Notiunea de datorie externa este mai larga decat aceea de datorie publica externa si are mai multe sensuri:

datorie externa bruta in sens larg cuprinde sumele de bani si alte valori pe care rezidentii unei tari, persoane fizice si juridice, le datoreaza strainatatii la un moment dat. Aceste datorii provin din imprumuturi de tot felul:

- achizitii de bunuri;

- executari de lucrari si prestari de servicii pe credit;

- investitii directe de capital;

2. datorie externa bruta in sens restrans cuprinde obligatiile banesti fata de strainatate cu urmatoarele exceptii:

- credite pe termen scurt;

- ajutoare cu caracter nerambursabil, primite in cadrul programelor de asistenta bi- si multilaterala;

- imprumuturi externe cu o perioada de gratie de 10-15 ani sau mai mare;

- imprumuturi acordate de unii creditori externi sucursalelor, filialelor sau altor reprezentante ale acestora in conditii mai avantajoase decat cele practicate pe piata mondiala;

- credite contractate de persoane fizice sau juridice negarantate de autoritatile publice competente.

3. datorie externa in interpretarea Bancii Mondiale cuprinde:

- sumele datorate unor creditori publici si privati in valuta, bunuri sau servicii cu o perioada de rambursare mai mare de un an;

- sumele datorate de persoanele private, dar garantate de autoritate publica

4. datoria externa neta, care cuprinde diferenta dintre activele publice si private ale rezidentilor unei tari in strainatate si activele detinute de rezidenti straini in tara considerata.


2.2 Indicatori privind datoria externa


1. Indicatorul datoriei externe totale arata suma datorata strainatatii la un moment sat


2. Indicatorul datoriei externe medii pe un locuitor =


- serveste la efectuarea de comparatii in timp real pe plan national si international


3. Indicatorul privind - arata cat din PIB al anului considerat ar fi necesar pentru rambursarea acelei datorii.


4. Indicatorul privind - arata in cat timp s-ar putea rambursa datoria unei tari fata de strainatate pe seama valutei incasate din vanzarile de bunuri si prestarile de servicii peste granita.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact