StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice

Sisteme informatice utilizate de trezoreria statuluiSisteme informatice utilizate de Trezoreria Statului


Derularea operatiunilor de incasari si plati curente prin contul general al Trezoreriei Statului se efectueaza de catre Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul Directiei Decontarii Operatiunilor Bancare, pentru contul Trezoreriei Centrale din Ministerul Finantelor Publice si de catre toate sucursalele bancii centrale pentru conturile curente ale trezoreriilor judetene din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice.

Compensarea bilaterala locala pentru Trezoreria Statului are loc zilnic intre orele 08,00 - 14,00. Aceasta consta in schimbul de ordine de plata pe suport hartie intre Trezorerii si banci, la ghiseele speciale din cadrul sucursalelor Bancii Nationa 141h78b le a Romaniei. Pe baza acestui schimb de ordine de plata se determina pozitiile (soldurile) nete bilaterale zilnice ale conturilor curente ale unitatilor bancare si trezoreriilor judetene din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice. Dupa stabilirea soldurilor nete bilaterale, sucursalele bancii centrale le transfera pana la ora 16,00 in conturile curente pe care fiecare banca si Trezoreria Generala a Statului le au deschise la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.Daca valoarea fiecarui transfer-credit este mai mare de 1 miliard lei, aceasta este inregistrata dar nu e decontata decat la sfarsitul zilei (16,00-17,00). Cu conditia sa nu se depaseasca limita debitoare stabilita de Banca Nationala a Romaniei contului curent al bancii platitoare sau al Trezoreriei Generale atunci cand efectueaza plati. Transferurile-credit care depasesc acesta limita sunt respinse la plata. Pe baza acestor date de cont, Directia Decontarii Operatiunilor Bancare procedeaza la aplicarea unei a doua compensari bilaterale a pozitiilor nete ale fiecarei banci si respectiv, Trezoreriei Generale a Statului fata de subsistemul de compensare bilaterala a platilor cu decontare neta COBI[1], obtinand astfel soldurile net-nete pe care le deconteaza final si irevocabil.

Figura 3 - Sistemul COBI


Daca in momentul determinarii soldului net al contului curent general al Trezoreriei Statului, Banca Nationala a Romaniei - Directia Generala Operatiuni Monetare, Valutare si de Credit constata epuizarea plafonului de 7% din veniturile bugetului de stat realizate in anul precedent si/sau depasirea plafonului reprezentand suma totala rezultata din dublarea capitalului si a fondului de rezerva al Bancii Nationale a Romaniei, aceasta va notifica Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala a Trezoreriei Statului. In situatia in care soldul debitor al contului general al Trezoreriei a atins sau a depasit una dintre limitele prevazute in Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Directia Generala de Plati si Urmarire a Riscurilor Bancare va sista platile din contul general al trezoreriei pana la reconstituirea disponibilului din incasari, platile urmand a fi efectuate in limita incasarilor pe baza unui grafic de prioritati, comunicat de catre Ministerul Finantelor Publice. Sistarea platilor se poate face pana la incheierea primei sedinte de compensare a platilor de mica valoare (de regula ora 14,00 a fiecarei zile), fie pe parcursul decontarii platilor urgente sau de mare valoare.

Banca Nationala a Romaniei - Directia Generala Informatica, Procesare, Statistica si Contabilitate deschide in evidentele sale contul "Imprumuturi acordate Trezoreriei Statului". In debitul contului se vor evidentia imprumuturile acordate de Banca Nationala Trezoreriei Generale a Statului, iar in credit rambursarile efectuate. Rambursarea imprumuturilor se efectueaza automat prin debitarea contului curent general al Trezoreriei Statului cu nota contabila, aceasta constituind prima operatiune efectuata in cadrul orarului de lucru al Sistemului National de Plati. Acordarea imprumuturilor de catre Banca Nationala a Romaniei se face in baza unei cereri tip ce se va completa si transmite operativ la Directia Generala Operatiuni Monetare, Valutare si de Credit. Scadenta imprumuturilor este overnight, iar rata dobanzii se stabileste la nivelul dobanzii bubid-on, calculata si valabila pentru ziua acordarii imprumutului si se plateste la data scadentei odata si in aceleasi conditii cu rambursarea imprumutului acordat de Banca Nationala.

In cazul in care contul general al Trezoreriei prezinta sold debitor, s-a convenit ca prin suma totala a imprumuturilor acordate de Banca Nationala a Romaniei Ministerului Finantelor Publice, sa se inteleaga totalul rulajului debitor inregistrat de contul "Credite acordate Trezoreriei Statului" in decursul exercitiului financiar anual. De asemenea, s-a mai convenit ca la fiecare imprumut acordat de Banca Nationala a Romaniei pentru acoperirea decalajului temporar dintre incasarile si platile din contul general al Trezoreriei Statului, sa se incheie o conventie de tip intre Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei. Aceasta conventie se semneaza de Directia Generala a Trezoreriei Statului si Directia Generala Operatiuni Monetare, Valutare si de Credit. Aceasta conventie se semneaza de Directia Generala a Trezoreriei Statului si Directia Generala Operatiuni Monetare, Valutare si de Credit.

Figura 4 - Determinare solduri net-nete


Banca Nationala a Romaniei poate efectua plasamente din disponibilitatile aflate in contul general al Trezoreriei in scopul unei fructificari mai bune a disponibilitatilor si in contextul obiectivelor de politica monetara ale acesteia.Aceste plasamente constau in acordarea de imprumuturi bancilor comerciale pe o perioada scurta de timp, atunci cand lichiditatea de pe piata este la un nivel scazut iar in ziua respectiva soldul final al contului permite efectuarea unui asemenea plasament.

DETI deconteaza acest tip de plasament financiar prin debitarea contului general al Trezoreriei Statului si creditarea conturilor curente ale bancilor care atrag respectivele fonduri banesti, la scadenta operatiunea de decontare derulandu-se invers, atat pentru valoarea totala a plasamentului cat si pentru plata dobanzii. De asemenea, subsistemul de decontare bruta la sfarsitul zilei a tranzactiilor bancare DETI efectueaza si decontarea operatiunilor privind lansarea, rascumpararea si plata dobanzilor datorate pentru titlurile de stat, precum si cele derulate pe piata secundara a titlurilor de stat.

Utilizarea subsistemului de compensare bilaterala a platilor cu decontare neta COBI si a subsistemului de decontare bruta la sfarsitul zilei a tranzactiilor bancare DETI, componente ale Sistemului National de Plati DECONT - BNR, evidentiaza integrarea contului general al Trezoreriei Statului la nivelul economiei nationale.

Figura 5 - Sistemul national de plati DECONT - BNR


Sistemul TRANSFOND este rezultatul unui proiect finantat partial de programul european PHARE si initiat de Banca Nationala a Romaniei. TRANSFOND este constituit ca o societate comerciala in cadrul careia Banca Nationala a Romaniei detine 33% din capital, ceilalti actionari fiind institutii bancare. Capitalul in natura este constituit din echipamentul informatic. Comisioanele platite ar trebui sa acopere costul functionarii. Dupa acoperirea costului de functionare, actionarii au decis ca sumele ramase sa se reinvesteasca in vederea dezvoltarii sistemului. Conform conventiei 3/26 iunie-16 mai 2003 incheiat intre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice, Trezoreria Statului a trecut la sistemul Transfer de Fond si Decontari-TransFonD-S.A. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei circulare[2] transferurile de fonduri aferente pietelor valutare si monetare,inclusiv piata primara a titlurilor de stat, intre banci si trezoreria statuli se vor efectua de catre TransFonD in calitate de agent al Bancii nationale a Romaniei.

TRANSFOND este o platforma informatica ce are ca scop administrarea tuturor transferurilor de fonduri. Este compus din doua sisteme:

unul pentru operatiunile de mica valoare. Fisierele teletransmise sunt prelucrate dupa validarea lor in ceea ce priveste forma, pe de o parte, si marimea sumelor (plafonul lor), pe de alta parte. Aceste decontari sunt prelucrate in compensatie;

unul pentru operatiunile de mare valoare: prelucrarea se efectueaza in timp real. Sistemul prevede constituirea unei garantii sub forma unor titluri de stat, conform unui plafon fixat in functie de fluxurile din ultima saptamana. Acest plafon poate fi modificat in fiecare dimineata, daca Banca estimeaza ca cheltuielile depasesc plafonul autorizat. Este prevazuta posibilitatea de a recurge la creditul intraday pentru a permite efectuarea viramentelor zilnice.

Implementarea Sistemului Electronic de Plati, SEP, incorporeaza cerintele de operativitate, eficienta si securitate specifice unui system de plati electronic de importanta sistemica, presupune indeplinirea urmatoarelor obiective :. proiectarea sistemului ca atare: procese, fluxuri, management lichiditati, componente tehnice, sistem de comunicatii, sisteme informationale, interfete etc.;

. definirea mecanismului privind inregistrarea contabila a operatiunilor;

. conceperea procedurilor operationale, care sa asiste noul sistem;

. definirea coordonatelor de management al riscului afferent activitatii de plati si decontari (de lichiditate, de credit, sistemic) si de prevenire a acestuia (limite de expunere, colateralizarea

obligatiilor, gestionarea cozilor de asteptare etc).

Sintetic, Sistemul Electronic de Plati este in masura sa asigure o baza tehnologica si contractuala extinsa pentru prevenirea riscurilor specifice acestei activitati, prin masurile de monitorizare si operare aflate la dispozitia bancii centrale.

Concret, Sistemul Electronic de Plati are trei componente principale:

. RTGS (Real Time Gross Settlement) care se ocupa cu procesarea platilor de mare valoare si urgente pe baza bruta (adica bucata cu bucata);

. ACH (Automated Clearing House) care proceseaza plati de mica valoare pe baza neta (adica realizeaza o compensare a obligatiilor reciproce ale participantilor);

. GSRS (Government Securities Registration System) care se ocupa cu inregistrarea si decontarea emisiunilor de titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice.

Rolul sistemului electronic de plati consta in consolidarea dialogului dintre Banca Nationala a Romaniei, sectorul bancar si Trezoreria Statului - principalii jucatori in sistemul de plati din Romania - pe baza implementarii unor proceduri si reglementari comune si integrate institutional, care sa ofere o baza legala solida si incredere agentilor economici non-bancari.

Sistemul Electronic de Plati, impus de Uniunea Europeana trebuie sa realizeze transferul mesajelor de plata intre participanti (bancile comerciale, casele centrale ale cooperativelor de credit si Trezoreria Statului) in mod complet automat, utilizandu-se un mediu de transmitere virtuala a datelor extrem de securizat. Participantii la sistemul electronic de plati vor trebui sa constientizeze importanta organizarii activitatilor interne pe baze de eficienta, si sa isi asigure disponibilitatile necesare in timp real, pentru a putea raspunde cat mai bine cerintelor noului sistem. De asemenea, participantii la system (bancile comerciale, Trezoreria Statului, casele centrale ale cooperativelor de credit etc) vor fi obligate sa detina in portofoliul propriu, titluri de valoare eligibile (pe baza recomandarilor Bancii Nationale a Romaniei) in vederea asigurarii indeplinirii obligatiilor rezultate in urma transferului instrumentelor de plata intre participantii la sistem.
sistemul de compensare bilaterala

Circulara a intrat in vigoare la data de 1 septembrie, a fost publicata in M.O. partea 1nr.546 din 30/07/2003

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact