StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Sistemul resurselor financiare publice : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Sistemul resurselor financiare publiceSISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE  1. Notiuni generale
  2. Clasificarea resurselor financiare publice
  3. Indicatori de analiza

1. NOTIUNI GENERALE

Resursele financiare reprezinta totalitatea mijloacelor banesti necesare realizarii obiectivelor economice si sociale intr-un interval de timp determinat.

Resursele financiare, la nivel national, cuprind ansamblul resurselor financiare ale autoritatilor si institutiilor publice, resursele intreprinderilor publice si private, resursele organismelor fara scop lucrativ, precum si resursele populatiei.

Avand in vedere distinctia dintre finantele publice si finantele private, se pune problema raportului dintre resursele financiare ale societatii, care au o sfera de cuprindere mai larga si resursele financiare publice.

Resursele financiare publice includ resursele administratiei de stat centrale si locale, resursele necesare protectiei si asigurarilor sociale de stat, precum si res 939f52j ursele institutiilor si autoritatilor publice cu caracter autonom.

Resursele financiare publice impreuna cu resursele financiare private formeaza resursele financiare ale societatii.


2. Clasificarea resurselor financiare publice


Din ce in ce mai frecvent, se manifesta cererea sporita de resurse financiare, generata de cresterea nevoilor sociale intr-un ritm mai rapid decat cel al evolutiei PIB.

Cererea de resurse financiare publice este determinata de nivelul si evolutia cheltuielilor publice. Posibilitatea acoperirii cererii de resurse la un moment dat, este influentata de un ansamblu de factori:

- factori economici determina cresterea produsului intern brut si pe aceasta baza sporirea veniturilor impozabile;

- factori monetari (dobanda, credit, masa monetara)- care isi transmit influenta prin pret. ;

- factori sociali care presupun redistribuirea resurselor, in scopul asigurarii nevoilor de educatie, protectie si asigurari sociale, sanatate etc.

factori demografici care in anumite conditii pot influenta numarul populatiei active si sporirea numarului contribuabililor;

- factori politici si militari care prin masurile de politica economica. Sociala sau financiara pe care le implica, pot avea ca efect sporirea productiei si a veniturilor, cresterea contributiilor pentru asigurarile sociale, sporirea fiscalitatii, presiuni asupra bugetului general consolidat;

- factori de natura financiara precum cei legati de aparitia deficitului bugetar ce reclama resurse financiare sporite pentru acoperirea lui.


Datorita existentei unui numar mare de factori care influenteaza resursele financiare publice si criteriile de clasificare a acestora sunt diversificate:

  1. din punct de vedere al continutului economic:

- prelevari cu caracter obligatoriu, denumite si venituri fiscale: impozite, taxe, contributii. Ele alimenteaza bugetul administratiei centrale de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele locale. Veniturile fiscale au un nivel limitat si, de cele mai multe ori, insuficient. Masurile de crestere a resurselor financiare se bazeaza pe modificari ale sistemului fiscal, care trebuie sa primeasca girul puterii legislative.

- resursele de trezorerie sunt utilizate pentru acoperirea temporara a deficitului curent al bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale si de sanatate, pentru acoperirea golurilor de casa inregistrate la bugetele locale si a deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale.

- resursele financiare provenind din imprumuturi publice se gestioneaza tot prin sistemul trezoreriei publice. Imprumuturile publice interne si externe reprezinta un mijloc frecvent de procurare a resurselor financiare si implicit de acoperire a deficitului bugetar.

- emisiunea baneasca consta in emiterea de bani de catre Banca Centrala. Este o metoda simpla si eficace de crestere a resurselor financiare ale statului, dar in acelasi timp periculoasa prin efectele ulterioare, care se manifesta prin: cresterea artificiala a veniturilor, in special a salariilor, si accentuarea progresivitatii impozitelor directe, cresterea preturilor, tarifelor avand drept consecinta cresterea impozitelor indirecte asupra consumatorului (TVA si accize), dar i reducerea puterii de cumparare a banilor, adancind inflatia.


2. din punct de vedere al structurii organizatorice:

In functie de gruparea statelor, in federale si unitare, resursele financiare se grupeaza astfel:

Resursele statelor de tip federal:

- resurse ale bugetului federal;

- resurse ale bugetelor statelor, regiunilor sau provinciilor membre;

- resurse ale bugetelor locale

Resursele statelor de tip unitar:

- resurse publice ale bugetului central;

- resurse publice ale bugetelor locale.


3. prin prisma bugetului general consolidat:

Resurse financiare ale bugetului de stat:

venituri curente de tipul impozitelor, taxelor, veniturilor nefiscale;

- venituri de capital

- donatii si sponsorizari;

- incasari din rambursarea imprumuturilor acordate;

Resurse financiare ale asigurarilor sociale de stat:

- resurse din contributii pentru asigurari sociale;

- alte resurse.

Resurse financiare cu destinatie speciala:

- contributii ce alimenteaza fondurile speciale la nivel central

Resurse financiare ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale

- impozite, taxe si venituri nefiscale cu caracter local;

- cotele si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

- cotele aditionale la unele venituri ale bugetului de stat;

- transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat;

- diverse venituri proprii, inclusiv venituri din capital


4. in functie de ritmicitatea incasarii lor la buget:

- resurse financiare ordinare resurse pe care statul le incaseaza in mod obisnuit, au caracter permanent si un volum care poate fi estimat: impozite, taxe, contributii

- resurse financiare extraordinare resurse la care statul apeleaza in situatii exceptionale, cand practic resursele curente nu acopera cheltuielile. Ele cuprind: imprumuturi de stat interne si externe, transferuri, ajutoare, sume rezultate din lichidarea participatiilor de capital in strainatate


5. in functie de provenienta:

- resurse financiare interne: cuprind veniturile fiscale, imprumuturile de stat interne, emisiunea baneasca, donatiile interne.

- resursele financiare externe - sunt cele care provin din imprumuturile externe sau din ajutoarele nerambursabile din partea altor state sau a unor organisme internationale.
In Romania resursele financiare publice sunt structurate pe criterii economice, in conformitate cu structura sistemului bugetar, iar in legea finantelor publice se stabilesc principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea si utilizarea fondurilor publice.

Principale categorii de resurse publice sunt:

I. Resursele bugetului de stat:

Venituri curente

A. Venituri fiscale:

impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice;

impozit pe venit, profit si castiguri de la persoane fizice;

impozite si taxe pe bunuri si servicii

impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale

B. Contributii si asigurari

C. Venituri nefiscale

Venituri din capital

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate


II. Resursele bugetului asigurarilor sociale de stat:

Venituri curente

1. Contributii de asigurari :

- contributiile angajatorilor

- contributiile asiguratilor

Venituri nefiscale

Subventii


III. Resursele bugetelor locale

- Impozit pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor judetene;

- cote si sume defalcate din impozitul pe venit;

- sume defalcate din taxa pe valoare adaugata;

- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor,

- venituri din proprietate;

- venituri din prestari de servicii;

- amenzi, penalitati si confiscari;

- transferuri voluntare, altele decat subventiile;

- venituri din valorificarea unor bunuri;

- incasari din rambursarea imprumuturilor acordate;

- subventii de la bugetul de stat;

- subventii de la alte administratii


3. Indicatori de analiza


I. indicatori privind nivelul veniturilor publice


1. Volumul veniturilor publice

VPT = ΣVPTi

unde: VPT = venituri publice totale

VPTi = venituri publice totale ale categoriei i


Explicatie: totalitatea veniturilor publice


2. Volumul veniturilor publice in expresie nominala

VPTn = ΣVPTni


Unde: VPTn = venituri publice totale in expresie nominala

VPTni = venituri publice totale in expresie nominala ale categoriei i


Explicatie: totalitatea veniturilor publice exprimate in preturile curente ale anului de calcul


3. Volumul veniturilor publice in expresie reala

Unde: IP = indicele preturilor constante


Explicatie: totalitatea veniturilor publice exprimate in preturile constante ale unei perioade de baza (se obtin prin impartirea valorilor nominale la indicele de pret: indicele preturilor de consum sau deflatorul PIB)


4. Ponderea veniturilor publice in PIB


Explicatie: exprima partea din produsul intern brut realizat intr-un an care se aloca pentru acoperirea nevoilor colective ale societatii


5. Veniturile publice medii pe locuitor


Explicatie: suma alocata fiecarui locuitor in urma distribuirii resurselor in economie. Se poate exprima in moneda nationala sau intr-o moneda care sa asigure comparabilitatea datelor.


II. Indicatori privind structura veniturilor publice


Ponderea fiecarei categorii de venituri in total venituri publiceUnde: gi = ponderea fiecarei categorii de venituri publice in totalul veniturilor publice

VPi = venituri publice ale categoriei i


Explicatie: modul de formare a veniturilor publice totale, in functie de provenienta fiecarei categorii de venit.

III. Indicatori privind dinamica veniturilor publice
1. Modificarea absoluta a veniturilor publice


ΔVP = VP1 VP0


Unde: ΔVP = modificarea absoluta a veniturilor publice

VP1 = venituri publice ale perioadei curente

VP0 = venituri publice ale perioadei de baza


Explicatie: suma cu care se modifica volumul veniturilor publice de la o perioada la alta.


Modificarea absoluta a veniturilor publice in expresie nominala


ΔVPn = VPn1 VPn0


Unde: ΔVPn = modificarea absoluta a veniturilor publice in expresie nominala

VPn1 = venituri publice in expresie nominala ale perioadei curente

VPn0 = venituri publice in expresie nominala ale perioadei de baza


Explicatie: suma cu care se modifica volumul veniturilor publice exprimate in preturile curente ale perioadei luate in considerare


3. Modificarea absoluta a cheltuielilor publice in expresie reala


ΔVPr = VPr1 VPr0


Unde: ΔVPr = modificarea absoluta a veniturilor publice in expresie reala

VPr1 = venituri publice in expresie reala ale perioadei curente

VPr0 = venituri publice in expresie reala ale perioadei de baza


Explicatie: suma cu care se modifica volumul veniturilor publice exprimate in preturile constante ale unei perioade de baza


4. Modificarea relativa a veniturilor publiceUnde: %VP = modificarea relativa a veniturilor publice


Explicatie: procentul cu care variaza veniturile publice de la o perioada la alta


5. Modificarea relativa a veniturilor publice in expresie nominalaUnde: %VPn = modificarea relativa a veniturilor publice in expresie nominala

VPn1 = veniturile publice in expresie nominala ale perioadei curente

VPn0 = veniturile publice in expresie nominala ale perioadei de baza


Explicatie: modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate in preturi curente ale perioadelor analizate.


Modificarea relativa a veniturilor publice in expresie reala


Unde: %VPr = modificarea relativa a veniturilor publice in expresie reala

VPr1 = veniturile publice in expresie reala ale perioadei curente

VPr0 = veniturile publice in expresie reala ale perioadei de baza


Explicatie: modificarea procentuala a veniturilor publice exprimate in preturi constante


7. Modificarea ponderii veniturilor publice in PIB


Unde: Δ%VPPIB = modificarea ponderii veniturilor publice in PIB

PIB1 = produsul intern brut ale perioadei curente

PIB0 = produsul intern brut al perioadei de baza


Explicatie: modificarea proportiei de alocare a PIB destinata acoperirii nevoilor colective


8. Modificarea veniturilor publice medii pe locuitorUnde: ΔVPloc. = modificarea veniturilor publice medii pe locuitor


Explicatie: modificarea gradului de alocare a veniturilor publice pe cap de locuitor.9. Modificarea structurii veniturilor publice


VPi1 = venituri publice ale categoriei i ale perioadei curente

VPi0 = venituri publice ale categoriei i ale perioadei de baza


Explicatie: exprima mutatiile ce se produc la nivelul categoriilor de venituri care alcatuiesc veniturile publice totale


10. Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea veniturilor publice si modificarea PIBUnde: kVP/PIB = indicatorul privind corespondenta dintre modificarea veniturilor publice si modificarea PIB

IVP = indicele cresterii veniturilor publice

IPIB= indicele cresterii PIB


Explicatie:

>1 = o modificare mai rapida a veniturilor in raport cu PIB

=1 = modificarea cu aceeasi marime a veniturilor publice si a PIB

<1 = o modificare a veniturilor publice inferioara modificarii in PIB


11. Elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIBUnde: eVP/PIB= elasticitatea veniturilor publice in PIB


Explicatie: exprima modificarea procentuala a veniturilor publice la modificarea cu 1% a PIB. Coeficientul de elasticitate si indicatorul de corespondenta trebuie sa fie situate in acelasi interval, comparativ cu 1. Modul de interpretare a coeficientului de elasticitate este acelasi cu cel prezentat la indicatorul de corespondenta.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact