StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » finate publice
Trimite articolul prin email Taxa pe valoarea adaugata – impozite indirecte : Finate publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Taxa pe valoarea adaugata – impozite indirecteTaxa pe valoarea adaugata – impozite indirecte


Impozitele pe consum au menirea sa completeze veniturile fiscale obtinute din impozitul pe venit si prin modul de calcul contribuie la diminuarea evaziunii fiscale. Din aceasta cauza, impozitele pe consum cu o amploare variabila ocupa un loc important in toate sistemele fiscale moderne.

Principalul impozit pe consum este taxa pe valoarea adaugata (TVA), care este un impozit indirect, un impozit general pe consum care se stabileste cu ocazia operatiunilor privind transferul bunurilor si serviciilor prestate cu plata sau asimilate acestora.
Actul normativ de reglementare a taxei pe valoarea adaugata este Legea nr. 345 din 1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea adaugata publicata in Monitorul Oficial nr. 371 din 1 iunie 2002, iar incepand cu 1 ianuarie 2004, Legea privind codul fiscal. Taxa pe valoarea adaugata este definita ca fiind venit al bugetului de stat, din categoria impozitelor indirecte, care se aplica asupra operatiunilor privind livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor im 636j98g obile, importul de bunuri, prestarile de servicii, precum si operatiunile asimilate acestora.

Taxa pe valoarea adaugata in baza art.1 din lege, se aplica operatiunilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

se constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii sau operatiune asimilata;

sa fie efectuata de persoane impozabile;

sa rezulte dintr-o activitate economica;

Valoarea adaugata reprezinta diferenta dintre incasarile obtinute din vanzarea bunurilor sau prestarea serviciilor si platile efectuate pentru bunuri si servicii aferente aceluiasi stadiu al circuitului economic (valoarea nou creata de intreprindere in urma ciclului de productie). In analiza financiara, ea este definita ca diferenta intre productia exercitiului si marja comerciala, pe de o parte, si consumul intermediar, pe de alta parte.

Sistemul de impozitare al taxei pe valoarea adaugata are la baza un principiu fundamental care consta in aceea ca din taxa facturata pentru bunurile livrate si serviciile prestate se deduce taxa aferenta bunurilor sau serviciilor achizitionate sau executate in unitati proprii destinate realizarii de operatii impozabile.

Caracteristicile principale ale acestui impozit sunt:

Ø      are un caracter universal, deoarece se aplica asupra tuturor bunurilor si serviciilor din economie, rezultate atat din activitatea curenta de exploatare cat si din activitatea de fructificare a capitalurilor disponibile;

Ø      asigura transparenta, deoarece asigura fiecarui subiect impozabil posibilitatea de a cunoaste exact si corect care este marimea impozitului si obligatiei de plata ce-i revine;

Ø      asigura eficacitatea, intrucat, ca o taxa cumulativa, ea este perceputa la fiecare tranzactie privind produse si servicii, pentru valoarea nou adaugata;

Ø      asigura neutralitatea datorita faptului ca, fiind o taxa unica, marimea sa ramane independenta de numarul tranzactiilor si deci de lungimea circuitului economic parcurs de un produs sau serviciu.


Contribuabilii


Prin contribuabili se inteleg: persoanele juridice, persoanele fizice, asociatiile familiale, precum si asociatiile civile fara personalitate juridica, autorizate, care realizeaza venituri in Romania din activitati desfasurate pe baza liberei initiative; alte persoane decat cele prezentate mai sus, asociatii sau organizatii de orice fel care desfasoara in Romania activitati cu caracter economic, social, cultural, politic, sindical, filantropic, religios sau de alta natura; institutii publice; reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine, precum si alte organizatii si organisme internationale care functioneaza in Romania.

Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se plateste de catre:

contribuabilii inregistrati la institutiile fiscale competente ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor im 636j98g obile si prestarile de servicii supuse taxei pe valoarea adaugata;

titularii operatiunilor de import de bunuri efectuat direct, prin comisionari sau terte persoane juridice care actioneaza in numele si din ordinul titularului operatiunii de import;

persoane fizice, pentru bunurile introduse in tara potrivit regulamentului vamal aplicabil acestora;

persoanele juridice sau fizice cu sediul sau cu domiciliul stabil in Romania, pentru bunurile de import inchiriate, precum si pentru serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul in strainatate, referitoare la: operatiuni de leasing, cesiuni si concesiuni ale dreptului de autor, de brevete de marci de fabrica si de comert sau alte drepturi similare; prestatii de publicitate; prestatiile consultantilor, inginerilor, birourilor de studii, avocatilor, expertilor contabili; operatiuni bancare, financiare, de asigurare si reasigurare; punerea la dispozitie de personal;
Reguli de impozitare


Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a TVA se clasifica din punct de vedere al regulilor de impozitare, astfel:


Ø          Operatiuni impozabile obligatorii la care se aplica cota stabilita. Pentru aceste operatiuni taxa se calculeaza asupra sumelor obtinute din vanzari de bunuri sau   prestari de servicii, la fiecare stadiu al circuitului economic pana la consumatorul final inclusiv;

Ø          Operatiuni la care se aplica cota zero. Pentru aceste operatiuni furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a taxei aferente bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;

Ø          Operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata.


Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuata in tara de:


unitatile sanitare, inclusiv veterinare si de asistenta sociala; unitati autorizate sa desfasoare activitati sanitare si de asistenta sociala in statiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat de catre agentii economici autorizati care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice si a caror contravaloare este decontata pe baza de bilete de tratament;

unitatile si institutiile de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamant;

unitatile care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si inovare si executa programe, subprograme, teme, proiecte;

avocatii si notarii indiferent de forma de exercitare a profesiei, gospodariile agricole individuale;

cantinele organizate pe langa asociatiile, organizatiile si institutiile publice;

societatile de investitii financiare, de intermediere financiara si de valori mobiliare;

Banca Nationala a Romaniei, pentru operatiuni specifice reglementate de Legea nr. 101/1998;

Societatile de asigurare si/sau reasigurare, inclusiv intermediarii in astfel de activitati;

Compania Nationala “Loteria Romana” S.A. si contribuabilii autorizati de Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc, pentru activitatile de organizare si exploatare a jocurilor de noroc;

Alte operatiuni scutite prevazute in Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata.


De asemenea sunt scutite de plata taxei pe valoarea adaugata operatiunile de import in urmatoarele cazuri:


q         bunurile din import scutite de taxe vamale prin Tariful vamal de import al Romaniei, prin legi sau prin hotarari ale Guvernului;

q         marfurile importate si comercializate in regim duty-free, precum si prin magazinele pentru servirea in exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora;

q         materii prime si materiale importate, destinate exclusiv realizarii de produse finite care sunt exportate in termen de 45 de zile de la data efectuarii importului;q         bunurile introduse in tara fara plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;

q         reparatiile si transformarile la nave si aeronave romanesti in strainatate;

q         bunurile din import similare bunurilor din tara, scutite de taxa pe valoarea adaugata potrivit legii;

q         mijloacele de transport, marfurile si alte bunuri provenite din strainatate care se introduc direct in zonele libere;

q         licente de filme si programe, drepturi de transmisie, abonamente la agentii de stiri externe si alte de aceasta natura destinate activitatii de radio si televiziune;

q         importul de bunuri efectuat de institutiile publice, direct dau prin comisionari, finantate din imprumuturi contractate de pe piata externa cu garantie de stat.

Baza de impozitare, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. Baza de impozitare este determinata de:

o           preturile negociate intre vanzator si cumparator, precum si alte cheltuieli datorate de cumparator pentru livrarile de bunuri si care nu au fost cuprinse in pret;

o           tarifele negociate pentru prestarile de servicii;

o           suma rezultata din aplicarea cotei de comision sau suma convenita intre parteneri pentru operatiunile de intermediere;

o           preturile de piata sau costurile de productie ale bunurilor preluate din activele societatii de catre contribuabili pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia;

o           valoarea in vama, la care se adauga taxa vamala, alte taxe si accizele datorate pentru bunurile importate;

o           preturile de piata sau costurile aferente serviciilor prestate de contribuabili pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata de acestia;

o           preturile vanzarilor efectuate din depozitele vamii sau preturile stabilite prin licitatie.

Nu se cuprind in baza de impozitare reducerile de pret acordate de catre furnizor direct clientului si nici bunurile acordate de furnizori clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate. Pentru a putea fi excluse in baza de impozitare, reducerile de pret trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie efective si in sume exacte in favoarea clientului; sa nu reprezinte remunerarea unui serviciu sau o contrapartida pentru o remuneratie oarecare si sa fie reflectate in facturi sau in alte documente legale.

In baza de impozitare nu se includ nici penalitatile pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, numai daca sunt percepute peste preturile si tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare sumele incasate pentru acoperirea prejudiciilor provocate de distrugerea, deteriorarea , nerestituirea in termen a bunurilor inchiriate sau altele similare care, in fapt reprezinta contravaloarea bunurilor livrate.

Sunt excluse din baza de impozitare si dobanzile percepute pentru platile cu intarziere, pentru vanzari cu plata in rate sau la termene peste 90 de zile, precum si sumele achitate de furnizor in contul clientului si care apoi, se deconteaza acestuia.

Ambalajele care circula prin facturare se supun TVA, urmand ca la restituirea lor sa se regularizeze si taxa. Ambalajele de circulatie la schimb intre furnizor si client nu se factureaza si nu se supun TVA.

In baza de impozitare nu se includ sumele incasate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale de catre agentii economici inregistrati ca platitori de TVA sub forma de subventii sau alocatii bugetare destinate finantarii investitiilor, acoperirii diferentelor de pret si de tarif, finantarii stocurilor de produse cu destinatie speciala, in conditiile legii.


Calcularea taxei
Calcularea taxei implica doua operatiuni succesive, si anume, calculul taxei datorate, care consta in aplicarea la baza de impozitare a ratei in vigoare atunci cand survine faptul generator si apoi determinarea taxei deductibile, achitata in amonte


Cotele de impozitare pentru calcularea TVA in Romania sunt:

q         cota de 19% pentru operatiunile privind livrarile de bunuri, transferurile imobiliare si prestarile de servicii, din tara si din import, cu exceptia celor prezentate anterior;

q         cota zero pentru:

exportul de bunuri, transportul si prestarile de servicii legate direct de exportul bunurilor, efectuate de contribuabili cu sediul in Romania, a caror contravaloare se incaseaza in valuta in conturi bancare deschise la banci autorizate de BNR;

transportul international de persoane in si din strainatate, efectuat de contribuabili autorizati prin curse regulate, precum si prestarile de servicii legate direct de acesta;

transportul de marfa si de persoane, in si din porturile si aeroporturile din Romania, cu nave si aeronave sub pavilion romanesc, comandate de beneficiari din strainatate;

trecerea mijloacelor de transport de marfuri si de calatori cu mijloace de transport fluvial specializate, intre Romania si statele vecine;

transportul si prestarile de servicii accesorii transportului, aferente marfurilor din import, efectuate pe parcurs extern si pe parcurs intern pana la punctul de vamuire si intocmire a declaratiei vamale;

livrarile de carburanti si/sau de alte bunuri destinate utilizarii sau incorporarii in nave si aeronave care presteaza transporturi internationale de persoane si de marfuri;

prestarile de servicii efectuate in aeroporturi, aferente aeronavelor in trafic international;

reparatiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiarii din strainatate;

alte prestari de servicii efectuate de contribuabili cu sediul n Romania, contractate cu beneficiarii din strainatate, a caror contravaloare se incaseaza in valuta;

materialele, accesoriile si alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al Romaniei in zonele libere, cu indeplinirea formalitatilor de export;

bunurile si serviciile in favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare si reprezentantelor internationale interguvernamentale acreditate in Romania, precum si a personalului acestora;

bunurile cumparate din expozitiile organizate in Romania, precum si din reteaua comerciala, expediate sau transportate in strainatate de catre cumparatorul care nu are domiciliul sau sediul in Romania;

bunurile si serviciile finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;

constructia de locuinte, extinderea, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente;

constructia de lacasuri de cult.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact