StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » sisteme fiscale
Trimite articolul prin email Accize : Sisteme fiscale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

AccizeACCIZE

Obiectivele cursului: Dobandirea notiunilor necesare pentru intelegerea regimului accizelor, a produselor supuse accizarii, a modului de calcul[1].

1. Accize armonizate. Definitii. Faptul generator. Exigibilitatea. Eliberarea pentru consum. Importul. Producerea si detinerea in regim suspensiv.

2. Produse accizabile: Bere. Vinuri. Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
3. Produse intermediare

4. alcool etilic

5. produse din tutun

6. uleiuri minerale si electricitate

7. Nivelul accizelor

8. Regimul de antrepozitare

Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

10. Obligatiile platitorilor de accize

11. Scutiri la plata accizelor

Marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun
13. Alte produse accizabile
Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna
Dispozitii comune. Derogari
16. Regimul de supraveghere


1. Accize armonizate

Sfera de aplicare

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:

a) bere;

b) vinuri;

c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri;

d) produse intermediare;

e) alcool etilic;

f) produse din tutun;

g) produse energetice

h) energie electrica.


Definitii:

a) Produsele accizabile sunt produsele prezentate anterior.

b) Productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma.

c) Antrepozitul fiscal este locul, aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, 626b17g detinute, primite sau expediate in regim suspensiv, de catre antrepozitarul autorizat, in exercitiul activitatii, in anumite conditii prevazute de lege.

d) Antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamala conform Codului vamal al Romaniei.

e) Antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea fiscala competenta, in exercitarea activitatii acesteia, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca si sa expedieze produse accizabile, intr-un antrepozit fiscal.

f) Regimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor.

g) Documentul administrativ de insotire a marfii - DAI - este documentul care trebuie folosit la miscarea produselor accizabile in regim suspensiv.

h) Documentul de insotire simplificat - DIS este documentul care trebuie folosit la miscarea intracomunitara a produselor accizabile cu accize platite;

i) 'Codul NC' reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar conform Nomenclaturii Combinate din Tariful Vamal de Import al Romaniei valabil in anul 2003.

j) Teritoriul comunitar

Prevederile referitoare la accize se aplica pe teritoriul Comunitatii, asa cum este definit pentru fiecare stat membru de Tratatul de infiintare a Comunitatii Economice Europene, cu exceptia catorva teritorii apartinand unor state membre.


Faptul generator

Produsele mentionate sunt supuse accizelor in momentul producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor in acest teritoriu.


Exigibilitatea

Acciza este exigibila in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.


Eliberarea pentru consum reprezinta:

a) orice iesire a produselor accizabile din regimul suspensiv;

b) orice productie de produse accizabile in afara regimului suspensiv;

c) orice import de produse accizabile, daca produsele accizabile nu sunt plasate in regim suspensiv;

d) utilizarea de produse accizabile in interiorul antrepozitului fiscal, altfel decat ca materie prima.


Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal catre:

a) un alt antrepozit fiscal in Romania sau in alt stat membru;

b) un operator inregistrat in alt stat membru;

c) un operator neinregistrat in alt stat membru;

d) o tara din afara teritoriului comunitar.


Importul

Import reprezinta orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar cu exceptia:

a) plasarii produselor accizabile importate sub un regim vamal suspensiv in Romania;

b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;

c) plasarii produselor accizabile in zone libere, in conditiile prevazute de legislatia vamala in vigoare.

Se considera de asemenea import:

a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv in cazul in care produsul ramane in Romania;

b) utilizarea in scop personal in Romania a unor produse accizabile plasate in regim vamal suspensiv;

c) aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii drepturilor vamale de import.


Producerea si detinerea in regim suspensiv

Este interzisa producerea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal.

Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita.

Prevederile anterioare nu se aplica pentru tuica, rachiurile din fructe, berea, vinurile si bauturile fermentate - altele decat bere si vinuri -, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu.


2. Produse accizabile


Bere

Bere reprezinta orice produs (inclusiv amestec de bere si de bauturi nealcoolice) avand o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in volum.

Pentru berea produsa de micii producatori independenti care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala anuala care nu depaseste 200.000 hl., se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea importata de la micii producatori independenti cu o capacitate nominala anuala care nu depaseste 200.000 hl.

Fiecare agent economic producator de bere are obligatia de a depune la organul fiscal teritorial la care este inregistrat ca antrepozitar autorizat, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine.

Beneficiaza de nivelul redus al accizelor toti agentii economici mici producatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt agenti economici producatori de bere care din punct de vedere juridic si economic sunt independenti fata de orice alt agent economic producator de bere, utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere, folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt agent economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui agent economic producator de bere.

In situatia in care un agent economic producator de bere care beneficiaza de nivelul redus al accizelor, isi mareste capacitatea de productie prin achizitionarea de noi capacitati sau extinderea celor existente, acesta va instiinta in scris organul fiscal la care este inregistrat ca antrepozitar autorizat despre modificarile produse, va calcula si va varsa la bugetul de stat accizele in cuantumul corespunzator noii capacitati de productie, incepand cu luna imediat urmatoare celei in care a avut loc punerea in functiune a acesteia.

Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vanduta.


Vinuri

Vinurile sunt:

a) vinuri linistite (cu exceptia vinului spumos) care:

- au o concentratie alcoolica mai mare de 1,2% in volum, dar care nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare; sau

- au o concentratie alcoolica mai mare de 15% in volum, dar care nu depaseste 18% in volum, care au fost obtinute fara nici o imbogatire, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.

b) vinuri spumoase care:

- sunt prezentate in sticle inchise cu un dop tip 'ciuperca', fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari, si

- au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.

Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizica si consumat de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vandut.


Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri

Bauturile fermentate altele decat bere si vinuri, reprezinta:

a) 'alte bauturi fermentate linistite' avand:

- o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum dar nu depaseste 10% in volum; sau

- o concentratie alcoolica ce depaseste 10% in volum dar nu depaseste 15 % in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.

b) 'alte bauturi fermentate spumoase' care sunt prezentate in sticle inchise cu un dop 'ciuperca' fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari, si care:

- au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum dar nu depaseste 13% in volum; sau

- au o concentratie alcoolica care depaseste 13% in volum dar nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta in intregime din fermentare.

Sunt exceptate de la plata accizelor bauturile fermentate - altele decat bere si vinuri -, fabricate de persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vandute.


3. Produse intermediare

Produsele intermediare reprezinta toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2 % in volum, dar nu depaseste 22% in volum, dar care nu reprezinta bere, vinuri sau bauturi fermentate.

Se considera produse intermediare si orice bautura fermentata linistita care are o concentratie alcoolica ce depaseste 5,5% in volum si care nu rezulta in intregime din fermentare, si orice bautura fermentata spumoasa care are o concentratie alcoolica ce depaseste 8,5% in volum si care nu rezulta in intregime din fermentare.


4. Alcool etilic

Alcool etilic reprezinta produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 22% (precum si cele cu o concentratie mai mica de 22% care nu sunt: bere, vinuri, bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri), inclusiv tuica si rachiuri de fructe si orice alt produs, in solutie sau nu, care contine bauturi spirtoase potabile.


5. Produse din tutun

Produse din tutun sunt:

a) tigarete;

b) tigari si tigari de foi;

c) tutun de fumat:

- tutun de fumat fin taiat destinat rularii in tigarete;

- alte tutunuri de fumat.

Se considera tigarete:

a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu sunt tigari sau tigari de foi;

b) rulourile de tutun care se pot introduce intr-un tub de hartie de tigarete prin simpla manuire neindustriala;

c) rulourile de tutun care se pot infasura in hartie de tigarete prin simpla manuire neindustriala;

d) orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, dar care respecta criteriile de la lit.a), b) sau c).

Se considera tigari sau tigari de foi, daca se pot fuma ca atare, dupa cum urmeaza:

a) rulourile de tutun care contin tutun natural;

b) rulourile de tutun care au un invelis exterior din tutun natural;

c) rulourile de tutun care au o umplutura din amestec taiat fin, invelis exterior avand culoarea normala a unei tigari, care acopera complet produsul, inclusiv, daca este cazul, filtrul, dar exclusiv varful tigarilor, daca este cazul, si un liant, cu conditia ca:

- invelisul si liantul sa fie din tutun reconstituit;

- masa unitara a rolei de tutun, excluzand filtrul sau mustiucul, sa nu fie sub 1,2 grame; si

- invelisul sa fie fixat in forma de spirala, cu un unghi ascutit minim de 30 grade fata de axa longitudinala a tigarii;

d) rulourile de tutun care au o umplutura din amestec taiat fin, invelis exterior avand culoarea normala a unei tigari, din tutun reconstituit, care acopera complet produsul, inclusiv, daca este cazul, filtrul, dar exclusiv varful tigarilor, daca este cazul, cu conditia ca:

- masa unitara a ruloului, excluzand filtrul si mustiucul, sa fie egala sau mai mare de 2,3 grame; si

- circumferinta ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea tigarii sa nu fie sub 34 de mm.

e) orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, dar care respecta criteriile de la lit.a), b), c) sau d) si are invelisul din tutun natural, invelisul si liantul din tutun reconstituit sau invelisul din tutun reconstituit.

Se considera tutun de fumat:

a) tutunul taiat sau faramitat intr-un alt mod, rasucit sau presat in bucati, si care poate fi fumat fara prelucrare industriala;

b) deseurile de tutun prelucrate pentru vanzarea cu amanuntul;

c) orice produs care contine partial alte substante decat tutunul, daca produsul respecta criteriile de la lit.a) sau b).


Produse energetice

Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:

a) benzina cu plumb;

b) benzina fara plumb;

c) motorina;

d) petrol lampant (kerosen);

e) gazul petrolier lichefiat;

f) gazul natural;

g) pacura;

h) carbune si cocs.

Produsele energetice sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse in vanzare ori utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei este fixat in functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru incalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.

Pe langa produsele energetice enumerate anterior, orice produs destinat a fi utilizat, pus in vanzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.

Pe langa produsele energetice enumerate, orice alt produs, cu exceptia turbei, destinat a fi utilizat, pus in vanzare sau utilizat pentru incalzire, este accizat cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.

Consumul de produse energetice in incinta unui loc de productie de produse energetice nu reprezinta eliberare pentru consum atunci cand se efectueaza in scopuri de productie. Cand acest consum se efectueaza in alte scopuri decat cel de productie si, in special, pentru propulsia vehiculelor, se considera eliberare pentru consum.

Gazul natural este supus accizelor, iar acciza devine exigibila la momentul livrarii acestui produs de catre furnizorii autorizati potrivit legii, direct catre consumatorii finali.

Carbunele si cocsul sunt supuse accizelor, iar acciza devine exigibila la momentul livrarii acestor produse de catre companiile de extractie si, respectiv, de productie.


7. Energie electrica

Energia electrica este supusa accizelor, iar acciza devine exigibila la momentul facturarii energiei electrice furnizate catre consumatorii finali.8. Nivelul accizelor

Nivelul accizelor pentru urmatoarele produse este:


Nr. Denumirea produsului U.M. Acciza) Acciza

crt. sau a grupei de produse (echivalent (echivalent

euro/U.M.) euro/U.M.)


0 1 2 3 4
1. Bere hl/1 grad

Plato*1) 0,740 0,748

din care:

1.1. Bere - produsa de producatorii

independenti cu o capacitate de

productie anuala ce nu depaseste

200 mii hl 0,43 0,43


2. Vinuri hl de produs

2.1. Vinuri linistite 0,00 0,00

2.2. Vinuri spumoase 34,05 34,05


3. Bauturi fermentate, altele decat hl de produs

bere si vinuri

3.1. linistite 0,00 0,00

3.2. spumoase 34,05 34,05


4. Produse intermediare hl de produs 51,08 51,08


5. Alcool etilic hl alcool

pur*2) 750 750,00


Produse din tutun


6. Tigarete 1.000 50 + 61.2 +

tigarete


7. Tigari si tigari de foi 1.000 bucati 50 + 61.2


8. Tutun destinat fumatului kg 66 81

din care:

8.1. Tutun destinat rularii in kg 66 81

tigarete


Produse energetice


9. Benzine cu plumb tona 547,00 547,00

1.000 litri 421,19 421,19


10. Benzine fara plumb tona 425,06 425,06

1.000 litri 327,29 327,29


11. Motorine tona 307,59 307,59

1.000 litri 259,91 259,91


12. Pacura 1.000 kg 14 15


13. Gaze petroliere lichefiate 1.000 kg

din care:

13.1. Utilizate drept carburant 128,26 128,26

13.2. Utilizate pentru incalzire 113,50 113,50

13.3. Utilizate in consum casnic*3) 0,00 0,00


14. Gaz natural utilizat gigajoule

din care:

14.1. Utilizat drept carburant 2,60 2,60

14.2. Utilizat pentru incalzit 0,00 0,00


15. Petrol lampant (kerosen)*4)

din care:

15.1. Utilizat drept carburant tona 469,89 469,89

1.000 litri 375,91 375,91

15.2. Utilizat pentru incalzire tona 469,89 469,89

1.000 litri 375,91 375,91


16. Benzen, toluen, xileni si alte

amestecuri de hidrocarburi

aromatice tona 469,89 469,89


Electricitate


17. Electricitate utilizata in scop

comercial MWh 0.34 0,42


18. Electricitate utilizata in scop

necomercial MWh 0,68 0,84


Nivelul accizelor armonizate se aplica incepand cu data de 1 iulie 2006, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 10 - Impozitarea

Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de solutie masurata la origine la temperatura de 200 / 40 C.

Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20 0 C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate distribuite in butelii tip aragaz.


Calculul accizei pentru tigarete

Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 91% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, care reprezinta acciza minima. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decat acciza minima, se plateste acciza minima.

Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finantelor Publice stabileste nivelul accizei minime in functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta.

Acciza specifica se calculeaza in echivalent euro pe 1000 de tigarete.

Acciza ad-valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal stabilit asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul.

La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minima in functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta, astfel incat nivelul accizei minime sa reprezinte 90% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vanduta.

Pretul maxim de vanzare cu amanuntul este pretul la care produsul este vandut altor persoane decat comercianti si care include toate taxele si impozitele.

Pretul maxim de vanzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete se stabileste de catre persoana care produce tigaretele in Romania sau care importa tigaretele, si este adus la cunostinta publica in conformitate cu cerintele prevazute de norme.

Este interzisa vanzarea de catre orice persoana a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi maxime de vanzare cu amanuntul.

Este interzisa vanzarea de tigarete de catre orice persoana, la un pret ce depaseste pretul maxim de vanzare cu amanuntul, declarat.


8. Regimul de antrepozitare


Reguli generale

Productia si/sau depozitarea produselor accizabile acolo unde acciza nu a fost platita, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.

Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile.

Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

Exceptie fac antrepozitele fiscale care livreaza uleiuri minerale catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele duty-free, precum si bauturile alcoolice supuse sistemului de marcare.


Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala competenta.

In vederea obtinerii autorizatiei pentru ca un loc sa functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala competenta in modul si sub forma prevazute in norme.


Conditii de autorizare

Autoritatea fiscala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc, numai daca sunt indeplinite anumite conditii (vezi prevederi Cod Fiscal):


Obligatiile antrepozitarului autorizat

Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a indeplini anumite cerinte, strict prevazute de legislatia fiscala (vezi prevederi Cod Fiscal):

Regimul de transfer al autorizatiei

Autorizatiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizati numiti si nu sunt transferabile.

Atunci cand are loc vanzarea locului sau a afacerii, autorizatia nu va fi transferata in mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere de autorizare.

Revocarea si anularea autorizatiei

Autoritatea fiscala competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal, daca:

a) in cazul unui antrepozitar autorizat persoana fizica, daca:

- persoana a decedat;

- persoana a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva in Romania sau intr-un stat strain, pentru evaziune fiscala sau orice alta fapta penala sau

- activitatea desfasurata este in situatie de faliment sau lichidare;

b) in cazul unui antrepozitar autorizat care este persoana juridica, daca:

- in legatura cu persoana juridica a fost initiata o procedura de faliment sau de lichidare; sau

- oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva in Romania sau intr-un stat strain, pentru evaziune fiscala sau orice alta fapta penala;

c) pe durata unei perioade continue de minimum sase luni, cantitatea de produse accizabile depozitata in antrepozitul fiscal este mai mica decat cantitatea prevazuta in norme.

Autoritatea fiscala competenta anuleaza autorizatia pentru un antrepozit fiscal, atunci cand i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal, precum si in cazul in care s-a pronuntat o hotarare definitiva si irevocabila pentru savarsirea unor infractiuni la regimul produselor accizabile.


9. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv

Pe durata deplasarii unui produs accizabil, acciza se suspenda daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:

a) deplasarea are loc intre doua antrepozite fiscale;

b) produsul este insotit de minimum 3 copii ale unui document administrativ de insotire care satisface cerintele prevazute in norme;

c) ambalajul in care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica cu claritate tipul si cantitatea produsului aflat in interior;

d) containerul in care este deplasat produsul este sigilat corespunzator, conform prevederilor din norme;

e) autoritatea fiscala competenta a primit garantia pentru plata accizelor aferente produsului.
Documentul administrativ de insotire (DAI)

Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv este permisa numai atunci cand sunt insotite de Documentul administrativ de insotire. Modelul documentului administrativ de insotire este prevazut in norme.

In cazul deplasarii produselor accizabile intre doua antrepozite fiscale in regim suspensiv, acest document se intocmeste in 4 exemplare.Obligatia de plata a accizelor pe durata deplasarii

In cazul oricarei abateri, acciza se datoreaza de catre persoana care a expediat produsul accizabil.


Deplasarea uleiurilor minerale prin conducte fixe

In cazul uleiurilor minerale deplasate in regim suspensiv, prin conducte fixe, antrepozitul fiscal expeditor are obligatia de a asigura autoritatilor fiscale competente, la cererea acestora, informatii exacte si actuale cu privire la deplasarea uleiurilor minerale.


Deplasarea unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal si un birou vamal

In cazul deplasarii unui produs accizabil intre un antrepozit fiscal si un birou vamal de iesire din Romania sau intre un birou vamal de intrare in Romania si un antrepozit fiscal, acciza se suspenda daca sunt indeplinite conditiile prevazute de norme.


Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite

In cazul in care produsele supuse accizelor, care au fost eliberate deja in consum intr-un stat membru, sunt detinute in scopuri comerciale in Romania, acciza va fi perceputa in Romania.

Sunt considerate scopuri comerciale toate scopurile, altele decat nevoile proprii ale persoanelor fizice.

Acciza este datorata, dupa caz, de catre comerciantul din Romania sau de persoana care primeste produsele pentru utilizare in Romania.

Produsele accizabile circula intre statul membru in care au fost deja eliberate in consum si Romania, insotite de documentul de insotire simplificat.

Comerciantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) inaintea expedierii produselor sa dea o declaratie autoritatilor fiscale competente in legatura cu locul unde urmeaza sa fie primite acestea si sa garanteze plata accizelor;

b) sa plateasca accizele;

c) sa se supuna oricaror controale care sa permita autoritatii fiscale competente confirmarea primirii efective a marfurilor si plata corespunzatoare a accizelor.

In cazul produselor supuse accizelor, care au fost deja eliberate in consum in Romania si care sunt livrate intr-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea accizelor platite in Romania.

Momentul exigibilitatii accizelor

Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibila la data cand produsul este eliberat pentru consum in Romania.

In cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine exigibila la data la care produsul este utilizat in orice scop care nu este in conformitate cu scutirea.

Accizele se calculeaza in cota si rata de schimb in vigoare la momentul in care acciza devine exigibila.


10. Obligatiile platitorilor de accize


Plata accizelor la bugetul de stat

Accizele se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.

In cazul importului unui produs accizabil care nu este plasat intr-un regim suspensiv, momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.

Depunerea declaratiilor de accize

Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta, o declaratie de accize pentru fiecare luna in care este valabila autorizatia de antrepozit fiscal, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva

Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala competenta de catre antrepozitarii autorizati pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.

Documente fiscale

Pentru produsele accizabile, altele decat cele marcate, care sunt transportate sau detinute in afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 6 zile. Aceasta prevedere nu este aplicabila pentru produsele accizabile transportate sau detinute de catre alte persoane decat comerciantii in masura in care aceste produse sunt ambalate in pachete destinate vanzarii cu amanuntul.

Toate transporturile de produse accizabile sunt insotite de un document, astfel:

a) miscarea produselor accizabile in regim suspensiv este insotita de documentul administrativ de insotire;

b) miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este insotita de factura fiscala ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat in norme;

c) transportul de produse accizabile, cand acciza a fost platita, este insotit de factura sau aviz de insotire.

Evidente contabile

Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a tine registre contabile precise, care sa contina suficiente informatii pentru ca autoritatile fiscale sa poata verifica respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.


Responsabilitatile antrepozitarilor autorizati si ale autoritatilor fiscale competente

Orice antrepozitar autorizat obligat la plata accizelor poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea fiscala competenta, in conformitate cu legislatia vamala in vigoare.

Accizele se administreaza de autoritatile fiscale competente si de autoritatile vamale pe baza competentelor lor, in Codul de procedura fiscala si in legislatia vamala in vigoare.

Garantii

Dupa acceptarea conditiilor de autorizare a antrepozitului fiscal, antrepozitarul autorizat depune la autoritatea fiscala competenta o garantie care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.

Garantiile pot fi: depozite in numerar, ipoteci, garantii reale si personale.

Modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute in norme.

Valoarea garantiei va fi analizata periodic pentru a reflecta orice schimbari in volumul afacerii, in activitatea antrepozitarilor autorizati sau in nivelul de accize datorat.


Scutiri la plata accizelor

Scutiri generale

Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor atunci cand sunt destinate pentru:

a) livrarea in contextul relatiilor consulare sau diplomatice;

b) organizatiile internationale recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale Romaniei, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale care pun bazele acestor organizatii sau prin acorduri incheiate la nivel statal sau guvernamental;

c) fortele armate apartinand oricarui stat-parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia Fortelor Armate ale Romaniei;

d) rezerva de stat si rezerva de mobilizare, pe perioada in care au acest regim.

Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor vor fi reglementate prin norme.

Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate in bagajul calatorilor si altor persoane fizice cu domiciliul in Romania sau in strainatate, in limitele si in conformitate cu cerintele prevazute de legislatia vamala in vigoare.

Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Sunt scutite de plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice atunci cand sunt:

a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;

b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;

c) utilizate pentru producerea otetului;

d) utilizate pentru producerea de medicamente;

e) utilizate pentru producerea de arome alimentare ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% in volum, destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice;

f) utilizate in scop medical in spitale si farmacii;

g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fara crema, cu conditia ca in fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia altor produse.


Scutiri pentru uleiuri minerale

Sunt scutite de la plata accizelor:

a) uleiurile minerale folosite in orice alt scop decat drept combustibil sau carburant;

b) uleiurile minerale livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru aeronave, altele decat aviatia turistica in scop privat. Prin aviatie turistica in scop privat se intelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau, sau de catre persoana fizica sau juridica care o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in special altele decat transportul de persoane sau de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;

c) uleiurile minerale livrate in vederea utilizarii drept carburant pentru navigatia maritima internationala si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, altele decat navigatiile de agrement in scop privat. Prin navigatie de agrement in scop privat se intelege utilizarea oricarei ambarcatiuni, de catre proprietarul sau, sau de catre persoana fizica sau juridica care o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele comerciale si in special altele decat transportul de persoane sau de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;

d) uleiurile minerale utilizate in cadrul productiei de electricitate si in centralele electrocalogene;

e) uleiurile minerale utilizate in scopul testarii aeronavelor si vapoarelor;

f) uleiurile minerale injectate in furnale sau in alte agregate industriale in scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;

g) uleiurile minerale care intra in Romania in rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinat utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul;

h) orice ulei mineral achizitionat direct de la agenti economici producatori, importatori sau distribuitori agreati, utilizat drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrani, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de invatamant si lacasurilor de cult;

i) uleiurile minerale utilizate drept combustibil neconventional (bio-diesel).


12. Marcarea produselor alcoolice si a produselor din tutun

Reguli generale

Aceste prevederi se aplica urmatoarelor produse accizabile:

a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin norme;

b) produse din tutun.

Nu este supus obligatiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.

Produsele accizabile pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul Romaniei numai daca acestea sunt marcate conform prevederilor acestui capitol.


Responsabilitatea marcarii

Responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati sau importatorilor.

Importatorul transmite producatorului extern marcajele, sub forma si in maniera prevazute in norme, in vederea aplicarii efective a acestora pe produsele accizabile contractate.

Proceduri de marcare

Marcarea produselor se efectueaza prin timbre sau banderole.


13. Alte produse accizabile

Sfera de aplicare

Urmatoarele produse sunt supuse accizelor:

a) cafea verde;

b) cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori;

c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila;

d) confectii din blanuri naturale cu exceptia celor de iepure, oaie, capra;

e) articole din cristal;

f) bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor;

g) autoturisme si autoturisme de teren - inclusiv din import rulate;

h) produse de parfumerie cu codurile;

i) aparate video de inregistrat sau de reprodus, chiar incorporand un receptor de semnale videofonice; combine audio cu codurile;

j) dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda magnetica sau compact disc;

k) aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu inregistrare; aparate fotografice numerice;

l) cuptoare cu microunde cu codul;

m) aparate pentru conditionat aer, de perete sau de ferestre, formand un singur corp;

n) arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz militar sau de sport;

o) iahturi si barci cu motor pentru agrement.

Nivelul si calculul accizei

In cazul cafelei verzi, acciza este egala cu echivalentul in lei a 306 euro pe tona. In cazul cafelei prajite, inclusiv al cafelei cu inlocuitori, acciza este egala cu echivalentul in lei a 450 euro pe tona.

In cazul cafelei solubile, inclusiv al amestecurilor cu cafea solubila, acciza este egala cu echivalentul in lei a 1.80 euro pe kilogram.

Nivelul accizelor pentru alte produse:


Nr.

crt.


Denumirea produsului sau a grupei de produseAcciza
Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de iepure, oaie, capra)
Articole din cristal 1)Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor


Produse de parfumerie
4.1 Parfumuri,

din care:

- ape de parfum

4.2. Ape de toaleta,

din care:

- ape de colonie


Arme de vanatoare si arme de uz individual, altele decat cele de uz militar sau de sport1) Prin cristal se intelege sticla avand un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura, asupra cantitatilor importate.

Accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevazute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezinta:

a) pentru produsele din productia interna - preturile de livrare, mai putin accizele, respectiv pretul producatorului, care nu poate fi mai mic decat suma costurilor ocazionate de obtinerea produsului respectiv;

b) pentru produsele din import - valoarea in vama stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale dupa caz.


Platitori de accize

Platitori de accize sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc sau importa astfel de produse.

Platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc in tara autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv rulate.


Exigibilitatea

Momentul exigibilitatii accizei intervine:

a) pentru produsele din productia interna la data efectuarii livrarii, la data acordarii produselor ca dividende sau ca plata in natura, la data in care au fost consumate pentru reclama si publicitate, si respectiv la data instrainarii ori utilizarii in oricare alt scop decat comercializarea;

b) pentru produsele importate la data inregistrarii declaratiei vamale de import.


Plata accizelor la bugetul de stat

Accizele se platesc la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.

Pentru alte produse accizabile provenite din import, plata se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import.

Declaratiile de accize

Orice agent economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta, o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva

Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala competenta de catre agentii economici platitori pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.


14. Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna


Prevederi generale

Pentru titeiul si gazele naturale din productia interna, agentii economici autorizati potrivit legii, datoreaza bugetului de stat impozit in momentul livrarii.

Impozitul pentru gazele naturale din productia interna, provenite din zacaminte de gaze naturale, din zacaminte de gaze cu condensat si din zacaminte de titei, se plateste la bugetul de stat de catre agentul economic autorizat potrivit legii in domeniu prin care se realizeaza livrarea acestor produse catre consumatorul final.

Impozitul datorat este:

a) pentru titei - 4 euro/tona;

b) pentru gazele naturale - 7,40 euro/1000 m3.

Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe asupra cantitatilor livrate.

Momentul exigibilitatii impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna intervine la data efectuarii livrarii.

Scutiri

Sunt scutite de plata acestor impozite cantitatile de titei si gaze naturale din productia interna, exportate direct de agentii economici producatori.

Declaratiile de impozit

Orice agent economic platitor de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta, o declaratie de impozit pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata impozitului pentru luna respectiva.

Declaratiile de impozit se depun la autoritatea fiscala competenta de catre agentii economici platitori pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
15. Dispozitii comune. Derogari


Conversia in lei a sumelor exprimate in euro

Valoarea in lei a accizelor si impozitelor datorate bugetului de stat in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii care precede inceputul trimestrului calendaristic. Acest curs se utilizeaza pe toata durata trimestrului urmator.


Obligatiile platitorilor

Agentii economici platitori de accize si de impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna, sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala competenta, conform dispozitiilor Codului de procedura fiscala.

Agentii economici au obligatia sa calculeze accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, dupa caz, sa le evidentieze distinct in factura si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori pentru exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate.

Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor si a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia interna, dupa caz, conform prevederilor din norme, si sa depuna anual deconturile privind accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, conform dispozitiilor legale privind obligatiile de plata la bugetul de stat, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare.


Decontarile intre agentii economici

Decontarile intre agentii economici furnizori de produse accizabile si agentii economici cumparatori ai acestor produse se vor face integral prin unitati bancare.

Nu intra sub incidenta acestei prevederi:

a) livrarile de produse supuse accizelor catre agentii economici care comercializeaza astfel de produse in sistem en detail;

b) livrarile de produse supuse accizelor, efectuate in cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentand accizele nu pot face obiectul compensarilor daca actele normative speciale nu prevad altfel.


Regimul produselor accizabile detinute de agentii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante

Produsele accizabile detinute de agentii economici care inregistreaza obligatii fiscale restante pot fi valorificate in cadrul procedurii de executare silita de organele competente, cu exceptia spatiilor detinute terminalul petrolier maritim.

Persoanele care dobandesc bunuri accizabile prin valorificare in situatia descrisa anterior trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege.


Derogari

Prin derogare, pana la data de 1 ianuarie 2007 depozitarea uleiurilor minerale in regim suspensiv de accize este permisa numai intr-un antrepozit fiscal de productie.

Prin derogare, pana la data de 1 ianuarie 2007, livrarea uleiurilor minerale din antrepozitele fiscale de productie se efectueaza numai in momentul in care cumparatorul prezinta documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor si valoarea accizelor aferente cantitatilor de uleiuri minerale efectiv livrate de agentii economici producatori, in decursul lunii precedente.

Pana la data de 1 ianuarie 2007, eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcoolice se realizeaza numai daca producatorul va prezenta dovada platii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje.16. Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile[2]


Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic


Sfera de aplicare

Sistemul de supraveghere se aplica tuturor antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic nedenaturat si distilate.

Supraveghetorii fiscali

Pentru fiecare antrepozit fiscal de productie de alcool etilic si de distilate sunt desemnati reprezentanti permanenti ai autoritatii fiscale competente, denumiti supraveghetori fiscali. Prezenta supraveghetorilor fiscali trebuiei asigurata pe tot parcursul desfasurarii procesului de productie, respectiv pe cele trei schimburi si in zilele de sarbatori legale.

Mijloace de masurare a productiei de alcool

Fiecare antrepozit fiscal de productie de alcool etilic si de distilate trebuie sa fie dotat obligatoriu de catre antrepozitarul autorizat cu mijloace de masurare (contoare) avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, necesare pentru determinarea cantitatii de alcool etilic si de distilate, precum si cu mijloace de masurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool etilic si de distilate. Mijloacele de masurare si masuratorile efectuate cu acestea se supun, in mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii in domeniu.

Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete, prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate, sunt interzise.

Sigilii

Pe intregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, rafinat si tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, si pana la contoare, inclusiv la acestea, se aplica sigilii.

Sigiliile apartin autoritatii fiscale competente, sunt inseriate si poarta, in mod obligatoriu, insemnele acesteia. Operatiunile de sigilare si desigilare se efectueaza de catre supraveghetorul fiscal desemnat, si sunt consemnate intr-un proces-verbal.

Receptia materiilor prime

Receptia cantitativa a materiilor prime intrate in antrepozitul fiscal, precum si introducerea lor in procesul de fabricatie se fac cu mijloace de masurare legale.

In cazul in care, pentru producerea alcoolului etilic si a distilatelor, se achizitioneaza materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie se intocmesc in 2 exemplare si vor poarta, in mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente ramane la antrepozitul fiscal care a achizitionat materia prima, iar exemplarul 2, la persoana fizica furnizoare.

Obligatiile supraveghetorilor fiscali

Supraveghetorii fiscali au obligatia sa verifice:

a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele si recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor si a materiilor prime din care provin acestea;

b) inregistrarea corecta a intrarilor de materii prime;

c) inscrierea corecta a alcoolului si a distilatelor obtinute, in rapoartele zilnice de productie si in documentele de transfer-predare catre antrepozite de prelucrare sau de depozitare de produse finite, in concordanta cu inregistrarile mijloacelor de masurare;

d) concordanta dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar si productia de alcool si distilate obtinuta;

e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic si distilate, inscrise in evidentele operative ale antrepozitelor de depozitare de astfel de produse;

f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer catre antrepozitele de prelucrare a alcoolului si a distilatelor;

g) concordanta dintre cantitatile de alcool si de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de productie cu cele inscrise in documentele fiscale;

h) modul de calcul, de evidentiere si de virare a accizelor datorate pentru alcool si distilate, precum si pentru bauturile spirtoase realizate de catre antrepozitarul autorizat de productie, care isi desfasoara activitatea in sistem integrat;

i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaratiilor privind obligatiile de plata cu titlu de accize si a decontului de accize, in conformitate cu prevederile legale;

j) orice alte documente si operatiuni care sa conduca la determinarea exacta a obligatiilor catre bugetul de stat;

k) inregistrarea corecta a operatiunilor de import si export, in situatia in care antrepozitarul autorizat desfasoara astfel de operatiuni.

Supraveghetorii fiscali au obligatia de a inregistra, intr-un registru special, toate cererile antrepozitarilor autorizati de productie sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalatiilor.

Supraveghetorul fiscal certifica toate documentele intocmite, inclusiv documentele fiscale, prin vizarea acestora.


Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe


In vederea inregistrarii corecte a productiei de tuica si rachiuri de fructe, fiecare antrepozitar autorizat este obligat sa se doteze cu mijloace de masurare volumetrica, denumite contoare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si cu mijloace legale de masurare a concentratiei alcoolice a materiei prime si a produselor rezultate din prelucrarea acestora instalatiile de fabricatie fiind in mod obligatoriu sigilate in aceleasi conditii ca si in cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic sau de distilate.

Cazanele individuale ale producatorilor de tuica si rachiuri de fructe, a caror productie este destinata vanzarii, trebuie livrate si dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si cu mijloace de masurare legala a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.

Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate si de bauturi spirtoase, in vrac

Conditii de import: Alcoolul, distilatele si bauturile spirtoase pot fi importate in vrac numai pe baza de contracte incheiate direct cu producatorii externi sau cu reprezentantii acestora si numai in scopul prelucrarii sau imbutelierii directe de catre antrepozitarul autorizat pentru productie.

Procedura de supraveghere: La intrarea in tara a alcoolului in vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor in vrac, precum si a bauturilor spirtoase in vrac, organele vamale de frontiera, dupa efectuarea formalitatilor de vamuire, aplica pe fiecare cisterna si recipient un sigiliu special, cu insemnele autoritatii vamale, desigilarea fiind interzisa pana la destinatia finala a acestora.

In momentul efectuarii operatiunii de vamuire se preleveaza, in mod obligatoriu, o proba din fiecare cisterna sau recipient, in scopul verificarii autenticitatii datelor inscrise in documentele insotitoare, respectiv factura si certificatele de analize fizico-chimice.

Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase

Lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate depun la organele fiscale teritoriale o situatie continand informatii privind modul de valorificare a acestor produse prin vanzare sau prelucrare.

Masuri speciale privind productia, importul si circulatia uleiurilor minerale

Restrictii

Se interzice orice operatiune comerciala cu uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de productie.

Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor si motorinelor care nu corespund standardelor nationale si prevederilor legale referitoare la calitatea benzinelor.

Intarzierea la plata a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei antrepozitarului si inchiderea activitatii acestuia pana la plata sumelor restante.
Titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Titlul VIII din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre sisteme fiscale

Arbitrajul pret - valoare si eficienta pietei financiare
Analiza echilibrului financiar
Gestiunea ciclului de exploatare. gestiunea stocurilor
Sistemul fiscal - concepte, interdependente, teorii
Obiectivul armonizarii fiscale a sistemului fiscal comunitar
Elemente comune pentru sistemele fiscale din uniunea europeana
Caracteristici esentiale ale sistemelor fiscale ale tarilor comunitare
Comparatii intre sistemele fiscale ale statelor membre din uniunea europeana(studiu de caz)
Elemente de armonizare ale sistemului fiscal romanesc
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniul fiscalitatii indirecte in romania
Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene
Implementarea aquis-ului comunitar privind evaziunea fiscala in romania
Evolutia sistemului fiscal romanesc
Prioritati ale reformelor viitoare ale sistemului fiscal al uniunii europene
Modelarea cresterii economice sub impactul fiscalitatii
Armonizarea sistemelor fiscale in comunitatea europeana
Concluzii generale si recomandari de politica fiscalaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare