StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale · Fise fiscale · Situatii financiare · Raportari anuale)

StiuCum Home » Finante » Sisteme fiscale

Finante

Teorii asupra sistemelor fiscale ideale - solutii in determinarea practica a politicii fiscale

Perspective ale politicii fiscale europene

Perspective ale politicii fiscale europene O recent comunicare a Comisiei Europene, intitulata "Contributia politicilor fiscale si vamale la Strategia Lisabona" ne dezvaluie cateva dintre perspectivele actiunii comunitare in domeniu. In scopul [...]

Evolutia fiscalitatii in europa

Evolutia fiscalitatii in Europa Pe baza datelor statistice, se pot formula o serie de concluzii referitoare la evolutia fiscalitatii in Europa, pentru perioada 1995-2005. Astfel, la nivelul UE25, se poate observa ca ponderea impozitelor si tax [...]

Sistemul fiscal, expresie a deciziilor de politica fiscala si instrument de realizare a acesteia

Sistemul fiscal, expresie a deciziilor de politica fiscala si instrument de realizare a acesteia 1. Conceptul de politica fiscala      Politica fiscala reprezinta ansamblul deciziilor de natura fiscala luate de factorul decide [...]

Principiile repercusiunii si incidentei

Principiile repercusiunii si incidentei      Analiza actiunii sistemului fiscal asupra economiei reale in scopul corectarii disfunctionalitatilor produse de acesta, necesita cunoasterea modului de producere a impactului, repercusiuni [...]

Clasificarea sistemelor fiscale

Clasificarea sistemelor fiscale De ce o clasificare a sistemelor fiscale?      Analiza evolutiei acestora ne ofera raspunsul. Diversitatea sistemelor fiscale, rezultat al conditiilor istorice si geografice de dezvoltare a statelor [...]

Elementele constitutive ale impozitului

Elementele constitutive ale impozitului      In elaborarea unui produs fiscal (impozit, taxa, drepturi si contributii cu caracter fiscal) apare necesitatea stabilirii in momentul elaborarii si ulterior in etapa legislativa, in mod cl [...]

Conceptul de sistem fiscal

Conceptul de sistem fiscal      Economia nationala a unei tari, ca parte componenta a economiei mondiale, cuprinde un ansamblu de activitati, desfasurate de persoane sau grupuri de persoane fizice si morale care apartin acestuia, da [...]

Impozitele - definirea conceptelor

Impozitele - Definirea conceptelor      Cine suporta impozitele in mod definitiv? Aceasta este intrebarea la care trebuie sa raspunda stiinta finantelor. Problema de a sti cine suporta povara fiecarui tip de impozit si cum aceasta d [...]

Definirea si continutul prelevarilor fiscale

Definirea si continutul prelevarilor fiscale      Se pot propune trei abordari pentru definirea conceptuala a prelevarilor fiscale: tehnico-operationala, monetara si financiara. Privite prin prisma tehnico-operationala, prelevari [...]

Caracteristicile generale ale sistemului fiscal

Caracteristicile generale ale sistemului fiscal 1. Cadrul de referinta      Studiul sistemelor fiscale necesita luarea in considerare a doi parametri: unul de natura spatiala, iar altul de natura temporala. Parametrul spatia [...]

Tipuri de impozite prin care se realizeaza prelevarile fiscale

Tipuri de impozite prin care se realizeaza prelevarile fiscale      Fluxul sintetic al prelevarilor fiscale destinat finantarii cheltuielilor publice provine dintr-un ansamblu numeros si variat de impozite a caror evolutie spa­tiala [...]

Evolutia sistemelor fiscale

Evolutia sistemelor fiscale      Sistemele fiscale contemporane constituie un produs al istoriei civilizatiei umane. Evolutia structurilor fiscale si caracteristicile dominante ale acestora reflecta evolutia structurilor social-econ [...]

Caracterul distinct al altor prelevari obligatorii

Caracterul distinct al altor prelevari obligatorii      Sarcina de a organiza si asigura pe seama prelevarilor fiscale asupra veniturilor private rezultate din preluarea unei parti a venitului national, finantarea costurilor actiuni [...]

Aparatul fiscal, componenta a sistemului fiscal

Aparatul fiscal, componenta a sistemului fiscal        Sistemul fiscal reprezinta modul de cercetare si actiune, procedeele si modalitatile de investigare in vederea prevenirii, constatarii si inlaturarii cauzelor de sustragere de [...]

Prezentarea generala a sistemului financiar-fiscal din romania

Prezentarea generala a sistemului financiar-fiscal din Romania        Fiscalitatea se delimiteaza ca un sistem de percepere si incasare a impozitelor si taxelor, printr-un aparat specializat, precum si ca un ansamblu coerent de leg [...]

Obiectivele controlului fiscal

Obiectivele controlului fiscal        Explicarea in detaliu a problemelor ce fac obiectul controlului in general si cu precadere a celui financiar-fiscal, creaza conditiile fundamentarii stiintifice a activitatii de control.      [...]

Reforma fiscala in romania

Reforma fiscala in Romania   Evolutia economiei mondiale care a determinat intr-o mare masura conditiile vietii economice romanesti dupa 1989 a facut ca ideea unei reforme fiscale in Romania sa fie necesara.        Minis [...]

Necesitatea controlul financiar-fiscal in romania

Necesitatea controlul financiar-fiscal in Romania Societatea romaneasca parcurge o perioada de profunde schimbari, generate de trecerea de la un sistem centralizat la un sistem democratic. Trecerea Romaniei la economia de p [...]

Asezarea si perceperea impozitelor directe

Asezarea si perceperea impozitelor directe 1. Impozite directe-notiuni generale        Reglementate prin legea bugetara anuala, veniturile bugetului de stat, se constituie in cea mai mare parte din impozite si taxe, ce se ur [...]

Organizarea activitatii de control fiscal

Organizarea activitatii de control fiscal       Utilizand modalitatii si procedee specifice de investigare, controlul fiscal se realizeaza in scopul prevenirii, constatarii si inlaturarii cauzelor de sustragere de la calcularea, e [...]

Procedee, tehnici si instrumente de control fiscal

Procedee, tehnici si instrumente de control fiscal        Controlul fiscal, indiferent de cine este realizat, presupune respectarea unor reguli unitare de actiune si adoptarea unor procedee, tehnici si modalitati sau instrumente de [...]

Rolul si importanta controlului financiar-fiscal in economia de piata

Rolul si importanta controlului financiar-fiscal in economia de piata     In societatea contemporana, economia de piata, ca forma de organizare a vietii economice, in care raportul dintre cerere si oferta determina principi [...]

Codul de procedura fiscala

Codul de procedura fiscala Obiectivele cursului: intelegerea notiunilor si termenilor de baza utilizati in materia dreptului fiscal. 1.      Sfera de aplicare a codului de procedura fiscala; 2.  &n [...]

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit      Obiectivele cursului: deprinderea cunostintelor necesare pentru intelegerea cadrului legal de aplicare a impozitului pe profit[1]: contribuabili, sfera de cuprindere, baza de impozitare, regimul scutirilor, r [...]

Impozite si taxe locale

Impozite si taxe locale Obiectivele cursului: Cunoasterea categoriilor de impozite si taxe locale si a modului de determinare a cuantumului impozitului datorat[1]. 1.      Definitii 2.    & [...]

Accize

ACCIZE Obiectivele cursului: Dobandirea notiunilor necesare pentru intelegerea regimului accizelor, a produselor supuse accizarii, a modului de calcul[1]. 1. Accize armonizate. Definitii. Faptul generator. Exigibilitatea. Eliberarea pentru c [...]

Sistemul fiscal in romania - concept, organizare si evolutie

SISTEMUL FISCAL IN ROMANIA - Concept, organizare si evolutie[1] Obiectivele cursului 1. Intelegerea notiunilor "fisc", "fiscal", "sistem fiscal". 2. Componentele sistemului fiscal: Impozite, taxe si contributii ca venituri ale statu [...]

Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale      Obiectivele cursului: Intelegerea notiunilor privind dreptul de a contesta actele administrative fiscale; procedura de solutionare a contestatiilor. [...]

Impozitul pe venit

Impozitul pe venit      Obiectivele cursului: Deprinderea cunostintelor necesare pentru intelegerea modului de determinare a impozitului pe venit, a bazei de impunere, a scutirilor prevazute de lege[1]      1. Contribuabili. [...]

Inspectia fiscala

INSPECTIA FISCALA       Obiectivele cursului:      1. Sfera de cuprindere a inspectiei fiscale;      2. Formele, procedurile si metodele de control utilizate in inspectia fiscala;      3. Avizul de ins [...]

Codul fiscal - notiuni

Codul Fiscal - Notiuni      Obiectivele cursului: Intelegerea notiunilor de baza cu care opereaza Codul Fiscal al Romaniei. Prezentarea impozitelor si taxelor reglementate de Codul Fiscal. 1.      Scopul s [...]

Colectarea creantelor fiscale

Colectarea creantelor fiscale      Obiectivele cursului: intelegerea notiunilor de baza: colectarea creantelor fiscale, stingerea creantelor fiscale, masuri asiguratorii, executarea silita. 1.      Definit [...]

Taxa pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata      Obiectivele cursului: Dobandirea cunostintelor necesare pentru intelegerea mecanismului TVA, a regimului deductibilitatii, a obligatiilor declarative si de plata[1]. 1.      [...]

Impozitul pe veniturile obtinute din romania de nerezidenti , impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in romania

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti , Impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania Obiectivele cursului: Cunoasterea notiunilor nerezident, reprezentanta straina si a obligatiilor fiscale ce d [...]

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor      Obiectivele cursului: intelegerea notiunilor referitoare la conditiile necesare pentru incadrarea persoanelor juridice romane in categoria microintreprinderilor. 1. Definitia micr [...]

Evaziunea fiscala. cauze. definitii. cai de manifestare. paradisurile fiscale.

Evaziunea fiscala. Cauze. Definitii. Cai de manifestare. Paradisurile fiscale. Presiunea fiscala Impozitele alimenteaza in cea mai mare parte resursele publice, ponderea impozitelor in totalul veniturilor publice depaseste propor [...]

Organizarea si functionarea ministerului economiei si finantelor si a agentiei nationale de administrare fiscala

Organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Obiective: Cunoasterea rolului si a functiilor Ministerului Economiei si Finantelor ca organ de specialitate al administratiei [...]

Considerente asupra sistemului fiscal romanesc existent la 1990

Considerente asupra sistemului fiscal romanesc existent la 1990 Anul 1990 este un an ce a adus modificari importante  in evolutia sistemului nostru fiscal. Deciziile aveau amprenta schimbarii spre economia libera, dar care este inca majorit [...]

Taxele vamale

Taxele vamale Impozitele de acest tip sunt unele dintre cele mai vechi impozite, utilizate fiind in toate formele de oranduire a economiei. In sistemul nostru fiscal actual taxele vamale au cunoscut permanente modificari in ceea ce priveste [...]

Impozitele indirecte

IMPOZITELE INDIRECTE caracterizarea generala a impozitelor indirecte taxele de consumatie        Taxele de consumatie pe produs (accizele)        Taxele de consumatie cu caracter general monopolurile fiscale taxele vamale a [...]

Impozitele directe

IMPOZITELE DIRECTE caracterizarea generala a impozitelor directe impozitele reale si impozitele personale Impozitele pe venit Impozitele pe avere      [...]

Coordonate ale politicii fiscale

Coordonate ale politicii fiscale Pentru a intui directiile fiscale ale economiei romanesti; trebuie sa avem in vedere o prevedere si o anticipare a deciziilor responsabililor guvernamentali si politici, dar care sunt dificil de anticipat si cuan [...]

Taxa pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata In tara noastra acest impozit a fost introdus cu incepere de la 1 iulie 1993, ca un impozit pe cifra de afaceri neta, inlocuind impozitul pe circulatia marfurilor, un impozit pe cifra de afaceri bruta. Taxa pe valoa [...]

Analiza dinamica a veniturilor fiscale dupa 1990

ANALIZA DINAMICA A  VENITURILOR FISCALE DUPA 1990 Sistemul de impozite actual, reformat si in schimbare in aceasta perioada, a functionat in toata aceasta perioada si a asigurat statului veniturile fiscale necesare indeplinirii functiilor sale. [...]

Impozitele pe venituri

Impozitele pe venituri Impozitele pe venituri se grupeaza in functie de subiectul impozitului in impozite pe veniturile persoanelor fizice si impozite pe veniturile persoanelor juridice. Impunerea veniturilor persoanelor fizice consacrata in [...]

Taxele speciale de consumatie sau accizele

Taxele speciale de consumatie sau accizele Acestea sunt impozite indirecte asezate in mod special pe consumul unor marfuri considerate de larga utilitate, fie nocive sau considerate daunatoare sanatatii, fie marfuri sau bunuri de lux. Accize [...]

Impozitele pe avere

Impozitele pe avere Impozitele pe avere sunt cele mai vechi impozite. Acestea sunt  asezate pe elementele patrimoniale  ale averii, pe ansamblul averii sau sunt cauzate de unele evenimente legate de avere. In literatura de specialitate, impozi [...]

Notiuni generale privind impozitele

NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE continutul, caracteristicile si rolul impozitului elementele impozitului clasificarea impozitelor  impunerea Principiile impunerii Asezarea impozitelor Criteriile de impunere      Du [...]

Sistemul fiscal romanesc si locul sectorului public

SISTEMUL FISCAL ROMANESC SI LOCUL SECTORULUI PUBLIC Daca pana la inceputul acestui secol, mai precis prin deceniul al treilea, deficitele apareau sporadic, treburile publice au fost organizate pe principiul gospodaresc conform caruia cheltuielil [...]

Taxele

Taxele Taxele reprezinta plati pe care le fac persoanele juridice si fizice catre anumite institutii publice, pentru serviciile facute de acestea. Se interpune deci o contraprestatie, criteriu, conditie neindeplinita ca acest fel de varsaminte [...]

Evaziunea fiscala si repercusiunea impozitelor

EVAZIUNEA FISCALA SI REPERCUSIUNEA IMPOZITELOR evaziunea fiscala repercusiunea impozitelor Acest capitol isi propune sa prezinte conceptul de evaziune fiscala. In acesta scop, pent [...]

Trasaturile sistemului fiscal

Trasaturile sistemului fiscal Pentru ca sistemul fiscal sa raspunda unor cerinte, el trebuie sa se caracterizeze prin anumite trasaturi si sa indeplineasca anumite functii.Trasaturile ce caracterizeaza sistemul fiscal sunt determinate de calitat [...]

Structura impozitelor si taxelor care compun sistemul fiscal

Structura impozitelor si taxelor care compun sistemul fiscal Putem utiliza pentru analiza structurii impozitelor si taxelor, foarte multe criterii de structurare si clasificare. Vom avea in vedere structura impozitelor si taxelor asa cum sunt e [...]


Arbitrajul pret - valoare si eficienta pietei financiare
Analiza echilibrului financiar
Gestiunea ciclului de exploatare. gestiunea stocurilor
Sistemul fiscal - concepte, interdependente, teorii
Obiectivul armonizarii fiscale a sistemului fiscal comunitar
Elemente comune pentru sistemele fiscale din uniunea europeana
Caracteristici esentiale ale sistemelor fiscale ale tarilor comunitare
Comparatii intre sistemele fiscale ale statelor membre din uniunea europeana(studiu de caz)
Elemente de armonizare ale sistemului fiscal romanesc
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniul fiscalitatii indirecte in romania
Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene
Implementarea aquis-ului comunitar privind evaziunea fiscala in romania
Evolutia sistemului fiscal romanesc
Prioritati ale reformelor viitoare ale sistemului fiscal al uniunii europene
Modelarea cresterii economice sub impactul fiscalitatii
Armonizarea sistemelor fiscale in comunitatea europeana
Concluzii generale si recomandari de politica fiscala


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact