StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » sisteme fiscale » Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Trimite articolul prin email Strategia de modernizare a administratiei fiscale romanesti : Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Strategia de modernizare a administratiei fiscale romanestiAprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a Planului de Management pentru Schimbarea Afacerilor" s-a realizat inca din decembrie 2000. Acest a fost transmis in acelasi an Comisiei Europene prin intermediul Organizatiei Intraeuropene a Administratiilor Fiscale. Implementarea ului a fost prezuta a se realiza intr-o perioada de patru ani si ea a inceput din a doua parte a anului 2001.
Rezultatele analizei sistemului Administratiei fiscale pe care s-a fundamentat acest , au stat la baza diferitelor activitati de imbunatatire si modernizare a activitatii de administrare fiscala, aflate in derulare, precum si a programelor introduse in Planul de Actiune al Programului de Guvernare pe perioada 2001 - 2004 si a prioritatilor pe termen scurt si mediu precizate in Programul National de adoptare a acquis-ului. in ceea ce priveste capacitatea administrati in domeniul impozitarii, Romania a transmis, la cererea Comisiei Europene, un raport detaliat, care prezinta situatia actuala din tara noastra, precum si directiile de actiune pentru modernizarea administratiei fiscale.In raportul de tara din noiembrie 2003, se apreciaza ca Romania a facut progrese in alinierea la acquis-ul in domeniul taxarii si in cel al reformei administrative. Atentia treoaie concentrata pe reforma si modernizarea administratiei. Sunt indeplinite angajamentele si obligatiile asumate in negocieri."In cadrul Documentului de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspecti 2005-2007"401, Ministerul Finantelor Publice a precizat ca strategia institutiei s-a concentrat sa indeplineasca simultan doua misiuni: misiunea permanenta si misiunea specifica de indeplinire a criteriilor de aderare la Uniunea Europeana in anul 2007". Prin misiunea generala se intelege ca Ministerul Finantelor Publice este un minister modern care contribuie in mod coerent, eficient, transparent si orientat catre partile interesate, ia elaborarea si implementarea strategiei si a programului Guvernului in domeniul finantelor publice, and un rol determinat in gestionarea politicilor economice". Misiunea specifica perioadei de tranzitie pana la data de 1 ianuarie 2007 a fost reprezentata de capacitatea Ministerului Finantelor Publice de a fi o institutie capabila sa indeplineasca conditiile de aderare la Uniunea Europeana". in cadrul aceluiasi document am identificat patru puncte cheie in elaborarea strategiei, care intra in competenta Ministerului Finantelor Publice:
» intarirea capacitatii de corelare a politicii fiscal-bugetare cu celelalte politici economice-sociale;
» administratia fiscala: pentru a raspunde obiectivelor strategice silite de Guvern privind accelerarea reformelor in administratia publica, o decizie cruciala priveste gradul de autonomie al administratiei fiscale, decizie care tine cont de oportunitatea pe intern a unei astfel de schimbari si tendintele europene din domeniu;
» dezvoltarea institutionala: functiile Ministerului Finantelor Publice si aspectele specifice ale aquis-ului comunitar sunt abordate in strategia ministerului, dar acestea nu pot fi imbunatatite fara investitii in functiile suport ale institutiei (de exemplu: managementul resurselor umane, comunicare, tehnologia informatiei);
» administrarea fondurilor rambursabile si nerambursabile presupune existenta unui management financiar bun si coerent, cu obiectiv direct in cresterea capacitatii de implementare a programelor.
Strategia Ministerului Finantelor Publice ca prioritate in reforma administrarii veniturilor statului se axa si se axeaza pe acordarea unei atentii deosebite dezvoltarii unei relatii de parteneriat cu contribuabilii. in acest fel se asigura o colectare a resurselor bugetare. Schimbarile rapide in care este angrenata economia noastra au aratat ca este nevoie de o adaptarea a sistemului fiscal la noile realitati. De aceea s-a apreciat ca este nevoie de o administrare separata a contribuabililor mari, care aduc o parte considerabila de venituri la bugetul statului, de aceea a fost infiintata Directia generala pentru contribuabilii mari din Bucuresti si judetul Ilfov. Ceilalti contribuabili sunt administrati in continuare la nivelul unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Scopurile urmarite prin crearea Administratiei Fiscale au vizat:
» cresterea gradului de adresabilitate din partea Administratiei Fiscale, prin unificarea sub o singura entitate organizationala a tuturor functiunilor de administrare fiscala a contribuabililor (de la inregistrare, evidenta nominala pe platitor, control fiscal, inclusiv componenta de solutionare a contestatiilor), ceea ce crea premisele pentru cresterea nivelului de conformare voluntara la plata din partea contribuabililor;
» furnizarea de servicii moderne de asistenta a contribuabililor bine directionate si care sa prezinte incredere;
» actiuni de control si activitati de audit bine focalizate;
» urmarirea la timp a obligatiilor restante inregistrate de contribuabili.
Un obiectiv important al strategiei pentru anii 2004-2007 a fost fara indoiala imbunatatirea organizarii si functionarii controlului fiscal. Prioritatile activitatii de control fiscal au fost urmatoarele:
» cresterea eficientei controlului fiscal prin orientarea efectuarii acestuia mai mult spre contribuabilii cu risc ridicat;
» implementarea unor proceduri informatizate destinate pregatirii si fundamentarii controlului fiscal, pe baza datelor din dosarul fiscal;
» elaborarea unui sistem de eluare, pe baza de indicatori, a controalelor fiscale de fond si operative;
» aplicarea unitara si coerenta a prevederilor legislatiei fiscale;
» incurajarea conformarii voluntare si disciplinarea contribuabililor prin constientizarea lor de antajele acesteia, ativ cu rianta incalcarii prevederilor legislatiei fiscale.
Un alt obiectiv strategic de reforma a administrarii veniturilor publice silit prin strategia Ministerului Finantelor Publice pentru perioada 1 ianuarie 2002 - 31 decembrie 2006 a constat in infiintarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, din 1 ianuarie 2004. Aceasta agentie elaboreaza si implementeaza o politica proprie operationala, folosind instrumente moderne in activitatea sa - ificarea operationala, managementul riscului, managementul eficientei.
Trebuie sa mai subliniez un alt obiectiv, care s-a si aplicat cu incepere de la data de 1 ianuarie 2004: preluarea de catre Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de la Ministerul Sanatatii a activitatilor privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurari sociale, contributia la fondul de somaj, contributia de asigurari sociale de sanatate, contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorate de persoane fizice si juridice care au calitatea de angajator. Prin acesta s-a urmarit simplificarea activitatii de gestionare a impozitelor si taxelor, deoarece contribuabilii vireaza acum toate impozitele catre un singur buget, bugetul statului, iar activitatea de supraveghere si control fiscal este acum mai usor de realizat.
Acestea sunt, in linii mari, obiectivele strategice silite de Ministerul Finantelor Publice, finalizate pana la 1 ianuariein 2007, in scopul alinierii la cerintele Uniunii Europene. Dincolo de cele prezentate, impartasesc opinia si r


ecomandarile cuprinse in studiul realizat in cadrul Institutului European din Romania402, conform caruia sarcina imediata cu care se confrunta autoritatea publica din Romania este sa sileasca o administratie publica deschisa si transparenta in ceea ce priveste probitatea ei, eficienta si corectitudinea in procesul de colectare a impozitelor si taxelor si un grad mai mare de responsabilitate". Acest lucru, se arata in continuare, este realizabil prin urmatoarele masuri:
» crearea unui corp de functionari fiscali, bine instruiti si platiti corespunzator, suficient pentru a incuraja onestitatea lor, cu scopul de a asigura un etos functionaresc care sa atraga prin recrutare candidati de loare;
» separarea inspectiei si verificarii de colectarea banilor, pentru a evita intelegerile frauduloase cu firmele;
» realizarea unui regim prin care administratia insarcinata cu colectarea si verificarea impozitelor si taxelor sa fie tinuta responsabila pentru rezultatul obtinut. Nivelurile tinta de colectare silite prin intelegeri la nivel de servicii si performanta in indeplinirea in indeplinirea acestor tinte sa fie publicate si deschise scrutinului public;
» functionarea unui regim de lucru in cadrul caruia fiecare functionar fiscal, prin intelegeri sau contracte individuale, este tinut raspunzator nu numai pentru propriile actiuni, ci si pentru cele ale subordonatilor, pentru performantele si probitatea lor;
» introducerea unui sistem de prelucrare electronica a datelor, care, in afara de capacitatea de a furniza datele conile ale unei locatii specifice, ar selecta - prin atii ale nivelurilor de venit inregistrate de firme similare - acele firme ale caror performante nu s-au incadrat in limitele medii, iar aceste firme trebuie verificate de functionarii fiscali. Functionarii trebuie apoi sa raporteze datele la centrul de prelucrare electronica a datelor care inregistra veniturile suplimentare si, in timp, imbunatati credibilitatea procesului de preselectie pentru investigatie al programelor. Obiectivul este de a folosi principii de eluare a afacerilor pentru a identifica si colecta venituri aditionale din impozite neinregistrate initial;
» adoptarea unor legi sau reglementari generale impotri evitarii platii impozitelor, in speranta ca daca tot mai multe firme se vor conforma normelor legale, ele vor urmari sa-si limiteze pierderile prin exploatarea lacunelor din legea fiscala. Este insa un progres, de la eziune la evitare, iar daca aceste reglementari vor fi adoptate, nici o firma nu putea spune ca asteptarile sale legitime permise de aceste neajunsuri ale legii au fost incalcate.
Se obser din cele prezentate, ca este necesara o schimbare de atitudine, in primul rand. Autoritatea fiscala actuala trebuie sa-si schimbe abordarea actuala in administrarea impozitelor. Pentru aceasta este bine de folosit experientele altor tari. in Marea Britanie, autoritatile fiscale sunt eluate in acelasi mod ca intreprinderile. Asadar administrarea impozitelor trebuie zuta ca o afacere, managementul ei sa aiba la baza obtinerea unui profit, adica veniturile obtinute sa fie mai mari decat costurile necesare obtinerii acestor venituri. Experienta internationala arata ca un numar rezonabil de inspectori fiscal bine remunerati este mai eficient decat un numar mare de astfel de inspectori, dar prost-platiti si nemotiti spre obtinerea de rezultate. Orice afacere profiila presupune un management bine-pus la punct Pentru inceput trebuie silite obiectivele clare de actiune, asadar ificarea trebuie sa fie rezonabila si precisa. Dupa ificare, urmeaza organizarea, care presupune procesul de silire a folosirii metodice a tuturor resurselor. Aici trebuie tinut cont de costul desfasurarii fiecarei activitati, iar aceste costuri sa fie mai mic decat beneficiile aduse. Pentru aceasta este nevoie de informatii. Acestea se pot obtine prin extinderea utilizarii tehnologiei ansate (prelucrare electronica a datelor, sisteme informatice). O alta directie de actiune este reprezentata de identificarea si implementarea unui set de indicatori de credibilitate pentru sistemul de evidenta si control ai colectarii"403. Important pentru asigurarea eficientizarii procesului administrarii impozitelor este asezarea functionarului fiscal pe un alt statut, sa beneficieze de respectul contribuabililor, sa fie remunerat corespunzator, sa apartina unei echipe care lucreaza impreuna la realizarea unor obiective bine silite si sa beneficieze de sprijinul si protectia institutiei de care apartine in realizarea sarcinilor care ii sunt atribuite. Desigur, aceste drepturi implica si existenta obligatiilor: o responsabilitate crescuta in activitatea pe care o intreprinde, o atitudine diferita fata de contribuabili si institutia in care lucreaza, un grad inalt de profesionalism, respectarea principilor fundamentale: integritate, obiectivitate, legalitate, confidentialitate si competenta prezute in Codul etic al inspectorului fiscal. Toate aceste drepturi si obligatii vor duce in final la existenta in cadrul sistemului a unor resurse umane loroase care vor contribui substantial la imbunatatirea activitatilor de colectare a veniturilor statului. in plus, perceptia publicului asupra inspectorilor fiscali se schimba, iar reprezentantii administratiei fiscale vor fi constientizati ca apartinand unei organizatii ferme, dar corecte. Pentru a ca administrarea resurselor cuvenite bugetului statului sa fie cu aderat eficienta este nevoie de o colectare rationala a impozitelor, adica atat cat se cuvine, nici mai mult, nici mai putin si in cadrul unei perioade bine determinate de timp (adica nici mai devreme, dar nici mai tarziu).
O directie esentiala de actiune pentru perfectionare sistemului deja existent este crearea unor evidente asupra tuturor contribuabililor si tuturor afacerilor, in care sa se introduca toate datele printr-un sistem informational. De asemenea, este nevoie de organizare a unor servicii pentru asistenta contribuabililor, in care personalul calificat din administratia fiscala sa explice contribuabililor care sunt obligatiile legale care le apartin. Apoi, este nevoie de publicitate, prin spoturi publicitare sau brosuri gratuite care sa ajute de o cunoastere aprofundata a legislatiei fiscale de catre o masa cat mai mare de contribuabili.
Toate aceste actiuni vor contribui in final la obtinerea de rezultate, precum o colectare sporita a veniturilor bugetare, costuri mai scazute de administrare, scaderea eziunii si fraudelor fiscale.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact