StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » sisteme fiscale » Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Trimite articolul prin email Imbunatatirea eficientei administratiei fiscale romanesti : Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Imbunatatirea eficientei administratiei fiscale romanestiin cadrul Programului de Guvernare pe perioada 2000-2004 una din directiile de actiune prevazuta a fost reforma administratiei publice centrale si locale. in acest sens s-a urmarit o modernizare si adaptare concreta a administratiei publice la realitatile economiei si societatii romanesti, raspunzand, in acelasi timp, structurilor similare din tarile Uniunii Europene si din alte state dezvoltate, cu mentinerea elementelor traditionale, valoroase ale administratiei publice romanesti"398.
Analizand reforma administratiei publice in general, se studiaza reforma administratiei fiscale in particular.
Restructurarea administratiei publice centrale si locale a dorit a se realiza in principal prin:
- restructurarea Guvernului in vederea eficientizarii actului de guvernare;
- silirea, in conformitate cu reglementarile legale, a unor structuri de organizare cadru, suple si eficiente, prind organizarea si functionarea ministerelor si agentiilor guvernamentale, prefecturilor, consiliilor judetene si locale, primariilor;
- reducerea numarului departamentelor, directiilor, oficiilor, serciilor, birourilor din administratia publica centrala si locala;
S-a sili de asmenea ca obiectiv de atins - de asemenea schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean prin masuri, precum eliminarea blocajelor democratice din administratia centrala si locala cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici, consolidarea si largirea cadrului de participare a societatii cile la procesul decizional, asigurarea transparentei actelor administrative si comunicarea operativa cu cetatenii.
Un alt obiectiv urmarit in cadrul reformei administratiei publice a zat descentralizarea serciilor publice si consolidarea autonomiei locale administrative si fnanciare prin:
- asezarea pe baze noi, echiile a impozitelor si taxelor locale, care trebuie sa dena principala sursa de alimentare a bugetelor locale;
- perfectionarea Legii finantelor publice locale in scopul asigurarii surselor de finantare pentru functionarea normala a serciilor publice ale fiecarei comunitati locale;
- crearea premizelor necesare pentru structurarea si aprobarea unor bugete locale solid fundamentate, capabile sa asigure finantarea lucrarilor de interes comunitar.
Depolitizarea structurilor administratiei publice si eliminarea clientelismului politic s-a propus a se realiza prin masuri care tin de managementul resurselor umane, respectiv:
- respectarea Legii prind statutul functionarului public si aplicarea consecventa a principiului angajarii functionarilor publici exclusiv pe criterii de competenta profesionala;
- promovarea in functii publice numai pe criterii de performanta si de moralitate, in spiritul si pe baza legii;
- crearea unui sistem performant, national si regional, de pregatire a functionarilor publici si, respectiv, a persoanelor alese in consiliile locale si judetene.
Armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile din Uniunea Europeana a urmarit printre altele asigurarea coerentei si a silitatii pe termen lung a cadrului legislativ in domeniul administratiei publice si centrale si initierea unei ample actiuni de imbunatatire a reglementarilor existente in domeniu si elaborarea unor reglementari noi pe principii prevazute de Constitutie si de Carta Europeana a Autonomiei Locale.In continuare, se prezinta cateva din modurile de realizare a acestor obiective399:
- cu prire la schimbarea de fond a raporturilor dintre administratie si cetatean -pana la sfarsitul anului 2002, s-au intreprins cursuri si seminarii pentru perfectionai ea profesionala a personalului serciilor de relatii cu publicul;
- in ceea ce priveste realizarea unei reale autonomii locale, aceasta s-a realizat prin perfectionarea cadrului legislativ in sensul armonizarii acestuia cu legislatia Uniunii Europene. Au fost elaborate si definitivate un numar de 374 de proiecte de acte normative, din care 351 au fost elaborate impreuna cu autoritatile administratiei publice locale. De asemenea, au fost analizate si azate un numar de 351 de proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autoritati publice. In plus a avut loc si completarea Legii administratiei publice locale (O.U.G. nr. 74/2001 si H.G. nr. 9/2001 prind reorganizarea si functionarea prefecturilor); a fost elaborata H.G. nr. 299/2001 pentru aprobarea Regulamentului de reorganizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si Hotarari pentru aplicarea Legii nr. 188/1999 prind Statutul functionarilor publici. Au fost elaborate tezele codurilor: administrativ, de procedura administrativa si electoral, Legea administratiei publice locale nr. 214/2001.
- legat de eliminarea clientelismului politic din administratie si formarea de functionari publici profesionisti s-a reusit


elaborarea legislatiei secundare pentru Legea nr. 188/1999 prind Statutul functionarilor publici si s-a intocmit un Ghid legislativ pentru functionarii publici, o lucrare ce reuneste legislatia aplicabila functionarilor publici precum si alte acte normative prind actitatea acestora;
- referitor la eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici amintim doar infiintarea Ghiseului unic" in cadrul administratiilor publice locale pentru fluidizarea procesului de solutionare a petitiilor, ameliorarea birocratiei si diminuarea considerabila a coruptiei si favoritismelor;
- in ceea ce priveste initierea unor ample actiuni de imbunatatire a reglementarilor existente in domeniu, bazate pe principiile prevazute de Constitutie si de Carta Europeana a Autonomiei Locale amintim O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;
- deosebit de important este aspectul prind elaborarea de noi reglementari in domeniul finantelor publice, al impozitelor si taxelor locale, urmarind asigurarea resurselor financiare necesare pentru buna desfasurare a actitatii si relansarea programelor investitionale in local. in acest sens mentionez urmatoarele realizari: pentru delimitarea si silirea resurselor financiare ale comunitatilor locale fata de bugetul de stat, descentralizarea deciziei prind gestionarea resurselor financiare si patrimoniale s-a elaborat Legea nr. 337/06.07.2001 prind aprobarea O.U. nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 prind finantele publice locale. In plus s-a reusit elaborarea O.G. nr. 36/2002 prind impozitele si taxele locale, act normativ in care sunt concentrate toate impozitele si taxele locale;
- legat de consolidarea autonomiei locale administrative si descentralizarea efectiva a serciilor publice amintim dezvoltarea managementului serciilor publice, descentralizarea administrativa si intarirea autonomiei locale.
Pentru anii 2003-2004, actiunile intreprinse au zat urmatoarele directii:
- indreptarea atentiei de la contributii catre rezultate si constientizarea intr-o mai mare masura a necesitatii unei administratii publice orientate catre furnizarea de sercii publice de calitate; silirea unor standarde pentru sercii, pentru organizatiile care furnizeaza sercii publice;
- respectarea legalitatii, asigurarea transparentei actelor administrative si comunicarea operativa cu cetatenii;
- respectarea cadrului legal asigurat in relatia cu cetatenii;
- continuarea, accelerarea si finalizarea reformei in administratia publica centrala si locala;
- respectarea cadrului de participare a societatii cile la procesul decizional, a perfectionarii cadrului de functionare a democratiei participative, a asigurarii transparentei actelor administrative si comunicarii operative cu cetatenii;
- continuarea armonizarii actelor normative din domeniul financiar cu legislatia comunitara similara.
Guvernul Tariceanu include in programul sau de guvernare o strategie ce are in vedere cresterea capacitatii de administrare fiscala, silind urmatoarele masuri: » separarea administrarii fiscale de politica fiscala;
» inlaturarea practicilor de scutire sau reesalonare a datoriilor la bugetele publice;
» considerarea evaziunii fiscale drept infractiune economico-financiara si pedepsirea ei ca atare;
» eliminarea practicilor de modificare a normelor fiscale prin acte normative de rang inferior;
» cresterea capacitatii administrative a institutiilor de colectare a impozitelor si taxelor;
» evaluarea procedurilor de control fiscal si fixarea unor reguli stricte de etica in actitatea de control fiscal, prin cooperarea autoritatilor publice cu comunitatea oamenilor de afaceri.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact