StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » sisteme fiscale
Trimite articolul prin email Structura impozitelor si taxelor care compun sistemul fiscal : Sisteme fiscale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Structura impozitelor si taxelor care compun sistemul fiscal



Structura impozitelor si taxelor care compun sistemul fiscal

Putem utiliza pentru analiza structurii impozitelor si taxelor, foarte multe criterii de structurare si clasificare. Vom avea in vedere structura impozitelor si taxelor asa cum sunt ele cuprinse in clasificatia bugetara adica structura impozitelor si taxelor cum este prevazuta in bugetul pu 343j92d blic national. Asadar, impozitele si taxele sau veniturile bugetare se impart in 2 categorii, conform Clasificatiei bugetare:

Venituri curente

Venituri de capital


Veniturile curente se impart in venituri fiscale si venituri nefiscale. Veniturile fiscale provin din impozite directe (acele impozite pe care un contribuabil le plateste in cunostinta de cauza) si impozite indirecte (care nu apar ca atare pe o persoana fizica sau juridica dar care, le suporta prin intermediul pretului produselor si tarifelor serviciilor, in ultima instanta).

In Romania, convential, toate veniturile se numesc impozite. In cadrul impozitelor directe se includ: impozitul pe profit, pe salarii, pe cladiri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, taxa pentru folosirea mijloacelor de transport etc.

In cadrul impozitelor indirecte se cuprind: taxa pe valoarea adaugata, accizele, taxele vamale, impozitul pe spectacole etc.

In cadrul veniturilor nefiscale se includ: varsamintele din profitul net al regiilor autonome, veniturile procurate de la institutiile publice si altele.

Veniturile din capital cuprind veniturile din vanzarea unor bunuri ale statului sau apartinand rezervei de .stat si din vanzarea activelor imobiliare in cadrul procesului de restructurare economica.

In viziunea Fondului Monetar International, clasificarea avansata are in vedere caracteristicile impozitelor stabilite prin legi reflectand activitatile economice care stau la baza fiecarui impozit.

Gruparea impozitelor se face dupa natura materiei impozabile sau a factorului generator al obligatiei fiscale, facilitand analiza acestora la toate nivelele administratiei publice.

Prin intermediul acestei grupari se creeaza o modalitate utila de analiza a posibilitatilor de care dispun administratiile publice pentru asigurarea finantarii cheltuielilor pe seama resurselor proprii.

Clasificarea FMI imparte impozitele in urmatoarele grupe:

impozitul pe venit, beneficii si castiguri din capital

persoane fizice (impozitul pe venit net sau activ aI persoanelor fizice);




impozitul pe venitul societatilor sau pe beneficiile efective ale lor;

alte impozite pe venit, beneficii si castiguri din capital: impozitul pe vanzarea de terenuri, valori mobiliare, alte active, impozitul pe chirii, dobanzi, dividende etc.


impozitul pe salarii si mana de lucru in care se includ: impozitul platit de salariati, patroni, liber profesionisti, indiferent daca sunt stabilite procentual din salarii sau forfetar pe o persoana.


impozitul asupra patrimoniului

impozitul pe valoarea patrimoniului net

impozitul pe proprietatea mobiliara

impozitul pe tranzactii mobiliare si imobiliare

impozitul pe succesiuni, donatii intre vii si testamentare

alte impozite periodice de patrimoniu


impozite interioare pe bunuri si servicii: impozitul pe cifra de afaceri, pe vanzari sau valoarea adaugata in care se includ:

impozite percepute in stadiul productiei sau comercializarii

impozite cumulative in cascada

impozite aferente vanzarilor cu ridicata sau cu amanuntul

TVA si accizele

taxe pentru exercitarea anumitor activitati

taxe pentru utilizarea vehiculelor cu motor

impozite asupra extractiei sau prelucrarii produselor extractive


impozitul pe comertul exterior si tranzactii internationale

taxe de import (taxe vamale de import sau suprataxe)

taxe de export

beneficii din monopoluri de import sau export

beneficii din schimb

taxe pe operatii de schimb

alte impozite pe comertul exterior si tranzactii internationale


alte incasari fiscale:

impozite tip capitatie

taxe de timbru

alte impozite.







Politica de confidentialitate



Copyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact