StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Libertate financiara
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » sisteme fiscale
Trimite articolul prin email Inspectia fiscala : Sisteme fiscale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Inspectia fiscalaINSPECTIA FISCALA


Obiectivele cursului

1. Sfera de cuprindere a inspectiei fiscale;

2. Formele, procedurile si metodele de control utilizate in inspectia fiscala;
3. Avizul de inspectie fiscala;

4. Principiile inspectiei fiscale;

5. Drepturile organului de inspectie fiscala si drepturile contribuabilului supus verificarii;

6. Raportul privind rezultatele inspectiei fiscale


Sfera de cuprindere a inspectiei fiscale

Inspectia fiscala[1] este actiunea privind verificarea bazelor de impozitare, a corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabil precum si a starilor de fapt aferente.

Exercitarea inspectiei fiscale: Inspectia fiscala se exercita la toate persoanele, indiferent de forma lor juridica, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor si taxelor. 212b15c


2. Formele si amploarea inspectiei fiscale. Procedurile si metodele de control utilizate

Formele de inspectie fiscala sunt:

a) inspectia fiscala de ansamblu, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor categoriilor de impozite ale unui contribuabil pentru o perioada de timp determinata;

b) inspectia fiscala partiala care reprezinta activitatea de verificare a unui impozit, sau a mai multor impozite, pentru o perioada de timp determinata;

c) inspectia fiscala tematica care reprezinta activitatea de verificare avand ca obiect anumite categorii de activitati, operatiuni sau documente.

Inspectia fiscala se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, chiar daca acestea nu au legatura cu persoana supusa inspectiei fiscale.

Proceduri si metode de control fiscal

In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:

a) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;

b) controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.

La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces-verbal.

In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele metode de control:

a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b) controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.


Perioada supusa inspectiei fiscale : Inspectia fiscala se efectueaza in interiorul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili impozitul respectiv.

La contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale trebuie sa succeada perioadei supusa anterior inspectiei.

La celelalte categorii de contribuabili, inspectia fiscala se poate extinde asupra ultimilor 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili impozite daca:a) exista suspiciunea unei diminuari a impozitului;

b) nu au fost depuse declaratii fiscale.


Competenta : Inspectia fiscala se efectueaza de catre organul fiscal competent, stabilit potrivit prezentei legi. Organul fiscal competent poate fi delega competenta privind efectuarea inspectiei fiscale si altor organe fiscale.

Principii de selectare Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul fiscal competent. Contribuabilul nu poate sa emita pretentii cu privire la procedura de selectare folosita.


3. Avizul de inspectie fiscala

Inaintea desfasurarii unei inspectii fiscale, contribuabilul are dreptul sa fie instiintat in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala.

Avizul de inspectie fiscala va cuprinde mentiuni privind:

a)temeiul juridic al inspectiei fiscale;

b)data probabila de incepere a inspectiei fiscale;

c)impozitele si perioadele impozabile ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

d)posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.

Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.

Comunicarea avizului de inspectie fiscala

Avizul de inspectie fiscala se comunica inainte de inceperea inspectiei, astfel:

a) cu 30 de zile pentru contribuabilii mari;

b) cu 15 zile in celelate cazuri.

Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara:

a) pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului;

b) la solicitarea altor institutii pentru a caror actiuni sunt stabilite termene precise de solutionare, prin acte normative;

c) ca urmare a unor sesizari, reclamatii privind cazuri de evaziune fiscala.


Inceperea inspectiei fiscale: La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul are obligatia sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata intr-un inscris prin indicarea datei si a orei.


Locul si orele desfasurarii inspectiei fiscale: Inspectia fiscala se desfasoara, in principiu, in spatiile de lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei.

Daca nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se va putea desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. Cu acordul scris al contribuabilului, persoana fizica, organul fiscal este indreptatit sa desfasoare inspectia fiscala si la domiciliul sau resedinta persoanei fizice.

Indiferent de locul unde se desfasoarea inspectia, organul fiscal, are dreptul sa inspecteze locul in care se desfasoara activitatea, in prezenta contribuabilului sau a unei persoane desemnata de acesta.Inspectia fiscala se desfasoara in timpul orelor de lucru obisnuite. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara orelor de lucru obisnuite, cu acordul scris al contribuabilului si cu aprobarea conducatorului organului fiscal.


4. Principii ale inspectiei fiscale

Inspectorul fiscal trebuie sa examineze toate starile de fapt si raporturile juridice care sunt relevante pentru impozitare.

Inspectia fiscala trebuie efectuata in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor si sa utilizeze cu eficienta timpul afectat inspectiei fiscale.


5. Obligatiile de colaborare ale contribuabilului

Contribuabilul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt care pot fi importante pentru impozitare. El trebuie sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale inscrisuri, registre, acte comerciale si alte documente, si sa dea toate explicatiile si elementele necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

La inceputul inspectiei, contribuabilul va fi informat ca poate numi persoane care sa dea informatii. Daca informatiile contribuabilului sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci, inspectorul fiscal se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii. Inainte de a solicita informatii de la aceste persoane, inspectorul trebuie sa ofere contribuabilului posibilitatea de a numi alte persoane care sa ofere informatii.

Dreptul contribuabilului de a fi informat

Contribuabilul trebuie informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale asupra constatarilor esentiale, in masura in care prin aceasta nu se impiedica derularea si scopul inspectiei.

La incheierea inspectiei, organul fiscal va purta o discutie finala cu contribuabilul. Discutia se va purta in special asupra starilor de fapt contradictorii, aprecierea juridica a constatarilor in urma inspectiei, precum si consecintele lor fiscale. Discutia finala nu este necesara in cazul in care contribuabilul renunta la acesta discutie.

Data, ora, locul si punctele de discutie se comunica contribuabilului in timp util.


Indiciile unei infractiuni: Inspectorul fiscal trebuie sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu anumite constatari efectuate cu ocazia activitatii de inspectie fiscala si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala.

Contribuabilul trebuie informat asupra neobligativitatii colaborarii sale in procedura de impozitare daca constatarile pot fi folosite si in scopul cercetarii penale, atragandu-i-se atentia ca tot ceea ce spune va putea fi folosit impotriva sa. Atentionarea se va face in scris cu precizarea datei si orei comunicarii.


6. Raportul privind rezultatele inspectiei fiscale

Rezultatele inspectiei fiscale vor fi consemnate intr-un raport scris in care se vor prezenta constatarile rezultate in urma inspectiei, din punct de vedere faptic cat si juridic precum si modificarile bazei de impozitare. Atunci cand nu se produc modificari ale bazei de impozitare este suficient a se comunica in scris acest fapt contribuabilului.

In situatia in care pentru o stare de fapt se afla in derulare o procedura de contestatie sau exista o cerere de informare obligatorie aceasta trebuie cuprinsa in mod corespunzator in raport.

Raportul intocmit de inspectorii fiscali cu ocazia activitatii de inspectie fiscala nu constituie act de impunere, nu poate fi atacat potrivit procedurii prevazute de lege, de catre contribuabil, si serveste intocmirii deciziei de impunere.

Daca la evaluarea raportului urmeaza sa se modifice constatarile inspectiei in defavoarea contribuabilului, atunci inainte de emiterea deciziilor de impunere, acestuia trebuie sa i se ofere ocazia de a-si exprima punctul de vedere.


Folosirea constatarilor in urma inspectiei fiscale: Constatarile facute pe o anumita perioada de inspectie, pot fi folosite si pentru alte perioade fiscale ale contribuabilului.
Titlul VII din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact