StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Afacerea ta are nevoie de idei noi
FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » sisteme fiscale » Armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Evolutia impozitelor si taxelor locale in romaniaImpozitele si taxele locale reprezinta sursa principala de finantare a nevoilor publice locale. intr-adevar, in conditiile reformei administratiei publice locale, in derea realizarii unei reale autonomii locale, un obiectiv important il constituie asigurarea unor resurse financiare suficiente si proportionale cu competentele si responsabilitatile care revin consiliilor locale si judetene.
Cadrul juridic al impozitelor si taxelor locale a fost reprezentat de Legea nr. 27 din 17 mai 1994 privind impozitele si taxele locale, care a cimoscut de-a lungul timpului numeroase modificari si completari, ceea ce a determinat ca intelegerea acestei legi sa se faca cu mare greutate, existand posibilitatea de a gresi in interpretare si aplicare. Activitatea practica a demonstrat in perioada 1994-2002 ca insilitatea legislativa adoptata, caracterul stufos al acesteia, precum si nearmonizarea reglementarilor care vizeaza acelasi domeniu creeaza confuzie, neincredere si dezorientare. in plus, trecerea activitatii de constatare, urmarire si incasare a impozitelor si taxelor locale de la Ministerul Finantelor la consiliile locale, in cursul anului 1999, a determinat aplicarea greoaie sau incorecta a dispozitiilor legale si chiar, in numeroase cazuri, chiar neaplicarea acestora. in conditiile unor prederi legale in domeniu stufoase, insile, confuze, este usor de inteles ca aplicarea acestora de catre inspectorii fiscali, in special din consiliile locale comunale (care, din punct de dere numeric, detin o pondere de peste 90% in numarul total al consiliilor locale si judetene din tara) a generat numeroase si serioase consecinte negati, atat in activitatea consiliilor locale, cat si in cea contribuabililor.In aceste conditii, inlocuirea Legii nr. 27/1994 a denit o necesitate, iar cu incepere de la 1 ianuarie 2003, se aplica prederile Ordonantei Gurnului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, care aduce numeroase noutati in reglementarea impozitelor si taxelor care se colecteaza la bugetul local. in continuare, realizam analiza evolutiei a trei dintre cele mai importante impozite si taxe locale, respectiv impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa asupra mijloacelor de transport.Impozitul pe cladiri este caracterizat de Legea nr. 27/1994 ca fiind un impozit anual ce tip proportional si care se datoreaza pentru cladirile de orice fel, indiferent de destinatia avuta si de modul de folosire si indiferent de modul unde acestea sunt situate.
Initial cotele de impunerea aplicate asupra valorii impozabile au fost diferentiate in functie de amplasarea imobilului (s-a facut o diferentiere intre cladirile situate in municipii si orase, ativ cu cele a caror cladiri sunt situate in comune si sate), destinatia mobilului (impozitele calculate erau mai mari pentru constructiile utilizate in scop profesional de micii meseriasi si liberi profesionisti) si categoria sociala a contribuabilului reduceri de impozite pentru personalul muncitor, ativ cu celelalte categorii sociale).
Legea nr. 27/1994 predea doua cote de impozit diferentiate, astfel: pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice cota de impozitare silita de consiliile locale, putea fi cuprinsa intre 1,0-l,5%, iar pentru cladirile altor contribuabili, cota de impozitare, silita de asemenea de consiliile locale, putea fi cuprinsa intre 1,0-l,5% aplicata asupra valorii la care cladirile urau in evidenta conila a acestora. Ordonanta Gurnului nr. 36/2002 3duce numeroase noutati in acest domeniu si anume:
- pentru persoanele fizice se silesc cote majorate de impozitare in functie de numarul de imobile aflate in proprietate, astfel art.5, al.2. precizeaza pentru contribuabilii persoane fizice, care detin mai multe cladiri cu destinatia locuinta, altele decat cele inchiriate, Impozitul pe cladiri se majoreaza: cu 14% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu, cu 50% pentru ce de a doua locuinta, cu 75% pentru cea de a treia cladire si cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu;
- pentru persoanele juridice sunt silite cote de impozit diferite in functie de situatia reevaluarii cladirilor (efectuate incepand cu anul 1998 si pana la data de 1 ianuarie 2003).
Impozitul pe terenuri este un impozit pe are, direct si anual, si se datoreaza bugetelor locale. Initial acest impozit era datorat pentru terenurile detinute in municipii, orase si comune, numai pentru terenurile ocupate de cladiri si constructii. Prin Ordonanta Gurnului nr. 61/1997 s-au produs modificari importante asupra bazei legale a acestui impozit. Astfel, impozitul se datoreaza pentru toate terenurile detinute in municipii, orase si comune, nu numai pentru cele ocupate de cladiri si constructii. Conform Ordonantei nr. 36/2002, impozitul pe teren se datoreaza de contribuabili pentru terenurile aflate atat in intravilanul, cat si in extravilanul localitatilor. Mentionez ca prin prederile acestei ordonante s-a simplificat legislatia in domeniul taxei pe teren, deoarece aceasta era reglementata initial printr-o lege distincta (nr. 69/1993), iar dupa 1 ianuarie 2003 a fost cuprinsa alaturi de celelalte impozite si taxe locale, ceea ce consider ca va ajuta la o aplicare mai corecta a dispozitiilor legale in aceasta materie.
Taxa asupra mijloacelor de transport este o alta sursa importanta de finantare a bugetelor locale. in raport de natura mijloacelor de transport, taxele sunt silite in functie de capacitatea cilindrica, in mod diferentiat pe categorii de autohicule. Taxa asupra mijloacelor de transport este anuala, calculata in suma fixa si prezinta anumite particularitati, dupa cum sunt mijloacele de transport, cu tractiune mecanica sau pe apa.In ceea ce priste subiectii impunerii, pentru a se simplifica reglementarea impozitelor si taxelor locale, acestia au fost definiti in mod unitar si comun pentru toate impozitele si taxele locale. Astfel, legea nr 27/1994 predea ca au obligatia de a plati impozite si taxe locale persoanele fizice, persoanele juridice, asociatiile familiale, asociatiile agricole, unitatile economice ale unor persoane juridice, precum si cele ale organizatiilor poiitice si obstesti, institutiiloi publice, fundatiilor si altor asemenea, unitati de cult, filialele, sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice sau juridice straine, si altele similare". Prin urmare, legea a definit subiectul impozabil printr-o enumerare exemplificativa si nu exhaustiva, tinand cont de partea finala a frazei si altele similare".
Ordonanta Gurnului nr. 36/2002 precizeaza in cadrul articolului 3 ca persoanele fizice si persoanele juridice, denumite in continuare contribuabili, datoreaza impozite si taxe locale", iar apoi defineste in mod clar ce se intelege prin persoane juridice si persoane fizice. Consider ca prin aceste clarificari s-a dorit o evitare a unor interpretari nedorite.
De remarcat ca pentru impozitele si taxele locale beneficiaza de scutiri teranii de razboi (pentru toate impozite locale), vadule de razboi (pentru impozitul pe cladiri si teren), urmasii eroilor martiri (pentru impozitul pe cladiri si terenul aferent, precum si pentru autoturisme hycomat si mototricicluri). De asemenea sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile testamentare constituite potrivit legii cu scopul de a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutii de cult


ura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.In privinta facilitatilor fiscale acordate la plata impozitelor si taxelor locale, Ordonanta nr. 36/2002 aduce numeroase noutati: in primul rand, se precizeaza ca scutirea in cazul impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu a contribuabilului. De asemenea, pentru locuinta de domiciliu, precum si pentru terenul aferent, consiliile locale pot adopta in timpul anului hotarari privind reducerea sau scutirea de impozit pe cladiri sau impozit pe teren. in plus, persoanelor cu handicap de gradul I si II, persoanelor fizice nevazatoare, persoanelor fizice care beneficiaza de indemnizatii de somaj si/sau ajutoare sociale, li se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe cladiri si impozit pe teren.
Se pastreaza, de asemenea, scutirile acordate teranilor de razboi, vadulor de razboi si urmasii eroilor martiri, luptatori pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.
Includerea impozitelor si taxelor locale in cadrul Codului Fiscal aduce, cu incepere din 1 ianuarie 2004, cateva elemente de noutate, dupa cum urmeaza:
» pentru cladirile inchiriate pentru care impozitul era datorat de catre persoanele care foloseau cladirea, impozitul pe cladiri se va datora de proprietar si nu de chirias, astfel incat sa nu se mai incalce principiul impozitului pe proprietate;
» s-a redefinit notiunea taxei speciale" si s-a silit ca aceasta sa se incaseze numai de la persoanele fizice sau juridice care locuiesc in zona autoritatii locale care instituie taxa respectiva;
» la cladirile apartinand persoanelor juridice, dupa amortizarea integrala a acestora la calculul impozitului pe cladiri s-a acordat facilitatea reducerii cu 14% a valorii de inntar;
» reintroducerea impozitului agricol pentru terenurile din extravilanul localitatilor, la sume modice, 10.000 lei/ha, astfel incat sa se cunoasca exact suprafetele de teren existente pe raza unitatilor administrativ teritoriale, cat si proprietarii lor ;
» se scutesc de impozit pe cladiri si impozit pe teren parcurile industriale;
» s-a scutit de impozit pe cladiri si impozit pe teren, organizatiile umanitare care au ca unica activitate intretinerea si functionarea caminelor de batrani si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor strazii;
» reintroducerea impozitului agricol pentru terenurile din extravilanul localitatilor, la sume modice, 10.000 lei/ha, astfel incat sa se cunoasca exact suprafetele de teren existente pe raza unitatilor administrativ teritoriale cat si proprietarii lor;
» s-a redus cu 50% impozitul pe teren in cazul persoanelor cu handicap deosebit de grav sau accentuat;
» s-a silit o taxa unica, pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati lucrati si viza anuala a acestora.
Codul fiscal modificat pentru 1 ianuarie 2007, aduce in cadrul Titlului IX Impozite si taxe locale, urmatoarele noutati:
- in contextul denominarii monedei nationale si a propunerilor formulate de autoritatile locale, incasarea impozitelor si taxelor locale se va face la 2 termene, in rate egale, la 31 martie si 30 septembrie, in loc de 4 termene de plata, cum era anterior;
- indexarea la inflatie a impozitelor si taxelor locale, se va face o data la 3 ani, cand rata inflatiei depaseste cumulat 10%, in loc de anual, cum prede legea actuala;
- in cazul cladirilor utilizate ca locuinte, a caror suprafata desfasurata depaseste 140 metri patrati, se va majora impozitul aferent acestora, ca urmare a cresterii valorii impozabile a cladirii, cu cate 10% pentru fiecare 100 metri patrati sau fractiune din aceasta suprafata;
- impozitele asupra mijloacelor de transport se majoreaza ca urmare a modificarii modului de calcul, in functie de capacitatea cilindrica a mijlocului de transport, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc cu o valoare cuprinsa intre 7 -l20 lei;
- majorarea impozitului datorat pentru na de sport si agrement, la 5000 lei/an fata de 1800 lei/an in prezent;
- introducerea competentei pentru consiliile locale de acordare a scutirii de impozit pe cladirile construite aferente institiei de peste un million de euro, create de institori pe o perioada de 5 ani.In programul de gurnare al Cabinetului Tariceanu pentru perioada 2005-2008 in cadrul Captolului 12 - Reforma administratiei publice, punctul C, subpunctul CI. se prezinta masurile de descentralizare fiscala care determina niturile fiscale la nilul comunitatilor locale si anume:
» virarea sumelor defalcate din unele nituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale direct catre localitati, prin eliminarea consiliilor judetene ca rigi intermediare;
» recunoasterea prin lege a dreptului autoritatilor administratiei publice locale de a-si fixa nilul de impunere in sistemul impozitelor locale intr-o limita de + sau - 50% pornind de la baza de impunere reglementata legal;
» asigurarea integrala de la bugetul de stat a prestatiilor in numerar din domeniul asistentei sociale, prin transferuri conditionate, in scopul garantarii principiului unirsalitatii drepturilor cetatenilor.
Apreciez acest proces de descentralizare fiscala, mai corect acest proces de continuare a descentralizarii fiscale inceput din 1998 si relansat de Gurnul Tariceanu. Acesta isi propune limitarea sferei de interntie a gurnului la nil local si in acest sens reducerea impactului politicului, respectiv a influentei partidului aflat la gurnare asupra comunitatilor locale381. Procesul de descentralizare se va realiza dupa principiul eficacitatii, economicitatii, eficientei si cuantificarii rezultatelor pe trei directii: intarirea autonomiei locale, descentralizare administrativa si descentralizare fiscala, cu urmarirea si evaluarea eficientei masurilor de descenn-alizare.
Din lucrarea Finantele locale. Centralizare sau descentralizare?"382 se extrag cateva concluzii importante: "O reforma autentica a finantelor locale din tara noastra nu poate aa loc daca nu sunt realizate cel putin trei conditii:
a legiferarea unei definitii clare a rolului, competentelor si responsabilitatilor autoritatilor locale
a crearea unei baze de nituri fiscale sile avand in considerare starea economiei
a reconsolidarea ansamblului de transferuri si subntii in scopul restrangerii dezechilibrelor la nil regional".

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene

Arbitrajul pret - valoare si eficienta pietei financiare
Analiza echilibrului financiar
Gestiunea ciclului de exploatare. gestiunea stocurilor
Sistemul fiscal - concepte, interdependente, teorii
Obiectivul armonizarii fiscale a sistemului fiscal comunitar
Elemente comune pentru sistemele fiscale din uniunea europeana
Caracteristici esentiale ale sistemelor fiscale ale tarilor comunitare
Comparatii intre sistemele fiscale ale statelor membre din uniunea europeana(studiu de caz)
Elemente de armonizare ale sistemului fiscal romanesc
Implementarea aquis-ului comunitar in domeniul fiscalitatii indirecte in romania
Cresterea eficientei aparatului fiscal romanesc
Armonizarea impozitelor directe din romania la directivele comunitatii europene
Implementarea aquis-ului comunitar privind evaziunea fiscala in romania
Evolutia sistemului fiscal romanesc
Prioritati ale reformelor viitoare ale sistemului fiscal al uniunii europene
Modelarea cresterii economice sub impactul fiscalitatii
Armonizarea sistemelor fiscale in comunitatea europeana
Concluzii generale si recomandari de politica fiscalaCAUTA IN SITE
Termeni de cautare