StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
glosar GLOSAR

Glosar de termeni - nu stii ce inseamna unii termeni financiari, juridici, econimici sau din domeniul managementului companiilor? In aceasta sectiune ne straduim sa oferim raspunsuri la astfel de intrebari

StiuCum Home » Glosar » Economie

Glosar

Pentru cei interesati de economie, acest glosar contine termeni economici explicati, este exact ceea de ce au nevoie in economie

Persoane care actioneaza in mod concertat

Persoane care actioneaza in mod concertat - doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a  infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca ac [...]

Reevaluare

Reevaluare Toate statele membre au inceput reevaluarea datoriilor publice (titlurilor de imprumut) la adoptarea Euro, in Ianuarie 1999. Cele mai multe dintre ele si-au ajustat valorile nominale ale titlurilor pentru a evita rezultate aberante [...]

Agent pentru servicii de investitii financiare

Agent pentru servicii de investitii financiare  - o persoana fizica autorizata de CNVM care actioneaza ca reprezentant exclusiv al unei societati de servicii de investitii financiare in executarea de operatiuni cu instrumente financiare in num [...]

Societati de administrare a investitiilor (sai)

Societati de administrare a investitiilor (SAI) societati comerciale, care au ca unic obiect de activitate prestarea de servicii specifice privind infiintarea, promovarea, organizarea si administrarea de organisme deplasament colectiv, precum s [...]

Casa de compensatie

Casa de compensatie societatea comerciala sau departamentul din cadrul societatii de bursa care efectueaza zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea; [...]

Piete la disponibil

Piete la disponibil pietele specializate, dezvoltate de o bursa de marfuri, care asigura conditiile pentru incheierea de tranzactii cu contracte spot si forward; [...]

Oferta publica de cumparare

Oferta publica de cumparare oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea [...]

Cont comun de investitii

Cont comun de investitii  - investitie realizata in contul a doua  sau mai multor persoane sau asupra careia  doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura  uneia sau  mai multor persoane dintre cele mentionate; [...]

Organism cu putere de auto reglementare

Organism cu putere de auto reglementare acea persoana juridica autorizata de catre CNVM sa reglementeze activitatea membrilor sai in cadrul organismului si sa urmareasca respectarea de catre acestia a prezentei ordonante de urgenta, a normelor [...]

Data scadentei

Data scadentei ziua din luna si anul la care s-a convenit executarea obligatiilor asumate prin tranzactiile incheiate pe pietele dezvoltate de bursele de marfuri; [...]

Societate de tip inchis

Societate de tip inchis societatea comerciala care nu indeplineste conditiile pentru a fi calificata drept societate detinuta public ; [...]

Societate-mama

Societate-mama  - persoana juridica, actionar sau asociat al   unei societati comerciale care se afla in una din urmatoarele  situatii: a.        detine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot  l [...]

Marfa

Marfa orice bun mobil, inclusiv mobil prin anticipatie, fungibil prin natura sa, precum si orice serviciu standardizat; [...]

Intermediari

Intermediari  - societati de servicii de investitii financiare  autorizate de C.N.V.M., institutii de credit autorizate de Banca   Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara  aplicabila, precum si entitati de natura acestora a [...]

Banca centrala europeana

Banca Centrala Europeana   Creata oficial in iunie, 1998. Face parte din Sistemul European al bancilor centrale, impreuna cu 15 banci nationale ale Uniunii [...]

Incheierea unei tranzactii

Incheierea unei tranzactii acordul de vointa dat asupra unuia sau mai multor contracte spot, forward, futures sau cu optiuni identice; [...]

Cont client

Cont client contul din evidentele membrului bursei de marfuri, in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului precum si obligatiile asumate si drepturile dobandite de acesta din tranzactiile incheiate la bursa de marfuri; [...]

Reguli de rotunjire

Reguli de rotunjire Conversia unitatilor monetare nationale in Euro este reglemetata precis in vederea claritatii si justetii. Fiecare curs de conversie in jurul valorii de 1 Euro se exprima prin sase cifre ( ex. 1 Euro = 40,3399 franci belgi [...]

Contractele de report

Contractele de report contracte in care o parte cumpara valori mobiliare cu plata imediata, cu revanzarea simultana, la termen si pe un pret determinat, a unor valori mobiliare de aceeasi specie si cu remiterea efectiva a valorilor mobiliare dat [...]

Procedura de insolvabilitate

Procedura de insolvabilitate  - procedura colectiva prevazuta  de Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu  instrumente financiare sau de legislatia str [...]

Persoana afiliata

Persoana afiliata o persoana controlata de o entitate sau care controleaza direct sau indirect aceasta entitate Persoanele aflate in acelasi timp in relatii de afiliere fata de aceeasi entitate, sunt considerate a se afla in relatie de afiliere [...]

Bilete si monede euro

Bilete si monede EURO    Cursul legal incepe din Ianuarie, 2002. Sunt sapte bancnote EURO (5, 10, 20, 50, 100, 200 si 500) si opt monede (1 cent/eurocentima, 2, 5, 10, 20, 50 centi, 1 si respective 2 euro) [...]

Stat membru gazda

Stat membru gazda: a.        statul membru in care o societate de servicii de  investitii financiare sau o societate de administrare a investitiilor are o sucursala sau isi desfasoara activitatea; b.  [...]

Institutie de credit

Institutie de credit - entitate definita conform art.1 din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si  completarile ulterioare; [...]

Piete ale instrumentelor financiare derivate

Piete ale instrumentelor financiare derivate piete specializate, dezvoltate de o bursa de marfuri care asigura conditiile pentru incheierea de tranzactii cu instrumente financiare derivate; [...]

Stat membru de origine

Stat membru de origine: a.        statul membru in care este situat sediul social al  societatii care presteaza servicii de investitii financiare sau   de administrare de investitii; daca, in conformitate cu [...]

Trader

Trader persoana fizica, atestata profesional de catre consiliul bursei de marfuri si autorizata de CNVM, care are in atributia sa negocierea cererilor si ofertelor, precum si incheierea de tranzactii exclusiv in nume si pe cont propriu numai pe [...]

Procedura asupra deficitelor excesive

Procedura asupra deficitelor excesive  Sunt dispozitii ale Tratatului vizand garantarea ca diferite tari participante la UEM sa evite un nivel de indatorare nerezonabil, de natura a antrena tensiuni inflationiste in toata zona Euro. Ele fixeaz [...]

Oevm

OEVM Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare; [...]

Legaturi stranse

Legaturi stranse - situatia in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: a.        participare, care inseamna detinerea in mod direct sau  indirect a 20% sau mai mult din drepturil [...]

Moneda unica

Moneda unica Euro este moneda unica a statelor membre participante la zona Euro. De la 1 Ianuarie, 1999, monedele nationale ale acestor tari deveneau subdiviziuni ale Euro. O politica monetara unica pentru zona Euro este condusa de Sistemul E [...]

Data de referinta

Data de referinta data inregistrarii dobandirii de valori mobiliare de catre detinatorii care beneficiaza de drepturile conferite de acestea; [...]

Raport de convergenta

Raport de convergenta Acest raport evalueaza performantele unui stat membru "pre-in" vizavi de criteriile de convergenta si de alte cateva conditii (in mod deosebit autonomia bancii centrale). Comisia si Banca Centrala Europeana trebuie sa pub [...]

Societate detinuta public

Societate detinuta public o societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau o societate ale carei valori mobiliare au facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes; [...]

Pozitie majoritara absoluta

Pozitie majoritara absoluta orice participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de 75% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului, f [...]

Intermediar primar

Intermediar primar Intermediar autorizat al pietei primare conform "Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata" si care indeplineste cerintele stabilite de Bursa (tehnice, etc) necesare desfasurarii de [...]

Activ suport

Activ suport 1)      activul, precum marfa, titlul reprezentativ de marfa, activul financiar, fara a se limita la acestea, care sta la baza tranzactionarii instrumentelor financiare derivate pe pietele dezvoltate de bur [...]

Politica bugetara

Politica bugetara Bugetele si politicile bugetare raman inca nationale (politici bugetare, in loc de politica bugetara), sub dubla rezerva a prevederilor Tratatului si Pactului de Stabilitate si Crestere - respectiv a conditiilor economice c [...]

Faza a 3-a a uniunii economice si monetare

Faza a 3-a a Uniunii Economice si Monetare  A inceput la 1 Ianuarie, 1999, odata ce Euro devenea moneda cu drepturi depline, iar cursurile de conversie a monedelor nationale ale celor 11 tari participante erau fixate cu titlu irevocabil. Conco [...]

Retragerea bancnotelor si monedelor nationale

Retragerea bancnotelor si monedelor nationale Tarile participante la zona Euro au convenit sa ia masuri pentru a-si retrage masa monetara nationala pana in Februarie, 2002. Au mai convenit ca  tranzactiile sa fie contractate in Euro pana la f [...]

Piata reglementata

Piata reglementata piata pentru valori mobiliare si alte instrumentele financiare care: (a) functioneaza regulat si opereaza in mod ordonat; (b) respecta regulile emise sau autorizate de CNVM, care definesc conditiile de acces pe piata, [...]

Programul de oferta

Programul de oferta  - un plan care ar permite emiterea, in mod  continuu sau repetat in decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital; [...]

Circulatia dubla a monedei

Circulatia dubla a monedei   Pentru o perioada limitata de la punerea in circulatie a Euro, in Ianuarie 2002, erau pastrate in circulatie monedele nationale [...]

Broker

Broker persoana fizica atestata de consiliul bursei de marfuri si autorizata de CNVM sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii exclusiv in numele unui membru al bursei de marfuri; [...]

Ofertant sau persoana care initiaza o oferta

Ofertant sau persoana care initiaza o oferta  - persoana  juridica sau fizica ce ofera valori mobiliare publicului sau se ofera sa cumpere valori mobilare; [...]

Politica monetara

Politica  monetara Exista o singura poitica monetara aferenta zonei Euro. Aceea a Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC, cuprinzand Banca Centrala Europeana si bancile centrale ale statelor membre). Obiectivul principal al SEBC este st [...]

Organisme de plasament colectiv

Organisme de plasament colectiv entitati organizate, cu sau  fara personalitate juridica, denumite in continuare O.P.C., care atrag in mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice si/sau  juridice, in scopul investirii acest [...]

Entitati reglementate

Entitati reglementate - persoanele fizice si juridice, precum si entitatile fara personalitate juridica a caror activitate este reglementata si/sau supravegheata de catre C.N.V.M.; [...]

Csa

CSA Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; [...]

Programe de stabilitate

Programe de stabilitate Sunt documente pe care tarile din zona Euro le prezinta in fiecare an Consiliului pentru a indica si evolutia previzibila a bugetelor si altor variabile economice pe urmatorii trei ani, cel putin. Ele indica in mod deo [...]

Societate de bursa

Societate de bursa societatea comerciala pe actiuni, constituita conform Legii nr.31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei ordonante de urgenta, autorizata de CNVM, autonoma in [...]

Instrumente financiare, altele decat valorile mobiliare

Instrumente financiare, altele decat valorile mobiliare a.        titlurile de participare la organismele de plasament colectiv in valori mobiliare; b.       instrumentele fin [...]

"eurocities"

"Eurocities" Un numar de peste o suta de orase europene, in retea - lanseaza o initiativa plurilingva de popularizare si constientizare a autoritatilor locale asupra problemelor monedei unice. Apare site-ul intitulat "Euro Changeover Guide". [...]

Investitor

Investitor a.        orice persoana fizica sau juridica, care pe cont si risc propriu cumpara, detine, vinde si/sau  schimba instrumente financiare cu intentia de a obtine profit din dividende sau dobanzi la [...]

Contracte forward

Contracte forward contracte ce creeaza pentru parti obligatia de a vinde, respectiv de a cumpara o anumita marfa la un pret convenit .in momentul incheierii tranzactie si care se executa prin livrarea efectiva a marfii si plata pretului la o an [...]

Ordin de bursa

Ordin de bursa instructiunea ferma care consemneaza modalitatea de negociere a unei cereri sau oferte pe pietele la disponibil sau a instrumentelor financiare derivate; [...]

Societate de registru

Societate de registru o societate pe actiuni autorizata de CNVM sa desfasoare activitati de registru pentru societatile detinute public si pentru alti emitenti; [...]

Societate de investitii (s.i.)

Societate de investitii (S.I.) organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca societate comerciala pe actiuni, ale carei actiuni fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue; [...]

Stabilitatea preturilor

Stabilitatea preturilor Un obiectiv prioritar al politicii economice a UE este stabilitatea preturilor. Se intelege ca inflatia descurajeaza investitiile, erodeaza economiile si pensiile si apasa asupra paturilor sarace ale populatiei. Stabili [...]

Client

Client persoana fizica sau juridica parte intr-un contract de intermediere incheiat cu un membru al bursei de marfuri; [...]

Convergenta preturilor

Convergenta preturilor   Euro poate antrena o reducere a diferentelor de preturi pentru acelasi produs al unui stat membru pentru facilitatea compararii preturilor pe piata unica. Un raport al Comisiei, in 1999, a aratat ca dispersia preturil [...]

Contracte spot

Contracte spot contracte cu executare imediata prin livrarea efectiva a marfii si plata pretului; [...]

Contracte cu optiuni (optiuni)

Contracte cu optiuni (optiuni) contracte standardizate care in schimbul platii unei prime creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit numit pret de [...]

Membru compensator

Membru compensator persoana juridica care, indeplinind conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si regulamentele CNVM, are dreptul sa inregistreze tranzactiile cu instrumente financiare derivate la o casa de compensatie; [...]

Agent de dealing ("dealer")

Agent de dealing ("dealer") Persoana fizica, reprezentant al unui singur intermediar autorizat (primar sau secundar), atestata de catre BVB sa opereze efectiv in sistemul tehnic al BVB; [...]

Fond deschis de investitii (fdi)

Fond deschis de investitii (FDI) un fond de investitii, ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue si a carui infiintare este initiata de catre o societate de administrare a investitiilor; [...]

Unitati de fond

Unitati de fond titluri de participare la un fond de investitii, care evidentiaza o detinere de capital in activele fondului si a caror achizitionare reprezinta unica modalitate de investire intr-un fond de investitii; [...]

Drept de preferinta

Drept de preferinta dreptul unui actionar de a subscrie cu prioritate actiuni la majorarea capitalului social , proportional cu numarul de actiuni detinute la data de referinta la un pret inferior pret ului actiunilor oferite public; [...]

Pactul de stabilitate si crestere

Pactul de stabilitate si crestere   Cuprinde reglementari vizand garantarea aplicarii efective a procedurii privind deficitele excessive, prevazute in Tratatul Un [...]

Servicii de investitii financiare

Servicii de investitii financiare activitati profesionale constand in operatiuni cu valori mobiliare, instrumente financiare sau drepturi aferente acestora pe cont propriu sau in numele unor terti si servicii accesorii sau conexe; [...]

Eveniment important

Eveniment important aparitia oricarei imprejurari privind unul sau mai multi emitenti de valori mobiliare ori referitoare la una sau mai multe emisiuni sau tipuri de valori mobiliare care, daca ar fi facute publice, ar putea influenta semnifica [...]

Piata repo

Piata repo segment al pietei titlurilor de stat care functioneaza pe principiul incheierii de contracte repo si reverse repo intre BNR si banci, precum si intre intermediarii autorizati ai pietei titlurilor de stat. Piata repo functioneaza in c [...]

Legea monetara (lex monetae)

Legea monetara (lex monetae) Lex monetae este un principiu de drept universal recunoscut, a carei idee de baza este aceea ca fiecare stat: (a) exercita putere suverana asupra propriei monede; (b) se abtine de la orice actiune asupra moned [...]

Oferta publica de vanzare

Oferta publica de vanzare oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a [...]

Broker interdealer

Broker interdealer  Intermediar secundar care faciliteaza intermediarilor primari incheierea de tranzactii intre acestia cu pastrarea anonimatului identitatii acestora, contribuind la cresterea lichiditatii pietei secundare.  In exercitatea ca [...]

Investitor sofisticat

Investitor sofisticat acel investitor care are capacitatea de a evalua riscul investitional si resursele necesare pentru a-si asuma acest risc; [...]

Pzitie majoritara

Pzitie majoritara orice participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat, fie mai mult de jumatate din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului, fie dre [...]

Data expirarii

Data expirarii ziua din luna si anul pana la care sau la care poate avea loc exercitarea unei optiuni; [...]

Entitati reglementate

Entitati reglementate entitatile reglementate si supravegheate de CNVM care includ, fara a se limita la acestea: piete reglementate, Fondul de compensare a investitorilor, societati de servicii de investitii financiare, societati de registru, [...]

Valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat

Valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat  - valori  mobiliare de acelasi tip si/sau clasa emise continuu ori in cel putin  doua transe distincte pe o perioada de 12 luni. [...]

State membre

State membre  - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European; [...]

Plan de "basculare"

Plan de "basculare" Fiecare intreprindere avea nevoie de un asemenea plan. Marile intreprinderi au inceput sa se pregateasca pentru Euro inca din 1996-97, iar multe dintre ele aveau conturi in Euro inainte de finele anului 2001. La modul ideal [...]

Filiala

Filiala  - societate comerciala in cadrul careia  exista un asociat sau un actionar aflat intr-una dintre situatiile prevazute la  societatea-mama; [...]

Societate de brokeraj

Societate de brokeraj societatea comerciala, autorizata de CNVM sa presteze servicii de negociere a cererilor si ofertelor si de incheiere de tranzactii pe pietele dezvoltate de o bursa de marfuri in cont propriu si in contul clientilor sau nu [...]

Apel in marja

Apel in marja cererea cu titlu de obligativitate pentru incadrarea in limitele impuse contului in marja; [...]

Compensarea

Compensarea inlocuirea creantelor si obligatiilor rezultand din  ordine de transfer pe care unul sau mai multi participanti le emit in favoarea altui participant sau altor participanti, sau pe care le primesc de la acestia, cu o creanta sau o ob [...]

Perioada de tranzitie

Perioada de tranzitie  Este perioada de la 1 Ianuarie, 1999, cand Euro a devenit moneda unica a UE, si pana la 31 Decembrie, 2001 (ora zero), cand bancnotele si monedele Euro au fost introduse iar monedele nationale isi incepeau retragerea di [...]

Cnvm

CNVM sau Comisia Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; obligatie neta sa fie datorata; [...]

Piata de ordine

Piata de ordine Segment al pietei titlurilor de stat care functioneaza pe principiul executarii automate a ordinelor si ofera o metoda de tranzactionare bazata pe ordinele care sunt introduse in sistemul de tranzactionare de catre intermediari; [...]

Informatii privilegiate

Informatii privilegiate informatiile de orice natura privitoare la operatiunile de bursa, activele tranzactionate sau la un emitent sau la oricare dintre valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca pu [...]

Titluri de capital

Titluri de capital  - actiuni si alte valori mobiliare asimilabile actiunilor, precum si orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobandi ca urmare a unei conversii sau a exercitarii acestui drept, in masura in care valorile [...]

Pzitii deschise

Pzitii deschise totalitatea instrumentelor financiare derivate, inregistrate la casa de compensatie, care nu au ajuns la scadenta, sau ale caror drepturi nu au fost exercitate sau ale caror obligatii nu au fost stinse; [...]

Intermediar autorizat

Intermediar autorizat Intermediar autorizat al pietei primare sau secundare a titlurilor de stat; [...]

Sucursala

Sucursala - structura organizata, fara personalitate juridica separata a unei societati comerciale, care presteaza unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizata, in conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile in [...]

Tari apropiate ("pré-in")

Tari apropiate ("pré-in") Este vorba de cele patru (ulterior numai trei, Grecia aderand la Euro) state membre care nu au adoptat Euro si politica monetara unica in Ianuarie, 1999: Danemarca, Marea Britanie si Suedia. Grecia adopta Euro in Ian [...]

Grup financiar

Grup financiar doua sau mai multe persoane, fizice sau juridice, romane sau straine, care se afla in una dintre situatiile urmatoare: a.        sunt direct sau indirect controlate de un tert; b. &nb [...]

State membre participante

State membre participante Sunt cele 11 state membre, desemnate in Mai 1998 de catre Consiliul sefilor de stat si de guvern europeni drept state ce au adoptat moneda Euro. Grecia devenea ulterior al 12-lea membru Euroland. Pentru a fi acceptat [...]

Instrumente financiare inseamna

Instrumente financiare inseamna: a.         valori mobiliare; b.       titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c.       [...]

Titluri de participare

Titluri de participare  - unitati de fond sau actiuni emise de organisme de plasament colectiv, in functie de modul de   constituire al acestora; [...]

Persoane implicate

Persoane implicate: a.        persoane care controleaza sau sunt controlate de catre  un emitent sau care se gasesc sub un control comun; b.       persoane care participa dir [...]

Sistem alternativ de tranzactionare

Sistem alternativ de tranzactionare  - un sistem care pune in  prezenta mai multe parti care cumpara si vand instrumente  financiare, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte,   denumit si sistem multilateral de tranzactionare; [...]

Emisiune

Emisiune    a.        Operatiunea prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de catre emitent spre subscriptie investitorilor potentiali; b.       [...]

Formator de piata

Formator de piata Intermediar primar care, in conformitate cu "Regulamentul privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata", isi asuma obligatia contractuala de a mentine un nivel corespunzator de lichiditate al pietei s [...]

Vanzarea in lipsa

Vanzarea in lipsa vanzarea unor valori mobiliare care nu sunt proprietatea vanzatorului la data vanzarii dar pe care acesta le achizitioneaza inainte de predare; [...]

Oferta publica de valori mobiliare

Oferta publica de valori mobiliare  - inseamna comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice   mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei   si despre valorile mobilare oferite, astfel inca [...]

Target

TARGET Sistemul de Transfer Expres Automatizat Transeuropean al Reglementului Brut in Timp Real (TARGET) apartine Euro si functioneaza ca atare, furnizand un mecanism fiabil si sigur al platilor transfrontaliere. Scopul principal este destinat [...]

Titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital

Titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital  - toate  valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital; [...]

Societate de servicii de investitii financiare

Societate de servicii de investitii financiare o persoana juridica autorizata de CNVM sa presteze servicii de investitii financiare; [...]

Contract reverse repo

Contract reverse repo Contract care cuprinde doua operatiuni simultane, anume cumpararea de titluri de stat, cu angajamentul de a vinde  titlurile respective la o data ulterioara, precizata sau nu in momentul incheierii contractului. In defini [...]

Pret de exercitare

Pret de exercitare pretul la care detinatorul unei optiuni poate sa-si exercite dreptul de cumparare sau de vanzare; [...]

Instrumente financiare derivate

Instrumente financiare derivate contractele futures, optiunile, precum si alte asemenea instrumente calificate astfel de CNVM, ale caror active suport includ marfa, titlul reprezentativ de marfa sau activul financiar; instrumente financiare deri [...]

Emitent

Emitent persoana juridica care in conditiile legii a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare; [...]

Tratatul uniunii europene

Tratatul Uniunii Europene Cunoscut si drept Tratatul de la Maastricht, avand in vedere ca termenii sai au fost aprobati la intrunirea Consiliului European de la Maastricht (Olanda) in Decembrie, 1991. Semnat in Februarie, anul urmator (1992). [...]

Membru al bursei de marfuri

Membru al bursei de marfuri persoana juridica care, indeplinind conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si regulamentele CNVM, are dreptul de a incheia tranzactii pe una sau mai multe piete dezvoltate de bursa de marfuri; [...]

Investitie de portofoliu

Investitie de portofoliu dobandirea de valori mobiliare in scopul obtinerii de beneficii din dividende, din dobanzi sau din diferenta favorabila dintre pretul de cumparare si pretul de vanzare al valorilor mobiliare, fara ca investitorul sa urm [...]

Ceccar

CECCAR Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania; [...]

Sistemul european al bancilor centrale (sebc)

Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC) SEBC este compus din Banca Centrala Europeana (BCE) si bancile centrale nationale (BCN) ale Uniunii. BCN ale statelor care nu au adoptat Euro sunt autorizate sa conduca politici monetare nationale, [...]

Conversia altei monede in euro

Conversia altei monede in Euro   Monedele nationale ale tarilor participante aveau statut de sub-unitati Euro, din 1 ianuarie, 1999. Conversia in Euro era reglem [...]

"frontloading"

"Frontloading" Termenul era chiar punerea la dispozitia celor in drept a pieselor si bancnotelor Euro. Era impusa distributia anticipata a acestora, cel putin de catre unele organizatii ale consumatorilor, in folosul publicului "mai fragil". C [...]

Contracte futures

Contracte futures contracte standardizate care creeaza pentru parti obligatia de a vinde sau de a cumpara un anumit activ suport la data scadentei si la un pret convenit la momentul incheierii tranzactiei; [...]

Instrumente ale pietei monetare

Instrumente ale pietei monetare  - instrumente financiare care se tranzactioneaza de regula in cadrul pietei monetare; [...]

Investitor calificat

Investitor calificat : a.        entitati autorizate sa opereze pe piete financiare,  precum institutiile de credit, societatile de servicii de investitii financiare, alte institutii financiare autorizate si [...]

Contract repo

Contract repo contract care cuprinde doua operatiuni simultane, anume vanzarea de titluri de stat, cu angajamentul de rascumparare a titlurilor respective la o data ulterioara, precizata sau nu in momentul incheierii contractului. In definirea [...]

Votul cumulativ

Votul cumulativ metoda prin care fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul administrato [...]

Depozitar

Depozitar o entitate (societate bancara) autorizata de CNVM sa desfasoare activitati de inregistrare, depozitare, compensare, decontare a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare; [...]

Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare

Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare fonduri deschise de investitii si societati de investitii care-si orienteaza resursele mobilizate exclusiv catre investitia in valori mobiliare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta si [...]

Grup

Grup - reprezinta un ansamblu de societati comerciale compus dintr-o societate- mama, filialele sale si entitati in care  societatea-mama sau filialele sale detin o participare, precum si  societatile comerciale legate una de alta printr-o rela [...]

Oferta publica de preluare

Oferta publica de preluare  - oferta publica de cumparare care are ca rezultat, pentru cel care o promoveaza, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale; [...]

Preluare

Preluare dobandirea unei pozitii majoritare; [...]

Mondele nationale

Mondele nationale Au incetat sa existe in cele 11 tari participante care au adoptat Euro la 1 Ianuarie, 1999. Monedele nationale au fost inlocuite de Euro la aceeasi data la care au devenit subdiviziunile acestuia. [...]

Piete reglementate

Piete reglementate piete la disponibil sau ale instrumentelor financiare derivate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) functioneaza regulat si opereaza in mod ordonat; b) respecta reglementarile CNVM precum si regulamentele [...]

Ziua "e"

Ziua "E" Este numita astfel ziua de 1 Ianuarie, 2002, in care bancnotele si monedele (piesele) Euro intrau in circulatie in zona Euro: Austria, Belgia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Olanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia si Span [...]

Control direct

Control direct detinerea, de catre o persoana fizica sau juridica, singura sau impreuna si in legatura cu terti, a mai mult de 10% din capitalul social sau din drepturile de vot ce pot fi exercitate in adunarea generala a unei societati comerci [...]

Piata de cotatii

Piata de cotatii Segment al pietei titlurilor de stat care functioneaza pe principiul formatorului de piata (market-maker) si ofera o metoda de tranzactionare bazata pe cotatiile ferme sau informative afisate in sistem de catre intermediari; Tr [...]

Intermediar secundar

Intermediar secundar Intermediar autorizat al pietei secundare care indeplineste cerintele stabilite de Bursa (tehnice, etc) necesare desfasurarii de operatiuni cu titluri de stat pe piata secundara prin sistemul tehnic al BVB; [...]

Pozitie de control

Pozitie de control orice participare la capital care confera actionarului semnificativ sau unui grup de actionari ce actioneaza in mod concertat cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului; [...]

Uniunea economica si monetara

Uniunea Economica si Monetara        Oficial adoptata prin Tratatul Uniunii Europene din 1992, UEM desemneaza zona acelor state ale Uniunii aferenta aceleiasi monede si [...]

Marja

Marja garantia constituita si mentinuta de investitor la o societate de servicii de investitii financiare pentru derularea de achizitii de valori mobiliare sau alte instrumente financiare pe credit sau desfasurarea de operatiuni cu instrumente [...]

Cont in marja

Cont in marja contul in care se evidentiaza sumele, valorile sau bunurile necesare garantarii pozitiilor deschise, precum si drepturile dobandite si obligatiile asumate; [...]

Activ financiar

Activ financiar activul ce consacra drepturi banesti ale detinatorului acestuia, precum si drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fara a se limita la acestea: a.  & [...]

Fond de investitii

Fond de investitii organism de plasament colectiv, fara personalitate juridica, constituit printr-un contract de societate civila; [...]

Actionar semnificativ

Actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din dre [...]

Valori mobiliare

Valori mobiliare: a.        actiuni emise de societati comerciale si alte valori  mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital; b.       obligatiuni si [...]

Inchiderea unei pozitii deschise

Inchiderea unei pozitii deschise stingerea de catre client, membrul bursei, membrul compensator sau casa de compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, prin efectuarea unei tranzactii in sens contrar sau prin exercitarea [...]

Control indirect

Control indirect se realizeaza de catre actionarii sau asociatii ce detin mai mult de 10% din capitalul social sau din drepturile de vot ce pot fi exercitate in adunarea generala a unei persoane juridice, precum si de catre administratorii, con [...]

Control substantiv

Control substantiv = procedurile folosite de auditor (interventii proprii) pentru obtinerea de elemente probante. [...]

Colaboratori

Colaboratori = angajati care participa la audit pe langa un auditor. [...]

Situatii financiare rezumate

Situatii financiare rezumate = o intreprindere poate elabora situatii care rezuma situatiile sale financiare in scopul informarii unor grupuri de utilizatori interesati numai de principalele trasaturi ale situatiilor financiare ale acelei intrepri [...]

Ipoteza de continuitate a exploatarii

Ipoteza de continuitate a exploatarii = ipoteza conform careia intreprinderea isi va continua activitatea in viitorul previzibil si nu are intentia de a proceda la o reducere semnificativa a activitatii sale. In consecinta activele sale sunt evalu [...]

Situatii financiare

Situatii financiare = conturi anuale = bilant, contul de rezultate (contul de profit si pierdere), tabloul de finantare (situatia miscarilor de trezorerie, sau un tablou cu resurse si utilizari), note anexe si alte situatii si documente explicativ [...]

Proceduri analitice

Proceduri analitice = constau in analizarea indicatorilor si a tendintelor semnificative, inclusiv analiza fluctuatiilor si relatiilor cu alte informatii relevante in cazul in care apar discrepante sau care sunt foarte diferite fata de valorile pr [...]

Asertiune privind conturile anuale

Asertiune privind conturile anuale = ansamblul de criterii, explicite sau nu, retinute de catre conducerea unitatii patrimoniale pentru elaborarea situatiilor financiare (conturilor anuale), care se pot clasifica in: -    &n [...]

Audit

Audit = exprimarea de catre auditor a unei opinii conform careia situatiile financiare au fost stabilite, in toate aspectele lor semnificative, conform unei referinte contabile identificate ("da o imagine fiddela" sau "prezinta in mod sincer sub [...]

Auditor in functie = auditorul care depune un raport asupra situatiilor financiare ale exercitiului precedent si care continua sa-si asume aceste func

Auditor in functie = auditorul care depune un raport asupra situatiilor financiare ale exercitiului precedent si care continua sa-si asume aceste functii si pentru exercitiul in articol [...]

Non conformitate

Non conformitate = este folosit pentru a se face referire la omisiuni sau acte comise de entitatea controlata in mod intentionat sau nu, care sunt contrare legilor si reglementarilor in vigoare [...]

Riscul de neesantionare

Riscul de neesantionare = apare datorita faptului ca majoritatea probelor de audit sunt mai degraba cuprinzatoare decat concludente, iar auditorul poate utiliza proceduri neadecvate sau poate interpreta eronat probele si prin urmare nu recunoaste [...]

Practici nationale de audit

Practici nationale de audit = ansamblul de reguli de audit care nu au valoarea de norme definite de un organism competent la nivel national si care sunt in mod obisnuit aplicate de auditori intr-o misiune de audit sau misiuni conexe. [...]

Expert

Expert = persoana sau cabinet care poseda competentele, cunostintele si o experienta in alt domeniu decat auditul sau contabilitatea [...]

Sondaje in audit

Sondaje in audit = aplicarea procedurilor de audit numai la o parte din elementele unui sold de cont sau dintr-o categorie de tranzactii, permitandu-i astfel auditorului sa obtina si sa evalueze elementele probante asupra anumitor caracteristici a [...]

Proceduri convenite

Proceduri convenite = misiune in care un auditor pune in lucru proceduri de audit stabilite de comun acord cu unitatea patrimoniala si tertii interesati.    Destinatarii raportului de audit trag ei insile concluziile din lucrarile auditu [...]

Audit extern

Audit extern = auditul efectuat de persoane din afara unitatii controlate [...]

Asigurare rezonabila

Asigurare rezonabila = asigurare ridicata dar nu absoluta, ceea ce se traduce in raport prin faptul ca informatiile auditate nu sunt deformate de erori sau anomalii semnificative. [...]

Documentatie

Documentatie = ansamblul de documente (documente de lucru) pregatite de auditor, sau pe care auditorul le-a obtinut si pastrat, necesare pentru realizarea auditului. [...]

Anomalie

Anomalie = informatie financiara deformata ca urmare a unei erori sau fraude [...]

Cabinet de audit

Cabinet de audit = societate care ofera servicii de audit, cuprinzand mai multi asociati, salariati     sau      un auditor independent [...]

Declaratii ale directiunii

Declaratii ale directiunii = declaratii facute de conducerea unitatii auditorului in cursul unui audit, in mod spontan sau ca raspuns la intrebarile (chestionarele) puse de auditor [...]

Risc de audit

Risc de audit = riscul ca auditorul sa exprime o opinie de audit incorecta atunci cand exista erori semnificative in situatiile financiare. Elemente componente: Riscul inerent = posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de tranzactii sa [...]

Deficiente majore

Deficiente majore = insuficiente ale controlului intern care pot avea repercusiuni semnificative asupra situatiilor financiare [...]

Auditor

Auditor = persoana care isi asuma responsabilitatea intr-o misiune de audit (persoana fizica sau persoana juridica) auditor intern auditor extern [...]

Sistem contabil

Sistem contabil = ansamblul de proceduri si documente ale unei unitati patrimoniale care permit tratarea operatiunilor in scopul inregistrarii lor in conturi. Acest sistem permite identificarea, analizarea, calcululul, clasarea, inregistrarea si r [...]

Asocierea numelui auditorului de informatiile publicate

Asocierea numelui auditorului de informatiile publicate = un auditor angajeaza responsabilitatea sa asupra informatiilor financiare atunci cand el redacteaza un raport asupra acestei informatii sau autorizeaza utilizarea numelui sau in momentul pu [...]

Dosare de lucru

Dosare de lucru = documente de lucru = documente care strang informatii referitoare la natura, calendarul si intinderea procedurilor de audit efectuate cat si a rezultatelor acestor proceduri si concluziile la care ajunge auditorul pornind de la e [...]

Teste de procedura

Teste de procedura = teste de control care permit obtinerea de elemente probante privind eficacitatea conceperii sistemelor contabile si de control intern, ceea ce se traduce prin a stabili daca aceste sisteme sunt proiectate corespunzator pentru [...]

Limitarea intinderii lucrarilor de audit

Limitarea intinderii lucrarilor de audit = limitarea campului de investigatii al auditorului, uneori impusa de intreprindere, alteori dictata de anumite circumstante (de de exemplu cand calendarul misiunii nu permite auditorului sa controleze inv [...]

Scrisoare de misiune

Scrisoare de misiune = scrisoare confirmand acceptarea de catre auditor a unei misiuni de audit, care descrie obiectivul si intinderea auditului, cat si responsabilitatile fata de client si forma raportului. [...]

Servicii conexe

Servicii conexe = cuprind examenele limitate, examenele pe baza de proceduri convenite si misiuni de compilare [...]

Proceduri de control

Proceduri de control = acele politici si proceduri in plus fata de mediul de control, pe care conducerea le-a stabilit in scopul indeplinirii obiectivelor specifice ale activitatii. [...]

Estimare contabila

Estimare contabila = evaluarea aproximativa a soldului unui post contabil, in absenta unei metode de masurare precisa [...]

Populatia

Populatia =  ansamblul de date din care auditorul selectioneaza un esantion pentru a ajunge la o concluzie [...]

Norme nationale de audit

Norme nationale de audit = ansamblul de norme de audit stabilite de catre un organism competent la nivel national, care au caracter obligatoriu si care se aplica in realizarea unei misiuni de audit sau de servicii conexe [...]

Audit intern

Audit intern = compartimentul de control din cadrul entitatii, care efectueaza verificari pentru aceasta; face parte din controlul intern al unitatii si are ca obiective de baza verificarea eficacitatii sistemelor contabile [...]

Asigurare asupra fiabilitatii informatiilor

Asigurare asupra fiabilitatii informatiilor = satisfactia auditorului referitor la fiabilitatea unei declaratii formulate de catre o parte cu privire la alta parte; gradul de satisfactie atins prin aceasta, nivelul de asigurare care poate fi emis [...]

Sistem de control intern

Sistem de control intern = ansamblul de politici si proceduri puse in aplicare de catre directiunea unei entitati in vederea asigurarii, in masura posibilului, unei gestionari riguroase si eficiente a activitatilor acestei unitati. Acest procedeu [...]

Riscul de esantionare

Riscul de esantionare = apare din posibilitatea ca acea concluzie a auditorului ce este bazata pe un esantion, sa difere de concluzia la care s-ar fi ajuns daca intreaga populatie ar fi fost supusa aceleiasi proceduri de audit. [...]
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre

Economie
Marketing

Stiu si altele ...lupa cautareCAUTA IN SITE