StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
glosar GLOSAR

Glosar de termeni - nu stii ce inseamna unii termeni financiari, juridici, econimici sau din domeniul managementului companiilor? In aceasta sectiune ne straduim sa oferim raspunsuri la astfel de intrebari

StiuCum Home » GLOSAR » marketing

Consiliul de ajutor economic reciproc (c.a.e.r.)

CONSILIUL DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC (C.A.E.R.), organizatie internationala de colaborare economica intre statele socialiste suverane si independente, care isi intemeiaza activitatea pe principiile respectarii independentei si suveranitatii nationale, egalitatii in drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, intrajutorarii tovarasesti, internationalismului socialist, organic legate intre ele. Declaratia cu privire la crearea C.A.E.R. a fost semnata in ianuarie 1949 de reprezentanti din : Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Romania, Ungaria si U.R.S.S. in prezent din C.A.E.R. fac parte 9 state socialiste din Europa, Asia si America : Republica Populara Bulgaria, Republica Populara Ungara, Republica Democrata Germana, Republica Populara Polona, Republica Socialista Romania, U.R.S.S., Republica Socialista Cehoslovaca, Republica Populara Mongola si Republica Cuba. R.S.F. Iugoslavia participa la unele activitati ale Consiliului, pe baza unui acord special incheiat in anul 1964. Republica Populara Albania nu mai participa la lucrarile organelor C.A.E.R. din 1962. Potrivit statutului sau, C.A.E.R. are ca scop sa contribuie, prin unirea si coordonarea eforturilor tarilor membre, la dezltarea ica a economiilor nationale, la accelerarea progresului economic si tehnic al acestor tari, la ridicarea nivelului industrializarii tarilor cu industrie mai putin dezltata, la cresterea productivitatii muncii si ridicarea continua a nivelului de trai al popoarelor lor. Colaborarea economica si tehnico-stiintifica a tarilor membre ale C.A.E.R. se desfasoara potrivit principiilor egalitatii depline in drepturi, respectarii suveranitatii si intereselor nationale, ale avantajului si ajutorului reciproc tovarasesc. C.A.E.R. nu este o organizatie su-pranationala, ci un forum international de coordonare si extindere a colaborarii economice dintre tarile membre, pe toate urile. El este conceput ca o organizatie internationala de colaborare economica deschisa tuturor tarilor socialiste precum si altor tari care impartasesc principiile si scopurile ei. Fiind o organizatie intemeiata pe colaborare liber consimtita dintre state suverane, C.A.E.R. asigura dreptul fiecarei tari de a-si manifesta sau nu interesul pentru actiunile concrete concepute, ca si dreptul de a participa la aceste actiuni in orice moment al desfasurarii lor. infaptuirea de catre fiecare tara a recomandarilor consiliului se face numai pe baza hotaririlor guvernelor, ale organelor competente aJe acestor tari, potrivit legislatiei fiecareia dintre ele. Organele principale ale C.A.E.R. sint: Sesiunile Consiliului ca organ colectiv suprem, care examineaza toate problemele ce intra in competenta organizatiei, sileste directiile principale ale activitatii Consiliului, adopta recomandari si hota-riri privind problemele de baza ale colaborarii economice si teh-nico-stiintifice dintre tarile membre. Componenta delegatiilor la Sesiunea Consiliului este la latitudinea guvernelor statelor membre, in functie de caracterul si numarul problemelor aflate pe ordinea de zi ; Comitetul Executiv, format din cite un reprezentant al tuturor tarilor membre la nivelul de loctiitor al sefului de guvern. El conduce intregul ansamblu de lucrari legate de infaptuirea sarcinilor ce decurg din hotaririle sesiunii Consiliului, precum si activitatea de coordonare a urilor de dezltare a economiilor nationale ale tarilor membre, de specializare si cooperare a acestora in productie si in domeniul tehnico-stiintific ; indruma activitatea Secretariatului si a Comisiilor permanente ale Consiliului ; Comisiile permanente sint create de sesiunea Consiliului in vederea organizarii si dezltarii colaborarii intre tarile membre: sint organizate si functioneaza pe probleme de sinteza si pe ramuri si domenii de activitate. Ele prezinta propuneri spre examinare Consiliului si Comitetului Executiv in legatura cu posibilitatile de colaborare in diverse domenii ; Secretariatul, organ economic si executiv administrativ. Daca in primii ani activitatea C.A.E.R. s-a desfasurat mai ales in directia dezltarii schimburilor comerciale, pe masura intaririi fortei economice a tarilor membre in procesul edificarii socialismului, a acumularii de experienta, s-a largit sfera si s-au perfectionat formele si metodele de colaborare economica si teh-nico-stiintifica. In acest sens, la sesiunea a XXV-a a C.A.E.R., care a avut loc la Bucuresti intre 27' 29 iunie 1971, s-a adoptat in unanimitate Programul complex al adincirii si perfectionarii in continuare a colaborarii si dezltarii integrarii economice socialiste a tarilor membre ale C.A.E.R.", care sileste dezltarea colaborarii intre aceste tari prin : imbunatatirea activitatii de coordonare a urilor ; extinderea cooperarii si specializarii in productie ; formarea unor legaturi sile, trainice, intre diferite ramuri ale economiei, stiintei si tehnicii ; crearea de societati mixte ; construirea de obiective economice in comun ; infiintarea de organizatii economice internationale ; largirea schimburilor reciproce de marfuri si perfectionarea relatiilor valutar-
financiare etc. Prin eforturile coordonate ale tarilor membre, C.A.E.R. a desfasurat o activitate pozitiva, contribuind in masura insemnata la dezltarea economiilor nationale aJe acestora, la afirmarea relatiilor de colaborare dintre tarile socialiste. Tara noastra si-a indeplinit si isi indeplineste in mod neabatut indatoririle ce-i revin ca tara membra a C.A.E.R., participind activ la intreaga activitate a Consiliului. Romania militeaza pentru intarirea si largirea colaborarii cu tarile membre ale organizatiei si pentru perfectionarea modului de functionare a acesteia, in scopuul valorificarii superioare a resurselor materiale si umane de care ele dispun, a dezltarii cit mai rapide a economiei fiecarei t ari membre, al egalizarii nivelelor lor de dezltare economica si al propasirii generale a tarilor socialiste.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact