StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Management bun inseamna oameni de CALITATE
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » management » managementul financiar » Informatia contabila in managementul financiar

Informatiile bilantiere

Sub forma unui inventar la un moment dat, bilantul este o recapitulare a ansamblului resurselor de care dispune intreprinderea si a modului de utilizare a acestora.
Resursele care provin fie de la asociati sau de la intreprinderea insasi (capitaluri proprii), fie de la terti, (datorii) sunt trecute in pasivul bilantului. Utilizarile corespund bunurilor si creantelor detinute de intreprindere, fiind inregistrate in activul bilantului. Datorita imperfectiunii metodelor de eluare, loarea relati a fiecarui element din bilant luat separat in raport cu ansamblul patrimoniului este aproximati. Aceasta insa nu "pericliteaza" semnificativ obiectivul fundamental al bilantului, obiectiv de natura diacronica (evolutia bilantului de-a lungul mai multor exercitii) si mai putin sincronica (cunoasterea structurii patrimoniului la incheierea unor exercitii).
Activul bilantului este eluat la costul istoric sau la costul de achizitie. Orice modificare a regulilor de eluare a activului si datoriilor are incidenta asupra situatiei nete. Elementele de activ sunt repartizate conform destinatiei si naturii lor.
Imobilizarile corespund ansamblului de bunuri si creante destinate sa ramana o perioada mare in patrimoniul intreprinderii.
fn cadrul imobilizarilor financiare, titlurile de participare reprezinta actiuni sau parti sociale pe care le detine intreprinderea in permanenta pentru a controla o alta societate sau a exercita o influenta preponderenta asupra acesteia. Ele dispun de o lichiditate slaba, neputand fi amortizate, nici provizionate, insa pot "ascunde" importante plus-lori.
Aceasta clasificare prezinta din punct de vedere informational doua inconveniente:
- activele amortizabile nu apar clar in cadrul activelor imobilizate, and in vedere rolul important jucat de catre amortizare in mecanismele financiare;
- absenta informatiilor referitoare la activele denumite "in afara exploatarii" care nu participa la functionarea exploatarii, insa constituie, in orice caz, un plasament in imobilizari: terenuri neutilizate, case de locuit etc.
Activul circulant cuprinde elemente cu grade de lichiditate foarte diferite, cea mai mare lichiditate oferind-o disponibilitatile. Oricum, natura si motivul detinerii acestor active circulante influenteaza gradul de lichiditate.
Creantele din exploatare, rezultand direct din acest ciclu, pot fi creante nemateriale si efecte de comert.
Conturile de regularizare servesc calculului rezultatelor unei perioade si au rolul sa tina sub obsertie afectarea cheltuielilor deja efectuate, dar care se refera la exercitiul sau exercitiile viitoare.
Elementele de pasiv nu sunt clasificate in functie de scadenta lor, ci de originea lor. Rezultatul exercitiului ureaza implicit in capitaluri proprii, in bilantul dinaintea repartitiei profitului.
Capitalul reprezinta loarea nominala a actiunilor sau partilor sociale detinute de catre asociati in functie de aportul lor. Primele legate de capital constata diferente intre aporturile efectuate de asociati si cresterea capitalului corespondent (diferenta intre loarea reala si loarea nominala).
Reportul la pornire este rezultatul sau partea de rezultat care nu a fost afectat (distribuit) de adunare generala. Daca e negativ, corespunde unui cumul al pierderilor exercitiilor anterioare care nu a fost imputat pe elementele capitalului proprii. Daca e pozitiv, afecta conturile exercitiului urmator.
Tehnica conila nu retine in bilant decat datoriile sigure sau probabile. Ori, angajamentele luate de catre intreprindere sub forma alizarii, cautiunii sau orice fel de garantii pot fi foarte importante pentru aprecierea eventualelor riscuri financiare, ele fiind informatii complementare bilantului, necesare eluarii situatiei financiare a intreprinderii. Introducand si gradul de exigibilitate, se poate face o trecere de la clasificarea dupa origine, la clasificarea dupa grad de exigibilitate.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact