StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Management bun inseamna oameni de CALITATE
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » management » managementul financiar » Agregate financiare

Soldurile intermediare de gestiune

Soldurile intermediare de gestiune au ca obiectiv sa explice formarea rezultatului intreprinderii in scopul aprofundarii analizei elutiei gestiunii sale.
Pornind de la venitul exploatarii, apoi deducand (scazand) si adaugand diferite categorii de cheltuieli si venituri, se pun in evidenta noua solduri intermediare de gestiune pentru a se ajunge in final la rezultatul net al intreprinderii (profit sau pierdere).
Cifra de afaceri (CA.)
Reprezinta marimea "afacerilor" realizate cu tertii prin desfasurarea activitatii specifice, normale, de catre o intreprindere. Acest agregat se calculeaza prin insumarea productiei vandute (RV.) cu vanzarile de marfuri (V);
CA = RV. + V (7)
Acest agregat este un element fundamental al analizelor financiare, servind de reper sau de punct de comparatie pentru marimea celorlalte agregate financiare (viteza de rotatie, intensitatea activitatii, renilitatea etc). El este totdeauna utilizat in valori fara TVA.
Este necesara studierea elutiei acestui indicator, valoric si cantitativ (lum), tinand seama de miscarea preturilor, repartitia produselor, zone geografice, tipuri de clientela, precum si de perspectivele de viitor.


Marja comerciala (M.C.)
Marja comerciala este indicator de gestiune indispensabil si esential pentru intreprinderile comerciale. Determinarea sa se face prin diferente intre vanzarile de marfuri (V) si costul de cumparare a marfurilor vandute (CC).
Costul de cumparare a marfurilor vandute este egal cu suma dintre valoarea cumpararilor (C) si cheltuieli suplimentare necesare cumpararilor (C.S.) din care se scade sau la care se adauga variatia stocurilor de marfuri (A.S.M.)
CC. = C + C.S. Aħ A S.M. (8)


si deci:
M.C. = V-C.C. = V-C -C.S. Aħ A S.M. (9)


Productia exercitiului (P.E.)
Productia exercitiului este suma a trei elemente:


- Productia vanduta (P.V.);
- Productia stocata (P.S.);


- Productia imobilizata (P.I.).
RE. = RV. + RS. + Rl. (10)
Pentru activitati industriale, marja bruta (M.B.) se calculeaza scazand din productia exercitiului costul de cumparare a materialelor consumate (CC).
MB = RE.-CC. (11)


Valoarea adaugata
Valoarea adaugata (V.A.) reprezinta pe de o parte contributia productiva a intreprinderii la economie, iar pe de alta parte, bogatia creata de catre intreprindere prin utilizarea elementelor care constituie potentialul sau productiv (munca si capital).
Valoarea adaugata se calculeaza prin diminuarea productiei (RE.) si marjei comerciale (M.C.) cu consumurile provenite din exterior (Cs) necesare realizarii productiei.
V.A. = (PE + MC)-CS (12)
Instrument util de analiza, valoarea adaugata permite sa se masoare:
- gradul de integrare: (gi)
Aceasta rata caracterizeaza activitatea intreprinderii si a sectorului sau de apartenenta, precum si a recursului sau la sub-antrepriza. Acest indicator are valoare ridicata pentru intreprinderile de productie care recurg putin la cumparari din exterior si are valoare mica in cazul intreprinderilor comerciale.
- structura functiei de productie a intreprinderii (SP) determinata, fie ca raport intre cheltuielile de personal (C.R) si V.A. fie ca raport intre amortismente (A) si VA.
- productivitatea intreprinderii, calculata ca raport intre V.A. si efectivul angajatilor (E).
atiile intre intreprinderi nu au sens, decat in acelasi sector.


Excedentul brut al exploatarii (E.B.E.)
Acesta reprezinta soldul inaintea luarii in considerare a contului de amortismente si provizioane, precum si a operatiunilor financiare.
El corespunde rezultatului activitatii intreprinderii inainte de politica de amortizare si provizioane, si inaintea rezultatelor financiare exceptionale.
Silirea se face pornind de la V.A., la care se adauga subventiile de productie (S.R), din aceasta suma scazandu-se impozitele, taxele si varsamintele asimilate (I), precum si cheltuielile de personal (C.R)
E.B.E. = (V.A. + S.R) - (I + CP.) (15)
Determinat numai prin deducerea cheltuielilor propriuzise de productie, fara a lua in considerare cheltuielile care nu corespund unei plati efective, comportand deci un element de subiectivitate, EBE constituie un indicator monetar. El permite masurarea surplusului monetar potential generat de activitatea curenta a intreprinderii, totusi, avand in vedere decalajele generate de perioadele de amanare a platii acceptate de furnizori si acordate clientilor, E.B.E. nu poate fi determinat in timpul perioadei.


Rezultatul exploatarii (R.E.)
Rezultatul exploatarii este egal cu suma veniturilor din exploatare din care se scad cheltuielile exploatarii.
El se determina inainte de luarea in considerare a cheltuielilor si veniturilor financiare, precum si a celor exceptionale.
Calcularea sa tine seama de politica de investitii (amortismentele) si de riscurile exploatarii (provizioane de risc si de cheltuieli).
Pornind de la E.b.E., se adauga reluarile de amortismente si provizioane (R.A.P.), transferurile de cheltuieli (T.C.) si alte venituri (A.V. - contul 75), din care se scad amortismentele si provizioanele (cheltuieli de exploatare - A.P.) si alte cheltuieli (A.C. - contul 65).
RE. = E.B.E. + R.A.P + T.C. + A.V. -A.P. -A.C. (16)


Rezultatul curent (inainte de impozit)
(R.C.)
Acest rezultat ia in considerare toate operatiunile financiare. Se porneste de la rezultatul exploatarii, luand in considerare cheltuielile si veniturile financiare (C.V.F.), precum si cota-parte din rezultatul operatiunilor realizate in comun (R.O.C.).
RC. = R.E. + R.O.C ae C.V.F. (17)


unde:
C.V.F. = V.F. -C.F. (18)


V.F. = venituri financiare;
C.F. = cheltuieli financiare.
Rezultatul exceptional (R.E.) Reprezinta soldul operatiunilor exceptionale, indicand ponderea rezultatului exceptional in rezultatul final.
Evidentierea acestui sold este interesanta, deoarece ea semnaleaza importanta elementelor exceptionale si compensarea eventuala cu rezultatul net curent.
Se calculeaza ca diferenta intre veniturile exceptionale (Ve) si cheltuielile exceptionale (Ce).
R.e. = Ve-Ce (19)


rezultatul net al exercitiului (R.N.E.)
Acest agregat corespunde sumei algebrice a ansamblului veniturilor si cheltuielilor, luand in considerare participatiile salariatilor la profit (P.S.R) si impozitul pe profit (I.P.).
R.N.E. = R.C. + Re - P.S.P. - I.P. (20)
Aceasta marime se va inscrie in bilant la rubrica capitaluri proprii (daca este rba de un beneficiu sau de o pierdere), atunci cand pasivul este prezentat inaintea repartizarii rezultatului, in cazul in care bilantul se publica dupa repartitia rezultatului, acest rezultat va fi in prealabil repartizat intre rezerve, rezultatul reportat si distribuire (daca este rba de un beneficiu), fn cazul pierderii se inregistreaza la rezultatul reportat.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact