StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
management MANAGEMENT

Termenul Management a fost definit de catre Mary Follet prin expresia "arta de a infaptui ceva impreuna cu alti oameni". Diferite informatii care te vor ajuta din domeniul managerial: Managementul Performantei, Functii ale managementului, in cariera, financiar.

StiuCum Home » MANAGEMENT » managementul proiectelor

Indrumator pentru elaborarea unui proiectINDRUMATOR PENTRU ELABORAREA UNUI PROIECT


1 STRUCTURA


q      Motivatie/problema

q      Scop

q      Obiective (indicatori)

q      Descriere(perioada,loc de desfasurare, organizator-coorganizator, finantator-cofinantator, categorii de participanti, grup tinta, parteneri)q      Evaluare

q      Buget


2.ELABORARE


MOTIVATIE

Identifica,enunta si justifica problema abordata de proiect

Autorul va argumenta modul in care proiectul sau raspunde unor nevoi exprimate de grupul tinta identificat, utilizand date concrete, usor verificabile(date statistice, studii si cercetari)


SCOP

Scopul reprezinta o stare dorita care trebuie maximizata sau un efect dorit care trebuie minimizat.scopul trebuie sa fie generic, concis si realist.


OBIECTIVE

Obiectiv=rezultatul concret, intermediar, masurabil, limitat in timp care trebuie obtinut si care marcheaza un progres in atingerea scopului.


INDICATORII sunt " cifrele care masoara faptele" si se clasifica in:

Indicatori fizici-exprima cantitatea de bunuri si/sau servicii estimate a se realiza prin implementarea proiectului. Ei trebuie sa fie direct legati de proiect si sa ofere informatii exacte pe intreaga perioada a proiectului

Indicatori de rezultate- masoara eficienta unui proiect si sunt legati de obiectivul pe care il masoara. Trebuie sa existe cel putin un indicator de rezultat pentru fiecare obiectiv.

Indicatori de eficienta-cuantifica costul unitar sau productivtatea prognozata in obtinerea rezultatului estimat. Se exprima sub forma de cost mediu unitar, unitati de timp si trebuie sa reflecte progresele privind performantele obtinute.

Indicatorii se vor masura la inceputul si dupa derularea proiectului, in vederea evaluarii performantelor.


ACTIVITATI

Acest capitol cuprinde:

Enunt

Descriere/planificare

Specificarea responsabilului activitatii respective

GRUP TINTA

Beneficiari directi-segmentul de grup tinta care participa la activitatile proiectului

Beneficiari indirecti-segmentul din grupul tinta care beneficiaza de rezultatele/efectele proiectuluiPARTENERI: Guvernamentali/neguvernamentali

Interni/internationaliEVALUARE(mijloace, instrumente, tehnici)

Monitorizarea este procesul de colectare sistematica si de analiza a informatiilor cu privire la activitatile proiectului. Metode de colectare a datelor: statistici, jurnale, observatii, interviuri, chestionare.

Evaluarea reprezinta emiterea de judecati privind progresul inregistrat in atingerea obiectivelor proiectului si necesita monitorizarea datelor pe toata perioada derularii sale.


BUGET

Buget: venituri si cheltuieli necesare pentru realizarea proiectului(tipuri de cheltuieli si surse de finantare).Se vor face precizari privind  necesitatea angajarii cheltuielilor, pentru fiecare tip de cheltuiala.


RESURSE ATRASE

Financiare: cofinantari. Orice cofinantare trebuie trecuta in buget; ajuta la obtinerea de fonduri MTS, datorita plusului de credibilitate adus.

Umane :autoritati, terti


RISCURI

Dificultati preconizate in realizarea obiectivelor/atingerii scopului


PREVENIREA RISCULUI

Masuri de prevenire a unui posibil esec


URMARI/EFECTE ULTERIOARE

Finalitate/continuitate

Ofera o imagine de ansamblu asupra continuarii proiectului, respectiv asupra efctului de multiplicare a rezultatului si/sau cum va continua proiectul dupa terminarea acestei finantari
PLANUL OPERATIONAL


Este mijlocul prin care vor fi atinse tintele strategice respectand optiunile strategice-intr-o perioada de timp- pana la un an-*Programarea planurilor operationale se realizeaza pe etape scurte, necesitand detalierea lor metodologica.


*Fiecare tinta stabilita in proiectul scolii va fi operationalizata in asa fel incat pentru fiecare sa fie stabilita programe si/sau activitati concrete, amanuntite.


Exemple: Programe educationale


pentru eficientizarea resurselor

pentru corelarea obiectivelor
pentru corelarea activitatilor scolare cu cele extrascolare
pentru reorganizarea si eficientizarea sistemului informational

pentru dezvoltarea retelelor de comunicare

pentru cunoasterea si integrarea educatiei nonformale/informale/formative

pentru tratarea diferentiata a elevilor

pentru dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational

pentru dezvoltarea creativitatii

pentru organizarea, realizarea cercetarii pedagogice.etc.Programele (planurile) manageriale vor evidentia:


-moduri de combinare efectiva, situationala a ele,mentelor necesare:

obiective concrete/resurse necesare/ continuturi adecvate/ metode si procedee/ mijloace/ etape/ tump/ actiuni concrete ale agentilor implicati/moduri de verificare/ indicatori de evaluare/ moduri de comunicare etc.


Din punct de vedere managerial planurile operationale se pot privi ca "anexa" concreta a Proiectului de dezvoltare a scolii, intrucat detaileaza, ilustreaza sarcinile, ordinea lor logica, actiunile factorilor implicati, metodele si procedeele, mijloacele, relatiile de comunicare si afective, indrumarea, gestionarea timpului.

Modul de combinare, pozitionarea acestora depind de situatie, de obiective si de personalitatea managerului-proiectant.MODEL SINTETIC AL FAZELOR PROIECTARII IN UNITATEA SCOLARA


I - EVALUAREA INITIALA.DIAGNOZA.ACUMULAREA INFORMATIILOR PRIMARE:

incadrarea etapei in planul de perspectiva al educatiei;

analiza realizarii obiectivelor din etapa precedenta;

analiza actelor normative de actualitate, in tema;

starea sistemului unitatii la inceputul perioadei;

II - PROIECTAREA PERSPECTIVEI. PROGNOZA(1-4 ANI):

stabilirea obiectivelor generale;

stabilirea liniilor strategice de rezolvare;

stabilirea criteriilor de evaluare, pe obiective strategice,tactice si operationale; stabilirea performantelor asteptate;

III - PLANIFICAREA CALENDARISTICA

(perioade, etape, an, semestru/ex.Matricea GANTT):

Elaborarea planului dupa un model sintetic:

Obiective strategicepe domenii functionale

Obiective tactice si operationale


Resurse

Activitati

Responsabilitati

Evaluare

Metode

Termene

1...

1.1.
IV - PROGRAMAREA OPERATIONALA  PENTRU DOMENIILE FUNCTIONALE:

curriculum

resurse umane

resurse financiare si materiale

relatii comunitare

V - PLANURI SPECIFICE PE COMPARTIMENTE , catedre, echipe, se redacteaza ca, componente a planului general; ele devin anexe ale programului managerial unitar.

VI - EVALUAREA REALIZARII OBIECTIVELOR:interpretarea datelor, conform criteriilor stabilite, utilizand metodele de masurare si apreciere manageriala(indicii, indicatori, indici-vezi TMM)

VII- ANEXE :

orare, organizarea inceputului si sfarsitului de an, organizarea examenelor,

organizarea vacantelor, graficul de asistente, programe de pregatire suplimentara pentru elevi,

( consultatii, bac,etc.), bugetul de timp al directorului, alte documente suport.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact