StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Experienta este BAZA INOVATIEI
marketing MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » marketing strategic » Concurenta in spatiul european

Cadrul institutional, national si international privind concurenta comerciala

Prin politica de protectie a concurentei se urmareste crearea, protejarea si dezvoltarea mecanismelor pietei libere in scopul cresterii economice, a bunastarii consumatorilor si a stimularii unei economii eficiente si competiti pe piata mondiala.
Drept urmare, politica de concurenta trebuie sa fie aplicata corect si nediscriminatoriu, ceea ce presupune existenta unor autoritati si institutii de stat reprezentati in acest domeniu. Denumite semnificativ institutii de supraghere si disciplinare a concurentei comerciale, acestea isi propun sa desfasoare activitati de instigare a practicilor anticoncurentiale savarsite de catre agentii economici si sa previna orice modificare negativa a mediului concurential normal.In functie de profilul lor, aceste institutii de supraghere si disc


iplinare a concurentei comerciale pot fi clasificate astfel:41
> institutii care detin competente nemijlocit legate de supragherea concurentei comerciale. Acestea, la randul lor pot fi:
aTŠ gurnamentale (de exemplu: Oficiul Concurentei, Consiliile locale ale comunelor si oraselor);
aTŠ negurnamentale (de exemplu: Consiliul Concurentei, Camerele de Comert si Industrie).
> institutii care detin competente nemijlocit legate de respectarea unor norme deontologice ale concurentei (de exemplu: institutiile care asigura protectia consumatorilor).In tara noastra, functioneaza ca institutii de supraghere si disciplinare a concurentei comerciale: Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei, Camerele de Comert si Industrie, Consiliile locale ale comunelor si oraselor, Institutia Avocatul Poporului, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor.
Consiliul Concurentei, institutie negurnamentala, isi desfasoara activitatea ca autoritate administrativa autonoma in domeniul concurentei", conform art.17 alin.l din Legea Concurentei.
Prin activitatea sa, Consiliul Concurentei urmareste protectia, mentinerea si stimularea concurente] pentru asigurarea unui mediu concurential normal si promovarea intereselor consumatorilor (art. 1 din Legea Concurentei).
Consiliul Concurentei este format din 10 membrii, un presedinte, trei vicepresedinti si sase consilieri de concurenta, numiti prin Decret Prezidential, la propunerea Parlamentului, pentru un mandat de cinci ani.
Potrivit organigramei, aceasta institutie cuprinde trei departamente, fiecare cu cate doua divizii de concurenta (bunuri de consum, bunuri industriale si servicii) si patru directii de specialitate: Directia Teritoriala, Directia Juridic-Contencios, Directia Cercetare si Directia Relatii Externe; precum si compartimentele functionale care alcatuiesc Secretariatul general: Directia Relatii cu Publicul, Directia Buget, Directia Exploatare, Directia Informare-Documentare, Colectiv Resurse Umane si timentul Protocol si Servicii Generale.
Departamentele Consiliului Concurentei si diviziile de concurenta desfasoara activitati specifice legate de identificarea unor practici anticoncurentiale, analizeaza structurile pietei si mediul concurential, analizeaza notificarile referitoare la concentrarile economice etc.
Conform art.27 din Legea Concurentei nr. 21/1996, Consiliului Concurentei ii revin numeroase atributii, printre care:
> daca se constata incalcarea prederilor din art. 5,6,13 si 16 referitoare la practicile anticoncurentiale si concentrarile economice, poate lua decizii corespunzatoare;
> atunci cand sunt semnalate de catre agentii economici existenta unor practici anticoncurentiale pe o piata, acestea vor fi instigate si certificate;
> in cazul unor intelegeri intre agentii economici sau decizii de asociere, cu efecte proconcurentiale, poate lua decizii de acordare a unor dispense si decizii de admitere a unor concentrari economice ce nu contribuie la afectarea mediului concurential;


> asigura aplicarea efectiva a deciziilor luate;
> realizeaza instigatii si cercetari referitoare la structurile pietei si mecanismele de functionare ale acesteia > sesizeaza Gurnul in legatura cu existenta unei situatii de monopol care prejudiciaza mediul concurential;
> analizeaza proiectele de hotarari ale Gurnului care ar putea aa un efect anticoncurential;
> intretine si dezvolta relatii de cooperare cu alte institutii si organizatii de profil internationale din spatiul european si nu numai.
Pe parcursul anilor, Consiliul Concurentei a inregistrat numeroase cazuri care intra sub incidenta Legii Concurentei, dodind ca dispune de abilitatile si competenta necesare pentru rezolvarea acestora. Astfel, in primele noua luni ale anului 2002 au fost analizate 375 de cazuri, pentru 298 dintre ele fiind emise decizii, iar restul de 77 de cazuri fiind in derulare. Aceste cazuri se refera in proportie de 37% la concentrarile economice si in proportie de 38,13%A» la practicile anticoncurentiale constatate pe piata romaneasca.
Oficiul Concurentei este o institutie gurnamentala care s-a infiintat deoarece s-a considerat a fi insuficienta activitatea desfasurata de catre Consiliul Concurentei in domeniul monopolului pe piata romaneasca.
Atributiile Oficiului Concurentei, conform art.37 din Legea Concurentei sunt urmatoarele:
> instigheaza, din proprie initiativa sau in urma unor sesizari, notificari, practicile anticoncurentiale constatate in cadrul pietei;
> in anumite situatii de criza ce pot prejudicia mediul concurential, poate aviza silirea preturilor in situatia monopolurilor sau a activitatilor economice supuse unui anumit regim special;
> urmareste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normati in domeniul concurentei;
> urmareste aplicarea efectiva a deciziilor Consiliului Concurentei cu privire la cazurile analizate;
> ofera Gurnului, Consiliului Concurentei, publicului si organizatiilor internationale rapoarte privind situatia concurentei si a mediului competitiv pe baza analizelor efectuate;
> dezvolta relatii de cooperare cu organizatiile si institutiile de profil din tara si din strainatate.
Consiliile locale ale comunelor si oraselor sunt organe teritoriale ale administratiei de stat care detin atributii referitoare la prenirea fenomenelor anticoncurentiale, in conformitate cu Legea nr.69/1991 a administratiei publice locale. Astfel, orice consiliu local trebuie sa incurajeze libertatea comertului si libera initiativa a agentilor economici, precum si mentinerea unei concurente loiale.
Camerele de Comert si Industrie sunt organizatii autonome, negurnamentale care functioneaza potrivit Decretului-lege nr. 139/1990 in orasele capitala de judet. Rolul acestora este de a valorifica interesele comerciantilor asociati, atat persoane fizice, cat si societati comerciale, de a promova pe intern si international interesele comertului si ale industriei nationale.
Institutia Avocatului Poporului a fost creata prin Constitutia din 1991, mentionandu-se in art.55 ca are drept menire apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor", asigurand respectarea si ocrotirea intereselor consumatorilor impotriva unor situatii de abuz din partea agentilor economici.
Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat Gurnului, are ca obiect de activitate coordonarea si realizarea politicii Gurnului in domeniul protectiei consumatorilor.
Trebuie mentionat ca protectia consumatorilor ocupa un loc important in cadrul legislatiei din domeniul concurentei, existand Legea nr. 11/1994 privind protectia consumatorilor, mai ales in contextul unei economii de piata in care agentii economici isi intensifica actiunile in directia castigarii unui numar cat mai mare de consumatori. De altfel, organizatiile de protectie a consumatorilor constituie o componenta a mediului de marketing a unei intreprinderi, componenta ce trebuie cunoscuta de fiecare agent economic in parte. Organizatiile de protectie a consumatorilor colaboreaza strans cu autoritatile din domeniul concurentei, oferind informatii referitoare la practicile anticoncurentiale desfasurate de catre agentii economici.
Toate aceste institutii dezvolta relatii de colaborare cu alte institutii de profil din spatiul comunitar.
Astfel, in cadrul Uniunii Europene functioneaza cinci institutii de baza in domeniul disciplinarii si supragherii concurentei:
> Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministrii) cu sediul la Bruxelles;
> Comisia Europeana cu sediul la Bruxelles;
> Parlamentul European cu sedii la Bruxelles, Strasbourg si Luxemburg;
> Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene cu sediul la Luxemburg;
> Curtea de Conturi cu sediul la Luxemburg.In afara acestor institutii functione
aza si Consiliul European creat cu ocazia summit-ului european de la Paris din 1974.
Consiliul Uniunii Europene, numit si Consiliul de Ministri pana la data de 8 noiembrie 1993, este unic din anul 1967 si reuneste ministrii celor 15 state membre: Belgia, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Germania (cele sase semnatare ale Tratatului de la Paris prin care s-a infiintat CECO in anul 1951), Danemarca, Irlanda, Marea Britanie (intrarea oficiala in CEE in anul 1973), Grecia (in anul 1981), Spania sj Portugalia (in anul 1986), Austria, Finlanda si Suedia (intrarea oficiala in Uniunea.Europeana in anul 1995).
Presedintia se schimba din sase in sase luni, la 1 ianuarie si la 1 iulie, succedandu-se fiecare stat membru. Pana la 1 iulie 2003 se afla la presedintie Grecia, apoi urmeaza Italia. Din anul 1992, dezbaterile acestui Consiliu pot fi urmarite in direct datorita interesului manifestat pentru problemele aflate pe ordinea de zi.
Printre atributiile Consiliului Uniunii Europene se numara:
> armonizarea actiunilor sale cu cele ale statelor membre;
> incheierea unor acorduri internationale;
> emiterea actelor juridice privind aplicarea tratatelor si a politicilor comune;
> elaborarea proiectelor de buget.
Prin intreaga activitate desfasurata Consiliul Uniunii Europene reprezinta un garant al respectarii libertatii, drepturilor omului si al democratiei europene.
Comisia Uniunii Europene a aparut odata cu intrarea in vigoare, la data de 1 iunie 1967, a Tratatului de la Bruxelles, fiind compusa din 20 de membrii independenti, numiti de comun acord de gurnele statelor membre, fiecare membru avand responsabilitati bine definite intr-un anumit domeniu. Comisia beneficiaza de un mandat de 5 ani, la conducerea ei aflandu-se din anul 1999 presedintele Romano Prodi si cei doi vicepresedinti (Loyola de Palacio del Valle-Lersundi si Neil Kinnock). Merita semnalata si existenta Comisarilor Europeni, fiecare tara membra avand un reprezentant, iar statele mai mari (Germania, Italia, Franta, Marea Britanie, Spania) avand cate doi reprezentanti specializati pe sectoare specifice de activitate. De exemplu, Mario Monti (Italia) pe probleme de concurenta, Giinter Verheugen (Germania) pe probleme legate de extindere, Pascal Lamy (Franta) comert, Frederik Bolkestein (Olanda) piata interna, Viviane Reding (Luxemburg) educatie si cultura, David Byrne (Irlanda) sanatate si protectia consumatorului.
Comisia Uniunii Europene este organizata dupa modelul unui gurn, ceea ce pe multi specialisti ii indreptateste sa o considere ca reprezentand un viitor gurn al Europei. Ca atributii prezentate in cadrul Tratatului de la Paris, se mentioneaza:
> supragherea tratatelor comunitare, ceea ce a facut sa-si merite numele de paznic al tratatelor", solicitand informatii statelor si intreprinderilor si sanctionand agentii economici care incalca regulile liberei concurente;


> recomandari in privinta politicii economice europene;
> gestionarea bugetului Uniunii Europene


> negocierea acordurilor externe;
> are putere de decizie in domeniile prevazute in tratate;
> publicarea unui raport anual privind activitatea desfasurata.In mai 1995, Comisia Europeana a elaborat sectiunea Alba43 privind pregatirea Tarilor Asociate din Europa Centrala si de Est pentru Integrarea in Piata Interna a U.E.", care reprezinta o deschidere reala spre aderarea la Uniunea Europeana a acestor tari aflate in tranzitie.
Parlamentul European a fost infiintat inca din anul 1951, odata cu Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO), dar acesta denumire oficiala a fost consacrata abia in anul 1986 prin Actul Unic European.44 Parlamentul poate aa maximum 700 de membrii, deputatii avand un mandat cu o durata de 5 ani si fiind grupati in functie de afinitatile lor politice. Desfasurarea lucrarilor parlamentare se face prin intermediul unor comisii permanente sau temporare in functie de problemele dezbatute. Parlamentul European detine o autoritate de control, in sensul ca poate aproba prin vot nominalizarea presedintele si a membrilor Comisiei sau poate depune o motiune de cenzura; si o autoritate decizionala si una bugetara. Parlamentul reuneste reprezentanti ai aproximativ 370 de milioane de cetateni ai Uniunii Europene.
Curtea de Justitie a Comunitatii Europene a fost infiintata in anul 1998, odata cu intrarea in vigoare a Tratatului privind Comunitatea Economica Europeana, fiind compusa din 15 judecatori asistati de 9 avocati generali, cu un mandat de 6 ani care poate fi reinnoit si numiti prin comun acord de catre statele membre. Misiunea Curtii de Justitie este de a asigura respectarea legilor in interpretarea si aplicarea tratatelor", conform articolului 220 din Tratatul Comunitatii Europene.
Curtea de Justitie are ca sarcini urmatoarele:
> apreciaza compatibilitatea actelor emise de catre institutiile europene si de statele membre cu tratatele comunitare aflate in vigoare;
> respectarea dreptului comunitar;
> constata si sanctioneaza neindeplinirea obligatiilor statelor membre.
Curtea de Conturi a fost creata prin Tratatul de la Bruxelles in anul 1975 si este alcatuita din 15 membrii numiti pe o perioada de 6 ani prin decizie unanima a Consiliului Uniunii Europene, dupa consultarea Parlamentului European.
Sarcina Curtii de Conturi este de a rifica incasarile si cheltuielile Uniunii Europene si de a realiza un raport privind situatia acestora si legalitatea operatiilor efectuate. De asemenea, controleaza si alte fonduri comunitare, administrate de Banca Europeana de Institii sau alte organisme externe.
Consiliul European a fost instituit in cadrul celui de-al saptelea summit european, de la Paris, din anul 1974 si desemneaza reuniunile regulate ale sefilor de stat sau de gurn ai statelor membre ale Uniunii Europene. Consiliul se intruneste de doua ori pe an prin participarea sefilor de stat sau de gurn ai statelor membre, asistati de ministrii de externe, presedintele Comisiei Europene si Comisarul European responsabil cu afacerile externe.
De fapt, exista o anumita ambiguitate in privinta acestui Consiliu, deoarece el nu s-a calificat drept institutie", ci s-a format prin institutionalizarea" summit-urilor europene, iar in urma Tratatului de la Maastricht, acesta a fost autorizat sa impulsioneze dezvoltarea Uniunii Europene" si sa defineasca orientarile politice generale".
In cadrul summit-ului Cohsiliulului Europei, ce a avut loc in luna decembrie a anului 2002, la Copenhaga, s-a precizat scopul Consiliului, si anume crearea unei singure Europe, un continent al democratiei, libertatii, pacii si progresului". Pe agenda de zi a summit-ului s-a aflat problema extinderii Uniunii, liderii tarilor membre invitand oficial 10 noi tari45 sa adere la Uniunea Europeana.
Concluzia care se desprinde este aceea ca legislatia concurentei din tara noastra este armonizata intr-o mare masura cu legislatia comunitara, atat in privinta cadrului legislativ, cat si a celui institutional. Bogata cazuistica, precum si competenta organelor abilitate in domeniul concurentei demonstreaza ca pe piata romaneasca competitia dispune de un cadru de desfasurare bine reglementat, care ofera posibilitati echiile pentru toti agentii economici. Procesul de armonizare legislativa si institutionala trebuie continuat cu perserenta nu numai prin preluarea efectiva a unor reguli ale concurentei, ci si prin urmarirea aplicarii corecte, efecti a acestora in practica. Asadar, o conditie importanta a integrarii economice europene o reprezinta preluarea si respectarea acquis-ului comunitar, conditie pe care Romania o indeplineste prin deciziile adoptate in ultimii ani in domeniul concurentei.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact