StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Experienta este BAZA INOVATIEI
marketing MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » targuri si expozitii » Norme si regulamente ale targurilor

Tipurile contractelor

Varietatea relativ mare a contractelor care se incheie sau a comenzilor care se plaseaza cu ocazia unui targ, desi fiecare organizator are in vedere o simplificare cat mai accentuata a lor, se poate incadra in urmatoarele tipuri de baza:
Contracte incheiate intre organizatorul targului si detinatorul complexului expozitional
Acestea sunt contracte de inchiriere si utilizare a spatiilor de expunere si facilitatilor complexului expozitional, in cazul in care organizatorul targului nu este si proprietarul sau detinatorul complexului.


Contracte incheiate intre organizatorul
targului si expozanti
a) Contract de participare, care poate purta si alte denumiri precum adeziune-contract, conventie de participare etc. Este un contract-tip, unic pentru toti expozantii, in care se stipuleaza clar drepturile, obligatiile, raspunderile ambelor parti, inclusiv termenele limita si conditiile de realizare a obligati


unilor contractuale in cadrul carora se face referire si intra si obligativitatea respectarii intocmai a regulilor generale ale manifestarilor organizate in complexul expozi-tional respectiv precum si a regulamentului specific manifestarii care face obiectul contractului.
b) Comenzile pentru servicii specializate precum proiectarea, constructia, amenajarea, echiparea, decorarea standului, etalarea exponatelor, servicii de reclama si publicitate, angajare de personal temporar, transport de marfuri si persoane, lucrari de secretariat, cazare la hoteluri etc, semnate si plasate de expozanti si care, dupa confirmarea lor de catre organizatorul targului, devin contracte obligatorii, angajante juridic si material pentru partile semnatare.


Contracte incheiate intre organizatorul
targului si agenti
Asa cum s-a aratat in modulul II de mai sus, unul din factorii cei mai importanti in realizarea unui targ este agentul sau reprezentantul, ale carui atributii principale sunt promorea targului, selectarea, atragerea si recrutarea expozantilor si vizitatorilor profesionali la targ, informarea organizatorului privind masurile pe care acesta trebuie sa le adopte in scopul promorii targului, facilitarii si sporirii numarului de expozanti si vizitatori profesionali atrasi precum si asupra specificului pietii ori tarii unde isi desfasoara activitatea.
In majoritatea cazurilor, agentul este remunerat pentru activitatea pe care o depune, prin plata unui comision in procente aplicate la loarea incasarilor realizate de organizator de la expozantii pe care primul i-a recrutat. In mod frecvent, incasarile realizate sunt in legatura cu inchirierea spatiilor de expunere neamenajate, standu-rilor-modul gata construite, precum si cu unele servicii comandate de expozanti si prestate de organizator. Aria geografica de competenta a agentului sau reprezentantului se refera la o anumita tara, la un anumit grup de tari sau la o anumita zona a tarii in care se organizeaza targul.
Drepturile, obligatiile si raspunderile agentului sunt convenite prin asa-numitul contract de agent care, in mod frecvent este de doua tipuri:
a) Contract de agent fara clauza de exclusivitate care, de regula, se incheie la inceputul relatiilor intre cele doua parti, pana cand agentul isi dovedeste capabilitatea si eficienta prin rezultate corespunzatoare;
b) Contract de reprezentant in cadrul caruia organizatorul acorda reprezentantului dreptul de exclusivitate pentru o anumita zona geografica ori ramura economica in cadrul careia reprezentantul isi desfasoara activitatea. Prin acordarea dreptului de exclusivitate, organizatorul accepta ca, pentru zona sau domeniul de competenta al reprezentantului, sa nu intre in contact direct cu potentialii expozanti si vizitatori profesionali ori sa nu coopereze cu alti agenti sau intermediari pentru atragerea participarii la targ.
Un contract de agent sau de reprezentant poate imbraca una din urmatoarele forme de baza fara ca acestea sa aiba caracter limitativ:
a) Agentul sau reprezentantul atrage, recruteaza si indruma potentialii expozanti si vizitatori profesionali spre organizatorul targului, primul and numai rol de intermediere intre acestia si organizator. In cazul participarii, intre organizator pe de o parte si expozanti si vizitatorii profesionali recrutati pe de alta parte, se silesc relatii contractuale directe, principala implicatie de ordin juridic constand, in mod frecvent, in aplicarea - in cadrul contractelor si comenzilor - a legislatiei tarii de origine a organizatorului sau tarii in care acesta isi are sediul, dar cu respectarea legislatiei tarii gazda a targului, in cazul in care cele doua tari sunt diferite. Dupa incasarea sumelor decurgand din participare, organizatorul targului plateste comisionul cuvenit agentului sau reprezentantului.
b) Agentul sau reprezentantul atrage, recruteaza, factureaza si incaseaza de la expozantii si vizitatorii recrutati, tarifele si preturile legate de participare. Sumele astfel incasate, dupa deducerea comisionului cuvenit, sunt platite apoi organizatorului targului de catre agent sau reprezentant. Particularitatile unui asemenea contract constau, in principal, in urmatoarele:
- relatiile contractuale dintre agent sau reprezentant pe de o parte si expozanti si vizitatori pe de alta parte sunt guvernate, de regula, de legislatia tarii unde acesta isi are sediul, organizatorul neand relatii contractuale directe cu ultimii ceea ce nu exclude, dar implica, obligativitatea respectarii de catre expozanti a legislatiei tarii in care se organizeaza targul, in cazul participarii;
- dreptul tarii in care se organizeaza targul este aplicabil in relatiile dintre agent sau reprezentant si organizator;
- contractul de agent
sau reprezentant are pentru organizator, in acest caz. un grad de risc mai ridicat, atat din punct de vedere financiar, cat si juridic, din care cauza organizatorul trebuie sa introduca in contract clauze asiguratorii si de protectie corespunzatoare.Incheierea unui asemenea contract presupune o buna cunoastere si o incredere deplina a organizatorului in agent sau reprezentant, in probitatea, seriozitatea si corectitudinea sa, probate intr-o perioada de cooperare mai indelungata. in cazul acestui contract, comisionul ce se plateste agentului este mai ridicat decat in primul caz.
And in vedere concurenta din ce in ce mai puternica intre organizatorii de targuri cu profil similar si imperativul promorii unui anumit targ si atragerii unui numar cat mai mare de expozanti si vizitatori profesionali, majoritatea organizatorilor contribuie, in plus fata de comisionul cuvenit agentului, la suportarea partiala a cheltuielilor de promore, posta si administrative ale acestuia, cu deosebire in cazul targurilor in curs de promore, dezvoltare si creare a prestigiului necesar in anumite tari.
Contracte incheiate intre organizatorul targului si prestatorii de servicii
Serviciile acopera o paleta destul de larga in pregatirea si realizarea unui targ, incepand cu proiectarea si constructia standurilor si pana la serviciile de secretariat, paza si curatenie. Aproape fara exceptie, in cazul contractelor si comenzilor pentru servicii, se aplica dreptul tarii gazda a targului, existand insa destule cazuri in care se aplica dreptul tarii in care au fost incheiate contractele, indiferent de tara de origine a organizatorului, prestatorilor de servicii sau de tara de origine a targului.


Contracte de co-organizare
Exista cazuri destul de frecvente cand un targ este organizat de doua sau, uneori, mai multe firme specializate denumite generic co-organizatori. in aceste circumstante, contractul prevede o delimitare a obligatiilor, raspunderilor si drepturilor privind serviciile si activitatile pe care fiecare co-organizator le presteaza precum si a zonelor geografice de responsabilitate ori a sectiunilor tematicii targului. O asemenea situatie se intalneste mai frecvent in relatiile dintre o firma specializata in organizarea de targuri al carei sediu se afla in tara gazda a targului (care dispune de experienta si relatii corespunzatoare in propria sa tara si care doreste sa promoveze mai intens targul in international unde relatiile sale nu sunt prea puternice) si o firma straina de prestigiu, and experienta mare si relatii corespunzatoare, de influenta in strainatate, in special cu potentialii expozanti si vizitatori profesionali. In cadrul contractului, se aplica in mod frecvent dreptul tarii gazda a targului. In cele mai multe cazuri, contractul imbraca forma unui parteneriat constand in participarea, in cadrul unui buget comun al targului, atat la cheltuieli cat si la incasari, in anumite proportii, procente convenite de partile contractante in baza unei eluari a volumului si lorii estimate ale serviciilor si activitatilor pe care acestea le presteaza.
Contracte incheiate intre organizatorul participarii si expozanti
Aceasta situatie se intalneste in cazurile participarilor individuale, colective, oficiale etc. Toate clauzele contractului sunt hotarate si silite unilateral de organizatorul participarii. Expozantii au numai dreptul de a accepta si semna ori nu contractul sau, in anumite cazuri, in functie de posibilitatea armonizarii intereselor celor doua parti contractante, de a solicita anumite modificari ori facilitati pe care organizatorul participarii le poate accepta total sau partial ori le poate refuza. Indiferent de denumirea sa (adeziune-contract, conventie de participare etc.) contractul are aceeasi forma si contine aceleasi clauze in relatiile cu toti participantii. La elaborarea si derularea contractelor precum si in rezolrea litigiilor se aplica, in majoritatea cazurilor, legislatia tarii gazda a targului, cu unele mici exceptii (numai daca organizatorul este de acord).
Mai exista un numar de alte tipuri de contracte si spete pe care, insa, nu ne propunem sa le abordam in prezenta lucrare. And in vedere rietatea mare a tipurilor de contracte, a intereselor partilor implicate in pregatirea si realizarea unui targ, a clauzelor, riscurilor implicate si posibilelor interpretari legale si juridice, uneori destul de greu de eluat si prezut, este recomandabila asistenta juridica, tehnica si financiara a unor specialisti de inalta clasa, experienta si probitate profesionala, atunci cand se elaboreaza si negociaza asemenea contracte.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre norme si regulamente ale targurilor

Management si marketing
Targurile, expozitiile si manifestarile conexe
Targurile si expozitiile, parte componenta a marketingului
Clasificarea targurilor si expozitiilor
Caracteristici si trasaturi ale targurilor si expozitiilor
Infrastructura targului
Cercetari recente privind avantajele targurilor si expozitiilor
Targurile internationale
Norme si regulamente ale targurilor
Relatia intre manifestarile expozitionale si proprietatea intelectuala
Forme de asociere, cooperare si sprijinire
Tendinte de dezvoltare in evolutia targurilor si expozitiilor
Tipurile organizatorilor de targuri
Structura si responsabilitatile organizatorilor de targuri
Necesitatea elaborarii si dezvoltarii unui concept al targului
Sferele activitatii de marketing a organizatorului de targuri
Determinarea factorilor principali si planificarea targului
Stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu participantii
Monitorizarea desfasurarii targului si a rezultatelor acestuia
Factorii determinanti ai succesului unui targ
Determinarea profilului vizitatorilor
Alte aspecte ale organizarii targurilor
Obiectivele participarii la targuri si expozitii
Criterii de selectie si decizie privind participarea la targuri
Procedura de organizare a participarii la targuri
Bugetul de cheltuieli al participarii la targ
Selectarea, conceptia, proiectarea si executia standului
Activitatea in cadrul standului
Sprijinirea participarii prin reclama, publicitate, public relations


lupa cautareCAUTA IN SITE