StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Solutii reale pentru planuri de succes
marketing MARKETING

Marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa cumpere" Philip Kotler definea marketingul ca "un proces social si managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obtin ceea ce le este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse si servicii avand o anumita valoare". Simplist, marketingul reprezinta "arta si stiinta de a vinde".

StiuCum Home » marketing » targuri si expozitii » Relatia intre manifestarile expozitionale si proprietatea intelectuala

Generalitati asupra relatiei intre drepturile de proprietate intelectuala si manifestarile expozitionale

Definitia expozitiei in raport cu drepturile de proprietate intelectuala
Expozitia sau targul reprezinta un forum, un mediu in cadrul caruia se prezinta, se expune, se etaleaza o gama larga de produse, servicii, tehnologii, idei caracterizate in economia si comertul exterior moderne printr-un deosebit potential concurential apartinand unor companii, organizatii, persoane juridice care trebuie sa-si protejeze dreptul de proprietate intelectuala asupra acestora. in multe cazuri, detinatorii car


e nu si-au asigurat anterior protejarea dreptului de proprietate intelectuala asupra propriilor produse, servicii, tehnologii si idei, intreprind acest demers cu ocazia participarii la targ sau expozitie.
Drepturile de proprietate intelectuala


Ele se refera cu deosebire la:
a) buna intentie si reputatie cu privire la:
- necesitatea, crearea conditiilor favorizante distingerii intre mai multe produse si servicii similare sau facand parte din aceeasi categorie;
- buna intentie a selectarii denumirii, siglei ori semnelor distinctive;
- relatiile de afaceri si definirea lor cat mai corecta si distincti;
b) denumirea, care se poate imparti in mai multe categorii:
- denumirea inregistrata sau neinregistrata oficial, legal;
- denumirea veche (precedenta) sau denumirea actuala;
- denumirea neprotejata de legile sau reglementarile oficiale privitoare la dreptul de proprietate intelectuala.
c) siglele si lucrarile de arta, care pot fi:
- inregistrate distinct ca marci de inventii, proiecte, embleme, desene si scheme de aparate, dispozitive, linii integrate de prelucrare, tehnologii de fabricatie etc;
- protejate impotri reproducerii, copierii, plagiatului etc. in calitatea lor de lucrari si opere originale.
d) publicatii compuse din materiale de reclama si promotionale, cataloage, pliante, prospecte etc, care pot fi protejate impotri reproducerii, copierii sau plagiatului in calitatea lor de opere, lucrari literare, tipografice, artistice si grafice.
e) informatii, tehnologii, know-how, procedee si modalitati de executie, fabricatie si ambalare, care pot fi:
- confidentiale, prin insasi natura, scopul si loarea lor de intrebuintare;
- comunicate, distribuite sau divulgate numai pe cai strict confidentiale;
- utilizate numai personal sau in grup restrans la anumite persoane, nu in public.
f) banci de date si fisiere de adrese postale utilizabile in diverse scopuri, comerciale si promotionale, cum ar fi:
- atragerea, recrutarea expozantilor si vizitatorilor profesionali respectiv promorea expozitiei sau targului in randul acestora;
- fisiere, informatii si statistici cu privire la expozantii si vizitatorii profesionali traditionali sau potentiali (acestea pot fi protejate ca lucrari cu caracter literar, scris, tiparit ori prin asigurarea confidentialitatii si limitarea stricta a accesului la ele al persoanelor terte, neautorizate, din cadrul sau din afara propriei companii);
g) sponsorizari si sprijin in favoarea dreptului de proprietate intelectuala din partea asociatiilor si federatiilor patronale, producatoare, comerciale, societatilor de asigurare, investitii si finantare, bancilor, presei comerciale si economice etc.
Alte active/bunuri succesorale intangibile
- inchiriere, arendare, acordare de drepturi de posesiune temporara, care pot fi supuse intr-un grad diferit, de la caz la caz, consecintelor de probabilitate, modificare, anticipare si previziune dependente de vointa si acordul partilor implicate;
- contracte in vigoare cu caracter bilateral si, in masura mai redusa, cu caracter multilateral incheiate intre organizatorii de expozitii si targuri, asociatii si federatii patronale, comerciale si ale producatorilor, detinatori si proprietari de complexe si facilitati expozitionale, prestatori de servicii specializate pentru expozitii si targuri, sponsori, companii de publicitate etc;
- agenti straini pentru promorea expozitiilor si targurilor, atragerea si recrutarea expozantilor si vizitatorilor profesionali din strainatate in vederea participarii la expozitii si targuri etc, in relatiile cu acestia dreptul de proprietate intelectuala imbracand particularitati cu totul distinctive.
Detinatorii drepturilor de proprietate intelectuala


asupra expozitiilor
Dreptul de proprietate intelectuala asupra expozitiilor imbraca o rietate de forme depinzand de o serie de factori, cum ar fi:
- natura si masura in care expozitia este sub incidenta actului de vointa al proprietarului, organizatorului sau al celui ce o conduce, administreaza si gestioneaza;
- natura si profilul celor care detin dreptul de proprietate intelectuala asupra expozitiilor, cum ar fi: societati mixte, co-proprietari, co-or-ganizatori, parteneri, proprietari sau organizatori unici, exclusivi etc;
- natura si efectul juridic ale contractelor de conducere, organizare, administrare si gestionare ale expozitiilor.
Drepturile de proprietate intelectuala asupra targurilor si expozitiilor pot fi influentate de o serie de factori dintre care mentionam: angajatii proprii ai detinatorului drepturilor de proprietate; parti terte, cum ar fi, parteneri auxiliari, co-organizatori, intermediari, finantatori, asociati in anumite activitati etc.
Modalitatile de protectie intelectuala asupra expozitiilor
Dintr-o rietate de modalitati cu grade diferite de aplicabilitate in industria targurilor si expozitiilor, mentionam pe cele mai frecvent utilizate, respectiv:
a) inregistrarea oficiala a marcii sau patentului, denumirii complete si profilului expozitiei la organizatii competente din punct de vedere legal care, in general, se evidentiaza ori tin seama de urmatoarele aspecte practice:
- extinderea dreptului de proprietate asupra produsului (in cazul nostru expozitia sau targul) cat si a serviciilor si manifestarilor sale conexe;
- selectarea denumirii, siglei, designului si conceptiei de proiectare;
- evidentierea cat mai pregnanta a originalitatii si particularitatilor;
- trasaturile sale distinctive sesizabile prin obserri, masurari si atii precise;
- evitarea denumirilor si cuvintelor generice mai ales de natura geografica.
b) prevenirea concurentei neloiale, care poate imbraca o rietate de spete si aplicatii practice, cum ar fi:
- utilizarea, lorificarea necinstita, incorecta a reputatiei si bunelor intentii ale beneficiarului dreptului de proprietate intelectuala;
- utilizarea cu rea credinta a unor stiluri, denumiri, procedee asemanatoare care nu pot fi distinse in mod normal de produsul original supus dreptului de proprietate intelectuala protejat de lege;
- determinarea, identificarea posibilelor segmente de unde pot apare incercarile de violare a dreptului de proprietate intelectuala.
c) combaterea prin modalitati adecte, cu efect cat mai urgent, a incercarilor si actelor de ponegrire, denigrare, compromitere, falsificari, mistificari prin reavointa ce pot aduce atingere prestigiului, reputatiei si calitatilor produselor, serviciilor, expozitiilor care fac obiectul dreptului de proprietate intelectuala.
d) identificarea si
contracararea incercarilor indreptate spre:
- contrafacerea, copierea, reproducerea produselor, serviciilor si altor lucrari legate de buna desfasurare a unei expozitii;
- incalcarea dreptului de proprietate sau autorizarea, incurajarea, facilitarea actului de incalcare a dreptului de proprietate intelectuala;
- incalcari prin actiuni colaterale de utilizare si comercializare neautorizata sau fara acordul detinatorului, a produselor, serviciilor, lucrarilor aflate sub incidenta dreptului de proprietate intelectuala.
e) pastrarea confidentialitatii asupra caracteristicilor si parametrilor tehnico-functionali, calitatii si lorii de intrebuintare a produselor, serviciilor si altor lucrari legate de buna desfasurare a expozitiei, prin:
- obligatii contractuale precise, restranse numai la domenii clar definite, din partea angajatilor proprii si firmelor terte cu care se colaboreaza;
- limitari, restrictii si control permanent si cuprinzator asupra utilizarii drepturilor de licenta in spiritul legii;
f) restrictii, ingradiri, limitari prin clauze contractuale precis definite, care depind in masura destul de mare de postura detinatorului dreptului de proprietate intelectuala in relatiile dintre:
- detinatorii sau proprietarii de complexe ori spatii expozitionale;


- organizatorii si co-organizatorii de expozitii;
- prestatorii de servicii specializate si asistenta tehnica pentru expozitii;
- asociatii patronale, comerciale, ale producatorilor, sponsori;
- agentii de reclama, publicitate, public relations;
- presa economica si comerciala precum si restul mass media;
- angajatii proprii, atat in timpul serviciului lor in cadrul organizatiei detinatoare a dreptului de proprietate, cat si pe o perioada precis determinata dupa incetarea angajarii lor, pentru protejarea intereselor acesteia, in care caz se recomanda introducerea unor clauze restrictive clare in contractul de munca.
Baza legala a restrictiilor sus-mentionate o pot constitui, spre exemplu:
- Legea concurentei promulgata in cadrul Comunitatii Europene, articolele 85 si 86, in cazul in care tara de origine a detinatorului dreptului de proprietate intelectuala este parte semnatara;


- legislatia nationala privitoare la concurenta;
- cutumele la nivel national si international in domeniile schimburilor comerciale si, mai ales, prestarilor de servicii, modalitate practicabila mai ales in dreptul britanic.
Protectia legala a dreptului de proprietate intelectuala asupra expozitiei precum si ale expozantilor
Aceasta se poate realiza prin inregistrarea oficiala, la organisme oficiale abilitate de lege, a expozitiei, marcilor si patentelor expuse. Modalitatea practica de realizare consta in eliberarea de certificate de proprietate intelectuala numai de catre cei abilitati legal, pentru: desene, proiecte si modele industriale etalate in cadrul expozitiei, expunerea in standuri a metodelor si procedeelor, produselor, serviciilor apartinand detinatorilor dreptului de proprietate intelectuala, la cererea lor expresa. in tara noastra, institutiile oficiale abilitate de lege sunt O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci precum si Rominvent. Eliberarea certificatelor de garantie se efectueaza in baza unei documentatii silita prin lege, constand in principal din urmatoarele documentatii si informatii:
- descrierea expozitiei, produsului, serviciului sau lucrarii;
- transcrierea marcii, textului si reproducerii acestuia;
- inscrisurile dreptului de folosire a elementelor componente ale marcii: reproduceri sau invitatii, steme, sigle, drapele, ordine, medalii, embleme, insigne, semne oficiale de marcare, verificare a calitatii, control sau garantie, denumiri de organizatii sau unitati administrative din tara de origine a expozitiei, expozantilor, produselor, serviciilor si lucrarilor expuse.
Dreptul roman in materie
Protectia dreptului de proprietate intelectuala este statuata prin Legea nr. 129 din 29 decembrie, 1992 privind protectia desenelor si modelelor inregistrate, publicata in Monitorul Oficial nr. 1 din 8 ianuarie, 1993 precum si o serie de alte reglementari in materie la care se face referire ce mai departe. Legea se refera in principal la:
- dispozitiile generale si cadrul legislativ;
- conditiile pentru protectia desenelor si modelelor industriale;
- inregistrarea si eliberarea titlurilor de proprietate;
- atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (abilitat cu aplicarea legii pentru agentii economici romani);
- raspunderile si sanctiunile in cazurile de incalcare a prevederilor legii.
Dreptul roman in materie mai contine o serie de legi si acte normative, dintre care mentionam :
- cu referire la marci de comert: Legea nr. 28 din 28 decembrie, 1967 privind marcile de fabrica, de comert si de servicii precum si Decizia Consiliului de Ministri nr.77 din 22 ianuarie, 1968;
- cu referire la patente si inventii: Legea nr. 64 din 21 ianuarie, 1992 privind brevetele de inventii si Regulamentul din 30 aprilie 1992, de aplicare a Legii nr. 64.
Cum acest domeniu legislativ cu implicatii deosebite in apararea intereselor agentilor economici romani are o importanta majora in conditiile economiei de piata si cum rietatea spetelor este extrem de larga, inclusiv in industria targurilor si expozitiilor, se recomanda ca organizatorii de targuri si expozitii, detinatorii sau proprietarii de complexe expozitionale sa colaboreze cu firme competente in acordarea de asistenta juridica, in cazul in care nu dispun de experti proprii, atat in protejarea propriilor interese si drepturi de proprietate intelectuala, cat si ale celorlalti parteneri implicati in realizarea expozitiilor si targurilor. Aceasta cu atat mai mult cu cat expozantii provin, in cazul targurilor si expozitiilor internationale, din multe tari straine precum si in perspecti intensificarii si diversificarii relatiilor tarii noastre cu Comunitatea Europeana si tarile sale membre. Aceasta implica punerea organizatorilor de targuri si expozitii, a detinatorilor si proprietarilor de complexe expozitionale, a expozantilor din tara noastra, in situatia de a-si proteja drepturile de proprietate intelectuala in conditiile mult mai complexe ale unor legislatii nationale, comunitare si din alte tari ale lumii, cu o mare rietate de spete si experienta mai indelungata in domeniu precum si o interpretare adecta a subtilitatilor si implicatiilor acestora asupra protejarii propriilor interese.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre relatia intre manifestarile expozitionale si proprietatea intelectuala

Management si marketing
Targurile, expozitiile si manifestarile conexe
Targurile si expozitiile, parte componenta a marketingului
Clasificarea targurilor si expozitiilor
Caracteristici si trasaturi ale targurilor si expozitiilor
Infrastructura targului
Cercetari recente privind avantajele targurilor si expozitiilor
Targurile internationale
Norme si regulamente ale targurilor
Relatia intre manifestarile expozitionale si proprietatea intelectuala
Forme de asociere, cooperare si sprijinire
Tendinte de dezvoltare in evolutia targurilor si expozitiilor
Tipurile organizatorilor de targuri
Structura si responsabilitatile organizatorilor de targuri
Necesitatea elaborarii si dezvoltarii unui concept al targului
Sferele activitatii de marketing a organizatorului de targuri
Determinarea factorilor principali si planificarea targului
Stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu participantii
Monitorizarea desfasurarii targului si a rezultatelor acestuia
Factorii determinanti ai succesului unui targ
Determinarea profilului vizitatorilor
Alte aspecte ale organizarii targurilor
Obiectivele participarii la targuri si expozitii
Criterii de selectie si decizie privind participarea la targuri
Procedura de organizare a participarii la targuri
Bugetul de cheltuieli al participarii la targ
Selectarea, conceptia, proiectarea si executia standului
Activitatea in cadrul standului
Sprijinirea participarii prin reclama, publicitate, public relations


lupa cautareCAUTA IN SITE