StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale
Trimite articolul prin email Decontari fara numerar Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Decontari fara numerarDecontari fara numerarPrincipalele instrumente de plata a decontarilor fara numerar sunt: cambia, biletul la ordin, cecul si ordinul de plata.


1 Cambia


Cambia reprezinta un instrument de plata de incasare si titlul de cont prin care o persoana numita tragator da ordin unei a doua persoane, tras, sa plateasca o suma determinata de bani la o anumita data, scadenta, unei a treia persoane, beneficiar.

Participantii:

- tragatorul, este persoana ce emite intrumentul de plata, da ordinul de plata a unei sume determinate de bani. Se afla in pozitie juridica de creditor, iar lui ii corespunde in economia reala vanzatorul marfurilor, adica furnizorul sau exportatorul.
- trasul, este persoana careia ii este destinat instrumentul, el trebuie sa plateasca suma inscrisa in acesta. Din punct de vedere juridic se afla in pozitia de debitor si are corespondent in economia reala pe cumparatorul marfurilor, adica beneficiarul marfurilor, respectiv importatorul.

- beneficiarul, este persoana ce incaseaza suma inscrisa in instrument, poate fi chiar tragatorul cambiei, emitentul, sau un tert din economie, care este creditor (i-a livrat marfa, i-a dat o suma de bani tragatorului).

Pentru a fi considerata valabila, o cambie trebuie sa aiba inscrise pe ea 8 mentiuni obligatorii:

- denumirea de “cambia”;

- ordinul de a plati o suma determinata de bani;

- numele trasului;

- numele beneficiarului;

- scadenta, momentul platii;

- locul platii;

- data si locul emiterii;

- semnatura emitentului.

Operatii cu cambii:

- Acceptarea, este operatia prin care trasul isi ia angajamentul de a plati suma determinata de bani la sca 737c22h denta. Semnatura de acceptare a platii cambiei se face pe fata instrumentului. Operatia de acceptare nu este obligatorie, dar odata acceptarea data de tras presupune ca el devine obligat principal fiind tinut intotdeauna la plata.

- Avalizarea, este operatia de garantare a cambiei, un tert din economie numit avalist si care intotdeauna este o banca, isi ia obligatia ca la scadenta, daca trasul debitor nu-si va achita obligatia, atunci acest lucru il va face chiar el. Avalul (garantarea ambiei) se face de catre avalist, atat in favoarea trasului cat si a tragatorului. Semnatura de aval se datot pe fata cambiei.

- Circulatia cambiei, poate circula intre agenti in economie prin 2 proceduri:

- gir;

- cesiune de creant.

Girul - atunci cand un posesor al cambiei are o obligatie fata de un tert din economie, obligatie de valoare egala cu valoarea cambiei, atunci el isi poate acoperi obligatia remitand in contul datoriei cambia respectiva. Transmiterea cambiei prin gir presupune mentionarea ascetui lucru pe spatele cambiei, de unde si denumirea de andosare pentru aceasta operatie. De mentionat ca persoana care a transmis cambia nu si-a pierdut obligatia de plata pe care o avea in favoarea noului posesor, el ramanand in continuare obligat cambial pana cand trasul debitor va achita suma de bani. De aceea, persoana care transmite cambia se numeste girant, iar cea care o primeste -; giratar. O cambie deja girata mai poate face obiectul si al altor giruri.

Cesiunea de creanta - modalitate de transmitere a cambiei intre agentii economici. Aceasta forma presupune materializarea procesului de circulatie printr-un act judecatoresc sau notarial, act in care sa se mentioneze numele noului posesor al cambiei. In acest caz, vechiul posesor iese din circuitul obligatiilor cambiale. d.Plata cambiei -; are loc la scadenta, dupa plata sumei de bani mentionata in document trasul debitor avand dreptul sa primeasca cambia in original, avand eventual pe ea mentiunea de achitare a sumei.

In cazul cambiei sunt intalnite urmatoarele tipuri de scadente:

- la vedere; plata va avea loc atunci cand beneficiarul cambiei se prezinta la tras pentru a-si incasa plata la prezentarea instrumentului.

- la un anumit timp de la vedere, adica la un numar de zile dupa ce trasului i-a fost prezentata cambia. In acest caz este obligatorie operatiunea de acceptare.- la un anumit timp de la data emiterii, termenul putand fi mentionat fie printr-o data calendaristica fixa (30-09) sau printr-un anumit numar de zile de la emiterea instrumentului

- a o data fixa.

Scontarea reprezinta operatia prin care cambia se transforma in lichiditati, in numerar. Scontarea in termeni juridici este un gir particular. Astfel daca un posesor al cambiei are nevoie de disponibilitati si are in portofoliu o cambie, dar care nu a ajuns la scadenta, el se poate prezenta la o banca remitand acesteia cambia respectiva. Va primi pentru ea de la banca o suma de bani numita valoare actuala si care este mai mica decat valoarea nominala inscrisa in instrument cu valoarea scontului.

Protestul de neplata - in conditiile in care trasul platitor la scadenta nu va achita suma determinata de bani, el poate intocmi un protest de neplata. Acesta se materializeaza intr-un document intocmit fie de un organ notarial, fie chiar de tras si in care sa se mentioneze refuzul trasului de a achita suma inscrisa in document. Existenta protestului de neplata a documentului da posibilitatea posesorului cambiei, persoanei ce trebuie sa incaseze suma sa deschida actiune in regres, adica actiune de recurs impotriva celorlalti obligati cambiali (tragator, avalist, giranti anteriori) pentru a-si recupera creanta sa.


2 Biletul la ordin


Biletul la ordin este instrumentul prin care o persoana emitent promite ca va plati la scadenta o suma determinata de bani unei a doua persoane numita beneficiar.

Participantii:
-emitentul, este persoana ce intocmeste instrumentul se obliga sa plateasca suma de bani, se afla in pozitia juridica de debitor, corespunzand in economia reala cumparatorului marfurilor.
-beneficiarul, este persoana careia ii este destinat instrumentul (trebuie sa-l incaseze), se afla in pozitia juridica de creditor, ii corespunde in economia reala furnizorul marfurilor.

Beneficiarul are mai multe posibilitati de a-si exercita drepturile, care decurg din textul biletului la ordin:

- daca scadenta este la un anumit timp de la vedere, trebuie sa prezinte biletul la ordin emitentului pentru avizare, deoarece dupa avizare curge termenul de scadenta. Pentru aceasta, emitentul va semna al rubrica „vazut” de pe fata biletului la ordin.

- sa-l prezinte trasului la plata ;

- sa-l gireze in favoarea unei alte persoane, inscriind pe verso-ul biletului la ordin urmatoarele date: numele beneficiarului (girantului), numele persoanei (giratarul), semnatura beneficiarului, data girarii;

- sa-l sconteze la o banca, inainte de scadenta. Banca va plati beneficiarului suma inscrisa pe biletul la ordin, maI putin comisionul bancii pentru astfel de opera

Elementele obligatorii:

- denumirea de “bilet la ordin”;

- promisiunea de a plati o suma determinata de bani;

- numele beneficiarului;

- scadenta;

- locul platii;

- data si locul emiterii;

- semnatura emitentului.

Operatii cu bilete la ordin: sunt valabile toate operatiile de la cambie cu exceptia acceptarii, intrucat biletul la ordin este intocmit chiar de debitor, de persoana ce trebuie sa plateasca, odata elaborat documentul se considera ca acceptarea nu mai are nici un rost.


3 Cecul
Cecul este instrumentul de plata prin care o persoana numita tragator, posesoare a unui cont intr-o banca in care se afla disponibilitati, da ordin unei a doua persoane, tras, o banca mereu, sa plateasca la prezentarea documentului o suma determinata de bani unei a treia personae, beneficiar.Participantii la cec:

- tragatorul, este persoana ce emite instrumentul, posesoarea unui cont la o banca in care se afla disponibil suficient pentru a se efectua plata inscrisa in document.

-trasul, este persoana ce plateste suma inscrisa in cec, intotdeauna o banca, banca la care tragatorul isi are deschis contul din care se va efectua plata.

-beneficiarul, este persoana ce incaseaza suma inscrisa in cec si care poate fi un tert din economie (creditor al tragatorului) sau poate fi chiar tragatorul insasi.

Mentiuni obligatorii la cec:

- denumirea de “cec”;

- ordinul de a plati o suma determinata de bani;

- numele trasului;

- numele beneficiarului;

- locul platii;

- data si locul emiterii;

- semnatura tragatorului emitent.

Particularitati ale cecului:

- existenta provizionului; Provizionul reprezinta disponibilul aflat in contul tragatorului si din care se onoreaza plata mentionata in cec. Acest provizion isi are originea fie in lichiditatile proprii ale tragatorului, fie intr-un credit ce i-a fost pus la dispozitie de banca.

- nu are scadenta, adica va fi platit la vedere la prezentarea instrumentului. Pentru ca nu are scadenta el nu face parte din categoria titlurilot de credit, nu materializeaza predite comerciale, asa cum se intampla in cazul cambiei sau biletului la ordin.

Operatiuni cu cecuri:

- Circulatia cecului; se realizeaza prin 3 proceduri:

- gir sau andosare, cand cecul este remis de posesor unei alte persoane din economie fata de care are o datorie, persoana care transmite cecul ramane obligata in circuitul acestuii instrument ca la cambie.

- cesiune de creanta,presupune transmiterea cecului catre un agent economic printr-un act judecatoresc sau notarial, persoana care transmite cecul pierzand calitatea de obligat in circuitulcecului
 -remiterea libera, are loc in cazul cecurilor la purtator (care nu au mentionat pe ele numele beneficiarului), transmiterea facandu-se fara nici o formalitate .

- Plata cecului ; este platit la vedere, la prezentare de banca asupra caruia este tras. Banca nationala a stabilit anumite termene maximale in care trebuie prezentate cecurile spre incasare: de 8 zile pentru cecurile ce se incaseaza in aceeasi localitate in care au fost emise si de 15 zile pentru cecurile ce se incaseaza in alte localitati decat in care au fost emise. Pentru cecurile ce se incaseaza din strainatate termenele sunt mai lungi, ele ajungand pana la 40-60 zile (timpul de parcurs postal este mai lung). Si in cazul cecului este valabil protestul de neplata.

Tipuri de cecuri:

1.Dupa modul de circulatie:

- cecuri nominative (care circula numai prin procedura cesiunii de creanta)

- cecuri la ordin; circula numai prin procedura girului

-cecuri la purtator; nu au inscris pe ele numele beneficiarului si care circula prin remitere libera.2.Dupa modul de incasare:

- cecuri barate; au 2 linii paralele, oblice sau verticale inscrise pe fata cecului. Aceasta barare

presupune ca instrumentul se incaseaza numai prin conturi, nu si in numerar. In cadrul cecurilor barate

se intalneste o categorie de cecuri cu bare speciala. Au inscris intre cele 2 bare paralele numele unei

banci. Aceasta inseamna ca ele pot fi incasate numai de la acea banca.

- cecuri certificate; contin pe ele o mentiune a bancii, mentiune care are semnificatia ca tragatorul

emitent al instrumentului are sigur in cont suma de bani din care va fi onorat cecul (certificarea este o

garantie in plus pentru beneficiar ca va putea incasa acel cec).

- cecuri circulare; specifice numai bancilor, circula intre ele, au valori mari, iar emiterea unui astfel de

cec presupune existenta unei garantii ce consta in titluri de stat, garantie depusa la banca nationala.

- cecurile de calatorie; inlocuiesc numerarul, pot fi utilizate pentru achitarea prestatiilor turistice si

elimina riscuri precum frauda, furt, etc.


4.Ordinul de plata


Ordinul de plata este instrumentul prin care o persoana da ordin bancii sale sa efectueze o plata in favoarea unei a doua persoane, beneficiar. La circuitul unui ordin de plata participa emitentul, persoana ce intocmeste documentul, platitorul care este fie persoana ce intocmeste documentul, fie banca emitentului, fie un tert din economie.

Beneficiarul este persoana ce incaseaza suma inscrisa in document, dar mai participa si:

- banca initiatoare - introduce in circuitul bancar ordinul de plata ;

- banca beneficiarului - se finalizeaza circuitul ordinului de plata ;

- banci intermediare - apar atunci cand intre banca initiatoare si banca beneficiarului nu exista relatii

directe, bancile intermediare mijlocind legatura.

Elementele ordinului de plata:

- numele de “ordin de plata”;

- suma de platit;

- platitorul;

- banca initiatoare;

- beneficiarul;

- banca beneficiarului;

- emitentul;

- data si locul emiterii.


La primirea unui ordin de plata o banca va efectua urmatoarele operatii:
- receptia, primirea lui;
- autentificarea, stabilirea concordantei sau legaturii dintre emitent si platitor;
- acceptarea sau refuzul;
- executarea , transmiterea mai departe a ordinului de plata.

Riscul si controlul operatiunilor de plata prin ordin de plata

In derularea operatiunilor pe baza ordinului de plata, personalul B.T. urmareste minimizarea riscurilor operationale, inclusiv a celor de utilizare a aplicatiilor informatice.

In cazul ordinelor de plata primite din partea unor banci necorespondente, efectuarea platii in favoarea beneficiarului numai dupa primirea extrasului de cont din partea bancii acoperitoare, verificarea concordantei intre numele/denumirea beneficiarului si numarul de cont al acestuia.Refuzul procesarii instructiunilor de plata nelegale, neautentice, neclare.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact