StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale
Trimite articolul prin email Notiunea de fiscalitate si obligatie fiscala Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Notiunea de fiscalitate si obligatie fiscalaNOTIUNEA DE FISCALITATE SI OBLIGATIE FISCALA


1.1         CONCEPTUL DE FISCALITATE


Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner. Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un siste 626c23g m de percepere a impozitelor , ansamblul de legi care se refera la acesta si mijloacele care conduc la el. Sistemul fiscal reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica fiscala. Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente:

1. Legislatia fiscala care reglementeaza si institutie impozite si taxe considerate componente de baza ale veniturilor statului si care consfintesc dreptul de creanta a statului asupra contribuabilului.
2. Mecanismul fiscal cuprinde totalitatea procedeelor tehnice si metodelor prin care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere a impozitelor si taxelor .

3. Aparatele fiscale cuprind organele specializate care pun in miscare mecanismul fiscal in scopul realizarii obiectivului final , adica urmarirea si perceperea veniturilor bugetare

Impozitele reprezinta forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor sale. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului .

Este necesar ca reglementarile fiscale sa fie cunoscute si respectate atat de organele fiscale cat si de platitor .In legea prin care se instituie un impozit se precizeaza persoanele in sarcina carora cade plata impozitului materia supusa impunerii , marirea relativa a impozitelor , termenele de plata , sanctiunile ce se aplica persoanelor fizice sau juridice care nu-si onoreaza obligatiile fiscale.

Taxele reprezinta platile efectuate de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile efectuate de institutiile publice .

Elementele comune specifice veniturilor bugetare sunt:

a) Denumirea veniturilor bugetare

b) Subiectul sau platitorul este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata unei taxe sau unui impozit

c) Destinatarul impozitului este persoana fizica sau juridica ce suporta efectiv impozitul

d) Obiectul impunerii il reprezinta materia supusa adica elementul concret care sta la baza calcului impozitului

e) Sursa impozitului sau baza de calcul arata din ce anume se plateste impozitul si reprezinta elementul pe care se fundamenteaza calculul venitului bugetar

f) Unitatea de impunere reprezinta unitatea de masura utilizata pentru exprimarea dimensiunilor obiectului impozabil

g) Cota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere .Impozitul poate fi stabilit intr-o suma fixa sau in cote procentuale

h) Asieta reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale in legatura cu fiecare subiect impozabil pentru identificarea obiectului impozabil si determinarea impozitului datorat

i) Incasarea reprezinta realizarea efectiva a acestuia .Metode de incasare a veniturilor bugetare

1.     metoda platii directe – utilizate pentru veniturile provenite de la persoane juridice

2.     metoda retinerii si varsarii – folosita in cazul veniturilor impozabile realizate de persoane fizice

3.     metoda aplicarii de timbre fiscale

j) Termenul de plata adica data pana la care impozitul trebuie achitat statului.

Neachitarea impozitului pana la data stabilita atrage dupa sine obligatia contribuabilului la plata majorarilor de intarziere .

k) Inlesnirile,drepturile si obligatiile debitorilor .Inlesnirile prevazute de lege sunt stabilite sub forma de reduceri sau scutiri si au in vedere anumite situatii de exceptie in functie de politica fiscala sau sociala .Debitorii au dreptul sa ceara si sa li se admita aplicarea corecta a normelor legale sau acordarea inlesnirilor legale.Pentru platile efectuate in plus sau fara o baza legala au dreptul sa accepte compensatiile cu obligatiile viitoare sau sa ceara restituirea lor

l) Raspunderea platitorului reprezinta aplicarea formelor raspunderii juridice in cazul abaterilor, sanctiunile prevazute sunt majorarile de intarziere si amenzile .Platitorii sunt obligati sa puna la dispozitia organelor financiare toate informatiile cerute in vederea evaluarii corecte a bazei de calcul , declararea obiectului si materiei impozabile, plata in cuantumul si la termenele prevazute.

Pe langa obiectivul principal al activitatii fiscale, acela de a constituii resursele banesti necesare activitatii puterii de stat centrale si locale, din legile de impozite si taxe se pot desprinde si alte obiective, care pot fii grupate astfel:a) incurajarea anumitor activitati necesare pe plan social printr-un regim fiscal mai atragator si descurajarea activitatilor daunatoare climatului social sau starii de sanatate, educatie etc.

Impozitele , taxele si alte venituri ale statului impreuna cu resuresele si normativele de cheltuieli pentru institutiile publice se aproba prin lege. Minsterul Finantelor avand ca atributie principala asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare.

b) protectia sociala a unor categorii defavorizate ale populatiei prin scutiri de impozite:

1. Scutiri de impozitul pe salarii privind:

sumele primite de salariati pentru munca prestata in perioada preavizului de concediere.

ajutoarele ce se acorda din fondul de asigurare sociala si asistenta sociala, in conditiile legii.

pensiile de orice fel.

sumele cuvenite urmasilor eroilor martiri ai revolutiei si altor categorii incadrate in Legea nr. 42/1990

2. Scutiri la impozitul agricol pentru:

invalizi si vaduve de razboi

3.     Reduceri de 50 % a impozitului agricol pentru:

persoane handicapate asimilabile cu gradele I si II de invaliditate.

persoane fizice in varsta de peste 65 de ani, care isi lucreaza singure pamantul.

4. Scutirea de taxe asupra mijloacelor de transport a autoturismelor, motocicletelor si tricicletelor si tricicluri cu motor care apartin invalizilor si sunt adaptate invaliditatii acestora.

5. Reducerea cu 50 % a taxelor pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale si monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie de catre elevi , studenti si militari in termen.

1.2         FUNCTIILE SI ROLUL FISCALITATII


Fiscalitatea indeplineste urmatoarele functii si roluri:

a) In cadrul finantelor publice, fiscalitatea contribuie la constituirea fondurilor publice de resurse banesti.

La formarea acestor fonduri isi aduc contributia:

regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat

societatile comerciale cu capital privat sau mixt

organizatiile cooperatiste si asociatiile cu scop lucrativ

institutiile publice si populatia

persoanele juridice si fizice rezidente in strainatate

Activitatea de constituire a resurselor financiare imbraca diferite forme intre care citam:

Impozite care reprezinta contributii obligatorii fara un echivalent direct si imediat pentru platitori.

Taxele , adica plati care constituie, in principal, contravaloarea unui serviciu prestat.

Varsaminte din profitul regiilor autonome

Amenzi pentru fapte contraventionale sau penale

Penalitati sau majorari pentru neindeplinirea la termen a unor obligatiuniVarsaminte din veniturile institutiilor publiceFondurile publice de resurse banesti sunt distribuite integral prin bugetul public national pentru invatamant, sanatate, cultura, asigurari sociale si protectie sociala, aparare nationala, ordine publica, actiuni economice si alte actiuni.

b)     Fiscalitatea contribuie la redistribuirea veniturilor intre membrii societatii, determinand atenuarea unor inegalitati cu privire la venituri intre cetateni. Un exemplu in acest sens il ofera Legea impozitului pe salarii, potrivit careia veniturile din salarii, de la locul principal de munca de pana la 500 lei se impoziteaza cu 6%, in timp ce salariile lunare care depasesc suma de 25.000 lei se impoziteaza cu 45 %

Prin stabilirea unor termene de plata a impozitelor si taxelor, precum si a unor amenzi, penalizari sau majorari de intarziere, fiscalitatea contribuie la educarea civica a cetatenilor si dezvoltarea responsabilitatii acestora pentru realizarea obligatiilor obstesti c) Rolul de control al activitatii fiscale pentru combaterea faptelor ilicite, concurentei neloiale, evaziunii fiscale. Organele fiscale si organele specializate cum sunt garda financiara , inspectoratele pentru protectia consumatorului etc, constata si intreprind masuri pentru combaterea activitatii comerciale ilicite cuprinse in legea nr 42/1991. Controlul fiscal este reglementat prin O.G. nr. 70 publicata in M.O. nr.227 din 30 august 1997

1.3 CLASIFICARI ALE IMPOZITELOR SI TAXELOR


Clasificarea impozitelor si taxelor dupa natura lor:

a)     Cateva elemente ale impozitelor

Subiectul impozitului , este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata, prin lege la plata.

Obiectul impunerii, il reprezinta materia care se supune impunerii

Sursa impozitului , indica daca acesta se plateste din venit sau din avere

Unitatea de impunere, serveste ca baza  pentru determinarea impozitului care se calculeaza in cazul impozitului pe venit la unitatea monetara, metrul patrat la impozitul pe cladiri, hectarul la impozitul funciar.

Cota impozitului reprezinta impozitul aferent unei unitati de impunere, cota poate fii stabilita intr-o suma fixa pe unitatea de impunere sau procentual

Asieta, reprezinta totalitatea masurilor care se iau de organele fiscale privind fiecare subiect impozabil pentru indentificarea obiectului impozabil si determinarea impozitului datorat.

Termenul de plata este data pana la care trebuie achitat

Majorarea este suma care se achita de contribuabil pentru depasirea termenului de plata.

Principala grupare a impozitelor dupa trasaturile de fond si forma cuprinde: impozitele directe si impozitele indirecte.

Impozitele directe se stabilesc in sarcina unor persoane fizice sau juridice in baza cotelor de impozit prevazute de lege, aplicate la obiectul impunerii si se incaseaza dirext de la platitor, care este inscris nominal in evidenta fiscala (ex. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii. )

Dupa obiectul impunerii, impozitele se grupeaza in : impozite pe venit, impozite pe avere, impozite pe cheltuieli. In functie de frecventa cu care se realizeaza impozitele, acestea se categorisesc in : impozite permanente (ordinare) si impozite incidentale (extraordinare)

Taxele reprezinta plati care se fac de persoane fizice sau juridice pentru serviciile efectuate de institutiile publice.

Dupa natura lor taxele se pot grupa in:

Taxe judecatoresti, care se achita la instantele de judecata pentru actiunile introduse pentru judecare de catre persoanele fizice sau juridiceTaxele notariale care se platesc pentru eliberarea, legalizarea sau autentificarea de acte sau copii.

Taxe consulare care se incaseaza de catre consulate pentru eliberarea certificatelor de origine, acordarea de vize etc.

Taxele se incaseaza de catre organe ale administratiei de stat privind eliberari de autorizatii, rezolvari de contestatii, cereri, etc.

Dupa modul cum se realizeaza , impozitele si taxele se impart in:

A.     Impozite si taxe  care se de termina si se varsa la buget de catre unitatile platitoare, organele fiscale avand obligatii de supraveghere si control.

In aceasta categorie se includ: impozitul pe profit , impozitul pe salarii, T.V.A. , impozitul pe veniturile din lucrarile de litere, arta si stiinta, impozitul pe spectacole, varsaminte din profitul net al regiilor autonome etc.

B.     Impozite si taxe care se determina de catre organele fiscale, luandu-se ca baza de calcul, declaratiile platitorilor. Aici se include:

Impozitul pe veniturile liber profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale

Impozitul pe veniturile realizate din inchirieri si subinchirieri de cladiri si camere mobilate

Taxe asupra mijloacelor de transport

Impozitul pe cladiri si terenuri

Taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.

C.     Impuneri care se fac periodic prin inventarierea materiei impozabile pe baza prevederilor legii. In aceasta categorie se include:

Impozitul pe veniturileagricole ale populatiei

Impozitul pe cladirile situate in mediul rural

D.     Venituri ale bugetului care se stabilesc si se incaseaza de la caz la caz si atunci cand sunt intrunite conditiile prevazute de lege. Aici se include.

Amenzi, imputatii si despagubiri trimise organelor financiare pentru urmarire.

Taxe pe timbru care se achita atunci cand se solicita servicii la instante judecatoresti, notariate,primarii etc.

Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

Tace pentru examinarea conducatorilor de autovehicule etc

Privite dupa modul cum se stabilesc si se urmaresc, impozitele si taxele se impart in :

A.     Impozite si taxe cu debit care se stabilesc anticipat realizarii veniturilor. Aici intra de regula impozitele ordinare care se incaseaza anual, precum si unele venituri care se incaseaza accidental (cum sunt amenzile, taxe de timbru pentru succesiuni)

Debitele se inregistreaza in rolul fiscal al contribuabilului.

B.     Impozite si taxe fara debit, care se determina in momentul incasarii. Aici se include de regula taxele se timbru care se achita anterior prestarii serviciului.

Clasificarea taxelor ai impozitelor dupa destinatia lor:

Bugetul public national in Romania este structurat pe urmatoarele componente:

Bugetul de stat

Bugetul asigurarilor sociale de stat

Bugetele locale compuse din bugetul Consiliului Judeatean, bugetele municipiilor, bugetele oraselor si bugetele comunelor

Bugetele fondurilor speciale.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact