StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale
Trimite articolul prin email Obligatiile fiscale ale persoanelor fizice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Obligatiile fiscale ale persoanelor fiziceObligatiile fiscale ale persoanelor fizice


Orice persoana fizica, pentru a-si putea diminua sarcina fiscala, trebuie mai intai sa-si cunoasca obligatiile fiscale, precum si scadenta acestora, spre a-si desfasura activitatea conform legii si pentru a evita perceperea de penalitati, consecinta a intarzierii la plata, nu de putine ori avand la baza o ignoranta a termenelor de plata.

Conform codului fiscal actual, obligatiile persoanelor fizice se pot grupa in: obligatii anuale, obligatii semestriale, trimestriale, lunare si obligatii ocazionale.

Obligatiile anuale, in functie de termen sunt urmatoarele:

31 ianuarie: depunerea de catre contribuabilii care obtin venituri din:
activitati independente, impuse pe baza de nor 525b18f me de venit;

cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si in solarii, precum si a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;

drepturi de proprietate intelectuala;

cedarea folosintei bunurilor;

a cererii pentru optiunea de a determina venitul net in sistem real[1] in anul curent odata cu „Declaratia privind venitul estimat din activitati independente in anul”[2].

Aceasta optiune de determinare a venitului net este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de doi ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil.

Cererea pentru renuntarea in anul curent la optiunea de determinare a venitului net in sistem real de catre categoriile de contribuabili mentionati anterior, in situatia in care au fost impusi in sistem real in anul precedent se depune tot la data de 31 ianuarie.

In cea de-a doua parte a lucrarii se va demonstra utilitatea acestei optiuni din considerente de conservare fiscala a contribuabililor in cauza.

Ultima zi a lunii februarie: preluarea exemplarului de fisa fiscala „exemplar pentru angajat” de catre contribuabilii care realizeaza venituri din salarii.[3]

15 martie: depunerea declaratiei anuale de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica.[4]

25 mai: depunerea declaratiei speciale pe fiecare sursa de venit privind veniturile anului anterior realizate din:

activitati independente;

cedarea folosintei bunurilor;

activitati agricole impuse in sistem real;

castiguri rezultate din transferul titlurilor de valoare;

castiguri rezultate din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.

Tot pana la aceasta data se depune si cererea privind destinatia sumei de 2% din impozitul pe venit.[5]

1 septembrie: Efectuarea a 50% din platile anticipate in contul impozitului pe venit pe anul curent pentru contribuabilii care obtin venit net din activitati agricole.[6]

15 noiembrie: Efectuarea restului de 50% din platile anticipate in contul impozitului pe venit pe anul curent pentru contribuabilii care obtin venit net din activitati agricole.[7]Obligatiile semestriale in functie de termen se prezinta sub forma:

31 martie:

plata impozitului pe cladiri pentru semestrul I;

plata impozitului pe teren pentru semestrul I;

plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru semestrul I.

30 septembrie:

plata impozitului pe cladiri pentru semestrul II;

plata impozitului pe teren pentru semestrul II;

plata taxei asupra mijloacelor de transport pentru semestrul II.[8]

Din categoria obligatiilor trimestriale, reprezentative sunt: efectuarea platilor anticipate trimestriale pentru impozitul pe venit aferent contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente si cedarea folosintei bunurilor, precum si plata taxei trimestriale pentru afisaj in scop de reclama si publicitate.[9] Platile anticipate pentru impozit pe venit, precum si taxa pentru afisaj au ca data scadenta data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia ultimei rate anuale a taxei pentru afisaj ce este scadenta cu o luna mai devreme, mai exact: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie pentru platile anticipate in contul impozitului pe venit si respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie pentru taxa pentru afisaj.

Tot in cadrul acestei categorii de obligatii de mentionat este declararea si plata contributiilor sociale pentru contribuabilii care folosesc personal angajat, pana la data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului incheiat.[10]

Obligatiile lunare, ce au ca termen de efectuare data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare si se refera la contribuabilii care folosesc personal angajat, sunt evidentiate in cele ce urmeaza:

Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe salarii si asimilate salariilor prin retinere la sursa;[11]

Declararea si plata contributiilor sociale (Declaratia 102);[12]

Depunerea la Case de Pensii a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat;[13]

Depunerea la Agentiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru ocuparea fortei de munca a Declaratiei lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj;[14]

Depunerea la Casa de Asigurari de Sanatate a declaratiei privind contributia la Fondul de asigurari sociale de sanatate precum si a declaratiei privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;[15]

Depunerea la Inspectoratul Teritorial de Munca a declaratiei privind comisionul pentru Camera de Munca.[16]

O ultima categorie de obligatii, dar deloc de neglijat, este reprezentata de obligatiile ocazionale, care in functie de termen sunt:

Data cererii unui certificat, aviz, autorizatie: Plata taxei pentru eliberarea unui certificat, aviz, autorizatie;[17]

5 zile de la data instrainarii bunului: Depunerea declaratiei privind venitul obtinut din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor, realizat printr-o alta procedura decat cea notariala.[18]

Stabilirea obligatiilor fiscale pentru persoanele fizice are la baza principalele impozite si taxe pe care acestea le datoreaza, in conformitate cu legislatia in vigoare. De regula, persoanele fizice datoreaza impozit pe venit, impozite si taxe locale, precum si alte taxe si contributii.
[1] Venitul net din activitati independente, in sistem real, se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla

[2] Codul fiscal, Titlul III, art. 51, 62, 72

[3] Codul fiscal, Titlul III art.59 „Platitorul veniturilor din salarii este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.”

[4] Codul fiscal, Titlul III, art.86

[5] Codul fiscal, Titlul III, art 84 „Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.[6] Codul fiscal, Titlul III, art.82

[7] Codul fiscal, Titlul III, art.82

[8] Codul fiscal, Titlul IX, art. 255, 260 si 265

[9] Codul fiscal, Titlul III, art.82; respectiv Titlul IX, art.271

[10] OG 92/2003 art.109

[11] Codul fiscal, Titlul III, art.60

[12] OG 92/2003 art.111

[13] Legea 19/2000, O.M.M.S.S. 340/2001

[14] Legea 76/2002, O.M.M.S.S. 30/2004

[15] Legea 95/2006, OUG 158/2005

[16] Legea 130/1999

[17] Codul fiscal, Titlul IX, art.266

[18] Codul fiscal, Titlul III, art.77Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact