StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozitul firmelor straine

Capitolul ii - impozitul pe reprezentanteCAPITOLUL II
  Impozitul pe reprezentante


Contribuabili

   Art. 122. - Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual, conform prez 141j96b entului capitol.
Norme metodologice:

Persoanele juridice straine, prin reprezentante infiintate in Romania, nu sunt abilitate sa faca fapte de comert, aceste reprezentante neavand calitatea de persoana juridica.

Persoanele juridice straine care doresc sa-si infiinteze o reprezentanta in Romania trebuie sa obtina autorizatia prevazuta de lege.

Autorizatia obtinuta poate fi anulata in conditiile care sunt stabilite prin acelasi act normativ.


Codul fiscal:

Stabilirea impozitului

   Art. 123. Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat.

In cazul unei persoane juridice straine, care in cursul unui an fiscal infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in Romania, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei in anul fiscal respectiv.


Norme metodologice:

In cazul persoanelor juridice straine care infiinteaza o reprezentanta in Romania in cursul unei luni din anul de impunere, impozitul pentru anul de impunere se calculeaza incepand cu data de 1 a lunii in care reprezentanta a fost infiintata pana la sfarsitul anului respectiv. Pentru reprezentantele care se desfiinteaza in cursul anului de impunere impozitul anual se recalculeaza pentru perioada de activitate de la inceputul anului pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care a avut loc desfiintarea reprezentantei.


Codul fiscal:

Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

   Art. 124. Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, in doua transe egale, pana la datele de 20 iunie si 20 decembrie.


Norme metodologice:

Datele stabilite pentru plata impozitului la bugetul de stat includ si datele de 20 iunie si 20 decembrie.

Impozitul datorat la data de 20 iunie de reprezentantele care sunt infiintate in primul semestru al anului este proportional cu numarul de luni de activitate al reprezentantei din cursul semestrului I. Pentru semestrul II, impozitul reprezentand echivalentul in lei al sumei de 2.000 de euro se va plati pana la data de 20 decembrie inclusiv.@


@Pct. 201 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. 4 pct. 11 din H.G. nr. 1840/2004.


Codul fiscal:

Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.


Norme metodologice:

Forma declaratiei fiscale care va fi depusa anual la autoritatea fiscala competenta si instructiunile de completare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Declaratia anuala de impunere, precum si declaratia fiscala in cazul infiintarii sau desfiintarii reprezentantei in cursul anului pot fi depuse in numele persoanei juridice straine si de reprezentantul reprezentantei la organul fiscal teritorial in raza caruia reprezentanta isi desfasoara activitatea.


Codul fiscal:

Orice persoana juridica straina, care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata.


Norme metodologice:

Forma declaratiei fiscale care va fi depusa la autoritatea fiscala competenta in caz de infiintare sau de desfiintare a reprezentantei si instructiunile de completare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

In termen de 30 de zile de la data depunerii declaratiei fiscale de infiintare sau de desfiintare a reprezentantei, organul fiscal teritorial stabileste sau recalculeaza impozitul stabilit pentru perioada in care reprezentanta va desfasura sau isi va inceta activitatea, dupa caz.


Codul fiscal:

Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare din Romania.
Norme metodologice:

Reprezentantele vor conduce contabilitatea in partida simpla, conform prevederilor legislatiei din Romania.

Cheltuielile efectuate pentru exercitarea activitatii reprezentantelor vor fi justificate cu documente financiar-contabile intocmite in conditiile legii.

Impozitul pe venitul reprezentantelor pentru anul 2003 va fi definitivat potrivit actelor normative care au reglementat sistemul de impunere a acestor entitati pana la 31 decembrie 2003.


Codul fiscal

Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent

   Art. 12420 - In sensul prezentului capitol:

   a) termenul intreprindere a unui stat membru inseamna orice intreprindere:


   (iii) care este supusa unuia dintre urmatoarele impozite, fara a fi scutita de impozit, sau unui impozit care este identic ori, in esenta, similar si care este stabilit dupa data de intrare in vigoare a prezentului articol, in plus sau in locul acelor impozite existente:

impozitul societatilor/vennootschapsbelasting, in Belgia;

selskabsskat, in Danemarca;

Korperschaftsteuer, in Germania;

phdros eisodematos uomikou prosopon, in Grecia;

impiiesto sobre sociedades, in Spania;

impot sur les societes, in Franta;

Corporation tax, in Irlanda;

imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Italia;

impot sur le revenu des collectivites, in Luxemburg;

vennootschapsbelasting, in Olanda;

Korperschaftsteuer, in Austria;

imposta sobre o rendimento da pessoas colectivas, in Portugalia;

vhteisoien tulovero/in komstskatten, in Finlanda;

statlin g in komstskatt, in Suedia;

Corporation tax, in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

dan z prijniu pravnickych osob, in Republica Ceha;

tulumaks, in Estonia;

phdros eisodematos, in Cipru;

uznemumu ienakuma nodoklis, in Letonia;

pelno mokestis, in Lituania;

tarsasagi ado, in Ungaria;

taxxa fuq l-income, in Malta;

todatek doehodowy od osob prawnych, in Polonia;

davek od dobicka praznih oseb, in Slovenia;

dan z prijmov pravnickych osob, in Slovacia;

impozitul pe profit, in Romania;


Norme metodologice:

Imagine@


@Pct. 24 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 18 din H.G. nr. 1861/2006.
Codul fiscal

Lista societatilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii)

   Art. 12426. Societatile acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii) sunt urmatoarele:Norme metodologice:

In cazul Romaniei, intreprinderile pentru care sunt aplicabile prevederile capitolului IV sunt:

societati in nume colectiv

societati in comandita simpla

societati pe actiuni

societati in comandita pe actiuni

societati cu raspundere limitata.

In cazul Bulgariei, intreprinderile pentru care sunt aplicabile prevederile capitolului IV sunt:

Imagine@


@Pct. 25 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 19 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Prevederi generale

   Art. 12428


Impozitele la care se face referire la alin. (2) sunt in prezent, in mod special:Norme metodologice:

In cazul Romaniei, impozitele la care sunt aplicabile prevederile Capitolului V sunt:

impozitul pe venit;

impozitul pe profit;

impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;

impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

impozitul pe cladiri;

impozitul pe teren.

In cazul Bulgariei, impozitele la care sunt aplicabile prevederile Capitolului V sunt:

Imagine@


@Pct. 26 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 20 din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:

Prevederi generale

   Art. 12428.


Sintagma autoritate competenta inseamna:Norme metodologice:

Imagine@


@Pct. 27 de la Titlul V a fost introdus prin art. I pct. E pct. 21 din H.G. nr. 1861/2006.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre impozitul firmelor straine

Accize
Impozite si taxe locale
Impozitul firmelor straine
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Taxa pe valoarea adaugata (tva)


lupa cautareCAUTA IN SITE