StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Taxa pe valoarea adaugata (tva)

Taxa pe valoarea adaugataTaxa pe valoarea adaugata


@Titlul VI a fost modificat prin art. I pct. F din H.G. nr. 1861/2006.


Codul fiscal:
Aplicare teritoriala

   Art. 1252. In sensul prezentului titlu:

   a) teritoriul unui stat membru inseamna teritoriul unei tari conform definitiei acestuia pentru fiecare stat membru de la alin. (2)-(4);

   b) comunitate si teritoriu comunitar inseamna teritoriul statelor membre conform definitiei acestuia pentru fiecare stat membru de la alin. (2)-(4);

   c) teritoriu tert si stat tert inseamna orice teritoriu, altul decat cele definite la alin. (2), (3) si (4) ca teritoriu al unui stat membru.

Teritoriul tarii este zona in care se aplica Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, conform definitiei pentru fiecare stat membru prevazut la art. 299 al tratatului.

Urmatoarele teritorii ale fiecaruia din statele membre de mai jos, care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii, se exclud din teritoriul tarii:

   a) Republica Federala Germania:

Insula Heligoland;

teritoriul Busingen;

   b) Regatul Spaniei:

Ceuta;

Melilla;

   c) Republica Italiana:

Livigno;

Campione d'Italia;

apele italiene ale Lacului Lugano.

Urmatoarele teritorii ale fiecaruia din statele membre de mai jos, care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii, se exclud din teritoriul tarii:

   a) Regatul Spaniei: Insulele Canare;

   b) Republica Franceza: teritoriile din strainatate;

   c) Republica Elena: Muntele Athos.

Se considera ca fiind incluse in teritoriile urmatoarelor state membre teritoriile mentionate mai jos:

   a) Republica Franceza: Principatul Monaco;

   b) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Insula Man;

   c) Republica Cipru: zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.


Norme metodologice:

In sensul art. 1252 din Codul fiscal, teritoriul unui 'Stat Membru' reprezinta zona de aplicare a Tratatului de infiintare a Comunitatii Economice Europene definita din perspectiva statului respectiv la art. 299 al tratatului excluzand, in ceea ce priveste statele enumerate in coloana unu, teritoriile enumerate in coloana doi:


Coloana 1                               Coloana 2
State Membre Teritorii excluse
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- ----
Republica Federala a Germaniei Insula Heligoland si Teritoriul Busingen
Republica Franceza Teritoriile din strainatate
Republica Elena Muntele Athos
Regatul Spaniei Ceuta, Melilla, Insulele Canare
Republica Italiana Livigno Campione d'Italia Apele italiene
ale lacului Lugano


Bunurile de origine din teritoriile excluse trebuie importate din perspectiva taxei, chiar daca unele din aceste teritorii fac parte din teritoriul vamal comunitar. Teritoriile excluse enumerate in coloana doi reprezinta teritorii apartinand Comunitatii, dar excluse din teritoriul de aplicare al taxei pe valoarea adaugata. Notiunea de teritoriu tert include atat teritoriile excluse, cat si statele terte Comunitatii.

Insula Man, Principatul Monaco si zonele aflate sub suveranitatea Marii Britanii si a Irlandei de Nord de la Akrotiri si Dhekelia sunt considerate teritorii ale statelor membre, iar operatiunile cu originea sau destinatia in:

   a) Insula Man, sunt considerate cu originea sau destinatia in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

   b) Principatul Monaco, sunt considerate cu originea sau destinatia in Republica Franceza;

   c) zonele aflate sub suveranitatea Marii Britanii si a Irlandei de Nord de la Akrotiri si Dhekelia, sunt considerate cu originea sau cu destinatia in Republica Cipru.


Codul fiscal:

Operatiuni impozabile

   Art. 126. Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;

   b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;

   c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;

   d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);

Este, de asemenea, operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania, potrivit art. 1322.

Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 1321:

   a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vanzarile la distanta;

   b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;

   c) o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.

Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

   a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;

   b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.

Plafonul pentru achizitii intracomunitare prevazut la alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, datorata sau achitata in statul membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, a achizitiilor intracomunitare de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.

Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea prevazuta la alin. (4), au dreptul sa opteze pentru regimul general prevazut la alin. (3) lit. a). Optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.

Regulile aplicabile in cazul depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare, prevazut la alin. (4) lit. b), sau al exercitarii optiunii sunt stabilite prin norme.

Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania:

   a) achizitiile intracomunitare de bunuri a caror livrare in Romania ar fi scutita conform art. 143 alin. (1) lit. h)-m);

   b) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei operatiuni triunghiulare de o persoana impozabila, denumita cumparator revanzator, care este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru, dar nu este stabilita in Romania, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

achizitia sa fie efectuata in vederea realizarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe teritoriul Romaniei, de catre cumparatorul revanzator, persoana impozabila, care nu este stabilita in Romania;

bunurile achizitionate de cumparatorul revanzator sa fie transportate de furnizor sau de cumparatorul revanzator ori de alta persoana, in contul unuia din acestia, direct dintr-un stat membru, altul decat cel in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, catre beneficiarul livrarii ulterioare efectuate in Romania;

beneficiarul livrarii ulterioare sa fie o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 sau 1531;

beneficiarul livrarii ulterioare sa fie obligat la plata taxei pentru livrarea efectuata de persoana impozabila care nu este stabilita in Romania;

   c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, in sensul art. 1522 atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, in sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a, sau vanzatorul este organizator de vanzari prin licitatie publica, care actioneaza in aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate in statul membru furnizor, conform regimului special, in sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a;

   d) achizitia intracomunitara de bunuri care urmeaza unei livrari de bunuri aflate in regim vamal suspensiv sau sub o procedura de tranzit intern, daca pe teritoriul Romaniei se incheie aceste regimuri sau aceasta procedura pentru respectivele bunuri.

Operatiunile impozabile pot fi:

   a) operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140;

   b) operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. In prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 143-1441;

   c) operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. In prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 141;

   d) importuri si achizitii intracomunitare, scutite de taxa, conform art. 142;

   e) operatiuni prevazute la lit. a)-c), care sunt scutite fara drept de deducere, fiind efectuate de intreprinderile mici care aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.


Norme metodologice:

In sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, operatiunea nu este impozabila in Romania daca cel putin una din conditiile prevazute la lit. a)-d) nu este indeplinita.

In sensul art. 126 alin. (1), lit. a) din Codul fiscal, o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii trebuie sa se efectueze cu plata. Conditia referitoare la 'plata' implica existenta unei legaturi directe intre operatiune si contrapartida obtinuta. O operatiune este impozabila in conditiile in care aceasta operatiune aduce un avantaj clientului, iar contrapartida obtinuta este aferenta avantajului primit, dupa cum urmeaza:

   a) conditia referitoare la existenta unui avantaj pentru un client este indeplinita in cazul in care furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii se angajeaza sa furnizeze bunuri si/sau servicii determinabile persoanei ce efectueaza plata, sau in absenta platii, cand operatiunea a fost realizata pentru a permite stabilirea unui astfel de angajament. Aceasta conditie este compatibila cu faptul ca serviciile au fost colective, nu au fost masurabile cu exactitate sau au facut parte dintr-o obligatie legala;

   b) conditia existentei unei legaturi intre operatiune si contrapartida obtinuta este indeplinita chiar daca pretul nu reflecta valoarea normala a operatiunii, respectiv ia forma unor cotizatii, bunuri sau servicii, reduceri de pret, sau nu este platit direct de beneficiar ci de un tert.

In sensul art. 126 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, achizitia intracomunitara de mijloace noi de transport este o operatiune impozabila indiferent de statutul vanzatorului sau cumparatorului si fara sa se tina seama de plafonul de achizitii intracomunitare prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.

In sensul art. 126 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal achizitia intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila sau de o persoana juridica neimpozabila este intotdeauna considerata o operatiune impozabila pentru care nu sunt aplicabile regulile referitoare la plafonul de achizitii intracomunitare prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal.

Echivalentul in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 EURO, prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil in cursul unui an calendaristic se determina pe baza cursului valutar de schimb al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi lucratoare a anului calendaristic precedent si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5, si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5.

In aplicarea art. 126 alin. (5), pentru calculul plafonului de achizitii intracomunitare se iau in considerare urmatoarele elemente:

   a) valoarea tuturor achizitiilor intracomunitare care se efectueaza ca urmare a achizitiilor efectuate din toate statele membre, cu exceptia achizitiilor din alte state membre si a achizitiilor intracomunitare prevazute la alin. (7);

   b) valoarea tranzactiei ce conduce la depasirea plafonului pentru achizitii intracomunitare;

   c) valoarea oricarui import efectuat de persoana juridica neimpozabila in alt stat membru, pentru bunurile transportate in Romania dupa import;

La calcul plafonului pentru achizitii intracomunitare nu se vor lua in considerare:

   a) valoarea achizitiilor intracomunitare de produse accizabile;

   b) valoarea achizitiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;

   c) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

   d) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o vanzare la distanta pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;

   e) valoarea achizitiilor de bunuri second-hand, de opere de arta, de obiecte de colectie si antichitati, asa cum sunt definite la art. 1522 din Codul fiscal, in cazul in care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevazut la art. 1522 din Codul fiscal in statul membru din care au fost livrate;

   f) valoarea achizitiilor de gaze naturale si energie electrica a caror livrare a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.

In cazul in care plafonul pentru achizitii intracomunitare este depasit, persoana prevazuta la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (1) din Codul fiscal, inregistrarea va ramane valabila pe perioada pana la sfarsitul anului calendaristic in care a fost depasit plafonul de achizitii si cel putin pentru anul calendaristic urmator.

Persoana prevazuta la art. 126 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa incheierea anului calendaristic urmator celui in care s-a inregistrat, conform art. 1531, alin. (5) din Codul fiscal. Prin exceptie, persoana respectiva ramane inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (1) din Codul fiscal pentru toate achizitiile intracomunitare efectuate cel putin pentru anul calendaristic urmator celui care a urmat inregistrarii, daca plafonul pentru achizitii intracomunitare este depasit in anul calendaristic care a urmat celui in care persoana a fost inregistrata.

Daca dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care persoana a fost inregistrata, persoana respectiva efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA obtinut conform art. 1531 alin. (1) din Codul fiscal, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6) din Codul fiscal, cu exceptia cazului in care este obligata sa ramana inregistrata in urma depasirii plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul urmator anului in care s-a inregistrat, situatie in care se aplica prevederile de la alin. (9).

In sensul art. 126 alin. (6) din Codul fiscal, persoanele impozabile care efectueaza numai operatiuni pentru care taxa nu este deductibila si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu depasesc plafonul pentru achizitii intracomunitare, pot opta pentru regimul general prevazut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. Aceste persoane sunt obligate la plata taxei in Romania pentru toate achizitiile intracomunitare de la data la care isi exercita optiunea, si vor solicita un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal. Aceste persoane pot solicita anularea inregistrarii oricand dupa incheierea a doi ani calendaristici ce urmeaza celui in care s-au inregistrat, conform art. 1531 alin. (6); din Codul fiscal.

In cazul in care dupa incheierea a doi ani calendaristici consecutivi de la inregistrare, persoanele prevazute la alin. (11) efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA obtinut conform art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal, se considera ca aceste persoane si-au reexercitat optiunea in conditiile art. 126 alin. (6) si art. 1531 alin. (7) din Codul fiscal, cu exceptia cazului in care aceste persoane sunt obligate sa ramana inregistrate in urma depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare, in anul calendaristic anterior, situatie in care se aplica prevederile de la alin. (9).

Prevederile art. 126 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal se aplica pentru livrarea de bunuri efectuata de catre un furnizor care este inregistrat in scopuri de TVA in primul stat membru catre un cumparator revanzator care este inregistrat in scopuri de TVA in al doilea stat membru, altul decat cel din care incepe transportul efectiv al bunurilor, si care este urmata de livrarea acelorasi bunuri de catre cumparatorul revanzator catre beneficiarul livrarii, care este inregistrat in scopuri de TVA in al treilea stat membru, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

   a) bunurile sunt expediate sau transportate direct din primul stat membru al furnizorului catre al treilea stat membru al beneficiarului livrarii; si

   b) relatia de transport al bunurilor din Romania in al treilea stat membru trebuie sa existe intre furnizor si cumparatorul revanzator, oricare dintre acestia putand fi responsabil pentru transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu prevederile contractuale.@

Daca in situatia prevazuta la alin. (13) Romania este al doilea stat membru al cumparatorului revanzator si acesta ii transmite furnizorului din primul stat membru. codul sau de inregistrare in scopuri de TVA acordat conform art. 153 din Codul fiscal, se considera ca achizitia intracomunitara a bunurilor a fost supusa la plata taxei in al treilea stat membru, al beneficiarului livrarii, in conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, in acest caz, nu se aplica prevederile art. 1321 alin. (2) din Codul fiscal, intrucat se considera ca locul achizitiei intracomunitare nu este in Romania, cu conditia ca cumparatorul revanzator, sa-l fi desemnat pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei aferente, conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal.

In situatia prevazuta la alin. (14), cumparatorul revanzator trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

   a) sa nu inscrie achizitia efectuata din primul stat membru in declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare prevazuta la art. 1564 alin. (2) din Codul fiscal;

   b) sa inscrie livrarea efectuata catre beneficiarul livrarii din al treilea stat membru in rubrica 'Livrari intracomunitare scutite' a decontului de taxa;

   c) sa inscrie in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare scutite de taxa, prevazuta la art. 1564 alin. (1) din Codul fiscal, urmatoarele date:

codul de inregistrare in scopuri de TVA din al treilea stat membru, al beneficiarului livrarii;

codul T in rubrica corespunzatoare;

valoarea livrarii efectuate;

   d) sa emita factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, in care se vor inscrie:

la rubrica prevazuta la art. 155 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, codul sau de inregistrare in scopuri de TVA in Romania;

la rubrica prevazuta la art. 155 alin. (5) lit. e) din Codul fiscal, numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA in celalalt stat membru al beneficiarului livrarii;

mentionarea in cuprinsul facturii ca beneficiarul livrarii este persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarea de bunuri efectuata in celalalt stat membru si o referire la art. 28 c (E) (3) din Directiva a 6-a.

Daca in situatia prevazuta la alin. (13) Romania este al treilea stat membru al beneficiarului livrarii, achizitia intracomunitara de bunuri efectuata de cumparatorul revanzator, care ar avea locul in Romania conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, nu este operatiune impozabila in Romania, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   a) cumparatorul revanzator nu este stabilit in Romania, ci in al doilea stat membru;

   b) achizitia intracomunitara de bunuri este efectuata de cumparatorul revanzator, in vederea efectuarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri in Romania;

   c) beneficiarul livrarii este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal;

   d) beneficiarul livrarii este obligat, conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator care nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania;

   e) beneficiarul livrarii inscrie achizitia efectuata in rubrica «Achizitii intracomunitare» din decontul de taxa prevazut la art. 1562 sau la art. 1563 din Codul fiscal, precum si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare de bunuri, prevazuta la art. 1564 alin. (2) din Codul fiscal.@


@Alin. (13) si (16) ale Pct. 2 de la Titlul VI au fost modificate prin art. I pct. B pct. 1 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Persoane impozabile si activitatea economica

   Art. 127. Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

In sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

Nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care creeaza un raport angajator/angajat in ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului.

Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati, cu exceptia acelor activitati care ar produce distorsiuni concurentiale daca institutiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum si a celor prevazute la alin. (5) si (6).

Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate in calitate de autoritati publice, dar care sunt scutite de taxa, conform art. 141.

Institutiile publice sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:

   a) telecomunicatii;

   b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura;

   c) transport de bunuri si de persoane;

   d) servicii prestate in porturi si aeroporturi;

   e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare;

   f) activitatea targurilor si expozitiilor comerciale;

   g) depozitarea;

   h) activitatile organismelor de publicitate comerciala;

   i) activitatile agentiilor de calatorie;

   j) activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri asemanatoare;

   k) operatiunile posturilor publice de radio si televiziune.

Prin derogare de la prevederile alin. (1), orice persoana care efectueaza ocazional o livrare de mijloace de transport noi va fi considerata persoana impozabila pentru orice astfel de livrare.

In conditiile si in limitele prevazute in norme, sunt considerate ca un grup fiscal unic persoanele impozabile stabilite in Romania care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse unu cu alta din punct de vedere financiar, economic si organizatoric.

Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizatii fara personalitate juridica este considerat persoana impozabila separata pentru acele activitati economice care nu sunt desfasurate in numele asocierii sau organizatiei respective.

Asocierile in participatiune constituite exclusiv din persoane impozabile romane nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere in scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul legii, sunt tratate drept asocieri in participatiune.


Norme metodologice:

In sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal, obtinerea de venituri de catre persoanele fizice din vanzarea locuintelor proprietate personala sau a altor bunuri care sunt folosite de catre acestea pentru scopuri personale, nu va fi considerata activitate economica, cu exceptia situatiilor in care se constata ca activitatea respectiva este desfasurata in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate in sensul art. 127 alin. (2) din Codul fiscal. Transferul bunurilor sau serviciilor achizitionate in scop personal de persoanele fizice in patrimoniul comercial in scopul utilizarii pentru desfasurarea de activitati economice, nu este o operatiune asimilata unei livrari de bunuri/prestari de servicii, efectuate cu plata, iar persoana fizica nu poate deduce taxa aferenta bunurilor/serviciilor respective prin aplicarea procedurii de ajustare prevazuta la art. 148 si 149 din Codul fiscal.

Nu sunt considerate activitati economice:

   a) acordarea de bunuri si/sau servicii in mod gratuit de organizatiile fara scop patrimonial;

   b) livrarea urmatoarelor obiecte de cult religios: vase liturgice, icoane metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, cruciulitele si medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios, calendarele religioase, produsele necesare exercitarii activitatii de cult religios precum tamaia, lumanarile, dar cu exceptia celor decorative si a celor pentru nunti si botezuri.

In sensul art. 127 alin. (4) din Codul fiscal, distorsiuni concurentiale rezulta atunci cand aceeasi activitate este desfasurata de mai multe persoane, dintre care unele beneficiaza de un tratament fiscal preferential, astfel incat contravaloarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate de acestea nu este grevata de taxa, fata de alte persoane care sunt obligate sa greveze cu taxa contravaloarea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii efectuate.

In situatia in care institutia publica desfasoara activitati pentru care este tratata ca persoana impozabila, institutia publica este considerata persoana impozabila numai in legatura cu partea din structura organizatorica prin care sunt realizate acele activitati.

In sensul art. 127 alin. (7) din Codul fiscal, persoana fizica devine persoana impozabila numai in cazul unei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.

In sensul art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, persoanele impozabile stabilite in Romania si aflate in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric pot opta sa fie tratate ca grup fiscal unic cu urmatoarele conditii:

   a) o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup fiscal; si

   b) optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin doi ani; si

   c) toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

Grupul fiscal se poate constitui din doua pana la cinci persoane impozabile.

Pana la data de 1 ianuarie 2009, grupul fiscal se poate constitui numai de catre persoane impozabile care sunt considerate mari contribuabili.

Se considera, conform alin. (1), in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi actionari.

In vederea implementarii grupului fiscal se depune la organul fiscal competent o cerere semnata de catre toti membrii grupului, care sa cuprinda urmatoarele:

   a) numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare in scopuri de TVA al fiecarui membru;

   b) elementele care sa demonstreze ca membrii sunt in stransa legatura in sensul alin. (2);

   c) numele membrului numit reprezentant.

Organul fiscal competent va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si va comunica acea decizie reprezentantului grupului precum si fiecarui organ fiscal in jurisdictia caruia se afla membrii grupului fiscal, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii mentionate la alin. (3).

Implementarea grupului fiscal va intra in vigoare in prima zi din cea de-a doua luna urmatoare datei deciziei mentionate la alin. (4).

Reprezentantul grupului va notifica organului fiscal competent oricare dintre urmatoarele evenimente:

   a) incetarea optiunii prevazute la alin. (1) de a forma un grup fiscal unic, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;

   b) neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2)-(4) care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie;

   c) numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;

   d) parasirea grupului fiscal de catre unul din membri, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;

   e) intrarea unui nou membru in grupul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;

In situatiile prevazute la alin. (8) lit. a) si b) organul fiscal competent va anula tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal astfel:

   a) in cazul prevazut la alin. (8) lit. a), de la data 1 a lunii urmatoare celei in care a incetat optiunea;

   b) in cazul prevazut la alin. (8) lit. b), de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a produs evenimentul care a generat aceasta situatie.

In situatiile prevazute la alin. (8) lit. c)-e) organul fiscal competent va lua o decizie oficiala in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii si va comunica aceasta decizie reprezentantului, precum si fiecarui organ competent responsabil pentru membrii grupului fiscal. Aceasta decizie va intra in vigoare din prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost transmisa reprezentantului. Pana la primirea deciziei, persoanele impozabile care au solicitat parasirea sau intrarea in grup a unui membru, sunt tratate ca grup fiscal unic format din membri care au depus initial optiunea de a fi tratati ca grup fiscal unic si au fost acceptati in acest sens de catre organul fiscal competent. In situatia in care se solicita numirea unui alt reprezentant al grupului, organul fiscal competent, anuleaza calitatea reprezentantului grupului fiscal si in aceeasi notificare va numi un alt reprezentant propus de membrii grupului.

Organul fiscal competent va putea in urma verificarilor efectuate:

   a) sa anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unui grup fiscal in cazul in care acea persoana nu mai intruneste criteriile de eligibilitate pentru a fi considerata un asemenea membru in termenii alin. (1). Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente;.

   b) sa anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grup fiscal in cazul in care acele persoane impozabile nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate un asemenea grup. Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente.

De la data implementarii grupului fiscal unic conform alin. (7):

   a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decat reprezentantul:

va raporta in decontul de taxa mentionat la art. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intra-comunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;

va trimite decontul sau de taxa reprezentantului, iar o copie a acestui document, organului fiscal de care apartine;

nu va plati nici o taxa datorata si nu va solicita nici o rambursare conform decontului sau de taxa.

   b) reprezentantul:

va raporta in propriul decont de taxa. mentionat in art. 1562 din Codul fiscal, orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intra-comunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;

va raporta intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti membrii ai grupului fiscal precum si rezultatele din propriului decont de taxa pentru perioada fiscala respectiva;

va depune la organul fiscal de care apartine toate deconturile de taxa ale membrilor precum si formularul de decont de taxa consolidat;

va plati sau, dupa caz, va cere rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.

Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:

   a) sa depuna declaratia recapitulativa pentru livrari si achizitii intracomunitare mentionata in art. 1564 din Codul fiscal, la organul fiscal de care apartine;

   b) sa se supuna controlului organului fiscal de care apartine;

   c) sa raspunda separat si in solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal.

In sensul art. 127 alin. (10) din Codul fiscal, prin persoane impozabile romane se intelege persoanele impozabile care sunt stabilite in Romania in sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Livrarea de bunuri

   Art. 128. Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.

Se considera ca o persoana impozabila, care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, in calitate de intermediar, intr-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea insasi, in conditiile stabilite prin norme.

Urmatoarele operatiuni sunt considerate, de asemenea, livrari de bunuri, in sensul alin. (1):

   a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, ca urmare a unui contract care prevede ca plata se efectueaza in rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing;

   b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, in urma executarii silite;

   c) trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, in conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, in schimbul unei despagubiri.

Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:

   a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

   b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

   c) preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta, altele decat bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei;

   d) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. 8 lit. a)-c).

Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevazut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.

In cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a bunului, chiar daca bunul este transportat direct beneficiarului final.

Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active si pasive, ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea, indiferent daca e facut cu plata sau nu ori ca aport in natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. Primitorul este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.

Nu constituie livrare de bunuri, in sensul alin. (1):

   a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, astfel cum sunt prevazute prin norme;

   b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, in conditiile stabilite prin norme;

   c) perisabilitatile, in limitele prevazute prin lege;

   d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;

   e) acordarea in mod gratuit de bunur 434g62e i ca mostre in cadrul campaniilor promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare, alte bunuri acordate in scopul stimularii vanzarilor;

   f) acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum si alte destinatii prevazute de lege, in conditiile stabilite prin norme.

Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri, in intelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana in contul acestora.

Este asimilat cu livrarea intracomunitara cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt stat membru, cu exceptia non-transferurilor prevazute la alin. (12).

Transferul prevazut la alin. (10) reprezinta expedierea sau transportul oricaror bunuri mobile corporale din Romania catre alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, pentru a fi utilizate in scopul desfasurarii activitatii sale economice.

In sensul prezentului titlu, nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din Romania in alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, pentru a fi utilizat in scopul uneia din urmatoarele operatiuni:

   a) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (5) privind vanzarea la distanta;

   b) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrarile cu instalare sau asamblare, efectuate de catre furnizor sau in numele acestuia;

   c) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat in teritoriul Comunitatii, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. d);

   d) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila, in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) cu privire la livrarile intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1) lit. a) si b) cu privire la scutirile pentru livrarile la export si la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) si m) cu privire la scutirile pentru livrarile destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale si fortelor NATO;

   e) livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate, in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrarii acestor bunuri;

   f) prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile, care implica lucrari asupra bunurilor corporale efectuate in statul membru in care se termina expedierea sau transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din Romania de la care fusesera expediate sau transportate initial;

   g) utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, in scopul prestarii de servicii in statul membru de destinatie, de catre persoana impozabila stabilita in Romania;

   h) utilizarea temporara a bunului respectiv, pentru o perioada care nu depaseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, in conditiile in care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, in vederea utilizarii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala de drepturi de import.

In cazul in care nu mai este indeplinita una din conditiile prevazute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din Romania in alt stat membru. In acest caz, transferul se considera efectuat in momentul in care conditia nu mai este indeplinita.

Prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot introduce masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (10)-(13).


Norme metodologice:

In sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal, preluarea de bunuri produse de catre o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, pentru a fi folosite in cursul desfasurarii activitatii sale economice sau pentru continuarea acesteia, nu se considera ca fiind o livrare de bunuri, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. Aceleasi prevederi se aplica si prestarilor de servicii.

In sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, transmiterea de bunuri efectuata pe baza unui contract de comision la cumparare sau la vanzare se considera livrare de bunuri atunci cand comisionarul actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului.

Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumparator si revanzator al bunurilor, indiferent daca actioneaza in contul vanzatorului sau cumparatorului, comitent, procedand astfel:

   a) primeste de la vanzator o factura sau orice alt document ce serveste drept factura emisa pe numele sau, si;

   b) emite o factura sau orice alt document ce serveste drept factura cumparatorului.

Prevederile alin. (2) se aplica sub denumirea de structura de comisionar in cazurile prevazute la pct. 19 alin. (3) si (4).

In sensul art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, activele corporale fixe de natura bunurilor de capital prevazute la art. 149 din Codul fiscal, casate inainte de expirarea duratei normale de functionare nu constituie livrare de bunuri, daca la achizitia sau, dupa caz, transformarea, modernizarea, fabricarea, constructia activelor respective, taxa a fost dedusa total sau partial sau nu a fost dedusa. Se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal, pentru activele corporale fixe de natura bunurilor de capital casate inainte de expirarea duratei normale de functionare, daca la achizitia sau, dupa caz, transformarea, modernizarea, fabricarea, constructia acestora taxa a fost dedusa total sau partial, si daca urmatoarele operatiuni au intervenit in legatura cu un bun de capital dupa data aderarii: achizitia sau, dupa caz fabricarea, constructia, prima utilizare dupa modernizare sau transformare.

In sensul art. 128 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite se considera livrare de bunuri numai daca debitorul executat silit este o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal.

In sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora este rezultatul unor operatiuni cum sunt de exemplu: divizarea, fuziunea, vanzarea, aportul in natura la capitalul social, prin care se realizeaza transferul de active si pasive indiferent daca e facut cu plata sau nu. Se considera transfer partial de active in sensul art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, transferul tuturor activelor investite intr-o anumita ramura a activitatii economice, ce constituie din punct de vedere tehnic o structura independenta, capabila sa efectueze activitati economice separate. De asemenea se considera ca transferul partial are loc si in cazul in care bunurile imobile in care sunt situate activele transferate de cedent nu sunt instrainate, ci realocate altor ramuri ale activitatii aflate in uzul cedentului.

Persoana impozabila care este beneficiarul transferului prevazut la alin. (7) este considerata ca fiind succesorul cedentului, indiferent daca este inregistrat in scopuri de taxa sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile si obligatiile cedentului, inclusiv cele privind livrarile catre sine prevazute la art. 128 alin. (4) din Codul fiscal, ajustarile deducerii prevazute la art. 148 si 149 din Codul fiscal. De asemenea beneficiarul poate prelua soldul sumei negative de taxa pentru care nu s-a solicitat rambursarea sau soldul taxei de plata catre bugetul de stat, daca respectivele drepturi si obligatii au fost cuprinse in contractul dintre parti. Daca beneficiarul transferului este o persoana, alta decat persoana impozabila, operatiunea de transfer constituie livrare de bunuri.

In sensul art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, prin cauze de forta majora se intelege:

   a) incendiu, dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale, cu exceptia situatiilor in care pagubele sunt imputabile;

   b) razboi, razboi civil, acte de terorism;

   c) orice evenimente care sunt astfel calificate prin Codul Civil, cu exceptia situatiilor in care pagubele sunt imputabile.

In sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se considera livrare de bunuri cu plata bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

   a) bunurile nu sunt imputabile;

   b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente;

   c) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic.

Pentru situatiile prevazute la alin. (9) lit. a) se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal, referitoare la ajustarea dreptului de deducere.

In sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal:

   a) bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala a bunurilor acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la Titlul II al Codului fiscal.

   b) Bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic se incadreaza in limita a 3 la mie din cifra de afaceri determinata potrivit art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.

   c) Prin bunuri acordate in mod gratuit potrivit destinatiilor prevazute de lege se inteleg destinatii cum sunt, de exemplu: masa calda pentru mineri, echipamentul de protectie, materiale igienico-sanitare acordate obligatoriu angajatilor in vederea prevenirii imbolnavirilor. Plafonul pana la care nu sunt considerate livrari de bunuri cu plata este cel prevazut prin actele normative care instituie acordarea acestor bunuri.

Incadrarea in plafoanele prevazute la alin. (11) lit. a)-c) se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste plafoane sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte actiuni prevazute prin legi, acordate in numerar. Depasirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plata si se colecteaza taxa, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor care depasesc plafoanele. Taxa colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a depus sau trebuie sa depuna situatiile financiare anuale.

In sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, transferul cuprinde operatiuni care nu presupun o tranzactie, deoarece nu implica decat persoana impozabila care realizeaza transportul sau expedierea de bunuri apartinand activitatii sale economice, dintr-un stat membru in alt stat membru, in vederea realizarii de activitati economice in statul membru de destinatie. In categoria transferurilor se cuprind operatiuni precum: transportul/expedierea din Romania a bunurilor importate de persoana impozabila in alt stat membru in lipsa unei tranzactii in momentul expedierii, transportul/expedierea de bunuri mobile corporale din Romania in alt stat membru in vederea constituirii unui stoc care urmeaza a fi vandut in respectivul stat membru, precum si alte operatiuni care initial au constituit nontransfer, dar ulterior s-au transformat in transfer. Transferul este o operatiune asimilata unei livrari intracomunitare cu plata de bunuri, fiind obligatoriu sa fie respectate toate conditiile si regulile aferente livrarilor intracomunitare, inclusiv cele referitoare la scutirea de taxa.

Nontransferul cuprinde si expedierea sau transportul de produse accizabile din Romania in alt stat membru, de catre persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau, in vederea efectuarii unei vanzari la distanta catre persoane neimpozabile din acel stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile.

Furnizarea de programe informatice software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care interzice copierea si distribuirea acestuia si care permite doar instalarea sa pe un anumit numar de statii de lucru, care este egal cu numarul de dischete sau de alte suporturi purtatoare de date furnizate, constituie livrare de bunuri, conform art. 128 din Codul fiscal. Programele informatice software standard reprezinta orice software produs ca un bun de folosinta generala care contine date pre-inregistrate, este comercializat ca atare si, dupa instalare si eventual o perioada scurta de training, poate fi utilizat in mod independent de catre clienti in formatul standard pentru aceleasi aplicatii si functii.


Codul fiscal:

Prestarea de servicii

   Art. 129. Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128.

O persoana impozabila, care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, ca intermediar in prestarea de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi aceste servicii, in conditiile stabilite prin norme.

Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:

   a) inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing;

   b) transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;

   c) angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;

   d) prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau in numele unei autoritati publice sau potrivit legii;

   e) servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:

   a) utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, in scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica sau pentru a fi puse la dispozitie, in vederea utilizarii in mod gratuit, altor persoane, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;

   b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in mod gratuit pentru uzul personal al angajatilor sai sau pentru uzul altor persoane.

Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata:

   a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economica a persoanei impozabile, ca parte a unei prestari de servicii efectuata in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, precum si pentru alte destinatii prevazute de lege, in conditiile stabilite prin norme;

   b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate in mod gratuit in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor;

   c) servicii prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

In cazul in care mai multe persoane impozabile, care actioneaza in nume propriu, intervin prin tranzactii succesive in cadrul unei prestari de servicii, se considera ca fiecare persoana a primit si a prestat in nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.

Prevederile art. 128 alin. (5) si (7) se aplica in mod corespunzator si prestarilor de servicii.


Norme metodologice:

Normele metodologice prevazute la pct. 6 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator si pentru prestarile de servicii prevazute la art. 129 alin. (2) din Codul fiscal

Daca in cursul derularii unui contract de leasing financiar intervine o cesiune intre utilizatori cu acceptul locatorului/finantatorului sau o cesiune a contractului de leasing financiar prin care se schimba locatorul/finantatorul, operatiunea nu constituie livrare de bunuri, considerand ca persoana care preia contractul de leasing continua persoana cedentului. Operatiunea este considerata in continuare prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing avand aceleasi obligatii ca si cedentul in ceea ce priveste taxa.

Este considerata prestare de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, intermedierea efectuata de o persoana care actioneaza in numele si in contul altei persoane atunci cand intervine intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. In sensul prezentelor norme, intermediarul care actioneaza in numele si in contul altei persoane este persoana care actioneaza in calitate de mandatar potrivit Codului comercial. In cazul in care mandatarul intermediaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, furnizorul/prestatorul efectueaza livrarea de bunuri/prestarea de servicii catre beneficiar, pentru care emite factura direct pe numele beneficiarului, iar mandatarul efectueaza o prestare de servicii, pentru care intocmeste factura de comision care reprezinta contravaloarea serviciului de intermediere prestat catre mandant, respectiv catre beneficiar sau, dupa caz, catre furnizor/prestator.

Emiterea de catre mandatar a unei facturi in numele sau catre cumparator, pentru livrarea de bunuri intermediata, este suficienta pentru a-l transforma in cumparator revanzator din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, astfel cum este prevazut la pct. 6 alin. (2)-(4). De asemenea, mandatarul devine din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata un cumparator revanzator, daca primeste de la vanzator o factura intocmita pe numele sau.

Prevederile alin. (4) sunt aplicabile si in cazul in care mandatarul intermediaza o prestare de servicii.

Prevederile pct. 6 alin. (11) si (12) se aplica, dupa caz, si pentru prevederile art. 129 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal.

Prevederile pct. 6. alin. (6) si (7) se vor aplica corespunzator si pentru prevederile art. 129 alin. (7) din Codul fiscal.

Transferul cu plata al unui sportiv de la un club la un alt club este considerata o prestare de servicii cu plata in sensul art. 129 din Codul fiscal. Sumele platite drept compensatie pentru incetarea contractului sau drept penalitati pentru neindeplinirea unor obligatii prevazute de partile contractante, nu sunt considerate prestari de servicii efectuate cu plata.

In sensul art. 129 din Codul fiscal, sunt considerate prestari de servicii urmatoarele:

   a) furnizarea de programe informatice software standard prin internet sau prin orice alta retea electronica si care este in principal automatizata necesitand interventie umana minima, fiind un serviciu furnizat pe cale electronica, conform art. 1251 alin. (1) pct. 26 din Codul fiscal;

   b) furnizarea de licente in cadrul unui contract de licenta privind programele informatice software, care permite clientului instalarea programului software pe diverse statii de lucru, impreuna cu furnizarea de programe software standard pe discheta sau pe un alt purtator de date, conform art. 129 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal.

   c) furnizarea de programe informatice software personalizat, chiar si in cazul in care programul software este furnizat pe discheta sau pe un alt purtator de date. Programul software personalizat reprezinta orice program software creat sau adaptat nevoilor specifice ale clientilor, conform cerintelor exprimate de acestia.


Codul fiscal:

Schimbul de bunuri sau servicii

   Art. 130. - In cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii in schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata.


Norme metodologice:

Operatiunile prevazute la art. 130 din Codul fiscal, includ orice livrari de bunuri/prestari de servicii a caror plata se realizeaza printr-o alta livrare/prestare, precum:

   a) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a serviciului de prelucrare/obtinere a produselor agricole;

   b) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii.

Fiecare operatiune din cadrul schimbului este tratata separat aplicandu-se prevederile prezentului titlu in functie de calitatea persoanei care realizeaza operatiunea, cotele si regulile aplicabile fiecarei operatiuni in parte.


Codul fiscal:

Achizitiile intracomunitare de bunuri

   Art. 1301. Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:

   a) utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);

   b) preluarea de catre fortele armatei romane, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g).

Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata in Romania, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.

Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul. Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romania pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate.

Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot reglementa masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a).


Norme metodologice:

Art. 1301 alin. (1) din Codul fiscal, este definitia 'in oglinda' a definitiei livrarii intracomunitare de bunuri prevazuta la art. 128 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv daca in statul membru din care incepe expedierea sau transportul bunurilor are loc o livrare intracomunitara de bunuri, intr-un alt stat membru are loc o achizitie intracomunitara de bunuri in functie de locul acestei operatiuni stabilit conform prevederilor de la art. 1321 din Codul fiscal.

Prevederea de la art. 1301 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal este prevederea 'in oglinda' a celei de la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, cu privire la transferul bunurilor din Romania intr-un alt stat membru. Atunci cand un bun intra in Romania in aceste conditii, persoana impozabila trebuie sa analizeze daca din punct de vedere al legislatiei romane operatiunea ar fi constituit un transfer de bunuri daca operatiunea s-ar fi realizat din Romania in alt stat membru. In acest caz, transferul bunurilor din alt stat membru in Romania da nastere unei operatiuni asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata.

Tratarea acestor transferuri ca si achizitii intracomunitare nu depinde de tratamentul aplicat pentru acelasi transfer in statul membru de origine.

Prevederile art. 1301 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal se aplica bunurilor achizitionate de fortele armate romane in alt stat membru, in situatia in care aceste bunuri, dupa ce au fost folosite de fortele armate, sunt expediate in Romania.

In sensul art. 1301 alin. (3) din Codul fiscal este considerata a fi efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare in tara ar fi fost asimilata unei livrari de bunuri cu plata.

Conform art. 1301 alin. (4) din Codul fiscal, daca o persoana juridica neimpozabila din Romania importa bunuri in alt stat membru, pe care apoi le transporta/expediaza in Romania, operatiunea respectiva este asimilata unei achizitii intracomunitare cu plata in Romania, chiar daca taxa aferenta importului a fost platita in statul membru de import. In temeiul dovezii achitarii taxei aferente achizitiei intracomunitare in Romania, persoana juridica neimpozabila poate solicita statului membru de import restituirea taxei achitate pentru import. In cazul invers, cand o persoana juridica neimpozabila stabilita in alt stat membru, importa bunuri in Romania, pe care apoi le transporta/expediaza in alt stat membru, poate solicita in Romania restituirea taxei achitate pentru importul respectiv, daca face dovada ca achizitia intracomunitara a bunurilor a fost supusa taxei in celalalt stat membru.

Nu este asimilata unei achizitii intracomunitare efectuate cu plata, utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila in vederea efectuarii unei vanzari la distanta catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, de produse accizabile transportate sau expediate din alt stat membru de persoana impozabila sau de alta persoana, in numele acesteia.


Codul fiscal:

Locul livrarii de bunuri

   Art. 132. Se considera a fi locul livrarii de bunuri:

   a) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza in afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;

   b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj;

   c) locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;

   d) locul de plecare a transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii, daca:

partea transportului de pasageri efectuata in interiorul Comunitatii reprezinta partea transportului, efectuata fara nici o oprire in afara Comunitatii, intre locul de plecare si locul de sosire ale transportului de pasageri;

locul de plecare a transportului de pasageri reprezinta primul punct de imbarcare a pasagerilor in interiorul Comunitatii, eventual dupa o oprire in afara Comunitatii;

locul de sosire a transportului de pasageri reprezinta ultimul punct de debarcare prevazut in interiorul Comunitatii pentru pasagerii care s-au imbarcat in interiorul Comunitatii, eventual inainte de o oprire in afara Comunitatii;

   e) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de energie electrica, catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii se considera locul unde comerciantul persoana impozabila este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, in absenta unui astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita. Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala in ceea ce priveste cumpararile de gaz si energie electrica o reprezinta revanzarea de astfel de produse si al carei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;

   f) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de energie electrica, in situatia in care o astfel de livrare nu se regaseste la lit. e), locul livrarii reprezinta locul in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv gazul natural sau energia electrica. In situatia in care bunurile nu sunt consumate de cumparator, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizata de gaz sau energie electrica se considera ca fiind utilizata si consumata la locul in care noul cumparator este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile. In absenta unui astfel de sediu, se considera ca acesta a utilizat si a consumat bunurile in locul in care isi are domiciliul sau resedinta sa obisnuita.

Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), in cazul unei vanzari la distanta care se efectueaza dintr-un stat membru spre Romania, locul livrarii se considera in Romania daca livrarea este efectuata catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de derogarea de la art. 126 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila si daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) valoarea totala a vanzarilor la distanta al caror transport sau expediere in Romania se realizeaza de catre un furnizor, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste prin norme; sau

   b) furnizorul a optat in statul membru din care se transporta bunurile pentru considerarea vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru in Romania, ca avand loc in Romania.

Locul livrarii este intotdeauna in Romania, in cazul vanzarilor la distanta de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru catre persoane neimpozabile din Romania, altele decat persoanele juridice neimpozabile, fara sa se aplice plafonul prevazut la alin. (2) lit. a).

Derogarea prevazuta la alin. (2) nu se aplica vanzarilor la distanta efectuate din alt stat membru in Romania:

   a) de mijloace de transport noi;

   b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau in numele acestuia;

   c) de bunuri taxate in statul membru de plecare, conform regimului special prevazut la art. 26 (a) din Directiva a 6-a privind bunurile second-hand, operele de arta, obiectele de colectie si antichitatile, astfel cum sunt definite la art. 1522 alin. (1);

   d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate;

   e) de produse accizabile, livrate catre persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile.

Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrarii pentru vanzarile la distanta efectuate din Romania catre alt stat membru se considera in acest alt stat membru, in cazul in care livrarea este efectuata catre o persoana care nu ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de statul membru in care se incheie transportul sau expedierea, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) valoarea totala a vanzarilor la distanta, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din Romania catre un anumit stat membru, in anul calendaristic in care are loc o anumita vanzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vanzari la distanta, sau in anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vanzari la distanta, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata din statul membru respectiv, astfel de vanzari avand locul livrarii in statul respectiv; sau

   b) furnizorul a optat in Romania pentru considerarea tuturor vanzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din Romania intr-un anumit stat membru, ca avand loc in respectivul stat membru. Optiunea se exercita in conditiile stabilite prin norme si se aplica tuturor vanzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, in anul calendaristic in care se exercita optiunea si in urmatorii doi ani calendaristici.

In cazul vanzarilor la distanta de produse accizabile efectuate din Romania catre persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decat persoanele juridice neimpozabile, locul livrarii este intotdeauna in celalalt stat membru.

Derogarea prevazuta la alin. (5) nu se aplica vanzarilor la distanta efectuate din Romania catre un alt stat membru:

   a) de mijloace de transport noi;

   b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;

   c) de bunuri taxate in Romania, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, prevazut la art. 1522;

   d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate;

   e) de produse accizabile, livrate catre persoane juridice neimpozabile si persoane impozabile.

In aplicarea alin. (2)-(7), atunci cand o vanzare la distanta presupune expedierea sau transportul bunurilor vandute dintr-un teritoriu tert si importul de catre furnizor intr-un stat membru, altul decat statul membru in care se expediaza sau se transporta in vederea livrarii acestora catre client, se va considera ca bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru in care se efectueaza importul.


Norme metodologice:

In sensul art. 132 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal bunurile sunt considerate a fi transportate de furnizor, de cumparator, sau de un tert care actioneaza in numele si in contul unuia dintre acestia, daca potrivit intelegerii dintre partile contractante ori furnizorul ori cumparatorul este persoana insarcinata sa realizeze transportul. Terta persoana care realizeaza transportul in numele si in contul furnizorului sau al cumparatorului este transportatorul, sau o alta persoana cu care furnizorul sau cumparatorul incheie contractul de transport.

Conform art. 132 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, locul livrarii este locul unde bunurile sunt puse la dispozitia cumparatorului in cazul in care bunurile nu sunt transportate sau expediate. In categoria bunurilor care nu sunt transportate sau expediate se cuprind bunurile imobile, precum si orice alte bunuri mobile corporale care desi sunt livrate, intre vanzator si cumparator nu exista relatie de transport. Exemplu: o persoana impozabila A stabilita in Romania livreaza bunuri unei alte persoane impozabile B stabilite in alt stat membru sau in Romania. Bunurile sunt transportate direct la C, o alta persoana care cumpara bunurile de la B. In primul caz, contractul de transport este incheiat intre A si B, persoana obligata sa realizeze transportul fiind A sau B. Pe relatia A-B se considera o livrare cu transport, iar pe relatia B-C, se considera o livrare fara transport. In al doilea caz, daca contractul de transport este incheiat intre B si C, pe relatia A-B se considera o livrare fara transport, locul livrarii fiind locul unde bunurile sunt puse la dispozitia lui B, iar in relatia B-C se considera o livrare cu transport, locul livrarii fiind locul unde incepe transportul, respectiv in statul membru al furnizorului A.

In sensul art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, echivalentul in lei al plafonului de 35.000 de EURO pentru vanzarile la distanta se stabileste pe baza cursului valutar de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a anului calendaristic precedent si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5, si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5. Plafonul pentru vanzari la distanta se calculeaza pe fiecare an calendaristic.

In cazul in care vanzarile la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania depasesc plafonul prevazut la alin (1), se considera ca toate vanzarile la distanta efectuate de furnizor din acel stat membru in Romania au loc in Romania pe perioada ramasa din anul calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru anul calendaristic urmator. Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru potrivit art. 150 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, care trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal la depasirea plafonului calculat conform alin. (4) si (5). Inregistrarea ramane valabila pana la 31 decembrie al anului calendaristic urmator celui in care furnizorul a depasit plafonul pentru vanzari la distanta in Romania, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3).

In cazul in care plafonul prevazut la alin. (1) este depasit si in anul calendaristic urmator se aplica prevederile alin. (2) referitoare la locul acestor vanzari.

La calculul plafonului prevazut la alin. (1) se iau in considerare:

   a) valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor dintr-un anumit stat membru in Romania, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri care au fost livrate dintr-un teritoriu tert si care sunt considerate ca au fost livrate in Romania din statul membru de import in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal.

   b) valoarea vanzarii la distanta ce conduce la depasirea plafonului.

La calculul plafonului prevazut la alin. (1) nu se iau in considerare:

   a) valoarea vanzarilor la distanta de bunuri accizabile;

   b) valoarea oricarei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi;

   c) valoarea oricarei livrari de bunuri cu instalare sau montare, efectuata in Romania de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia conform art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

   d) valoarea oricarei livrari efectuate de furnizor in statul membru de plecare in cadrul tranzactiei supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati prevazute la art. 1522 din Codul fiscal;

   e) valoarea oricarei livrari de energie electrica si de gaz natural, distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural, conform art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.

Furnizorul unei vanzari la distanta in Romania poate opta in statul membru in care este stabilit sa schimbe locul livrarii in Romania pentru toate vanzarile sale la distanta din acel stat membru in Romania. Optiunea se comunica si organelor fiscale competente din Romania printr-o scrisoare recomandata in care furnizorul va specifica data de la care intentioneaza sa aplice optiunea. Persoana obligata la plata taxei este furnizorul din alt stat membru potrivit art. 150 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, care trebuie sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal inainte de prima livrare care va fi realizata ulterior exprimarii optiunii. Inregistrarea ca urmare a optiunii ramane valabila pana la 31 decembrie al celui de-al doilea an calendaristic urmator celui in care furnizorul si-a exercitat optiunea, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (7).

Daca plafonul prevazut la alin. (1) este depasit in cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevazut la alin. (6), se aplica prevederile alin. (2)-(5) in privinta locului pentru vanzarile la distanta in Romania.

Vanzarea la distanta are loc intr-un stat membru, altul decat Romania, conform art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, daca valoarea totala a vanzarilor la distanta efectuate de furnizorul din Romania depaseste plafonul vanzarilor la distanta stabilit de statul membru de destinatie, care poate sa difere de cel stabilit la alin. (1), valabil pentru Romania, sau in cazul in care furnizorul si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (5). Plafonul pentru vanzari la distanta se calculeaza pe fiecare an calendaristic, in sensul art. 132 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele din alt stat membru care nu comunica furnizorului din Romania un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, sunt persoanele care beneficiaza in statul lor membru de derogarea prevazuta la art. 28 a(1a)(b) din Directiva a 6-a, al carei echivalent in Codul fiscal este art. 126 alin. (4).

In cazul in care furnizorul depaseste plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de statul membru de destinatie, se considera ca toate vanzarile la distanta efectuate de furnizorul din Romania in statul membru de destinatie au loc in acel stat membru pentru perioada ramasa din anul calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru anul calendaristic urmator. Daca se depaseste plafonul si in anul urmator, se aplica aceleasi reguli referitoare la locul acestor vanzari. Furnizorii trebuie sa comunice printr-o scrisoare recomandata transmisa catre organul fiscal competent din Romania, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in alt stat membru pentru vanzari la distanta ca urmare a depasirii plafonului pentru vanzari la distanta din alt stat membru, locul acestor livrari nemaifiind in Romania ci in statul membru in care s-a depasit plafonul.

La calculul plafonului pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru se iau in considerare:

   a) valoarea tuturor vanzarilor la distanta efectuate de un furnizor din Romania catre un anumit stat membru, inclusiv valoarea vanzarilor de bunuri expediate dintr-un teritoriu tert si importate in Romania, care se considera ca au fost expediate din Romania, in conditiile art. 132 alin. (8) din Codul fiscal;

   b) valoarea vanzarii care conduce la depasirea plafonului in celalalt stat membru.

La calculul plafonului pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru nu se iau in considerare:

   a) valoarea vanzarilor la distanta de bunuri accizabile;

   b) valoarea oricarei livrari intracomunitare de mijloace de transport noi;

   c) valoarea livrarilor de bunuri cu instalare, efectuate in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia;

   d) valoarea oricarei livrari efectuate de un furnizor din Romania in cadrul unei tranzactii supuse regimului special al marjei profitului pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform art. 1522 din Codul fiscal.

   e) valoarea oricarei livrari de energie electrica si de gaz natural distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural.

Furnizorul poate opta sa schimbe locul livrarii intr-un alt stat membru pentru toate vanzarile sale la distanta efectuate din Romania catre acel stat membru. Optiunea se comunica printr-o scrisoare recomandata transmisa catre organul fiscal competent din Romania si se exercita de la data trimiterii scrisorii recomandate, ramanand valabila pana la 31 decembrie al celui de-al doilea an calendaristic urmator celui in care furnizorul si-a exercitat optiunea, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (13).

Daca plafonul pentru vanzari la distanta realizate de furnizori din Romania in alt stat membru) este depasit si in cel de-al doilea an calendaristic consecutiv prevazut la alin. (12), se aplica prevederile alin. (9)-(11) pentru locul vanzarilor la distanta In celalalt stat membru.


Codul fiscal:

Locul achizitiei intracomunitare de bunuri

   Art. 1321. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

In cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, prevazute la art. 126 alin. (3) lit. a), daca cumparatorul ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA valabil, emis de autoritatile unui stat membru, altul decat cel in care are loc achizitia intracomunitara, conform alin. (1), locul respectivei achizitii intracomunitare se considera in statul membru care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Daca o achizitie intracomunitara a fost supusa la plata taxei in alt stat membru, conform alin. (1), si in Romania, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce in mod corespunzator in Romania.

Prevederile alin. (2) nu se aplica daca cumparatorul face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata taxei pe valoarea adaugata in statul membru in care are loc achizitia intracomunitara, conform alin. (1).

Achizitia intracomunitara de bunuri efectuata, conform alin. (1), in cadrul unei operatiuni triunghiulare in alt stat membru decat Romania, de catre cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art. 153, se va considera ca a fost supusa la plata taxei pe valoarea adaugata in acel alt stat membru, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

   a) cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art. 153, face dovada ca a efectuat achizitia intracomunitara in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul, care este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru unde este stabilit, a fost desemnat ca persoana obligata la plata taxei aferente;

   b) obligatiile privind declararea acestor operatiuni, stabilite prin norme, au fost indeplinite de catre cumparatorul revanzator, inregistrat in scopuri de TVA in Romania, in conformitate cu art. 153.


Norme metodologice

Conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, locul unei achizitii intracomunitare de bunuri este intotdeauna in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor. In cazul in care, conform art. 132 alin. (2) din Codul fiscal, cumparatorul furnizeaza un cod de inregistrare in scopuri de TVA dintr-un alt stat membru, decat cel in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor, se aplica reteaua de siguranta, respectiv achizitia intracomunitara se considera ca are loc si in statul membru care a furnizat codul de inregistrare in scopuri de TVA si in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.

In sensul art. 1321 alin. (3) din Codul fiscal, daca cumparatorul face dovada ca a supus la plata taxei achizitia intracomunitara si in statul membru in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor si in statul membru care a furnizat un cod de inregistrare in scopuri de TVA, acesta poate solicita restituirea taxei achitate in statul membru care a furnizat codul de inregistrare in scopuri de TVA. Restituirea taxei aferente achizitiei intracomunitare se realizeaza astfel:

   a) in cazul persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, prin inregistrarea cu semnul minus in decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal a achizitiei intracomunitare si a taxei aferente;

   b) in cazul persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, restituirea taxei se realizeaza conform normelor procedurale in vigoare.

Exemplu: o persoana impozabila din Romania inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal, achizitioneaza in Ungaria (locul unde se incheie transportul bunurilor) bunuri livrate din Franta. Persoana respectiva nu este inregistrata in Ungaria in scopuri de TVA, dar comunica furnizorului din Franta codul sau de inregistrare in scopuri de TVA din Romania, pentru a beneficia de scutirea de taxa aferenta livrarii intracomunitare realizata de furnizorul din Franta. Dupa inregistrarea in scopuri de TVA in Ungaria si plata TVA aferenta achizitiei intracomunitare conform art. 1321 alin. (1) din Codul fiscal, persoana respectiva poate solicita restituirea taxei platite in Romania aferente achizitiei intracomunitare, care a avut loc si in Romania conform art. 1321 alin. (2) din Codul fiscal.

In conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (4) din Codul fiscal, in cazul in care pana la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru achizitia intracomunitara efectuata in statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 1321 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata TVA in statul membru unde se incheie expedierea sau transportul bunurilor, nu se mai aplica prevederile art. 1321 alin. (2) din Codul fiscal.

Obligatiile prevazute la art. 1321 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal sunt stabilite la pct. 2 alin. (15).


Codul fiscal:

Locul prestarii de servicii

   Art. 133. Locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.

Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

   a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile;


Norme metodologice:

Transferul de sportivi de la un club din Romania la un club din alta tara are locul la locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.

Prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g) pct. 1-8, 13 si 14 din Codul fiscal realizata de un prestator stabilit in Comunitate catre o persoana neimpozabila stabilita in Comunitate, au locul la locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.

Operatiunile de leasing sau inchiriere de mijloace de transport prestate de un prestator stabilit in Comunitate catre un beneficiar stabilit in Comunitate au locul la locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.

In sensul art. 133 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, serviciile legate de bunurile imobile cuprind operatiuni precum:

   a) lucrarile de constructii-montaj, transformare, finisare, instalare, reparatii, intretinere, curatare si demolare efectuate asupra unui bun imobil prin natura sa, precum si orice operatiune ce se efectueaza in legatura cu livrarea de bunuri mobile si incorporarea acestora intr-un bun imobil astfel incat bunurile mobile devin bunuri imobile prin natura lor;

   b) studiile si activitatile de supervizare, care fac parte in mod obisnuit din ocupatia arhitectilor, supervizorilor sau inginerilor si care au ca obiectiv pregatirea si coordonarea unei activitati prevazute la lit. a);

   c) activitatile de evaluare a unui bun imobil;

   d) punerea la dispozitie de spatii de parcare;

   e) punerea la dispozitie de spatii de depozitare a bunurilor;

   f) serviciile de cazare si punerea la dispozitie de spatii de camping;

   g) inchirierea de seifuri ce sunt bunuri imobile prin natura lor;

   h) operatiunile de inchiriere, arendare, concesionare sau leasing a bunurilor imobile;

   i) serviciile de administrare a bunurilor imobile prin natura lor;

   j) acordarea accesului si drepturilor de folosinta pentru cai rutiere si structuri care fac parte din acestea, ca de exemplu poduri si tuneluri.


Codul fiscal:

   b) locul unde se efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport, altele decat cele de transport intracomunitar de bunuri;


Norme metodologice:

In sensul art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, locul prestarii pentru serviciile ce constau in transportul de bunuri, altele decat transportul intracomunitar de bunuri si transportul de persoane, este locul in care se efectueaza transportul in functie de distantele parcurse.

Transporturile nationale de bunuri sau persoane sunt transporturile pentru care atat punctul de plecare, cat si punctul de sosire se afla in Romania. Locul prestarii transporturilor nationale de bunuri si de persoane este in Romania.

Transporturile internationale de bunuri sunt transporturile care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire in afara Comunitatii, fie ambele puncte sunt situate in afara Comunitatii, dar transportul tranziteaza Romania. Transporturile internationale de persoane sunt transporturile care au fie punctul de plecare, fie punctul de sosire in afara tarii, fie ambele puncte sunt situate in afara tarii, dar transportul tranziteaza Romania. Locul prestarii serviciilor internationale de transport de bunuri sau persoane este considerat a fi in Romania pentru partea din parcursul efectuat in interiorul tarii, denumita traseu national.

Pentru transportul international de bunuri sau de persoane, partea din parcursul efectuat in Romania este parcursul efectuat intre locul de plecare si locul de sosire al transportului de bunuri sau de persoane, determinata dupa cum urmeaza:

   a) pentru transporturile care au punctul de plecare in Romania, locul de plecare este considerat a fi locul unde incepe transportul bunurilor sau primul punct de imbarcare al pasagerilor, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere al frontierei dinspre Romania in strainatate;

   b) pentru transporturile care au punctul de plecare in afara Romaniei si punctul de sosire in Romania, locul de plecare este punctul de trecere al frontierei din strainatate spre Romania, iar locul de sosire este primul loc de destinatie al bunurilor in Romania sau ultimul punct de debarcare a pasagerilor care au fost imbarcati in afara Romaniei;

   c) pentru transporturile care tranziteaza Romania, fara a avea nici punctul de plecare, nici punctul de sosire in Romania, locul de plecare este considerat a fi locul de trecere a frontierei dinspre strainatate in Romania, iar locul de sosire este considerat a fi punctul de trecere a frontierei dinspre Romania in strainatate;

   d) in cazurile prevazute la lit. a)-c), pentru pasagerii care s-au imbarcat si debarcat in interiorul tarii, calatorind cu un mijloc de transport in trafic international, partea de transport dintre locul de imbarcare si locul de debarcare pentru acesti pasageri se considera a fi transport national.

Facturile sau alte documente legal aprobate pentru transportul international se emit pentru parcursul integral, fara a fi necesara separarea contravalorii traseului national si a celui international. Orice scutire de taxa pentru servicii de transport prevazuta de art. 143 sau art. 144 din Codul fiscal se acorda pentru parcursul efectuat in interiorul tarii, in timp ce distanta parcursa in afara tarii se considera ca nu are locul prestarii in Romania si nu se datoreaza taxa. Persoana care efectueaza servicii de transport international beneficiaza de dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor de bunuri si/sau servicii si pentru partea din transport care nu are locul prestarii in Romania, in baza art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.


Codul fiscal:

   c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri. Prin exceptie, in cazul in care serviciul de transport este prestat unui client care, pentru prestarea respectiva, furnizeaza un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului, se considera ca transportul are loc in statul membru care a atribuit codul de inregistrare in scopuri de TVA. Prin transport intracomunitar de bunuri se intelege orice transport de bunuri ale carui:

loc de plecare si loc de sosire sunt situate in doua state membre diferite; sau

loc de plecare si loc de sosire sunt situate in acelasi stat membru, dar transportul este efectuat in legatura directa cu un transport intracomunitar de bunuri.


Norme metodologice:

Locul de plecare al transportului intracomunitar de bunuri este locul de unde incepe transportul bunurilor, fara a se tine cont de distanta parcursa pana la locul in care se afla bunurile. Locul de sosire este locul in care se incheie transportul bunurilor.

Transportul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, al carui loc de plecare si loc de sosire sunt situate in Romania, direct legat de un transport intracomunitar de bunuri al carui loc de plecare sau loc de sosire sunt situate in Romania, reprezinta un transport asimilat transportului intracomunitar de bunuri;

Este considerat un transport intracomunitar de bunuri in sensul art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul ce urmeaza unui transport prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, al carui loc de sosire este situat in Romania, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) contractul sau orice alt document aferent acestui transport trebuie sa existe in momentul incheierii transportului prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;

   b) persoana care efectueaza transportul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, trebuie sa actioneze in contul persoanei care comanda sau realizeaza transportul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;

   c) bunurile vor ramane in aceeasi stare in care au fost introduse in Romania pana la incheierea transportului.

Este considerat un transport intracomunitar de bunuri in sensul art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul ce precede unui transport prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, al carui loc de sosire este situat in afara Romaniei in alt stat membru, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) contractul sau orice alt document aferent transportului prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, trebuie sa existe in momentul incheierii transportului prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal;

   b) persoana care efectueaza transportul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, trebuie sa actioneze in contul persoanei care comanda sau realizeaza transportul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;

   c) bunurile vor parasi Romania in aceeasi stare in care erau la inceperea transportului prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal.

Este considerat un transport intracomunitar de bunuri in sensul art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, transportul situat intre doua transporturi prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

   a) contractul sau orice alt document aferent transportului prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal, trebuie sa existe in momentul incheierii transportului prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal;

   b) persoana care efectueaza transportul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 2 din Codul fiscal, trebuie sa actioneze in contul persoanei care comanda sau realizeaza transportul prevazut la art. 133 alin. (2) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal;

   c) bunurile vor ramane in aceeasi stare in care au fost introduse in Romania.


Codul fiscal:

Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

   Art. 1341. Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.

Pentru livrarile de bunuri in baza unui contract de consignatie sau in cazul operatiunilor similare, cum ar fi stocurile la dispozitia clientului, livrarile de bunuri in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, astfel cum sunt definite prin norme, se considera ca bunurile sunt livrate la data la care consignatarul sau, dupa caz, beneficiarul devine proprietar al bunurilor.

Pentru livrarile de bunuri imobile, faptul generator intervine la data la care sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator.Pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, faptul generator ia nastere la data emiterii situatiilor de lucrari sau, dupa caz, la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.


Norme metodologice:

Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. In sensul titlului VI din Codul fiscal, contractul de consignatie reprezinta un contract prin care consignantul se angajeaza sa livreze bunuri consignatarului, pentru ca acesta din urma sa gaseasca un cumparator pentru aceste bunuri. Consignatarul actioneaza in nume propriu dar in contul consignantului cand livreaza bunurile catre cumparatori.

Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca transferul proprietatii bunurilor a avut loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar. Bunurile transmise in vederea verificarii conformitatii sunt bunurile oferite de furnizor clientilor, acestia avand dreptul fie sa le achizitioneze, fie sa le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate in vederea testarii este un contract provizoriu prin care vanzarea efectiva a bunurilor este conditionata de obtinerea de rezultate satisfacatoare in urma testarii de catre clientul potential, testare ce are scopul de a stabili ca bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv.

Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispozitia clientului reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului, prin care transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit, in principal pentru a le utiliza in procesul de productie.


Codul fiscal:

Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

   Art. 1342. Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:

   a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;

   b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora;

   c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare.

Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa

   Art. 1343. - Prin derogare de la prevederile art. 1342, in cazul unei livrari intracomunitare de bunuri, scutita de taxa conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura pentru intreaga contravaloare a livrarii in cauza, dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.

Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri

   Art. 135. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se face achizitia.

In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre persoana care efectueaza achizitia, pentru intreaga contravaloare a livrarii de bunuri, dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.


Norme metodologice:

Exista o relatie clara intre faptul generator in cazul unei livrari de bunuri si faptul generator in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, care intervin in acelasi moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri. Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ in declaratia recapitulativa pentru astfel de livrari, in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in Romania, momentul exigibilitatii a fost stabilit fie in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, fie la data facturii, daca aceasta factura este emisa pentru intreaga contravaloare, atat pentru livrarile intracomunitare, cat si pentru achizitiile intracomunitare.

Exemplul 1. Factura pentru livrarea intracomunitara este emisa integral ulterior datei de 15 a lunii urmatoare celei in care se efectueaza livrarea.


Alt stat membru Romania
----- ----- ----- -------
Livrare intra-comunitara, Achizitie intra-comunitara,
scutita de TVA supusa TVA si taxabila

Data livrarii: 25/06/2007 Data achizitiei intra-comunitare: 25/06/2007
Data facturii: 20/07/2007
Faptul generator: 25/06/2007 Faptul generator: 25/06/2007
Exigibilitatea: 15/07/2007 Exigibilitatea: 15/07/2007
---------- ----------
Livrarea este inclusa in declaratia Achizitia intracomunitara se evidentiaza in
recapitulativa aferenta trimestrului decontul de TVA pentru luna iulie 2007
trei al anului 2007 (sau pentru trimestrul trei al anului 2007),
precum si in declaratia recapitulativa
aferenta trimestrului trei al anului 2007


Exemplul 2. Factura pentru livrarea intracomunitara este emisa anterior datei de 15 a lunii urmatoare celei in care se efectueaza livrarea.


Alt stat membru Romania
----- ----- ----- -------
Livrare intracomunitara Achizitie intracomunitara
scutita de TVA supusa TVA si taxabila

Data livrarii: 25/06/2007 Data achizitiei intracomunitare: 25/06/2007
Data facturii: 29/06/2007
Faptul generator: 25/06/2007 Faptul generator: 25/06/2007
Exigibilitatea: 29/06/2007 Exigibilitatea: 29/06/2007
---------- ----------
Livrarea este inclusa in declaratia Achizitia intracomunitara se evidentiaza
recapitulativa aferenta trimestrului in decontul de TVA pentru luna iunie 2007
doi al anului 2007 (sau pentru trimestrul doi al anului 2007),
precum si in declaratia recapitulativa
aferenta trimestrului doi al anului 2007Codul fiscal:

Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii

   Art. 137. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:

   a) pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, altele decat cele prevazute la lit. b) si c), din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni;

   b) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (3) lit. c), compensatia aferenta;

   c) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (4) si (5), pentru transferul prevazut la art. 128 alin. (10) si pentru achizitiile intracomunitare considerate ca fiind cu plata si prevazute la art. 1301 alin. (2) si (3), pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii. In cazul in care bunurile reprezinta active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste conform procedurii stabilite prin norme;

   d) pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabila pentru realizarea prestarii de servicii;

   e) in cazul schimbului prevazut la art. 130 si, in general, atunci cand plata se face partial ori integral in natura sau atunci cand valoarea platii pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor stabilita, baza de impozitare se considera ca fiind valoarea normala pentru respectiva livrare/prestare. Este considerata ca valoare normala a unui bun/serviciu tot ceea ce un cumparator, care se afla in stadiul de comercializare unde este efectuata operatiunea, trebuie sa plateasca unui furnizor/prestator independent in interiorul tarii, in momentul in care se realizeaza operatiunea, in conditii de concurenta, pentru a obtine acelasi bun/serviciu.

Baza de impozitare cuprinde urmatoarele:

   a) impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata;

   b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cauza, se considera cheltuieli accesorii.


Norme metodologice:

Potrivit art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, subventiile primite de la bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Comunitar, legate direct de pretul bunurilor livrate si/sau al serviciilor prestate, se includ in baza de impozitare. Se considera ca subventiile sunt legate direct de pret daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   a) suma subventiei sa depinda de volumul bunurilor livrate/serviciilor prestate;

   b) suma subventiei sa poata fi determinata inainte de desfasurarea activitatii.

Nu intra in baza de impozitare a taxei subventiile sau alocatiile primite de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau de la bugetul Comunitar care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), cum sunt: subventiile pentru acoperirea cheltuielilor de transport public local, subventiile acordate pentru efectuarea de investitii proprii.

Baza de impozitare pentru uniformele de serviciu, echipamentul de lucru si/sau de protectie acordat salariatilor este constituita din contravaloarea care este suportata de salariati. Daca echipamentul de lucru si/sau de protectie nu este suportat de salariati, operatiunea nu constituie livrare de bunuri in sensul art. 128 alin. (1) din Codul fiscal. Pentru partea din contravaloarea uniformelor de serviciu, echipamentelor de lucru si/sau de protectie acordat salariatilor, care este suportata de angajator, acesta isi pastreaza dreptul de deducere in conditiile art. 145 din Codul fiscal.

In sensul art. 137 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal baza de impozitare pentru active corporale fixe care constituie livrare de bunuri conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, altele decat bunurile imobile, este constituita din valoarea ramasa la care aceste bunuri sunt inregistrate in contabilitate, calculata in functie de amortizarea contabila, dar nu mai putin decat valoarea la care bunurile au fost imputate, in cazul bunurilor constatate lipsa. Daca activele corporale fixe sunt complet amortizate, baza de impozitare este zero, sau dupa caz, valoarea imputata, in cazul lipsurilor imputabile.

In situatiile prevazute la art. 128 alin. (4) lit. a) si lit. b) din Codul fiscal, baza de impozitare a bunurilor mobile se determina conform prevederilor alin. (4).

Pentru livrarile de bunuri prevazute la art. 128 alin. (5) din Codul fiscal, baza de impozitare pentru active corporale fixe, inclusiv pentru bunurile imobile, se determina conform procedurii stabilite la alin. (4).


Codul fiscal:

Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:

   a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei;

   b) sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

   c) dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intarziere;

   d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare;

   e) sumele achitate de furnizor sau prestator, in numele si in contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane.


Norme metodologice:

In sensul art. 137 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret nu se cuprind in baza de impozitare a taxei daca sunt acordate de furnizor/prestator direct in beneficiul clientului la momentul livrarii/prestarii si nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau livrari. In acest scop in factura emisa se va consemna contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor livrate, fara taxa, pe un rand separat se va inscrie suma cu care este redusa baza impozabila, care se scade. Taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra diferentei rezultate.

In cazul reducerilor de pret acordate consumatorului final pe baza de cupoane valorice de catre producatorii/distribuitorii de bunuri in cadrul unor campanii promotionale, se considera ca aceste reduceri sunt acordate si in beneficiul comerciantilor care au acceptat aceste cupoane valorice de la consumatorii finali, chiar daca in circuitul acestor bunuri de la producatori/distribuitori la comercianti s-au interpus unul sau mai multi intermediari cumparatori-revanzatori. Cupoanele valorice trebuie sa contina minimum urmatoarele elemente:

   a) numele producatorului/distribuitorului care acorda reducerea de pret in scopuri promotionale;

   b) produsul pentru care se face promotia;

   c) valoarea reducerii acordate, in suma globala, care contine si taxa pe valoarea adaugata aferenta reducerii, fara a fi mentionata distinct in cupon;

   d) termenul de valabilitate al cuponului;

   e) mentiunea potrivit careia cupoanele pot fi utilizate numai in magazinele agreate in desfasurarea promotiei in cauza;

   f) instructiunile privind utilizarea acestor cupoane;

   g) denumirea societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice, daca este cazul.

In sensul art. 137 alin. (3). lit. e) din Codul fiscal sumele achitate de furnizor/prestator in numele si in contul clientului, reprezinta sumele achitate de o persoana, furnizorul/prestatorul, pentru facturi emise pe numele clientului. Emiterea facturii de decontare este optionala, in functie de cele convenite de parti in vederea recuperarii sumelor achitate. In situatia in care partile convin sa-si deconteze sumele achitate pe baza facturii de decontare, taxa nu va fi mentionata distinct, fiind inclusa in totalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmite clientului insotita de factura achitata in numele clientului si emisa pe numele acestuia din urma. Furnizorul/prestatorul nu exercita dreptul de deducere pentru sumele achitate in numele clientului si nu colecteaza taxa pe baza facturii de decontare. De asemenea, furnizorul/prestatorul nu inregistreaza aceste sume in conturile de cheltuieli, respectiv de venituri. Clientul isi va deduce in conditiile legii taxa pe baza facturii care a fost emisa pe numele sau, factura de decontare fiind doar un document care se anexeaza facturii achitate. In cazul in care furnizorul/prestatorul primeste o factura pe numele sau pentru livrari de bunuri prestari de servicii realizate in beneficiul altei persoane si emite o factura in nume propriu catre aceasta alta persoana, acestea nu sunt considerate plati in numele clientului si se aplica structura de comision prevazuta la pct. 6 alin. (2)-(4), sau dupa caz pct. 7 alin. (1), chiar daca nu exista un contract de comision intre parti.

In sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, sumele incasate in numele si in contul altei persoane cuprind operatiuni precum:

   a) cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii publice, daca pentru acestea institutia publica nu este persoana impozabila in sensul art. 127 din Codul fiscal;

   b) sume incasate in contul altei persoane, daca factura este emisa de aceasta alta persoana catre un tert. Pentru decontarea sumelor incasate de la tert cu persoana care a emis factura, conform intelegerii dintre parti, pot fi intocmite facturi de decontare conform alin. (3);

   c) sume facturate catre terti si incasate, in contul altei persoane, situatie in care se aplica structura de comisionar prevazuta la pct. 6 alin. (2)-(4) sau, dupa caz, pct. 7 alin. (1), chiar daca nu exista un contract de comision intre parti.

In sensul art. 137 alin. (3) lit. d) din Codul fiscal, ambalajele care circula intre furnizorii de marfa si clienti prin schimb, fara facturare, nu se includ in baza de impozitare a taxei, chiar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului si achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite. Pentru vanzarile efectuate prin unitati care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, suma garantiei banesti incasate pentru ambalaje se evidentiaza distinct pe bonurile fiscale, fara taxa. Restituirea garantiilor banesti nu se reflecta in documente fiscale.

Persoanele care au primit ambalaje in schimbul unei garantii banesti au obligatia sa comunice periodic furnizorului de ambalaje, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru efectuarea inventarierii anuale, cantitatile de ambalaje scoase din evidenta ca urmare a distrugerii, uzurii, lipsurilor sau altor cauze de aceeasi natura. In termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, furnizorii de ambalaje sunt obligati sa factureze cu taxa cantitatile de ambalaje respective. Daca garantiile sunt primite de la persoane fizice de catre proprietarul ambalajelor, pe baza evidentei vechimii garantiilor primite si nerestituite, se va colecta taxa pentru ambalajele pentru care s-au incasat garantii mai vechi de 1 an calendaristic.


Codul fiscal:

Ajustarea bazei de impozitare

   Art. 138. - Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:

   a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;

   b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza, declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, sau in urma unui arbitraj, ori in cazul in care exista un acord scris intre parti;

   c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

   d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;

   e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.


Norme metodologice:

In situatiile prevazute la art. 138 din Codul fiscal, furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii isi ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii, sau dupa facturarea livrarii/prestarii chiar daca livrarea/prestarea nu au fost efectuate dar evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal intervin ulterior facturarii si inregistrarii taxei in evidentele persoanei impozabile. In acest scop furnizorii/prestatorii trebuie sa emita facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare.

Beneficiarii au obligatia sa ajusteze dreptul de deducere exercitat initial, potrivit prevederilor art. 148 lit. b) si art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, numai pentru operatiunile prevazute la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal. Prevederile acestui alineat se aplica si pentru achizitiile intracomunitare.

Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data, daca contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adaugata aferenta consemnata in aceste facturi nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.

Reducerile de pret acordate de producatorii/distribuitorii de bunuri pe baza de cupoane valorice, in cadrul unor campanii promotionale se reflecta in facturi astfel:

   a) facturile de reducere se intocmesc direct de catre producatorii/distribuitorii de bunuri pe numele comerciantilor care au acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali, chiar daca initial facturile de livrare a bunurilor pentru care se acorda aceste reduceri de pret au fost emise de producatori/distribuitori catre diversi intermediari cumparatori-revanzatori. La rubrica Cumparator se inscriu datele de identificare ale cumparatorului care a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali. In plus, in factura de reducere de pret se va mentiona reducere de pret acordata in baza cupoanelor valorice, sau

   b) in cazul in care producatorii/distribuitorii de bunuri incheie contracte cu societati specializate in administrarea cupoanelor valorice producatorii/distribuitorii emit o singura factura cu semnul minus pentru valoarea reducerilor de pret acordate in cursul unei luni si a taxei pe valoarea adaugata aferente, care trebuie sa cuprinda mentiunea reduceri de pret acordate in baza cupoanelor valorice conform anexei. Anexa trebuie sa contina informatii din care sa rezulte valoarea reducerilor de pret acordate de un producator/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii de bunuri. La rubrica Cumparator se vor inscrie datele de identificare ale societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice. Societatile specializate in administrarea cupoanelor valorice vor emite catre fiecare comerciant o singura factura cu semnul minus pentru toate bunurile in cauza, in care vor inscrie valoarea reducerilor de pret acordate de producatori/distribuitori in cursul unei luni si a taxei pe valoarea adaugata aferente. Aceste facturi trebuie sa contina mentiunea reduceri de pret acordate in baza cupoanelor valorice conform anexei. Anexa trebuie sa contina informatii din care sa rezulte valoarea reducerilor de pret acordate de un producator/distribuitor pentru fiecare comerciant, pe categorii de bunuri. La rubrica Furnizor se vor inscrie datele de identificare ale societatii specializate in administrarea cupoanelor valorice.


Codul fiscal:

Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare

   Art. 1381. Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, prevazute la art. 1301 alin. (1), baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 alin. (1) pentru determinarea bazei de impozitare in cazul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii. In cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 1301 alin. (2) lit. a), baza de impozitare se determina in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c).

Baza de impozitare cuprinde si accizele platite sau datorate in alt stat membru decat Romania de persoana care efectueaza achizitia intracomunitara, pentru bunurile achizitionate. Prin exceptie, in cazul in care accizele sunt rambursate persoanei care efectueaza achizitia intracomunitara, valoarea achizitiei intracomunitare efectuate in Romania se reduce corespunzator


Norme metodologice:

In sensul art. 1381 din Codul fiscal, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare este egala cu baza de impozitare a livrarii intracomunitare efectuate in alt stat membru, care cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (2) din Codul fiscal si nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Cursul de schimb valutar

   Art. 1391. Daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.

Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.


Norme metodologice:

In contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb al unei banci comerciale. In cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decat cele pentru achizitii intracomunitare sau livrari intracomunitare de bunuri, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.

Exemplu: O persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal incaseaza 1.000 euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B. A va emite o factura catre B la cursul de 3,5 lei/euro, valabil la data incasarii avansului.

Baza de impozitare a TVA = 1.000 euro x 3,5 lei/euro = 3.500 lei.

Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3.500 x 19% = 665 lei.

Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului, care costa 5.000 euro. Cursul din data livrarii bunului este de 3,6 lei/euro. Baza de impozitare TVA se determina astfel:

[(1.000 euro x 3,5 lei/euro) + (4.000 euro x 3,6 lei/euro)] x 19% = 17.900 x 19% = 3.401 lei.@

Pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii in interiorul tarii, contractate in valuta cu decontare in lei la cursul de schimb din data platii, diferentele de curs dintre cursul de schimb mentionat in factura intocmita conform alin. (1) si cursul de schimb utilizat la data incasarii, nu este considerat diferenta de pret.


@Alin. (1) al Pct. 22 de la Titlul VI a fost modificat prin art. I pct. B pct. 2 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Cotele

   Art. 140. Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotei reduse.

Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

   a) serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, cinematografe, altele decat cele scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m);

   b) livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in principal publicitatii;

   c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;

   d) livrarea de produse ortopedice;

   e) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;

   f) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.

Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la data exigibilitatii taxei.

In cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2).

Cota aplicabila pentru importul de bunuri este cota aplicabila pe teritoriul Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun.

Cota aplicabila pentru achizitii intracomunitare de bunuri este cota aplicata pe teritoriul Romaniei pentru livrarea aceluiasi bun si care este in vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.


Norme metodologice:

Taxa se determina prin aplicarea cotei standard sau a cotei reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.

Se aplica procedeul sutei marite pentru determinarea sumei taxei, respectiv 19 x 100/119 in cazul cotei standard si 9 x 100/109 in cazul cotei reduse, atunci cand pretul de vanzare include si taxa. De regula pretul include taxa in cazul livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii direct catre populatie pentru care nu este necesara emiterea unei facturi conform art. 155 alin. (7) din Codul fiscal, precum si in orice situatie in care prin natura operatiunii sau conform prevederilor contractuale pretul include si taxa.

Cota redusa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal se aplica pentru livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, inclusiv pentru cele inregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi. Cartile si manualele scolare sunt tipariturile care au cod ISBN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Ziarele si revistele sunt orice tiparituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Nu se aplica cota redusa a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarea de carti, ziare si reviste care sunt destinate in principal sau exclusiv publicitatii. Prin in principal se intelege ca mai mult de jumatate din continutul cartii, ziarului sau revistei este destinat publicitatii.

Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal se aplica pentru protezele medicale si accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata in conditiile prevazute la art. 141 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza medicala este un dispozitiv medical care amplifica, restabileste sau inlocuieste zone din tesuturile moi sau dure, precum si functii ale organismului uman, acest dispozitiv poate fi intern, extern sau atat intern, cat si extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevazut in mod special de catre producator pentru a fi utilizat impreuna cu proteza medicala.

Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se aplica pentru produsele ortopedice. Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau inlocuirea tesuturilor moi ori dure, precum si a unor functii ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentru modificarea caracteristicilor structurale si functionale ale sistemului neuromuscular si scheletic, precum si incaltamintea ortopedica realizata la recomandarea medicului de specialitate, mijloacele si dispozitivele de mers ortopedice, precum fotolii rulante si/sau alte vehicule similare pentru invalizi, parti si/sau accesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi.

Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, se aplica pentru cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping. In situatia in care costul micului dejun este inclus in pretul de cazare, cota redusa se aplica asupra pretului de cazare, fara a se defalca separat micul dejun. Orice persoana care actioneaza in conditiile art. 129 alin. (6) din Codul fiscal, sau care intermediaza astfel de operatiuni in nume propriu, dar in contul altei persoane, potrivit art. 129 alin. (2), aplica cota de 9% a taxei, cu exceptia situatiilor in care este obligatorie aplicarea regimului special de taxa pentru agentii de turism prevazut la art. 1521 din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

   Art. 141. Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa:

   a) spitalizarea, ingrijirile medicale si operatiunile strans legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de ingrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati;


Norme metodologice:

Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal:

   a) se aplica pentru operatiunile care sunt strans legate de spitalizare, ingrijirile medicale, incluzand livrarea de medicamente, bandaje, proteze si accesorii ale acestora, produse ortopedice si alte bunuri similare catre pacienti in perioada tratamentului, precum si furnizarea de hrana si cazare catre pacienti in timpul spitalizarii si ingrijirii medicale;

   b) nu se aplica pentru furnizarea de medicamente, bandaje, proteze medicale si accesorii ale acestora, produse ortopedice si alte bunuri similare, care nu este efectuata in cadrul tratamentului medical sau spitalizarii, cum ar fi cele efectuate de farmacii, chiar si in situatia in care acestea sunt situate in incinta unui spital sau a unei clinici si/sau sunt conduse de catre acestea.


Codul fiscal:

   d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, in vehicule special amenajate in acest scop, de catre entitati autorizate in acest sens;


Norme metodologice:

Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal privind activitatea de transport al bolnavilor si ranitilor cu vehicule special amenajate in acest sens se aplica pentru transporturile efectuate de statiile de salvare sau de alte unitati sau vehicule autorizate de Ministerul Sanatatii pentru desfasurarea acestei activitati.


Codul fiscal:

   i) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social;


Norme metodologice:

In sensul art. 141 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, entitatile recunoscute ca avand caracter social sunt entitati precum: caminele de batrani si de pensionari, centrele de integrare prin terapie ocupationala, centrele de plasament autorizate sa desfasoare activitati de asistenta sociala.


Codul fiscal:

   j) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strans legate de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca avand caracter social;


Norme metodologice:

Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, se aplica centrelor-pilot pentru tineri cu handicap, caselor de copii, centrelor de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap si altor organisme care au ca obiect de activitate asigurarea supravegherii, intretinerii sau educarii tinerilor.


Codul fiscal:

   k) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor in interesul lor colectiv, in schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial care au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica, precum si obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, in conditiile in care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta;


Norme metodologice:

In sensul art. 141 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal:

   a) Cuantumul cotizatiilor este stabilit de organul de conducere abilitat, conform statutului propriu al organizatiilor fara scop patrimonial;

   b) activitatile desfasurate in favoarea membrilor in contul cotizatiilor incasate in baza art. 6 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti si camerele de comert si industrie teritoriale, sunt scutite de taxa.


Codul fiscal:

   l) prestarile de servicii strans legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate de organizatii fara scop patrimonial pentru persoanele care practica sportul sau educatia fizica;


Norme metodologice:

Scutirea prevazuta la art. 141 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal se aplica pentru prestarile de servicii ce au stransa legatura cu practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate in beneficiul persoanelor care practica sportul sau educatia fizica, in situatia in care aceste servicii sunt prestate de catre organizatii fara scop patrimonial, cum sunt organizatiile si ligile sportive, cluburile sportive, bazele sportive de antrenament, hotelurile si cantinele pentru uzul exclusiv al sportivilor. Nu se aplica scutirea de taxa pentru incasarile din publicitate, incasarile din cedarea drepturilor de transmitere la radio si la televiziune a manifestarilor sportive si incasarile din acordarea dreptului de a intra la orice manifestari sportive.


Codul fiscal:

   m) prestarile de servicii culturale si/sau livrarile de bunuri strans legate de acestea, efectuate de institutiile publice sau de alte organisme culturale fara scop patrimonial, recunoscute ca atare de catre Ministerul Culturii si Cultelor;


Norme metodologice:

Prestarile de servicii culturale prevazute de art. 141 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal efectuate de institutiile publice sau de organizatii culturale nonprofit cuprind activitati precum: reprezentatiile de teatru, opera, opereta, organizarea de expozitii, festivaluri si alte evenimente culturale similare. Livrarile de bunuri strans legate de aceste servicii cuprind livrari precum: vanzarea de brosuri, pliante si alte materiale care popularizeaza un eveniment cultural.


Codul fiscal:

   n) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri efectuate de persoane ale caror operatiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) si i)-m), cu ocazia manifestarilor destinate sa le aduca sprijin financiar si organizate in profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale;


Norme metodologice:

Potrivit art. 141 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata activitati cum sunt: reprezentatii teatrale, coregrafice sau cinematografice, expozitii, concerte, conferinte, simpozioane, cu conditia ca veniturile obtinute din aceste activitati sa serveasca numai la acoperirea cheltuielilor persoanelor care le-au organizat.


Codul fiscal:

   o) activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decat activitatile de natura comerciala;


Norme metodologice:

Prin posturi publice nationale de radio si televiziune se inteleg Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, prevazute de Legea nr. 41/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune.


Codul fiscal:

   p) serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora;


Norme metodologice:

Serviciile publice postale sunt serviciile postale din sfera serviciului universal, astfel cum sunt reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile ulterioare.


Codul fiscal:

   q) prestarile de servicii efectuate de catre grupuri independente de persoane, ale caror operatiuni sunt scutite sau nu intra in sfera de aplicare a taxei, grupuri create in scopul prestarii catre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitatilor acestora, in cazul in care aceste grupuri solicita membrilor lor numai rambursarea cotei-parti de cheltuieli comune, in limitele si in conditiile stabilite prin norme si in conditiile in care aceasta scutire nu este de natura a produce distorsiuni concurentiale.


Norme metodologice:

Scutirea de la art. 141 alin. (1) lit. q) din Codul fiscal se aplica in situatia in care membrii unui grup independent de persoane sunt de acord sa imparta cheltuieli semnificative comune si direct necesare pentru exercitarea activitatii de catre membri. In acest caz alocarea de cheltuieli se considera a fi o prestare de servicii in beneficiul membrilor de catre grupul independent de persoane. Aceasta prestare de servicii este scutita de taxa in cazul in care conditiile stabilite la alin. (2)-(15) sunt indeplinite cumulativ.

Membrii grupului independent trebuie:

   a) sa fie persoane neimpozabile sau persoane impozabile care efectueaza operatiuni fara drept de deducere a taxei, neinregistrate in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, cu exceptia activitatii de administrare;

   b) sa efectueze activitati de aceeasi natura sau sa apartina aceluiasi grup financiar, economic, profesional sau social.

Activitatile grupului independent trebuie sa aiba un caracter non-profit. Grupul independent nu se inregistreaza, dar actioneaza in calitate de grup fata de terti. Unul din membri va fi desemnat sa asigure conducerea administrativa a grupului independent.

Grupul independent va presta numai servicii de aceeasi natura tuturor membrilor grupului in interesul direct si comun al acestora. Grupul independent nu poate efectua livrari de bunuri, cu exceptia cazului in care aceste livrari de bunuri sunt auxiliare prestarilor de servicii mentionate la acest punct.

Se interzice grupului independent sa efectueze operatiuni catre terti. De asemenea se interzice prestarea de servicii de catre grupul independent doar unuia dintre membrii sau numai pentru o parte a membrilor grupului.

Serviciile prestate de grupul independent in beneficiul tuturor membrilor sai vor fi decontate fiecarui membru si reprezinta contravaloarea cheltuielilor comune aferente perioadei pentru care se efectueaza decontarea. Urmare a acestor decontari, grupul independent nu poate obtine nici un profit.

Decontarea mentionata la alin. (6) se efectueaza in baza unui decont justificativ intocmit de membrul desemnat sa asigure conducerea administrativa ce stabileste:

   a) cota-parte exacta de cheltuieli comune pentru fiecare membru al grupului;

   b) o evaluare exacta a cotei parti a fiecarui membru din cheltuielile comune, in baza criteriilor obiective agreate intre membrii grupului.

Pentru aplicarea alin. (7), grupul independent poate primi sume in avans de la membrii sai cu conditia ca valoarea totala a acestor avansuri sa nu depaseasca suma totala a cheltuielilor comune angajate pe perioada acoperita de fiecare decont justificativ.

In vederea implementarii grupului independent se depune la Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice o cerere semnata de catre toti membru grupului, care sa cuprinda urmatoarele:

   a) numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare al fiecarui membru;

   b) elementele care sa demonstreze ca membrii indeplinesc conditiile de la alin. (2);

   c) numele membrului desemnat sa asigure conducerea administrativa.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala va lua o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului independent si va comunica acea decizie grupului, precum si fiecarui organ fiscal in jurisdictia caruia se afla membrii grupului independent, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii mentionate la alin. (9).

Implementarea grupului independent va intra in vigoare in prima zi din cea de-a doua luna urmatoare datei deciziei mentionate la alin. (10).

Membrul desemnat sa asigure conducerea administrativa a grupului va notifica Agentiei Nationale de Administrare Fiscala oricare dintre urmatoarele evenimente:

   a) incetarea optiunii prevazute la alin. (1) de a forma un grup independent, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;

   b) neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup independent, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie;

   c) numirea unui alt membru desemnat sa asigure conducerea administrativa al grupului independent cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului.

In situatiile prevazute la alin. (12) lit. a) si b) Agentia Nationala de Administrare Fiscala va anula tratamentul persoanelor impozabile ca grup independent astfel:

   a) in cazul prevazut la alin. (12) lit. a), de la data 1 a lunii urmatoare celei in care a incetat optiunea;

   b) in cazul prevazut la alin. (12) lit. b), de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a produs evenimentul care a generat aceasta situatie.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala va putea, in urma verificarilor efectuate de organele fiscale competente:

   a) sa anuleze tratamentul unei persoane ca membru al unui grup independent in cazul in care acea persoana nu mai intruneste criteriile de eligibilitate pentru a fi considerata un asemenea membru in conditiile alin. (1). Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente;

   b) sa anuleze tratamentul persoanelor impozabile ca grup independent in cazul in care grupul nu intruneste criteriile de eligibilitate prevazute la alin. (1)-(8) pentru a fi considerate un asemenea grup. Aceasta anulare va intra in vigoare incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care situatia a fost constatata de organele fiscale competente.

In situatia in care membrul desemnat sa asigure conducerea administrativa a grupului deconteaza costurile de administrare a grupului independent catre ceilalti membri, acestea nu sunt scutite de taxa, in conditiile art. 141 alin. (1) lit. q) din Codul fiscal. Chiar daca membrul desemnat sa asigure conducerea administrativa a grupului se inregistreaza in scopuri de taxa pe valoarea adaugata pentru activitatea de administrare, acesta poate face parte din grup.

In cazul grupurilor independente toate achizitiile efectuate de la terti sau alti membrii ai grupului in interesul direct al grupului vor fi efectuate de membrul desemnat pentru conducerea administrativa a grupului, care actioneaza in numele si pe contul grupului.


Codul fiscal:

Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:

   a) prestarile urmatoarelor servicii financiare si bancare:

acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditului de catre persoana care il acorda;

acordarea, negocierea si preluarea garantiilor de credit sau a garantiilor colaterale pentru credite, precum si administrarea garantiilor de credit de catre persoana care acorda creditul;

orice operatiune, inclusiv negocierea, legata de depozite financiare si conturi curente, plati, transferuri, debite, cecuri si alte efecte de comert, cu exceptia recuperarii de creante si operatiunilor de factoring:

emiterea, transferul si/sau orice alte operatiuni cu moneda nationala sau valuta ca mijloc de plata, cu exceptia monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colectie;

emisiunea, transferul si/sau orice alte operatiuni, cu exceptia administrarii si depozitarii, cu actiuni, titluri de participare, titluri de creante, obligatiuni si alte valori mobiliare, cu exceptia operatiunilor legate de documentele care atesta titlul de proprietate asupra bunurilor;

gestionarea fondurilor comune de plasament si/sau a fondurilor comune de garantare a creantelor, efectuata de orice entitati constituite in acest scop;


Norme metodologice:

Se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal si imprumuturile acordate de asociati/actionari societatilor comerciale in vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii comerciale.

Se cuprind in sfera operatiunilor scutite conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal si transferul si/sau orice alte operatiuni cu parti sociale si actiuni necotate la bursa.

In sensul art. 141 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, serviciile auxiliare trebuie sa indeplineasca functiile caracteristice specifice si esentiale ale serviciului principal pentru a se califica drept operatiuni scutite de taxa.


Codul fiscal:

   e) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, cu urmatoarele exceptii:

operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;

inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;

inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;

inchirierea seifurilor;


Norme metodologice:

In sensul art. 141 alin. (2) lit. e) pct. 3 din Codul fiscal, masinile si utilajele fixate definitiv in bunuri imobile sunt cele care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau fara a antrena deteriorarea imobilelor insesi.


Codul fiscal:

   f) livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil, daca este efectuata de o persoana impozabila care si-a exercitat ori ar fi avut dreptul sa-si exercite dreptul de deducere total sau partial a taxei pentru achizitia, transformarea sau construirea unui astfel de imobil. In sensul prezentului articol, se definesc urmatoarele:

teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei in vigoare;

constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;

livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;

o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel incat structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, in absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii;


Norme metodologice:

In sensul art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, terenul pe care este construit un bun imobil urmeaza regimul bunului imobil ca proprietati indivizibile.


Codul fiscal:

Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f) in conditiile stabilite prin norme.


Norme metodologice:

In sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal si fara sa contravina prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea oricareia din operatiunile scutite de taxa prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat la sau dupa data aderarii, in conditiile prevazute la alin. (2)-(9). Pentru bunurile imobile sau parti ale acestora, construite, achizitionate, transformate sau modernizate inainte de data aderarii se aplica prevederile tranzitorii de la art. 161 din Codul fiscal. In sensul prezentelor norme sunt luate in considerare operatiunile de transformare sau modernizare care conduc la majorarea valorii bunului imobil.

In aplicarea alin. (1):

   a) un bun imobil are intelesul prevazut la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 2 din Codul fiscal;

   b) un bun imobil sau o parte a acestuia, este considerat ca fiind construit la sau dupa data aderarii, daca acest bun imobil, sau o parte a acestuia, este prima data utilizat la data aderarii sau dupa aderare;

   c) un bun imobil sau o parte a acestuia, este considerat ca fiind achizitionat la sau dupa data aderarii daca data la care se indeplinesc toate formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator are loc la data aderarii sau dupa aderare;

   d) un bun imobil sau o parte a acestuia, este considerat ca fiind transformat sau modernizat la sau dupa data aderarii daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

bunul imobil sau partea acestuia, astfel transformat sau modernizat este la prima utilizare la data aderarii sau dupa aderare;

valoarea transformarii sau modernizarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil, sau partii acestuia, astfel transformat sau modernizat, exclusiv valoarea terenului.

Optiunea prevazuta la alin. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa 1 la prezentele norme metodologice si se va exercita de la data depunerii notificarii sau de la o alta data ulterioara inscrisa in notificare. In situatia in care optiunea se exercita numai pentru o parte din bunul imobil, aceasta parte din bunul imobil care se intentioneaza a fi utilizat pentru operatiuni taxabile, exprimata in procente, se va comunica in notificarea transmisa organului fiscal. Pentru bunurile imobile sau partile din bunurile imobile pentru care au fost incheiate contracte de leasing care sunt in derulare la data de 1 ianuarie 2007, notificarea se va depune in termen de 90 de zile de la data aderarii, in situatia in care proprietarul bunului doreste sa continue regimul de taxare pentru operatiunea de leasing cu bunuri imobile.

Persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, va solicita inregistrarea, daca opteaza pentru taxare si concomitent va depune si notificarea prevazuta in anexa 1 la prezentele norme. Optiunea de inregistrare in scopuri de taxa nu tine loc de optiune de taxare a operatiunilor prevazute la alin. (1).

Persoana impozabila care a optat pentru regimul de taxare in conditiile alin. (1) poate aplica regimul de scutire de taxa prevazut la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, de la data inscrisa in notificarea prevazuta la alin. (7).

Persoanele impozabile care au optat tacit inainte de data aderarii pentru inchirierea, concesionarea sau arendarea de bunuri imobile, trebuie sa depuna notificarea prevazuta in anexa 1 la prezentele norme in termen de 90 de zile de la data aderarii. Persoanele impozabile care au depus notificari pentru taxarea operatiunilor de inchiriere, concesionare sau arendare de bunuri imobile, inainte de data aderarii, nu mai au obligatia sa aplice acest regim de taxare pe o perioada de 5 ani de la data inscrisa in notificare, daca depun notificarea pentru renuntarea la regimul de taxare prevazuta la alin. (7) si nu este necesara modificarea notificarii in sensul mentionarii suprafetei bunului imobil, in loc de procent din bunul imobil, conform mentiunilor din anexa 1 la prezentele norme.

Persoana impozabila va notifica la organele fiscale competente cu privire la anularea optiunii, prin formularul prezentat in anexa 2 la prezentele norme. Aplicarea scutirii de taxa este permisa numai dupa depunerea notificarii cu privire la anularea optiunii.

In cazul in care optiunea prevazuta la alin. (1) se exercita de catre o persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente imobilului sau partii din imobil care face obiectul optiunii, persoana impozabila va efectua ajustarea o singura data pentru intreaga perioada de ajustare in situatiile prevazute la art. 149 alin. (4) lit. c) si alin. (5) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal.

In cazul anularii optiunii prevazuta la alin. (1), persoana impozabila va efectua ajustarea taxei deduse conform art. 149 alin. (4) lit. a) si alin. (5) lit. a) din Codul fiscal.

In sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea livrarii bunurilor imobile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, in conditiile prevazute la alin. (2)-(6). Pentru bunurile imobile sau parti ale acestora, construite, achizitionate, transformate sau modernizate inainte de data aderarii se aplica prevederile tranzitorii de la art. 161 din Codul fiscal. In sensul prezentelor norme sunt luate in considerare operatiunile de transformare sau modernizare care conduc la majorarea valorii bunului imobil

Cu exceptia situatiilor in care se aplica prevederile art. 141 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, si prin exceptare de la prevederile alin. (1), persoana impozabila care si-a exercitat optiunea de taxare conform pct. 38 alin. (1), pentru o constructie, o parte a unei constructii, sau a unui teren, altul decat terenul construibil, nu poate aplica regimul de scutire prevazut la art. 141 lit. f) din Codul fiscal, pana la sfarsitul anului calendaristic urmator celui in care s-a anulat optiunea prevazuta la pct. 38 alin. (1), sau in care aceasta optiune si-a incetat aplicabilitatea din cauza livrarii.

In aplicarea alin. (1):

   a) un bun imobil are intelesul prevazut la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal;

   b) un bun imobil, sau o parte a acestuia, este considerat ca fiind construit la sau dupa data aderarii, daca acel bun imobil, sau o parte a acestuia, este prima data utilizat la data aderarii sau dupa aderare;

   c) un bun imobil, sau o parte a acestuia, este considerat ca fiind cumparat la sau dupa data aderarii daca data la care se indeplinesc toate formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator are loc la data aderarii sau dupa aderare;

   d) un bun imobil sau o parte a acestuia, este considerat ca fiind transformat sau modernizat la sau dupa data aderarii daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

bunul imobil, sau partea acestuia, astfel transformat sau modernizat, este la prima utilizare la data aderarii sau dupa aderare,

valoarea transformarii sau modernizarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil, sau partii acestuia, astfel transformat sau modernizat, exclusiv valoarea terenului.

Optiunea prevazuta la alin. (1) se notifica organelor fiscale locale pe formularul prezentat in anexa 3 la prezentele norme metodologice si se exercita pentru bunurile imobile, mentionate in notificare. Optiunea se poate exercita si numai pentru o parte a acestor bunuri.

In cazul in care optiunea prevazuta la alin. (1) se refera numai la o parte a bunurilor imobile aceasta parte care va fi vanduta in regim de taxare, identificata cu exactitate, va fi inscrisa in notificarea prevazuta la alin. (4).

In cazul in care optiunea prevazuta la alin. (1) se exercita de catre o persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente bunului ce face obiectul optiunii, aceasta persoana impozabila va efectua ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. c) si alin. (5) lit. c) pct. 1 din Codul fiscal. Aceasta ajustare va include taxa aferenta unui bun imobil sau a unei parti a acestuia, pentru care dreptul de deducere se nascuse partial inainte de data aderarii.

Cu exceptia celor prevazute la art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele impozabile nu pot aplica taxarea pentru operatiunile scutite prevazute de art. 141 din Codul fiscal. Institutiile publice sunt tratate ca persoane impozabile pentru activitatile scutite conform art. 141 din Codul fiscal. Scutirile se aplica livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii realizate de orice persoana impozabila. Daca o persoana impozabila a facturat in mod eronat cu taxa livrari de bunuri si sau prestari de servicii scutite conform art. 141 din Codul fiscal, este obligata sa storneze facturile emise. Beneficiarii unor astfel de operatiuni nu au dreptul de deducere sau de rambursare a taxei aplicate in mod eronat pentru o astfel de operatiune scutita. Acestia trebuie sa solicite furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu taxa si emiterea unei noi facturi fara taxa.


Codul fiscal:

Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

   Art. 142. Sunt scutite de taxa:


   f) importul de bunuri efectuat de reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate in Romania, precum si de catre membrii acestora, in limitele si in conformitate cu conditiile stabilite in conventiile de infiintare a acestor organizatii;


Norme metodologice:

Scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. f) din Codul Fiscal se acorda de catre birourile vamale de control si vamuire, pe baza avizului Ministerului Afacerilor Externe privind respectarea limitelor si conditiilor precizate in conventiile de infiintare a acestor organizatii.


Codul fiscal:

   h) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, in aceeasi stare in care se aflau la momentul exportului, si care beneficiaza de scutire de taxe vamale;


Norme metodologice:

In sensul art. 142 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, bunurile reimportate trebuie:

   a) sa fi ramas in proprietatea persoanei care era proprietarul acestora in momentul exportului;

   b) sa fi fost supuse regimului normal de taxa pe piata interna a unui Stat Membru si sa nu fi facut obiectul unei rambursari in virtutea exportului.


Codul fiscal:

   i) reimportul de bunuri in Romania, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari, asamblari, cu conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor in momentul exportului acestora in afara Comunitatii;


Norme metodologice:

In sensul art. 142 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal scutirea partiala de la plata taxei, respectiv pentru valoarea bunurilor in momentul exportului, se acorda pentru:

   a) reimportul bunurilor care au fost reparate in afara Comunitatii;

   b) reimportul bunurilor care au fost prelucrate in afara Comunitatii, inclusiv asamblate sau montate;

   c) reimportul de parti de bunuri sau piese de schimb care au fost exportate in afara Comunitatii pentru a fi incorporate in aceste bunuri;

   d) reimportul bunurilor rezultate din transformarea bunurilor exportate in afara Comunitatii in vederea acestei transformari.

Scutirea partiala mentionata la alin. (1) se acorda in urmatoarele conditii:

   a) bunurile trebuie sa fi fost exportate din Romania in afara Comunitatii, dupa plasarea acestora in regim de perfectionare pasiva,

   b) bunurile trebuie sa fi fost supuse regimului normal de taxa in Romania;

   c) exportul si reimportul bunurilor trebuie efectuat de aceeasi persoana.

Baza de impozitare a reimportului mentionat la alin. (1) este constituita din valoarea bunurilor livrate si a serviciilor prestate in afara Comunitatii, la care se adauga elementele care nu sunt deja cuprinse in aceasta valoare, conform art. 139 alin. (2) din Codul fiscal.

Scutirea totala se acorda pentru reimportul de bunuri care deja au fost supuse in afara Comunitatii uneia sau mai multor operatiuni, in conditiile in care aceleasi operatiuni efectuate in Romania nu ar fi fost taxate.


Codul fiscal:

   l) importul in Romania de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert, atunci cand livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita, conform art. 143 alin. (2);


Norme metodologice:

Scutirea mentionata la art. 142 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se acorda daca importatorul poate dovedi ca importul este direct destinat unei livrari intracomunitare a acestor bunuri, care este scutita de taxa. In acest sens, declaratia vamala de import va mentiona codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de alt stat membru persoanei careia ii sunt livrate bunurile de catre importator in cazurile mentionate la art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Sfera de aplicare a dreptului de deducere

   Art. 145. Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:

   a) operatiuni taxabile;

   b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania;

   c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 143, 144 si 1441;

   d) operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 si lit. b), in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara Comunitatii sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Comunitatii, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni:

   e) operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.

Daca nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. 128 alin. (8) si la art. 129 alin.

In conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila inainte de inregistrarea acesteia in scopuri de TVA, conform art. 153.

Nu sunt deductibile:

   a) taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);

   b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.


Norme metodologice:

In sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa din momentul in care aceasta persoana intentioneaza sa desfasoare o activitate economica, cu conditia sa nu se depaseasca perioada prevazuta la art. 1471 alin. (2) din Codul fiscal. Intentia persoanei trebuie evaluata in baza elementelor obiective cum ar fi faptul ca aceasta incepe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare necesare initierii acestei activitati economice.

In cazul operatiunilor care inainte de data aderarii nu au dat drept de deducere, iar dupa data aderarii dau drept de deducere, persoanele impozabile pot sa-si exercite dreptul de deducere pentru taxa nededusa inainte de data aderarii aferenta serviciilor neutilizate si bunurilor de natura stocurilor achizitionate in scopul utilizarii pentru aceste operatiuni si care sunt in stoc la data aderarii. Ajustarea se face o singura data si se inscrie in primul decont de taxa care se va depune dupa data aderarii, ca taxa deductibila. Taxa nededusa inainte de aderare aferenta bunurilor de capital se ajusteaza in conditiile prevazute la art. 149 din Codul fiscal, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani. Prevederile acestui alineat se aplica si in cazul micilor intreprinderi care au achizitionat bunuri inainte de data aderarii si care se inregistreaza in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal la sau dupa data aderarii.

In cazul operatiunilor care inainte de data aderarii au dat drept de deducere, iar dupa data aderarii nu dau drept de deducere, persoanele impozabile trebuie sa-si ajusteze taxa dedusa inainte de data aderarii aferenta serviciilor neutilizate si bunurilor de natura stocurilor achizitionate in scopul utilizarii pentru aceste operatiuni si care sunt in stoc la data aderarii. Ajustarea se face o singura data si se inscrie in primul decont de taxa care se va depune dupa data aderarii, ca taxa datorata. Taxa dedusa inainte de data aderarii aferenta bunurilor de capital se ajusteaza in conditiile prevazute la art. 149 din Codul fiscal, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

Pentru exercitarea dreptului de deducere prevazut la alin. (1) si (2) trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:

   a) bunurile respective urmeaza a fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere;

   b) persoana impozabila trebuie sa detina o factura fiscala sau un alt document legal aprobat prin care sa justifice suma taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor achizitionate.

   c) sa nu depaseasca perioada prevazuta la art. 1471 alin. (2) din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Conditii de exercitare a dreptului de deducere

   Art. 146. Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

   a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, sa detina o factura care sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155 alin. (5);

   b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, dar pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-g).

sa detina o factura care sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) sau documentele prevazute la art. 1551 alin. (1); si

sa inregistreze taxa ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea taxei;

   c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decat cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punct de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau;

   d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor in scopuri de taxa, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa inscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea;

   e) pentru taxa aferenta unei achizitii intracomunitare de bunuri:

sa detina o factura sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1); si

sa inregistreze taxa ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea;

   f) pentru taxa aferenta unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri, prevazuta la art. 1301 alin. (2) lit. a), sa detina documentul prevazut la art. 155 alin. (4), emis in statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1) si sa inregistreze aceasta taxa ca taxa colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Prin norme se vor preciza cazurile in care documentele sau obligatiile, altele decat cele prevazute la alin. (1), se vor prezenta sau indeplini pentru a justifica dreptul de deducere a taxei.


Norme metodologice:

Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prevazute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu alte documente care sa contina cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu exceptia facturilor simplificate prevazute la pct. 78. In cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii pe care se va mentiona ca inlocuieste factura initiala.

Pentru carburantii auto achizitionati, deducerea taxei poate fi justificata cu bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, daca sunt stampilate si au inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului.

Facturile sau alte documente legale emise pe numele salariatilor unei persoane impozabile aflati in deplasare in interesul serviciului, pentru transport sau cazarea in hoteluri sau alte unitati similare, sunt aceleasi documente prevazute la alin. (1) pentru deducerea taxei pe valoarea adaugata, insotite de decontul de deplasare. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul personalului pus la dispozitie de o alta persoana impozabila sau pentru administratorii unei societati comerciale.

Pentru situatiile prevazute la art. 146 alin. (1) lit. b) pct. 2 lit. d), lit. e) pct. 2 si lit. f) din Codul fiscal, se vor aplica corespunzator prevederile art. 157 alin. (2) din Codul fiscal, in ceea ce priveste reflectarea taxei.


Codul fiscal:

Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila

   Art. 147. Persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumita in continuare persoana impozabila cu regim mixt. Persoana care realizeaza atat operatiuni pentru care nu are calitatea de persoana impozabila. In conformitate cu prevederile art. 127, cat si operatiuni pentru care are calitatea de persoana impozabila este denumita persoana partial impozabila.

Dreptul de deducere a taxei deductibile aferente achizitiilor efectuate de catre o persoana impozabila cu regim mixt se determina conform prezentului articol. Persoana partial impozabila nu are drept de deducere pentru achizitiile destinate activitatii pentru care nu are calitatea de persoana impozabila. Daca persoana partial impozabila desfasoara activitati in calitate de persoana impozabila, din care rezulta atat operatiuni cu drept de deducere, cat si operatiuni fara drept de deducere, este considerata persoana impozabila mixta pentru respectivele activitati si aplica prevederile prezentului articol. In conditiile stabilite prin norme, persoana partial impozabila poate solicita aplicarea unei pro-rata speciale in situatia in care nu poate tine evidente separate pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana impozabila si pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoana impozabila.

Achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investitii destinate realizarii de astfel de operatiuni, se inscriu intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestora se deduce integral.

Achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizarii de astfel de operatiuni se inscriu intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari pentru aceste operatiuni, iar taxa deductibila aferenta acestora nu se deduce.

Achizitiile pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia in care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere se evidentiaza intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.

Pro-rata prevazuta la alin. (5) se determina ca raport intre:

   a) suma totala, fara taxa, dar cuprinzand subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si

   b) suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a) si a operatiunilor constand in livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate in scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla in sfera de aplicare a taxei.

Se exclud din calculul pro-rata urmatoarele:

   a) valoarea oricarei livrari de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabila in activitatea sa economica;

   b) valoarea oricaror livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine efectuate de persoana impozabila si prevazute la art. 128 alin. (4) si la art. 129 alin. (4), precum si a transferului prevazut la art. 128 alin. (10);

   c) valoarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a) si b), precum si a operatiunilor imobiliare, altele decat cele prevazute la lit. a), in masura in care acestea sunt accesorii activitatii principale.


Norme metodologice:

In aplicarea art. 147 alin. (3) si alin. (4) din Codul fiscal, daca bunurile sau serviciile achizitionate pot fi alocate partial activitatii care nu da drept de deducere si partial activitatii care da drept de deducere, nu se aplica prevederile art. 147 alin. (5) din Codul fiscal, respectiv deducerea taxei pe baza de pro-rata.

Exemplu: o societate care cumpara o cladire, cunoaste din momentul achizitionarii acesteia partea din cladire care va fi alocata pentru inchiriere in regim de scutire si partea de cladire care va fi alocata pentru inchiriere in regim de taxare, va deduce taxa corespunzatoare partii din cladire care urmeaza a fi utilizata pentru inchiriere in regim de taxare si nu va deduce taxa aferenta partii din cladire, care va fi utilizata pentru inchiriere in regim de scutire.

In sensul art. 147 alin. (7) lit. c) din Codul fiscal, operatiunile imobiliare reprezinta operatiuni de livrare, inchiriere, leasing, arendare, concesionare si alte operatiuni similare efectuate in legatura cu bunurile imobile.

O operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   a. realizarea acestei operatiuni necesita resurse tehnice limitate privind echipamentele si utilizarea de personal;

   b. operatiunea nu este direct legata de activitatea principala a persoanei impozabile; si

   c. suma achizitiilor efectuate in scopul operatiunii si suma taxei deductibile aferente operatiunii, sunt nesemnificative.

Persoanele impozabile cu regim mixt pot opta sa nu aplice prevederile art. 147 in ce priveste posibilitatea exercitarii dreptului de deducere, situatie in care taxa aferenta achizitiilor de bunuri destinate operatiunilor cu sau fara drept de deducere nu va fi dedusa.


Codul fiscal:

Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa

   Art. 1471. Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153, are dreptul sa scada din valoarea totala a taxei colectate, pentru o perioada fiscala, valoarea totala a taxei pentru care, in aceeasi perioada, a luat nastere si poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145-147.

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a dreptului de deducere in perioada fiscala de declarare sau in cazul in care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevazute la art. 146, persoana impozabila isi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale in care sunt indeplinite aceste conditii si formalitati sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui in care a luat nastere dreptul de deducere.

Prin norme se vor preciza conditiile necesare aplicarii prevederilor alin. (2), pentru situatia in care dreptul de deducere este exercitat dupa mai mult de 3 ani consecutivi dupa anul in care acest drept ia nastere.

Dreptul de deducere se exercita chiar daca nu exista o taxa colectata sau taxa de dedus este mai mare decat cea colectata pentru perioada fiscala prevazuta la alin. (1) si (2).


Norme metodologice:

In aplicarea art. 1471 alin. (3), din Codul fiscal, persoana impozabila va solicita deducerea prin scrisoare recomandata, insotita de facturi sau alte documente justificative ale dreptului de deducere, in original, la organele fiscale competente, care vor raspunde la cerere in termen de treizeci de zile lucratoare de la data scrisorii recomandate. Persoana impozabila isi va exercita dreptul de deducere in decontul prevazut la art. 1562 din Codul fiscal, aferent perioadei fiscale in care respectiva persoana a primit autorizarea de deducere a taxei de la autoritatea fiscala competenta.


Codul fiscal:

Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania

   Art. 1472. In conditiile stabilite prin norme:

   a) persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilita in alt stat membru, poate solicita rambursarea taxei achitate;


Norme metodologice:

In conditiile prezentate si in conformitate cu procedurile de la alin. (4)-(14), persoana impozabila prevazuta la alin. (3) poate solicita rambursarea taxei facturata de alte persoane impozabile si achitata de aceasta pentru bunuri mobile ce i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in Romania, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in Romania pe o perioada de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa din anul calendaristic. Prezentele norme transpun Directiva a 8-a - 79/1072/EEC din data de 6 decembrie 1979.

Prin exceptare de la prevederile alin. (1) nu se acorda rambursarea taxei datorate sau achitate de persoana impozabila prevazuta la alin. (3) pentru:

   a) achizitiile de bunuri a caror livrare este scutita sau care poate fi scutita conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;

   b) achizitii de bunuri, altele decat cele prevazute la lit. a), sau prestari de servicii a caror livrare/prestare este sau poate fi scutita de taxa conform art. 141-1441 din Codul fiscal;

   c) achizitii de bunuri/servicii pentru a caror livrare/prestare nu se acorda deducerea taxei in Romania in conditiile art. 145 alin. (2) sau (5) din Codul fiscal.

Persoana impozabila prevazuta la art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal este o persoana impozabila care in perioada prevazuta la alin. (1) nu este inregistrata si nici nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de taxa in Romania conform art. 153 Codul fiscal, nu este stabilita, si nici nu are un sediu fix in Romania de la care sunt efectuate activitati economice, si care, in acea perioada, nu a efectuat livrari de bunuri si prestari de servicii in Romania, cu exceptia urmatoarelor:

   a) servicii de transport si servicii accesorii transportului, scutite conform art. 143 alin. (1) lit. c) sau art. 144 alin. (1) din Codul fiscal, precum si art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, in masura in care valoarea acestora din urma este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal

   b) livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, in cazul in care taxa aferenta este achitata de persoanele in beneficiul carora bunurile sunt livrate si/sau serviciile sunt prestate, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-d), f) si g) din Codul fiscal.

Rambursarea taxei prevazute la alin. (1) se acorda persoanei impozabile prevazute la alin. (3) in masura in care bunurile si serviciile achizitionate sau importate in Romania, pentru care s-a achitat taxa, sunt utilizate de catre persoana impozabila pentru:

   a) operatiuni aferente activitatii sale economice pentru care persoana impozabila ar fi fost indreptatita sa deduca taxa daca aceste operatiuni ar fi fost efectuate in Romania sau operatiuni scutite conform art. 143 alin. (1) si 144 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal;

   b) operatiuni prevazute la alin. (3) lit. b).

Pentru a indeplini conditiile pentru rambursare, orice persoana impozabila prevazuta la alin. (3) trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

   a) sa depuna la organele fiscale competente din Romania o cerere pe formularul al carui model este stabilit de Ministerul Finantelor Publice, anexand toate facturile si/sau documentele de import in original, care sa evidentieze taxa a carei rambursare se solicita;

   b) sa faca dovada ca este o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA intr-un stat membru, sub forma unui certificat emis de autoritatea competenta din statul membru in care aceasta este stabilita. Totusi, atunci cand autoritatea fiscala competenta romana poseda deja o astfel de dovada, nu este obligatoriu ca persoana impozabila sa aduca noi dovezi pe o perioada de un an de la data emiterii primului certificat de catre autoritatea competenta a statului in care este stabilita;

   c) sa confirme prin declaratie scrisa ca in perioada la care se refera cererea sa de rambursare nu a efectuat livrari de bunuri sau prestari de servicii ce au avut loc sau au fost considerate ca avand loc in Romania, cu exceptia, dupa caz, a serviciilor prevazute la alin. (3) lit. a) si b);

   d) sa se angajeze sa inapoieze orice suma ce i-ar putea fi rambursata din greseala.

Organele fiscale competente nu ii pot impune persoanei impozabile ce solicita rambursarea conform art. 1472 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, nici o alta obligatie in plus fata de cele prevazute la alin. (5). Prin exceptie, organele fiscale competente pot solicita persoanei impozabile sa prezinte informatii suplimentare necesare pentru a stabili daca o cerere de rambursare este justificata.

Cererea de rambursare prevazuta la alin. (5) lit. a) va fi aferenta facturilor pentru achizitionarea de bunuri sau servicii sau documentelor pentru importuri efectuate in perioada prevazuta la alin. (1), dar poate fi aferenta si facturilor sau documentelor de import necuprinse inca in cererile anterioare, in masura in care aceste facturi sau documente de import sunt aferente operatiunilor realizate in anul calendaristic la care se refera cererea.

Cererea de rambursare prevazuta la alin. (5) lit. a) trebuie depusa la organele fiscale competente in termen de sase luni de la incheierea anului calendaristic in care taxa devine exigibila.

Daca o cerere se refera la o perioada:

   a) mai scurta decat un an calendaristic dar nu mai mica de trei luni, suma pentru care se efectueaza cererea nu poate fi mai mica de 200 lei;

   b) de un an calendaristic sau perioada ramasa dintr-un an calendaristic, suma pentru care se efectueaza cererea nu poate fi mai mica de 25 lei.

Decizia privind cererea de rambursare va fi emisa in termen de sase luni de la data la care cererea, insotita de documentele necesare pentru analizarea cererii, se depune la organele fiscale competente. In cazul in care rambursarea este respinsa partial sau in totalitate, organele fiscale competente vor prezenta motivele respingerii cererii. Decizia poate fi contestata potrivit prevederilor legale in vigoare din Romania.

La cererea solicitantului, rambursarile se efectueaza in lei intr-un cont indicat de persoana impozabila fie in Romania, fie in statul membru in care aceasta este stabilita. Orice comisioane bancare se vor suporta de solicitant.

Organele fiscale competente vor marca documentatia anexata la o cerere de rambursare pentru a impiedica utilizarea acestora pentru o alta cerere. Organele fiscale competente vor returna aceasta documentatie solicitantului in termen de o luna de la data deciziei prevazute la alin. (10).

In cazul in care o rambursare este obtinuta in mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vor solicita persoanei impozabile care a beneficiat de rambursare restituirea sumelor rambursate in mod eronat si accesoriilor aferente. In caz de nerestituire a sumelor, organele fiscale competente vor proceda la recuperarea acestora potrivit prevederilor referitoare la asistenta reciproca privind rambursarile de TVA.

La cererea unei persoane impozabile stabilite in Romania, cu exceptia intreprinderilor mici cu regimul special prevazut la art. 152 din Codul fiscal, care doreste sa solicite rambursarea taxei in alt Stat Membru, autoritatea fiscala competenta va emite un certificat conform alin. (5) lit. b) din care sa rezulte ca persoana respectiva este persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 in Romania.


Codul fiscal:

   b) persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA si nu este stabilita in Comunitate poate solicita rambursarea taxei achitate daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva;


Norme metodologice:

In conditiile si in conformitate cu procedurile prevazute la alin. (4)-(17), persoana impozabila prevazuta la alin. (3) poate solicita rambursarea taxei ce i-a fost facturata de alte persoane impozabile si achitata de persoana respectiva pentru achizitiile in Romania de bunuri mobile sau servicii, precum si taxa achitata de aceasta pentru importul de bunuri in Romania, pe o perioada de cel putin trei luni ce nu va depasi un an calendaristic, sau pe o perioada mai mica de trei luni ramasa dintr-un an calendaristic. Prezentele norme transpun Directiva 86/560/EEC din 17 noiembrie 1986.

Prin exceptare de la prevederile alin. (1), nu se va acorda rambursarea pentru taxa datorata sau achitata de persoana impozabila prevazuta la alin. (3) pentru:

   a) achizitiile de bunuri a caror livrare este scutita sau care poate fi scutita conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;

   b) achizitii de bunuri, altele decat cele a caror livrare este sau poate fi scutita de taxa conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;

   c) achizitii de bunuri, altele decat cele prevazute la lit. a), sau prestari de servicii a caror livrare/prestare, este sau poate fi scutita de taxa conform art. 141-1441 din Codul fiscal;

   d) achizitii de bunuri/servicii pentru a caror livrare/prestare nu se acorda in Romania nici o deducere a taxei in conditiile art. 145 alin. (2) sau (6) din Codul fiscal.

Persoana impozabila prevazuta la art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, este o persoana impozabila care in perioada prevazuta la alin. (1) nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania si nu este stabilita si nici nu are un sediu fix in Comunitate, si care, in acea perioada, nu a efectuat livrari de bunuri si prestari de servicii in Romania, cu exceptia urmatoarelor:

   a) servicii de transport si accesorii transportului, scutite conform art. 143 alin. (1) lit. c) sau art. 144 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal, precum si art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, in masura in care valoarea acestora este inclusa in baza de impozitare a bunurilor importate in conformitate cu art. 139 din Codul fiscal;

   b) livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa aferenta este exclusiv achitata de persoanele in beneficiul carora se efectueaza, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-d), f) si g) din Codul fiscal.

Rambursarea prevazuta la alin. (1) se acorda pentru:

   a) operatiunile legate de activitatea economica a persoanei impozabile care ar da drept de deducere daca ar fi realizate in Romania, care:

sunt prevazute la art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal; sau

sunt scutite conform art. 143 alin. (1) si 144 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal;

   b) operatiunile prevazute la alin. (3) lit. b).

Pentru a indeplini conditiile pentru rambursare, orice persoana impozabila prevazuta la alin. (3) trebuie sa desemneze un reprezentant in Romania in scopul rambursarii.

Reprezentantul prevazut la alin. (5) actioneaza in numele si in contul persoanei impozabile pe care o reprezinta si va fi tinut raspunzator individual si in solidar alaturi de persoana impozabila prevazuta la alin. (3) pentru obligatiile si drepturile persoanei impozabile cu privire la cererea de rambursare.

Reprezentantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii, in numele si in contul persoanei mentionate la alin. (3):

   a) sa depuna la organele fiscale competente o cerere pe modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice, anexand toate facturile si/sau documentele de import in original, care sa evidentieze taxa a carei rambursare se solicita;

   b) sa prezinte documente din care sa rezulte ca persoana mentionata la alin. (3) este angajata intr-o activitate economica ce ar face-o sa fie considerata persoana impozabila in conditiile art. 127 din Codul fiscal, daca ar fi stabilita in Romania. Prin exceptie, in cazul in care organele fiscale competente detin deja o astfel de dovada, nu este obligatoriu ca persoana impozabila sa aduca noi dovezi pe o perioada de un an de la data prezentarii respectivelor dovezi;

   c) sa prezinte o declaratie scrisa a persoanei mentionate la alin. (3) ca in perioada la care se refera cererea de rambursare persoana respectiva nu a efectuat livrari de bunuri sau prestari de servicii ce au avut loc sau au fost considerate ca avand loc in Romania, cu exceptia, dupa caz, a serviciilor prevazute la alin. (3) lit. a) si b).

Pentru a se asigura ca o cerere de rambursare este justificata si pentru a preveni fraudele, organele fiscale competente ii vor impune imputernicitului ce solicita o rambursare conform art. 1472 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, orice alte obligatii in plus fata de cele prevazute la alin. (7).

Cererea de rambursare prevazuta la alin. (7) lit. a) va fi aferenta facturilor pentru achizitionarea de bunuri sau servicii sau documentelor pentru importuri efectuate in perioada prevazuta la alin. (1), dar poate fi aferenta si facturilor sau documentelor de import necuprinse inca in cererile anterioare, in masura in care aceste facturi sau documente de import sunt aferente operatiunilor incheiate in anul calendaristic la care se refera cererea.

Cererea de rambursare prevazuta la alin. (7) lit. a) trebuie depusa la autoritatea fiscala competenta in termen de sase luni de la sfarsitul anului calendaristic in care taxa devine exigibila.

Daca o cerere se refera la o perioada:

   a) mai scurta decat un an calendaristic dar nu mai mica de trei luni, suma pentru care se efectueaza cererea nu poate fi mai mica de 200 lei;

   b) de un an calendaristic sau perioada ramasa dintr-un an calendaristic, suma pentru care se efectueaza cererea nu poate fi mai mica de 25 lei.

Decizia privind cererea de rambursare va fi emisa in termen de sase luni de la data la care cererea, insotita de documentele necesare pentru analizarea cererii, se primeste de organele fiscale competente. In cazul in care rambursarea este respinsa partial sau in totalitate, organele fiscale competente vor prezenta motivele respingerii cererii. Decizia poate fi contestata potrivit prevederilor legale in vigoare din Romania.

Rambursarile se efectueaza in lei intr-un cont deschis in Romania si indicat de reprezentant. Orice comisioane bancare se vor suporta de catre solicitant.Organele fiscale competente vor marca documentatia anexata la o cerere de rambursare pentru a impiedica utilizarea acestora pentru o alta cerere. Organele fiscale competente vor returna aceasta documentatie reprezentantului in termen de o luna de la data deciziei prevazute la alin. (12).

Atunci cand s-a obtinut o rambursare in mod fraudulos sau printr-o eroare oarecare, organele fiscale competente vor proceda direct la recuperarea sumelor platite in mod eronat si a oricaror accesorii aferente de la imputernicit.

In cazul cererilor frauduloase, organele fiscale competente vor respinge persoanei impozabile respective orice alta rambursare pe o perioada de maximum zece ani de la data depunerii cererii frauduloase.

La cererea unei persoane impozabile stabilite in Romania, cu exceptia intreprinderilor mici care aplica regimul special prevazut la art. 152 din Codul fiscal, care doreste sa solicite rambursarea taxei intr-un stat tert, organele fiscale competente vor emite un certificat din care sa rezulte ca persoana respectiva este persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal.


Codul fiscal:

   c) persoana neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, dar care efectueaza in Romania o livrare intracomunitara scutita de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizitia efectuata de aceasta in Romania a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate sa depaseasca taxa care s-ar aplica daca livrarea de catre aceasta persoana a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare taxabila;


Norme metodologice:

Pentru a avea dreptul la rambursare, persoana prevazuta la art. 1472 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal va indeplini urmatoarele obligatii:

   a) va depune la organele fiscale competente o cerere pe modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice;

   b) va anexa factura si - dupa caz - documentele de import in original, sau orice alt document care sa evidentieze taxa achitata de aceasta persoana pentru achizitia a carei rambursare se solicita;

   c) va prezenta dovezi asupra faptului ca mijlocul de transport:

a facut obiectul unei livrari intracomunitare scutite de taxa in conditiile art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;

era un mijloc de transport nou in conditiile art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, la momentul livrarii care rezulta din documentele prevazute la lit. b).

Rambursarea se efectueaza in termenul prevazut de normele procedurale in vigoare, care incepe sa curga de la data depunerii cererii si a tuturor documentelor mentionate la alin. (1) lit. b) la organele fiscale competente. Rambursarea se va efectua in lei intr-un cont din Romania indicat de persoana prevazuta la alin. (1) si orice comisioane bancare vor cadea in sarcina solicitantului.

Organele fiscale competente vor marca factura, documentul de import sau orice alt document anexat la o cerere de rambursare pentru a impiedica utilizarea acestora pentru o alta cerere si vor returna aceste documente solicitantului.

In cazul in care rambursarea este respinsa partial sau in totalitate, organele fiscale competente vor prezenta motivele respingerii cererii. Decizia poate fi contestata potrivit prevederilor legale in vigoare din Romania.


Codul fiscal:

   d) persoana impozabila stabilita in Romania, neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, poate solicita rambursarea taxei achitate aferente operatiunilor prevazute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau in alte situatii prevazute prin norme.


Norme metodologice:

Pentru a avea dreptul la rambursare, persoana impozabila stabilita in Romania, neinregistrata si care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, prevazuta la art. 1472 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, va indeplini urmatoarele obligatii:

   a) va depune la organele fiscale competente o cerere pe modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice;

   b) va anexa toate facturile si - dupa caz - documentele de import in original, sau orice alt document care sa evidentieze taxa datorata sau achitata de aceasta persoana pentru achizitiile efectuate pentru care se solicita rambursarea;

   c) va prezenta documente din care sa rezulte ca taxa prevazuta la lit. b) este aferenta operatiunilor ce dau drept de deducere a taxei in conditiile art. 145 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal.

Rambursarea se efectueaza in termenul prevazut de normele procedurale in vigoare, care incepe sa curga de la data depunerii cererii si a tuturor documentelor mentionate la alin. (1) lit. b) la organele fiscale competente. Rambursarea se va efectua in lei intr-un cont din Romania indicat de persoana prevazuta la alin. (1) si orice comisioane bancare vor cadea in sarcina solicitantului.

Organele fiscale competente vor marca documentatia anexata, la cererea de rambursare pentru a impiedica utilizarea acestora pentru o alta cerere si vor returna aceste documente solicitantului.

In cazul in care rambursarea este respinsa partial sau in totalitate, organele fiscale competente vor prezenta motivele respingerii cererii. Decizia poate fi contestata potrivit prevederilor legale in vigoare din Romania.


Codul fiscal:

Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital

   Art. 148. - In conditiile in care regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica, deducerea initiala se ajusteaza in urmatoarele cazuri:

   a) deducerea este mai mare sau mai mica decat cea pe care persoana impozabila avea dreptul sa o opereze;

   b) daca exista modificari ale elementelor luate in considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite dupa depunerea decontului de taxa, inclusiv in cazurile prevazute la art. 138;

   c) persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere.


Norme metodologice:

Potrivit prevederilor art. 148 din Codul fiscal, se ajusteaza numai taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta serviciilor si bunurilor mobile care nu sunt considerate bunuri de capital, astfel cum sunt definite la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal. Ajustarea taxei deductibile se efectueaza numai in situatia in care nu are loc o livrare/prestare catre sine efectuata de persoana impozabila, prevazuta la art. 128 alin. (4) sau art. 129 alin. (4) din Codul fiscal.

In baza prevederilor art. 148 lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabila poate sa-si ajusteze taxa deductibila aferenta serviciilor neutilizate si a bunurilor de natura stocurilor constatate pe baza de inventariere:

   a) in orice situatii precum modificari legislative, modificarea obiectului de activitate, anumite operatiuni fara drept de deducere desfasurate de persoana impozabila devin operatiuni care dau drept de deducere;

   b) in cazul in care persoana impozabila care aplica regimul special de scutire, prevazut la art. 152 din Codul fiscal, se inregistreaza potrivit legii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

   c) in situatia in care persoana impozabila a alocat direct un anumit bun/serviciu pentru operatiuni care nu dau drept de deducere si ulterior bunul/serviciul respectiv este utilizat pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere. Ajustarea in acest caz reprezinta exercitarea dreptului de deducere.

Pentru exercitarea dreptului de deducere prevazut la alin. (2) trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:

   a) bunurile/serviciile respective urmeaza a fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere;

   b) persoana impozabila trebuie sa detina o factura sau un alt document legal aprobat, prin care sa justifice suma taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor/serviciilor achizitionate;

   c) perioada prevazuta la art. 1471 alin. (2) din Codul fiscal, sa nu fie depasita;

   d) persoana impozabila trebuie sa fie inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, la data la care solicita ajustarea taxei nededuse conform art. 148 din Codul fiscal.

Conform art. 148 lit. b) din Codul fiscal, se ajusteaza taxa deductibila, in situatii precum:

   a) cazurile prevazute la art. 138 lit. a)-c) si e) din Codul fiscal;

   b) cand pro-rata definitiva, calculata la sfarsitul anului, difera de pro-rata provizorie utilizata in cursul anului;

   c) cazul in care persoana impozabila in mod eronat a dedus o suma de taxa mai mare decat avea dreptul sau mai mica.

In baza art. 148 lit. c) din Codul fiscal, in orice situatii in care persoana impozabila care desfasoara operatiuni care dau drept de deducere va desfasura operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si in situatia in care persoana impozabila a alocat direct un anumit serviciu pentru operatiuni care dau drept de deducere si ulterior serviciul respectiv este utilizat pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, persoana impozabila poate sa-si ajusteze taxa deductibila aferenta serviciilor neutilizate la data modificarii intervenite. Ajustarea dreptului de deducere se efectueaza si pentru bunurile mobile aflate in stoc, in situatia in care persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere si nu se aplica prevederile referitoare la livrarile catre sine. Ajustarea reprezinta in aceasta situatie anularea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata deduse initial.


Codul fiscal:

Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital

   Art. 149. In sensul prezentului articol:

   a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestor active, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane;

   b) bunurile care fac obiectul inchirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinand persoanei care le inchiriaza, le da in leasing sau le pune la dispozitia altei persoane;

   c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital;

   d) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital reprezinta taxa achitata sau datorata, aferenta oricarei operatiuni legate de achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitata sau datorata, aferenta repararii ori intretinerii acestor bunuri sau cea aferenta achizitiei pieselor de schimb destinate repararii ori intretinerii bunurilor de capital.

Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, in conditiile in care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine, se ajusteaza, in situatiile prevazute la alin. (4) lit. a)-d):

   a) pe o perioada de 5 ani, pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decat cele prevazute la lit. b);

   b) pe o perioada de 20 de ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.

Perioada de ajustare incepe:

   a) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), achizitionate sau fabricate, de la data aderarii;

   b) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite prima data, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii;

   c) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt achizitionate, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata inainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator s-au indeplinit in anul aderarii sau intr-un an ulterior anului aderarii;

   d) de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital prevazute la alin. (2) lit. b), a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat, si se efectueaza pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau modernizarii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau modernizari, platita ori datorata inainte de data aderarii, daca anul primei utilizari dupa transformare sau modernizare este anul aderarii sau un an ulterior aderarii.

Ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se efectueaza:

   a) in situatia in care bunul de capital este folosit de persoana impozabila:

integral sau partial, pentru alte scopuri decat activitatile economice;

pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei;

pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a taxei intr-o masura diferita fata de deducerea initiala;

   b) in cazurile in care apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;

   c) in situatia in care un bun de capital al carui drept de deducere a fost integral sau partial limitat face obiectul oricarei operatiuni pentru care taxa este deductibila. In cazul unei livrari de bunuri, valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;

   d) in situatia in care bunul de capital isi inceteaza existenta, cu exceptia cazurilor in care se dovedeste ca respectivul bun de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila;

   e) in cazurile prevazute la art. 138.

Ajustarea taxei deductibile se efectueaza astfel:

   a) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2), pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an in care apare o modificare a destinatiei de utilizare. Prin exceptie, daca bunul de capital se utilizeaza integral in alte scopuri decat activitatile economice sau pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se face o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare;

   b) pentru cazul prevazut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2), pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an in care apar modificari ale elementelor taxei deduse;

   c) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. c) si d), ajustarea se efectueaza o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii, si este de pana la o cincime sau, dupa caz, o douazecime pe an, astfel:

din valoarea taxei nededuse pana la momentul ajustarii, pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. c);

din valoarea taxei deduse initial, pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. d);

   d) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaza atunci cand apar situatiile enumerate la art. 138, conform procedurii prevazute in norme.

Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul in care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarilor este neglijabila, conform prevederilor din norme.


Norme metodologice:

Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor care fac obiectul inchirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane, se efectueaza de catre persoana care inchiriaza, da in leasing sau pune la dispozitia altei persoane bunurile respective.

Taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta transformarii sau modernizarii unui bun imobil sau a unei parti a acestuia, se ajusteaza de catre persoana la dispozitia careia este pus bunul imobil sau o parte a acestuia in situatia in care lucrarile de transformare sau modernizare sunt efectuate de catre aceasta persoana, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala dupa transformare sau modernizare a bunului imobil sau a partii de bun imobil.

In situatia in care in cursul perioadei de ajustare, expira contractul de inchiriere, leasing, concesionare sau orice alt tip de contract prin care bunul imobil sau o parte a acestuia a fost pus la dispozitia altei persoane, taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta operatiunilor de transformare sau modernizare se ajusteaza o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare.

Ajustarea taxei deductibile, prevazuta la art. 149 alin. (4) lit a) din Codul fiscal, se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazuta la alin. (2), pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an in care apare o modificare a destinatiei de utilizare. Prin exceptie, daca bunul de capital se utilizeaza integral in alte scopuri decat activitatile economice sau pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se face o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul in care apare modificarea destinatiei de utilizare;

Exemplu pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 1 din Codul fiscal:

O persoana impozabila cumpara o cladire pentru activitatea sa economica la data de 23 iulie 2007. La 1 august 2009, aceasta persoana se decide sa isi utilizeze cladirea integral in scop de locuinta. Perioada de ajustare este de 20 de ani cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana in anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuie sa se efectueze pe perioada ramasa (2009-2026) si persoana respectiva trebuie sa restituie 18 douazecimi din TVA dedusa initial.

Exemplu pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal:

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal achizitioneza un imobil in anul 2007 in vederea desfasurarii de operatiuni cu drept de deducere, si deduce integral taxa pe valoarea adaugata la data achizitionarii. In anul 2009 inchiriaza in intregime imobilul in regim de scutire de taxa pe valoarea adaugata. Perioada de ajustare este de 20 de ani cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana in anul 2026 inclusiv. Ajustarea trebuie sa se efectueze pe perioada ramasa (2009-2026) si persoana respectiva trebuie sa restituie 18 douazecimi din TVA dedusa initial.

Exemplu pentru situatia prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal:

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, detine un hotel care a fost cumparat in anul 2007 si s-a dedus TVA de 6 milioane lei pentru cumpararea acestui imobil. In anul 2010, la parterul hotelului se amenajeaza un cazinou care ocupa 30% din suprafata cladirii. Activitatea de jocuri de noroc fiind scutita de TVA fara drept de deducere, persoana respectiva trebuie sa ajusteze taxa dedusa initial, proportional cu suprafata ocupata de cazinou. Perioada de ajustare este de 20 de ani cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana la finele anului 2026. Ajustarea trebuie sa se efectueze anual pe perioada ramasa (2010-2026), astfel:

pentru 2007, 2008, 2009, persoana impozabila nu ajusteaza taxa dedusa initial, aferenta acestor ani, care reprezinta 300.000 lei x 3 ani = 900.000 lei.

pentru perioada 2010-2026, taxa se ajusteaza astfel:

in 2010 - 300.000 lei x 30% = 90.000 lei - taxa nedeductibila, care se inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru ultima perioada fiscala a anului 2010;

acelasi calcul se face si in anii urmatori pana in anul 2026. In situatia in care partea alocata cazinoului de 30% din cladire, se mareste sau se micsoreaza, la calculul prevazut mai sus se tine cont de noul procent alocat activitatii fara drept de deducere.

Pentru cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, ajustarea se efectueaza in cadrul perioadei de ajustare prevazute la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, pentru o cincime sau o douazecime din taxa dedusa initial pentru fiecare an in care apar modificari ale elementelor taxei deduse.

Exemplu: O persoana impozabila cu regim mixt cumpara un utilaj la data de 1 noiembrie 2008 in valoare de 20.000 lei, plus 19% TVA, adica 3800 lei. Pro-rata provizorie pentru anul 2008 este 40%, iar taxa dedusa este de 1520 lei (3800 x 40%). Prorata definitiva calculata la sfarsitul anului 2008 este de 30%.

La sfarsitul anului 2008 se realizeaza ajustarea taxei pe baza pro-ratei definitive, respectiv 3800 x 30% = 1140 lei taxa de dedus, care se compara cu taxa dedusa pe baza pro-rata provizorie (1520), iar diferenta de 380 se inscrie in decontul din luna decembrie ca taxa nedeductibila. Aceasta ajustare a deducerii se refera la intreaga suma dedusa initial provizoriu si prin urmare acopera si ajustarea aferenta primei cincimi pentru bunurile de capital.

Ajustarile pentru anii 2009, 2010, 2011 si 2012 se realizeaza astfel:

TVA deductibila se imparte la 5: 3800/5 = 760

TVA efectiv dedusa in baza pro-ratei definitive pentru prima perioada se imparte la randul sau la 5: 1140/5 = 228

Rezultatul lui 760 inmultit cu pro-rata definitiva pentru fiecare din perioadele urmatoare se va compara apoi cu 228

Diferenta rezultata va constitui ajustarea deducerii fie in favoarea statului, fie a persoanei impozabile.

Ajustarea pentru anul 2009

Pro-rata definitiva pentru anul 2009 este de 50%.

deducere autorizata: 760 x 50% = 380

deja dedus: 228

deducerea suplimentara permisa: 380 - 228 = 152

Ajustarea pentru anul 2010

Pro-rata definitiva pentru anul 2010 este de 20%.

deducere autorizata: 760 x 20% = 152

deja dedus: 228

ajustare in favoarea statului: 228 - 152 = 76

Ajustarea pentru anul 2011

Pro-rata definitiva pentru 2011 este de 25%.

deducere autorizata: 760 x 25% = 190

deja dedus: 228

ajustare in favoarea statului: 228 - 190 = 38

Ajustarea pentru anul 2012

Pro-rata definitiva pentru anul 2012 de 70%.

deducere autorizata: 760 x 70% = 532

deja dedus: 228

deducere suplimentara permisa: 532 - 228 = 304

Orice modificare a pro-ratei in anii urmatori, respectiv dupa scurgerea ultimului an de ajustare (2012) nu va mai influenta deducerile efectuate pentru acest utilaj. Dar pentru livrari catre sine, nu exista limita de timp.

Ajustarea prevazuta la art. 149 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, nu se efectueaza in situatia in care sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. (4) lit. a) si b) din Codul fiscal, referitoare la livrarea catre sine.

Ajustarea taxei deductibile prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, se efectueaza o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii, si este de pana la o cincime sau, dupa caz, o douazecime pe an, din valoarea taxei nededuse pana la momentul ajustarii, si se inscrie in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care apare livrarea, sau orice alta operatiune pentru care taxa aferenta bunului de capital este deductibila. Prevederile prezentului alineat se completeaza cu cele de la pct. 38 si 39.

Exemplu: O persoana impozabila cumpara un utilaj la data de 30 noiembrie 2007 in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1900), il foloseste pentru activitatea sa economica (50%) si pentru scop personal (50%). Prin urmare deduce numai 950 lei. La 2 septembrie 2009, vinde utilajul pentru suma de 2500 lei + TVA (19% = 475 lei).

In acest caz, este teoretic o ajustare a deducerii in favoarea persoanei impozabile, in valoare de trei cincimi din 950 lei (TVA nededusa initial), adica 570 lei. Totusi, ajustarea deducerii este oricum limitata la 2500 lei x 19% = 475 lei.

Ajustarea taxei deductibile prevazuta la art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, se efectueaza o singura data pentru intreaga perioada de ajustare ramasa, incluzand anul in care apare obligatia ajustarii, si este de pana la o cincime sau, dupa caz, o douazecime pe an, din valoarea taxei deduse initial, fiind operat in decontul TVA aferent perioadei fiscale in care bunurile de capital isi inceteaza existenta, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (9). Casarea unui bun de capital inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestuia nu este considerata livrare catre sine, dar se aplica prevederile referitoare la ajustare, intrucat bunul isi inceteaza existenta in intreprindere. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul casarii unui bun de capital dupa expirarea duratei normale de functionare, dar in cursul perioadei de ajustare.

Exemplul 1: O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata normala de functionare este de 7 ani, la data de 30 noiembrie 2007, in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1.900), si deduce 1.900 lei.

La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. In acest caz, exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de doua cincimi din 1.900 lei, respectiv 760 lei.@

Exemplul 2: O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata de functionare este de 3 ani, la data de 30 noiembrie 2007, in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1.900 lei), si deduce 1.900 lei. La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. In acest caz, exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de doua cincimi din 1.900 lei, respectiv 760 lei.@

In sensul art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, ajustarea taxei nu se efectueaza in caz de distrugere a bunurilor de capital ca urmare a unor calamitati naturale sau altor cazuri de forta majora prevazute la pct. 6 alin. (8), precum si in orice alte situatii in care se dovedeste ca respectivul bun de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila.

Ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital, conform art. 149 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal, se efectueaza in cazul in care furnizorul ajusteaza baza de impozitare conform art. 138 lit. a), b) si c) din Codul fiscal. Ajustarea se efectueaza o singura data in perioada fiscala in care apar situatiile prevazute la art. 138 lit. a), b) si c) din Codul fiscal, pe baza facturii emise de furnizor. Ajustarile ulterioare prevazute la art. 149 alin. (4) lit. a)-d) din Codul fiscal se vor efectua tinand cont de taxa dedusa dupa efectuarea ajustarii prevazute de prezentul alineat.

In vederea ajustarii taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate sa tina un Registru al bunurilor de capital, in care sa evidentieze pentru fiecare bun de capital, astfel cum este definit la art. 149 alin. (1) din Codul fiscal, urmatoarele informatii:

   a) data achizitiei, fabricarii, construirii sau transformarii/modernizarii;

   b) valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital;

   c) taxa deductibila aferenta bunului de capital;

   d) taxa dedusa;

   e) ajustarile efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.

Prevederile prezentului punct se completeaza cu cele ale pct. 38 si 39, referitoare la ajustarea taxei pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f) din Codul fiscal.

Prevederile art. 149 din Codul fiscal, si prezentului punct, se aplica si de catre persoanele impozabile care efectueaza operatiuni imobiliare constand in operatiuni de livrare, inchiriere, leasing, arendare, concesionare si alte operatiuni similare efectuate in legatura cu bunurile imobile.

In sensul art. 149 alin. (7) din Codul fiscal, nu se efectueaza ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital, in situatia in care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarii este mai mica de 1000 lei.


@Exemplele 1 si 2 de la alin. (8) al Pct. 54 de la Titlul VI au fost modificate prin art. I pct. B pct. 3 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania

   Art. 150. Urmatoarele persoane sunt obligate la plata taxei, daca aceasta este datorata in conformitate cu prevederile prezentului titlu:

   a) persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile, conform prevederilor prezentului titlu, cu exceptia cazurilor pentru care se aplica prevederile lit. b)-g);

   b) persoana impozabila care actioneaza ca atare si care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g), daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4);

   c) persoana inregistrata conform art. 153 sau 1531, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i) si care a comunicat prestatorului codul sau de inregistrare in scopuri de TVA in Romania, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4);

   d) persoana inregistrata conform art. 153 sau 1531, careia i se livreaza gaze naturale sau energie electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 alin. (4);

   e) persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, inregistrata conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii:

cumparatorul revanzator al bunurilor sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri in Romania, care nu se cuprinde in sfera de aplicare a taxei, conform art. 126 alin. (8) lit. b); si

bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la pct. 1, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul revanzator ori de alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului revanzator dintr-un stat membru, altul decat statul in care cumparatorul revanzator este stabilit ca persoana impozabila, direct catre beneficiarul livrarii; si

cumparatorul revanzator sa il desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva.

   f) persoana care incheie regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) ori persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a);

   g) persoana impozabila actionand ca atare sau persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita in Romania, dar inregistrata prin reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livrari de bunuri sau prestari de servicii care au loc in Romania, conform art. 132 sau 133, altele decat cele prevazute la lit. b)-e), daca sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania si care nu este inregistrata in Romania, conform art. 153.


Norme metodologice:

In cazul serviciilor prevazute la art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, prestate de o persoana impozabila nestabilita in Romania, chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, catre o persoana impozabila aceasta va fi obligata la plata taxei, daca aceasta este datorata conform Titlului VI din Codul fiscal. In cazul in care beneficiarul este:

   a) o institutie publica si serviciile sunt utilizate pentru activitatea pentru care institutia publica nu are calitatea de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 127 din Codul fiscal, institutia publica nu este obligata la plata taxei in Romania, indiferent daca este sau nu inregistrata in scopuri de taxa pentru alte operatiuni conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal;

   b) o institutie publica si serviciile sunt utilizate de institutia publica pentru activitatea desfasurata in calitate de persoana impozabila, respectiv pentru operatiunile taxabile, scutite cu drept de deducere sau scutite fara drept de deducere, institutia publica este obligata la plata taxei in Romania, indiferent daca este sau nu inregistrata in scopuri de taxa pentru alte operatiuni conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.

Pentru serviciile prevazute la art. 150 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal si livrarile de bunuri prevazute la art. 150 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, daca beneficiarul este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila inregistrata in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal, serviciul sau livrarea de bunuri are locul in Romania conform art. 132 sau 133 din Codul fiscal, si prestatorul/furnizorul nu este stabilit in Romania, beneficiarul este obligat la plata taxei chiar daca nu a comunicat prestatorului/furnizorului codul sau de inregistrare in scopuri de TVA.

Obligatiile referitoare la plata taxei prevazute la art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, sunt stabilite la pct. 2 alin. (15).

Prevederile art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, nu se aplica in cazul vanzarilor la distanta realizate dintr-un stat membru in Romania de o persoana nestabilita in Romania, pentru care locul livrarii este in Romania conform art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, persoana nestabilita in Romania fiind obligata sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Prin derogare de la prevederile alin. (1):

   a) atunci cand persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1), este o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania, respectiva persoana poate, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;

   b) atunci cand persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1), este o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate, respectiva persoana este obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei.


Norme metodologice:

Referitor la prevederile art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, desemnarea reprezentantului fiscal se face pe baza de cerere depusa de persoana impozabila nestabilita in Romania la organul fiscal competent la care reprezentantul propus este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Cererea trebuie insotita de:

   a) declaratia de incepere a activitatii, care va cuprinde: data, volumul si natura activitatii pe care o va desfasura in Romania. Ulterior inceperii activitatii, volumul si natura activitatii pot fi modificate potrivit prevederilor contractuale, aceste modificari urmand a fi comunicate si organului fiscal competent la care reprezentantul fiscal este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, conform art. 153 din Codul fiscal;

   b) copie de pe actul de constituire in strainatate a persoanei impozabile respective;

   c) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant fiscal, prin care aceasta se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform legii si in care aceasta trebuie sa precizeze natura operatiunilor si valoarea estimata a acestora.

Nu se admite decat un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere, desfasurate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania. Nu se admite coexistenta mai multor reprezentanti fiscali cu angajamente limitate. Pot fi desemnate ca reprezentanti fiscali orice persoane impozabile stabilite in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) si, in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, comunica decizia luata atat persoanei impozabile nestabilita in Romania, cat si persoanei propuse ca reprezentant fiscal de aceasta. In cazul acceptarii cererii, concomitent cu transmiterea deciziei de aprobare se indica si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile, care trebuie sa fie diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a acestuia. In cazul respingerii cererii, decizia se comunica ambelor parti, cu motivarea refuzului.

Reprezentantul fiscal, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, este angajat, din punctul de vedere al drepturilor si obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata, pentru toate operatiunile efectuate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania atat timp cat dureaza mandatul sau. In situatia in care mandatul reprezentantului fiscal inceteaza inainte de sfarsitul perioadei in care, potrivit legii, persoana impozabila nestabilita in Romania ar avea obligatia platii taxei pe valoarea adaugata in Romania, aceasta este obligata fie sa prelungeasca mandatul reprezentantului fiscal, fie sa mandateze alt reprezentant fiscal pe perioada ramasa sau sa se inregistreze conform art. 153 alin. (4) sau art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, daca este o persoana impozabila stabilita in Comunitate. Operatiunile efectuate de reprezentantul fiscal in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania nu se evidentiaza in contabilitatea proprie a persoanei desemnate ca reprezentant fiscal. Prevederile art. 152 din Codul fiscal, cu privire la intreprinderile mici, nu sunt aplicabile persoanelor impozabile nestabilite in Romania.

Reprezentantul fiscal poate sa renunte la angajamentul asumat printr-o cerere adresata organului fiscal competent. In cerere trebuie sa precizeze ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata pe care il va depune in aceasta calitate si sa propuna o data ulterioara depunerii cererii cand va lua sfarsit mandatul sau. De asemenea, este obligat sa precizeze daca renuntarea la mandat se datoreaza incetarii activitatii in Romania a persoanei impozabile nestabilite in Romania, sau se datoreaza inregistrarii directe in Romania, fara reprezentant fiscal, a persoanei impozabile stabilite in Comunitate pe care o reprezinta.

In cazul in care persoana impozabila nestabilita in Romania isi continua operatiunile taxabile in Romania, cererea poate fi acceptata numai daca persoana impozabila nestabilita in Romania a intocmit toate formalitatile necesare desemnarii unui alt reprezentant fiscal, iar acest nou reprezentant fiscal a fost acceptat ca atare de catre organul fiscal competent sau, dupa caz, in situatia in care persoana impozabila, daca este stabilita in Comunitate, opteaza sa se inregistreze in Romania fara sa desemneze un reprezentant fiscal.

Persoana impozabila nestabilita in Romania mandateaza reprezentantul fiscal sa emita factura destinata beneficiarului sau. Reprezentantul fiscal emite factura pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila nestabilita in Romania, aplicand regimul de taxa corespunzator operatiunilor respective, pe care o transmite beneficiarului. Prezentele norme metodologice nu instituie obligatii privind moneda in care se fac decontarile sau privind modalitatea in care se realizeaza decontarile, respectiv prin reprezentantul fiscal, sau direct intre persoana impozabila nestabilita in Romania si clientii/furnizorii acesteia.

Factura emisa de reprezentantul fiscal trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

Reprezentantul fiscal depune decontul de taxa prevazut la art. 1562 pentru operatiunile desfasurate in Romania de persoana impozabila nestabilita in Romania pe care o reprezinta. In situatia in care reprezentantul fiscal este mandatat de mai multe persoane impozabile stabilite in strainatate, trebuie sa depuna cate un decont de taxa pentru fiecare persoana impozabila nestabilita in Romania pe care o reprezinta. Nu este permis reprezentantului fiscal sa evidentieze in decontul de taxa depus pentru activitatea proprie, pentru care este inregistrat in scopuri de TVA, operatiunile desfasurate in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania, pentru care depune un decont de taxa separat.

Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente achizitiilor efectuate in numele persoanei impozabile nestabilite in Romania, reprezentantul fiscal trebuie sa detina documentele prevazute de lege.

Orice persoana stabilita in scopuri de TVA in Romania, conform prevederilor art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu mai poate sa isi desemneze un reprezentant fiscal in Romania. Aceasta persoana se inregistreaza conform art. 153 din Codul fiscal, in scopuri de TVA, la organul fiscal competent.

Daca ulterior desemnarii unui reprezentant fiscal persoana impozabila devine stabilita in Romania in sensul art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal este preluat de persoana impozabila care devine inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ca persoana stabilita in Romania. Suma negativa de taxa sau taxa de plata din ultimul decont de taxa depus de reprezentantul fiscal sunt preluate de persoana impozabila care a devenit stabilita in Romania. Din punct de vedere al taxei operatiunile realizate prin reprezentant fiscal sunt operatiuni apartinand persoanei impozabile care initial nu a fost stabilita in Romania, iar ulterior a devenit stabilita in Romania.


Codul fiscal:

Orice persoana care inscrie taxa pe o factura sau in orice alt document care serveste ca factura este obligata la plata acesteia.


Norme metodologice:

In sensul art. 150 alin. (3) din Codul Fiscal, orice persoana ce inscrie in mod eronat taxa intr-o factura sau un alt document asimilat unei facturi, va plati aceasta taxa la bugetul statului, iar beneficiarul nu va avea dreptul sa deduca aceasta taxa. In acest caz, beneficiarul poate solicita furnizorului sau prestatorului corectarea facturii intocmite in mod eronat, prin emiterea unei facturi cu semnul minus si a unei facturi noi corecte.

Daca furnizorul sau prestatorul este in imposibilitate de a corecta factura intocmita in mod eronat datorita declansarii procedurii de lichidare, faliment, radiere sau alte situatii similare, beneficiarul poate solicita rambursarea de la buget a sumei taxei achitata si nedatorata daca face dovada ca a platit aceasta taxa furnizorului precum si a faptului ca furnizorul a platit taxa respectiva la bugetul statului.


Codul fiscal:

Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri

   Art. 1511. - Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii, conform prezentului titlu, este obligatia importatorului.


Norme metodologice:

In aplicarea art. 1511 din Codul fiscal, importatorul in scopul taxei este:

   a) cumparatorul catre care se expediaza bunurile la data la care taxa devine exigibila la import sau, in absenta acestui cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data. Prin exceptare de la aceasta prevedere, furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de importator;

   b) furnizorul bunurilor, pentru livrarile de bunuri care sunt instalate sau asamblate in interiorul Romaniei de catre furnizor sau in numele acestuia si daca livrarea acestor bunuri are loc in Romania in conditiile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

   c) proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate in vederea efectuarii de operatiuni de inchiriere sau leasing in Romania;

   d) persoana care reimporta in Romania bunurile exportate in afara Comunitatii, pentru aplicarea scutirii prevazute la art. 142 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal;

   e) persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, care importa bunuri in Romania.

in regim de consignatie sau stocuri la dispozitia clientului, pentru verificarea conformitatii sau pentru testare, cu conditia ca bunurile respective sa fie cumparate de persoana impozabila respectiva sau daca persoana impozabila nu le achizitioneaza sa fie re-exportate de catre aceasta in afara Comunitatii;

in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii acestor bunuri, cu conditia ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operatiuni sa fie re-exportate in afara Comunitatii sau achizitionate de catre persoana impozabila respectiva.


Codul fiscal:

Raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei

   Art. 1512. Beneficiarul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) lit. a), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5):

   a) nu este emisa;

   b) cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare;

   c) nu mentioneaza valoarea taxei sau o mentioneaza incorect.

Prin derogare de la prevederile alin. (1), daca beneficiarul dovedeste achitarea taxei catre persoana obligata la plata taxei, nu mai este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei.

Furnizorul sau prestatorul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-e), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1):

   a) nu este emisa;

   b) cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: numele/denumirea, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.

Furnizorul este tinut raspunzator individual si in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata la plata taxei pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1):

   a) nu este emisa;

   b) cuprinde date incorecte/incomplete in ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de inregistrare in scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.

Persoana care il reprezinta pe importator, persoana care depune declaratia vamala pentru bunurile importate si proprietarul bunurilor sunt tinuti raspunzatori individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu importatorul prevazut la art. 1511.

Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul si transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabila pentru transport sunt tinuti raspunzatori individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu persoana obligata la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1) lit. a), f) si g) si art. 1511.

Persoana care desemneaza o alta persoana ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (2), este tinuta raspunzatoare individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu reprezentantul sau fiscal.


Norme metodologice:

Obligatiile beneficiarului prevazute la art. 1512 alin. (1) din Codul fiscal nu afecteaza exercitarea dreptului de deducere in conditiile prevazute la art. 145 din Codul fiscal.@


@Pct. 60 de la Titlul VI a fost modificat prin art. I pct. B pct. 4 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici

   Art. 152. Persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

   a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;

   b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Persoana impozabila care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa.


Norme metodologice:

Cursul de schimb valutar prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si este valabil pentru persoanele impozabile care au luat fiinta in cursul anului 2007 sau care au fost infiintate anterior aderarii si au depasit plafonul in cursul anului 2007. Pentru anii urmatori, cursul de schimb valutar utilizat pentru calculul plafonului prevazut la art. 152 alin. (1), este cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la inceputul fiecarui an calendaristic.

In sensul art. 152 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, o operatiune este accesorie activitatii principale daca se indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la pct. 47 alin. (3).

In sensul art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, persoana impozabila care opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa trebuie sa solicite inregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, si sa aplice regimul normal de taxa incepand cu data inregistrarii.

In sensul art. 152 alin. (3) si (7) coroborat cu conditiile prevazute la art. 145, 1451, 147, 148 si 149 din Codul fiscal, persoana impozabila are dreptul/obligatia la ajustarea taxei deductibile aferente:

   a) bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate in momentul trecerii la regimul normal de taxare;

   b) bunurilor de capital definite la art. 149 alin, (1) din Codul fiscal, aflate inca in folosinta, in scopul desfasurarii activitatii economice in momentul trecerii la regimul normal de taxa, cu conditia ca perioada de ajustare a deducerii prevazuta la art. 149 alin. (2) din Codul fiscal, sa nu fi expirat. Prevederile acestui alineat se completeaza cu prevederile de la pct. 46.

Ajustarea prevazuta la alin. (4) trebuie comunicata organelor fiscale competente, in termen de trei luni de la data trecerii la regimul normal de taxa, prin depunerea unei liste de bunuri aflate in stoc si serviciile neutilizate, precum si a bunurilor de capital aflate inca in folosinta in scopul desfasurarii activitatii economice. Aceasta lista se va intocmi in doua exemplare si va cuprinde bunurile si serviciile neutilizate pentru care se efectueaza ajustarea, data la care i-au fost livrate bunurile si prestate serviciile, baza de impozitare la data respectiva si suma de ajustat.

Persoana impozabila va inscrie suma ajustata in primul decont ce se va depune dupa primirea acordului din partea organului fiscal competent asupra ajustarii si sumei acesteia.


Codul fiscal:

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire in decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa, conform art. 153.


Norme metodologice:

Persoanele care aplica regimul special de scutire, conform art. 152 din Codul fiscal, au obligatia sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi realizate de o mica intreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vanzari, precum si evidenta bunurilor si serviciilor taxabile achizitionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumparari.

In sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, in cazul in care persoana impozabila a atins sau a depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, in termenul prevazut de lege, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:

   a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata de organele fiscale competente inainte de inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi datorat-o daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii nerespectarii prevederilor legale. Totodata organele de control vor inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa conform art. 153 alin. (7) din Codul fiscal;

   b) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este identificata dupa inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, organele fiscale competente vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi datorat-o daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data la care a fost inregistrata.


Codul fiscal:

Regimul special pentru agentiile de turism

   Art. 1521. In sensul aplicarii prezentului articol, prin agentie de turism se intelege orice persoana care in nume propriu sau in calitate de agent, intermediaza, ofera informatii sau se angajeaza sa furnizeze persoanelor care calatoresc individual sau in grup, servicii de calatorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeti, camine, locuinte de vacanta si alte spatii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate si alte servicii turistice. Agentiile de turism includ si touroperatorii.

In cazul in care o agentie de turism actioneaza in nume propriu in beneficiul direct al calatorului si utilizeaza livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de alte persoane, toate operatiunile realizate de agentia de turism in legatura cu calatoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agentie in beneficiul calatorului.

Serviciul unic prevazut la alin. (2) are locul prestarii in Romania, daca agentia de turism este stabilita sau are un sediu fix in Romania si serviciul este prestat prin sediul din Romania.

Baza de impozitare a serviciului unic prevazut la alin. (2) este constituita din marja de profit, exclusiv taxa, care se determina ca diferenta intre suma totala care va fi platita de calator, fara taxa, si costurile agentiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii in beneficiul direct al calatorului, in cazul in care aceste livrari si prestari sunt realizate de alte persoane impozabile.

In cazul in care livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in beneficiul direct al clientului sunt realizate in afara Comunitatii, serviciul unic al agentiei de turism este considerat serviciu prestat de un intermediar si este scutit de taxa. In cazul in care livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in beneficiul direct al clientului sunt realizate atat in interiorul, cat si in afara Comunitatii, se considera ca fiind scutita de taxa numai partea serviciului unic prestat de agentia de turism aferenta operatiunilor realizate in afara Comunitatii.

Fara sa contravina prevederilor art. 145 alin. (2), agentia de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea taxei facturate de persoanele impozabile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in beneficiul direct al calatorului si utilizate de agentia de turism pentru furnizarea serviciului unic prevazut la alin. (2).

Agentia de turism poate opta si pentru aplicarea regimului normal de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (2), cu urmatoarele exceptii, pentru care este obligatorie taxarea in regim special:

   a) cand calatorul este o persoana fizica;

   b) in situatia in care serviciile de calatorie cuprind si componente pentru care locul operatiunii se considera ca fiind in afara Romaniei.

Agentia de turism trebuie sa tina, in plus fata de evidentele care trebuie tinute conform prezentului titlu, orice alte evidente necesare pentru stabilirea taxei datorate conform prezentului articol.

Agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie taxa in mod distinct in facturi sau in alte documente legale care se transmit calatorului, pentru serviciile unice carora li se aplica regimul special, in acest caz inscriindu-se distinct in documente mentiunea «TVA inclusa».

Atunci cand agentia de turism efectueaza atat operatiuni supuse regimului normal de taxare, cat si operatiuni supuse regimului special, aceasta trebuie sa pastreze evidente contabile separate pentru fiecare tip de operatiune in parte.


Norme metodologice:

In sensul art. 1521 din Codul fiscal, calatorul poate fi o persoana impozabila, o persoana juridica neimpozabila si orice alta persoana neimpozabila.

Abrogat.@

Regimul special nu se aplica pentru serviciile prestate de agentia de turism cu mijloace proprii.

In sensul art. 1521 alin. (4) din Codul fiscal, urmatorii termeni se definesc astfel:

   a) suma totala ce va fi platita de calator reprezinta tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care va fi obtinuta de agentia de turism din partea calatorului sau de la un tert pentru serviciul unic, inclusiv subventiile direct legate de acest serviciu, impozitele, taxele, cheltuielile accesorii cum ar fi comisioanele si cheltuielile de asigurare, dar fara a cuprinde sumele prevazute la art. 137 alin. (3) din Codul fiscal;

   b) costurile agentiei de turism pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii in beneficiul direct al calatorului reprezinta pretul, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, facturat de furnizorii operatiunilor specifice, precum servicii de transport, hoteliere, catering si alte cheltuieli precum asigurarea mijloacelor de transport utilizate, taxe pentru viza, diurna si cazarea pentru sofer, taxele de drum, taxe de parcare, combustibilul, cu exceptia cheltuielilor generale ale agentiei de turism care sunt incluse in costul serviciului unic.

Pentru a stabili valoarea taxei colectate pentru serviciile unice efectuate intr-o perioada fiscala, agentiile de turism vor tine jurnale de vanzari sau, dupa caz, borderouri de incasari, in care se inregistreaza numai totalul de pe documentul de vanzare care include taxa. Aceste jurnale, respectiv borderouri, se vor tine separat de operatiunile pentru care se aplica regimul normal de taxare. De asemenea, agentiile de turism vor tine jurnale de cumparari separate in care se vor evidentia achizitiile de bunuri si/sau servicii cuprinse in costurile serviciului unic. Baza de impozitare si valoarea taxei colectata pentru serviciile unice prestate intr-o perioada fiscala vor fi stabilite in baza calculelor efectuate pentru toate operatiunile supuse regimului special de taxare in perioada fiscala respectiva si evidentiate corespunzator in decontul de taxa. La determinarea bazei impozabile nu vor fi luate in considerare sumele incasate in avans pentru care nu pot fi determinate cheltuielile aferente si de asemenea nu pot fi scazute cheltuielile aferente unor livrari de bunuri sau prestari de servicii care nu au fost vandute catre client.

In sensul art. 152 alin. (7) coroborat cu art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, atunci cand agentia de turism aplica regimul normal de taxare va refactura fiecare componenta a serviciului unic la cota taxei corespunzatoare fiecarei componente in parte. In plus, baza de impozitare a fiecarei componente facturate in regim normal de taxa va cuprinde si marja de profit a agentiei de turism.


@Alin. (2) al Pct. 63 de la Titlul VI a fost abrogat prin art. I pct. B pct. 5 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati

   Art. 1522. In sensul prezentului articol:

   a) operele de arta reprezinta:

tablouri, colaje si plachete decorative similare, picturi si desene, executate integral de mana, altele decat planurile si desenele de arhitectura, de inginerie si alte planuri si desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri fotografice pe hartie sensibilizata si copii carbon obtinute dupa planurile, desenele sau textele enumerate mai sus si articolele industriale decorate manual (NC cod tarifar 9701);

gravuri, stampe si litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct in alb-negru sau color, ale uneia sau mai multor placi/planse executate in intregime manual de catre artist, indiferent de proces sau de materialul folosit de acesta, fara a include procese mecanice sau fotomecanice (NC cod tarifar 9702 00 00);

productii originale de arta statuara sau de sculptura, in orice material, numai daca sunt executate in intregime de catre artist; copiile executate de catre un alt artist decat autorul originalului (NC cod tarifar 9703 00 00);

tapiserii (NC cod tarifar 5805 00 00) si carpete de perete (NC cod tarifar 6304 00 00), executate manual dupa modele originale asigurate de artist, cu conditia sa existe cel mult 8 copii din fiecare;

piese individuale de ceramica executate integral de catre artist si semnate de acesta;

emailuri pe cupru, executate integral manual, in cel mult 8 copii numerotate care poarta semnatura artistului sau denumirea/numele atelierului, cu exceptia bijuteriilor din aur sau argint;

fotografiile executate de catre artist, scoase pe suport hartie doar de el sau sub supravegherea sa, semnate, numerotate si limitate la 30 de copii, incluzandu-se toate dimensiunile si monturile.

   b) obiectele de colectie reprezinta:

timbre postale, timbre fiscale, marci postale, plicuri «prima zi», serii postale complete si similare, obliterate sau neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate sa aiba curs (NC cod tarifar 9704 00 00);

colectii si piese de colectie de zoologie, botanica, mineralogie, anatomie sau care prezinta un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic (NC cod tarifar 9705 00 00).

   c) antichitatile sunt obiectele, altele decat operele de arta si obiectele de colectie, cu o vechime mai mare de 100 de ani (NC cod tarifar 9706 00 00);

   d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite in starea in care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decat operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute in norme;

   e) persoana impozabila revanzatoare este persoana impozabila care, in cursul desfasurarii activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati in scopul revanzarii, indiferent daca respectiva persoana impozabila actioneaza in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui contract de comision la cumparare sau vanzare;

   f) organizatorul unei vanzari prin licitatie publica este persoana impozabila care, in desfasurarea activitatii sale economice, ofera bunuri spre vanzare prin licitatie publica, in scopul adjudecarii acestora de catre ofertantul cu pretul cel mai mare;

   g) marja profitului este diferenta dintre pretul de vanzare aplicat de persoana impozabila revanzatoare si pretul de cumparare, in care:

pretul de vanzare constituie suma obtinuta de persoana impozabila revanzatoare de la cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele, obligatiile de plata, taxele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si asigurare, percepute de persoana impozabila revanzatoare cumparatorului, cu exceptia reducerilor de pret;

pretul de cumparare reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei pretului de vanzare, de furnizor, de la persoana impozabila revanzatoare.

   h) regimul special reprezinta reglementarile speciale prevazute de prezentul articol pentru taxarea livrarilor de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati la cota de marja a profitului.

Persoana impozabila revanzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, altele decat operele de arta livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul Comunitatii, de la unul dintre urmatorii furnizori:

   a) o persoana neimpozabila;

   b) o persoana impozabila, in masura in care livrarea efectuata de respectiva persoana impozabila este scutita de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. g);

   c) o intreprindere mica, in masura in care achizitia respectiva se refera la bunuri de capital;

   d) o persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a fost supusa taxei in regim special.

In conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revanzatoare poate opta pentru aplicarea regimului special pentru livrarea urmatoarelor bunuri:

   a) opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati pe care le-a importat;

   b) opere de arta achizitionate de persoana impozabila revanzatoare de la autorii acestora sau de la succesorii in drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei.

In cazul livrarilor prevazute la alin. (2) si (3), pentru care se exercita optiunea prevazuta la alin. (3), baza de impozitare este marja profitului, determinata conform alin. (1) lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente. Prin exceptie, pentru livrarile de opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati importate direct de persoana impozabila revanzatoare, conform alin. (3), pretul de cumparare pentru calculul marjei de profit este constituit din baza de impozitare la import, stabilita conform art. 139, plus taxa datorata sau achitata la import.

Orice livrare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati, efectuata in regim special, este scutita de taxa, in conditiile art. 143 alin. (1) lit. a), b), h)-m) si o).

Persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prevazute la alin. (2) si (3), in masura in care livrarea acestor bunuri se taxeaza in regim special.

Persoana impozabila revanzatoare poate aplica regimul normal de taxare pentru orice livrare eligibila pentru aplicarea regimului special, inclusiv pentru livrarile de bunuri pentru care se poate exercita optiunea de aplicare a regimului special prevazut la alin. (3).

In cazul in care persoana impozabila revanzatoare aplica regimul normal de taxare pentru bunurile pentru care putea opta sa aplice regimul special prevazut la alin. (3), persoana respectiva va avea dreptul de deducere a taxei datorate sau achitate pentru:

   a) importul de opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati;

   b) pentru opere de arta achizitionate de la autorii acestora sau succesorii in drept ai acestora.

Dreptul de deducere prevazut la alin. (8) ia nastere la data la care este exigibila taxa colectata aferenta livrarii pentru care persoana impozabila revanzatoare opteaza pentru regimul normal de taxa.

Persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sau urmeaza sa fie achizitionate de la persoana impozabila revanzatoare, in masura in care livrarea acestor bunuri de catre persoana impozabila revanzatoare este supusa regimului special.

Regimul special nu se aplica pentru:

   a) livrarile efectuate de o persoana impozabila revanzatoare pentru bunurile achizitionate in interiorul Comunitatii de la persoane care au beneficiat de scutire de taxa, conform art. 142 alin. (1) lit. a) si e)-g) si art. 143 alin. (1) lit. h)-m), la cumparare, la achizitia intracomunitara sau la importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei;

   b) livrarea intracomunitara de catre o persoana impozabila revanzatoare de mijloace de transport noi scutite de taxa, conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul sa inscrie taxa aferenta livrarilor de bunuri supuse regimului special, in mod distinct, in facturile emise clientilor. Mentiunea «TVA inclusa si nedeductibila» va inlocui suma taxei datorate, pe facturi si alte documente emise cumparatorului.

In conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revanzatoare care aplica regimul special trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

   a) sa stabileasca taxa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala in care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 1561 si 1562;

   b) sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special.

In conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revanzatoare care efectueaza atat operatiuni supuse regimului normal de taxa, cat si regimului special, trebuie sa indeplineasca urmatoarele obligatii:

   a) sa tina evidente separate pentru operatiunile supuse fiecarui regim;

   b) sa stabileasca taxa colectata in cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala in care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 1561 si 1562.

Dispozitiile alin. (1)-(14) se aplica si vanzarilor prin licitatie publica efectuate de persoanele impozabile revanzatoare care actioneaza ca organizatori de vanzari prin licitatie publica in conditiile stabilite prin norme.


Norme metodologice:

In sensul art. 1522 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, bunurile second-hand includ orice obiecte vechi care mai pot fi utilizate 'ca atare' sau in urma unor reparatii. Bunurile second-hand includ de asemenea si obiectele vechi care sunt executate din metale pretioase si pietre pretioase sau semi-pretioase, cum ar fi bijuteriile (clasice si fantezie, obiectele de aurarie si argintarie si toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele, integral sau partial formate din aur, argint, platina, pietre pretioase si/sau perle, indiferent de gradul de puritate a metalelor si pietrelor pretioase).

Nu sunt considerate bunuri second-hand in sensul art. 1522 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal:

   a) Aurul, argintul si platina ce pot fi folosite ca materie prima pentru producerea altor bunuri, fie pure, fie in aliaj cu alte metale si prezentate sub forma de bare, plachete, lingouri, pulbere, foite, folie, tuburi, sarma sau in orice alt mod;

   b) Aurul de investitii conform definitiei de la art. 1523 alin. (1) din Codul fiscal;

   c) Monedele din argint sau platina care nu constituie obiecte de colectie in sensul art. 1522 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

   d) Reziduuri de obiecte vechi formate din metale pretioase recuperate in scopul topirii si refolosirii ca materii prime;

   e) Pietrele pretioase si semi-pretioase si perlele, indiferent daca sunt sau nu taiate, sparte in lungul fibrei, gradate sau slefuite insa nu pe fir, montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice si fantezie, obiecte de aurarie si argintarie si similare;

   f) Bunuri vechi reparate sau restaurate astfel incat nu se pot deosebi de bunuri noi similare;

   g) Bunuri vechi care au suferit inainte de revanzare o astfel de transformare incat la re-vanzare nu mai este posibila nicio identificare cu bunul in starea initiala de la data achizitiei;

   h) Bunuri care se consuma la prima utilizare;

   i) Bunuri ce nu mai pot fi re-folosite in nici un fel.

Optiunea prevazuta la art. 1522 alin. (3) din Codul fiscal:

   a) se exercita pentru toate categoriile de bunuri prevazute la respectivul alineat;

   b) se notifica organului fiscal competent si ramane in vigoare pana la data de 31 decembrie a celui de-al doilea an calendaristic urmator exercitarii optiunii.

In scopul aplicarii art. 1522 alin. (13) si (14) din Codul fiscal:

   a) baza de impozitare pentru livrarile de bunuri carora li se aplica aceeasi cota de taxa este diferenta dintre totalul marjei de profit realizata de persoana impozabila revanzatoare si valoarea taxei aferente marjei respective;

   b) totalul marjei profitului pentru o perioada fiscala, alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic va fi egala cu diferenta dintre:

suma totala, egala cu preturile de vanzare totale stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 1) din Codul fiscal, a livrarilor de bunuri supuse regimului special efectuate de persoana impozabila revanzatoare in acea perioada; si

suma totala, egala cu preturile de cumparare totale stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 2) din Codul fiscal, a achizitiilor de bunuri prevazute la art. 1522 alin. (2) si alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabila revanzatoare in acea perioada;

   c) totalul marjei profitului pentru ultima perioada fiscala a anului calendaristic va fi egala cu diferenta dintre:

suma totala, egala cu preturile de vanzare totale stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 1) din Codul fiscal, a livrarilor de bunuri supuse regimului special efectuate de persoana impozabila revanzatoare in acea perioada; si

suma totala, egala cu preturile de cumparare totale stabilite conform art. 1522 alin. (1) lit. g) pct. 2) din Codul fiscal, a achizitiilor de bunuri prevazute la art. 1522 alin. (2) si alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabila revanzatoare in regim special in anul respectiv, plus valoarea totala a bunurilor aflate in stoc la inceputul anului calendaristic, minus valoarea totala a bunurilor aflate in stoc la sfarsitul anului calendaristic, plus valoarea marjelor de profit, pozitive sau negative, deja declarate pentru perioadele fiscale anterioare ale anului respectiv.

In cazul in care totalul marjei profitului pentru o perioada fiscala alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic este negativa, marja se reporteaza pe perioada fiscala urmatoare prin inregistrarea acestei marje negative ca atare in jurnalul special prevazut la alin. (7).

In cazul in care totalul marjei profitului pentru ultima perioada fiscala a anului calendaristic este negativa, marja nu poate fi reportata pentru anul calendaristic urmator.

In scopul aplicarii art. 1522 alin. (13) si (14) din Codul fiscal, persoana impozabila revanzatoare va indeplini urmatoarele obligatii:

   a) va tine un jurnal special de cumparari in care se inscriu toate bunurile supuse regimului special;

   b) va tine un jurnal special de vanzari in care se inscriu toate bunurile livrate in regim special;

   c) va tine un registru comparativ care permite sa se stabileasca, la finele fiecarei perioade fiscale, alta decat ultima perioada fiscala a anului calendaristic, totalul bazei de impozitare pentru livrarile efectuate in respectiva perioada fiscala si, dupa caz, taxa colectata;

   d) va tine evidenta separata pentru stocurile de bunuri supuse regimului special;

   e) va emite o factura prin autofacturare catre fiecare furnizor de la care achizitioneaza bunuri supuse regimului special si care nu este obligat sa emita o factura sau orice alt document ce serveste drept factura. La factura se anexeaza declaratia furnizorului care confirma ca acesta nu a beneficiat de nicio scutire sau rambursare a taxei pentru cumpararea, importul sau achizitia intracomunitara de bunuri livrate de persoana impozabila revanzatoare. Factura emisa prin autofacturare trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

numarul de ordine si data emiterii facturii;

data achizitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari prevazut la lit. a) sau data primirii bunurilor;

numele si adresa partilor;

codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile revanzatoare;

descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primite;

pretul de cumparare, care se inscrie in factura la momentul cumpararii pentru bunurile in regim de consignatie.

O intreprindere mica care livreaza bunuri unei persoane impozabile revanzatoare, conform art. 1522 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, va mentiona in factura emisa ca livrarea in cauza se refera la bunurile prevazute la art. 1522 alin. (1) lit. a)-d) din Codul fiscal, si ca aceste bunuri au fost utilizate de intreprinderea mica ca active corporale fixe, asa cum sunt acestea definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3) din Codul fiscal.

In scopul aplicarii art. 1522 alin. (15) din Codul fiscal, baza de impozitare pentru livrarile de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati, efectuate de un organizator de vanzari prin licitatie publica, actionand in nume propriu in cadrul unui contract de comision la vanzare in contul persoanei prevazute la art. 1522 alin. (2) lit. a)-d) din Codul fiscal, este constituita din suma totala facturata conform alin. (11), cumparatorului de catre organizatorul vanzarii prin licitatie publica, din care se scad urmatoarele:

suma neta de plata sau platita de organizatorul vanzarii prin licitatie publica comitentului sau, stabilita conform alin. (10), si

suma taxei colectate de organizatorul vanzarii prin licitatie publica pentru livrarea sa.

Suma neta de plata sau platita de organizatorul vanzarii prin licitatie publica comitentului sau va fi egala cu diferenta dintre:

   a) pretul bunurilor la licitatia publica, si

   b) valoarea comisionului, inclusiv taxa aferenta, obtinut sau care va fi obtinut de organizatorul vanzarii prin licitatie publica de la comitentul sau, in cadrul contractului de comision la vanzare.

Organizatorul vanzarii prin licitatie publica trebuie sa emita cumparatorului o factura sau, dupa caz bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, care nu trebuie sa mentioneze separat valoarea taxei dar care trebuie sa mentioneze urmatoarele informatii:

   a) pretul bunurilor vandute la licitatie;

   b) impozitele, taxele si alte sumele de plata;

   c) cheltuielile accesorii cum ar fi comisionul, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, percepute de organizator de la cumparatorul de bunuri.

Organizatorul vanzarii prin licitatie publica caruia i-au fost transmise bunuri in cadrul unui contract de comision la vanzare trebuie sa emita un document catre comitentul sau, care trebuie sa indice valoarea tranzactiei, adica pretul bunurilor la licitatie, fara a cuprinde valoarea comisionului obtinut sau ce va fi obtinut de la comitent si pe baza careia comitentul, atunci cand este persoana impozabila, trebuie sa emita factura organizatorului vanzarii prin licitatie publica conform art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, sau care va servi drept factura pentru orice alte persoane decat cele impozabile inregistrate conform art. 153 din Codul fiscal.

Organizatorii de vanzari prin licitatie publica care livreaza bunuri in conditiile prevazute la alin. (9) trebuie sa evidentieze in conturile de terti (Debitori/Creditori diversi) sumele obtinute sau ce vor fi obtinute de la cumparatorul de bunuri si suma platita sau de plata vanzatorului de bunuri. Aceste sume trebuie justificate corespunzator cu documente.

Livrarea de bunuri catre o persoana impozabila care este organizator de vanzari prin licitatie publica va fi considerata ca fiind efectuata cand vanzarea respectivelor bunuri prin licitatie publica este efectuata. Prin exceptie, in situatia in care o licitatie publica are loc pe parcursul mai multor zile, livrarea tuturor bunurilor vandute pe parcursul acelei licitatii publice se considera a fi efectuata in ultima zi a licitatiei in cauza.


Codul fiscal:

Regimul special pentru aurul de investitii

   Art. 1523. Aurul de investitii inseamna:

   a) aurul, sub forma de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pietele de metale pretioase, avand puritatea minima de 9950/00, reprezentate sau nu prin hartii de valoare, cu exceptia lingourilor sau plachetelor cu greutatea de cel mult 1 g;

   b) monedele de aur care indeplinesc urmatoarele conditii:

au titlul mai mare sau egal cu 9000/00;

sunt reconfectionate dupa anul 1800;

sunt sau au constituit moneda legala de schimb in statul de origine; si

sunt vandute in mod normal la un pret care nu depaseste valoarea de piata libera a aurului continut de monede cu mai mult de 80%.

Nu intra in sfera prezentului articol monedele vandute in scop numismatic.

Urmatoarele operatiuni sunt scutite de taxa:

   a) livrarile, achizitiile intracomunitare si importul de aur de investitii, inclusiv investitiile in hartii de valoare, pentru aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat in conturi de aur si cuprinzand mai ales imprumuturile si schimburile cu aur care confera un drept de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii, precum si operatiunile referitoare la aurul de investitii care constau in contracte la termen futures si forward, care dau nastere unui transfer al dreptului de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii;

   b) serviciile de intermediere in livrarea de aur de investitii, prestate de agenti care actioneaza in numele si pe seama unui mandant.

Persoana impozabila care produce aurul de investitii sau transforma orice aur in aur de investitii poate opta pentru regimul normal de taxa pentru livrarile de aur de investitii catre alta persoana impozabila, care in mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).

Persoana impozabila care livreaza in mod curent aur in scopuri industriale poate opta pentru regimul normal de taxa, pentru livrarile de aur de investitii prevazut la alin. (1) lit. a) catre alta persoana impozabila, care in mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).

Intermediarul care presteaza servicii de intermediere in livrarea de aur, in numele si in contul unui mandant, poate opta pentru taxare, daca mandantul si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (4).

Optiunile prevazute la alin. (4)-(6) se exercita printr-o notificare transmisa organului fiscal competent. Optiunea intra in vigoare la data inregistrarii notificarii la organele fiscale sau la data depunerii acesteia la posta, cu confirmare de primire, dupa caz, si se aplica tuturor livrarilor de aur de investitii efectuate de la data respectiva. In cazul optiunii exercitate de un intermediar, optiunea se aplica pentru toate serviciile de intermediere prestate de respectivul intermediar in beneficiul aceluiasi mandant care si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (5). In cazul exercitarii optiunilor prevazute la alin. (4)-(6), persoanele impozabile nu pot reveni la regimul special.

In cazul in care livrarea de aur de investitii este scutita de taxa, conform prezentului articol, persoana impozabila are dreptul sa deduca:

   a) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile de aur de investitii efectuate de la o persoana care si-a exercitat optiunea de taxare;

   b) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile intracomunitare sau importul de aur, care este ulterior transformat in aur de investitii de persoana impozabila sau de un tert in numele persoanei impozabile;

   c) taxa datorata sau achitata, pentru serviciile prestate in beneficiul sau, constand in schimbarea formei, greutatii sau puritatii aurului, inclusiv aurului de investitii.

Persoana impozabila care produce aur de investitii sau transforma aurul in aur de investitii are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii legate de productia sau transformarea aurului respectiv.

Pentru livrarile de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 3250/00, precum si pentru livrarile de aur de investitii, efectuate de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare catre cumparatori persoane impozabile, cumparatorul este persoana obligata la plata taxei, conform normelor.

Persoana impozabila care comercializeaza aur de investitii va tine evidenta tuturor tranzactiilor cu aur de investitii si va pastra documentatia care sa permita identificarea clientului in aceste tranzactii. Aceste evidente se vor pastra minimum 5 ani de la sfarsitul anului in care operatiunile au fost efectuate.


Norme metodologice:

In scopul implementarii art. 1523 alin. (1) din Codul fiscal, greutatile acceptate pe pietele de lingouri cuprind cel putin urmatoarele unitati si greutati:


Unitate                     Greutati tranzactionale
Kg 12,5/1
Gram 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2
Uncie (1 oz = 31,1035 g) 100/10/5/1/½/¼
Tael (1 tael = 1,193 oz) (unitate de masura chinezeasca) 10/5/1
Tola (10 tolas = 3,75 oz) (unitate de masura, indiana) 10


In sensul art. 1523 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Codul fiscal, prin monede reconfectionate dupa anul 1800, se intelege monedele care sunt batute dupa anul 1800.

Notificarea prevazuta la art. 1523 alin. (7) din Codul fiscal, trebuie sa fie efectuata anterior operatiunilor carora le este aferenta si trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

   a) prevederile legale in baza caruia este efectuata, precum si daca persoana impozabila exercita optiunea in calitate de furnizor sau de intermediar;

   b) numele si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile in beneficiul careia s-au efectuat sau se vor efectua livrarile, precum si baza de impozitare a acestora.

Persoana desemnata prin art. 1523 alin. (10) din Codul fiscal, ca obligata la plata taxei aferente achizitiilor prevazute la respectiva prevedere, va pastra evidente separate pentru aceste achizitii si va achita taxa datorata conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

   Art. 153. Persoana impozabila care este stabilita in Romania, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:

   a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele cazuri:

daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici;

daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

   b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau depasit acest plafon;

   c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Prevederile alin. (1) se aplica si pentru persoana impozabila care:

   a) efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a taxei, conform art. 145 alin. (2) lit. b);

   b) efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).

Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.

O persoana impozabila care nu este stabilita, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania, care are sau nu un sediu fix in Romania si care este obligata la plata taxei pentru o livrare de bunuri sau prestare de servicii, conform art. 150 alin. (1) lit. a), va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente, inainte de efectuarea respectivei livrari de bunuri sau prestari de servicii. Sunt exceptate persoanele stabilite in afara Comunitatii, care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din Romania si care sunt inregistrate intr-un stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate in Comunitate.

O persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care are sau nu un sediu fix in Romania, care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care este obligata la plata taxei, conform art. 151, sau o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa, va solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform acestui articol, inaintea efectuarii achizitiei intracomunitare sau a livrarii intracomunitare.

Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).

In cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze, in conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), si nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.

Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in evidenta speciala si in lista contribuabililor inactivi. Procedura de scoatere din evidenta este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA persoanele impozabile pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA numai daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta.

Persoana inregistrata conform prezentului articol, in termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre evenimentele de mai jos, va anunta in scris organele fiscale competente cu privire la:

   a) modificari ale informatiilor declarate in cererea de inregistrare sau furnizate prin alta metoda organului fiscal competent, in legatura cu inregistrarea sa, sau care apar in certificatul de inregistrare;

   b) incetarea activitatii sale economice.

Prin norme se stabilesc conditiile de aplicare a prevederilor prezentului articol.


Norme metodologice:

In cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 153 alin. (1), (2), (4), (5) sau (7) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera valabila incepand cu:

   a) data comunicarii certificatului de inregistrare in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. a) si, dupa caz, alin. (2), (4), (5) sau (7) din Codul fiscal;

   b) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal;

   c) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea in cazurile prevazute la art. 153 alin. (1) lit. b) si, dupa caz, la alin. (2) din Codul fiscal.

In aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economica se considera ca fiind inceputa din momentul in care o persoana intentioneaza sa efectueze o astfel de activitate. Intentia persoanei trebuie apreciata in baza elementelor obiective ca de exemplu faptul ca aceasta incepe sa angajeze costuri si/sau sa faca investitii pregatitoare necesare pentru initierea unei activitati economice.

Persoana impozabila care este stabilita in Romania potrivit art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, prin structuri care au sau nu personalitate juridica, se va inregistra in scopuri de TVA conform alin. (1).

Persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, si care are sau nu un sediu fix in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, se poate inregistra la autoritatea fiscala competenta dupa cum urmeaza:

   a) fie direct, fie prin desemnarea unui reprezentant fiscal, daca persoana este stabilita in spatiul comunitar. In cazul inregistrarii directe, aceasta persoana va declara adresa din Romania la care pot fi examinate toate evidentele si documentele ce trebuie pastrate in conformitate cu prevederile acestui titlu;

   b) prin desemnarea unui reprezentant fiscal, daca persoana nu este stabilita in spatiul comunitar, chiar daca aceasta dispune de un sediu fix in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

Toate sucursalele sau alte subunitati fara personalitate juridica ale unei persoane impozabile trebuie inregistrate sub un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA. Persoana impozabila care are sediul activitatii in strainatate si este stabilita in Romania in scopuri de TVA conform art. 1251 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal, prin structuri fara personalitate juridica precum sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, va desemna o sucursala sau o subunitate care sa depuna decontul de taxa si care va fi responsabila pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform acestui titlu, ale tuturor subunitatilor stabilite in Romania.

Persoanele impozabile care au fost inregistrate in Romania inainte de data aderarii prin sedii permanente, sunt obligate sa aplice prevederile alin. (5). In cursul lunii ianuarie 2007, vor utiliza un singur cod de inregistrare in scopuri de TVA atribuit unuia dintre sediile permanente si totodata va solicita anularea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA a celorlalte sedii permanente.

Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si care in urma inregistrarii respective desfasoara exclusiv operatiuni ce nu dau dreptul la deducere va solicita anularea inregistrarii in termen de 10 zile de la incheierea lunii in care se desfasoara exclusiv operatiuni fara drept de deducere.

Anularea se va efectua in prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a solicitat anularea inregistrarii sau inregistrarea este anulata in conditiile art. 153 alin. (8) din Codul fiscal.

Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si care isi inceteaza activitatea economica va solicita sa fie radiata in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest lucru. Persoanele impozabile care s-au inregistrat in Romania conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, pot solicita radierea in cazul in care nu mai realizeaza achizitii sau livrari intracomunitare in Romania pentru care sunt obligate la plata taxei in Romania conform art. 151 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care s-au inregistrat in Romania conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, pot solicita radierea in cazul in care nu mai realizeaza livrari de bunuri/prestari de servicii in Romania pentru care sunt obligate la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Radierea va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus declaratia de incetare a activitatii.


Codul fiscal:

Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare

   Art. 1531. Persoana impozabila care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze, conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara in Romania au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol, inaintea efectuarii achizitiei intracomunitare, in cazul in care valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.Persoana impozabila care nu este inregistrata si nu este obligata sa se inregistreze, conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila pot solicita sa se inregistreze, conform prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).

Organele fiscale competente vor inregistra, in scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoana care solicita inregistrarea, conform alin. (1) sau

Daca persoana obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA, in conditiile alin. (1), nu solicita inregistrarea, organele fiscale competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.

Persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform alin. (1), poate solicita anularea inregistrarii sale oricand, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care a fost inregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care face solicitarea sau in anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).

Persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform alin. (2), poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului in care a optat pentru inregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care depune aceasta solicitare sau in anul calendaristic anterior, daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).

Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevazuti la alin. (6), care urmeaza celui in care s-a efectuat inregistrarea, persoana impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de inregistrare in scopuri de TVA, obtinut conform prezentului articol, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului in care a depasit plafonul de achizitii intracomunitare.

Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, daca:

   a) persoana respectiva este inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 153; sau

   b) persoana respectiva are dreptul la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, conform prezentului articol, si solicita anularea conform alin. (5) sau (6).


Norme metodologice:

Persoanele impozabile prevazute la art. 126 alin. (4) din Codul fiscal, sunt obligate sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 1531 alin. (1) din Codul fiscal, daca depasesc plafonul pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro stabilit conform pct. 2 alin. (5)-(7). In cazul in care o persoana este obligata sa solicite inregistrarea in conditiile art. 1531 alin. (1) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii.

In cazul in care o persoana solicita inregistrarea in scopuri de TVA in conditiile art. 1531 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv prin optiunea de a aplica regimul general prevazut la art. 126 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane conform acestui articol va fi considerata valabila de la data solicitarii inregistrarii.

In cazul in care o persoana solicita anularea inregistrarii in conditiile art. 1531 alin. (5) sau (6) din Codul fiscal, inregistrarea respectivei persoane se va considera anulata din prima zi a anului calendaristic in care se face cererea de anulare.

Persoanele inregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achizitii intracomunitare precum si in situatiile prevazute la art. 154 din Codul fiscal.

Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila care nu este inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, si care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri accizabile, nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 1531 din Codul fiscal, pentru plata taxei eferente respectivei achizitii intracomunitare.

Orice persoana care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace noi de transport, care nu este inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, pentru plata taxei eferente respectivei achizitii intracomunitare.

Prevederile prezentelor norme se completeaza cu prevederile pct. 2.

Institutiile publice care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru intreaga activitate sau numai pentru parte din structura, nu vor solicita inregistrarea conform art. 1531 din Codul fiscal. Pentru toate achizitiile intracomunitare de bunuri vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat conform art. 153, indiferent daca achizitiile sunt destinate utilizarii pentru activitatea desfasurata in calitate de autoritate publica, pentru care institutia publica nu are calitatea de persoana impozabila, sau pentru activitati pentru care institutia publica are calitatea de persoana impozabila.


Codul fiscal:

Prevederi generale referitoare la inregistrare

   Art. 154. Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 si 1531, are prefixul «RO», conform Standardului international ISO 3166 - alpha 2.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care ii revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita inregistrarea in conditiile prezentului titlu.

Departamentele unei institutii publice se pot inregistra pentru scopuri de TVA, daca pot fi considerate ca parte distincta din structura organizatorica a institutiei publice, prin care se realizeaza operatiuni impozabile.

Prin norme se stabilesc cazurile in care persoanele nestabilite in Romania pot fi scutite de inregistrarea pentru scopuri de TVA, conform prezentului capitol.


Norme metodologice:

In sensul art. 154 alin. (4) din Codul fiscal, persoana impozabila nestabilita in Romania poate fi scutita de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA cand efectueaza in Romania una sau mai multe din operatiunile urmatoare pentru care este obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal:

   a) servicii prestate ocazional, daca aceste operatiuni nu sunt precedate de achizitii intracomunitare de bunuri efectuate in Romania;

   b) livrari ocazionale de bunuri in Romania, cu exceptia:

livrarilor intracomunitare de bunuri scutite conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;

vanzarilor la distanta;

livrarilor de bunuri precedate de achizitii intracomunitare de bunuri in Romania;

   c) livrari de bunuri scutite de taxa in conditiile art. 143 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal;

   d) livrari de bunuri scutite care sunt plasate intr-un regim vamal suspensiv;

   e) livrari sau achizitii de bunuri scutite care sunt plasate intr-un regim de antrepozit de TVA si/sau care inca se afla in acest regim;

   f) prestari de servicii scutite aferente bunurilor plasate in regim de antrepozitare TVA si/sau care inca se afla in acest regim.

In sensul alin. (1) lit. a) si b), livrarile de bunuri si prestarile de servicii sunt considerate ocazionale daca sunt realizate o singura data in cursul unui an.

Persoanele nestabilite in Romania sunt obligate sa faca plata taxei datorate in Romania in conditiile prevazute la art. 157 alin. (6) din Codul fiscal.


Codul fiscal:

Persoanele inregistrate:

   a) conform art. 153 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. Informarea este optionala, daca persoana beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct 2 si lit. i);

   b) conform art. 1531 vor comunica codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizorului, de fiecare data cand realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri. Comunicarea codului este optionala in cazul in care persoana respectiva beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i). Pentru alte operatiuni constand in livrari de bunuri si prestari de servicii este interzisa comunicarea codului de inregistrare in scopuri de TVA, obtinut in temeiul art. 153, furnizorilor/prestatorilor sau clientilor.

Persoana impozabila nestabilita in Romania, care si-a desemnat un reprezentant fiscal, va comunica denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 reprezentantului sau fiscal, clientilor si furnizorilor sai, pentru operatiunile efectuate sau de care a beneficiat in Romania.

Facturarea

   Art. 155. Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.


Norme metodologice:

Prevederile art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, se aplica si pentru situatiile prevazute la art. 132 alin. (3) din Codul fiscal.

Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii scutita fara drept de deducere a taxei conform art. 141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, nu are obligatia intocmirii unei facturi, dar operatiunile vor fi consemnate in documente potrivit legislatiei contabile. Emiterea facturii nu este interzisa fiind optiunea persoanei impozabile de a factura operatiunile respective. In situatia in care factura este emisa aceasta trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.

Transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor, in situatia in care bunurile au fost predate pe baza de intelegere intre debitor si creditor, se consemneaza in facturi de catre debitor, daca operatiunea constituie livrare de bunuri.

Regularizarea facturilor emise pentru plati in avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.

In cazul reducerilor de pret acordate de producatorii/distribuitorii de bunuri potrivit prevederilor pct. 19 alin. (2), pe baza de cupoane valorice, facturile de reducere se intocmesc direct pe numele comerciantilor care au acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali, chiar daca initial facturile de livrare a bunurilor pentru care se acorda aceste reduceri de pret au fost emise de producatori/distribuitori catre diversi intermediari cumparatori-revanzatori. La rubrica 'Cumparator' se inscriu datele de identificare ale cumparatorului care a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali. In plus in factura fiscala de reducere de pret se va mentiona 'reducere de pret acordata in baza cupoanelor valorice'.


Codul fiscal:

Persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, in termenul prevazut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.


Norme metodologice:

Auto-factura pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine trebuie emisa numai daca operatiunile in cauza sunt taxabile si numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:

   a) numarul facturii, care va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;

   b) data emiterii;

   c) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, la rubrica furnizor;

   d) pentru situatiile prevazute la 128 alin. (4) lit. a), c) si d) din Codul fiscal, si la prima teza a art. 129 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, la rubrica cumparator se inscriu informatiile mentionate la lit. c);

   e) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale beneficiarului, la rubrica cumparator, pentru situatiile prevazute la art. 128 alin. (4) lit. b), si a doua teza a art. 129 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal;

   f) denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;

   g) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;

   h) cota de taxa aplicabila;

   i) valoarea taxei colectate.

Informatiile din factura emisa prin autofacturare se inscriu in jurnalele pentru vanzari si sunt preluate corespunzator in decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal, ca taxa colectata.


Codul fiscal:

Persoana impozabila va emite o factura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o, in conditiile art. 132 alin. (2).

Persoana impozabila va emite o autofactura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru, in conditiile art. 128 alin. (10).


Norme metodologice:

Persoana inregistrata sau care ar fi fost obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, este obligata sa emita facturi prin autofacturare, potrivit prevederilor art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru. Factura se emite numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:

   a) numarul autofacturii va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;

   b) data emiterii;

   c) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania al persoanei impozabile, la rubrica furnizor;

   d) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat de autoritatile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizeaza transferul, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile.@

   e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 din Codul fiscal, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care persoana care realizeaza transferul nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania;

   f) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, in definirea bunurilor in cazul transferului de mijloace de transport noi;

   g) data la care au fost transferate bunurile;

   h) valoarea bunurilor transferate.

Informatiile din factura emisa prin autofacturare se inscriu in jurnalele pentru vanzari si sunt preluate corespunzator in decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal.


@Lit. d), Alin. (1) al Pct. 71 de la Titlul VI a fost modificata prin art. I pct. B pct. 6 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

   a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

   b) data emiterii facturii;

   c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura;

   d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;

   e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;

   f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d);

   g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;

   h) codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i);

   i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a);

   j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 1531, al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b);

   k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

   l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului;

   m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;

   n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:

in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fara drept de deducere», «neimpozabila in Romania» sau, dupa caz, «neinclus in baza de impozitare»;

in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori mentiunea «taxare inversa»;

   o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;

   p) orice alta mentiune ceruta de acest titlu.

Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

Prin derogare de la alin. (1) si fara sa contravina prevederilor alin. (3), persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura:

   a) transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;

   b) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate in documente, fara nominalizarea cumparatorului;

   c) livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice, care contin cel putin informatiile prevazute la alin. (5).

Prin norme se stabilesc conditiile in care:

   a) se poate intocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii;

   b) se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului;

   c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice;

   d) se pot emite facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului;

   e) se pot pastra facturile intr-un anumit loc.


Norme metodologice:

Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control trebuie asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal.@

In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin. (5), cu exceptia informatiilor prevazute la lit. k), m), n) si p), din Codul fiscal se inscriu numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie este obligatorie inscrierea pe prima pagina a facturii a numarului de pagini pe care le contine factura si a numarului total de pozitii cuprinse in factura respectiva. Pe facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea «conform bon fiscal nr./data».@

In sensul art. 155 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, factura centralizatoare se poate intocmi daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

   a) sa se refere la livrari de bunuri si/sau prestari de servicii catre acelasi client, pentru care faptul generator al taxei ia nastere intr-o perioada ce nu depaseste o luna calendaristica;

   b) toate documentele emise la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii sa fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare.

In sensul art. 155 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii:

   a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

   b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii;

   c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal;

   d) atat furnizorul/prestatorul, in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. a) si respectiv b);

   e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator, si trimisa furnizorului/prestatorului;

   f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

   g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator, daca este inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.


@Alin. (1) si (2) ale Pct. 72 de la Titlul VI au fost modificate prin art. I pct. B pct. 7 din H.G. nr. 213/2007.


In sensul art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, se pot transmite facturi prin mijloace electronice in urmatoarele conditii:

   a) pentru operatiuni efectuate in Romania, inclusiv pentru livrari intracomunitare:

partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

furnizorul/prestatorul si/sau cumparatorul, daca sunt inregistrati conform art. 153 din Codul fiscal, sa notifice, prin scrisoare recomandata, organul fiscal competent ca vor aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul prevazut la lit. a);

sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin: semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandarile Comisiei 1994/820/EC din 19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date, sau orice alte mijloace electronice agreate de Directia de tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

sa existe un document centralizator pe suport de hartie, cu evidenta tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI, intr-o luna calendaristica de o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, sau a tuturor facturilor astfel primite intr-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este inregistrat conform art. 153 din Codul Fiscal;

   b) pentru achizitiile intracomunitare efectuate in Romania:

partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

cumparatorul, in cazul in care este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, sa notifice, prin scrisoare recomandata, organul fiscal competent ca va aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la scrisoare acordul prevazut la lit. a);

sa existe un document pe suport de hartie, cu evidenta tuturor facturilor primite prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna calendaristica de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata conform art. 1531 din Codul fiscal;

In sensul alin. (1) lit. b) conditiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de tara in care au loc livrarile intracomunitare.

In sensul art. 155 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal, emiterea facturii poate fi externalizata, respectiv factura se poate intocmi de un tert in urmatoarele conditii:

   a) furnizorul/prestatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscal competent ca emiterea de facturi va fi realizata de un tert cu cel putin o luna calendaristica inainte de a initia aceasta procedura, si sa anexeze la scrisoare numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al tertului;

   b) factura sa fie emisa de catre tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului;

   c) factura sa cuprinda toate elementele prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

   d) facturile sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

In sensul art. 155 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal, in cazul bunurilor supuse executarii silite care sunt livrate prin organele de executare silita, factura se va intocmi de catre organele de executare silita pe numele si in contul debitorului executat silit. In factura se face o mentiune cu privire la faptul ca facturarea este realizata de organul de executare silita catre care se fac si platile de catre cumparator. Originalul facturii se transmite cumparatorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit. Prin organe de executare silita se intelege persoanele abilitate prin lege sa efectueze procedura de executare silita.

Daca organul de executare silita incaseaza contravaloarea bunurilor inclusiv taxa de la cumparator sau de la adjudecatar, are obligatia sa vireze la bugetul de stat taxa incasata de la cumparator sau adjudecatar in termen de 5 zile lucratoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie. Pe baza documentului de plata a taxei pe valoarea adaugata transmis de organele de executare silita, debitorul executat silit evidentiaza suma achitata, cu semnul minus, in decontul de taxa pe valoarea adaugata la randul de regularizari taxa colectata din decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal.

Daca, potrivit legii, cumparatorul sau adjudecatarul are obligatia sa plateasca la unitatile Trezoreriei Statului taxa aferenta bunurilor cumparate, organului de executare silita nu-i mai revin obligatii referitoare la plata taxei. Organul de executare silita sau, dupa caz, cumparatorul/adjudecatarul transmite o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei debitorului executat silit. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru situatiile prevazute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversa.

Organele de executare silita inregistreaza taxa din facturile pentru operatiuni de executare silita emise in alte conturi contabile decat cele specifice taxei pe valoarea adaugata. Daca organul de executare silita este persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu va evidentia in decontul de taxa operatiunile respective.

In situatia in care valorificarea bunurilor supuse executarii silite a fost realizata prin organele de executare silita, debitorul executat silit trebuie sa inregistreze in evidenta proprie operatiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de executare silita transmise de organele de executare silita, inclusiv taxa colectata aferenta. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru situatiile prevazute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversa.

Factura de executare silita emisa de organul de executare silita va contine pe langa informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, numele si datele de identificare a organului de executare silita prin care se realizeaza livrarea bunurilor si mentiunea 'Factura pentru operatiuni de executare silita'.

In sensul art. 155 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, facturile emise si primite se pot stoca prin orice metode si in orice loc in urmatoarele conditii:

   a) locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia facturilor emise si primite prin mijloace electronice, care se pot stoca in orice loc daca, pe perioada stocarii:

se garanteaza accesul on-line la datele respective,

se garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor, precum si faptul ca acestea sunt lizibile;

datele care garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor sunt de asemenea stocate;

   b) facturile sau continutul facturilor emise si primite, in cazul stocarii prin mijloace electronice, sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

Transmiterea si stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezinta transmiterea sau punerea la dispozitia beneficiarului, precum si stocarea, prin echipamente electronice de procesare si stocarea de date, inclusiv compresia digitala, pe baza de cabluri telegrafice, transmisie radio, tehnologiilor optice sau de alte mijloace electromagnetice.


Codul fiscal:

Prin derogare de la dispozitiile alin. (5), se pot intocmi facturi simplificate in cazurile stabilite prin norme.


Norme metodologice:

Nu se pot emite facturi simplificate pentru livrarile intracomunitare de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal.

In vederea emiterii de facturi simplificate, persoanele impozabile trebuie sa depuna o solicitare la Directia de reglementari contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Solicitarile, insotite de avizul acestei directii, vor fi transmise Directiei generale legislatie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor Publice in vederea consultarii Comitetului TVA, conform prevederilor Directivei a 6-a. Facturile simplificate se pot emite numai dupa consultarea Comitetului si transmiterea unui raspuns pozitiv catre solicitanti.


Codul fiscal:

Evidenta operatiunilor

   Art. 156. Persoanele impozabile stabilite in Romania trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatii lor economice.

Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane inregistrate in scopuri de TVA, conform prezentului titlu, in scopul desfasurarii oricarei operatiuni, trebuie sa tina evidente pentru orice operatiune reglementata de prezentul titlu.

Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor achizitiilor intracomunitare.

Evidentele prevazute la alin. (1)-(3) trebuie intocmite si pastrate astfel incat sa cuprinda informatiile, documentele si conturile, inclusiv registrul nontransferurilor si registrul bunurilor primite din alt stat membru, in conformitate cu prevederile din norme.

In cazul asociatiilor in participatiune care nu constituie o persoana impozabila, drepturile si obligatiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti.


Norme metodologice:

In sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, fiecare persoana impozabila va tine urmatoarele evidente si documente:

   a) evidente contabile ale activitatii sale economice;

   b) al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta si legate de activitatea sa economica, conform prevederilor de la pct. 76;

   c) facturile sau alte documente primite si legate de activitatea sa economica;

   d) documentele vamale si dupa caz cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitara si achizitia intracomunitara de bunuri realizata de respectiva persoana;

   e) facturile si alte documente emise sau primite de respectiva persoana pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, achizitiilor intracomunitare sau importurilor;

   f) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabila, sau de alta persoana in contul acesteia in afara Romaniei dar in interiorul Comunitatii pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (12) lit. f)-h) din Codul fiscal, precum si pentru alte situatii in care se aplica masuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Registrul non-transferurilor va cuprinde: descrierea bunurilor, cantitatea bunurilor, valoarea bunurilor, circulatia bunurilor si descrierea bunurilor, care nu sunt returnate, cantitatea acestora si o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu aceste operatiuni, dupa caz, precum si data emiterii acestor documente. Nu trebuie completat acest registru pentru urmatoarele bunuri:

mijloacele de transport inmatriculate in Romania;

paleti, containere si alte ambalaje care circula fara facturare;

bunurile necesare desfasurarii activitatii de presa, radiodifuziune si televiziune;

bunurile necesare exercitarii unei profesii sau meserii daca:

pretul sau valoarea normala pe fiecare bun in parte nu depaseste nivelul de 1250 EURO la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat in alt stat membru, si cu conditia ca bunul sa nu fie utilizat mai mult de 7 zile in afara Romaniei; sau

pretul sau valoarea normala pe fiecare bun in parte nu depaseste nivelul de 250 EURO la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat in alt stat membru, si cu conditia ca bunul sa nu fie utilizat mai mult de 24 de luni in afara Romaniei;

computerele portabile si alt material profesional similar care este transportat in afara Romaniei in cadrul unei deplasari de afaceri de catre personalul unei entitati economice sau de o persoana fizica autorizata;

   g) un registru pentru bunurile mobile corporale primite care au fost transportate din alt stat membru al Comunitatii in Romania de catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in acel alt stat sau de alta persoana in numele acesteia, sau care au fost importate in Romania sau achizitionate din Romania de persoana impozabila inregistrata in alt stat membru, si care sunt date unei persoane impozabile in Romania in scopul expertizarii sau pentru lucrari efectuate asupra acestor bunuri in Romania, cu exceptia situatiilor in care prin ordin al ministrului finantelor publice nu se impune o asemenea obligatie. Registrul bunurilor primite nu trebuie tinut in cazul bunurilor care sunt plasate in regimul vamal de perfectionare activa. Acest registru va cuprinde:

un numar de ordine;

data primirii bunurilor;

numele si adresa primitorului;

codul de inregistrare in scopuri de TVA al primitorului;

cantitatea bunurilor primite;

descrierea bunurilor primite;

data transportului bunurilor supuse expertizarii sau prelucrate transmise clientului;

cantitatea si descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului;

cantitatea si descrierea bunurilor care sunt returnate clientului dupa prelucrare;

o mentiune referitoare la documentele emise in legatura cu serviciile prestate, precum si data emiterii acestor documente.

Jurnalele pentru vanzari si pentru cumparari, registrele, evidentele si alte documente similare ale activitatii economice a fiecarei persoane impozabile se vor intocmi astfel incat sa permita stabilirea urmatoarelor elemente:

   a) valoarea totala, fara taxa, a tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate de aceasta persoana in fiecare perioada fiscala, evidentiata distinct pentru:

livrarile intracomunitare de bunuri scutite;

exporturile de bunuri si alte operatiuni scutite de taxa;

operatiunile care nu au loc in Romania;

livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii taxabile si carora li se aplica cote diferite de taxa;

   b) valoarea totala, fara taxa, a tuturor achizitiilor pentru fiecare perioada fiscala, evidentiata distinct pentru:

bunuri mobile corporale;

servicii;

bunuri de capital;

achizitii intracomunitare de bunuri;

importuri pentru care persoana impozabila foloseste derogarea prevazuta la art. 157 alin. (4) din Codul fiscal;

celelalte operatiuni pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-g) din Codul fiscal;

   c) taxa colectata de respectiva persoana pentru fiecare perioada fiscala;

   d) taxa totala deductibila si taxa dedusa pentru fiecare perioada fiscala;

   e) calculul taxei dedusa provizoriu pentru fiecare perioada fiscala, a taxei dedusa efectiv pentru fiecare an calendaristic si al ajustarilor efectuate, atunci cand dreptul de deducere se exercita pe baza de pro rata, evidentiind distinct:

taxa dedusa conform art. 147 alin. (3) din Codul fiscal;

taxa nededusa conform art. 147 alin. (4) din Codul fiscal;

taxa dedusa pe baza de pro-rata conform art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

Documentele prevazute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare persoana impozabila poate sa-si stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie sa contina informatiile minimale stabilite la alin. (2).


Codul fiscal:

Perioada fiscala

   Art. 1561. Perioada fiscala este luna calendaristica.

Prin derogare de la alin. (1), perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent in lei se calculeaza conform normelor.

Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului trebuie sa declare, cu ocazia inregistrarii conform art. 153, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.

Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA, conform art. 153, in cursul anului, trebuie sa declare cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri obtinuta, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.

Daca cifra de afaceri efectiv obtinuta in anul inregistrarii, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, depaseste plafonul prevazut la alin. (2), in anul urmator, perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri efectiva nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.

Persoana impozabila care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare in care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata.

Prin norme se stabilesc situatiile si conditiile in care se poate folosi o alta perioada fiscala decat luna sau trimestrul calendaristic, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca un an calendaristic.


Norme metodologice:

In sensul art. 1561 alin. (1) din Codul fiscal, echivalentul in lei a plafonului de 100.000 de euro se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru 31 decembrie al anului precedent sau cursul de schimb comunicat de Banca National a Romaniei, valabil pentru data solicitarii inregistrarii prin optiune.

In sensul art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificata a persoanei impozabile, o alta perioada fiscala, respectiv:@

   a) semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum trei luni calendaristice dintr-un semestru;

   b) anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum sase luni calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.

Solicitarea prevazuta la alin. (2) se va transmite autoritatilor fiscale competente pana la data de 25 februarie a anului in care se exercita optiunea si va fi valabila pe durata pastrarii conditiilor prevazute la alin. (2).


@Partea introductiva a alin. (2) de la Pct. 80 al Titlului VI a fost modificata prin art. I pct. B pct. 8 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Plata taxei la buget

   Art. 157. Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 1562 si 1563.

Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-g).

Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import.

Prin derogare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153.

Importatorii persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153, evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate in decontul prevazut la art. 1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-1471.

In cazul in care persoana impozabila nu este stabilita in Romania si este scutita, in conditiile art. 154 alin. (4), de la inregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie sa emita o decizie in care sa precizeze modalitatea de plata a taxei pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei.


Norme metodologice:

In scopul aplicarii prevederilor art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, organele vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru importuri de bunuri persoanelor care fac dovada ca sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Nu se aplica aceste prevederi in cazul persoanelor care sunt inregistrate in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 1531 din Codul fiscal, care fac plata taxei in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (3) din Codul fiscal.

In cursul perioadei fiscale, importatorii care sunt persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal reflecta taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri in jurnalele pentru cumparari pe baza declaratiei vamale de import sau, dupa caz, a actului constatator emis de autoritatea vamala. Contabil, taxa aferenta importului se inregistreaza concomitent atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. In decontul de taxa pe valoarea adaugata, taxa se evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile prevazute la art. 145, 146, 147 si 1471 din Codul fiscal.

In situatia in care organele fiscale competente, cu ocazia verificarilor efectuate, constata ca nu s-au indeplinit obligatiile prevazute la art. 157 alin. (2) sau, in cazul importurilor, la art. 157 alin. (5) din Codul fiscal, vor proceda astfel:

   a) daca achizitiile sunt destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, dispun aplicarea prevederilor art. 157 alin. (2) din Codul fiscal sau, in cazul importurilor, dispun aplicarea prevederilor art. 157 alin. (5) din Codul fiscal, in perioada fiscala in care s-a finalizat controlul;

   b) daca achizitiile sunt destinate realizarii de operatiuni care sunt supuse pro-rata, vor calcula diferenta dintre taxa colectata si taxa dedusa potrivit pro-rata aplicabila la data efectuarii operatiunii. In cazul in care controlul are loc in cursul anului fiscal in care operatiunea a avut loc, pentru determinarea diferentei mentionate se va avea in vedere pro-rata provizorie aplicata. Daca controlul are loc intr-un alt an fiscal decat cel in care a avut loc operatiunea, pentru determinarea diferentei mentionate se va avea in vedere pro-rata definitiva calculata pentru anul in care a avut loc operatiunea. Diferentele astfel stabilite vor fi achitate in termenele prevazute de normele procedurale in vigoare;

   c) daca achizitiile sunt destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, vor stabili taxa datorata bugetului de stat, care va fi achitata in termenele prevazute de normele procedurale in vigoare.

Pentru sumele evidentiate in actele constatatoare emise de organele vamale dupa data de 1 ianuarie 2007 pentru importuri realizate anterior acestei date, se aplica prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal.@


@Pct. 81 de la Titlul VI a fost modificat prin art. I pct. B pct. 9 din H.G. nr. 213/2007.


Codul fiscal:

Masuri de simplificare

   Art. 160. Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor prevazute la alin. (2) au obligatia sa aplice masurile de simplificare prevazute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153.

Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se aplica masurile de simplificare sunt:

   a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;

   b) cladirile, partile de cladire si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare;

   c) lucrarile de constructii-montaj;

   d) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele aflate in stare de faliment declarata prin hotarare definitiva si irevocabila;

   e) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.

Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute la alin. (2) furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea «taxare inversa», fara sa inscrie taxa aferenta. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor inscrie taxa aferenta, pe care o evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Pentru operatiunile supuse masurilor de simplificare nu se face plata taxei intre furnizor si beneficiar.

Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplica si prevederile art. 147, in functie de destinatia achizitiilor respective.

De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii/prestatorii, cat si beneficiarii. In situatia in care furnizorul/prestatorul nu a mentionat «taxare inversa» in facturile emise pentru bunurile/serviciile care se incadreaza la alin. (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, sa nu faca plata taxei catre furnizor/prestator, sa inscrie din proprie initiativa mentiunea «taxare inversa» in factura si sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3).


Norme metodologice:

Conditia obligatorie prevazuta la art. 160 alin. (1) din Codul fiscal, pentru aplicarea masurilor de simplificare, respectiv a taxarii inverse, este ca atat furnizorul/prestatorul, cat si beneficiarul sa fie persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, si operatiunea in cauza sa fie taxabila. Masurile de simplificare se aplica numai pentru operatiuni realizate in interiorul tarii astfel cum este definit la art. 1252 din Codul fiscal.

In intelesul art. 160 din Codul fiscal, prin cladire se intelege orice constructie legata nemijlocit de sol, avand una sau mai multe incaperi, si care serveste la adapostirea de oameni, de animale si/sau de bunuri mobile corporale.

Prin lucrari de constructii-montaj, in sensul art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, se inteleg lucrarile de constructie, reparare, modernizare, transformare si demolare legate de un bun imobil.

Bunurile care se incadreaza in categoria material lemnos, prevazute la art. 160 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, sunt urmatoarele: masa lemnoasa pe picior, precum si materialul lemnos prevazut la art. 2 lit. a) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul livrarilor/prestarilor, prevazute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii/prestatorii emit facturi fara taxa si fac mentiunea 'taxare inversa'. Taxa se calculeaza de catre beneficiar asupra sumei platite in avans si se inscrie in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Contabil, beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.

Inregistrarea contabila 4426 = 4427 la cumparator este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata, colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situatii in care se aplica taxare inversa.

Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achizitii supuse taxarii inverse, conform art. 160 din Codul fiscal, vor deduce taxa in decontul de taxa in limitele si in conditiile stabilite la art. 145, 146, 147 si 1471 din Codul fiscal.

Furnizorii/prestatorii care sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua in calculul pro-rata, ca operatiuni taxabile, valoarea livrarilor/prestarilor pentru care au aplicat taxare inversa.

Neaplicarea masurilor de simplificare prevazute de lege va fi sanctionata de organele fiscale prin obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la rectificarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme.

In situatia in care organele fiscale competente, cu ocazia verificarilor efectuate, constata ca pentru bunurile prevazute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, nu au fost aplicate masurile de simplificare prevazute de lege, vor obliga beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea inregistrarii contabile 4426 = 4427 si inregistrarea in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit la finele perioadei fiscale in care controlul a fost finalizat, la randurile de regularizari. In situatia in care beneficiarii sunt persoane impozabile mixte, iar bunurile achizitionate sunt destinate realizarii atat de operatiuni cu drept de deducere, cat si fara drept de deducere, suma taxei deductibile se va determina pe baza pro rata de la data efectuarii achizitiei bunurilor supuse taxarii inverse si se va inscrie in randul de regularizari din decont, care nu mai este afectat de aplicarea pro rata din perioada curenta.

Orice situatii in care aplicarea taxarii inverse implica dificultati de incadrare a bunurilor sau serviciilor respective in prevederile art. 160 din Codul fiscal, vor fi solutionate de Comisia Centrala Fiscala.

In cazul operatiunilor pentru care inainte de data aderarii s-a aplicat regimul normal de taxa pe valoarea adaugata, iar dupa aderare se aplica masurile de simplificare, si pentru care au fost incasate avansuri inainte de aceasta data, se aplica taxarea inversa numai pentru diferenta dintre valoarea livrarii/prestarii si valoarea avansurilor incasate inainte de data aderarii, precum si pentru orice alte avansuri sau rate a caror exigibilitate intervine dupa data aderarii.


Codul fiscal:

Dispozitii tranzitorii

   Art. 161. In aplicarea alin. (2)-(14):

   a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat ca fiind construit inainte de data aderarii, daca acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat prima data inainte de data aderarii;

   b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat achizitionat inainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator s-au indeplinit inainte de data aderarii;

   c) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat transformat sau modernizat pana la data aderarii daca, dupa transformare sau modernizare, a fost utilizat prima data inainte de data aderarii.

Persoana impozabila care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei si care, la sau dupa data aderarii, nu opteaza pentru taxare sau anuleaza optiunea de taxare a oricareia dintre operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achizitionat, transformat sau modernizat inainte de data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.

Persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achizitionat, transformat sau modernizat inainte de data aderarii, opteaza pentru taxarea oricareia dintre operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform normelor.

In situatia in care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat inainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, care nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaza optiunea de taxare, la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.

In situatia in care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat inainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaza optiunea de taxare, la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform prevederilor art. 149.

In situatia in care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat inainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform normelor.

In situatia in care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat inainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa, conform prevederilor art. 149.

Persoana impozabila care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente unei constructii sau unei parti din aceasta, terenului pe care este situata sau oricarui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, si care, la sau dupa data aderarii, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibila aferenta, in conditiile prevazute la art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

Persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente unei constructii sau unei parti din aceasta, terenului pe care este situata sau oricarui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, si care opteaza la sau dupa data aderarii, pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibila aferenta conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

In situatia in care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa dedusa inainte si dupa data aderarii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

In situatia in care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa dedusa inainte si dupa data aderarii, conform art. 149.

In situatia in care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa nededusa inainte si dupa data aderarii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

In situatia in care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa nededusa inainte si dupa data aderarii, conform art. 149.

Prevederile alin. (8)-(13) nu sunt aplicabile in cazul livrarii unei constructii noi sau a unei parti din aceasta, astfel cum este definita la art. 141 alin. (2) lit. f).

In cazul contractelor de vanzare de bunuri cu plata in rate, incheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, care se deruleaza si dupa data aderarii, exigibilitatea taxei aferente ratelor scadente dupa data aderarii intervine la fiecare dintre datele specificate in contract pentru plata ratelor. In cazul contractelor de leasing incheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, si care se deruleaza si dupa data aderarii, dobanzile aferente ratelor scadente dupa data aderarii nu se cuprind in baza de impozitare a taxei.

In cazul bunurilor mobile corporale introduse in tara inainte de data aderarii de societatile de leasing, persoane juridice romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, si care au fost plasate in regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a taxei pe valoarea adaugata, daca sunt achizitionate dupa data aderarii de catre utilizatori, se vor aplica reglementarile in vigoare la data intrarii in vigoare a contractului.

Obiectivele de investitii finalizate printr-un bun de capital, al caror an urmator celui de punere in functiune este anul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, se supun regimului de ajustare a taxei deductibile prevazut la art. 149.

Certificatele de scutire de taxa eliberate pana la data aderarii pentru livrari de bunuri si prestari de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii non profit si de caritate din tara si din strainatate sau de persoane fizice, isi pastreaza valabilitatea pe perioada derularii obiectivelor. Nu sunt admise suplimentari ale certificatelor de scutire dupa data de 1 ianuarie 2006.

In cazul contractelor ferme, incheiate pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplica prevederile legale in vigoare la data intrarii in vigoare a contractelor, pentru urmatoarele operatiuni:

   a) activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor si proiectelor, precum si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, in programele-nucleu si in planurile sectoriale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare finantate in parteneriat international, regional si bilateral;

   b) lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si intretinere la monumentele care comemoreaza combatanti, eroi, victime ale razboiului si ale Revolutiei din decembrie 1989.

Actelor aditionale la contractele prevazute la alin. (19), incheiate dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile legale in vigoare dupa data aderarii.

Pentru garantiile de buna executie retinute din contravaloarea lucrarilor de constructii-montaj, evidentiate ca atare in facturi fiscale pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplica prevederile legale in vigoare la data constituirii garantiilor respective, in ceea ce priveste exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata.

Pentru lucrarile imobiliare care se finalizeaza intr-un bun imobil, pentru care antreprenorii generali au optat, inainte de data de 1 ianuarie 2007, ca plata taxei sa se efectueze la data livrarii bunului imobil, se aplica prevederile legale in vigoare la data la care si-au exprimat aceasta optiune.

Asocierile in participatiune dintre persoane impozabile romane si persoane impozabile stabilite in strainatate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite in strainatate, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, conform legislatiei in vigoare la data constituirii, se considera persoane impozabile distincte si raman inregistrate in scopuri de TVA, pana la data finalizarii contractelor pentru care au fost constituite.

Operatiunile efectuate de la data aderarii in baza unor contracte in derulare la aceasta data vor fi supuse prevederilor prezentului titlu, cu exceptiile prevazute de prezentul articol si de art. 1611.


Norme metodologice:

Pentru aplicarea art. 161 alin. (2) si (4) din Codul fiscal, persoanele impozabile au obligatia sa ajusteze taxa dedusa pentru bunurile imobile achizitionate, construite sau modernizate in ultimii 5 ani, proportional cu partea din fiecare bun imobil care va fi utilizata pentru realizarea operatiunilor scutite si proportional cu numarul de luni in care bunul va fi utilizat in regim de taxare. Ajustarea este operata intr-o perioada de 5 ani in cadrul carora bunurile imobile au fost dobandite, incepand cu data de la care fiecare bun imobil a fost dobandit. Pentru bunurile imobile care sunt modernizate ajustarea taxei deduse aferente acestor lucrari este operata, de asemenea, intr-o perioada de 5 ani de la data finalizarii fiecarei lucrari de modernizare. Pentru ajustare, suma taxei pentru fiecare an reprezinta o cincime din taxa dedusa aferenta achizitiei, construirii sau modernizarii bunurilor imobile. Pentru determinarea ajustarii lunare se imparte fiecare cincime la 12. Suma care nu poate fi dedusa se calculeaza astfel: din perioada de 5 ani se scade numarul de luni in care bunul imobil a fost utilizat in regim de taxa, rezultatul se inmulteste cu ajustarea lunara. Fractiunile de luna se considera luna intreaga. Taxa nedeductibila obtinuta prin ajustare se inregistreaza din punct de vedere contabil pe cheltuieli, precum si in jurnalul pentru cumparari si se preia corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru perioada fiscala in care persoana impozabila incepe aplicarea regimului de scutire.

Exemplu de ajustare a dreptului de deducere:

O persoana impozabila dobandeste la data de 15 aprilie 2005, prin achizitie sau investitii, un bun imobil avand o valoare de 30.000.000 lei. Activitatea persoanei impozabile cuprinde atat operatiuni taxabile cat si operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere. Taxa aferenta acestui imobil a fost de 5.700.000 lei, din care s-au dedus 4.560.000 lei conform pro-rata definitiva de 80% din anul 2005. La sfarsitul anului 2006 taxa dedusa s-a recalculat, in functie de pro-rata definitiva de 70% pentru anul 2006, rezultand din recalculare suma de 570.000 lei care s-a inregistrat pe cheltuieli.

In anul 2006 au fost efectuate lucrari de modernizare care au marit valoarea bunului imobil cu 1.000.000 lei (mai putin de 20% din valoarea bunului imobil), pentru care taxa aferenta este de 190.000 lei, din care s-a dedus suma de 133.000 lei, conform pro-rata definitiva de 70% din anul 2006. Lucrarile de modernizare au fost finalizate in data de 9 aprilie 2006.

In 2007 au fost executate lucrari de modernizare care au marit valoarea bunului imobil cu 5.000.000 lei (mai putin de 20% din valoarea bunului imobil dupa modernizare), pentru care taxa aferenta a fost de 950.000 lei, din care s-au dedus 665.000 lei, conform pro-ratei definitive de 70% aplicabila in 2007. Lucrarile de modernizare au fost finalizate la data de 20 aprilie 2007.

De la data de 15 aprilie 2005 pana la 31 decembrie 2007, persoana impozabila inchiriaza imobilul astfel: 30% din bunul imobil in regim de scutire, iar pentru 70% din bunul imobil opteaza pentru aplicarea regimului de taxare.

Pe data de 1 ianuarie 2008, persoana impozabila renunta la optiunea de a taxa partea de 70% din bunul imobil.

Ajustarea dreptului de deducere se efectueaza astfel.

   A. Ajustarea pentru taxa dedusa aferenta dobandirii bunului imobil


- Taxa aferenta bunului imobil        5.700.000 lei
- Taxa dedusa initial 4.560.000 lei
- Diferenta de taxa rezultata din recalculare la sfarsitul anului 2006 570.000 lei
- Taxa dedusa efectiv pentru bunul imobil (4.560.000 - 570.000) 3.990.000 lei

- Ajustarea taxei deduse pentru perioada 15 aprilie 2005 - 31 decembrie 2007: 33 luni
- 3.990.000 lei : 5 ani = 798.000 lei
- 798.000 lei : 12 luni = 66.500 lei
- 60 luni - 33 luni = 27 luni x 66.500 lei = 1.795.000 lei - taxa care se ajusteaza


   B. Ajustarea taxei deduse aferenta lucrarii de modernizare din anul 2006


- Taxa dedusa 133.000 lei

Ajustarea pentru perioada 9 aprilie 2006 - 31 decembrie 2007: 21 luni
- 133.000 lei : 5 ani = 26.600 lei
- 26.600 lei : 12 luni = 2.216,7 lei
- 60 luni - 21 luni = 39 luni x 2.216,7 lei = 86.451,3 lei - taxa care se ajusteaza


   C. Ajustarea taxei deduse aferenta lucrarii de modernizare din anul 2007


- Taxa dedusa 665.000 lei

Ajustarea pentru perioada 20 aprilie 2007 - 31 decembrie 2007: 9 luni
- 665.000 lei : 5 ani = 133.000 lei
- 133.000 lei : 12 luni = 11.083,3 lei
- 60 luni - 9 luni = 51 luni x 11.083,3 lei = 565.248,3 lei - taxa de ajustat


Sumele de 1.795.500 lei + 86.451,3 lei + 565.248,3 lei, rezultate din ajustarile efectuate la lit. A, B si C, reprezinta diferenta de taxa care va fi inregistrata pe cheltuieli, in jurnalul pentru cumparari din luna ianuarie 2008, cu semnul minus, si corespunzator va fi preluata in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru perioada fiscala respectiva.

Pentru aplicarea art. 161 alin. (5) din Codul fiscal, persoanele impozabile au obligatia sa ajusteze taxa dedusa conform art. 149 din Codul fiscal, pentru modernizarile sau transformarile efectuate dupa data aderarii care depasesc 20% din valoarea bunului imobil, sau a unei parti a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare. Ajustarea efectuata conform art. 149 din Codul fiscal, difera de ajustarea prevazuta la alin. (1) prin perioada de ajustare, care este de 20 de ani fata de 5 ani, si metoda de ajustare, care se face pe ani calendaristici intregi si nu lunar. Pentru taxa dedusa aferenta bunului imobil, modernizarilor sau transformarilor efectuate inainte de data aderarii si modernizarilor sau transformarilor efectuate dupa data aderarii care nu depasesc 20% din valoarea bunului imobil, sau a unei parti a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, ajustarea se efectueaza potrivit prevederilor art. 161 alin. (2) si (4) din Codul fiscal.

Acelasi exemplu ca in alin. (1), in situatia in care persoana impozabila a facut lucrari de modernizare in 2007 in valoare de 20.000.000 lei in loc de 5.000.000 lei.

Intrucat valoarea bunului imobil dupa transformare este de 56.000.000 lei si intrucat valoarea modernizarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului de deducere aferenta modernizarii trebuie sa fie facuta conform art. 149 din Codul fiscal, cu privire la perioada si metoda de ajustare.

Pentru taxa aferenta bunului imobil si a modernizarii din anul 2006, ajustarea se efectueaza potrivit exemplului de la alin. (1), lit. A si B.

Pentru aplicarea art. 161 alin. (3) si (6) din Codul fiscal, persoanele impozabile pot deduce din taxa nededusa, aferenta bunurilor imobile achizitionate, construite sau modernizate in ultimii 5 ani, proportionala cu partea din fiecare bun imobil care va fi utilizata pentru aceste operatiuni si proportional cu numarul de luni in care bunul va fi utilizat in regim de taxa. Ajustarea se realizeaza intr-o perioada de 5 ani in cadrul carora bunurile imobile au fost dobandite, incepand cu data de la care fiecare bun imobil a fost dobandit. Pentru bunurile imobile care sunt modernizate, ajustarea taxei nededuse aferente acestor lucrari este operata, de asemenea, intr-o perioada de 5 ani de la data finalizarii fiecarei lucrari de modernizare. Pentru ajustare se va tine cont de suma taxei nededuse pentru fiecare an, care reprezinta o cincime din taxa aferenta achizitiei, construirii sau modernizarii bunurilor imobile. Pentru determinarea ajustarii lunare se imparte fiecare cincime la 12. Stabilirea sumei care poate fi dedusa se calculeaza astfel: din perioada de 5 ani se scade numarul de luni in care bunul imobil a fost utilizat in regim de scutire, iar rezultatul va fi inmultit cu ajustarea lunara. Fractiunile de luna se considera luna intreaga. Taxa dedusa se inregistreaza din punct de vedere contabil prin diminuarea cheltuielilor, precum si in jurnalul pentru cumparari si se preia corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru perioada fiscala in care persoana impozabila incepe aplicarea regimului de taxare.

Exemplu de ajustare a dreptului de deducere:

Pe exemplul de la alin. (1), persoana impozabila opteaza pentru regimul de taxare a tuturor operatiunilor de inchiriere de la data de 1 ianuarie 2008.

   A. Ajustarea taxei nededuse aferente dobandirii bunului imobil


- Taxa aferenta bunului imobil        5.700.000 lei
- Taxa dedusa initial 4.560.000 lei
- Diferenta de taxa rezultata din recalculare la sfarsitul anului 2006 570.000 lei
- Taxa nededusa pentru bunul imobil (5.700.000 - 3.990.000) 1.710.000 lei

Ajustarea pentru restul perioadei de cinci ani: 27 luni. (60 luni - 33 luni):
- lei 1.710.000 : 5 ani = lei 342.000
- lei 342.000 : 12 luni = lei 28.500
- 27 luni x lei 28.500 = lei 769.500


   B. Ajustarea taxei nededuse aferente modernizarii din anul 2006


Taxa nededusa                            57.000 lei

Ajustarea pentru restul perioadei de cinci ani: 60 luni - 21 luni (aprilie 6 - 31 decembrie 2007) = 39 luni
- lei 57.000 : 5 ani = lei 11.400
- lei 11.400 : 12 luni = lei 950
- 39 luni x lei 950 = lei 37.050


   C. Ajustarea taxei nededuse aferente modernizarii din anul 2007


Taxa nededusa                           285.000 lei

Ajustarea pentru restul perioadei de cinci ani: 60 luni - 9 luni (aprilie 2007 - 31 decembrie 2007) = 51 luni
-lei 285.000 : 5 ani = lei 57.000
- lei 57.000 : 12 luni = lei 4.750
- 51 luni x lei 4.750 = lei 242.250


Sumele de 769.500 lei + 37050 lei + 242.250 lei, rezultate din ajustarile efectuate la lit. A, B si C se inregistreaza din punct de vedere contabil prin diminuarea cheltuielilor, precum si in jurnalul pentru cumparari din luna ianuarie 2008, cu semnul plus, si se preiau corespunzator in decontul de taxa pe valoarea adaugata respectiv.

Pentru aplicarea art. 161 alin. (7) din Codul fiscal, persoanele impozabile au obligatia sa ajusteze taxa dedusa conform art. 149 din Codul fiscal, pentru modernizarile sau transformarile efectuate dupa data aderarii care depasesc 20% din valoarea bunului imobil, sau a unei parti a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare. Ajustarea efectuata conform art. 149 din Codul fiscal, difera de ajustarea prevazuta la alin. (1) prin perioada de ajustare, care este de 20 de ani fata de 5 ani, si metoda de ajustare, care se face pe ani calendaristici intregi si nu lunar. Pentru taxa dedusa aferenta bunului imobil, modernizarilor sau transformarilor efectuate inainte de data aderarii si modernizarilor sau transformarilor efectuate dupa data aderarii care nu depasesc 20% din valoarea bunului imobil, sau a unei parti a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, ajustarea se efectueaza potrivit prevederilor art. 161 alin. (3) si (6) din Codul fiscal.

Acelasi exemplu ca in alin. (1), in situatia in care persoana impozabila a facut lucrari de modernizare in 2007 in valoare de 20.000.000 lei in loc de 5.000.000 lei.

Intrucat valoarea bunului imobil dupa transformare este de 56.000.000 lei si intrucat valoarea modernizarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului de deducere aferenta modernizarii trebuie sa fie facuta conform art. 149 din Codul fiscal, cu privire la perioada si metoda de ajustare.

Pentru taxa aferenta bunului imobil si a modernizarii din anul 2006, ajustarea se efectueaza potrivit exemplului de la alin. (3), lit. A si B.

Pentru aplicarea art. 161 alin. (8) si (10) din Codul fiscal, persoanele impozabile au obligatia sa ajusteze taxa dedusa conform art. 149 din Codul fiscal, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

Acelasi exemplu ca in alin. (1), in situatia in care persoana impozabila vinde cladirea pe 1 ianuarie 2008 si nu a optat pe taxarea aceleiasi vanzari.

   A. Ajustarea taxei deduse aferente dobandirii bunului imobil: 2/5


- Taxa aferenta bunului imobil 5.700.000 lei
- Taxa dedusa initial 4.560.000 lei
- Diferenta de taxa rezultata din recalculare la sfarsitul anului 2006 570.000 lei
- Taxa dedusa pentru bunul imobil (4.560.000 - 570.000) 3.990.000 lei


Anul 2005 (anul achizitiei si al primei utilizari) precum si anii 2006 si 2007 sunt luati in considerare. Anul 2008, pe parcursul caruia se pierde dreptul de deducere, nu se ia in considerare.

Suma taxei ce trebuie ajustata: 3.990.000 lei x 2/5 = 1.596.000 lei

   B. Ajustarea taxei deduse aferente lucrarii de modernizare din anul 2006: 3/5


- Taxa dedusa                           133.000 lei


Anul 2006 (anul in care se termina lucrarile de modernizare) precum si anul 2007 sunt luati in considerare. Anul 2008 pe parcursul caruia se pierde dreptul de deducere nu se ia in considerare.

Suma taxei ce trebuie ajustata: 133.000 lei x 3/5 = 79.800 lei

   C. Ajustarea taxei deduse aferente lucrarii de modernizare din anul 2007: 4/5


- Taxa dedusa                           665.000 lei


Anul 2007 (anul in care se termina lucrarile de modernizare) este luat in considerare.

Anul 2008 pe parcursul caruia se pierde dreptul de deducere nu se ia in considerare.

Suma taxei ce trebuie ajustata: 665.000 lei x 4/5 = 532.000 lei

Sumele de 1.596.000 lei + 79.800 lei + 532.000 lei, rezultate din ajustarile efectuate la lit. A, B si C, reprezinta diferenta de taxa care va fi inregistrata pe cheltuieli, in jurnalul pentru cumparari din luna ianuarie 2008, cu semnul minus, si corespunzator va fi preluata in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru perioada fiscala respectiva.

Pentru aplicarea art. 161 alin. (11) din Codul fiscal, persoanele impozabile au obligatia sa ajusteze taxa dedusa conform art. 149 din Codul fiscal, pentru modernizarile sau transformarile efectuate dupa data aderarii care depasesc 20% din valoarea bunului imobil, sau a unei parti a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare. Ajustarea efectuata conform art. 149 din Codul fiscal, difera de ajustarea prevazuta la alin. (5) prin perioada de ajustare, care este de 20 de ani fata de 5 ani. Pentru taxa dedusa aferenta bunului imobil, modernizarilor sau transformarilor efectuate inainte de data aderarii si modernizarilor sau transformarilor efectuate dupa data aderarii care nu depasesc 20% din valoarea bunului imobil, sau a unei parti a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, ajustarea se efectueaza potrivit prevederilor art. 161 alin. (8) si (10) din Codul fiscal.

Acelasi exemplu ca in alin. (1), in situatia in care persoana impozabila vinde cladirea pe 1 ianuarie 2008 si nu a optat pe taxarea acelei vanzari. Persoana impozabila a facut lucrari de modernizare in 2007 in valoare de 20.000.000 lei in loc de 5.000.000 lei.

Intrucat valoarea bunului imobil dupa transformare este de 56.000.000 lei si intrucat valoarea modernizarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului de deducere aferent modernizarii trebuie sa fie facuta conform art. 149 din Codul fiscal, cu privire la perioada si metoda de ajustare.

Pentru taxa aferenta bunului imobil si a modernizarii din anul 2006, ajustarea se efectueaza potrivit exemplului de la alin. (5), lit. A si B.

Pentru aplicarea art. 161, alin. (9) si (12) din Codul fiscal, persoanele impozabile ajusteaza taxa nededusa conform art. 149 din Codul fiscal, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani. Valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv.

Acelasi exemplu ca in alin. (2), in situatia in care persoana impozabila vinde cladirea pe 1 ianuarie 2008 si nu a optat pe taxarea acelei vanzari.

   A. Ajustarea taxei nededuse aferente dobandirii bunului imobil: 2/5


- Taxa aferenta bunului imobil 5.700.000 lei
- Taxa dedusa initial 4.560.000 lei
- Diferenta de taxa rezultata din recalculare la sfarsitul anului 2006 570.000 lei
- Taxa nededusa pentru bunul imobil (5.700.000 - 3.990.000) 1.710.000 lei


Anul 2005 (anul achizitiei si al primei utilizari) precum si anii 2006 si 2007 sunt luati in considerare. Anul 2008 pe parcursul caruia ia nastere dreptul de deducere nu se ia in considerare.

Suma taxei ce trebuie ajustata: 1.710.000 lei x 2/5 = 684.000 lei

   B. Ajustarea taxei nededuse aferente lucrarii de modernizare din anul 2006: 3/5


- Taxa nededusa                          57.000 lei


Anul 2006 (anul in care se termina lucrarile de modernizare) precum si anul 2007 sunt luati in considerare. Anul 2008 pe parcursul caruia ia nastere dreptul de deducere nu se ia in considerare.

Suma taxei ce trebuie ajustata: 57.000 lei x 3/5 = 34.200 lei

   C. Ajustarea taxei nededuse aferenta lucrarii de modernizare din anul 2007: 4/5


- Taxa nededusa                         285.000 lei


Anul 2007 (anul in care se termina lucrarile de modernizare) este luat in considerare.

Anul 2008 pe parcursul caruia ia nastere dreptul de deducere nu se ia in considerare.

Suma taxei ce trebuie ajustata: 285.000 lei x 4/5 = 228.000 lei

Sumele de 684.000 lei + 34.200 lei + 228.000 lei, rezultate din ajustarile efectuate la lit. A, B si C, reprezinta diferenta de taxa care va fi inregistrata pe cheltuieli, in jurnalul pentru cumparari din luna ianuarie 2008, cu semnul plus, si corespunzator va fi preluata in decontul privind taxa pe valoarea adaugata pentru perioada fiscala respectiva.

Pentru aplicarea art. 161 alin. (13) din Codul fiscal, persoanele impozabile ajusteaza taxa nededusa conform art. 149 din Codul fiscal, pentru modernizarile sau transformarile efectuate dupa data aderarii care depasesc 20% din valoarea bunului imobil, sau a unei parti a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare. Ajustarea efectuata conform art. 149 din Codul fiscal, difera de ajustarea prevazuta la alin. (7) prin perioada de ajustare, care este de 20 de ani fata de 5 ani. Pentru taxa dedusa aferenta bunului imobil, modernizarilor sau transformarilor efectuate inainte de data aderarii si modernizarilor sau transformarilor efectuate dupa data aderarii care nu depasesc 20% din valoarea bunului imobil, sau a unei parti a acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, ajustarea se efectueaza potrivit prevederilor art. 161 alin. (9) si (12) din Codul fiscal. Valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv.

Acelasi exemplu ca in alin. (1), in situatia in care persoana impozabila vinde cladirea pe 1 ianuarie 2008 si opteaza pe taxarea acelei vanzari.

Persoana impozabila a facut lucrari de modernizare in 2007 in valoare de 20.000.000 lei in loc de 5.000.000 lei.

Intrucat valoarea bunului imobil dupa transformare este de 56.000.000 lei si intrucat valoarea modernizarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil, ajustarea dreptului de deducere aferenta modernizarii trebuie sa fie facuta conform art. 149 din Codul fiscal, cu privire la perioada si metoda de ajustare.

Pentru taxa aferenta bunului imobil si a modernizarii din anul 2006, ajustarea se efectueaza potrivit exemplului de la alin. (7), lit. A si B.

In sensul art. 161 alin. (16) din Codul fiscal, prin aplicarea reglementarilor in vigoare la data intrarii in vigoare a contractului de leasing, se intelege ca bunurile respective vor fi importate din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata la data finalizarii contractelor si se datoreaza taxa pe valoarea adaugata la valoarea reziduala a bunurilor. Taxa pe valoarea adaugata datorata pentru aceste importuri, nu se plateste efectiv la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ci se evidentiaza in decontul de taxa, conform prevederilor art. 157 alin. (5) din Codul fiscal.

In sensul art. 161 alin. (18) din Codul fiscal, nu este permisa suplimentarea certificatelor de scutire dupa data de 1 ianuarie 2007. Totusi, in situatia in care in cadrul aceleiasi sume inscrise in certificatul de scutire se modifica contractorii si/sau subcontractorii, aceste corectii pot fi efectuate de catre organele fiscale competente la solicitarea beneficiarilor fondurilor nerambursabile, in certificatul deja eliberat.


Codul fiscal:

Operatiuni efectuate inainte si de la data aderarii

   Art. 1611. Prevederile in vigoare, la momentul in care bunurile au fost plasate in unul dintre regimurile suspensive prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau intr-un regim similar in Bulgaria, se vor aplica in continuare de la data aderarii, pana la iesirea bunurilor din aceste regimuri, atunci cand respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau din spatiul comunitar, asa cum era acesta inaintea datei aderarii:

   a) au intrat in Romania inaintea datei aderarii; si

   b) au fost plasate intr-un astfel de regim la intrarea in Romania; si

   c) nu au fost scoase din respectivul regim inaintea datei aderarii.

Aparitia oricaruia dintre evenimentele de mai jos la sau dupa data aderarii se va considera ca import in Romania:

   a) iesirea bunurilor in Romania din regimul de admitere temporara in care au fost plasate inaintea datei aderarii in conditiile mentionate la alin. (1), chiar daca nu au fost respectate prevederile legale;

   b) scoaterea bunurilor in Romania din regimurile vamale suspensive in care au fost plasate inaintea datei aderarii, in conditiile prevazute la alin. (1), chiar daca nu au fost respectate prevederile legale;

   c) incheierea in Romania a unei proceduri interne de tranzit initiate in Romania inaintea datei aderarii, in scopul livrarii de bunuri cu plata in Romania inaintea datei aderarii, de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare. Livrarea de bunuri prin posta va fi considerata in acest scop procedura interna de tranzit;

   d) incheierea in Romania a unei proceduri de tranzit extern initiate inaintea datei aderarii;

   e) orice neregula sau incalcare a legii, savarsita in Romania in timpul unei proceduri interne de tranzit initiate in conditiile prevazute la lit. c) sau in timpul unei proceduri de tranzit extern prevazute la lit. d);

   f) utilizarea in Romania, de la data aderarii, de catre orice persoana, a bunurilor livrate acesteia inaintea datei aderarii, din Bulgaria sau din teritoriul comunitar, asa cum era acesta inaintea datei aderarii, daca:

livrarea bunurilor a fost scutita sau era probabil ca va fi scutita, in conditiile art. 143 alin. (1) lit. a) si b); si

bunurile nu au fost importate inaintea datei aderarii, in Bulgaria sau in spatiul comunitar, astfel cum era acesta inaintea datei aderarii.

Cand are loc un import de bunuri in oricare dintre situatiile mentionate la alin. (2), nu exista niciun fapt generator de taxa daca:

   a) bunurile sunt expediate sau transportate in afara teritoriului comunitar, astfel cum este acesta de la data aderarii; sau

   b) bunurile importate, in sensul alin. (2) lit. a), nu reprezinta mijloace de transport si sunt reexpediate sau transportate catre statul membru din care au fost exportate si catre persoana care le-a exportat; sau

   c) bunurile importate, in sensul alin. (2) lit. a), reprezinta mijloace de transport care au fost achizitionate sau importate inaintea datei aderarii, in conditiile generale de impozitare din Romania, Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta inaintea datei aderarii, si/sau nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Aceasta conditie se considera indeplinita atunci cand data primei utilizari a respectivelor mijloace de transport este anterioara datei de 1 ianuarie 1999.


Norme metodologice:

In cazul in care bunurile aflate la data aderarii in situatiile descrise la art. 1611 alin. (1) din Codul fiscal, sunt importate in Romania dupa aceasta data, taxa pe valoarea adaugata datorata pentru respectivele importuri, nu se plateste efectiv la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, ci se evidentiaza in decontul de taxa, conform prevederilor art. 157 alin. (5) din Codul fiscal.

Pentru bunurile plasate in regimurile vamale suspensive prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, nu se garanteaza taxa pe valoarea adaugata.


   ANEXA Nr. 1
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VI din Codul fiscal


NOTIFICARE
privind optiunea de taxare a operatiunilor
prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal


Denumirea solicitantului .

Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal .

Adresa .

Data de la care se opteaza pentru taxare (trebuie sa fie ulterioara depunerii notificarii)

Bunurile imobile pentru care se aplica optiunea (adresa completa, daca optiunea se refera la bunul imobil integral, sau daca se refera la o parte din bunul imobil se va inscrie suprafata din bunul imobil. In cazul operatiunilor de leasing cu bunuri imobile se va mentiona daca optiunea se refera la bunul imobil integral, sau daca se refera la o parte din bunul imobil, pe langa suprafata trebuie sa se identifice cu exactitate partea din bunul imobil care face obiectul contractului)


..
..
..
..


Confirm ca datele declarate sunt corecte si complete.

Numele si prenumele , functia ..

Semnatura si stampila


   ANEXA Nr. 2
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VI din Codul fiscal


NOTIFICARE
privind anularea optiunii de taxare a operatiunilor
prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal


Denumirea solicitantului .

Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal .

Adresa .

Data de la care se anuleaza optiunea de taxare

Bunurile imobile pentru care se anuleaza optiunea de taxare (adresa completa, daca optiunea s-a referit la bunul imobil integral, sau daca s-a referit la o parte din bunul imobil se va inscrie suprafata din bunul imobil. In cazul operatiunilor de leasing cu bunuri imobile se va mentiona daca optiunea s-a referit la bunul imobil integral, sau daca s-a referit la o parte din bunul imobil, pe langa suprafata trebuie sa se identifice cu exactitate partea din bunul imobil care face obiectul contractului).


..
..
..
..


Confirm ca datele declarate sunt complete si corecte.

Numele si prenumele .., functia

Semnatura si stampila


   ANEXA Nr. 3
la normele metodologice de aplicare
a prevederilor titlului VI din Codul fiscal


NOTIFICARE
privind optiunea de taxare a operatiunilor prevazute la
art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal


Denumirea solicitantului .

Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal .

Adresa..

Bunurile imobile (constructii, terenuri) pentru care se aplica optiunea de taxare (adresa completa a bunului imobil, adresa completa si suprafata terenului, in cazul in care optiunea de taxare priveste numai o parte a bunului imobil se va identifica cu exactitate aceasta parte a bunului imobil).


..
..
..
..


Confirm ca datele declarate sunt corecte si complete.

Numele si prenumele .., functia

Semnatura si stampila

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre taxa pe valoarea adaugata (tva)

Accize
Impozite si taxe locale
Impozitul firmelor straine
Impozitul pe profit
Impozitul pe venit
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Taxa pe valoarea adaugata (tva)

Stiu si altele ...lupa cautareCAUTA IN SITE