StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » standarde internationale
Trimite articolul prin email Standardul international de contabilitate 7 (ias 7) - situatiile fluxurilor de numerar : Standarde internationale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Standardul international de contabilitate 7 (ias 7) - situatiile fluxurilor de numerarStandardul International de Contabilitate 7 (IAS 7) - Situatiile fluxurilor de numerar
A. Obiectiv

Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informatii cu privire la istoricul miscarilor de numerar si de echivalent de numerar ale unei entitati, prin intermediul situatiei fluxurilor de numerar, clasificand fluxurile de numerar din timpul perioadei in fluxuri din activitati de exploatare, investitie si finantare.

Informatiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei entitati sunt utile pentru utilizatorii situatiilor financiare in procesul luarii de decizii economice, deoarece constituie o baza de evaluare a capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalent de numerar, precum si a utilitatii acestor fluxuri.


B. Aria de aplicabilitate

Situatia fluxurilor de numerar este parte integranta a situatiilor sale financiare, pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare. Dat fiind nevoia entitatilor de a beneficia de numerar pentru a+si desfasura activitatile, a+si plati obligatiile si a as 737h77h igura rentabilitatea investitorilor, se impune prezentarea situatiei fluxurilor de numerar.

Fiind parte integranta a situatiilor financiare, situatia fluxurilor de numerar furnizeaza informatii care permit utilizatorilor evaluarea modificarilor in activele nete ale entitatii, structura sa financiara, inclusiv informatii referitoare la lichiditatea si solvabilitatea sa, precum si capacitatea entitatii de a influenta valoarea si momentul aparitiei fluxurilor de numerar.

De exemplu:

Daca entitatea desfasoara o activitate profitabila, dar nu genereaza numerar, probabil datorita unui nivel ridicat al creantelor comerciale care sunt achitate dupa o perioada lunga de timp, in acest caz este posibil ca entitatea sa dea faliment.

Actionarii sau potentialii investitori vor fi interesati sa cunoasca daca societatea va fi capabila sa le asigure o rentabilitate a investitiei lor.

In acest mod, entitatea se poate adapta la circumstantele si oportunitatile in continua schimbare si poate dezvolta modele de evaluare si comparare a valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare cu alte entitati, deoarece aceasta elimina efectele utilizarii de tratamente contabile diferite pentru aceleasi tranzactii sau evenimente.


C. Definitii

Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere, adica banii la care entitatea poate acea un acces imediat.

Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. In mod normal, investitiile sunt considerate echivalente de numerar doar cand au o perioada scurta de scadenta, de regula trei luni sau chiar mai putin. Prin urmare, investitiile de capital nu vor fi incluse in aceasta categorie, cu exceptia cazului in care sunt, in fondul lor economic, echivalente de numerar. Exemplul clasic este cel al actiunilor preferentiale achizitionate in cursul unei perioade scurte de timp inaintea scadentei lor si cu o data de rascumparare specificata.

De asemenea, trebuie sa se tina cont, ca in anumite tari, descoperirile de cont care sunt rambursabile la vedere fac parte din gestiunea numerarului unei entitati. Caracteristica acestor aranjamente bancare este faptul ca soldul bancar fluctueaza intre disponibil si descoperit.

Fluxurile de numerar sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente ale acestuia.

Activitatile de exploatare sunt principalele activitati producatoare de venit ale entitatilor, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare. Fluxurile de numerar care provin din activitatile de exploatare constituie o parte importanta a situatiei fluxurilor de numerar, deoarece arata succesul sau insuccesul inregistrat de aceste activitati la generarea unor fluxuri suficiente pentru rambursarea creditelor, plata dividendelor si realizarea de noi investitii fara ca entitatea sa fie nevoita sa faca apel la surse externe de finantare.

Exemplele includ:

Incasarile de numerar rezultate din vanzarea bunurilor si prestarea serviciilor.

Incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri.

Platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii.

Incasarile si platile in numerar ale unei societati de asigurari pentru prime si daune.

Platile in numerar sau restituirile de impozit pe profit, cu exceptia cazului in care sunt identificate ca fiind specifice activitatii de investitie si finantare.

Incasarile si platile in numerar provenite din contracte incheiate in scopuri de plasament si tranzactionare.

Unele tranzactii, spre exemplu, vanzarea unui element al mijloacelor fixe poate genera un castig sau o pierdere care este inclusa in profitul sau pierderea neta. Totusi, astfel de fluxuri de numerar sunt aferente activitatilor de investitii si, prin urmare, trebuie realocate in situatia fluxurilor de numerar.

Activitatile de investitie constau in achizitionarea si cedarea de active imobilizate pe termen lung, precum si de alte investitii, care nu sunt incluse in echivalentele de numerar. Aceste fluxuri sunt prezentate separat deoarece ele reprezinta cheltuieli efectuate cu resurse menite sa genereze venit si fluxuri de numerar in viitor.

Exemplele includ:

Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si alte active corporale si necorporale.

Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si alte active corporale si necorporale.

Platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capitaluri proprii si interese in asocierile in participatiune.

Avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti, altele decat avansurile si imprumuturile efectuate de o institutie financiara.

Incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti, altele decat avansurile si imprumuturile efectuate de o institutie financiara.

Platile si incasarile in numerar aferente contractelor futures, forward, de optiuni si swap, cu exceptia cazului in care sunt detinute cu scopul de a efectua plasamente sau a le tranzactiona.


Activitatile de finantare sunt activitati care au ca efect modificari ale dimensiunii si compozitiei capitalurilor proprii si datoriilor entitatii. Prezentarea separata a acestor fluxuri este importanta deoarece este folositoare in estimarea cererilor viitoare de fluxuri de numerar din partea celor care finanteaza entitatea.

Exemplele includ:

Veniturile in numerar din emisiunea de actiuni sau alte instrumente de capital.

Platile in numerar efectuate catre proprietari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile entitatii.

Incasarile in numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanta, a imprumuturilor, datoriilor neasigurate, obligatiunilor, ipotecilor si altor imprumuturi pe termen scurt si lung.

Rambursarile in numerar a sumelor imprumutate.

Platile in numerar pentru diminuarea obligatiilor aferente operatiunilor de leasing financiar.

Este important sa se tina cont de faptul ca o singura tranzactie poate genera fluxuri de numerar care sunt incluse in sectiuni distincte din cadrul situatiei fluxurilor de numerar. De exemplu, atunci cand rambursarea unui imprumut este alcatuita din elemente de capital si dobanda, elementul de dobanda poate fi clasificat ca o activitate de exploatare, iar elementul de capital drept activitate de finantare.


D. Aspecte principale


Metoda directa vs. Metoda indirecta


Pentru intocmirea situatiei fluxurilor de numerar IAS 7 permite utilizarea a doua metode: directa si indirecta.


Metoda directa

Pe baza acestei metode, sunt prezentate clasele majore de plati si incasari brute in numerar.

Metoda indirecta

Pe baza acestei metode, profitul sau pierderea neta este ajustata cu efectele tranzactiilor ce nu au natura monetara, amanarile sau angajamentele de plati sau incasari in numerar din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

Ambele metode vor furniza aceleasi cifre, dar metoda directa este preferata de IAS 7 deoarece furnizeaza mai multe informatii despre entitate. Totusi, aceasta metoda este rar utilizata in practica, deoarece aplicarea ei este mai dificila si solicita mai mult timp.

Raportarea fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare

Folosirea metodei directe implica fie utilizarea inregistrarilor contabile ale entitatii, fie ajustarea vanzarilor, a costului vanzarilor si a altor elemente din contul de profit si pierdere cu

Modificarile pe parcursul perioadei ale stocurilor si ale creantelor si datoriilor din exploatare.

Alte elemente de numerar.

Alte elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxurile de numerar din investitii sau finantare

Folosirea metodei indirecte implica ajustarea profitului net sau a pierderii nete cu efectele

Modificarilor survenite pe parcursul perioadei in stocuri,creante si datoriile din exploatare

Elementelor nemonetare, cum ar fi amortizarea,provizioanele, impozitele amanate, pierderile si castigurile in valuta nerealizate, profiturile nerepartizate ale entitatilor asociate si interesele minoritare

Celorlalte elemente pentru care efectele in numerar sunt fluxurile de numerar din investitii si finantare

Raportarea fluxurilor de numerar din activitatile de investitii si finantare

Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si de finantare trebuie prezentate in cadrul claselor majore de plati si incasari brute in numerar aparute, cu exceptia anumitor fluxuri care sunt prezentate pe o baza neta.Exemplele includ

Platile si incasarile in numerar efectuate in numele clientilor, deoarece fluxurile nu reflecta activitatea entitatii, respectiv

o        Acceptarea si rambursarea depozitelor la vedere ale unei banci

o        Fondurile detinute pentru clienti de catre o societate de investitii

o        Chiriile incasate in numele proprietarilor de proprietati imobiliare si platite acestora

Platile si incasarile in numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid, sumele sunt mari, iar termenul de scadenta este scurt, adica avansurile facute pentru si rambursarea

o        Valorilor principalului aferent clientilor care folosesc carti de credit

o        Achizitiei si cedarii de investitii

o        Altor imprumuturi pe termen scurt, care au scadenta de trei luni sau mai putin

Fluxurile provenite din activitatea institutiilor financiare

o        incasarile si platile de numerar pentru acceptarea si rambursarea depozitelor cu o data fixa de scadenta

o        plasarea depozitelor la si retragerea acestora de la alte institutii financiare

o        avansurile in numerar si imprumuturile facute clientilor, precum si rambursarea acestor avansuri si imprumuturi


Raportarea altor elemente


Fluxurile de numerar in valuta se inregistreaza in moneda de raportare prin aplicarea cursului de schimb de la data fluxului de numerar asupra valorii in valuta. Profitul si pierderile nerealizate care provin din variatia cursurilor de schimb valutar nu sunt fluxuri de numerar, totusi efectul variatiei este raportat pentru a reconcilia numerarul si echivalentele de numerar la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Fluxurile de numerar din dobanzi si dividende incasate sau platite pot fi clasificate drept fluxuri din exploatare, deoarece sunt incluse in determinarea profitului net sau a pierderii nete, dar pot fi clasificate si drept fluxuri din finantare si, respectiv, fin investitie, deoarece ele reprezinta costuri ale atragerii surselor de finantare sau a eficientei investitiilor. Dividendele platite pot fi clasificate drept fluxuri din finantare, deoarece reprezinta costuri ale atragerii resurselor de finantare, dar pot fi clasificate si drept o componenta a fluxurilor din exploatare pentru a ajuta utilizatorii sa determine capacitatea unei entitati de a plati dividende din fluxurile de numerar de exploatare.

Impozitul pe profit este prezentat separat si clasificat drept flux de numerar din activitatile de exploatare, cu exceptia situatiei in care poate fi alocat in mod specific activitatilor de finantare si investitie. In timp ce cheltuielile cu impozitul pot fi alocate fara echivoc activitatilor de investitie si finantare, fluxurile de numerar aferente acestor impozite sunt greu de alocat si pot aparea intr-o perioada diferita de cea a fluxurilor de numerar aferente tranzactiei de baza. Prin urmare, impozitele platite sunt clasificate, de obicei, drept fluxuri de numerar din activitati de exploatare. Totusi, atunci cand este posibila identificarea fluxului de numerar din impozite si alocarea lui unei tranzactii individuale care da nastere unor fluxuri de numerar clasificate drept activitati de investitie sau finantare, fluxul de numerar din impozite va fi clasificat in mod corespunzator ca activitate de investitie sau finantare. Atunci cand fluxurile de numerar din impozite sunt aferente mai multor clase de activitati, este prezentata valoarea totala a impozitelor platite.

Investitiile in filiale, intreprinderi asociate si asocieri in participatiune sunt prezentate in functie de modul in care au fost incluse in situatiile financiare. Atunci cand se prezinta o investitie intr-o entitate asociata sau filiala pe baza metodei punerii in echivalenta sau a costului, investitorul limiteaza informatiile raportate in situatia fluxurilor de numerar la acele fluxuri de numerar generate intre el si entitatea in care s-a investit, de exemplu, la dividende si avansuri. O entitate care prezinta interesul sau intr-o entitate controlata in comun folosind consolidarea proportionala, va include in situatia consolidata a fluxurilor de numerar ponderea aferenta ei din fluxurile de numerar ale entitatii controlate in comun, iar daca foloseste metoda punerii in echivalenta va include in situatia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar generate de investitia sa in entitatea controlata in comun, precum si repartizarile si alte varsaminte sau incasari aparute intre aceasta si entitatea controlata in comun.

Fluxurile de numerar ce provin din achizitionarea si cedarea filialelor si a altor unitati de afaceri sunt prezentate separat, drept activitati de investitie. Entitatile trebuie sa prezinte, cumulativ, in cursul perioadei fiecare dintre urmatoarele aspecte, atat in ceea ce priveste achizitiile, cat si instrainarile filialelor sau ale altor unitati de afaceri:

(a)       contraprestatia totala aferenta achizitiei sau cedarii;

(b)       ponderea din contraprestatia aferenta achizitiei sau cedarii, primita sub forma numerarului si a echivalentelor de numerar;

(c)       valoarea numerarului sau a echivalentelor de numerar din filiala sau unitatea achizitionata sau cedata; si

(d)       valoarea, rezumata pe fiecare categorie principala, a activelor si datoriilor din filiala sau unitatea de afaceri care a fost achizitionata sau cedata, altele decat numerarul si echivalentele de numerar.

Tranzactiile de natura investitionala si de finantare care nu necesita intrebuintarea numerarului sau a echivalentelor de numerar trebuie excluse din situatia fluxului de numerar, fiind prezentate in alta parte a situatiilor financiare astfel incat sa furnizeze toate informatiile relevante cu privire la aceste activitati de investitie si finantare. Acest tip de tranzactii se refera la

o            achizitia de active fie prin asumarea directa a obligatiilor aferente, fie prin intermediul unui leasing financiar;

o            achizitionarea unei intreprinderi prin intermediul emiterii de actiuni;

o            convertirea datoriilor in capital.


Alte prezentari

Pentru intelegerea pozitiei financiare si a lichiditatii unei intreprinderi, utilizatorilor le pot fi de folos informatii suplimentare. Prezentarea acestor informatii, insotite de comentariul conducerii, este incurajata si poate cuprinde:

valoarea facilitatilor de credit nefolosite care sunt disponibile viitoarelor activitati de exploatare si stingerii angajamentelor de capital, indicand orice restrictie in folosirea acestor facilitati;

valorile cumulate ale fluxurilor de numerar provenite din activitatile de exploatare, de investitie si de finantare aferente intereselor in asocierile in participatiune, raportate folosind metoda consolidarii proportionale;

valoarea cumulata a fluxurilor de numerar ce reprezinta cresteri ale capacitatii de exploatare, separat de acele fluxuri de numerar care sunt necesare mentinerii capacitatii de exploatare;

valoarea fluxurilor de numerar provenite din activitati de exploatare, investitie si finantare, aferente fiecarui sector de activitate si segment geografic raportat.


Prezentarea separata a fluxurilor de numerar care reprezinta cresteri ale capacitatii de exploatare de fluxurile de numerar necesare mentinerii capacitatii de exploatare este folositoare, oferind posibilitatea utilizatorilor sa determine daca entitatea investeste in mod adecvat pentru mentinerea capacitatii sale de exploatare. O entitate care nu investeste in mod adecvat in mentinerea capacitatii sale de exploatare poate prejudicia profitabilitatea sa pe viitor pentru lichiditatea curenta si repartizarile catre actionari.


Prezentarea pe segmente a fluxurilor de numerar ofera utilizatorilor posibilitatea de a obtine o intelegere mai buna a relatiilor dintre fluxurile de numerar ale entitatii, pe ansamblu, si acelea ale partilor sale componente, pe de o parte, si gradul de disponibilitate si variabilitate a fluxurilor de numerar pe segmente, pe de alta parte.


E. Data intrarii in vigoare

Acest Standard International de Contabilitate intra in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepand de la 1 ianuarie 1994.Anexa A

Situatia fluxurilor de numerar a unei entitati, alta decat o institutie financiara


Exemplele evidentiaza doar valorile perioadei curente. Cifrele corespondente ale perioadei precedente se cer a fi prezentate in concordanta cu IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare.


Pentru a evidentia modul in care au fost obtinute situatiile fluxurilor de numerar prin metoda directa si prin metoda indirecta, sunt furnizate informatii din contul de profit si pierdere si din bilant. Nici contul de profit si pierdere, nici bilantul nu sunt prezentate in conformitate cu cerintele de prezentare ale Standardelor Internationale de Contabilitate.


Pentru intocmirea situatiei fluxurilor de numerar sunt, de asemenea, relevante urmatoarele informatii suplimentare:


toate actiunile unei filiale au fost achizitionate cu 590. Valorile juste ale activelor achizitionate si ale datoriilor preluate sunt urmatoarele:

stocuri                                  100

creante                   100

numerar                                40

imobilizari corporale             650

furnizori comerciali               100

datorii pe termen lung          200


250 au fost adunati din emisiunea de capital social si alti 250, din imprumuturi pe termen lung.


cheltuielile cu dobanda au fost de 400, din care 170 au fost platiti in timpul perioadei. 100, legati de cheltuielile cu dobanda ale perioadei precedente, au fost de asemenea platiti in timpul perioadei.


dividendele platite au fost de 1.200.
obligatiile fiscale la inceputul si la sfarsitul perioadei au fost de 1.000 si respectiv de 400. De-a lungul perioadei, au mai aparut impozite in valoare de inca 200. Impozitele pe dividendele incasate au insumat 100.


de-a lungul perioadei, grupul a achizitionat terenuri, cladiri, instalatii si echipamente de lucru cu un cost total de 1.250, din care 900 au fost obtinuti prin leasing financiar. Au fost efectuate plati in valoare de 350 pentru achizitionarea de terenuri, cladiri, instalatii si echipamente.


instalatiile cu o valoare initiala de 80 si cu o amortizare acumulata de 60 au fost vandute cu 20.


creantele la finele anului includ dobanzi de incasat de 100.

Contul de profit si pierdere consolidat


Vanzari                                 30.650

Costul vanzarilor                  (26.000)

Profit brut                              4.650

Amortizare                            450

Cheltuieli administrative si de desfacere (910)

Cheltuieli cu dobanzi                        (400)

Venit din investitii financiare             500

Pierderi din diferente de curs valutar           (40)

Profit net inaintea impozitarii si elemente extraordinare 3.350

Elemente extraordinare - incasari din asigurarea impotriva cutremurelor           180

Profit net dupa elementele extraordinare 3.530

Impozit pe profit                    (300)

Profit net                               3.230

Bilantul consolidat

An n An n-1

Active

Numerar si echivalente de numerar            410 160

Creante                                1.900 1.200

Stocuri                                  1.000 1.950

Investitii de portofoliu                       2.500 2.500

Imobilizari corporale la cost             3.730 1.910

Amortizarea cumulata          (1.450) (1.060)

Imobilizari corporale la valoare neta            2.280 850

Total active                           8.090 6.660


Datorii

Furnizori                   250 1.890

Dobanzi de platit                   230 100

Impozit pe profit de platit      400 1.000

Datorii pe termen lung          2.300 1.040

Total datorii               3.180 4.030


Capitaluri proprii

Capital social                        1.500 1.250

Rezultat reportat                   3.410 1.380

Total capitaluri proprii           4.910 2.630

Total datorii si capitaluri proprii                              8.090 6.660

Situatia fluxurilor de numerar prin metoda directa


Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Incasari de la clienti                         30.150

Plati catre furnizori si angajati          (27.600)

Numerar generat din exploatare      2.550


Dobanzi platite                      (270)

Impozit pe profit platit           (900)


Fluxul de numerar inainte de elemente extraordinare                   1.380

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor                 180


Numerar net din activitati de exploatare                   1.560


Fluxuri de numerar din activitati de investitie

Achizitia filialei X, fara numerarul dobandit (nota A) (550)

Achizitionarea de imobilizari corporale (nota B)                (350)

Incasari din vanzarea de echipament                                20

Dobanzi incasate                 200

Dividende incasate                          200


Numerar net folosit in activitati de investitie                         (480)


Fluxuri de numerar din activitati de finantare

Venituri din emisiunea de capital social                             250

Venituri din imprumuturi pe termen lung                            250

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                    (90)

Dividende platite*                 (1.200)


Numerar net utilizat in activitati de finantare            (790)


Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar                                 290

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei (nota C)                     120

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei (nota C) 410


* Acesta poate fi evidentiat, de asemenea, drept flux de numerar din exploatare.

Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta


Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare            3.350

Ajustari pentru:

Amortizare                            450

Pierderi din diferente de curs                                 40

Venituri din investitii             (500)

Cheltuieli cu dobanzi            400


3.740

Cresteri ale creantelor comerciale si de alta natura          (500)

Scaderea stocurilor              1.050

Scaderea datoriilor catre furnizori              (1.740)

Numerar generat din exploatare      2.550

Dobanzi platite                      (270)

Impozit pe profit platit           (900)

Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare                 1.380

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor                 180


Numerar net din activitati de exploatare                   1.560


Fluxuri de numerar din activitati de investitie

Achizitia filialei X, fara numerarul dobandit (nota A) (550)

Achizitia de imobilizari corporale ( nota B)   (350)

Incasari din vanzarea de echipament                                20

Dobanzi incasate                 200

Dividende incasate                          200

Numerarul net folosit in activitati de investitie          (480)


Fluxurile de numerar din activitati de finantare


Venituri din emisiunea de capital social 250

Incasari din imprumuturi pe termen lung                           250

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar                    (90)

Dividende platite*     (1.200)


Numerarul net folosit in activitati de finantare          (790)


Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar                            290


Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei (nota C)                     120


Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei (nota C) 410


*Acesta poate fi, de asemenea, evidentiat ca flux de numerar din activitati de exploatare.

Note la situatia fluxurilor de numerar

(metoda directa si metoda indirecta)


A.           Achizitia filialei


In timpul perioadei grupul a achizitionat filiala X. Valorile juste ale activelor achizitionate si datoriilor preluate sunt urmatoarele:

Numerar                                                 40Stocuri                                       100

Creante                                                  100

Imobilizari corporale                                      650

Furnizori                                              (100)

Datorii pe termen lung                       (200)

Pretul total al achizitiei                       590

Mai putin: numerarul detinut de X   (40)

Fluxul de numerar din achizitie, fara numerarul achizitionat                 550


B.           Imobilizari corporale

In timpul perioadei, grupul a achizitionat imobilizari corporale cu un cost global de 1.250, din care 900 au fost achizitionati prin leasing financiar. Au fost platiti 350 pentru achizitionarea imobilizarilor corporale.


C.           Numerar si echivalente de numerar


Numerarul si echivalentele de numerar constau in disponibilitati banesti, solduri la banci si investitii in instrumente de pe piata monetara. Numerarul si echivalentele de numerar incluse in situatia fluxurilor de numerar cuprind urmatoarele sume din bilant:


An n An n+1

Casa si conturi la banci   40 25

Investitii pe termen scurt              370 135

Numerar si echivalent de numerar raportate anterior                  410 160

Efectele variatiei cursului de schimb valutar                    - (40)

Numerar si echivalente de numerar retratate                              410 120


Numerarul si echivalentele de numerar de la sfarsitul perioadei includ depozite la banca in valoare de 100 detinute de o filiala, care nu pot fi liber remise grupului, din cauza restrictiilor aplicate schimbului valutar.


Grupul are facilitati de imprumut nefolosite de 2.000, din care 700 pot fi folosite doar pentru viitoare extinderi.


D.           Informatii pe segmente

Segment Segment Total

A B

Fluxuri de numerar din:

Activitati de exploatare             1.700 (140) 1.560

Activitati de investitie                (640) 160 (480)

Activitati de finantare                (570) (220) (790)

490 (200) 290

Prezentarea alternativa

(metoda indirecta)


Ca o alternativa, in situatia fluxurilor de numerar obtinuta prin metoda indirecta, profitul din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant este, uneori, prezentat astfel:


Venituri, cu exceptia veniturilor din investitii                               30.650

Cheltuieli de exploatare, cu exceptia amortizarii             (26.910)


Profitul din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant  3.740

Anexa B

Situatia fluxurilor de numerar pentru institutiile financiare


1. Exemplul evidentiaza doar valorile perioadei curente. Cifrele comparative ale perioadei precedente se cer a fi prezentate in concordanta cu IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare.


2. Exemplul este prezentat folosindu-se metoda directa.


Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Incasari din dobanzi si comisioane                                 28.447

Plati de dobanzi                          (23.463)

Recuperari din credite scoase in extrabilantier 237

Plati in numerar catre salariati si furnizori  (997)

4.224

(Cresteri) reduceri ale activelor de exploatare

Plasamente pe termen scurt         (650)

Depozite tinute in scopuri de reglementare si control monetar     234

Avansuri catre clienti                   (288)

Cresterea neta a creantelor din carti de credit (360)

Alte titluri negociabile pe termen scurt                            (120)

Cresteri (reduceri) ale obligatiilor de exploatare

Depozite de la clienti                               600

Certificate de depozit negociabile            (200)

Numerarul net din activitati de exploatare inaintea impozitului pe profit    3.440

Impozit pe profit platit                 (100)


Numerar net din activitati de exploatare                  3.340


Fluxul de numerar din activitati de investitie

Cedarea filialei Y                        50

Dividende incasate                      200

Dobanzi incasate                         300

Incasari din vanzari de titluri netranzactionabile 1.200

Achizitionarea de titluri netranzactionabile                                  (600)

Achizitionarea de imobilizari corporale (500)

Numerar net din activitatile de investitie                             650


Fluxul de numerar din activitati de finantare


Emisiune de capital imprumutat    1.000

Emisiune de actiuni preferentiale de catre o filiala 800

Rambursarea imprumuturilor pe termen lung                              (200)

Descresterea neta a altor imprumuturi                            (1.000)

Dividende platite                         (400)


Numerarul net din activitati de finantare                             200


Efectele variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului si echivalentelor de numerar                                600


Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei                        Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre standarde internationale
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare