StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept administrativ

Drept administrativ grile

DREPT ADMINISTRATIV GRILE


1. Actul administrativ reprezinta:

a) un contract de munca;

b) o conventie civila de prestari servicii;

c) o manifestare unilaterala de vointa a Parlamentului;

d) o hotarare de Guvern;

e) un protocol incheiat intre patronat si sindicate.


2. Activitatea autoritatilor administratiei publice se caracterizeaza in principal prin:

a) ordonante de urgenta;

b) regulamente;c) contracte administrative;

d) avize consultative;

e) acte administrative.


3. Prezumtia de autenticitate a actelor administrative este asociata cu:

a) forta juridica a actului administrativ;

b) prezumtia de conformitate;

c) acordul organului ierarhic superior;

d) prezumtia de legalitate;

e) forma scrisa a actului.


4. Forta juridica a unui act administrativ este strans legata de:

a) publicarea actului in Monitorul Oficial al Romaniei;

b) contrasemnarea actului de catre un functionar public;

c) pozitia organului emitent al actului in ierarhia organelor administrative;

d) forma scrisa a actului administrativ;

e) faptul ca actul este redactat in limba romana.


5. Autorizatia de constructie reprezinta:

a) un acord;

b) o operatiune tehnico-administrativa;

c) un act administrativ;

d) un contract de prestari servicii;

e) un act bilateral intre administratie si beneficiarul autorizatiei.


6. Actele administrative prin delegatie pot fi emise de:

a) Guvern;

b) Ministerul de Interne;

c) universitatile private;

d) prefecti;

e) consiliile judetene.


7. Actele administrative normative se emit:

a) numai la cererea unor institutii sociale;

b) numai la cererea Presedintelui Romaniei;

c) numai in realizarea puterii publice;

d) numai la cererea Primului Ministru ori a Prefectului;

e) numai de catre Guvern.


8. Avizele conforme se solicita:

a) numai ulterior emiterii actului;

b) concomitent emiterii actului administrativ;

c) numai anterior emiterii actului administrativ;

d) numai la aprecierea emitentului actului;

e) cand exista o Ordonanta de Guvern in acest sens.


9. Avizele facultative:

a) sunt prevazute intotdeauna intr-o lege;

b) se solicita obligatoriu de catre emitentul actului;

c) sunt lasate la li 212b17c bera apreciere a emitentului actului;

d) se stabilesc prin ordonante de Guvern;

e) se stabilesc numai prin hotarari de Guvern.


10. Acordul, ca operatiune a procedurii emiteterii actelor administrative exprima:

a) consimtamantul altui organ administrativ;

b) consimtamantul exclusiv al organului ierarhic superior emitentului actului;

c) o dispozitie dintr-o lege;

d) un contract administrativ;

e) o masura preventiva lasata la aprecierea emitentului actului.


11. Actul administrativ normativ produce efecte juridice:

a) de la data adoptarii;

b) de la data semnarii si contrasemnarii;

c) de la data publicarii;

d) obligatoriu numai dupa 20 de zile de la publicare

e) potrivit art.101 din Constitutie.


12. Actele administrative pot fi suspendate:

a) numai de catre Parlament;

b) numai de catre organul emitent;

c) de catre instanta judecatoreasca;

d) numai de catre Ministerul Administratiei Publice;

e) de catre orice organ al administratiei publice.


13. Reprezentantii functionarilor publici in comisiile paritare constituite in cadrul autoritatilor si institutiilor publice unde nu exista sindicat al functionarilor sunt desemnati astfel:

a) de catre conducerea institutiei sau la autoritati;

b) de catre autoritatea ierarhic superioara;

c) prin votul a doua treimi din numarul functionarilor;

d) prin votul majoritatii functionarilor;

e) de catre Ministerul Administratiei Publice.


14. Intrarea in corpul functionarilor publici se face:

a) prin concurs;

b) numai prin concurs;

c) pe baza de contract de munca

d) prin votul alegatorilor;

e) prin hotarare de Guvern;


15. Agentia Nationala a Functionarilor publici este finantata:

a) din surse extrabugetare;

b) se autofinanteaza;

c) de la bugetul de stat;

d) de la bugetul municipiului Bucuresti;

e) din surse alocate de Uniunea Europeana.


16. Revocarea actelor administrative poate fi dispusa numai de:

a) emitentul actului, cu avizul prefectului;

b) organul ierarhic superior, cu avizul guvernului;

c) Prefect;

d) Guvern;

e) organul emitent sau organul ierarhic superior acestuia.


17. Contractele administrative reprezinta:

a) o forma specifica de acte administrative;

b) un act administrativ atipic;

c) un mod de exploatare a unui serviciu public;

d) un act de guvernamant special;

e) un contract civil special.


18. Serviciul public poate fi creat:

a) numai de Guvern;

b) numai de Parlament;

c) de catre o federatie sindicala;

d) de catre organizatiile patronale;

e) de catre Stat.


19. Doctrina juridica din care perioada a formulat teza conform careia numarul serviciilor publice este direct proportional cu gradul de civilizatie si invers proportional cu initiativa particulara:

a) de dupa 1990;

b) de dupa 1948;

c) din perioada interbelica;

d) de la sfarsitul secolului XIX;

e) din timpul primului razboi mondial.


20. Serviciile publice organizate pentru folosirea in interes public a unui bun proprietate publica pot fi:

a) servicii publice nationale si locale;

b) numai servicii publice locale;

c) numai servicii publice judetene;

d) numai servicii publice nationale;

e) astfel de servicii pot fi intalnite numai la nivelul Municipiului Bucuresti.


21. Proprietatea publica potrivit Constitutiei Romaniei poate apartine:

a) numai judetelor din zona frontierei de stat a Romaniei;

b) numai statului Roman;

c) statului si unitatilor administrativ-teritoriale;

d) Guvernului si ministerelor;

e) autoritatilor administrative autonome centrale.


22. In cazurile cele mai frecvente, notiunea "abatere disciplinara" vizeaza:

a) activitate ilicita in raporturile de familie;

b) neindeplinirea unei obligatii din partea unui subiect subordonat intr-un raport de drept administrativ;

c) savarsirea unei infractiuni pentru care legea prevede o pedeapsa cu amenda penala;

d) numai in cazul savarsirii unei contraventii;

e) numai intr-un raport de functie publica.


23. Revocarea din functie a unei persoane alese reprezinta:

a) o sanctiune specifica dreptului muncii;

b) o sanctiune administrativa;

c) o abatere disciplinara;

d) o forma de raspundere materiala;

e) o sanctiune contraventionala.


24. Contraventia reprezinta:

a) o fapta penala;

b) o fapta prevazuta si sanctionata ca atare prin legi sau alte acte normative;

c) o fapta savarsita intr-un raport juridic exclusiv comercial;

d) o abatere disciplinara grava;

e) o sanctiune apreciata ca atare de un functionar public competent.


25. In afara de Parlamentul si de Guvernul Romaniei mai pot stabili ce fapte sunt contraventii:

a) Presedintele Romaniei;

b) Presedintele Consiliului judetean;

c) Primarul General al Municipiului Bucuresti;

d) Comisiile administrative consultative judetene;

e) Presedintii consiliilor locale.


26. Subiectul pasiv al raspunderii contraventionale este:

a) numai statul si autoritatile sale politice;

b) numai autorul faptei ilicite;

c) numai agentul constatator al faptei ilicite;

d) numai persoanele fizice;

e) numai persoanele juridice.


27. Reprezinta cauza care inlatura raspunderea contraventionala:

a) recunoasterea faptei de catre cel care a savarsit-o;

b) starea de razboi in care s-a savarsit fapta;

c) gratierea persoanei;

d) prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale;

e) avertismentul.


28. Anularea permisului de conducere auto reprezinta:

a) o sanctiune contraventionala principala;

b) o sanctiune contraventionala complementara;

c) o sanctiune civila;

d) o masura de politie administrativa;

e) o forma a raspunderii penale.


29. Executarea sanctiunilor contraventionale se face:

a) de executorul judecatoresc;

b) numai de catre primarii localitatilor;

c) numai de catre ofiterii si subofiterii de politie;

d) de catre organul care a aplicat contraventia;

e) de catre organul ierarhic superior celui care a aplicat contraventia.


30. Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici stabileste urmatoarele categorii de structuri administrative:

a) organe de administratie publice;

b) autoritati publice;

c) autoritati si institutii publice;

d) numai institutii publice;

e) structuri administrative.


31. Prin organ al administratiei publice intelegem:

a) orice structura administrativa ce actioneaza din oficiu pentru executarea legii;

b) numai structurile administratiei publice centrale;

c) numai serviciile publice descentralizate ale ministerelor;

d) numai autoritatile administrative alese;

e) numai autoritatile administrative deliberative.


32. Prin hotarare Guvernul realizeaza:

a) o competenta originara;

b) o competenta delegata;

c) un act de guvernamant;

d) o competenta alternativa;

e) numai o competenta teritoriala.


33. Ordonantele de Guvern au:

a) un regim legal;

b) un regim constitutional;

c) un regim de complementaritate;

d) putere de reglementare subsecventa legii ordinare;

e) caracter subsidiar hotararilor.


34. In raporturile cu Parlamentul, Guvernul Romaniei:

a) nu are nici o obligatie;

b) are obligatia sa prezinte informari la cererea Parlamentului;

c) are drept de apreciere daca sa prezinte sau nu informatiile solicitate;

d) Parlamentul nu are drept de a solicita informatii Guvernului;

e) Guvernul nu are obligatia de a informa Parlamentul decat la incheierea mandatului.


35. Guvernului poate adopta urmatoarele acte juridice:

a) numai hotarari;

b) hotarari si ordonante;

c) ordine si instructiuni;

d) numai decizii;

e) regulamente normative.


36. Interpelarea Guvernului de catre Parlament se face dupa urmatoarea procedura:

a) se face in scris si se comunica Guvernului;

b) se face numai oral in plenul Parlametului;

c) se face in scris si se citeste in sedinta publica;

d) se comunica in scris numai Primului Ministru;

e) se face in scris numai in sesiunea de primavara a Parlamentului.


37. Demiterea Guvernului are loc:

a) prin demisia Primului Ministru;

b) prin retragerea increderii de catre Parlament;

c) prin demisia a cel putin 1/3 din numarul total al ministrilor;

d) prin emiterea unui Decret de catre Presedintele Romaniei;

e) ca urmare a dizolvarii Parlamentului.


38. Prin faptul ca ordonanta de Guvern reglementeaza in domeniul rezervat legilor:

a) este numai un act administrativ;

b) este un act cu caracter exclusiv legislativ;

c) este un act administrativ complementar;

d) are caracter legislativ si de act administrativ;

e) este un act jurisdictional special.


39. Potrivit Constitutiei si legilor in vigoare, ministerele se organizeaza:

a) in subordinea Guvernului si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;

b) numai in subordinea Guvernului;

c) numai sub autoritate Guvernului;

d) sunt structuri administrative fara subordine ierarhica;

e) numai sub autoritatea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.


40. Autoritatile administratiei publice centrale autonome se organizeaza:

a) sub controlul Guvernului;

b) sub autoritatea Guvernului;

c) sub controlul sau autoritatea Parlamentului,

d) sub controlul Presedintelui Romaniei;

e) sub controlul Ministerului Administratiei Publice.


41. Actele emise de conducatorii autoritatilor administrative autonome:

a) pot fi numai cu caracter individual;

b) sunt cu caracter exclusiv normativ;

c) pot fi atat cu caracter individual cat si cu caracter normativ;

d) pot fi numai cu caracter administrativ jurisdictional;

e) pot fi luate numai impreuna cu ministerele de reosrt.


42. Prefectul ca autoritate administrativa:

a) se subordoneaza Guvernului;

b) se subordoneaza numai ministrului administratiei publice;

c) se subordoneaza numai Secretarului general al Guvernului;

d) se subordoneaza direct Presedintelui Romaniei;

e) se gaseste sub autoritatea Parlamentului si a Guvernului.


43. Functia indeplinita de catre prefect este:

a) o functie politica;

b) o functie de cariera;

c) o functie nepermanenta;

d) o functie de executie;

e) o functie in principal economica.


44. Personalul din aparatul de lucru al unei prefecturi care desfasoara activitati de secretariat - administrative, protocol, are:

a) calitate de functionar public de cariera;

b) calitatea de angajat cu conventie civila de prestari servicii;

c) calitate de angajat cu contract individual de munca;

d) are o dubla calitate, de functionar public si de salariat;

e) este exclusiv angajat pe perioada determinata.


45. Inspectiile de stat:

a) sunt organe mixte de stat - sindicate;

b) sunt organe de jurisdictie administrativa speciala;

c) au preponderent atributii de control ierarhic;

d) sunt organe de control administrativ specializate;

e) sunt servicii publice descentralizate ale ministerului finantelor publice.


46. Competenta organelor administratiei publice:

a) este nelimitata;

b) este relativa;

c) este legala;

d) este partial determinata;

e) este stabilita de organul propriu de conducere.


47. Numarul ministerelor este limitat:

a) de Constitutie;

b) de Legea de organizare a Guvernului;

c) de Parlament cu ocazia aprobarii programului de guvernare;

d) de Primul Ministru;

e) de Presedintele Romaniei.


48. Autonomia locala in orase se realizeaza:

a) prin delegatia permanenta judeteana;

b) prin primarie;

c) prin consiliul local;

d) prin subprefect;

e) prin secretarul localitatii.


49. Actele administrative emise de primar pot fi anulate de:

a) Prefect;

b) subprefect;

c) consiliu judetean;

d) autoritatea judecatoreasca;

e) Guvern.


50. Potrivit legii subdiviziuni administrativ teritoriale pot fi create:

a) numai in municipiul Bucuresti;

b) numai in municipiile resedinta de judet;

c) numai in municipiul Bucuresti si orasele din zona de frontiera;

d) doar in Bucuresti, Brasov, Iasi, Cluj, Constanta si Timisoara;

e) in orice municipiu.


51. Pentru ocuparea unei functii de demnitate publica in Romania este necesar ca o persoana:

a) sa aiba cetatenia romana;

b) legea nu distinge in acest sens;

c) numai de catre cetatenii romani cu domiciliul in Romania;

d) de orice persoana care a implinit 25 de ani;

e) de orice persoana cu studii superioare.


52. Numirea ca functionar public definitiv intr-o institutie publica se face:

a) de catre prefectul judetului;

b) de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective;

c) de catre conducatorul institutiei ierarhic superioare;

d) de catre Ministrul Administratiei Publice;

e) de catre Ministrul Administratiei publice cu acordul Agentiei Nationale a Functionarilor publici.


53. Conditiile de ocupare a functiilor publice de conducere din aparatul propriu al Consiliului judetean se stabilesc de catre:

a) Prefectul judetului;

b) Guvernul Romaniei;

c) Primul Ministru;

d) Consiliul judetean;

e) Ministrul Administratiei Publice.


54. La individualizarea sanctiunii disciplinare a unui functionar public se va tine seama de:

a) vechimea in institutia respectiva a functionarului;

b) varsta functionarului;

c) gravitatea faptei imputate functionarului;

d) starea civila a functionarului;

e) nivelul studiilor.


55. Pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza, functionarul public raspunde:

a) numai disciplinar,

b) civil;

c) material;

d) contraventional;

e) penal.


56. Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor:

a) este angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

b) este numit in functie pe perioada determinata;

c) este angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata;

d) este angajat pe baza de conventie civila de prestari de servicii;

e) este numit in functie pe perioada nedeterminata.


57. In cazul destituirii din functie, functionarul public poate contesta masura la:

a) organul de conducere colectiva al autoritatii sau institutiei respective;

b) Ministerul Administratiei publice;

c) instanta de contencios administrativ;

d) Prefectul judetului ori al municipiului Bucuresti unde isi are sediul autoritatea sau institutia publica respectiva;

e) autoritatea administrativa ierarhic superioara.


58. Actul administrativ jurisdictional poate fi emis:

a) numai de instantele de contencios administrativ;

b) de Guvern;

c) de catre comisia administrativa consultativa a judetului sau a municipiului Bucuresti;

d) de anumite autoritati sau structuri administrative;

e) de catre directiile judetene de jurisdictie administrativa.


59. Actul administrativ jurisdictional:

a) nu poate fi revocat;

b) poate fi revocat numai de catre emitent;

c) poate fi revocat numai de autoritatea ierarhic superioara;

d) poate fi revocat numai de catre procuror;

e) numai Ministerul Administratiei publice are competenta de a revoca un astfel de act.


60. Ca regula, normele de drept administrativ sunt:

a) norme ordinare;

b) norme organice;

c) norme declarative;

d) subordonate celor de drept civil;

e) complementare.


61. Sintagma "cvorum" presupune:

a) intrunirea valabila a organului colegial de decizie;

b) prezenta a cel putin ¾ din membrii organului colegial;

c) realizarea votului pozitiv a cel putin jumatate dintre membrii organului colegial;

d) obtinerea majoritatii avizelor si aprobarilor inainte de supunerea spre dezbaterea si adoptarii unui proiect de act administrativ;

e) obtinerea avizului pentru legalitate asupra proiectului de act administrativ.


Raspunsuri corecte:


intrebare

raspuns


d


e


d


c


c


c


c


c


c


a


c


c


d


b


c


e


c


e


c


a


c


b


b


b


c


b


d


d


d


c


a


a


b


b


b


c


b


d


b


c


c


a


a


c


d


c


c


c


d


e


c


b


d


c


b


c


c


d


a


b


a
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact