StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept

Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept


Din punct de vedere teoretic, necesitatea delimitarii dreptului civil rezulta din urmatoarele:

- dupa cum s-a stabilit, dreptul civil nu reglementeaza totalitatea raporturilor juridice patrimoniale si nepatrimoniale (personale, extrapatrimoniale). Este nevoie de criterii de delimitare  a dreptului civil de ramurile de drept care reglementeaza si ele raporturi patrimoniale si nepatrimoniale si care din lipsa de reglementari suficiente fac apel la reglementarile din dreptul civil;

- Pentru corecta aplicare a legii nu de putine ori intereseaza raspunsul la intrebarea: carei ramuri de drept apartin institutiile de drept, care au in continut atat elemente de drept civil cat si elemente apar­tinatoare altor ramuri de drept? De exemplu, contractele adminis­trative, contractul de inchiriere a spatiilor locative proprietate de stat etc.
Din punct de vedere practic, apar situatii frecvente ce impun stabilirea apartenentei raportului juridic la o 313c26d ramura sau alta a sistemului de drept, si de aici observarea corecta a consecintelor juri­di­ce ale acestuia21.

Am precizat criteriile de delimitare ale dreptului civil de celelalte ramuri de drept: criteriile fundamentale care constau in obiectul de reglementare si metoda de reglementare si criteriile auxiliare: caracterul normelor juridice si natura sanctiunilor.A.     Delimitarea dreptului civil de dreptul familiei


Asemanarea consta in obiectul de reglementare: ambele ramuri de drept reglementeaza raporturi juridice patrimoniale si nepatrimoniale (personale, extrapatrimoniale).

Deosebirile cele mai semnificative sunt:Dreptul civil

Dreptul familiei

- subiect al raportului juridic civil poate fi orice persoana fizica sau juridica

- subiect al raportului juridic de dreptul familiei poate fi numai persoana fizica care are o calitate speciala: de sot, parinte, copil, ruda, adoptat, tutore, curator, Persoane straine de familie sunt subiecte ale raportului juridic de dreptul familiei numai in situatii de exceptie (de exemplu in cazul tute­lei, curatelei, cand pot inde­plini aceasta calitate si persoane straine de familie).

- sfera raporturilor patrimoniale este extinsa

- reglementeaza numai raporturile patrimoniale referitoare la regimul bunurilor sotilor, obligatia legala de intretinere intre soti si intre rude.


reglementeaza un numar re­strans de drepturi nepatrimoniale (per­sonale, extrapersonale), nu­mai ace­lea care privesc existenta si integritatea fizica si morala a per­­soanei, raporturile care se re­fera la elementele de identificare ale persoanei fizice sau juridice si cele privind creatia intelectuala


-majoritatea raporturilor regle­men­tate sunt cele nepatrimoniale (per­sonale, nepatrimoniale) ce iz­vo­rasc din casatorie, rudenie, adop­tiune etc.

- metoda de reglementare a rapor­turilor juridice este de egalitate a vointelor juridice a partilor

- in raporturile juridice intre parinte-copil minor metoda de ega­­litate sufera o distorsiune "po­zi­tia subiectelor este de subor­do­nare"22

- sanctiunile in dreptul civil au caracter reparator, urmarindu-se restabilirea dreptului subiectiv civil incalcat prin repararea prejudiciului

- are sanctiuni proprii (de exemplu: decaderea din puterea parinteasca, indepartarea tutorelui de la exercitarea tutelei etc.)23

- normele juridice au caracter preponderent dispozitiv-supletiv

- predomina normele juridice imperative


B. Delimitarea dreptului civil de dreptul muncii


Asemanarile sunt:

- reglementeaza predominant raporturi juridice patrimoniale

- reglementeaza si raporturile juridice nepatrimonialeDreptul civil

Dreptul muncii


- subiectii raportului juridic de drep­tul muncii au o calitate spe­ciala de patron si de angajat, de asemenea, sfera subiectelor este mai restransa; minorii sub 16 ani nu pot incheia contract de munca           

- subiect al raportului juridic civil poate fi orice persoana

- obiectul raportului juridic de munca are o sfera de cuprindere restransa: cuprinde salarizarea, tim­pul de munca, disciplina si pro­tectia muncii, raspunderea ma­te­riala, protectia sociala, dreptul la pensie etc.

- obiectul raportului juridic civil este extins

- izvorul raportului juridic de munca este contractul de munca

- izvoarele raportului juridic civil concret il constituie evenimentele juridice si actiunile omenesti de care legea leaga anumite consecinte juridice

- egalitatea vointelor juridice a partilor se intalneste numai in momentul incheierii contractului de munca, ulterior, in executarea contractului, disciplina muncii im­pune subordonarea sala­ria­tului24

- subiectii raportului juridic civil sunt pe pozitie de egalitate a vointelor juridice

- sub aspectul raspunderii juridice, specific este raspunderea mate­riala, forma a raspunderii contrac­tuale, si raspunderea disciplinara

- raspunderea civila este mai cuprinzatoare incluzand raspun­derea delictuala si raspunderea con­tractuala

- normele de dreptul muncii sunt in majoritatea lor norme impera­tive

- normele juridice civile au caracter preponderent dispozitiv si supletiv


C. Delimitarea dreptului civil de dreptul international privat

Asemanarea se refera la faptul ca reglementeaza aceleasi raporturi sociale.

Dreptul international privat se delimiteaza de dreptul civil, prin urmatoarele elemente:

- raportul de drept international privat cuprinde  un element de extra­nei­tate: cetatenie straina, domiciliul partilor, situarea in straina­tate a bunului ce face obiectul exterior al raportului juridic, incheierea sau executarea in strainatate a unui contract, savarsirea faptei pagu­bitoare pe teritoriul altui stat etc.

- normele dreptului international se aplica litigiilor privind conflictul de legi in spatiul pe care le solutioneaza prin norme juridice conflic­tuale (norma conflictuala indica legea aplicabila raportului juridic cu elemente de extraneitate), conflictul de jurisdictii si conditia juridica a strainului.


D. Delimitarea dreptului civil de dreptul comercial


In ambele ramuri de drept, normele juridice reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si nepatrimoniale.

In dreptul comercial apar unele particularitati ale raportului juridic, ca de exemplu:

- cel putin una din parti are calitatea de comerciant.

- sfera raporturilor patrimoniale este restransa numai la faptele de comert, acte juridice si fapte juridice comerciale, ce primesc aceasta calificare prin vointa legii (sunt enumerate in art.3 Cod comercial)

- de regula, metoda de reglementare este egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic. Azi, tot mai mult, societatea comerciala tinde sa paraseasca terenul contractual si sa devina o institutie. Statul intervine agresiv in reglementarile comerciale si impune comerciantului o pozitie de subordonare. Astfel, in Legea nr.26 90 privind Registrul comertului, modificata in art.1 se precizeaza: " Comerciantii au obligatia ca, inainte de  inceperea comertului, sa ceara inmatricularea in registrul comertului". Comerciantii ce nu respecta aceasta obligatie, art.44 "vor fi obligati prin hotarare judecatoreasca la plata unei amenzi civile".

- este reglementat frecvent prin norme juridice imperative. De exemplu art.113, Legea nr.31/ 90 privind  societatile comerciale: "Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: a) schimbarea formei juridice a societatii"

- sanctiunile in dreptul comercial nu au caracter specific. Astfel sunt sanctiuni civile (exemplu, nulitatea contractului de vanzare-cumparare comerciala cand lipseste una din conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii) contraventionale, de drept administrativ, amenda civila si penale.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact