StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Delimitarea nulitatii

Delimitarea nulitatii


331. Preliminarii. Nulitatea nu este singura cauza de ineficacitate a actului juridic civil, care conduce la lipsirea actului juridic civil de efectele in vederea carora a fost incheiat, ci exista si alte cauze, posterioare incheierii actului, precum: rezolutiunea, rezilierea, caducitatea, revocarea, inopozabilitatea. In doctrina se subliniaza ca delimitarea nulitatii fata de aceste alte cauze de ineficacitate a actului juridic este importanta pentru o mai buna configuratie a conceptului de "nulitate a actului juridic civil si pentru preintampinarea confundarii lor . Este important sa se retina ca fiecare dintre aceste notiuni - nulitate, rezolutiune, reziliere, caducitate, revocare, inopozabilitate - este un concept juridic de sine statator, fiecare avand un regim juridic propriu.
332. Nulitatea si rezolutiunea. Rezolutiunea contractului este o sanctiune care intervine pentru neexecutarea culpabila a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu si consta in desfiintarea retroactiva a acestuia si repunerea partilor in situatia avuta anterior incheierii contractului

Intre nulitate si rezolutiune exista asemanari, dar si deosebiri, care le asigura acestora o fizionomie juridica proprie si autonoma.

Asemanarile privesc urmatoarele aspecte: ambele institutii juridice sunt cauze de ineficacitate a actului juridic; in principiu, produc efecte retroactiv (ex tunc); in principiu, ambele presupun o hotarare a organului de jurisdictie.

Deosebirile dintre cele doua sanctiuni de drept civil privesc, in principal, urmatoarele aspecte:

- nulitatea presupune un act juridic incheiat cu nerespectarea unei conditii de validitate, pe cand rezolutiunea presupune un act juridic valabil incheiat;

- nulitatea se aplica oricarui act juridic civil, in schimb rezolutiunea sanctioneaza numai contractele sinalagmatice cu executare uno ictu;

- cauza de nulitate exista in momentul incheierii actului juridic si consta in nerespectarea unei dispozitii legale referitoare la incheierea valabila a actului, in timp ce cauza rezolutiunii consta in neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti, situatie ulterioara momentului incheierii actului juridic;

- nulitatea absoluta nu este supusa prescriptiei extinctive, iar nulitatea relativa si rezolutiunea sunt supuse unor reguli diferite in ceea ce priveste inceputul prescriptiei extinctive.


333. Nulitatea si rezilierea. Rezilierea este sanctiunea de drept civil ce intervine in cazul neexecutarii culpabile a unui contract sinalagmatic cu executare succesiva si consta in incetarea efectelor contractului respectiv numai pentru viitor.

Intre nulitate si reziliere exista aceleasi asemanari si deosebiri ca si intre nulitate si rezolutiune, cu precizarea ca rezilierea opereaza in cazul contractelor cu executare succesiva si are efecte numai pentru viitor (ex nunc), prestatiile executate nemaiputand fi restituite. Spre exemplu, incheierea contractului de inchiriere prin violenta - viciu de consimtamant atrage nulitatea relativa a contractului, dar neplata chiriei de catre chirias poate atrage rezilierea contractului.

De retinut ca in cazul actelor juridice civile cu executare succesiva, nici nulitatea nu produce efecte pentru trecut, ci, ca si rezilierea, numai pentru viitor.


334. Nulitatea si revocarea. Revocarea, ca sanctiune de drept civil, consta in inlaturarea efectelor actului juridic din cauza ingratitudinii gratificatului sau neexecutarii culpabile a sarcinii.

Notiunea de revocare mai este utilizata si in sensul de denuntare unilaterala, in cazurile prevazute de lege, a actului juridic civil (in acest sens este folosit, spre exemplu, de art. 920 C.civ. si urm. care reglementeaza revocarea testamentului), sau in sensul de desfacere a unui contract prin acordul partilor [in acest sens este folosit de art. 969 alin. (2) C.civ.].

Comparand cele doua sanctiuni de drept civil, se constata ca ambele sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil, insa nulitatea presupune un act nevalabil datorita unor cauze contemporane incheierii lui, in timp ce revocarea presupune un act valabil incheiat, dar care va fi desfiintat datorita unor cauze aparute ulterior incheierii acestuia.

Nulitatea se aplica oricarui act juridic, in timp ce revocarea se aplica, in principiu, actelor cu titlu gratuit. Se retine, totodata, ca prescriptia extinctiva, in cele doua domenii, este supusa unor reguli diferite.


335. Nulitatea si caducitatea. Caducitatea este o cauza de ineficacitate ce consta in lipsirea actului juridic de efecte datorita intervenirii unor imprejurari ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

De exemplu, oferta devine caduca daca nu este acceptata de destinatar sau daca ofertantul decedeaza inainte de acceptarea ofertei. Or, in materia legatelor, caducitatea consta in imposibilitatea de executare a legatului, instituit valabil si nerevocat, din cauze obiective posterioare intocmirii testamentului si intervine daca: bunul care formeaza obiectul legatului piere in intregime, legatarul predecedeaza testatorului, la data deschiderii succesiunii exista o incapacitate a legatarului de a primi legatul ori legatarul renunta la mostenire.

Desi ambele sanctiuni sunt cauze de ineficacitate, nulitatea presupune un act nevalabil datorita unor cauze anterioare sau concomitente cu momentul incheierii actului, in timp ce caducitatea presupune un act valabil incheiat si intervine datorita unei cauze ulterioare incheierii actului juridic si straine de vointa autorului actului. De asemenea, nulitatea opereaza, in principiu, retroactiv (ex tunc), in timp ce caducitatea opereaza numai pentru viitor (ex nunc).


336. Nulitatea si inopozabilitatea. Inopozabilitatea este, dupa cum am vazut, sanctiunea ce intervine in cazul nerespectarii de catre parti a cerintelor de publicitate a actului juridic fata de terti ori in cazul depasirii puterii de a reprezenta de catre reprezentant.

Intre nulitate si inopozabilitate exista urmatoarele deosebiri principale:

- nulitatea presupune un act nevalabil, in timp ce inopozabilitatea presupune un act juridic incheiat cu respectarea conditiilor legale privind validitatea sa, fiind ineficient numai pentru ca nu s-au respectat cerintele de publicitate fata de terti;

- in cazul nulitatii, efectele privesc atat partile, cat si tertii, in timp ce inopozabilitatea presupune ca efectele actului juridic se produc numai intre parti, dar drepturile si obligatiile nascute din actul respectiv nu pot fi opuse unor terte persoane;

- cauzele de nulitate exista in momentului incheierii actului, pe cand inopozabilitatea presupune, de regula, neindeplinirea unor formalitati de publicitate ulterioare incheierii actului;

- nulitatea absoluta nu poate fi confirmata, nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmare, iar inopozabilitatea poate fi inlaturata, in materie de reprezentare, prin ratificare.


337. Nulitatea si reductiunea. Reductiunea este sanctiunea de drept civil care se aplica actelor juridice incheiate cu nesocotirea interdictiilor stabilite de lege pentru ocrotirea unor persoane sau pentru restabilirea echilibrului contraprestatiilor intr-un contract cu titlu oneros si comutativ.

In aceasta materie, se distinge intre reductiunea liberalitatilor excesive, adica a legatelor si donatiilor facute de cel ce lasa mostenirea, si care incalca rezerva succesorala, si reductiunea unor prestatii pentru leziune sau, in anumite imprejurari, pentru eroare indiferenta, precum si cazurile in care s-ar aplica teoria impreviziunii

Principalele deosebiri intre nulitate si reductiune sunt:

- nulitatea este aplicabila tuturor actelor juridice, pe cand reductiunea se aplica numai liberalitatilor excesive sau contractelor cu titlu oneros si comutative;

- nulitatea se refera la un act nevalabil incheiat, in timp ce in cazul reductiunii liberalitatilor excesive si al aplicarii teoriei impreviziunii, actele juridice au fost incheiate in mod valabil, dar ulterior intervine ineficacitatea lor totala sau partiala, datorita incalcarii rezervei succesorale sau datorita aparitiei unor imprejurari ce nu au fost avute in vedere la incheierea contractului si care au dus la ruperea echilibrului contractual;

- nulitatea isi are cauza in nerespectarea unei dispozitii legale referitoare la incheierea valabila a actului juridic, in timp ce reductiunea este determinata fie de incalcarea rezervei succesorale, fie de existenta, de data aceasta chiar in momentul incheierii actului juridic, a unei disproportii vadite intre contraprestatii.

Gh. Beleiu, Drept civil roman, 2001, p. 213-216; G. Boroi, Drept civil, 2001, p. 223-226; D. Cosma, Teoria generala a actului juridic civil, p. 415 si urm.; E. Chelaru, Drept civil. Partea generala, 2003, p. 166-169; I. Dogaru, Drept civil roman, 2000, p. 315-319.

A se vedea V. Stoica, Rezolutiunea si rezilierea contractelor civile, Ed. All, Bucuresti, 1997.

Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Actami, Bucuresti, 1999, p. 282-290.

Pentru reductiunea liberalitatilor excesive, R. Popescu, Dreptul de mostenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile mostenirii, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2004, p. 239 si urm.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact