StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Ocrotirea unor categorii de persoane fizice

Ocrotirea unor categorii de persoane fizice

Preliminarii

Dreptul civil, ca si alte ramuri de drept, cuprinde numeroase institutii si norme prin care se asigura apararea si ocrotirea drepturilor subiective, a intereselor tuturor persoanelor fizice.De principiu, dreptul civil este un "drept de protectie" a drepturilor omului si in special a unor categorii de persoane.

Prin ocrotirea persoanei fizice se intelege ansamblul mijloacelor de drept civil prin intermediul carora se asigura recunoasterea si protectia drepturilor subiective si a intereselor, precum si mijloacele de protectie ale persoanei fizice ca participanta la circuitul civil.

Normele dreptului civil asigura ocrotire prin mijloace speciale urmatoarelor categorii de persoane:

a)    minorilor, prin ocrotire parinteasca, tutela si curatela;

b)   alienatilor si debililor mintali, prin punerea sub interdictie si instituirea tutelei si curatelei;

c)    persoanelor aflate in situatii deosebite (batranete, boala, infirmitate fizica, disparitie) prin instituirea curatelei.

Ocrotirea minorului

A.  Ocrotirea parinteasca


Notiune. Prin ocrotirea parinteasca se intelege mijlocul juridic de ocrotire a minorului prin exercitarea si indeplinirea indatoririlor cu privire la persoana si bunurile acesteia, de catre parinti (atat parintii firesti, cat si parintii adoptatori).

Ocrotirea parinteasca este guvernata de urmatoarele reguli:

exercitarea drepturilor parintesti exclusiv in interesul minorului. "Drepturile parintesti se exercita numai in interesul copiilor" (art.1 alin.5 C. fam).

egalitatea ambilor parinti in exercitarea drepturilor si indeplinirea indatoririlor parintesti (art. 1 C. fam.). De la aceasta regula exista exceptia cand ocrotirea parinteasca se exercita de catre un singur parinte, in situatiile in care celalalt parinte este in imposibilitate de a‑si indeplini drepturile si indatoririle parintesti.

independenta de patrimonii intre parinti si copii (art. 106 C. fam.).

ocrotirea parinteasca nu trece asupra ascendentilor, fiind un drept si o indatorire rezervata parintilor.

exercitarea ocrotirii parintesti se realizeaza sub supravegherea si controlul statului, reprezentat prin autoritatea tutelara (art.108 C. fam.).

ocrotirea parinteasca inceteaza la majoratul copiilor.

Continutul exercitarii ocrotirii parintesti.

Drepturile si obligatiile parintesti care intra in continutul ocrotirii parintesti se impart in doua mari categorii:

a) drepturile si indatoririle parintesti cu privire la persoana copilului minor - parintii sunt obligati sa creasca copilul ingrijind de dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala

b) drepturile si indatoririle parintesti cu privire la bunurile copilului minor (patrimoniul minorului)

in cazul copilului sub 14 ani, rolul parintilor este dublu: de a reprezenta pe minor in actele juridice civile si de a administra bunurile minorului.

in cazul minorului de peste 14 ani, rolul parintilor consta in incuviintarea prealabila a actelor juridice civile pe care le incheie copilul personal.


Raspunderea parintilor

Neexercitarea ori exercitarea necorespunzatoare a drepturilor parintesti, precum si neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a indatoririlor parintesti atrage dupa sine raspunderea parintilor, astfel:

raspunderea de dreptul familiei este concretizata in masura decaderii din drepturile parintesti in baza art.109 C. fam.

raspunderea de drept civil este angajata pentru fapta ilicita a minorului (art. 1000 alin. 2 C. civ.), precum si pentru fapta proprie a parintilor, in conditiile art. 998‑999 C. civ., cand parintii nu si‑au indeplinit corespunzator indatoririle cu privire la administrarea bunurilor minorului, reprezentarea acestuia in varsta de pana la 14 ani si incuviintarea actelor minorului de peste 14 ani.

raspunderea penala concretizata in interzicerea drepturilor parintesti.


B.  Tutela minorului - ocrotirea prin tutela


Notiune. Tutela este o sarcina gratuita si obligatorie, in virtutea careia o anumita persoana, denumita tutore, este chemata a exercita drepturile si indatoririle parintesti fata de un copil minor, ai carui parinti sunt decedati ori in imposibilitatea permanenta de a‑si exercita atributiile.

Tutela este guvernata de urmatoarele reguli si principii:

legalitatea tutelei, instituirea tutelei, cazurile in care se deschide tutela, procedura de numire a tutorelui, obligatia pentru anumite persoane de a indeplini sarcina de tutore, precum si incetarea tutelei sunt prevazute de lege prin norme imperative;

obligativitatea tutelei (art.118 C. fam.).

gratuitatea tutelei (art.121 alin.1 C. fam.).

generalitatea tutelei (art. 115 C. fam.).

exercitarea tutelei exclusiv in interesul copilului minor (art. 114 C. fam.).

independenta patrimoniala dintre copilul minor si tutore (art. 125 dispune ca art. 106 C. fam. se aplica in mod corespunzator si in cazul tutelei).

controlul permanent exercitat de catre stat asupra tutelei (art. 136 C. fam.).

Cazuri de deschidere a tutelei (art.113 C.fam.)

cand ambii parinti sunt morti ori declarati judecatoreste morti;

cand ambii parinti sunt decazuti din drepturile parintesti;

cand ambii parinti sunt necunoscuti;

cand ambii parinti sunt pusi sub interdictie judecatoreasca;

cand ambii parinti sunt disparuti;

cand dupa desfacerea adoptiei minorului, instanta judecatoreasca hotaraste instituirea tutelei.

Continutul ocrotirii prin tutela (art.123‑139 C. fam.)

latura personala (parintii sunt obligati sa creasca copilul ingrijind de dezvoltarea lui fizica, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala);

latura patrimoniala:

administrarea bunurilor, in cazul minorului sub 14 ani;

reprezentarea si incuviintarea actelor juridice pentru minorul peste 14 ani.

Raspunderea tutorelui pentru neindeplinirea sarcinii de ocrotire a minorului poate fi civila (indepartarea de la tutela si raspunderea delictuala), administrativa sau penala, dupa caz.

Incetarea tutelei are loc la majoratul minorului, decesul acestuia sau cand dispar cauzele care au determinat instituirea ei.


C.  Curatela minorului - ocrotirea prin curatela.


Notiune. Prin curatela se intelege mijlocul juridic, temporar si subsidiar, instituit de lege, prin care se asigura ocrotirea minorului.


Instituirea curatelei poate fi dispusa pentru urmatoarele cazuri:

cand apar contradictii de interese intre minor si ocrotitorul sau;

cand inlocuirea tutorelui cu altul nu se face concomitent;

cand exista un proces cu privire la punerea sub interdictie a minorului;

cand ocrotitorul legal al minorului este impiedicat temporar sa-si exercite indatoririle fata de persoana si bunurile acestuia.††

Continut. Curatela vizeaza doua categorii de atributii ale curatorului:

a)      ocrotirea persoanei minorului;

b)      gestiunea patrimoniului minorului.

Incetarea curatelei. Curatela inceteaza daca au disparut cauzele care au condus la instituirea ei, pe baza hotararii autoritatii tutelare.

Ocrotirea bolnavului psihic prin interdictie judecatoreasca

Notiune. Interdictia judecatoreasca este o masura de ocrotire, ce se dispune in conditiile expres prevazute de lege fata de persoana lipsita de discernamant din cauza alienatiei sau debilitatii mintale si consta in lipsirea ei de capacitate de exercitiu si instituirea tutelei.

Conditii. Interdictia judecatoreasca se pronunta numai de catre instanta judecatoreasca si numai daca:

persona este lipsita de discernamant;

lipsa discernamantului se datoreaza alienatiei sau debilitatii mentale;

lipsa discernamantului sa puna persoana in imposibilitate de a se ingriji singura de propriile interese.

Efecte. Punerea sub interdictie judecatoreasca produce doua efecte principale:

lipsirea interzisului de capacitatea de exercitiu;

instituirea tutelei interzisului.

Incetare. Interdictia judecatoreasca inceteaza prin moartea interzisului si prin ridicarea interdictiei de instanta judecatoreasca.

Ocrotirea persoanei fizice prin curatela

Notiune. Curatela este mijlocul juridic, permanent sau temporar subsidiar, de ocrotire a persoanei fizice. Exista doua feluri de curatela:

curatela propriu‑zisa, pentru ocrotirea unei persoane capabile, aflata in imposibilitatea de a‑si administra singura patrimoniul, datorita unor situatii speciale (boala, batranete, infirmitate fizica etc.);

curatela incapabilului, pentru ocrotirea vremelnica a unei persoane lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa (curatela minorului).

Cazuri de instituire a curatelei:

daca din cauza bolii, a batanetii, a unei infirmitati fizice, o persoana, desi capabila, nu poate sa-si administreze bunurile sau sa-si apere interesele;

daca din cauza bolii, a batanetii, a unei infirmitati fizice, o persoana, desi capabila, nu poate sa ia masurile necesare in cazuri a caror rezolvare nu sufera amanare;

daca din cauza bolii sau din alte motive, parintele sau tutorele este impiedicat sa indeplineasca un act in numele persoanei ce o reprezinta;

daca o persoana lipsind vreme indelungata de la domiciliu, nu a lasat un mandatar general;

daca o persoana a disparut fara a se avea stiri despre ea sinu a lasat un mandatar general.

Incetarea curatelei are in vedere atat incetarea functiei curatorului (revocare, inlocuire), cat si incetarea masurii curatelei(la disparitia cauzelor ce au determinat-o).Vocabular

decaderea din drepturile parintesti - sanctiune juridica specifica familiei, aplicabila parintilor, daca sanatatea sau dezvoltarea fizica a copilului este primejduita prin felul de exercitare a drepturilor parintesti, prin purtare abuziva sau prin neglijenta grava in implinirea indatoririlor de parinte.

Intrebari, exercitii, aplicatii

Ce drepturi au parintii asupra bunurilor copiilor minori?

Ce fel de raspundere au parintii pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a indatoririlor parintesti?

Definiti tutela minorului si enumerati caracterele juridice ale tutelei.

Care sunt laturile continutului ocrotirii minorului prin tutela?

Ce este curatela minorului?

Delimitati institutia tutelei de institutia curatelei.

Definiti interdictia judecatoreasca ca institutie de drept civil. Care sunt efectele punerii sub interdictie?

Care sunt conditiile de fond pentru punerea sub interdictie? Poate fi pus sub interdictie acela care, din cauza batranetii, bolii, desi capabil, deci cu discernamant, nu poate sa-si apere personal interesele in conditii multumitoare?

Care este masura de ocrotire a copilului minor in cazul in care: unul dintre parinti este decazut din drepturile parintesti / ambii parinti sunt decazuti din drepturile parintesti?

Ce masura de ocrotire se instituie pentru: persoana care din cauza batranetii, bolii nu poate sa se ingrijeasca de propriile interese / persoana lipsita de discernamant care nu poate sa se ingrijeasca de propriile interese?

Spete

1. X a solicitat instantei punerea sub interdictie a lui Y si numirea sa in functia de curator. X si-a motivat cererea invocand handicapul fizic si mental al lui Y, care nu mai este capabila sa-si realizeze interesele proprii.

Instanta a admis cererea lui X, dispunand punerea sub interdictie a lui Y, in hotarare retinandu-se ca din punct de vedere mental Y este sanatoasa, dar handicapul fizic este determinant in ceea ce priveste punerea sub interdictie.

Cerinte:

a)      Sunt intrunite conditiile legale pentru ca Y sa fie ocrotita prin institutia interdictiei judecatoresti?

b)      Considerati corecta solutia instantei? In caz de raspuns negativ, ce trebuia numit in speta, un curator sau un tutore?2. X a solicitat instantei angajarea raspunderii lui Y, fost tutore al minorului Z, aratand ca acesta, administrand defectuos patrimoniul, a adus casa parinteasca intr-o stare de degradare substantiala si a golit-o de bunurile mobile de valoare. X a sustinut ca aceasta stare se datoreaza conventiilor pe care minorul, pentru a-si satisface capriciile (dulciuri, jucarii) le-a incheiat cu tutorele, dandu-i in schimb bunuri mobile din casa, de o valoare mult mai mare.

Cerinte:

a)      Cui ii apartine competenta de a numi tutore?

b)      Sunt valabile actele incheiate intre tutore de o parte si minor de alta?


Rezolvati urmatoarele teste grila:

Au valoare de adevar urmatoarele afirmatii:

a)      exercitarea drepturilor parintesti se face exclusiv in interesul minorului;

b)      ocrotirea parinteasca trece asupra ascendentilor;

c)      ocrotirea parinteasca nu inceteaza la majoratul copiilor.

Tutela minorului se deschide in cazul in care:

a)      unul dintre parinti se afla in imposibilitate permanenta de a exercita ocrotirea parinteasca;

b)      cand ambii parinti sunt in imposibilitate permanenta de a exercita ocrotirea parinteasca;

c)      cand ambii parinti sunt in imposibilitate temporara de a exercita ocrotirea parinteasca.

Constituie un mijloc temporar si subsidiar prin care se asigura ocrotirea minorului:

a)      tutela;

b)      curatela;

c)      ocrotirea parinteasca.

Persoanele aflate in situatie de batranete, boala, infirmitate sunt ocrotite prin:

a)      punerea sub interdictie;

b)      instituirea tutelei;

c)      instituirea curatelei.

Punerea sub interdictie judecatoreasca are ca efect:

a)      lipsirea persoanei de capacitate de folosinta;

b)      lipsirea persoanei de capacitate de exercitiu;

c)      numirea unui curator.

Bibliografie

Ø      I. R. Urs, S Angheni - op.cit, pag.233-245;

Ø      I. R. Urs, C. I. Todica††††††††††† - op.cit, pag.162-194;

Ø      Gh. Beleiu††††† - op.cit., pag. 320-337;

Ø      G. Boroi††††††††† - op.cit., pag. 99-103;

Ø      I. Dogaru††††††† - op.cit., pag. 410-427.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact