StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Societatea in nume colectivSOCIETATEA IN NUME COLECTIV

I.   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;    Notiune, istoric, trasaturi.
II.   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;  Constituirea societatii.

III.   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;    Administrare si functionare

IV.   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   &n 343b16d bsp;   Dizolvare si lichidare

I.  Notiune, istoric, trasaturi.

 

Societatea in nume colectiv  reprezinta acel tip de societate comerciala  care are ca nota distincta faptul ca  obligatiile angajate de  societate sunt garantate cu patrimoniul social  si cu raspunderea  nelimitata si  solidara a asociatilor, dat fiind  caracterul  ei social.

 In legatura cu istoricul acestui tip de societate mentionam ca isi are originea in dreptul feudal al republicilor  orase italiene unde a aparut sub denumirea  de “campagnia”. Ea s-a impus la inceput ca o solutie  pentru continuarea comertului unei persoane decedate de catre mostenitori. 

De aceea la inceput in  acest tip de asociatie  puteau fi primiti  numai membrii aceleiasi familii, pentru ca ulterior,  sa fie  acceptate  si rude mai indepartate  sau chiar straini.

Din dreptul feudal, este preluata ulterior  de catre Ordonanta lui Colbert asupra comertului maritim din 1673, care o reglementeaza sub numele de societate generala.

Prin aparitia Codului Comercial Francez in 1807 acest tip de asociere capata o reglementare  proprie sub denumirea de societate in nume colectiv.

Sub aceasta titulatura  este preluata si reglementata de majoritatea legislatiilor europene care s-au inspirat din cea franceza  inclusiv  de Codul comercial roman  aparut in anul 1887 si de legislatia actuala (Legea 31/1990 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale).

Ca trasaturi ale acestui tip de societate mentionam  urmatoarele:

·   &n 343b16d bsp;    asocierea are loc in baza caracterului “intuitu personae”, ceea ce inseamna ca la constituire se vor avea in vedere si intereseaza calitatile personale ale fiecarui asociat si  increderea reciproca care trebuie sa existe permanent.

·   &n 343b16d bsp;    obligatiile societatii sunt garantate  cu patrimoniul societatii si  cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

·   &n 343b16d bsp;    caracter personal, evidentiat prin faptul ca firma societatii se compune intotdeauna din numele cel putin a unuia dintre asociati se adauga, obligatoriu,  mentiunea scrisa in intregime – societate in nume colectiv –  pentru a evidentia tipul de societate care se constituie.

·   &n 343b16d bsp;    patrimoniul societatii se constituie din aporturile personale ale fiecarui asociat.

·   &n 343b16d bsp;    in principiu, nu este admisa cesiunea aportului de capital decat daca acest lucru se prevede in mod expres in actul constitutiv

II. Constituirea societatii in nume colectiv

Sub aspectul constituirii, societatea in nume colectiv trebuie sa se supuna atat  conditiilor  de fond cat si conditiilor de forma si publicitate impuse de legislatia in vigoare: Legea 31/1990 privind societatile comerciale si Legea 26/1990 privind Registrul comertului.

Sunt o serie de conditii si formalitati generale, obligatorii pentru orice tip de societate dar si proprii, valabile   numai pentru societatea in nume colectiv.

            In legatura  cu conditiile de fond specifice, facem mentiunea ca pentru acest tip de societate legea nu conditioneaza in nici un fel  constituirea societatii sub aspectul obiectului de activitate sau a capitalului social. Singura conditie  care se impune are in vedere numarul minim de asociati  in sensul ca, societatea in nume colectiv  nu se poate constitui in mod valabil cu mai putin   de 2 membri  si  care trebuie sa existe pe toata durata de functionare a societatii.

Conditiile de forma si publicitate.

Societatea in nume colectiv se  constituie prin incheierea  unui contract de societate, numit act constitutiv, care este semnat de catre toti asociatii si supus autentificarii de catre notar.Actul constitutiv prin care se infiinteaza societatea in nume colectiv trebuie sa cuprinda in principal:

·   &n 343b16d bsp;    numele, prenumele, data, locul nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice.

·   &n 343b16d bsp;    denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice.

·   &n 343b16d bsp;    firma  sub care se inregistreaza societatea si  sub care urmeaza sa-si desfasoare activitatea.

·   &n 343b16d bsp;    aporturile fiecarui asociat, evaluate pecuniar, la constituirea patrimoniului 

·   &n 343b16d bsp;    domeniul  de activitate propus de catre societate  cu indicarea activitatii principale.

·   &n 343b16d bsp;    sediul principal al societatii

·   &n 343b16d bsp;    numirea  administratorilor, cu indicarea nominala a acestora.

·   &n 343b16d bsp;    aportul  fiecarui asociat la constituirea capitalului social

·   &n 343b16d bsp;    durata de functionare  a societatii

·   &n 343b16d bsp;    alte clauze stabilite de comun acord de catre asociati.

In termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv,  fondatorii sau administratorii societatii sau un  imputernicit al acestora, au obligatia de a cere inmatricularea societatii la Registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea. In acest  scop va fi inaintata o cerere  si depus actul constitutiv autentificat  si eventual alte acte si documente cerute de lege functie de obiectul de activitate propus de societate.

Verificarea legalitatii tuturor  acestor acte si documente se realizeaza de catre justitie printr-un judecator delegat de tribunalul municipal sau judetean.

  Daca nu sunt semnalate nereguli si se  constata conformitatea actelor si documentelor depuse, judecatorul delegat  pronunta in termen de 5 zile o incheiere prin care autorizeaza inmatricularea societatii la Registrul Comertului.

Inmatricularea societatii trebuie efectuata in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorului delegat  a ramas definitiva si irevocabila. Prin inmatriculare societatea capata personalitate juridica devenind in conditiile legii subiect colectiv de drept.

Incheierea data de catre judecator se trimite, din oficiu,  catre Monitorul Oficial al Romaniei pentru publicare pe cheltuiala societatii si la Administratia Financiara in a carei raza teritoriala se afla sediul principal al societatii pentru luarea in evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de inmatriculare din Registrul comertului.

Un aspect important legat de constituirea  societatii in nume colectiv este cel care are in vedere modalitatea de constituire a patrimoniului societatii.

Patrimoniul societatii in nume colectiv se constituie prin aportul fiecarui asociat, potrivit stipulatiilor facute in contractul de societate.

Dat fiind caracterul personal al acestui tip de societate, pot fi aduse in patrimoniul societatii,  ca aport social, bunuri corporale dar si bunuri  incorporale  cum ar fi: brevetele de inventii, diplomele si titlurile obtinute, numele, reputatia, calificarea, profesiunea  fiecarui asociat, cu mentiunea  ca  toate aceste contributii trebuie sa fie in conformitate cu clauzele contractuale, sa fie utile in vederea realizarii obiectului de activitate propus prin actul de constituire.

Aporturile  aduse si acceptate de  catre asociati pentru constituirea patrimoniului trebuie evaluate in bani pentru a  se cunoaste cu exactitate contributia  financiara a fiecaruia. Functie de aceasta,  se vor calcula  dividentele  ce revin fiecarui asociat sau  se va avea in vedere  pentru cazul dizolvarii si lichidarii societatii.

III. Functionarea  si administrarea societatii in nume colectiv
Conform legislatiei in vigoare (Legea nr.31/1990) administrarea societatii in nume colectiv poate fi facuta de catre unul sau mai multi administratori, membrii asociati sau specialisti neasociati care sunt numiti fie prin actul constitutiv, fie ulterior de catre adunarea generala a asociatilor.

            Indiferent  de felul in care au fost   numiti, acestora li se stabilesc, de la inceput, limitele mandatului in baza caruia isi  vor exercita  atributiile, durata si  modalitatea de exercitare a mandatului, de remuneratie  si eventual conditiile si procedura revocarii lor. Daca sunt mai multi administratori, se va specifica daca vor actiona si vor raspunde impreuna sau separat in numele si pe seama societatii.

Administratorul are  in sarcina indeplinirea tuturor  actelor de care depinde realizarea obiectului de activitate propus de societate. Ca mandatari ai societatii ei pot incheia orice fel de acte  juridice care raspund acestui scop dar numai  in limita mandatului conferit.

Incheierea de acte juridice  de catre administrator peste limitele imputernicirii date, exonereaza societatea  de orice raspundere, in acest caz fiind  antrenata raspunderea personala a administratorului care se face vinovat de incalcarea mandatului.

            Potrivit art.43 din Legea 31/1990, administratorii raspund solidar cu societatea pentru:  realitatea varsamintelor aportului fiecarui asociat, pentru existenta si realitatea dividendelor platite, pentru existenta  registrelor cerute de lege si a modului  lor de tinere, pentru modul de indeplinire a  mandatului acordat, si care trebuie sa fie executat in conformitate cu legea, actul constitutiv sau cu statutul de functionare.

 Incetarea activitatii administratorului poate avea loc prin   revocarea acestuia, revocare care intervine in mod  diferit  in functie de modalitatea in care a fost numit administratorul. Astfel daca administratorul a fost numit prin actul constitutiv  revocarea lui poate interveni numai prin acordul  unanim al asociatilor si numai pentru cauze legitime. Daca a fost numit ulterior de catre adunarea generala a asociatilor si revocarea poate interveni  ca  in cazul si in  conditiile unui simplu mandat de natura civila ( revocarea mandatarului, renuntarea mandatarului, incapacitate).

            Functia de administrator poate sa inceteze si ca efect al mortii, insolvabilitatii si falimentului, excluderii sau retragerii administratorului din  societate.

            Excluderea asociatului din societate constituie o sanctiune deosebit de severa, care are drept justificare caracterul personal al societatii reprezentat prin increderea reciproca care trebuie sa existe intre asociati,  si poate viza, prin urmare, orice asociat.

Pentru sa nu fi lezate in vreun fel  drepturile asociatilor legiuitorul a considerat necesar sa stabileasca in mod expres cauzele care pot determina excluderea din societate cat si regulile procedurale ale aplicarii ei. Astfel sunt prevazute drept cauze de excludere din societate:

·   &n 343b16d bsp;    neaducerea aportului social  la care s-a obligat fiecare asociat

·   &n 343b16d bsp;    declararea incapacitatii  sau a falimentului indreptat impotriva unui asociat

·   &n 343b16d bsp;    folosirea fara drept, in interes personal de catre asociatii a patrimoniului societatii, a creditelor angajate de societate

·   &n 343b16d bsp;    amestecul fara drept in administrarea societatii,

·   &n 343b16d bsp;    efectuarea, pe cont propriu ori al altora, a unor operatiuni in acelasi tip de comert sau activarea la o alta societate (S.R.L., S.A.), facand astfel concurenta neloiala societatii.

·   &n 343b16d bsp;    administratorul va fi exclus din societate pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a mandatului sau cat si pentru cauzarea unor pagube materiale sau fraudarea societatii  pe care o administreaza.

Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.

Caracterul  personal societatii in nume colectiv da posibilitatea retragerii oricarui tip de asociat din societate in conditiile stabilite de lege. Acest drept se poate exercita:

·   &n 343b16d bsp;    pentru motive temeinice invocate de asociat in fata instantei, in acest caz retragerea fiind hotarata de tribunal

·   &n 343b16d bsp;    in conditiile stabilite prin actul constitutiv

·   &n 343b16d bsp;    prin votul unanim al asociatilor, caz in care retragerea  are loc prin hotararea  adunarii generale a asociatilor.

Daca are loc retragerea  sau excluderea unui asociat din  societate operatiunea trebuie notificata la Registrul Comertului in termen de 15 zile  de la efectuarea ei. Hotararea de retragere/excludere se trimite din oficiu  spre publicare la Monitorul Oficial al Romaniei.Daca in urma  unor cauze de retragere, excludere, deces, incapacitate, faliment al asociatilor ramane un singur asociat, societatea fie se transforma in societate cu raspundere limitata cu asociat unic, fie intra in dizolvare si  lichidare.

Transformarea societatii in nume colectiv presupune consimtamantul unanim al asociatilor si indeplinirea conditiilor de fond si de forma ceruta de lege pentru tipul de societate in care se  poate transforma.

Modificarea in aceste conditii, a actului constitutiv produce efecte fata de terti numai dupa efectuarea formalitatilor de publicitate. 

IV.  Dizolvarea si lichidarea societatii in nume colectiv

            Societatea in nume colectiv se poate dizolva din cauze generale,  valabile pentru orice tip de societate, cat si  ca efect al unor  cauze specifice.

Cauzele generale de dizolvare vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

·   &n 343b16d bsp;    trecerea timpului  stabilit ca durata de functionare a societatii.

·   &n 343b16d bsp;    imposibilitatea realizarii  obiectului de activitate propus

·   &n 343b16d bsp;    declararea nulitatii societatii

·   &n 343b16d bsp;    hotararea adunarii generale a asociatilor,

·   &n 343b16d bsp;    hotararea tribunalului

·   &n 343b16d bsp;    deschiderea procedurii de lichidare judiciara sau a procedurii de faliment

Cauzele specifice de dizolvare sunt determinate de caracterul “intuitu personae” al societatii in nume colectiv . Aceste cauze vizeaza:

·   &n 343b16d bsp;    deschiderea procedurii de faliment indreptata impotriva unui asociat,

·   &n 343b16d bsp;    neintelegerile grave dintre asociati care pot duce la nerealizarea obiectului propus  sau functionarea deficitara a societatii, dat fiind faptul increderea reciproca intre acestia trebuie sa existe atat la  constituire cat si pe toata durata functionarii societatii

·   &n 343b16d bsp;    efect al cauzelor de retragere, deces sau excludere din societate, ramanerea unui singur asociat,  in conditiile in care nu  exista prevazut in actul constitutiv o clauza de continuarea activitatii cu mostenitorii sau daca nu se hotaraste transformarea societatii..

Pe  durata dizolvarii, societatea isi pastreaza personalitatea juridica cu mentiunea ca toate actele  pe care  le va incheia in aceasta perioada vor trebui sa indice starea in care se afla societatea.  Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea presupune un ansamblu de operatii financiare, economice, administrative si juridice al carui scop este realizarea activului social, achitarea pasivului si distribuirea valorii ramase.

Altfel spus lichidarea inseamna  intreprinderea  unor masuri necesare pentru finalizarea afacerilor angajate de catre societate, care vizeaza practic transformarea activelor in numerar, in vederea efectuarii platilor, a  achitarii datoriilor societatii catre creditori si a impartirii valorii ramase intre asociati.

Lichidarea  trebuie sa fie efectuata atat in interesul asociatilor cat si al creditorilor si se  realizeaza de catre lichidatorii care sunt numiti fie prin  votul unanim al asociatilor, iar in caz de neintelegere  de catre tribunal.

 Lichidatorii trebuie sa intocmeasca atat la inceput cat si la sfarsit operatiunii de lichidare cate un bilant din care sa rezulte pentru inceput situatia concreta economico-financiara a societatii la data lichidarii, iar la sfarsit sa propuna modalitatile de valorificare a activului societatii.

In urma lichidarii societatii inceteaza sa mai fiinteze ca efect al radierii din Registrul Comertului, radierea fiind  facuta in baza Hotararii definitive si irevocabile pronuntata de tribunal, care se trimite spre publicare Monitorului Oficial si unui ziar cu tiraj mare.loading...


Politica de confidentialitate Copyright © 2010- 2019 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre drept civil

Dreptul familiei
Codul civil
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare