StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Termenele de prescriptie extinctiva

Termenele de prescriptie extinctiva


Definitie si clasificare


A. Definitia termenelor de prescriptie extinctiva


Termenele de prescriptie extinctiva a dreptului la actiune reprezinta intervalele de timp stabilite de lege inauntrul carora trebuie sesizate instantele judecatoresti competente sub sanctiunea pierderii in intregul ei a posibilitatii de a mai putea obtine protectie judiciara a drepturilor civile incalcate sau nerecunoscute.
B. Clasificarea termenelor de prescriptie extinctiva


Un prim criteriu de clasificare si cel mai important se refera la sfera de aplicare. Potrivit acestui criteriu, termenele de prescriptie a dreptului la actiune se impart in: termene generale si termene speciale de prescriptie extinctiva.

Normele care stabilesc un termen general reprezinta norma generala, iar normele care stabilesc termene speciale, reprezinta norme speciale, corelatia dintre aceste norme fiind carmuita de legile generalio specialibus non derogant si specialio generalibus derogant.

Cel de-al doilea criteriu de clasificare are in vedere izvorul normativ al termenelor, fiind vorba astfel despre: termene instituite de Decretul nr. 167 / 1958 si termene instituite in alte izvoare de drept civil (Codul Civil, Codul familiei, legile nr. 31 / 1990 si nr. 11 / 1991).

Ultimul criteriu de clasificare este cel al marimii sau intinderii lor, astfel termenele speciale se impart in: termene mai mari decat termenul general, termene egale cu termenul general; term 959c28j ene mai mici decat termenul general de prescriptie extinctiva.


Termenele generale de prescriptie extinctiva


Precizari prealabile


Termenele generale de prescriptie sunt acele termene care se aplica in practica atunci cand nu isi gaseste aplicatie un termen special de prescriptie extinctiva intr-un anume caz dat.

Doctrina si jurisprudenta califica un termen ca fiind general, interpretul tinand seama de modul de consacrare, de redactarea textului legal pe care il consacra.

Aceasta s-a intamplat cu art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 potrivit caruia "Termenul prescriptiei este de 3 ani, iar raporturile dintre organizatiile socialiste de 18 luni".

Tinandu-se seama de solutia de principiu adoptata in privinta normelor din materia prescriptiei extinctive care privesc exclusiv raporturile "dintre organizatiile socialiste" - in sensul neaplicarii lor, deoarece ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex (unde inceteaza motivatia legii, inceteaza legea insasi); conceptul juridic de "termen general de prescriptie extinctive" trebuie reexaminat, regandit si reformulat.

In primul rand nu mai trebuie luat in considerare termenul de 18 luni, prevazut de art. 3 alin. 1, dupa disparitia raporturilor "dintre organizatiile socialiste", in raporturilor ulterioare fiind aplicabil termenul general de prescriptie, aplicabil si altor raporturi de acelasi fel, facandu-se abstractie de calitatea subiectelor raportului juridic civil, adica termenul de 3 ani.

Un alt aspect care trebuie luat in considerare in precizarea termenelor generale de prescriptie extinctiva consta in solutiile adoptate in ce priveste domeniul prescriptiei extinctive:

- in principiu, drepturile nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv, exceptiile de la acest principiu fiind cazuri in care se aplica fie un termen special de prescriptie (ex. cele prevazute de Codul familiei), fie termenul general de prescriptie (de 3 ani);

- in principiu, drepturile patrimoniale sunt prescriptibile extinctiv; este necesara distinctia intre actiunile personale care insotesc drepturile de creanta si care sunt supuse dispozitiile din acest act normativ si actiunile reale, care insotesc drepturi reale principale (proprietati, uz, uzufruct, abitatie, superficie, servitute), actiune care sunt supuse prescriptiei reglementata de Codul Civil.


Termenul general de prescriptie de 3 ani, aplicabil actiunilor personale care insotesc drepturi subiective civile de creanta


Art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 instituie termenul de prescriptie extinctiva cu caracter general, aplicabil raporturilor juridice obligationale. Potrivit acestui articol, "termenul prescriptiei este de 3 ani (.)".

Acest termen general de prescriptie extinctiva se aplica ori de cate ori nu exista termene speciale de prescriptie extinctiva. Acest termen general de prescriptie extinctiva se aplica si la pretentiile patrimoniale care insotesc o actiune care este sau nu prescriptibila extinctiv (ex. actiunea in nulitate, actiunea in rezolutiune sau reziliere etc.). prin analogie, acest termen general de prescriptie extinctiva este aplicabil si actiunilor nepatrimoniale prescriptibile extinctiv pentru care nu este stabilit prin lege un termen special de prescriptie extinctiva, insa nu poate fi extins si la actiunile sale, deoarece potrivit dispozitiilor art. 21 din Decretul nr. 167 / 1958, generalitatea termenului de 3 ani nu se extinde si la actiunile reale care intra sub incidenta Codului Civil.

Termenul reglementat de art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167 / 1958 prezinta urmatoarele caracteristici:

- in comparatie cu termenele de prescriptie anterioare, prevazute de Codul Civil este mult mai scurt;

- termenul general de prescriptie se aplica ori de cate ori legea nu prevede un terme special.

Avand in vedere cele subliniate, putem concluziona ca termenul general constituie regula, iar termenele speciale, exceptia.


Termenul general de prescriptie de 30 de ani, aplicabil actiunilor reale care insotesc drepturile reale principale prescriptibile extinctiv


Deoarece potrivit dispozitiilor art. 21 din Decretul nr. 167 / 1958, "Dispozitiilor Decretului de fata nu se aplica dreptul la actiune privitor la drepturile de proprietate, uzufruct, uz, abitatiune, servitute si superficie", rezulta ca pentru drepturile reale principale prescriptibile extinctiv, termenul general de prescriptie extinctiva este cel instituit de art. 1890 din Codul Civil, care dispune ca "toate actiunile, atat reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care n-a defipt un termen de prescriptie se vor descrie prin treizeci de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua-credinta."

Acest text se aplica actiunilor reale ori de cate ori nu exista un termen special de prescriptie extinctiva.

Caracterul general al termenului prevazut in art. 1890 din Codul Civil rezulta si din dispozitiile art. 1894 Cod Civil, potrivit carora "Regulile prescriptiei relative la alte obiecte decat cele cuprinse in acest titlu si care sunt expuse la locurile respective din acest codice exclud aplicarea dispozitiilor acestui titlu in toate cazurile cand sunt contrarii lor".

Continutul real al generalitatii termenului de prescriptie de 30 de ani prevazut de art. 1890 din Codul civil, se obtine prin scoaterea din totalul actiunilor reale a:

1. actiunilor reale imprescriptibile extinctiv;

2. actiunilor reale supuse unor termene speciale de prescriptie[1];

In concluzie, acest termen se aplica:

- actiunii in revendicare mobiliara, intemeiata pe dreptul de proprietate privata;

- actiunii confesorii (cu exceptia situatiei in care prin aceasta se apara dreptul de superficie).


Termenele speciale de prescriptie extinctiva


Precizari prealabile


Termenele speciale de prescriptie a dreptului la actiune sunt termene care deroga de la reglementarea de principiu inscrisa in art. 3 alin. 1din Decretul nr. 167 / 1958 si se disting prin particularitatea de a fi aplicate numai in cazurile expres prevazute de lege.

Aceste termene speciale de prescriptie extinctiva sunt reglementate atat in Decretul nr. 167 / 1958. cat si in alte acte normative.


Termenele speciale aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale


Termenele speciale aplicabile actiunilor personale nepatrimoniale sunt prevazute in Codul familiei:

- termenul de prescriptie extinctiva de 6 luni, aplicabil actiunii in anulabilitatea casatoriei, prevazut de art. 21 alin. 2: "Anularea casatoriei din aceste cauze poate fi ceruta de cel al carui consimtamant a fost viciat, in termen de 6 luni de la incetarea violentei ori de la descoperirea erorii sau a vicleniei";

- termenul de prescriptie extinctiva de 6 luni aplicabil actiunii in tagada paternitatii copilului din casatorie, stabilit de art. 55alin. 1: " Actiunea in tagada paternitatii se prescrie in termen de 6 luni de cand tatal a cunoscut nasterea copilului";

- termenul de prescriptie extinctiva de 1 an, aplicabil actiunii in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei, prevazut de art. 60 alin. 1: "Actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei poate fi pornita in termen de un an de la nasterea copilului".


Termene speciale aplicabile actiunilor personale, intemeiate pe drepturi de creanta


Exista situatii care au determinat instituirea unor termene speciale de prescriptie a dreptului la actiune chiar prin Decretul nr. 167 / 1958. In toate aceste cazuri, respectarea acestor termene se impune a fi facuta dupa dovedirea aspectului sau motivului care a determinat reglementarea lor. Aceste termene sunt:

a)   termenul de prescriptie extinctiva de 2 ani, aplicabil pentru unele raporturi contractuale de asigurare de bunuri, prevazut de art. 3 alin. 2, astfel: "Prin derogare de la dispozitiile alineatului precedent, in raporturile ce izvorasc din asigurarile de persoane, termenul de prescriptie este de 2 ani, in afara acelor raporturi ce izvorasc din asigurarile de persoane in care obligatiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare .";

b)   termenul de prescriptie extinctiva de 6 luni, aplicabil actiunii pentru daunele rezultate din vicii ascunse fara viclenie, prevazut de art. 5: "Dreptul la actiune privitor la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, se prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie". Analiza acestui text, avand in vedere conditia impusa ca viciile sa nu fi fost ascunse cu viclenie, impune aplicarea sa in mod restrictiv, in caz contrar fiind aplicabil termenul de prescriptie de drept comun (3 ani);

c)   termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani, aplicabil unor sume aflate "in depozit", prevazut de art. 23 alin. 1: "Dreptul la actiunea privitoare la suma de bani consemnate sau depuse la institutiile de banca, credit si economie sau la orice alte organizatii de stat, pe seama statului ori a organizatiilor de stat, se prescrie in termen de 3 ani de la data consemnarii sau depunerii".

In alineatele 2 si 3 ale aceluiasi articol sunt stabilite cazurile cand nu se aplica acest termen de 3 ani, astfel:

1.termenul este de 1 an, cand eliberarea sumelor este conditionata de un act al organului judecatoresc sau al altui organ de stat;

2.termenele de prescriptie pentru sumele constituite drept garantie, pe baza normelor legale sau a clauzelor contractuale, sunt cele stabilite in reglementarile speciale privind constituirea de garantii.

d)   termenul de prescriptie extinctiva de 60 de zile, prevazut de art. 24: "Dreptul la actiune privitoare la sumele de bani incasate din vanzarea biletelor pentru spectacolele care nu au mai avut loc se prescrie in termen de 60 de zile de la data cand trebuia sa aiba loc spectacolul".

In Codul Civil sunt stabilite urmatoarele termene speciale de prescriptie extinctiva:

a. termenul de prescriptie extinctiva de 6 luni, aplicabil dreptului de optiune succesorala, prevazut de art. 700 alin. 1: "Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni, socotit de la data deschiderii succesiunii";

b. termenul de prescriptie extinctiva de 1 an, prevazut in art. 1334: "Actiunea vanzatorului pentru complinirea pretului si a cumparatorului, pentru scaderea pretului sau pentru stricarea contractului se prescriu printr-un an din ziua contractului";

c. termenul de prescriptie extinctiva 6 luni, stabilit de art. 1903, astfel: "Actiunea medicilor, a chirurgilor si a apotecarilor pentru vizite, operatii si medicamente; a negustorilor pentru marfurile ce vand la particularii care nu sunt negustori (negutatori); a directorilor de pensionate, pentru pretul pensiunii scolarilor si altor maistri, pentru pretul uceniciei; a servitorilor care se tocmesc cu anul, pentru plata simbriei lor; se prescriu printr-un".

Termene speciale de prescriptie extinctiva se regasesc si in alte acte normative (unele termene interesand alte ramuri de drept), astfel:

a. termenul de prescriptie extinctiva de 30 de zile, prevazut de art. 5 alin. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 29 / 1990: "In cazul in care cel care se considera vatamat nu este multumit de solutia data reclamatiei sale, el poate sesiza tribunalul in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei".

b. termenul de prescriptie extinctiva de 1 an, prevazut de art. 505 alin. 2 din Codul de procedura penala pentru actiunea in repararea pagubei, in cazul condamnarii sau luarii unei masuri preventive pe nedrept, acest termen fiind socotit de la data ramanerii definitive a hotararii de achitare sau de la data ordonantei de scoatere de sub urmarire penala;

c. termenul de prescriptie extinctivade 3 ani, prevazut de art. 67 alin. 5 din legea nr. 31 / 1990, pentru restituirea dividendelor platite cu incalcarea prevederilor legale;

c.    termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani, prevazut de art. 63 din Ordonanta Guvernului, nr. 42 / 1997 privind navigatia civila, pentru plata de daune, cheltuieli sau retributii datorate pentru asistenta sau salvarea navei sau incarcaturii:

d.    termenul de prescriptie extinctiva de 15 luni, prevazut de art. 46 alin. 5 din legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv pentru actele juridice de instrainare avand ca obiect imobile preluate fara titlu valabil;

e.    termenul de prescriptie extinctiva de 6 luni , pentru trimiterile postale interne si de un an pentru trimiterile internationale, pentru actiunea in raspunderea furnizorului de servicii postale, prevazute de art. 41 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 31 / 2002 privind serviciile postale, aprobata prin legea nr. 642 / 2002 etc.Termene speciale aplicabile unor actiuni reale


Aceasta categorie de termene cuprinde:

a)   termenul de prescriptie extinctiva de un an, prevazut de art. 498 din Codul Civil (in caz de avulsiune);

b)   termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani, prevazut de art. 520 din Codul de procedura civila, in cazul revendicarii imobilului adjudecat in cadrul urmaririi silite imobiliare sau al pretinderii unui dezmembramant al dreptului de proprietate avand ca obiect acest imobil (aceasta, in ipoteza in care executarea silita a avut ca obiect un imobil care, in realitate nu era proprietatea debitorului urmarit, iar ulterior apare o terta persoana (adevaratul proprietar) care revendica acest imobil de la adjudecator);

c)   termenul de prescriptie extinctiva de un an, prevazut de art. 674 din Codul de procedura civila, in cazul actiunilor posesorii;

d)   termenul de prescriptie extinctiva de 30 de ani, prevazut de art. 840 din Codul Civil, aplicabil actiunii in restituirea bunului care a format obiectul unei donatii revocate (de drept) pentru survenienta de copil, astfel "Prescriptia actiunii de revocare se implineste dupa 30 de ani de la nasterea fiului".
A se vedea Petrica Trusca, op. cit., p. 230
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact