StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Termenele speciale de prescriptie extinctiva

Termenele speciale de prescriptie extinctiva


266. Notiune. Termenul special de prescriptie extinctiva stinge dreptul la actiune anume stabilit de lege, pentru ca are aplicabilitate (vocatie) numai pentru situatia expres prevazuta de lege.

Termenele speciale pot fi impartite dupa durata lor in:

a) termene mai mari decat termenul general;

b) termene egale cu termenul general;

c) termene mai mici decat termenul general de prescriptie.

Pornind de la dispozitiile art. 26 din Decretul nr. 167/1958: "Pe data intrarii in vigoare a decretului de fata se abroga orice alte dispozitii legale contrare prezen­tului decret, in afara de cele care stabilesc un termen de prescriptie mai scurt decat termenul corespunzator di 656c29g n decretul de fata" (decretul a intrat in vigoare la 21 aprilie 1958), s‑a considerat ca termenele speciale pot fi impartite in functie de data intrarii in vigoare a actului normativ care le stabileste, in:

a) termene prevazute in acte normative anterioare Decretului nr. 167/1958;

b) termene prevazute in acte normative ulterioare acestui decret.

Vor fi intalnite termene speciale in materia drepturilor nepatrimoniale, in materia drepturilor de creanta ori in materia drepturilor reale. Exista numeroase termene speciale si, fara a fi imposibil de realizat, nu este cazul a prezenta aici un inventar complet al acestora, important fiind sa se retina consecintele vocatiei lor speciale.


267. Termene speciale aplicabile actiunilor nepatrimoniale. Sunt regle­men­tate in Codul familiei:

- termenul de 6 luni pentru actiunea in anularea casatoriei, prevazut de art. 21 alin. (2): "Anularea casatoriei din aceste cauze poate fi ceruta de cel al carui consimtamant a fost viciat, in termen de sase luni de la incetarea violentei ori de la descoperirea erorii sau a vicleniei;

- termenul de 6 luni pentru actiunea in tagada paternitatii copilului din casatorie, prevazut de art. 55 alin. (1): "Actiunea in tagada paternitatii se prescrie in termen de sase luni de la data cand tatal a cunoscut nasterea copilului";

- termenul de 1 an pentru actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei, prevazut de art. 60 alin. (1): "Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita in termen de un an de la nasterea copilului".


268. Termene speciale aplicabile actiunilor personale. In aceasta categorie se distinge intre termene speciale prevazute in Decretul nr. 167/1958 si termene speciale prevazute in Codul civil.

Dintre cele stabilite chiar de Decretul nr. 167/1958 amintim:

- termenul de 2 ani pentru unele raporturi de asigurare, prevazut de art. 3
alin. (2): "In raporturile ce izvorasc din asigurare, termenul de prescriptie este de 2 ani, in afara acelor raporturi ce izvorasc din asigurarile de persoane in care obligatiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare cu privire la primele de asigurare datorate in temeiul asigurarilor prin efectul legii sunt aplicabile dispozitiilor art. 22";

- termenul de 6 luni pentru actiunile in raspundere pentru viciile ascunse fara viclenie, prevazut de art. 5: "Dreptul la actiune privitor la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, se prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni, in cazul in care viciile nu sunt ascunse cu viclenie". Se admite ca per a contrario, daca viciile au fost ascunse cu viclenie, termenul de prescrip­tie extinctiva este termenul general de trei ani

- termenul de 3 ani pentru unele sume aflate ,,in depozit" prevazut de art. 23 alin. (1): "Dreptul la actiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la institutiile de banca, credit si economie sau la orice organizatii socialiste, pe seama statului ori a organizatiilor de stat se prescrie in termen de 3 ani de la data consemnarii sau depunerii";

- termenul de 60 de zile prevazut de art. 24: "Dreptul la actiunea privitoare la sumele de bani incasate din vanzarea biletelor pentru spectacole care nu au mai avut lor se prescrie in termen de 60 de zile de la data cand trebuia sa aiba loc spectacolul".

Dintre termenele speciale stabilite in Codul civil, amintim:

- termenul de 6 luni privind dreptul de optiune succesorala prevazut de
art. 700: "Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr‑un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii";

- termenul de 1 an prevazut de art. 1334: "Actiunea vanzatorului pentru com­plinirea pretului si a cumparatorului, pentru scaderea pretului sau pentru stricarea contractului, se prescriu printr‑un an din ziua contractului";

- termenul de 6 luni prevazut de art. 1903: "Actiunea maistrilor si instituto­rilor de stiinte sau de arte, pentru lectiile ce dau cu luna, a ospatarilor si gazdui­torilor, pentru nutrirea si gazduirea ce procura, si a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a materiilor de dansii procurate si a simbriilor, se prescriu prin 6 luni";

- termenul de 1 an prevazut de art. 1904: "Actiunile medicilor, a chirurgilor si a ipotecarilor, pentru vizite, operatii si medicamente; a negutatorilor, pentru marfurile ce vand la particularii care sunt negustori (negutatorii); a directorilor de pensioane, pentru pretul pensiunii scolarilor si a altor maistri, pentru pretul uceniciei, a servitorilor care se tocmesc cu anul, pentru plata simbriei lor, se prescriu printr‑un an".


269. Termenele speciale aplicabile unor actiuni reale. Intra in aceasta cate­gorie:

- termenul de 1 an prevazut de art. 498 C.civ.: "Daca un fluviu sau rau, navi­gabil sau nu, rupe deodata o parte mare si care se poate recunoaste, de pamant, si o lipeste la pamantul unui alt proprietar, acea parte ramane a cui a fost pamantul de la care s‑a rupt; insa daca se va reclama in termen de 1 an";

- termenul de 3 ani prevazut de art. 520 C.proc.civ. in situatia unui imobil adju­decat in cadrul procedurii urmaririi silite imobiliare;

- termenul de 1 an prevazut de art. 674 C.proc.civ. in cazul actiunilor pose­sorii;

- termenul de 30 de ani prevazut de art. 557, 565 si 639 C.civ. pentru actiunea confe­sorie.
M. Nicolae, Prescriptia extinctiva, 2004, p. 476.

Pentru o analiza a acestei prescriptii, Gh. Beleiu, Prescriptia pentru viciile lucrului, R.R.D. nr. 2/1980, p. 8‑16; Idem, Prescriptia pentru viciile constructiei, R.R.D. nr. 1/1981, p. 25‑34.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact