StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept maritim

Personalul navigant

PERSONALUL NAVIGANT


Echipajul navei


Definitia, structura si ierarhia echipajului navei


Personalul navigant roman este constituit din totalitatea persoanelor care au cetatenie romana si care poseda un brevet sau un certificat de capacitate, obtinut in conformitate cu prevederile legale si care da dreptul acestora sa indeplineasca functii la bordul navelor.

Evidenta personalului navigant roman se tine de catre Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port, in registrele de evidenta a personalului navigant.Orice nava care arboreaza pavilionul roman este deservita de un echipaj care asigura operarea navei in conditii de siguranta si de protectie a mediului si indeplineste alte activitati la bordul navei.

Echipajul navei reprezinta totalitatea personalului navigant, brevetati sau nebrevetati care indeplinesc o functie la bordul navei.

Echipajul este format din personal navigant si personal auxiliar, iar componenta acestuia este stabilita conform tipului si destinatiei navei.

Orice nava care arboreaza pavilionul roman trebuie sa aiba la bord, indiferent de situatia in care se afla, un echipaj minim de siguranta.

Echipajul minim de siguranta se stabileste in functie de tipul si destinatia navei, de marimea acesteia, de numarul de nave din convoi, de gradul de automatizare al navei, precum si de situatia in care se afla nava: in mars, in stationare, in reparatii, in conservare sau in iernatic.

Echipajul minim de siguranta asigura conducerea navei in siguranta in timpul navigatiei si al manevrelor, paza si siguranta navei in stationare, vitalitatea navei, prevenirea si stingerea incendiilor la bord, prevenirea poluarii mediului, exploatarea in siguranta a instalatiilor si a echipamentelor de propulsie, guvernare, manevra, navigatie si telecomunicatii.

Autoritatea Navala Romana stabileste echipajul minim de siguranta, precum si functiile acestuia, pentru fiecare categorie de nava, si elibereaza un certificat privind echipajul minim de siguranta In conformitate cu OMT nr. 370 din 5 iulie 1999 pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranta a navigatiei pentru navele maritime din marina civila a Romaniei. Autoritatea Navala Romana stabileste conditiile de eliberare si perioada de valabilitate a acestuia .

Brevetele sau certificatele de capacitate se obtin dupa promovarea unui examen sustinut in fata unei comisii stabilite de Autoritatea Navala Romana sau, dupa caz, prin echivalare, la cerere.

Brevetele sau certificatele de capacitate se elibereaza de catre Autoritatea Navala Romana, in numele ministerului.

Conditiile de obtinere, reconfirmare, suspendare sau anulare a brevetelor si a certificatelor de capacitate, nomenclatorul, forma si continutul acestora, precum si functiile care pot fi indeplinite la bordul navelor de posesorii brevetelor si ai certificatelor de capacitate se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.

Pentru participarea la examenul organizat de ANR personalul navigant trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursurile de pregatire si perfectionare organizate in conformitate cu reglementarile nationale si acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

Durata si continutul cursurilor de pregatire si perfectionare se aproba de catre minister, la propunerea Autoritatii Navale Romane.

Pentru a putea indeplini o functie la bordul navei personalul navigant si personalul auxiliar trebuie sa faca dovada ca au absolvit cursurile de pregatire si perfectionare organizate in conformitate cu reglementarile nationale si acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte si sa posede in mod obligatoriu, ca document de identitate, un carnet de marinar. Carnetul de marinar se elibereaza, in numele Guvernului, de catre minister, prin Autoritatea Navala Romana.

In cadrul echipajului functiile la bordul navelor care arboreaza pavilionul roman pot fi indeplinite numai de personalul navigant care poseda brevete sau certificate de capacitate corespunzatoare, dupa caz.

Personalul auxiliar efectueaza activitati la bordul navelor, pentru care nu se elibereaza brevete sau certificate de capacitate.

Din punct de vedere al activitatii desfasurate personalul navigant este format din urmatoarele categorii:

a) personal de punte;

b) personal de masini;

c) personal de radiocomunicatii.

d) personal auxiliar

Din punct de vedere al calificarii personalul navigant este format din urmatoarele categorii:

a) personal navigant posesor de brevete;

b) personal navigant posesor de certificate de capacitate;

Ierarhia functiilor, in cadrul echipajului navei, este urmatoarea:

a) comandant

b) secund

c) ofiteri de punte

d) sef mecanic

e) ofiteri mecanici

f) alti ofiteri

g) personal cu certificat de capacitate:

- sef echipaj

- timonier

- ajutor mecanic

- conducator de salupa

- marinar

- motorist

- electrician

- fitter

- pompagiu

- fochist

h) personal auxiliar:

- personal medico-sanitar

- personal sanitar-veterinar

- personal de pescuit si de prelucrare a pestelui

- personal tehnologic

- personal administrativ

- personal pentru alte activitati la bordul navei.

Toti membrii echipajului trebuie sa faca dovada ca au varsta minima necesara si ca indeplinesc conditiile de sanatate prevazute in reglementarile nationale si in acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.

Personalul navigant care face parte din echipajul navelor care arboreaza pavilion roman trebuie sa aiba cetatenie romana.

Personalul navigant prevazut la alin. (1) poate fi si de alta cetatenie decat cea romana, cu exceptia comandantului, a secundului si a sefului mecanic, cu aprobarea Autoritatii Navale Romane si numai daca brevetele sau certificatele de capacitate ale acestora sunt recunoscute de catre Autoritatea Navala Romana.

In situatii exceptionale, pentru o perioada limitata de timp, cu aprobarea Autoritatii Navale Romane sau daca prin acordurile internationale la care Romania este parte se prevede astfel, la bordul unei nave care arboreaza pavilionul roman pot fi angajate pe functiile de comandant, secund sau de sef mecanic si persoane care nu sunt de cetatenie romana, cu conditia ca brevetele acestora sa fie recunoscute de catre Autoritatea Navala Romana.

Toate persoanele care fac parte din echipajul unei nave care arboreaza pavilionul roman, dar nu sunt de cetatenie romana, beneficiaza de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii ca si membrii echipajului de cetatenie romana.

Personalul navigant roman se poate ambarca si pe nave care arboreaza pavilionul altor state, pe cont propriu sau prin intermediul agentiilor de personal navigant.

Agentiile de personal navigant, persoane juridice romane, pentru a fi autorizate in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului (HG 10/1997), au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte, referitoare la echipaje;

b) sa constituie garantia stabilita pentru a asigura cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului, in cazul in care proprietarul sau operatorul navei nu isi indeplineste aceasta obligatie.

Personalul navigant roman care a fost ambarcat pe nave care arboreaza pavilion strain, pentru a i se lua in considerare stagiul de ambarcare, trebuie sa prezinte la capitania de port la care este inregistrat copie de pe contractele individuale de ambarcare si adeverintele privind perioadele de ambarcare, eliberate de la nave.

In cazul nerespectarii prevederilor legale perioadele de ambarcare efectuate la bordul navelor care arboreaza pavilion strain nu se vor lua in considerare la calculul stagiului in vederea inscrierii la examenele pentru obtinerea de brevete sau certificate de capacitate sau la reconfirmarea acestora si nici pentru stabilirea unor drepturi conform prevederilor legale.

Personalul de specialitate al santierelor, care participa la efectuarea probelor de mars ale navelor nou-construite sau iesite din reparatii, va fi ambarcat pe perioada probelor iara sa posede un carnet de marinar. Capitania de port stabileste echipajul minim de siguranta care trebuie sa fie ambarcat pe aceste nave, pe perioada probelor de mars.

Lipsa de la bord a oricarei persoane care face parte din personalul minim de siguranta a navigatiei va atrage oprirea navei din navigatie, conform prevederilor legale.

Pentru activitatile sportive, de agrement sau transport in interes personal Autoritatea Navala Romana va 252h76c stabili portiunile din apele nationale navigabile si categoriile de nave cu care si unde se desfasoara aceste activitati pentru care sunt necesare certificate de capacitate, precum si conditiile si cursurile obligatorii pentru obtinerea acestora.

La bordul navelor care arboreaza pavilionul roman, in afara echipajului, pot fi imbarcate si alte persoane, in limita mijloacelor de salvare existente la bord, cu acordul si pe raspunderea proprietarului/operatorului navei si cu aprobarea capitaniei portului de imbarcare. Aceste persoane nu sunt obligate sa posede carnet de marinar.


Documentele personalului navigant


Actele nationale de identitate pentru personalul navigant


Prin DECRET nr. 25 din 3 februarie 1976, publicat in M. O. in data de 09.02.1976, s-a ratificarea Conventia nr. 108 privind actele nationale de identitate pentru personalul navigant, adoptata la Geneva la 13 mai 1958 de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii. Conventia a intrat in vigoare pentru statul roman dupa un an de la data publicarii conform prevederilor conventiei, respectiv la data de 09.02.1976.

Actul de identitate pentru personalul navigant poarta denumirea de Carnet de marinar si este eliberat de autoritatea de stat in domeniul transporturilor navale, respectiv Autoritatea Navala Romana. Carnet de marinar trebuie sa il posede oricare marinar, indiferent ce calitate are, la bordul oricarei nave, in afara navelor de razboi, care este inmatriculata pe un teritoriu pentru care aceasta conventie este in vigoare si care este in mod normal afectata navigatiei maritime.

In cazul in care ar exista vreo indoiala cu privire la problema de a sti daca anumite categorii de persoane trebuie sa fie considerate personal navigant, in sensul conventiei, aceasta problema va fi solutionata, in fiecare tara, de catre autoritatea competenta, dupa consultarea organizatiilor armatorilor si ale personalului navigant interesate.

Orice stat membru la conventie va elibera fiecaruia dintre cetatenii sai, exercitand profesia de marinar, la cererea sa, un 'act de identitate pentru personal navigant'.

Cu toate acestea, in cazul cand nu ar fi posibil sa se elibereze un astfel de document anumitor categorii de personal navigant, autoritatea competenta a statului va putea elibera, in locul mentionatului document, un pasaport specificand ca titularul este marinar si avand, in sensul conventiei, aceleasi efecte ca si actul de identitate pentru personalul navigant.

Autoritatea competenta a statului va putea elibera un act de identitate pentru personalul navigant oricarui marinar utilizat la bordul unei nave inmatriculate pe teritoriul sau sau inscris la un birou de plasare de pe teritoriul sau, daca cel interesat cere aceasta.

Actul de identitate al personalului navigant va fi pastrat intotdeauna de catre marinar.

Actul de identitate pentru personalul navigant va fi intocmit dupa un model simplu: el va fi confectionat dintr-un material rezistent si se va prezenta astfel incat orice modificare sa poata fi cu usurinta observata.

Actul de identitate pentru personalul navigant va indica numele si calitatea autoritatii care 1-a eliberat, data si locul eliberarii si va contine o declaratie

stabilind ca acest document este un act de identitate pentru personalul navigant potrivit prezentei conventii.

Actul de identitate pentru personalul navigant va contine urmatoarele date referitoare la titular:

a) numele intreg (prenumele si numele de familie, daca este cazul);

b) data si locul nasterii;

c) nationalitatea;

d) semnalmente;

e) fotografia;

f) semnatura titularului sau, daca acesta este incapabil sa semneze, o amprenta a degetului mare.

Daca un stat membru elibereaza un act de identitate pentru personalul navigant unui marinar strain, el nu va fi obligat sa inscrie nici o declaratie privind nationalitatea respectivului marinar. De altfel, o asemenea declaratie nu va constitui o dovada concludenta a nationalitatii sale.

Orice limitare a duratei de valabilitate a unui act de identitate pentru personalul navigant va fi clar indicata in document.

Sub rezerva prevederilor din conventie, forma si cuprinsul exacte ale actului de identitate pentru personalul navigant vor fi determinate de catre statul membru care il elibereaza, dupa consultarea organizatiilor armatorilor si ale personalului navigant interesate.

Legislatia nationala va putea sa impuna inscrierea unor informatii complementare in actul de identitate pentru personalul navigant.

Orice marinar care este destinatorul unui act de identitate pentru personalul navigant, valabil eliberat de catre autoritatea competenta a unui teritoriu va fi reprimit pe mentionatul teritoriu.

Cel interesat va trebui de asemenea sa fie reprimit pe teritoriul avut in vedere in timpul unei perioade de cel putin mi an dupa data eventualei expirari a valabilitatii actului de identitate pentru personalul navigant al carui titular este.

Orice stat membru va autoriza intrarea dintr-un teritoriu, a oricarui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant, valabil, in cazul cand aceasta intrare este solicitata pentru o permisie la uscat, cu durata temporara in timpul escalei navei.

Daca actul de identitate pentru personalul navigant contine spatii libere pentru inscrierile corespunzatoare, orice stat membru va trebui, de asemenea, sa permita intrarea oricarui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant, valabil, atunci cand intrarea este solicitata de catre cel interesat:

a) pentru a fi imbarcat la bordul navei sale sau pentru a fi transferat pe o alta nava;

b) pentru a trece in tranzit in scopul de a-si ajunge nava intr-o alta tara sau in scopul de a fi repatriat;

c) in orice alt scop aprobat de catre autoritatile statului interesat, inainte de a autoriza intrarea in teritoriul sau pentru unul dintre motivele enumerate, orice stat membru va putea pretinde o dovada satisfacatoare, inclusiv un act scris, din partea marinarului, armatorului sau agentului interesat, sau a consulului interesat, asupra intentiei marinarului si a faptului ca el este in masura sa-si puna in aplicare proiectul. Statul membru va putea de asemenea sa limiteze durata sederii marinarului la o perioada considerata rezonabila in raport cu scopul sederii.

Conventia nu angajeaza decat statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii, iar Romania este membra a acestei organizatii.


Standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim


Prin Ordin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 947 din 21 iunie 2001 sa aprobat regulamentul privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim.

Standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim, instituite prin Regulament, sunt in conformitate cu prevederile Conventiei STCW din 1978 privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, cu amendamentele din 1995 ale Conventiei STCW si prevederile Codului STCW, precum si ai prevederile Directivelor Consiliului 94/58/EC si 98/35/EC privind nivelul minim de instruire a navigatorilor.

Toate obligatiile ce revin statului roman din Conventia STCW'78 cu amendamentele din 1995, din Codul STCW si din Rezolutiile Comitetului Securitatii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale sunt aduse la indeplinire de Guvernul Romaniei, in calitatea sa de 'Administratie', prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei (M.L.P.T.L.) - si Autoritatea Navala Romana ca autoritate in domeniul transporturilor navale.

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei isi exercita rolul de Autoritate competenta prin directia sa de specialitate - Directia Generala a Transporturilor Maritime pe Dunare si Cai Navigabile si prin Autoritatea

Navala Romana - organism tehnic de specialitate aflat in subordinea M.L.P.T.L.


Definitii


Regulamentul are urmatoarele definitii si clarificari, ce stabileste ce se intelege prin:

'Administratie': Guvernul unui stat parte la Conventia STCW, al carui pavilion o nava are dreptul sa-1 arboreze;

'atestat': documentul care confirma autenticitatea si valabilitatea unui brevet /certificat de capacitate, sau recunoasterea unui brevet / certificat de capacitate sau un document echivalent eliberat de o alta Administratie.

'atributiune': un ansamblu de sarcini, obligatii si responsabilitati, conform specificatiilor din Codul STCW, necesare pentru exploatarea navei, siguranta vietii pe mare sau protectia mediului marin;

'atributiuni de radiocomunicatii': atributiuni incluzand, dupa caz, veghea (radio), intretinerea si repararea echipamentelor de radiocomunicatii in conformitate cu Regulamentul de Radiocomunicatii, cu Conventia SOLAS si recomandarile Organizatiei Maritime Internationale;

5. 'Autoritate competenta': Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

6. 'Autoritatea competenta in domeniul Radiocomunicatiilor': Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

7. 'brevet': documentul care da dreptul detinatorului sa exercite functia de comandant sau de ofiter precizata in acel document, la bordul navelor maritime sau maritim-portuare

8. 'brevet / certificat de capacitate corespunzator': un brevet / certificat de capacitate in termen de valabilitate, emis si atestat in conformitate cu prevederile Regulamentului si care da dreptul titularului angajat intr-un anumit voiaj sa execute serviciul pe functia corespunzatoare inscrisa in atestat si sa indeplineasca la bordul unei nave maritime sau maritim -portuare atributiunile pe care le presupune nivelul de responsabilitate specificat in acel document;

9. 'certificat de capacitate': documentul care da dreptul detinatorului sa exercite functia precizata in acel document, alta decat cea de comandant sau ofiter, la bordul navelor maritime sau maritim-portuare

10. 'certificat de conformitate': documentul care atesta competenta detinatorului pentru indeplinirea de atributiuni specifice la bordul navelor maritime, in conformitate cu prevederile Codului STCW;

11. 'Codul STCW': Codul privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart adoptat prin Rezolutia 2 a Actului final al Conferintei partilor la Conventia STCW;

12. 'comandant': persoana care detine comanda unei nave;

13. 'companie': armatorul sau orice alta organizatie sau persoana, cum ar fi operatorul sau navlositorul bare-boat, care si-a asumat responsabilitatea operarii navei de la armator si care asumandu-si o astfel de responsabilitate a fost de acord sa preia toate obligatiile si responsabilitatile care se impun companiei din Regulament;

14. 'Conventia SOLAS': Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii pe mare adoptata la Londra la 1 noiembrie 1974 la care Romania a aderat prin Decretul nr. 80 din 2/03/1979 cu Protocolul din 1978 privind aceasta Conventie si Anexele sale, adoptat la Londra la 17 februarie 1978, acceptat de Romania prin Ordonanta nr. 53 din 19/08/1999 aprobata prin Legea nr. 23/22/02/2001 si amendamentele la aceasta Conventie acceptate de Romania prin Ordonanta nr. 127 din 31/08/2000 aprobata prin Legea nr. 18 din 22/02/2001;

15. 'Conventia STCW': Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare / atestare si efectuare a serviciului de cart adoptata la Londra la 7 iulie 1978, de statele membre ale Organizatiei Maritime Internationale, cu amendamentele ulteriore

16. 'Centru de perfectionare': Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civila Constanta si Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta sau alt centru autorizat de Autoritatea competenta;

17. 'criterii de evaluare': mijloacele prin care un examinator va evalua capacitatea unui candidat de a executa sarcinile, indatoririle si responsabilitatile ce-i revin;

18. ''curs aprobat: un curs de educare, instruire sau formare profesionala organizat de o institutie autorizata, a carui programa analitica a fost aprobata conform reglementarilor in vigoare;

19. 'evaluare independenta': o evaluare facuta de catre o persoana corespunzator calificata si atestata, independenta sau straina de serviciul sau activitatea evaluata;

20. 'GMDSS' - Sistemul mondial de primejdie si securitate maritima (Global Maritime Distress and Safety System)

21. 'GMDSS-GOC' - certificat general de operator GMDSS

22. 'GMDSS-ROC' - certificat restrans de operator GMDSS

23. 'A.N.R.': Autoritatea Navala Romana - organismul tehnic specializat din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu atributii de examinare, brevetare, certificare si atestare a personalului navigant maritim si maritim-portuar;

24. 'luna standard': o luna calendaristica sau perioada de 30 de zile cumulata din mai multe perioade calendaristice mai mici de o luna;

25. 'nava de pasageri': o nava maritima destinata transportului a cel putin 12 pasageri;

26. 'nava de pasageri tip ro-ro': o nava de pasageri cu spatii de marfa tip ro-ro sau cu spatii de categorie speciala conform definitiei din Conventia internationala pentru siguranta vietii pe mare (SOLAS 1974) in vigoare;

27. 'nava de pescuit': o nava utilizata pentru prinderea pestelui sau a altor resurse maritime vii;

28. 'nava in exploatare': o nava aflata in una din urmatoarele situatii:

a. in mars;

b. sub operatiuni de incarcare - descarcare;

c. in timpul operatiunilor specifice;

d. in asteptare in rada si la dana;

e. in reparatii curente pana la 30 de zile confirmate de proprietar sau operator;

29. 'nava maritima': o nava alta decat cele care naviga exclusiv in ape interioare sau in ape din interiorul sau din imediata vecinatate a bazinului portuar, sau in zone unde se aplica reglementari portuare;

30. 'nava maritim-portuara': o nava care naviga exclusiv in ape din interiorul sau imediata vecinatate a bazinului portuar, sau in zone unde se aplica reglementari portuare;

31. 'nava scoala' - o nava dotata si echipata corespunzator pentru instruirea practica a elevilor si studentilor din institutiile de invatamant cu profil de marina.

32. 'nivel de executie': nivel de responsabilitate asociat cu executarea sarcinilor, obligatiilor si responsabilitatilor la bordul unei nave sub conducerea unei persoane care indeplineste o functie la nivel operational sau managerial;

33. 'nivel managerial': nivel de responsabilitate asociat cu:

a. indeplinirea serviciului in calitate de comandant, ofiter de punte maritim I, sef mecanic maritim sau ofiter mecanic maritim I la bordul unei nave maritime,

b. asigurarea executarii corespunzatoare a tuturor atributiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit;

34. 'nivel operational': nivel de responsabilitate asociat cu:

a. indeplinirea serviciului in calitate de ofiter cu responsabilitatea cartului de navigatie, cartului in compartimentul masini sau de supraveghere a instalatiilor navei,

b. indeplinirea serviciului in calitate de operator de radiocomunicatii la bordul unei nave,

c. mentinerea unui control direct asupra executiei tuturor atributiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit in conformitate cu procedurile corespunzatoare si sub conducerea unei persoane care indeplineste o functie la nivel managerial;

35. 'ofiter': un membru al echipajului, altul decat comandantul, desemnat in aceasta functie in conformitate cu brevetul detinut;

36. 'ofiter de punte': un ofiter calificat in conformitate cu prevederile capitolului II din Anexa I la prezentul Regulament;

37. 'ofiter de punte aspirant': o persoana care se instruieste pentru a deveni ofiter de punte;

38. 'ofiter de punte maritim F: ofiter cu rang imediat inferior comandantului caruia ii revine comanda navei in eventualitatea incapacitatii comandantului, echivalentul definitiei din Conventia STCW, regula 1/1, alineatul 6;

39. 'ofiter de punte maritim II': ofiter caruia ii revine responsabilitatea cartului de navigatie;

40. 'ofiter de punte maritim III': ofiter caruia ii revine responsabilitatea cartului de navigatie;

41. 'ofiter mecanic': un ofiter calificat in conformitate cu capitolul III din Anexa I la prezentul Regulament;

42. 'ofiter mecanic maritim I'; ofiterul mecanic cu rang imediat inferior sefului mecanic, caruia ii revine responsabilitatea propulsiei mecanice, functionarii si intretinerii instalatiilor mecanice si electrice ale navei, in eventualitatea incapacitatii sefului mecanic, echivalentul definitiei din Conventia STCW, regula 1/1, alineatul 9;

43. 'ofiter mecanic maritim H': ofiter caruia ii revine responsabilitatea cartului in compartimentul masini;

44. 'ofiter mecanic maritim IIF: ofiter caruia ii revine responsabilitatea cartului in compartimentul masini;

45. 'ofiter mecanic aspirant': o persoana care se instruieste pentru a deveni ofiter mecanic;

46. 'ofiter electrician maritim': ofiter caruia ii revine responsabilitatea intretinerii si repararii echipamentelor, instalatiilor si aparatelor electrice, electronice si de automatizare la bordul navelor maritime;

47. 'ofiter electrician aspirant': o persoana care se instruieste pentru a deveni ofiter electrician;

48. 'operator de radiocomunicatii': o persoana detinatoare a unui certificat corespunzator pentru operare in sistemul mondial de primejdie si securitate maritima (GMDSS), eliberat sau recunoscut de Autoritatea competenta conform prevederilor Regulamentului de radiocomunicatii si prevederilor regulii IV/2 din Conventia STCW;

49. 'personal navigant': personalul imbarcat care efectueaza serviciul la bordul navelor maritime sau maritim-portuare;

50. 'personal navigant de siguranta': personalul navigant inscris in certificatul pentru echipajul minim de siguranta la bordul navelor;

51. 'personal nebrevetat': membrii echipajului navei altii decat comandantul sau ofiterii;

52. 'PSC - Port State Control': controlul efectuat de ofiteri legal autorizati, la bordul navelor comerciale sub pavilion strain aflate in porturile maritime ale Romaniei;

53. 'putere de propulsie': puterea nominala maxima, produsa continuu de toata instalatia de propulsie principala a navei, exprimata in KW, conform certificatului de inmatriculare a navei sau oricarui alt document oficial;

54. 'Regulament': Regulamentul privind standardele de instruire, confirmarea competentei si eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim;

55. 'Regulament de radiocomunicatii Regulamentul de radiocomunicatii Anexat, sau considerat ca fiind Anexat Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, Conventie ratificata de Romania prin Legea nr. 76 din 08/11/1993;

56. 'stagiu de imbarcare': vechimea efectiva realizata in functie la bordul navelor, necesara obtinerii altor brevete / certificate de capacitate, sau reconfirmarii brevetului / certificatului de capacitate detinut, conform prezentului Regulament;

57. 'sef electrician maritim': ofiter caruia ii revine responsabilitatea intretinerii si repararii echipamentelor, instalatiilor si aparatelor electrice, electronice si de automatizare la bordul navelor maritime;

58. 'sef mecanic': ofiterul mecanic avand rangul cel mai inalt, responsabil cu propulsia mecanica, functionarea si intretinerea instalatiilor mecanice si electrice ale navei;

59. 'standard de competenta': nivelul de pregatire ce trebuie atins pentru executarea corespunzatoare a atributiunilor la bordul navei in conformitate cu criteriile agreate pe plan international;

60. 'studii medii' - absolvirea liceului, indiferent de profil, cu diploma de bacalaureat;

61. 'tanc transportor de produse petroliere': o nava construita si utilizata pentru transportul petrolului si produselor petroliere in vrac;

62. 'tanc transportor de gaze lichefiate': o nava construita sau adaptata si utilizata pentru transportul in vrac al oricarui gaz lichefiat sau altui produs aflat pe lista din cap. 19 al Codul international privind transportul gazelor lichefiate (International Gas Carrier Code);

63. 'tanc transportor de produse chimice': o nava construita sau adaptata si utilizata pentru transportul in vrac al oricarui produs lichid aflat pe lista din cap. 17 al Codului international privind transportul produselor chimice in vrac (International Bulk Chemical Code), in vigoare la data publicarii prezentului Regulament;

64. 'voiaj costier': un voiaj efectuat intr-o zona din apropierea tarmului unui stat parte la Conventia STCW, asa cum a fost definita aceasta zona de acel stat;

Regulament se aplica personalului navigant maritim brevetat si nebrevetat, imbarcat la bordul navelor maritime sau maritim - portuare, cu exceptia celor imbarcati la bordul:

navelor militare si a navelor guvernamentale angajate in servicii

necomerciale;

navelor de agrement care nu efectueaza transporturi comerciale;

ambarcatiunilor din lemn de constructie rudimentara.

Pentru eliberarea brevetelor, certificatelor de capacitate si atestatelor, personalului navigant maritim si maritim portuar, standardele de instruire stabilite prin prezentul Regulament sunt in conformitate cu prevederile Conventiei STCW '78, cu amendamentele la Conventie din 1995 si cu Directivele UE nr. 94/58/CE din 1994 si 98/35/CE din 1998.


Brevete, certificate de capacitate si atestate


Brevetele si certificatele de capacitate se elibereaza conform prevederilor regulamentului stabilite la art. 8. Valabilitatea brevetelor / certificatelor de capacitate nu poate depasi 5 ani.

Brevetele de comandant, ofiter si certificatele de capacitate care intra sub incidenta Conventiei STCW (prevazute in Anexa I a Regulamentului) precum si certificatele de operator de radiocomunicatii trebuie sa aiba un numar unic de identificare si sa fie atestate in conformitate cu prevederile regulamentului.

Brevetele, certificatele de capacitate, certificatele de operator de radiocomunicatii si atestatele emise de autoritatea statului roman, respectiv Autoritatea Navala Romana se redacteaza in limba romana si in limba engleza.

Certificatul de operator de radiocomunicatii se elibereaza de Autoritatea in domeniul Radiocomunicatiilor ca un document distinct in care se confirma ca titularul poseda cunostintele suplimentare prevazute in Regulamentul de radiocomunicatii si alte reglementari in domeniu.

Atestatul se elibereaza ca document separat de brevetul sau certificatul de capacitate corespunzator, asa cum se prevede in sectiunea A-I/2 din Codul STCW, modelul utilizat fiind cel din paragraful 2 al sectiunii A-I/2, prezentat in Anexa V.

In cazul recunoasterii unui brevet / certificat de capacitate sau document echivalent emis de o alta Administratie, se elibereaza un atestat de recunoastere. Modelul acestui atestat va fi cel din paragraful 3 al sectiunii A-I/2 din Codul STCW, prezentat in Anexa V.

Atestatele trebuie sa aiba un numar unic de identificare si vor expira cel mai tarziu la data expirarii valabilitatii brevetului sau certificatului de capacitate atestat, sau la retragerea, suspendarea sau anularea acestuia.

Atestatele se elibereaza in baza urmatoarelor documente:

1. brevet / certificat de capacitate / certificat de operator de radiocomunicatii, sau

document echivalent (in cazul recunoasterii), in termen de valabilitate;

2. certificat care sa dovedeasca ca sunt satisfacute standardele privind starea de sanatate;

3. adeverinte valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW si reglementarile nationale, prevazute in Anexa IV a Regulamentului

Valabilitatea atestatului nu poate fi mai mare de 5 ani si se calculeaza de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus prin prezentul Regulament.

Brevetele si certificatele de capacitate care nu intra sub incidenta Conventiei STCW (prevazute in Anexa II Regulamentului) trebuie sa aiba un numar unic de identificare si sa fie atestate pentru a fi declarate valabile. Atestarea acestor documente se face prin aplicarea unei vize (endorsement) care sa ateste data pana la care se stabileste sau se prelungeste valabilitatea documentului. Viza se aplica in baza urmatoarelor documente:

1. brevet / certificat de capacitate in termen de valabilitate;

2. certificat care sa dovedeasca ca sunt satisfacute standardele privind starea de sanatate;

3. adeverinte valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW si reglementarile nationale, prevazute in Anexa IV a Regulamentului.

Stabilirea/prelungirea valabilitatii nu poate fi mai mare de cinci ani si se calculeaza de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus prin Regulament.

Functia pe care destinatorul unui brevet/certificat de capacitate este autorizat sa o execute la bord, va fi identificata in formularul atestatului prin termeni identici cu cei definiti in Anexa III a Regulamentului.


Cerinte de instruire


Instruirea trebuie sa fie organizata intr-o forma care sa asigure acumularea cunostintelor teoretice si formarea deprinderilor practice asa cum se prevede in Regulament si sa fie aprobate de Autoritatea competenta.

Cursurile obligatorii impuse prin Conventia STCW si reglementarile nationale sunt prevazute in Anexa IV a Regulamentului. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani de la data absolvirii. Dovada efectuarii cursurilor obligatorii se face prin adeverinte de absolvire emise de centrul de perfectionare unde s-a efectuat cursul respectiv.


Principii care guverneaza voiajele costiere


Daca Guvernul Romaniei defineste o zona pentru voiaje costiere, personalul navigant imbarcat la bordul unei nave sub pavilionul unui alt stat parte la Conventia STCW, care efectueaza voiaje in aceasta zona, trebuie sa indeplineasca conditiile privind instruirea si certificarea personalului navigant prevazute de Conventia STCW.

Pentru navele sub pavilionul Romaniei, angajate in mod regulat in voiaje costiere, A.N.R. se va asigura ca nivelul de instruire, experienta si brevetare este cel putin corespunzator celui cerut de prevederile Conventiei STCW. Personalul navigant care efectueaza serviciul la bordul unei nave care depaseste limitele definite pentru voiajul costier de catre un stat, parte la Conventia SCTW si patrunde in ape dincolo de aceasta zona, trebuie sa indeplineasca conditiile de competenta prevazute de Conventia STCW.

In cazul in care Guvernul Romaniei defineste o zona pentru voiaje costiere, in conformitate cu prevederile regulii 1/3 din Conventia STCW, Autoritatea competenta va informa Secretarul General al Organizatiei Maritime Internationale asupra detaliilor prevederilor adoptate in ceea ce priveste standardele cerute in acest domeniu, in conformitate cu prevederile regulii 1/7 din Conventia STCW.


Sanctiuni disciplinare sau penale


In cazul semnalarii unor situatii de incompetenta sau a unor actiuni care pot conduce la punerea in primejdie a vietii umane, bunurilor sau mediului marin, atribuite destinatarului unui brevet sau certificat de capacitate eliberat de A.N.R., in timpul exercitarii atributiunilor inscrise in acest document, Autoritatea competenta, prin A.N.R., va efectua ancheta disciplinara.

Sanctiunile se aplica cu precadere in urmatoarele cazuri:

1. o companie sau un comandant a angajat la bordul navei o persoana care nu detine un brevet sau certificat de capacitate corespunzator;

2. un comandant a autorizat o persoana care nu detine un brevet sau certificat de capacitate corespunzator sau o dispensa valabila, sau nu poseda un document cerut, sa exercite o functie sau sa indeplineasca atributiuni la bordul navei, pentru care este obligatorie detinerea unui brevet sau certificat de capacitate corespunzator;

3. o persoana a obtinut prin frauda sau falsificare de documente angajarea intr-o functie la bordul unei nave pentru care este obligatorie detinerea unui brevet sau certificat de capacitate corespunzator sau a unei dispense.

Aplicarea sanctiunii disciplinare nu inlatura raspunderea penala sau civila a persoanei fizice sau juridice implicate.

Brevetele sau certificatele de capacitate acordate personalului navigant, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pot fi suspendate prin decizia A.N.R. si se comunica persoanei in cauza, in termen de 10 zile.

In perioada cercetarii, pana la emiterea deciziei de suspendare, persoana cercetata poate fi oprita sa exercite o functie ce tine de siguranta navigatiei.

Suspendarea brevetelor sau certificatelor de capacitate se face. in functie de gravitatea abaterii, pe o perioada cuprinsa intre 1-12 luni. in cazul in care posesorii de brevete/certificate de capacitate se afla sub cercetare penala pentru infractiuni specifice, brevetul/certificatul de capacitate va fi suspendat la cererea organelor care efectueaza cercetarea.

Suspendarea se poate dispune pentru comiterea de catre navigatori, a urmatoarelor abateri:

situatiile prevazute la cazurile de sanctiuni;

incalcarea prevederilor legale privind ordinea si siguranta navigatiei;

nerespectarea prevederilor cuprinse in regulamentele de navigatie;

neexecutare atributiilor ce revin functiei pentru care s-a eliberat brevetul sau certificatul de capacitate;

5. consumarea de bauturi alcoolice si a drogurilor la bordul navei precum si efectuarea serviciului sub influenta acestora;

6. poluarea din culpa, daca aceasta nu indeplineste conditiile unei infractiuni;

7. parasirea postului, fara aprobare, in timpul serviciului, daca prin aceasta s-ar fi putut intrerupe sau stanjeni navigatia;

Suspendarea brevetelor sau certificatelor de capacitate se face pe baza raportului de constatare intocmit de catre A.N.R. sau la cererea organelor de cercetare penala ori in urma hotararii judecatoresti ramasa definitiva.

Cercetarea in vederea suspendarii brevetului sau certificatului de capacitate se declanseaza pe baza constatarilor directe ale organelor de control autorizate sau la sesizarea scrisa a armatorilor si/sau operatorilor ori a altor participanti la activitatea de navigatie referitoare la comiterea de abateri.

In cazul navelor aflate in voiaj in afara apelor teritoriale ale Romaniei, comandantul navei va intocmi un dosar de cercetare a abaterii, pe care il va inainta catre A.N.R., prin grija armatorului. in baza dosarului intocmit la bordul navei, A.N.R. poate decide asupra suspendarii brevetului / certificatului de capacitate.

In cazul navelor aflate in voiaj in afara apelor teritoriale ale Romaniei, cercetarea unor abateri savarsite de comandant se efectueaza de un reprezentant al armatorului si/sau operatorului, care detine brevet de comandant. Acesta va intocmi un dosar de cercetare a abaterii, pe care il va inainta A.N.R. prin grija armatorului sau operatorului.

Suspendarea brevetului sau a certificatului de capacitate inceteaza de drept odata cu expirarea termenului inscris in Decizia de suspendare .

Anularea brevetelor sau a certificatelor de capacitate se face pentru fapte care au constituit infractiuni specifice activitatii de navigatie civila si au fost sanctionate potrivit legii.

Brevetul sau certificatul de capacitate este anulat prin decizia A.N.R., in urma hotararii judecatoresti ramase definitiva.

Anularea are caracter definitiv si se comunica persoanei in cauza, in termen de 10 zile de la data emiterii deciziei de anulare. La anulare, A.N.R. retrage atat brevetul sau certificatul de capacitate cat si carnetul de marinar.

Persoana al carei brevet sau certificat de capacitate a fost anulat nu mai poate desfasura nici o activitate la bordul navei. Acesteia i se interzice definitiv exercitarea unei functii la bordul unei nave.

Persoana careia i s-a aplicat o sanctiune de suspendare a brevetului/certificatului de capacitate poate contesta in scris sanctiunea respectiva in termen de 30 zile de la data primirii comunicarii de sanctionare, in conditiile legii.

Pierderea brevetelor/certificatelor de capacitate se comunica imediat, in scris A.N.R. si se publica in Monitorul Oficial, in conformitate cu prevederile legale, urmand a se elibera un nou document dupa aparitia anuntului in Monitorul Oficial.

A.N.R. va coopera cu Autoritatile maritime ale altor state, parte la Conventia STCW, pentru clarificarea situatiilor, in cazul companiilor sau persoanelor aflate sub jurisdictia Guvernului Romaniei.


Standarde de calitate


Toate activitatile de invatamant de marina, formare profesionala, instruire, evaluare a competentei, realizate de institutii sau organizatii neguvernamentale autorizate, trebuie sa fie desfasurate in conformitate cu un sistem implementat si certificat de calitate, sistem care face obiectul unei evaluari continue in scopul garantarii atingerii obiectivelor definite precum si in ceea ce priveste calificarea, experienta si competenta profesorilor, instructorilor si examinatorilor.

Daca institutii sau organizatii guvernamentale sunt implicate in activitatile prevazute mai sus, acestea trebuie sa aiba implementat si certificat un sistem de calitate.

Obiectivele in materie de invatamant de marina, formare profesionala si instruire precum si nivelele de competenta ce urmeaza a fi atinse trebuie sa fie clar definite iar nivelul de cunostinte, intelegere si aptitudini verificate in cadrul examinarilor trebuia sa corespunda prevederilor Conventiei STCW.

Obiectivele si standardele privind sistemul de calitate trebuie definite pentru toate activitatile de invatamant de marina, formare profesionala si instruire precum si pentru sistemul administrativ de eliberare a brevetelor si certificatelor de capacitate.

Aria de aplicare a sistemelor de calitate trebuie sa acopere atat activitatea administrativa de eliberare a brevetelor, certificatelor si atestatelor, toate cursurile si programele de instruire, de examinare si evaluare a competentei, cat si calificarea si experienta pe care trebuie sa o aiba profesorii, instructorii si examinatorii.

A.N.R., este institutia abilitata sa organizeze examinarea personalului navigant, sa elibereze brevete, certificate de capacitate, atestate sau dispense, precum si sa reconfirme brevete sau certificate de capacitate. A.N.R. va implementa si mentine un sistem de calitate in ceea ce priveste eliberarea brevetelor, certificatelor de capacitate, atestatelor si dispenselor, precum si in ceea ce priveste calificarea si experienta examinatorilor.

Un centru de perfectionare, ca institutie autorizata sa organizeze si sa elibereze adeverinte de absolvire pentru cursurile de instruire obligatorii conform Conventiei STCW, precum si pentru programele de pregatire si specializare a personalului navigant maritim in vederea brevetarii / certificarii sau reconfirmarii brevetelor / certificatelor de capacitate, este obligat sa implementeze si sa mentina un sistem de calitate pentru toate activitatile de instruire precum si in ceea ce priveste calificarea si experienta expertilor si instructorilor.

Periodic trebuie sa se desfasoare o evaluare independenta a activitatilor de invatamant de marina, formare profesionala, instruire si evaluare a cunostintelor, a sistemului de examinare in ceea ce priveste nivelul de intelegere, aptitudini si competenta, precum si o evaluare independenta a sistemului de eliberare a brevetelor, certificatelor si atestatelor, care nu trebuie sa fie efectuate la intervale mai mari de 5 ani. Aceste evaluari vor fi efectuate de persoane independente care nu isi desfasoara activitatea in cadrul institutiilor sau organizatiilor evaluate si care vor urmari daca:

1. toate controalele, verificarile si evaluarile interne precum si masurile complementare sunt in conformitate cu metodele si procedurile documentate intocmite in scopul atingerii obiectivelor definite;

rezultatele fiecarei evaluari independente sunt insotite de documente justificative si sunt aduse la cunostinta persoanelor responsabile pentru domeniul evaluat;

3. sunt intreprinse rapid masuri de remediere a deficientelor constatate.

Raportul asupra evaluarii va fi comunicat de catre institutiile sau organizatiile evaluate, catre Autoritatea competenta, in termen de 3 luni de la data finalizarii evaluarii.

Un raport al evaluarilor efectuate va fi comunicat de catre Autoritatea competenta Secretarului General al Organizatiei Maritime Internationale, la un interval care sa nu depaseasca 6 luni de la data finalizarii acestora, asa cum prevede regula 1/8 paragraful 3 din Conventia STCW.


Standarde medicale, eliberarea si inregistrarea brevetelor/ certificatelor de capacitate si a atestatelor


Standardele medicale pe care trebuie sa le indeplineasca personalul navigant si in mod deosebit cele referitoare la acuitatea vizuala si auditiva, sunt stabilite prin instructiuni referitoare la baremurile psihologice si medicale pentru personalul de siguranta in transporturile maritime, aprobate de Autoritatea competenta.

Candidatii pentru obtinerea unui brevet / certificat de capacitate trebuie sa fie in masura sa dovedeasca:

identitatea lor;

2. ca au cel putin varsta prevazuta in regulile din Anexele I si II ale prezentului Regulament pentru obtinerea brevetului/ certificatului de capacitate;

3. ca satisfac standardele privind starea de sanatate si in mod deosebit cele privind acuitatea vizuala si auditiva printr-un certificat medical valabil;

4. ca au efectuat stagiul de imbarcare prevazut de regulile din Anexele I si II la Regulament pentru brevetul / certificatul de capacitate solicitat, probat prin copie dupa foaia matricola eliberata de Capitania portului care a eliberat brevetul/certificatul de capacitate respectiv;

5. ca satisfac standardele de competenta impuse prin regulile din Anexele I si II la Regulament pentru functiile, atributiunile si nivelul care trebuie indicate in brevetul / certificatul de capacitate.

A.N.R. este obligata sa pastreze evidenta tuturor brevetelor, certificatelor de capacitate si atestatelor eliberate, expirate, reconfirmate, suspendate, anulate sau declarate pierdute ori distruse, precum si a dispenselor care au fost acordate.

A.N.R. va furniza informatii referitoare la autenticitatea si valabilitatea brevetelor / certificatelor de capacitate, atestatelor sau dispenselor, in conditiile legii, la solicitarea altor Administratii, parte la Conventia STCW, sau la solicitarea unor companii, care doresc sa verifice autenticitatea si valabilitatea brevetelor / certificatelor de capacitate si atestatelor prezentate de personalul navigant roman in vederea recunoasterii acestora sau a imbarcarii la bordul unei nave.


Reconfirmarea brevetelor/ certificatelor de capacitate


Pentru a continua sa fie recunoscuti apti de serviciu la bordul navelor, toti comandantii, ofiterii, operatorii de radiocomunicatii si personalul nebrevetat care detin un brevet sau certificat de capacitate eliberat sau recunoscut in conformitate cu capitolele din Anexele I si II la Regulament si care efectueaza serviciul la bordul navelor, sau doresc sa reia serviciului la bordul navelor dupa o perioada de activitate la uscat, sunt obligati ca la intervale de timp care sa nu depaseasca 5 ani:

1. sa satisfaca standardele privind starea de sanatate; si

2. sa detina adeverinte valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW si prin reglementarile nationale

3. sa dovedeasca mentinerea competentei profesionale printr-un stagiu de imbarcare de cel putin 12 luni in ultimii cinci ani pe functia inscrisa in brevet/certificat de capacitate.

- Stagiul de imbarcare efectuat pe o functie corespunzatoare unui brevet / certificat de capacitate superior pe linia directa a promovarii, cu exceptia operatorului de radiocomunicatii, se ia in considerare ca dovada a mentinerii competentei profesionale. Stagiul de imbarcare pe o functie corespunzatoare altui certificat de capacitate, nu se considera ca dovada a mentinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de timonier. Stagiul de imbarcare pe o functie corespunzatoare altui certificat de capacitate, nu se considera ca dovada a mentinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de motorist.

- Stagiul de imbarcare efectuat pe o functie din care se obtine din oficiu un brevet / certificat de capacitate se ia in considerare ca dovada a mentinerii competentei profesionale pentru functia corespunzatoare brevetului / certificatului de capacitate acordat din oficiu;

sau 4. sa sustina un examen de reconfirmare a competentei.

Pentru a continua sa fie recunoscuti apti de serviciu la bordul navelor, toti detinatorii de brevete maritime eliberate sau recunoscute in conformitate cu capitolele din Anexele I si II la Regulament si care desfasoara activitati echivalente la uscat, sunt obligati ca la intervale de timp care sa nu depaseasca 5 ani:

1. sa satisfaca standardele privind starea de sanatate; si

2. sa destina adeverinte valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW si prin reglementarile nationale; si

3. sa faca dovada ca au desfasurat activitati echivalente la uscat timp de 36 de luni in ultimii cinci ani;

sau

l.sa sustina un examen de reconfirmare a competentei. In sensul prezentului Regulament se considera activitati echivalente urmatoarele:

- activitati in cadrul serviciilor de specialitate ale Autoritatii

competente;

- activitati in cadrul compartimentelor de specialitate ale A.N.R.;

- activitati de instruire de specialitate in cadrul unui centru de perfectionare;

- activitati de specialitate din cadrul Registrului Naval Roman;

- activitati de pilotaj;

- activitati in cadrul companiilor, asa cum au fost definite la articolul 1 litera 1), cu aprobarea A.N.R.;

- activitatea inspectorilor Federatiei Internationale a Transporturilor (ITF);

Pentru destinatorii de brevete din cadrul serviciilor de specialitate ale Autoritatii competente, A.N.R. si centre de perfectionare se considera valabile cursurile obligatorii impuse prin Conventia STCW si reglementarile nationale, daca acestea au fost efectuate cel putin o data.

Pentru a continua sa fie recunoscuti apti de serviciu la bordul navelor, toti comandantii, ofiterii, operatorii de radiocomunicatii si personalul nebrevetat care detin un brevet sau certificat de capacitate eliberat sau recunoscut in conformitate cu prevederile din Anexele 1 si II la Regulament si care doresc sa reia serviciul la bordul navelor dupa o perioada de activitate la uscat mai mare de 5 ani, fara a-si fi prelungit valabilitatea brevetului / certificatului de capacitate, trebuie:

1. sa satisfaca standardele privind starea de sanatate; si

2. sa destina adeverinte valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW si prin reglementarile nationale; si

3. sa faca dovada indeplinirii standardelor de competenta pentru brevetul / certificatul de capacitate respectiv prin examen.

Pentru a continua serviciul la bordul navelor, toti destinatorii de brevete / certificate de capacitate maritime si maritim-portuare trebuie sa faca dovada ca detin adeverinte valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW si prin reglementarile nationale, prevazute in Anexa IV a Regulamentului. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani.

Pentru a continua serviciul la bordul navelor pentru care este obligatorie o instruire speciala impusa prin reglementari internationale, toti comandantii, ofiterii, operatorii de radiocomunicatii si personalul nebrevetat, trebuie sa urmeze si sa promoveze cursuri aprobate de specializare. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani.

Brevetele / certificatele de capacitate emise in conformitate cu reglementarile anterioare, sunt echivalate cu brevetele / certificatele de capacitate din Regulament in conformitate cu tabelele de echivalare din Anexa III.

In scopul mentinerii la zi a cunostintelor comandantilor, ofiterilor si operatorilor de radiocomunicatii, companiile de navigatie si operatorii care detin sau opereaza nave sub pavilion roman, au obligatia sa asigure la bordul acestor nave textul ultimelor reglementari nationale si internationale privitoare la siguranta vietii pe mare si protectia mediului marin.


Standarde privind utilizarea simulatoarelor


A.N.R. se va asigura ca sunt respectate standardele de performanta si alte prevederi privind simulatoarele stabilite in sectiune A-I/12 a Codului STCW precum si alte cerinte din partea A a Codului STCW pentm anumite brevetele / certificate de capacitate, in ceea ce priveste:

1 pregatirea obligatorie bazata pe simulator;

2 evaluarea competentei ceruta de partea A a Codului STCW prin utilizarea simulatoarelor;

3 demonstrarea cu ajutorul simulatoarelor a unei competente profesionale continue conform cerintelor partii A a Codului STCW.

A.N.R. poate aviza utilizarea simulatoarele instalate sau puse in functiune anterior datei de 1 februarie 2002 care nu indeplinesc in totalitate standardele de performanta.


Responsabilitatea companiilor de navigatie si operatorilor de nave


Companiile de navigatie si operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor in serviciu la bordul navelor lor asigurandu-se ca:

1. personalul navigant imbarcat pe navele lor detine brevete / certificate de capacitate corespunzatoare;

2. echipajele de pe navele lor sunt alcatuite in conformitate cu cerintele privind echipajul minim de siguranta;

3. documentatia si datele cu privire la personalul navigant aflat in serviciu la bordul navelor lor, exista in evidenta si sunt usor accesibile si includ, fara a se limita la aceasta, documentatia si datele referitoare la instruirea, starea de sanatate si competenta acestora pe functiile pe care au fost numiti;

4. la incadrarea in serviciu pe navele lor, personalul navigant este familiarizat cu indatoririle specifice, cu compartimentele, instalatiile, aparatura si procedurile de la bordul navei precum si cu caracteristicile navei care prezinta importanta atat pentru indeplinirea atributiunilor curente cat si in situatii de urgenta;

5. echipajul navei isi poata coordona efectiv activitatile in situatii de urgenta si in executarea unor actiuni vitale de siguranta, de prevenire sau limitare a poluarii.

Companiile de navigatie, operatorii de nave, comandantii si membrii echipajelor au, fiecare in parte, responsabilitatea de a se asigura ca obligatiile sunt pe deplin aplicate si ca s-au luat toate masurile necesare astfel incat fiecare membru al echipajului sa poata contribui in cunostinta de cauza la exploatarea in siguranta a navei.

Companiile de navigatie si operatorii de nave vor pune la dispozitia comandantilor fiecarei nave, instructiuni scrise in care sunt stabilite politica si procedurile ce urmeaza a fi aplicate pentru a se asigura ca intregul personal navigant nou angajat la bordul navelor are posibilitatea de a se familiariza cu echipamentul, procedurile de operare si alte masuri de la bordul navei necesare executarii corespunzatoare a indatoririlor ce le revin, inainte de a li se atribui aceste sarcini. Politica si procedurile astfel stabilite trebuie sa includa:

1.alocarea unei perioade rezonabile de timp pe durata careia personalul navigant nou angajat va avea posibilitatea sa se familiarizeze cu:

- echipamentele specifice pe care le va folosi sau exploata; si

- procedurile si masurile specifice navei privind serviciul de cart, siguranta, protectia mediului; si

- situatiile de urgenta pe care trebuie sa le cunoasca pentru a-si executa in mod corespunzator indatoririle care ii revin; si

2. desemnarea unui membru din echipaj care, avand cunostintele necesare, va avea responsabilitatea ca personalului navigant nou angajat, sa i se asigure posibilitatea de a primi informatiile esentiale in limba pe care acesta o cunoaste.


Acordarea dispenselor


In conditii de stricta necesitate si numai daca considera ca nu este pusa in pericol viata nici unei persoane, integritatea bunurilor sau mediul inconjurator, A.N.R. poate acorda o dispensa care sa permita unei anumite persoane sa efectueze serviciul la bordul unei anumite nave pe durata unei perioade determinate care sa nu depaseasca 6 luni, intr-o functie pentru care nu detine un brevet / certificat de capacitate corespunzator, numai in cazul in care titularul dispensei este calificat suficient pentru ocuparea postului vacant si pentru a exercita functia de o maniera sigura. Dispensa nu se poate acorda pentru functia de operator de radiocomunicatii decat in conditiile prevazute de Regulamentul de radiocomunicatii. Dispensa nu se poate acorda pentru functia de comandant sau de sef mecanic, decat in caz de forta majora si pentru o perioada de timp cat se poate de scurta. Dispensa nu se poate acorda pentru aceeasi functie unei persoane mai mult de 6 luni.

Orice dispensa pentru o functie se va acorda numai unei persoane detinatoare a unui brevet / certificat de capacitate corespunzator pentru a ocupa functia imediat inferioara. in cazul in care pentru functia imediat inferioara nu se cere un brevet / certificat de capacitate corespunzator, dispensa poate fi acordata unei persoane a carei calificare si experienta sunt, in opinia A.N.R., echivalente cerintelor pentru functia ce urmeaza a fi ocupata, cu conditia ca, daca o astfel de persoana nu detine un brevet / certificat de capacitate corespunzator, sa i se ceara sa treaca un test aprobat de A.N.R. ca fiind de natura sa demonstreze ca o astfel de dispensa poate fi eliberata in conditii de siguranta. in plus, A.N.R. se va asigura ca functia respectiva va fi ocupata in cel mai scurt timp posibil, de catre un detinator al unui brevet / certificat de capacitate corespunzator.

In cel mai scurt timp dupa 1 ianuarie al fiecarui an, A.N.R. va inainta un raport catre Autoritatea competenta, aceasta urmand sa-1 transmita Secretarului General al Organizatiei Maritime Internationale in care sa-1 informeze asupra numarului total de dispense acordate pe durata anului respectiv pentru navele maritime, pentru fiecare functie in parte pentru care era necesar un brevet / certificat de capacitate corespunzator.


Instruirea si evaluarea personalului navigant


Intreaga instruire si evaluare a personalului navigant in vederea brevetarii / certificarii trebuie sa fie:

1. structurata in conformitate cu programe analitice redactate in scris care sa includa metodele, mijloacele si tehnicile de predare precum si suporturile de curs necesare indeplinirii standardelor de competenta prevazute. Programele analitice la disciplinele de specialitate din toate institutiile de invatamant cu profil de marina (Centrele de pregatire, calificare si perfectionare a personalului navigant maritim, Scoli profesionale de marina, Licee de marina, Scoli postliceale de marina. Institutii de invatamant universitar de marina) din Romania, vor fi aprobate de Autoritatea competenta, inaintea inceperii derularii programelor de educare sau instruire. Orice modificarea ulterioara a programelor analitice trebuie supusa aprobarii Autoritatii competente;

2. desfasurata, monitorizata, evaluata si asigurata de catre persoane calificate.

A.N.R. poate recunoaste certificate de instruire emise de institutii din alte state, parte la Conventia STCW, numai in baza unei evaluari care sa dovedeasca conformitatea.

Personalul destinat sa desfasoare activitati de instruire si evaluare la bordul navelor, va desfasura instruirea si evaluarea astfel incat aceasta activitate sa nu afecteze in mod negativ operarea in conditii normale a navei.


Proceduri de control


In situatia unei inspectii PSC - Port State Control, personalul navigant roman brevetat si nebrevetat de la bordul navelor maritime sub pavilion roman se va supune procedurilor de control, in conformitate cu prevederile conventiilor internationale.


Recunoasterea brevetelor


In vederea recunoasterii, printr-un atestat in conformitate cu regula 1/2 Paragraful 5 din Conventia STCW, unui brevet / certificat de capacitate emis de Administratia unui alt stat, parte la Conventia STCW, sau a unui certificat de operator de radiocomunicatii, A.N.R. se va asigura ca:

1. sunt respectate pe deplin cerintele privind standardele de competenta, emiterea si atestarea brevetelor precum si conditiile de pastrare a registrelor de evidenta, prin toate mijloacele necesare care pot include verificarea instrumentelor si procedurilor. Pot fi recunoscute numai brevetele / certificatele de capacitate emise sub autoritatea unei Administratii, parte la Conventia STCW, care a fost evaluata si confirmata de Organizatia Maritima Internationala, ca a implementat complet si aplicat prevederile Conventiei STCW;

2. s-a convenit cu Administratia statului in cauza, notificarea prompta in privinta oricarei schimbari semnificative in sistemul de instruire si brevetare in conformitate cu Conventia STCW.

A.N.R. se va asigura prin examinare ca personalul navigant care prezinta pentru recunoastere brevete emise conform prevederilor regulilor II/2 sau III/2, poseda cunostinte corespunzatoare referitoare la legislatia maritima romana relevante pentru atributiunile pe care le pot indeplini.

A.N.R. va comunica Autoritatii competente, care va informa Secretarul General al Organizatiei Maritime Internationale, despre orice acord privind recunoasterea brevetelor emise de Administratia unui alt stat, parte la Conventia STCW, in conformitate cu cerintele regulii 1/7 din Conventia STCW.

Brevetele emise de Administratia unui stat care nu este parte la Conventia STCW, nu vor fi recunoscute.

Daca imprejurarile o cer, A.N.R. poate permite unei persoane sa-si execute serviciul pe o anumita functie, alta decat cea de operator de radiocomunicatii cu exceptia prevederilor Regulamentului de radiocomunicatii, pe o perioada care sa nu depaseasca 3 luni la bordul unei nave sub pavilion roman, desi respectiva persoana detine un brevet corespunzator, emis si atestat in conformitate cu cerintele unui alt stat, parte la Conventia STCW, dar care nu a fost inca recunoscut printr-un atestat de catre A.N.R. in aceasta situatie persoana in cauza trebuie sa posede un document care sa dovedeasca faptul ca s-a inaintat catre A.N.R. o cerere de recunoastere a brevetului.

A.N.R. nu va emite atestatul de recunoastere in baza unui atestat de recunoastere emis de Administratia unui alt stat, parte la Conventia STCW.

A.N.R. este abilitat sa stabileasca acorduri privind recunoasterea brevetelor / certificatelor de capacitate cu Autoritatile maritime ale altor state, parte la Conventia STCW.

Destinatorii de brevete / certificate de capacitate sau documente echivalente emise de Administratiile altor state, parte la Conventia STCW, pot sustine examene de evaluare a competentei in vederea obtinerii unui brevet / certificat de capacitate emis de catre A.N.R. daca indeplinesc cerintele prezentului Regulament, sub rezerva verificarii prealabile de catre A.N.R. a autenticitatii documentelor prezentate.

A.N.R. va elabora si va mentine la zi o lista cu brevetele eliberate de Administratia unui alt stat, parte la Conventia STCW si care au fost recunoscute de catre A.N.R. respectand procedurile stabilite prin prezentul Regulament. Aceasta lista va fi comunicata Secretarului General al Organizatiei Maritime Internationale, imediat dupa 1 ianuarie, pentru anul anterior.


Organizarea serviciului de cart


In scopul prevenirii oboselii personalului navigant care efectueaza serviciul de cart, organizarea carturilor se va face astfel incat eficienta intregului personal din serviciul de cart sa nu fie afectata de oboseala iar sarcinile sa fie astfel atribuite incat personalul din primul cart de la inceputul voiajului precum si cel din carturile ulterioare sa fie suficient de odihnit si apt pentru executarea serviciului din toate punctele de vedere.

Tuturor celor numiti in serviciu ca ofiteri cu responsabilitatea cartului sau ca personal nebrevetat care face parte din cart li se vor asigura minimum 10 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore.

Orele de odihna nu pot fi impartite in mai mult de doua perioade, din care una trebuie sa aiba o durata de cel putin 6 ore.

Cerintele privind perioadele de odihna nu trebuie respectate in cazul situatiilor critice, de urgenta, pe timpul exercitiilor sau in alte conditii de exceptie.

Contrar prevederilor, perioada de minimum 10 ore de odihna poate fi redusa la nu mai putin de 6 ore consecutive cu conditia ca o asemenea reducere sa nu se prelungeasca peste doua zile si ca, in fiecare interval de sapte zile, sa fie asigurate minimum 70 ore de odihna.

Programarile pentru carturi vor fi afisate in locuri usor accesibile.


Mijloace de comunicatie


La bordul tuturor navelor sub pavilion roman, trebuie sa existe permanent disponibile mijloace de comunicare orala intre toti membrii echipajului navei care sa permita receptia la timp, completa si corecta a mesajelor si instructiunilor in materie de siguranta maritima.

In situatia in care echipajul de la bordul navelor sub pavilion roman este multinational limbile de comunicare vor fi limba romana si limba engleza.

La bordul tuturor navelor de pasageri sub pavilion roman si la bordul tuturor navelor de pasageri care pleaca dintr-un port sau sosesc intr-un port romanesc, trebuie stabilita o limba de comunicare comuna care trebuie sa fie inregistrata la bordul navei, in scopul asigurarii eficientei interventiilor echipajului in probleme de siguranta maritima.

Compania sau comandantul, dupa caz, va stabili limba de comunicare comuna. Fiecare membru al echipajului se presupune ca intelege aceasta limba si daca situatia o cere, poate da ordine, poate intelege ordine si poate intocmi un raport in aceasta limba.

Daca limba de comunicare comuna nu este limba romana, toate planurile, instructiunile si listele care trebuie afisate vor include o traducere in limba de comunicare stabilita.

La bordul navelor de pasageri, personalul desemnat sa ajute pasagerii in situatii de urgenta trebuie sa fie usor identificabil iar in planul comunicatiilor sa aiba aptitudini suficiente pentru a actiona in acest sens, cum ar fi:

capacitatea de a comunica in limba principalelor nationalitati de la bordul navei;

capacitatea de a utiliza notiuni elementare de limba engleza pentru instructiunile esentiale care sa permita comunicarea cu pasagerii aflati in dificultate;

capacitatea de a comunica in situatii de urgenta prin alte mijloace (demonstratia, limbajul gesturilor, indicarea locurilor unde sunt afisate instructiunile, posturile de adunare etc.) atunci cand comunicatiile verbale nu sunt posibile.

Pentru comunicarea intre nave si autoritatile de la uscat trebuie sa existe mijloace adecvate, iar comunicarea se va face in limba romana, sau in limba engleza.


Dispozitii finale


Brevetele/certificatele de capacitate care intra sub incidenta Conventie STCW (Anexa I) emise de A.N.R. inainte de data intrarii in vigoare a prezentului Regulament isi produc efect pana la data de 31 Ianuarie 2002. Dupa aceasta data aceste brevete / certificate de capacitate sunt valabile doar insotite de un atestat emis de catre A.NH.

Brevetele / certificatele de capacitate care nu intra sub incidenta Conventiei STCW (Anexa II) isi pastreaza valabilitate si dupa 1 februarie 2002, in conditiile Regulamentului. Pentru aceste brevete / certificate de capacitate nu este necesara emiterea unui atestat.

Cursurile de specializare si instruire necesare personalului navigant maritim si maritim - portuar, in vederea obtinerii/reconfirmarii brevetelor/certificatelor de capacitate si atestatelor, efectuate inaintea intrarii in vigoare a Regulamentului, isi pastreaza valabilitatea si dupa aceasta data, dar nu mai mult de 5 ani de la data absolvirii lor si numai daca adeverinta de curs evidentiaza conformitatea cu regulile corespunzatoare din Conventia STCW. Echivalarea intre cursurile de specializare si instruire derulate pana la 31.12.2001 si cele impuse prin Regulament este prezentata in Anexa IV

Brevetele / certificatele de capacitate maritime care intra sub incidenta Conventiei STCW cu amendamentele din 1995, vor fi atestate corespunzator pana la data de 31 ianuarie 2002.

Brevetele / certificatele de capacitate maritime si maritim-portuare, vor fi preschimbate pana la data de 31 decembrie 2002.

Brevetele / certificatele de capacitate, atestatele corespunzatoare, atestatele de recunoastere a unui brevet strain si certificatele de conformitate pentru personalul navigant maritim si maritim-portuar se elibereaza de catre A.N.R.

Programele de formare profesionala, instruire de specialitate si perfectionare care se adreseaza personalului navigant maritim si maritim -portuar, altele decat cele reglementate prin Regulament, sunt organizate de centrele de perfectionare in baza aprobarii programelor analitice de catre Autoritatea competenta.

Pentru studentii institutiilor de invatamant universitar de marina civila, aflati in ultimii doi ani de studiu, cursurile obligatorii pentru obtinerea brevetului si atestatului de ofiter prevazute in Anexa IV a prezentului Regulament, se desfasoara ca parte a programului de pregatire universitara aprobat, adeverintele de competenta urmand a fi eliberate cu o valabilitate de 3 ani de la terminarea studiilor dar nu mai mult de patru ani de la eliberare de catre un centru de perfectionare, in baza evaluarii competentei de catre o comisie numita de A.N.R.

In vederea efectuarii stagiului obligatoriu de practica la bordul navelor, absolventilor anului I ai institutiilor de invatamant universitar de marina li se elibereaza carnet de marinar pentru functia de student practicant, la cererea institutiei de invatamant, valabilitatea acestuia fiind de 5 ani pentru studentii la studii de lunga durata si de 3 ani pentru studentii la studii de scurta durata. Carnetul de marinar se elibereaza numai persoanelor care:

indeplinesc standardele privind starea de sanatate;

2. au absolvit 'Programul de pregatire de baza pentru siguranta maritima' impus prin regula VI/1 din Conventia STCW, prezentat in

anexa IV §1.5 a Regulamentului, ca parte a programului de pregatire universitara.

Modelul si continutul atestatelor de confirmare a brevetelor / certificatelor de capacitate, a atestatelor de recunoastere a unui brevet strain si cel al certificatelor de conformitate, ce se emit personalului navigant maritim se stabilesc de A.N.R.

Metodele de verificare a competentei si criteriile de evaluare a competentei pentru fiecare brevet / certificat de capacitate eliberat, vor fi efectuate cel putin la nivelele de standard definite in partea A a Codului STCW si vor fi aprobate de A.N.R. prin 'Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de evaluare a competentei in vederea eliberarii brevetelor / certificatelor de capacitate personalului navigant maritim si maritim-portuar'.

Situatiile particulare care nu sunt reglementate se solutioneaza de catre A.N.R.

Directia Generala a Transporturilor Maritime, pe Dunare si Cai Navigabile si Autoritatea Navala Romana - A.N.R. Constanta urmaresc aplicarea si respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre drept maritim

Stiu si altele ...lupa cautareCAUTA IN SITE