StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare ξn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept penal
Trimite articolul prin email Individualizarea judiciara a executarii pedepsei suspendarea conditionata a executarii pedepsei : Drept penal Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Individualizarea judiciara a executarii pedepsei suspendarea conditionata a executarii pedepseiINDIVIDUALIZAREA JUDICIARA A EXECUTARII PEDEPSEI SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI

-     636e43g ;     636e43g ; masura de individualizare a executarii pedepsei; se dispune de instanta prin hotararea de condamnare si consta in suspendarea pe o anumita durata si in anumite conditii;

Conditii de acordare

1.     636e43g ;  cu privire la pedeapsa aplicata si natura infractiunii-     636e43g ;     636e43g ; daca pedeapsa aplicata este inchisoare de cel mult 3 ani sau amenda;

-     636e43g ;     636e43g ; daca este concurs – pedeapsa pentru concurs de cel mult 2 ani sau amenda, sau inchisoare de maxim 2 ani si amenda;

-     636e43g ;     636e43g ; infractiunea sa nu faca parte din cele prevazute la art. 81 alin 2:

-     636e43g ;     636e43g ; infractiuni intentionate pedepsite cu mai mult de 12 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; infractiuni de vatamare corporala grava, viol si tortura – fara sa intereseze pedeapsa;

-     636e43g ;     636e43g ; daca s-a produs o paguba – numai daca pana la pronuntarea hotararii paguba a fost integral reparata sau plata despagubirii este garantata de o societate de asigurare.

2.     636e43g ;  cu privire la infractor:

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu fi fost anterior condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, cu exceptia cazului in care condamnarea intra in vreunul din cazurile de la art. 38.

3.     636e43g ;  convingerea instantei ca scopul pedepsei poate fi atins fara executarea acesteia:

-     636e43g ;     636e43g ; se formeaza din aprecierea de ansamblu a faptei savarsite, a imprejurarilor in care a fost savarsita, a persoanei infractorului;

-     636e43g ;     636e43g ; motivarea nu poate avea loc numai pe lipsa antecedentelor penale.

Indeplinirea conditiilor nu formeaza pentru infractor un drept ci o vocatie; masura este lasata la aprecierea instantei si se dispune la cererea condamnatului sau din oficiu, dar numai motivat.

Termenul de incercare

-     636e43g ;     636e43g ; durata de timp in care condamnatul probeaza ca s-a reeducat;

-     636e43g ;     636e43g ; este compus din durata pedepsei inchisorii, la care se adauga un termen fix de 2 ani, iar daca pedeapsa este amenda – termenul de incercare este de 1 an;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru pedeapsa aplicata minorului – termenul este durata pedepsei + un interval de la 6 luni la 2 ani, iar daca pedeapsa este amenda – 6 luni;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru condamnatul major – cel mai lung termen – 5 ani, cel mai scurt – 1 an;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru condamnatul minor – cel mai scurt termen – 6 luni;

-     636e43g ;     636e43g ; reducerea duratei pedepsei ca urmare a unei gratieri opereaza si asupra termenului de incercare; daca gratierea a fost totala – termenul de incercare va fi de 2 ani.

Efectele suspendarii conditionate a executarii pedepsei

a.     636e43g ;   efecte imediate

-     636e43g ;     636e43g ; pedeapsa aplicata nu se executa, iar cel arestat preventiv este pus in libertate; nu se suspenda executarea masurilor de siguranta;

-     636e43g ;     636e43g ; pe durata termenului de incercare condamnatul este tinut sa aiba o buna comportare;

-     636e43g ;     636e43g ; in cazul condamnatului minor se poate dispune incredintarea supravegherii minorului unei persoane sau institutii, maxim pana la implinirea varstei de 18 ani.

b.     636e43g ;  efecte definitive – la implinirea termenului de incercare:

-     636e43g ;     636e43g ; incetarea obligatiei de executare a pedepsei si reabilitarea de drept a condamnatului;

-     636e43g ;     636e43g ; efectele se produc daca in timpul termenului de incercare nu intervine vreo cauza de revocare;

-     636e43g ;     636e43g ; reabilitarea de drept duce la scoaterea din evidenta cazierului dupa trecerea unui termen de 2 ani de la implinirea termenului de incercare.

Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei

-     636e43g ;     636e43g ; revocarea este obligatorie in urmatoarele conditii:

-     636e43g ;     636e43g ; condamnatul sa savarseasca in termenul de incercare o noua infractiune;

-     636e43g ;     636e43g ; cu intentie

-     636e43g ;     636e43g ; sa fie descoperita in termenul de incercare, chiar daca faptuitorul este descoperit dupa implinirea termenului de incercare;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru aceasta infractiune sa se pronunte o condamnare definitiva, indiferent de natura si durata pedepsei, chiar si dupa implinirea termenului de incercare.

In urma revocarii se executa ambele pedepse, care nu se contopesc.

-     636e43g ;     636e43g ; revocarea este facultativa daca:

-     636e43g ;     636e43g ; noua infractiune savarsita si descoperita in termenul de incercare este din culpa; instanta poate dispune si pentru aceasta din urma suspendarea conditionata => termenele curg in paralel, iar savarsirea unei noi infractiuni cu intentie si descoperirea ei in termenul de incercare => revocarea pentru amandoua, iar pedepsele se cumuleaza, nu se contopesc, dar nu se mai aplica sporul, desi se poate crea stare de recidiva;

-     636e43g ;     636e43g ; atunci cand condamnatul, in termenul de incercare, nu isi ideplineste obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare; nu va fi revocata – daca dovedeste ca nu a putut sa isi indeplineasca obligatiile

Anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei

-     636e43g ;     636e43g ; se datoreaza unor cauze preexistente acordarii si care, daca ar fi fost cunoscute de instanta, ar fi impiedicat acordarea suspendarii; conditii:

-     636e43g ;     636e43g ; condamnatul a savarsit o infractiune mai inainte de ramanerea definitiva a hotararii de condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei

-     636e43g ;     636e43g ; pentru infractiunea savarsita s-a aplicat pedeapsa inchisorii, chiar daca pedeapsa se aplica dupa implinirea termenului de incercare;

-     636e43g ;     636e43g ; infractiunea ce atrage anularea sa fie descoperita inainte de implinirea termenului de incercare

-     636e43g ;     636e43g ; dupa anulare se aplica dispozitiile privind sanctionarea concursului de infractiuni, a starii de recidiva sau a pluralitatii intermediare;

-     636e43g ;     636e43g ; cand sunt indeplinite conditiile concursului, si pedeapsa rezultanta este de cel mult 2 ani, instanta poate dispune suspendarea conditionata, iar termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care anterior s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei in cazuri speciale

-     636e43g ;     636e43g ; chiar daca nu sunt indeplinite conditiile:

-     636e43g ;     636e43g ; in partea speciala a codului – modalitate de individualizare a pedepsei pentru infractiunea de abandon de familie (daca inculpatul, in cursul judecatii, isi indeplineste obligatiile legale de intretinere); revocarea se dispune daca in termenul de incercare condamnatul savarseste din nou aceasta infractiune;

-     636e43g ;     636e43g ; in partea generala a codului – in cazul in care condamnatul la pedeapsa inchisorii cu executarea la locul de munca nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacitatii de munca, iar o astfel de incapacitate nu si-a provocat-o el.

SUSPENDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

Conditiile de aplicare

1.     636e43g ;  conditii cu privire la pedeapsa si natura infractiunii savarsite

-     636e43g ;     636e43g ; pedeapsa aplicata – inchisoare de cel mult 4 ani; daca este pentru concurs – cel mult 3 ani;-     636e43g ;     636e43g ; infractiunile sa nu fie din acelea aratate mai sus;

-     636e43g ;     636e43g ; daca s-a produs o paguba – numai daca pana la pronuntarea hotararii paguba a fost integral reparata sau plata despagubirii este garantata de o societate de asigurare.

2.     636e43g ;  conditii cu privire la infractor

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu fi fost anterior condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, cu exceptia cazului in care condamnarea intra in vreunul din cazurile de la art. 38.

3.     636e43g ;  aprecierea instantei ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru condamnat

-     636e43g ;     636e43g ; se formeaza in special pe elemente ce privesc comportamenul condamnatului dupa comiterea faptei;

-     636e43g ;     636e43g ; nu se creeaza pentru condamnat un drept, ci o vocatie.

Termenul de incercare

-     636e43g ;     636e43g ; cuantumul pedepsei + un interval intre 2 si 5 ani => cel mai lung ar fi de 9 ani si cel mai scurt de 2 ani si 15 luni;

-     636e43g ;     636e43g ; se socoteste de la data la care hotararea a ramas definitva.

Masurile de supraveghere

-     636e43g ;     636e43g ; sunt menite sa asigure un control permanent; ele sunt cumulative si sunt:

-     636e43g ;     636e43g ; sa se prezinte, la datele fixate, la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instanta;

-     636e43g ;     636e43g ; sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta, precum si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;

-     636e43g ;     636e43g ; sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

-     636e43g ;     636e43g ; sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

Obligatiile condamnatului

-     636e43g ;     636e43g ; instanta poate stabili una sau mai multe din urmatoarele:

-     636e43g ;     636e43g ; sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de invatamant ori de calificare;

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu schimbe domiciliul sau resedinta avuta ori sa nu depaseasca limita teritoriala stabilita, decat in conditiile fixate de instanta;

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu intre in legatura cu anumite persoane;

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu conduca nici un vehicul sau anumite vehicule;

-     636e43g ;     636e43g ; sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Efectele suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

-     636e43g ;     636e43g ; ­­­efecte provizorii – suspendarea executarii pe termenul de incercare; nu sunt suspendate masurile de siguranta si obligatiile civile din hotararea de condamnare;

-     636e43g ;     636e43g ; efecte definitive – reabilitarea de drept, la implinirea termenului, daca nu a mai savarsit nici o infractiune si nu s-a pronuntat revocare.

Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

-     636e43g ;     636e43g ; se dispune obligatoriu daca in termenul de incercare condamnatul savarseste din nou o infractiune cu intentie, pentru care s-a pronuntat o hotarare definitiva, chiar si dupa expirarea termenului;

-     636e43g ;     636e43g ; infractiunea trebuie sa fie descoperita in termen;

-     636e43g ;     636e43g ; dupa revocare se dispune executarea in intregime atat a primei pedepse, cat si a celei pentru noua infractiune, care nu se contopesc;

-     636e43g ;     636e43g ; starea de recidiva postcondamnatorie va fi retinuta, chiar daca nu se aplica tratamentul penal de la recidiva;

-     636e43g ;     636e43g ; daca noua infractiune este comisa din culpa – revocarea nu mai este obligatorie, ci facultativa; de asemenea este facultativa in cazul in care condamnatul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin hotarare (se poate revoca sau se poate mari termenul de incercare cu cel mult 3 ani); totusi revocarea nu se pronunta daca acesta demonstreaza ca a fost in imposibilitate sa isi indeplineasca obligatiile.

Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

-     636e43g ;     636e43g ; se datoreaza unor cauze preexistente acordarii si care, daca ar fi fost cunoscute de instanta, ar fi impiedicat acordarea suspendarii; conditii:

-     636e43g ;     636e43g ; condamnatul a savarsit o infractiune mai inainte de ramanerea definitiva a hotararii de condamnare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru infractiunea savarsita s-a aplicat pedeapsa inchisorii, chiar daca pedeapsa se aplica dupa implinirea termenului de incercare;

-     636e43g ;     636e43g ; infractiunea ce atrage anularea sa fie descoperita inainte de implinirea termenului de incercare.

-     636e43g ;     636e43g ; dupa anulare se aplica dispozitiile privind sanctionarea concursului de infractiuni, a starii de recidiva sau a pluralitatii intermediare;

-     636e43g ;     636e43g ; cand sunt indeplinite conditiile concursului, si pedeapsa rezultanta este de cel mult 3 ani, instanta poate dispune suspendarea conditionata, iar termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care anterior s-a pronuntat suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

EXECUTAREA PEDEPSEI LA LOCUL DE MUNCA

-     636e43g ;     636e43g ; la unitatea unde lucreaza, sau la alta unitate, cu anumite restrangeri de drepturi si unele penalitati de ordin pecuniar;

Conditii

-     636e43g ;     636e43g ; pedeapsa aplicata si natura infractiunii savarsite

-     636e43g ;     636e43g ; cel mult 5 ani- pentru o singura infractiune si cel mult 3 ani – pentru concurs;

-     636e43g ;     636e43g ; nu se poate aplica pentru pedepsele aplicate pentru infractiunile fapt consumat, tentativa sau participarea la acele infractiuni (care sunt sanctionate cu mai mult de 5 ani) chiar daca pedeapsa concreta stabilita este mai mica de 5 ani.

-     636e43g ;     636e43g ; persoana condamnatului

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu fi fost anterior condamnat la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, cu exceptia cazului in care condamnarea intra in vreunul din cazurile de la art. 38;

-     636e43g ;     636e43g ; pot beneficia de aceasta masura si condamnatii minori care au implinit 16 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; tinerii condamnati in acest fel, care devin militari in termen in cursul judecatii sau dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, vor executa pedeapsa la locul de munca dupa trecerea lor in rezerva;

-     636e43g ;     636e43g ; condamnatul trebuie sa fie apt de munca; varsta de pensionare nu constituie o piedica in luarea masurii.

-     636e43g ;     636e43g ; acordul scris al unitatii in care urmeaza condamnatul sa presteze munca-     636e43g ;     636e43g ; aprecierea instantei ca sunt sufieinete temeiuri ca scopul pedepsei sa fie atins fara privare de libertate – se formeaza si pe elemente ce privesc gravitatea faptei, imprejurarile in care a fost comisa etc.

Locul de munca

-     636e43g ;     636e43g ; fie la unitatea unde lucreaza, sau la alta unitate, cu acordul acesteia.

Modul de executare a pedepsei inchisorii la locul de munca

-     636e43g ;     636e43g ; condamnatul executa pedeapsa pe baza mandatului de executare; daca avea contract de munca la acea unitate – se suspenda, iar daca avea cu alta unitate - inceteaza;

-     636e43g ;     636e43g ; condamnatul este obligat sa indeplineasca toate indatoririle ce ii revin la locul de munca; are si aceleasi drepturi, cu unele restrangeri:

-     636e43g ;     636e43g ; din totalul veniturilor, cu exceptia sporurilor pentru conditiile de munca (care ii revin in intregime), se retin 15% - 40% - se varsa la buget;

-     636e43g ;     636e43g ; durata executarii pedepsei nu constituie vechime in munca;

-     636e43g ;     636e43g ; nu poate fi promovat;

-     636e43g ;     636e43g ; nu poate ocupa functii de conducere, iar in raport cu fapta savarsita nu poate ocupa functii care implica exercitiul autoritatii de stat, functii instructiv educative sau de gestiune;

-     636e43g ;     636e43g ; nu are dreptul electoral de a fi ales;

-     636e43g ;     636e43g ; una sau mai multe din obligatiile:

-     636e43g ;     636e43g ; sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de invatamant ori de calificare;

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu schimbe domiciliul sau resedinta avuta ori sa nu depaseasca limita teritoriala stabilita, decat in conditiile fixate de instanta;

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu intre in legatura cu anumite persoane;

-     636e43g ;     636e43g ; sa nu conduca nici un vehicul sau anumite vehicule

-     636e43g ;     636e43g ; sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Revocarea executarii pedepsei la locul de munca

-     636e43g ;     636e43g ; are drept consecinta executarea pedepsei sau a restului de pedeapsa intr-un loc de detentie;

-     636e43g ;     636e43g ; este obligatorie cand:

-     636e43g ;     636e43g ; condamnatul savarseste din nou o infractiune intentionata, dupa ramanerea definitiva a hotararii, mai inainte de inceperea executarii sau in timpul executarii; pedeapsa rezultanta – intr-un loc de detinere;

-     636e43g ;     636e43g ; cand in timpul executarii, condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacitatii de munca => se va dispune suspendarea conditionata sau sub supraveghere, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile.

-     636e43g ;     636e43g ; este facultativa cand:

-     636e43g ;     636e43g ; condamnatul se sustrage de la prestarea activitatii, fie prin neprezentarea in termen de 5 zile la unitate, fie prin neindeplinirea in mod corespunzator a obligatiilor ce ii revin la locul de munca;

-     636e43g ;     636e43g ; nu respecta obligatiile stabilite prin hotararea de condamnare

-     636e43g ;     636e43g ; inainte de inceperea executarii pedepsei, sau in timpul executarii acesteia, savarseste o noua infractiune, din culpa – in acest caz se poate dispune si pentru noua infractiune executarea pedepsei la locul de munca (conform regulilor de la concurs).

Anularea executarii pedepsei la locul de munca

-     636e43g ;     636e43g ; daca cel condamnat mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii si aceasta se descopera mai inainte ca pedeapsa sa fi fost executata sau considerata executata; se pronunta anularea numai daca nu sunt indeplinite conditiile pentru a se pronunta executarea pedepsei la locul de munca si pentru noua infractiune;

-     636e43g ;     636e43g ; si in cazul in care hotararea de condamnare pentru noua infractiune se pronunta dupa ce pedeapsa a fost executata sau considerata executata; daca se pronunta – se aplica regulile de la concurs sau recidiva, iar pedeapsa rezultanta se executa intr-un loc de detinere.

Incetarea executarii pedepsei la locul de munca

-     636e43g ;     636e43g ; pentru cei care dau dovezi de indreptare, sunt staruitori in munca, disciplinati; conditii:

-     636e43g ;     636e43g ; sa fi executat 2/3 din pedeapsa

-     636e43g ;     636e43g ; in toata perioada executarii sa dea dovezi de indreptare, sa fie staruitori in munca, disciplinati;

-     636e43g ;     636e43g ; sa fie ceruta de conducerea unitatii sau de condamnat.

-     636e43g ;     636e43g ; daca se aproba – situatie asemanatoare liberarii conditionate; pedeapsa se va considera executata daca in intervalul de timp de la incetarea executarii si pana la implinirea duratei pedepsei, nu savarseste o noua infractiune;

-     636e43g ;     636e43g ; daca in timpul incetarii savarseste o noua infractiune – instanta poate revoca incetarea sau poate sa o mentina;

-     636e43g ;     636e43g ; daca dispune revocarea – noua pedeapsa se va contopi cu restul de pedeapsa neexecutata, putandu-se aplica un spor de pana la 5 ani, iar rezultanta se executa intr-un loc de detentie;

-     636e43g ;     636e43g ; revocarea incetarii este obligatorie in cazul savarsirii infractiunilor grave;

-     636e43g ;     636e43g ; daca nu revoca – infractiunea nou savarsita se sanctioneaza in regimul comun, nu in cel de sanctionare a recidivei.

CALCULUL PEDEPSELOR

-     636e43g ;     636e43g ; durata executarii pedepsei inchisorii

-     636e43g ;     636e43g ; se socoteste in ziua in care incepe sa execute si pana in ziua in care inceteaza sa o execute (sunt incluse ambele);

-     636e43g ;     636e43g ; luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei la care au inceput sa curga;

-     636e43g ;     636e43g ; intra si timpul in care a stat in spital, cu exceptia cazului in care si-a provocat in mod voit boala;

-     636e43g ;     636e43g ; daca se executa la locul de munca – nu intra perioada in care lipseste, indiferent de motivul absentarii.

-     636e43g ;     636e43g ; computarea retinerii si arestarii preventive

-     636e43g ;     636e43g ; se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit si condamnat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente;

-     636e43g ;     636e43g ; are loc si in cazul condamnarii la amenda, prin inlaturarea, in tot sau in parte, a executarii acesteia.

-     636e43g ;     636e43g ; computarea privatiunii de libertate executata in afara tarii;

-     636e43g ;     636e43g ; computarea inchisorii contraventionale

LIBERAREA CONDITIONATA

-     636e43g ;     636e43g ; punerea in libertate a condamnatului din locul de detentie, mai inainte de executarea in intregime, sub conditia ca pana la implinirea duratei pedepsei sa nu mai svarsesca infractiuniConditii

-     636e43g ;     636e43g ; executarea unei parti din pedeapsa (daca pedeapsa a fost redusa ca urmare a unei gratieri partiale, sau ca urmare a incidentei unei legi mai favorabile – in raport de acesta pedeapsa astfel redusa):

-     636e43g ;     636e43g ; minim 2/3 – in cazul in care pedeapsa nu depaseste 10 ani si minim ¾ - in cazul in care pedeapsa este mai mare de 10 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru o infractiune din culpa – minim ½ - in cazul in care pedeapsa nu depaseste 10 ani si minim 2/3 - in cazul in care pedeapsa este mai mare de 10 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; daca pedeapsa este aplicata pentru concurs de infractiuni din culpa cu infractiuni intentionate – minim ½ in cazul in care pedeapsa nu depaseste 10 ani si minim ¾ - in cazul in care pedeapsa este mai mare de 10 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru barbatul care a depasit 60 de ani, femeia care a depasit 55 de ani si condamnatul minor care ajunge la varsta de 18 ani, pentru infractiuni intentionate - minim 1/3 in cazul in care pedeapsa nu depaseste 10 ani si minim ½  - in cazul in care pedeapsa este mai mare de 10 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru barbatul care a depasit 60 de ani, femeia care a depasit 55 de ani si condamnatul minor care ajunge la varsta de 18 ani, pentru infractiuni din culpa - minim 1/4 in cazul in care pedeapsa nu depaseste 10 ani si minim 1/3  - in cazul in care pedeapsa este mai mare de 10 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; in functie de folosirea la munca a condamantului – pentru infractiunile cu intentie - minim ½ - in cazul in care pedeapsa nu depaseste 10 ani si minim 2/3 - in cazul in care pedeapsa este mai mare de 10 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru infractiunile din culpa - minim 1/3 in cazul in care pedeapsa nu depaseste 10 ani si minim ½  - in cazul in care pedeapsa este mai mare de 10 ani.

-     636e43g ;     636e43g ; staruinta in munca si disciplina condamnatului

-     636e43g ;     636e43g ; dovezi temeinice de indreptare

-     636e43g ;     636e43g ; ultimele doua conditii trebuie sa rezulte din pv al comisiei de propuneri; daca aceasta comisie considera ca nu sunt indepliniet conditiile, fixeaza un termen pentru reexaminarea situatiei, termen care nu poate fi mai mare de 1 an; dar condamnatul se poate adresa, in aceasta situatie, direct instantei, fiind insa obligat sa anexeze pv;

-     636e43g ;     636e43g ; indeplinirea conditiilor legale nu creeaza un drept ci o vocatie.

Efectele liberarii conditionate

-     636e43g ;     636e43g ; efectul imediat – punerea in libertate, fara restrictii de drepturi;

-     636e43g ;     636e43g ; este considerat in timpul executarii pana la implinirea duratei pedepsei => pedepsele accesorii se executa;

-     636e43g ;     636e43g ; daca s-au luat si masuri de siguranta a interzicerii de a se afla in anumite localitati – acestea incep sa se execute;

-     636e43g ;     636e43g ; daca pana in momentul expirarii duratei pedepsei nu a savarsit o noua infractiune – liberarea devine definitiva;

-     636e43g ;     636e43g ; daca in calculul fractiunii de pedeapsa executata a intrat si durata considerata executata pe baza muncii prestate, pedeapsa inchisorii s-a redus cu aceasta perioada;

-     636e43g ;     636e43g ; dupa implinirea duratei pedepsei: se executa pedeapsa complimentara a interzicerii unor drepturi, curge termenul de reabilitare;

-     636e43g ;     636e43g ; daca in timpul liberarii conditionate savarseste o alta infractiunie – instanta hotaraste daca revoca sau nu liberarea conditionata; se poate mentine daca pedeapsa pentru noua infractiune este amenda, ori inchisoarea gratiata conditionat, ori inchisoarea suspendata conditionat, ori inchisoarea ce urmeaza sa se execute la locul de munca; poate fi mentinuta si daca pedeapsa pentru noua infractiune este inchisoarea intr-un loc de detentie, daca judecarea noii infractiuni a avut loc dupa implinirea duratei pedepsei, ori hotararea de condamnare a ramsa definitiva cu cateva zile inainte de implinirea duratei pedepsei;

-     636e43g ;     636e43g ; revocarea nu va fi dispusa in cazul amnistierii infractiunii pentru care condamnatul era in libertate conditionata;

-     636e43g ;     636e43g ; revocarea este obligatorie daca in timpul liberarii conditionate savarseste o infractiune contra sigurantei statului, o infractiune de omor, o infractiune savarsita cu intentie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infractiune contra pacii si omenirii, ori o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave;

-     636e43g ;     636e43g ; in cazul revocarii – pedeapsa stabilita pentru noua infractiune se contopeste cu restul de pedeapsa, la care se poate adauga un spor de pana la 5 ani, fara a depasi totalul pedepselor supuse contopirii;

-     636e43g ;     636e43g ; cand se revoca – durata pedepsei considerata ca executata pe baza muncii prestate nu se ia in considerare;

-     636e43g ;     636e43g ; daca in timpul liberarii conditionate savarseste mai multe infractiuni – mai intai concursul, apoi rezultanta se contopeste cu restul ramas neexecutat; starea de recidiva trebuie retinuta in hotararea de condamnare – sunt incidente alte institutii de drept penal.

LIBERAREA CONDITIONATA IN CAZUL DETENTIUNII PE VIATA

-     636e43g ;     636e43g ; dupa executarea a 20 de ani, daca este staruitor in munca si da dovezi de indreptare;

-     636e43g ;     636e43g ; pentru barbatii trecuti de 60 de ani si femeile trecute de 55 de ani – dupa 15 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; pedeapsa se considera executata daca in termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune; daca comite din nou – liberarea se poate revoca;

-     636e43g ;     636e43g ; revocarea este obligatorie daca in timpul liberarii conditionate savarseste o infractiune contra sigurantei statului, o infractiune de omor, o infractiune savarsita cu intentie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infractiune contra pacii si omenirii, ori o infractiune prin care s-au produs consecinte deosebit de grave;

-     636e43g ;     636e43g ; cand revocarea este obligatorie – condamnatul va executa pedeapsa inchisorii pe viata;

-     636e43g ;     636e43g ; cand revocarea e facultativa – instanta poate aplica o amenda; mentinerea liberarii este posibila si atunci cand noua infractiune a fost savarsita foarte apropape de implinirea celor 10 ani, ori descoperirea si judecarea au avut loc dupa implinirea celor 10 ani;

-     636e43g ;     636e43g ; mentinerea liberarii nu inlatura executarea pedepsei pronuntata pentru noua infractiune.

EXECUTAREA PEDEPSEI INTR-O INCHISOARE MILITARA

-     636e43g ;     636e43g ; modalitate speciala de executare a pedepsei de cel mult 2 ani, aplicata militarilor in termen, ori celor care au devenit militari in termen dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare

-     636e43g ;     636e43g ; se dispune in mod obligatoriu acolo unde este posibil;

-     636e43g ;     636e43g ; in timpul executarii, condamnatul este lipsit de unele drepturi pe care le au militarii in termen (nu se considera stagiu militar => nu este vechime in munca etc).

Conditii:

-     636e43g ;     636e43g ; calitatea de militar in termen la data savarsirii faptei, la data judecarii, ori dobandirea dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare;

-     636e43g ;     636e43g ; pedeapsa sa nu depaseasca 2 ani (chiar si pentru concurs);

-     636e43g ;     636e43g ; hotararea instantei ca executarea sa se faca intr-o inchisoare militara.

Efecte:

-     636e43g ;     636e43g ; daca a executat ½ si a dat dovezi temeinice de indreptare, restul pedepsei se reduce cu 1/3 pana la tot restul;

-     636e43g ;     636e43g ; daca devine inapt – va fi liberat conditionat, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile pentru aceasta;

-     636e43g ;     636e43g ; la terminarea executarii pedepsei, indiferent daca a fost integral sau partial executata, daca a fost gratiata total sau in rest – intervine reabilitarea de drept;

-     636e43g ;     636e43g ; daca in timpul executarii savarseste din nou o infractiune – se revoca executarea si se contopeste restul de pedeapsa cu pedeapsa aplicata pentru noua infractiune; pedeapsa rezultanta urmeaza sa fie executata intr-un loc de detinere.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact