StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept penal

Mijloace de individualizare a pedepselor: liberarea conditionataMIJLOACE DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSELOR

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei

Definitie. Consta in dispozitia data de instanta prin hotararea de condamnare de a se suspenda pe o anumita perioada - denumita termen de incercare - executarea pedepsei aplicate, daca sunt indeplinite anumite conditii.Conditii de acordare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei

Conditii privitoare la pedeapsa si la natura infractiunii

- pedeapsa aplicata de instanta este inchisoarea de cel mult 3 ani sau amenda, iar in caz de concurs de infractiuni, pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 2 ani;

- sunt exceptate de la aplicarea institutiei infractiunile intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mari de 15 ani, precum si infractiunile prevazute la art.182 C.pen.(vatamarea corporala grava), art.183 (loviri sau vatamari cauzatoare de moarte), art.197 alin.1 si 2 (viol) si art.267 alin.1 si 2 (tortura);

- cand prin infractiune s-a produs o paguba, suspendarea conditionata a executarii pedepsei se poate dispune numai daca, pana la pronuntarea hotararii, paguba a fost integral reparata sau plata despagubirii a fost garantata de o societate de asigurare (art 81. alin.4 C.pen.). 222g67c

Conditii privitoare la persoana infractorului

- infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni, afara de cazul cand condamnarea intra in vreunul din cazurile prevazute in art.38 C.pen.;

- se apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia, adica cel condamnat are aptitudinea de a se indrepta chiar fara executarea pedepsei.

Termenul de incercare. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei se dispune pe o anumita durata, care, potrivit art.82 C.pen., constituie termen de incercare pentru condamnat. Durata termenului de incercare difera: in cazul inchisorii, ea este egala cu cuantumul pedepsei aplicate, la care se adauga un interval de timp de 2 ani; in cazul amenzii penale, termenul de incercare este de 1 an.

Cand cel condamnat este minor, termenul de incercare se compune din durata pedepsei inchisorii la care se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanta, iar cand pedeapsa este amenda, termenul de incercare este de 6 luni.

Termenul de incercare se socoteste de la data ramanerii definitive a hotararii, prin care s-a pronuntat suspendarea conditionata a executarii pedepsei, si se socoteste implinit (fiind de drept substantial) cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei la care a inceput sa curga.

Efectele suspendarii conditionate a executarii pedepsei

Efectele imediate. Principalul efect imediat, dar provizoriu consta in faptul ca pedepsele aplicate inculpatului

nu se executa, vizand atat pedeapsa principala, cat si pe cele accesorii si complementare. Nu sunt afectate masurile de siguranta si obligatiile civile, prevazute in hotararea de condamnare

Efectele definitive. La expirarea termenului de incercare, cel condamnat este reabilitat de drept. Pentru ca reabilitarea sa opereze este necesar: sa fi expirat termenul de incercare; condamnatul sa nu fi savarsit intre timp o alta infractiune; suspendarea sa nu fi fost revocata sau anulata.

Revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei intervine in urmatoarele cazuri:

. cel in cauza a savarsit o noua infractiune (art.83 C.pen.). Masura este obligatorie daca infractiunea ulterioara este o infractiune intentionata si a fost descoperita inainte de expirarea termenului de incercare si nu se dispune cand infractiunea a fost savarsita din culpa ori fapta a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare;

. daca pana la expirarea termenului de incercare condamnatul nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare (art.84 C.pen.); in acest caz, revocarea are caracter facultativ, dar nu poate fi dispusa daca neindeplinirea obligatiilor civile nu este consecinta relei credintei a condamnatului.

Revocarea are drept efect executarea in intregime a pedepsei ce fusese suspendata conditionat.

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Definitie. Reprezinta o masura de individualizare a pedepsei, constand in suspendarea executarii pedepsei cu obligarea celui condamnat de a se supune masurilor de supraveghere prevazute de lege.Conditii de aplicare

Conditii privitoare la pedeapsa si la natura infractiunii:

- pedeapsa aplicata de instanta este inchisoarea de cel mult 4 ani, iar in caz de concurs de infractiuni, de cel mult

3 ani;

- nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor intentionate, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani, precum si in cazul infractiunilor prevazute de art.182 (vatamare corporala grava), art.183 (loviri sau vatamari cauzatoare de moarte), art.197 alin. 1 si 2 (viol) si art.2671 alin.1 si 2 (tortura). In cazul infractiunii de furt calificat, prevazuta de art.209 alin.3 C.pen., masura poate fi dispusa daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult 2 ani;

- in cazul in care prin savarsirea infractiunii s-a produs o paguba, masura poate fi luata numai daca pana la pronuntarea hotararii paguba a fost integral reparata sau plata despagubirii este garantata de o societate de asigurare.

Conditii cu privire la infractor:

- infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de 1 an, afara de cazurile cand condamnarea, potrivit art.38 C.pen., nu atrage starea de recidiva;

- cel condamnat se poate indrepta chiar fara executarea pedepsei.

Termenul de incercare. este alcatuit din 2 intervale variabile: durata pedepsei inchisorii aplicate si un interval de timp, stabilit de instanta, intre 2 si 5 ani.

Masurile de supraveghere

Conform art.86 alin.1 C.pen., pe durata termenului de incercare, condamnatul trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: sa se prezinte la datele fixate la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instanta; sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea; sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca; sa

comunice informatii de natura a controla mijloacele lui de existenta.

Obligatiile condamnatului: sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de invatamant ori de calificare; sa nu schimbe domiciliul sau resedinta avuta ori sa nu depaseasca limita teritoriala stabilita, decat in conditiile fixate de instanta; sa nu frecventeze anumite locuri stabilite; sa nu intre in legatura cu anumite persoane; sa nu conduca nici un vehicul sau anumite vehicule; sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii.

Efectul imediat al suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere este acela ca hotararea de condamnare nu se pune in executare. Efectul definitiv consta in reabilitarea de drept a celui condamnat daca a expirat termenul de incercare, cel condamnat nu a savarsit o noua infractiune, iar masura nu a fost revocata sau anulata.

Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. Cauzele si conditiile de revocare sunt aceleasi ca si in cazul suspendarii conditionate a executarii pedepsei, cu mentiunea ca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere mai poate fi revocata si ca urmare a neindeplinirii de catre cel condamnat a masurilor de supraveghere prevazute de lege, ori a obligatiilor stabilite de instanta, caz in care revocarea are caracter facultativ, instanta putand sa

dispuna revocarea sau prelungirea termenului de incercare cu cel mult 3 ani.

Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere se dispune pentru cauze preexistente, care, daca ar fi fost cunoscute de instanta de judecata, ar fi impiedicat acordarea suspendarii: se descopera ca cel condamnat mai savarsise o infractiune, fie inainte de a i se fi aplicat masura suspendarii, fie in cursul procesului pana la ramanerea definitiva a hotararii, iar pentru acea infractiune i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea termenului de incercare. Anularea suspendarii nu are loc daca infractiunea care ar fi putut atrage anularea a fost descoperita dupa expirarea termenului de incercare. In caz de anulare, daca pedeapsa rezultata in urma contopirii nu depaseste 3 ani, instanta poate dispune din nou aceeasi masura, termenul de incercare calculandu-se de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei.Executarea pedepsei la locul de munca

Definitie. Este un mijloc de individualizare judiciara a pedepsei inchisorii, constand in executarea acesteia, in libertate, prin prestarea unei munci in cadrul unei unitati.

Conditiile de aplicare. privesc pedeapsa aplicata si natura infractiunii savarsite, persoana condamnatului si acordul scris al unitatii in care cel condamnat urmeaza sa presteze munca

Executarea pedepsei la locul de munca se realizeaza in baza mandatului de executare, condamnatul fiind obligat sa indeplineasca toate indatoririle de munca.

Revocarea executarii pedepsei la locul de munca este obligatorie: cand, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, cel in cauza savarseste o noua infractiune intentionata, inainte de inceperea executarii sau in timpul executarii acesteia, pedeapsa revocata urmand a se executa intr-un loc de detentie; cand condamnatul nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacitatii de munca.

Revocarea este facultativa: cand infractiunea ulterioara este savarsita din culpa; cand condamnatul se sustrage de la prestarea activitatii in cadrul unitatii, fie prin neprezentarea la unitate in termen de 5 zile, fie prin indeplinirea necorespunzatoare a indatoririlor ce-i revin la locul de munca;

Incetarea executarii pedepsei la locul de munca este o modalitate de individualizare administrativa a pedepsei ce intervine atunci cand pedeapsa si-a atins finalitatea preventiv educativa, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii; condamnatul a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei; pe parcursul executarii a avut o buna conduita, a fost disciplinat si staruitor in munca; instanta a fost sesizata cu o cerere de incetare a executarii pedepsei de catre

conducerea unitatii unde condamnatul executa pedeapsa.

Liberarea conditionata

Definitie. Este o institutie complementara regimului de executare a pedepsei si un mijloc de individualizare administrativa a acesteia si consta in liberarea condamnatului inainte de executarea completa a pedepsei inchisorii, ori a detentiunii pe viata, daca sunt indeplinite anumite conditii prevazute de lege.

Conditii de acordare

- sa se fi executat o parte din pedeapsa, fractiune ce trebuie obligatoriu executata in raport de cuantumul pedepsei aplicate, de forma de vinovatie cu care a fost savarsita infractiunea, dupa varsta condamnatului si dupa

folosirea acestuia la munca, art.59 reglementand conditiile specifice in raport cu fiecare din situatiile mentionate.

Indeplinirea conditiilor cerute de lege trebuie sa rezulte din procesul-verbal al comisiei de propuneri constituite in acest scop in cadrul fiecarui penitenciar. Prin procesul-verbal se poate propune fie eliberarea conditionata, fie amanarea acesteia termenul de amanare neputand fi mai mare de 1 an;

- acordarea liberarii conditionate este atributul exclusiv al instantei de judecata.

Efectele liberarii conditionate

Efectul imediat consta in punerea in libertate a condamnatului. Efectul definitiv consta in aceea ca pedeapsa se considera integral executata. Daca, in timpul eliberarii conditionate, condamnatul a comis din nou o infractiune, instanta, tinand seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea, fie revocarea liberarii conditionate.

Liberarea conditionata in cazul detentiunii pe viata. Trebuie indeplinite aceleasi conditii ca si cele prevazute pentru cei condamnati la pedeapsa inchisorii, cu exceptia fractiunii de pedeapsa care trebuie efectiv executata si care este de 20 ani.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact