StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » dreptul muncii

Jurisdictia munciiJURISDICTIA MUNCII
Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentulu 424i88e i cod.

Conform art. 282 din codul muncii, pot fi parti in conflictele de munca:

a) salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii in temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de munca;

b) angajatorii - persoane fizice si/sau persoane juridice -, agentii de munca temporara, utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata in conditiile prezentului cod;

c) sindicatele si patronatele

d) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie in temeiul legilor speciale sau al Codului de procedura civila.

Cu privire la termenul pentru introducerea actiunilor, codul muncii prevede ca cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate:

a)      in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca;

b)      in termen de 30 de zile calendaristice de la data in care s-a comunicat decizia de sanctionare disciplinara;

c)      in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat, precum si in cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator;

d)      pe toata durata existentei contractului, in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui contract individual sau colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia;e)      in termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune, in cazul neexecutarii contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia.

In toate situatiile, altele decat cele aratate mai sus, termenul este de 3 ani de la data nasterii dreptului.

Din punct de vedere material, competenta instantelor de judecata pentru rezolvarea cererilor de jurisdictire a muncii se determina prin aplicarea normelor din Codul de procedura civila. De altfel, asa cum prevede art. 291 din codul muncii, toate dispozitiile sale in materie de jurisdictie a muncii se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila. Conform art. 2 p. 1 lit. b1, tribunalul judeca in prima instanta conflictele de munca, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor instante.

Din punct de vedere teritorial, competent este tribunalul judetean in raza caruia iti are domiciliul sau sediul reclamantul in litigiul de munca.

Codul muncii stabileste si alte reguli derogatorii fata de dreptul comun in materie, respectiv dreptul procesual civil, cum ar fi:

Cauzele prevazute la art. 281 sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.

Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta.

Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 15 zile.

Procedura de citare a partilor se considera legal indeplinita daca se realizeaza cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata.

Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenta, instanta fiind in drept sa decada din beneficiul probei admise partea care intarzie in mod nejustificat administrarea acesteia.

Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept, prin urmare vor fi puse in executare si nu se pot ataca decatcu recurs.

Procedura de solutionare a conflictelor de munca este reglementeaza prin lege speciala.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre dreptul munciilupa cautareCAUTA IN SITE