StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » auditul performantei
Trimite articolul prin email Principiile auditului performantei : Auditul performantei Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Principiile auditului performanteiPrincipiile auditului performantei
Mandatul trebuie sa fie clar definit in lege


Auditul performantei identifica disfunctionalitatile

Selectia domeniilor de audit se realizeaza in conditii de independenta

Auditarea performantei se efectueaza dupa implementarea unui program

Informatiile si datele care stau la baza concluziilor si recomandarilor nu contin erori materiale

Obiectivul principal al auditului performantei este acela de a adauga valoare si credibilitate opiniei exprimate in rapoartele de audit. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar ca procesul de auditare sa se desfasoare in conditii de independenta totala si cu respectarea urmatoarelor principii :


Principii generale


F   Existenta unui mandat bine definit al auditului performantei


In conformitate cu Standardele de Audit INTOSAI, mandatul auditului performantei trebuie sa fie definit in mod expres in legislatie si in standardele de audit .

Totodata, este necesar sa se specifice prin reglementari speciale conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea auditului performantei si care se refera la:

o       accesul la informatii obtinute si din alte surse decat cele colectate de la entitatea auditata;

o       competenta de a formula/propune recomandari pe baza constatarilor rezultate din auditul efectuat.

Pentru a da posibilitatea auditorilor sa isi exprime opinia cu privire la eficienta si eficacitatea programelor si activitatilor, mandatul acordat trebuie sa acopere in mod explicit toate categoriile de entitati care administreaza fonduri publice. In vederea exprimarii unei opinii si a formularii recomandarilor privind eficienta si eficacitatea programelor, mai ales in ceea ce priveste aspectele sensibile din punct de vedere politic, este necesara existenta unei legislatii clar definite.

De mentionat ca mandatul privind auditul performantei trebuie sa beneficieze de suport politic si public.
Auditul performantei, nu pune la indoiala obiectivele politice. Acesta poate mentiona, consecintele rezultate ca urmare a aplicarii unei anumite politici. Auditul performantei poate, de asemenea, sa identifice si sa dezvaluie disfunctionalitatile ce rezulta din aplicarea unor obiective politice contradictorii si neclare.


F   Libertatea de selectie a domeniilor in cadrul mandatului de audit al performantei

In conformitate cu Standardele de Audit INTOSAI, o Institutie Suprema de Audit trebuie sa aiba posibilitatea de a alege liber domeniul ce va fi supus auditului performantei si trebuie sa inainteze Parlamentului scurte prezentari privind rapoartele de audit. In acest context este important ca Institutia Suprema de Audit sa-si mentina independenta fata de influentele politice, pentru a beneficia de o abordare impartiala a responsabilitatilor si atributiilor sale.

Totodata, standardele precizeaza ca executivul nu trebuie sa directioneze sau sa influenteze Institutia Suprema de Audit pe parcursul indeplinirii mandatului sau. Auditorul trebuie sa fie liber in a examina toate actiunile, programele, activitatile si entitatile care administreaza fonduri publice. In acest sens, este necesar ca Institutia Suprema de Audit sa acorde o mare atentie selectarii studiilor de audit, pe baza unui proces de selectie clar, logic si transparent.


F   Caracterul ex-post al auditului performantei

Auditarea performantei unui program/obiectiv se efectueaza, de regula, dupa implementarea acestuia.

Se poate afirma insa ca, in auditul performantei, auditorii trebuie sa-si focalizeze examinarile si asupra problemelor curente semnalate. Ei fac aceasta, in special, pentru a formula concluzii si recomandari care vor spori valoarea rapoartelor de audit viitoare .


F   Asigurarea rezonabila

Un audit al performantei realizat in conformitate cu standardele de audit aplicabile ofera posibilitatea furnizarii unei asigurari rezonabile, in sensul ca informatiile si datele care constituie baza formularii concluziilor si recomandarilor, nu contin erori materiale.

In general, „asigurarea rezonabila” depinde de contextul in care este efectuat auditul, de natura si disponibilitatea probelor, de respectarea principiilor privind obtinerea, colectarea si interpretarea probelor de audit, respectiv formularea concluziilor si recomandarilor.Principii specifice

In auditul performantei este necesar ca pe langa principiile generale sa fie respectate si o serie de principii specifice care ghideaza activitatea auditorilor, acestea constituind o baza temeinica, in vederea obtinerii „celor mai bune practici” in domeniu, dupa cum urmeaza:

o       responsabilitatea;

o       integritatea;

o       obiectivitatea si independenta;

o       valoarea adaugata ca urmare a implementarii recomandarilor auditului;

o       competenta;

o       rigurozitatea;

o       perseverenta;

o       comunicarea clara.

Responsabilitatea

Principala preocupare a Curtii de Conturi este responsabilitatea fata de Parlament si nu in ultima instanta responsabilitatea fata de cetatean. Curtea de Conturi trebuie sa asigure Parlamentul despre cat de economic, eficient si eficace isi utilizeaza resursele institutiile publice si sa identifice zonele sensibile care prezinta riscuri potentiale in procesul administrarii fondurilor publice.

Integritatea

Auditorii trebuie sa-si indeplineasca responsabilitatile in mod cinstit, cu probitate profesionala si fara a fi corupti.

In activitatea de colectare a probelor de audit, auditorii trebuie sa fie intotdeauna pregatiti, pentru a motiva, explica si justifica actiunile lor. Constatarile auditorilor trebuie sa fie formulate facand trimitere la criteriile stabilite si aplicate in mod regulat.

Obiectivitatea si independentaIn auditul performantei, auditorii trebuie sa fie obiectivi si sa-si mentina independenta fata de guvern, partide politice sau alte organizatii.

Auditorii nu trebuie sa fie influentati politic sau in alt mod, la selectarea temelor de studiu, la efectuarea analizelor sau la intocmirea rapoartelor.

Valoarea adaugata (imbunatatirea performantei)

Analizele efectuate in auditul performantei trebuie sa furnizeze atat Parlamentului, cat si entitatilor auditate, recomandari care sa contina solutii in vederea imbunatatirii performantei (valoarea adaugata). Auditul performantei poate, de asemenea , adauga valoare prin :

furnizarea informatiilor independente despre performanta inregistrata de catre entitatile publice si guvernamentale ;

obtinerea de probe de audit care imbunatatesc cunostintele tuturor partilor implicate despre un subiect important;

identificarea zonelor unde exista posibilitati de realizare a unor economii de resurse;

furnizarea de date si informatii privind modalitatile prin care entitatile auditate isi administreaza resursele, si isi indeplinesc obiectivele.

Competenta

Echipele care auditeaza performanta trebuie sa aiba aptitudini corespunzatoare si experienta in audit .

Conform acestui principiu membrii echipei de auditori trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

o       sa aiba experienta in efectuarea auditului performantei;

o       sa cunoasca bine problemele care sunt supuse examinarii, precum si natura procedurilor de lucru ale executivului si legislativului;

o       sa fie competenti si capabili pentru a identifica si aplica tehnici corespunzatoare in vederea colectarii, analizarii si interpretarii probelor de audit;

o       sa respecte in realizarea auditului standardele de cost, timp si calitate.

Rigurozitatea

Auditorii trebuie sa abordeze examinarile in profunzime si sa evalueze critic informatiile cu care isi sustin constatarile si concluziile auditului. De precizata ca, probele de audit trebuie sa fie suficiente, relevante si de incredere.

Perseverenta

Auditorii trebuie sa fie, de asemenea, cooperanti, politicosi, dar hotarati in activitatile pe care le intreprind. Auditorul trebuie sa nu se lase influentat de catre auditat.

Comunicarea clara

Rapoartele trebuie sa fie obiective, echilibrate (in continut si in ton), exacte (demne de incredere) clare si convingatoare.


Pregatirea profesionala, calitati profesionale si calificari speciale

Cerinte privind pregatirea profesionala a auditorilor


Auditorii care efectueaza auditul performantei trebuie sa posede o pregatire profesionala corespunzatoare activitatii de investigare/evaluare. In auditul performantei sunt importante si calitatile personale ale auditorilor (abilitate analitica, creativitate, receptivitate, comportament social corect, integritate, discernamant, rezistenta, usurinta in exprimare, atat in scris, cat si verbal, etc.). Persoana care efectueaza un audit al performantei trebuie sa beneficieze de scolarizare si pregatire profesionala, in domeniile: gestiunii economice, managementului si al stiintelor economice si sociale.


Auditul performantei este o activitate bazata pe informatii si valori profesionale importante. Posibilitatea auditorilor de a-si dezvolta abilitatile si de a imbunatati rezultatele la standardele de calitate dorite creeaza oportunitati de ridicare permanenta a calitatii auditului.


Auditorii performantei trebuie sa-si exercite de cele mai multe ori rationamentul profesional respectand politicile si standardele stabilite de catre conducerea Curtii de Conturi. Auditorii trebuie sa adopte o atitudine de scepticism profesional. De fapt ei trebuie sa accepte posibilitatea existentei unor informatii eronate material.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre auditul performantei
CAUTA IN SITE
Termeni de cautare