StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a lua DECIZIA CORECTA
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » bancile in economie » Banca de emisiune

Banca nationala a romaniei-cadrul de functionareSistemul bancar al economiei de piata reprezinta totalitatea bancilor care functioneaza in economie intr-o anumita perioada3. Acestea functioneaza intr-un cadru reglementat printr-o legislatie specifica acestui sistem special de actitate, legislatie diferentiata pe cele doua subsisteme bancare: subsistemul Bancii Nationale a Romaniei si subsistemul societatilor bancare - banci comerciale. in acest sens, pentru reglementarea actitatii Bancii Nationale a Romaniei este in goare Legea nr.312/2004: Lege prind Statutul Bancii Nationale a Romaniei iar cel de-al doilea subsistem al sistemului bancar, subsistemul bancilor comerciale, este reglementat prin Ordonanta de urgenta nr. 99/6.12.2006 prind institutiile de credit si adecvarea capitalului (ce abroga Legea bancara nr. 58/1998 cu modificarile de rigoare din Legea 485/2003).
Structura sistemului bancar romanesc consideram ca este cea prezentata in ura nr 1.
Subsistemul Subsistemul bancilor comerciale


Bancii Nationale a C.E.C +^^Sy
Romaniei Banci speciale \ \


Banci universale V
Banci cooperatiste

Institutii parabancare:


o Case de compensatii
o Societati de asigurare si reasigurare


o Fonduri speciale (de garantare, investitii etc.)
In cadrul Ordonantei de urgenta nr. 99/6.12.2006 prind institutiile de credit si adecvarea capitalului se considera ca institutiile de credit pot sa se regaseasca in una din urmatoarele forme de organizare si functionare, in functie de obiectul specific de actitate:


a) banci;
b) organizatii cooperatiste de credit;


c) banci de economisire si creditare in domeniul locativ;
d) banci de credit ipotecar;
e) institutii emitente de moneda electronica.Incadrarea in schema grafica anterioara:
aTŠ Bancile, din acceptiunea legiuitorului se regasesc in ceea ce am denumit: banci universale;
aTŠaTŠaTŠ Organizatiile cooperatiste de credit sunt ceea ce am denumit banci cooperatiste;
aTŠ Bancile de economisire si creditare in domeniul locativ, bancile de credit ipotecar precum si institutiile emitente de moneda electronica se regasesc in categoria bancilor universale;
aTŠ Se poate observa incadrarea tuturor celor cinci variante de functionare a unei institutii de credit in schema grafica anterioara, mai putin C.E.C. in acceptiunea noastra, datorita ponderii pe care o au aceste componente ale sistemelor bancare nationale din alte tari in segmentul bancar pe international si national, datorita specificului actitatii (actitatea de retail), chiar daca in Romania pe national are momentan o scadere in cota de piata, consideram ca este cazul de a fi mentionata distinct.
Daca in vechea Lege bancara era rezervat termenul de banca" sectorului bancar, actualmente (O.U.G. 99/2006) se regasesc rezervate sectorului bancar in mod expres urmatoarele denumiri:


aTŠ banca;
aTŠ organizatie cooperatista de credit;


aTŠ cooperativa de credit;
aTŠ casa centrala a cooperativelor de credit;


aTŠ banca cooperatista;
aTŠ banca centrala cooperatista


aTŠ banca ipotecara/banca de credit ipotecar;
aTŠ banca de economisire si creditare in domeniul locativ;
aTŠaTŠaTŠ institutie emitenta de moneda electronica, inclusiv derivate provenind din aceste denumiri.
In cadrul subsistemului societatilor bancare se regaseste, incepand din 2005, Casa de Economii si Consemnatiuni, reorganizata in forma unei societati bancare4. Pe international, in cadrul general de actiune si functionare a sistemelor bancare, aceste case de economii se intalnesc in mod frecvent. Prin intermediul lor, populatiei, persoanelor fizice in general le sunt oferite sercii cu caracter bancar. Titulatura sub care se intalnesc aceste case de economii in alte sisteme bancare este aceeasi: Sparkasse in Germania, Sang House in Anglia, Caisse d'Epargne in Franta, Sangs and Loan Associations, Thrifts in SUA etc. Aceste institutii sunt inglobate si ele in structura globala a sistemului bancar datorita structurii ofertei de sercii oferite clientelei. Pe international, subsistemul Caselor de Economii este subordonat sau integrat subsistemului bancilor comerciale universale.
Pe international se regasesc si bancile constituite pe infrastructura postei. Ele se caracterizeaza prin forme de organizare specifice caselor de economii (Germania, Franta, Luxemburg, Austria). La noi problema a fost rezolvata intr-o maniera mult mai simpla: Banc Post.
Daca ar fi sa urmarim frecventa de aparitie a societatilor bancare in sistemele bancare europene, acestea ar fi, in ordine: o case de economii; o banci comerciale; o societati de credit; o societati de credit speciale; o banci specializate: investitii, ipotecare etc.
Criteriul de structurare a componentelor sistemelor bancare nationale nu este unitar. Se pot regasi in acest sens:
» banci asociate, respectiv banci neasociate (Irlanda);


» banci private sau nu (Spania);
» banci regionale, locale sau cu arie de actiune nationala (Germania);In desfasurarea actitatii proprii, Banca Nationala a Romaniei colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale, fiind autorizata sa emita reglementari proprii care prin continutul lor n sa asigure punerea in practica a reglementarilor legale cu caracter general. Aceste reglementari suplimentare sunt reprezentate de:


o regulamente;
o norme;


o circulare;
o ordine, care au caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice sau juridice, bancare sau nonbancare ce intra sub incidenta acestora.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact