StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » economie politica » Sistemele de nevoi si activitatea economica

Economia nationala - sistemul de baza al activitatilor si relatiilor economice

Nevoile si interesele oamenilor sunt satisfacute cu ajutorul bunurilor economice, care includ produsele, serviciile si informatiile. Aceste bunuri sunt obtinute prin diferite activitati economice. Deci, activitatile economice sunt procese prin care oamenii isi asigura bunurile necesare pentru a se realiza ca fiinte bio-psiho-sociale.In cursul intregii istorii a omenirii, activitatile economice se disting prin cate trasaturi principale. in primul rand, ele sunt activitati realizate de oameni in mod constient, prin care sunt utilizate resursele economice disponibile in vederea atingerii unui anumit scop. Deci. oamenii se implica in diferite activitati economice in functie de interesele economice pe care le au. in al doilea rand, activitatil


e economice au caracter creator, deoarece prin desfasurarea lor se obtin noi produse, servicii si informatii, in concordanta cu evolutia nevoilor oamenilor. in al treilea rand, activitatile economice se caracterizeaza prin continuitate. Nevoile oamenilor se reproduc cu o anumita periodicitate: nevoile de hrana se reproduc la interle scurte de timp ; nevoile de imbracaminte si incaltaminte se reproduc la interle medii de timp ; nevoile de bunuri de folosinta indelungata se reproduc la interle mari de timp. Ca urmare, activitatile economice au o ritmicitate concordanta cu satisfacerea in timp a nevoilor oamenilor.In cursul istoriei, s-a manifestat o tendinta de amplificare a activitatilor economice, generata de cresterea populatiei si a nevoilor sale. Totodata, s-a conturat o tendinta tot mai accentuata de diversificare a activitatilor economice, determinata de evolutia nevoilor si intereselor oamenilor, de posibilitatile oferite de progresul stiintifico-tehnic, de dezvoltarea schimbului de bunuri in cadrul fiecarei tari si intre diferite tari. Ca urmare, in epoca contemporana, structura activitatilor economice din fiecare tara a devenit foarte complexa, in prezent, in fiecare tara, se pot distinge cate structuri principale ale activitatilor economice.In primul rand, economia nationala a fiecarei tari este structurata pe urmatoarele procese fundamentale: 1) procesul de productie, prin care se creeaza bunurile necesare pentru satisfacerea nevoilor oamenilor; 2) procesul de repartitie, prin care se sileste destinatia bunurilor obtinute, intr-o anumita concordanta cu nevoile sociale ; 3) procesul de schimb, prin care se asigura miscarea bunurilor de la producatori la consumatori; 4) procesul de consum, prin care se asigura satisfacerea nevoilor oamenilor cu ajutorul bunurilor obtinute in urma repartitiei si schimbului; 5) procesul de cercetare stiintifica, prin care se asigura premise pentru perfectionarea productiei, repartitiei, schimbului si consumului, astfel incat aceste procese sa fie realizate cu o eficienta sporita; 6) procesul de conducere sau managerial, prin care se realizeaza organizarea, dirijarea si controlul activitatilor economice. Cele 6 procese economice fundamentale se deruleaza intr-o stransa interdependenta. Pe de o parte, procesul de productie are rolul determinant in evolutia vietii economice a fiecarei tari, ceea ce justifica definirea acestei vieti ca fiind o reproductie. Pe de alta parte, celelalte procese economice exercita o influenta deosebit de acti - poziti sau negati - asupra productiei. De aceea. in fiecare tara, se impune a fi realizata o corelare adecta intre cele 6 procese economice fundamentale.In al doilea rand, economia nationala a fiecarei tari este structurata pe trei mari sectoare : 1) sectorul primar, care include agricultura si silvicultura; 2) sectorul secundar, care cuprinde industria si constructiile ; 3) sectorul tertiar, incluzand serviciile economice, sociale, culturale, religioase si administrative. Pe baza infaptuirii progresului stiintifico--tehnic si a cresterii productivitatii muncii. in ansamblul economiei fiecarei tari, se reduce ponderea sectorului primar si chiar a celui secundar, in favoarea sectorului tertiar. Ca urmare, in economiile tarilor dezvoltate, sectorul tertiar a devenit deja precumpanitor, in timp ce in economiile tarilor in curs de dezvoltare, continua sa fie preponderente sectoarele primar si secundar.In al treilea rand, sub nivelul organizarii activitatilor din economia fiecarei tari, se disting trei niveluri: 1) microeconomia, care include activitatile desfasurate de intreprinderi sau agenti economici; 2) mezoeconomia, care cuprinde activitatile economice realizate in cadrul ramurilor si a unitatilor teritoriale; 3) macroeconomia, care include ansamblul activitatilor economice din tara respecti, structurate atat pe ramuri, cat si pe unitati teritoriale. Cele trei niveluri ale organizarii activitatilor economice formeaza o structura piramidala: microeconomia este baza mezoeconomiei, iar aceasta - baza macroeconomiei. Desfasurarea eficienta a activitatilor economice impune realizarea unor legaturi operative intre cele trei niveluri organizatorice, prin folosi
rea unui mecanism economic adect. Totodata, este necesara integrarea favorabila a fiecarei economii nationale in mondoeconomie, prin participarea adecta la relatiile economice internationale.
Activitatile economice sunt organizate, desfasurate si finalizate prin silirea si realizarea unei multitudini de relatii economice intre oameni. Deci, relatiile economice sunt relatiile dintre oameni cu privire la activitatile economice in care sunt implicati. in cadrul relatiilor cu mediul ambiant, prin care omul se realizeaza ca fiinta bio-psiho-sociala, relatiile economice ocupa o pozitie centrala, and un rol determinant, ca urmare a faptului ca activitatile economice sunt determinante pentru evolutia intregii vieti sociale. Celelalte categorii de relatii in care este implicat omul - relatiile familiale, politice, culturale, religioase - exercita, la randul lor, o influenta puternica asupra relatiilor economice.In epoca aceasta, contemporana, relatiile economice se caracterizeaza printr-o complexitate deosebit de accentuata, determinata de amplificarea si complexarea activitatilor economice din cadrul fiecarei tari, precum si de integrarea crescanda a economiilor nationale in cadrul economiei mondiale. Relatiile economice pot fi definite si analizate dupa cate criterii principale.
Dupa obiectul activitatilor economice, se disting : 1) relatii de productie ; 2) relatii de repartitie ; 3) relatii de schimb ; 4) relatii de consum; 5) relatii de cercetare stiintifica; 6) relatii de conducere sau manageriale.
Dupa subiectul activitatilor economice, se contureaza: 1) relatii intre agenti economici particulari; 2) relatii intre agenti economici publici; 3) relatii la care participa atat agenti economici particulari, cat si agenti economici publici.
Dupa structura sectoriala a activitatilor economice, se realizeaza: 1) relatii inter-sectoriale ; 2) relatii interramuri; 3) relatii intraramuri.
Dupa sfera geografica a activitatilor economice, se disting: 1) relatii economice interne, realizate intre agenti economici din aceeasi tara; 2) relatii economice externe sau internationale, realizate intre agenti economici din tari diferite.
La fel ca si in cazul activitatilor economice, categoriile de relatii economice, determinate dupa diferite criterii, sunt interdependente. Ca urmare, sistemul de activitati economice din fiecare tara functioneaza cu ajutorul unui sistem de relatii economice. Acest sistem este structurat pe baza sistemului de proprietate existent in tara respecti.
Ca urmare, relatiile de proprietate (relatiile dintre subiectii proprietatii cu privire la obiectul proprietatii) isi pun puternic amprenta asupra tuturor categoriilor de relatii economice. Din aspectele analizate rezulta ca economia nationala a fiecarei tari este un sistem deosebit de complex de activitati si relatii economice. In epoca de fata, economia mondiala include, pe langa economiile nationale, si alte sisteme de activitati si relatii economice : organizatii economice internationale (cum sunt FMI si Banca Mondiala); societati multinationale sau transnationale (mai ales de origine americana); organizatii de integrare economica regionala (dintre care cea mai dezvoltata este Uniunea Europeana). insa, economiile nationale reprezinta sistemele de baza de organizare si desfasurare a activitatilor si relatiilor economice, iar celelalte sunt sisteme secundare, derite din existenta, evolutia si functionarea economiilor nationale1. Majoritatea statelor (133 din 191 existente in 1994) au aparut dupa al doilea razboi mondial, in urma prabusirii imperiilor coloniale. Ca urmare, paralel cu afirmarea vechilor economii nationale, in noile state, se desfasoara un amplu proces de formare si consolidare a noilor economii nationale. De aceea, este firesc ca studiul activitatilor si relatiilor economice sa fie axat, cu precadere, pe economia nationala a fiecarei tari, ceea ce se urmari si in aceasta lucrare, acordandu-se principala atentie economiei romanesti.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact