StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » economie politica » Economia de piata si legitatile ei
Trimite articolul prin email Trimite articolul la prietenii tai din lista ta de yahoo messenger Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Continutul mecanismului economiei moderne de piata si necesitatea realizarii acestuia in romaniaTranzitia Romaniei la economia moderna de piata se impune prin cateva considerente importante. Mecanismele economiei moderne de piata si-au verificat viabilitatea in conditiile economiilor tarilor dezvoltate, Romania trebuind, in scurt timp, sa treaca de la sistemul supercentralizat al economiei ificate la sistemul economic concurential capabil de performante ridicate. Aceasta este si o conditie necesara pentru integrarea tarii noastre in structurile economice europene, conditie cu atat mai necesara in cadrul tendintelor de liberalizare a comertului si manifestarii unei concurente aspre pe piata mondiala. Realizarea economiei moderne de piata favorizeaza si accesul nostru la valorile economice europene si mondiale, la tehnicile si tehnologiile avansate. Deschiderea economiei romanesti spre performantele economice occidentale duce la cresterea increderii investitorilor straini in institutiile statului de drept, in legislatia care sta la baza dezvoltarii si afirmarii economiei moderne de piata.
Privita din perspectiva functionalitatii sale, ca organism viu, dinamic, economia de piata sugereaza si presupune existenta unui mecanism propriu avand o structura interna adecvata, legitati specifice care ii guverneaza continutul si desfasurarea proceselor caracteristice, principii si norme dupa care se realizeaza automiscarea si autoreglarea sa.
Mecanismul de functionare a economiei exprima gradul de dezvoltare a fortelor de productie si a diviziunii sociale a muncii in tara, evolutia relatiilor de productie, a suprastructurii si a structurii sociale, contextul international in care se desfasoara viata economica, gradul de pregatire, cultura si experienta economica, masura cunoasterii si utilizarii legilor economice obiective. Mecanismul de functionare a economiei moderne de piata trebuie sa asigure o eficienta ridicata in utilizarea resurselor umane, naturale, financiare, tehnice, stiintifice in vederea satisfacerii la o cota ridicata a cererilor de consum ale societatii. Mecanismul economiei moderne de piata isi defineste continutul prin componentele sale astfel:
a) structurile de organizare pluralista a productiei sociale, respectiv intreaga retea de unitati, institutii si organizatii economice private, publice si mixte; aceasta constituind scheletul organizatoric in care se deruleaza viata economica;
b) principiile, formele si modalitatile de conducere a activitatii economice, respectiv latura functionala a structurilor organizatorice, formele si modalitatile de realizare a conducerii, atributiile si competentele pe niveluri ierahice, sistemul informational cu componentele sale, sistemul de adoptare a deciziilor ;
c) sistemul si mecanismele prin care se realizeaza relatiile de schimb si cooperare intre diferite verigi ale economiei (firme, ramuri, subramuri) atat in ce priveste asigurarea conditiilor necesare activitatii de productie, cat si in ceea ce priveste valorificarea productiei, realizarea acesteia;
d) sistemul si mecanismul de reglare a activitatii economice, respectiv caile si modalitatile de desfasurare a procesului de reglare a reproductiei sociale;
e) sistemul de remunerare a muncii, constand in ansamblul de metode si instrumente de masurare si fundamentare a salariului si formelor de salarizare;
f) sistemul criteriilor de eficienta in diferitele sfere si la diferitele niveluri ale economiei nationale, precum si al parghiilor economico-financiare, care se utilizeaza in conducerea, dirijarea si reglarea activitatii economice.
Aceste elemente, componente ale mecanismului de functionare a economiei moderne de piata, se structureaza si autonomizeaza ca subsisteme ale mecanismului economic general necesar functionarii economiei nationale.
Trecerea economiei romanesti la mecanismul economiei moderne de piata, ca proces complex si de durata, este nu numai necesara, dar si posibila. Unele din conditiile necesare s-au realizat, altele se vor realiza pe masura inaintarii tranzitiei. Dintre premisele trecerii la mecanismul economiei moderne de piata remarcam:
a) promovarea pluralismului formelor de proprietate si impletirea armonioasa a acestor forme


de proprietate pentru asigurarea conditiilor sistemului concurential, a afirmarii liberei initiative a fiecarui agent economic;
b) descentralizarea conducerii economice, incat toate unitatile economice, devenite autonome, sa-si bazeze activitatea pe relatii directe cu ceilalti agenti economici, folosind din plin avantajele raporturilor contractuale si ale parghiilor economico-financiare;
c) asezarea tuturor unitatilor economice cu capital majoritar de stat pe principiul renilitatii si eficientei, urmand ca cele nerenile sa fie nivelul unor cerinte reale, urmand ca personalul disponibilizat sa fie reconvertit profesional spre activitati si domenii cerute de piata;
d) crearea unor facilitati din partea statului pentru dezvoltarea si extinderea intreprinderilor mici si mijlocii, pe fondul proprietatii private, care sa diversifice numarul agentilor economici si sa-i protejeze in fata noilor unitati economice cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome;
e) relaxarea treptata a supravegherii centralizate apreturilor si tarifelor in functie de cerintele legii cererii si ofertei, ale legii valorii, pe masura inlaturarii penuriei de resurse si produse;
f) eliminarea caracterului monopolist al producatorului fata de consumatorul individual sau agentului economic consumator;

g) crearea si consolidarea treptata a pietei financiare si a institutiilor corespunzatoare pentru sustinerea unei activitati investitionale suple si eficiente, cu eforturi minime din partea statului. Astfel, pe langa continuarea alocarii de la buget a unor investitii noi, cu caracter strategic si importanta din punct de vedere social, o pondere mare trebuie sa revina finantarii din veniturile proprii ale unitatilor economice, precum si finantarii investitiilor pe baza de credite cu dobanda subventionata. De asemenea, se impune crearea si functionarea pietei titlurilor de valoare, in scopul atragerii si plasarii eficiente a disponibilitatilor banesti ale agentilor economici si ale populatiei;
h) realizarea unei puternice infuzii de capital strain prin investitii directe in toate domeniile de activitate economica, mai ales acolo unde sunt necesare tehnologii de inalta tehnicitate;I) extinderea cooperarii directe in productie a intreprinderilor romanesti cu intreprinderi si firme straine care sa puna in valoare capacitatile existente prin modernizarea si retehnologizarea lor.
Dar, pentru ca aceste aspecte ale mecanismului de functionare a economiei moderne sa actioneze trebuie respectate o serie de principii fundamentale cum ar fi: autonomia reala a agentilor economici indiferent de formele de proprietate carora le apartin, marimea si forma de organizare; libera initiativa si concurenta; autoreglarea mecanismului economiei de piata prin raportul cerere-oferta; libe-ralizarea preturilor si tarifelor; interventia indirecta, prin mijloace si parghii economicd-financiare a statului in mecanismul economiei moderne de piata fara a stingheri functionarea celorlalte principii si mecanisme. Respectarea acestor principii are darul de a asigura cadrul obiectiv al functionarii legilor economiei de piata si de a stimula functionarea si perfectionarea cadrului legislati-institutional creat in acest scop.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact