StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Dovedeste-ti eficienta, sau invata de la altii
economie ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » economie politica » Piata serviciilor. sistem de tarife

Categoriile de tarife si formarea lor in economiile moderne de piataa) Tarifele - o categorie a preturilor
Tarifele se constituie ca preturi ale serciilor prestate de diferite unitati specializate. Din punct de vedere economic nu se poate face distinctie intre preturi si tarife, cele din urma apar insa ca o expresie a categoriei de preturi in domeniul serciilor.
Productia si consumul serciilor au loc concomitent, atat in timp, cat si in spatiu.
Tarifele au in general caracterul serciilor pentru care sunt percepute, ele au continutul unor preturi cu ridicata pentru serciile executate firmelor si caracterul unor preturi cu amanuntul pentru serciile prestate populatiei.
Pentru serciile executate de firme se practica tarifele la silirea nivelului carora se aplica aceleasi principii si procedee de fundamentare ca si in cazul preturilor, dar pot aparea s


i multe particularitati determinate de specificul actitatilor, cum ar fi:
- structura tarifelor este mai simpla decat cea a preturilor in nivelul lor nefiind cuprinse cheltuielile de desfacere si nici adaosurile comerciale;
- oscilatia mare a necesitatilor pentru unele sercii in timpul anului in functie de anotimp si alte criterii;
- dispersarea teritoriala accentuata a unor sercii si executarea lor de unitati in general de mici dimensiuni;
- efectuarea unor prestatii nu numai la sediul firmei, ci si la domiciliul utilizatorilor;
- procentul ridicat al lucrarilor manuale in totalul tarifelor ca urmare a gradului scazut de mecanizare.
Rezulta ca tarifele contin in structura lor procente reduse de cheltuieli materiale si in general ponderi mari ale salariilor.


b) Repere in silirea tarifelor
Tarifele pentru serciile executate de firmele specializate se silesc pe baza urmatoarelor elemente:
- costurile antrenate de efectuarea lucrarilor, exclusiv valoarea pieselor si subansam-blelor aduse de clienti;
- profitul unitatii prestatoare de sercii;


- taxa pe valoarea adaugata.
Silirea tarifelor se afla sub incidenta acelorasi factori ca si preturile, si anume :


- raportul cerere-oferta;
- concurenta dintre firme ;


- cheltuielile pentru efectuarea serciului respectiv.
Diferentierea intre tarifele pentru aceleasi sercii, sercii similare sau complementare, au ca justificare urmatoarele elemente:
- corelarea tarifelor cu cele ale serciilor asemanatoare si complementare;
- reflectarea in tarif a nivelului de executie, confort, complexitate a lucrarilor pentru prestatiile serciilor de lux, urgente sau executate la domiciliul clientilor;
- corelarea tarifelor serciilor noi cu cele ale serciilor existente;
- incidenta impozitelor indirecte asupra nivelului tarifelor.


c) Liberalizarea tarifelor in economia romaneasca
Principalele categorii de tarife utilizate in prezent: avand in vedere diversificarea serciilor prestate, acestora le corespunde o varietate de tarife, silite si practicate de statele lumii. in functie de specificul actitatilor efectuate, de consumul de forta de munca si de natura serciilor prestate distingem':
- tarifele pentru sercii personale traditionale ce cuprind tarifele pentru simplificarea muncii in gospodarie, de igiena corporala, comenzi pentru tricotaje, confectii, incaltaminte etc. La aceste sercii tarifele sunt diferentiate in functie de nivelul executiei, frecventa prestatiilor, conditiile de executie solicitate de beneficiar, modelul solicitat, tipodimen-siunile respective, ponderea principala revenind salariilor;
- tarifele pentru serciile cu caracter de masa se practica pentru actitatea de gospodarie comunala si locativa, in actitatile hoteliere, in transporturi si telecomunicatii. Acestea se caracterizeaza printr-o munca repetitiva, de mare productitate si care foloseste o dotare tehnica corespunzatoare. in ramura transporturilor, distanta si greutatea expeditiei reprezinta elemente determinante in calcularea tarifelor.
Transporturile feroare se caracterizeaza prin raportul invers proportional dintre costuri si distanta, ceea ce-l recomanda pentru distantele lungi.
Transporturile auto sunt indicate in cazul distantelor mici si mijlocii cand se obtin costuri optime.
Pentru transporturile ce necesita conditii speciale si cu mijloace adecvate se practica tarife ce sunt diferite in functie de mijlocul de transport folosit, parcursul efectuat si timpul de stationare.
Tarifele pentru transporturile navale interne se diferentiaza dupa operatiunile ce se impun a se efectua, cum ar fi cele de transbordare si manipulare, de transport flual in trafic intern, de pilotaj, cheiaj, manevra si altele.
La fiecare categorie de operatii, tarifele se diferentiaza in functie de grupele de marfuri, distanta si de termenul de incarcare-descarcare.
Se poate aprecia totusi, ca la aceasta data tarifele serciilor din tara noastra nu sunt complet liberalizate si in acest sens aducem urmatoarele argumente:
- nu s-a realizat inca descentralizarea efectiva a organismelor ce au competente in silirea tarifelor;
- nu se acorda atentia


cuvenita agentului economic, cel mai interesat si aflat in cunostinta de cauza la silirea unor tarife, la un anumit nivel;
- neluarea in considerare a raportului dintre cerere si oferta la silirea unor tarife ;
- slaba preocupare de a include in tarife si influenta inflatiei care are contributii ce nu pot fi neglijate.
Tarifele pentru sercii cu caracter de masa, posta si telecomunicatii, actitati hoteliere in marea lor majoritate se incadreaza in regimul general de silire si aplicare a tarifelor, nivelul lor avand ca principal reper costurile prestatiei.
Tarifele pentru serciile de furnizare a energiei electrice si termice au o serie de particularitati. Tarifele pentru energia electrica utilizata in alte scopuri decat iluminari si utilizari casnice au caracterul unor preturi cu ridicata. Aceste tarife au o diferentiere mai sensibila in functie de natura consumului, de ramura in care se consuma, perioada de si cand se consuma. in unele cazuri este folosit un singur tarif pentru o singura unitate de masura, exemplu lei/kwh. in alte cazuri, mai ales pentru firmele mari consumatoare de energie electrica, se folosesc tarife binome, adica doua tarife cu unitati de masura diferite si constau intr-un tarif pe puterea instalatiei (lei/kwh) si un tarif pentru energia electrica consumata (lei/kwh).
Acest tip de tarif are ca scop stimularea consumatorilor de energie sa foloseasca la parametrii proiectati utilajele cu un consum de energie electrica tot mai redus. Ambele tipuri de tarife sunt diferentiate, primele pe niveluri de tensiune (joasa, medie, inalta), cel de-al doilea pe ore de consum in cadrul zilei.
Tarifele pentru energie termica au unele particularitati, si anume: in costurile energiei predomina combustibilii folositi, cheltuielile de distribuire a energiei termice si energiei electrice consumata cu pomparea si repomparea apei calde. Unitatea supusa tarifarii este gigacaloria.
Pentru serciile de turism si alimentatie publica se silesc tarifele in mod asemanator cu cel al preturilor, avandu-se in vedere particularitatile urmatoare:
- dupa natura serciului prestat sau al lucrarii executate, tarifele pentru cazare in diferite unitati (hoteluri, le, cabane), tarife pentru inchirieri de utilaje, vesela, tacamuri, tarife pentru transporturi, tarife pentru alte sercii (comisioane, serre in camera);
- dupa destinatia serciului, tarifele pot fi: pentru populatie si tarife pentru sercii prestate firmelor sau institutiilor.
Pentru acelasi serciu sau lucrare se pot sili tarife diferite in functie de confort, categoria de hotel sau pe clase ale trenurilor, tipul autovehiculului si alte elemente particulare.
Pentru prestarile de sercii efectuate in agricultura tarifele sunt asemanatoare cu cele industriale. Aici se includ tarifele pentru lucrarile efectuate de firmele specializate in executarea lucrarilor agricole si cele ce executa sercii de imbunatatiri funciare.
La dimensionarea tarifelor pentru lucrarile agricole se tine cont de: nivelul costului prestatiilor executate; nivelul cheltuielilor materiale; productia producatorilor agricoli.
Tarifele mai pot fi influentate si de alti factori cum ar fi: adancimea brazdelor; clasificarea solurilor ; modul de efectuare a prestatiilor.
Pentru serciile de cercetare, proiectare, management, programare, informatica, pregatirea cadrelor, care au o contributie determinanta in sporirea productiei si eficientei economice, tarifele au in vedere consumul de munca intelectuala, respectiv salariile si uzura echipamentelor folosite. Serciile, indiferent de destinatia lor, trebuie ca prin tarife sa asigure agentilor economici executanti posibilitatea de a efectua la timp toate actitatile solicitate si sa asigure un castig care sa-i stimuleze si implice in perfectionarea actiunilor intreprinse.Insa tarifele trebuie sa fie cat mai riguros fundamentate, sa nu includa rate exagerate ale profitului sau pierderi prea mari ale unor actitati, urmarindu-se in permanenta pastrarea unor corelatii, dintre care cea mai semnificativa este aceea dintre pretul produsului si tariful pentru serciul executat.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact