StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a lua DECIZIA CORECTA
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » economie » stiinte economice » Monism si pluralism stiintific
Trimite articolul prin email Modelul leontief al sintezei si cooperarii interdisciplinare : Monism si pluralism stiintific Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Modelul leontief al sintezei si cooperarii interdisciplinareFata de asemenea stari de lucruri si, totodata, fata atit de nevoile stiintifice de dezvoltare a teoriei, cit si de cele practice de intemeiere corecta a deciziilor, se cere clarificarea ideilor si actiunilor pe linia realizarii sintezei. in legatura cu aceasta, W. Leontief, care isi dezvolta argumentele pe terenul implicatiilor pragmatice, atragea atentia asupra mai multor aspecte. Noi ne vom referi doar la cinci dintre ele, care ni se par mai relevante in raport cu subiectul abordat.
1. in legatura cu dezvoltarea istorica, adeseori se observa ca se invoca drept argument prezenta unui anumit tip de necesitate" - fie economica, fie psihologica, fie fizica sau antropologica. Caracterul pluralist al oricarei explicatii se releva nu in aplicarea simultana a tipurilor esentiale disparate, ale consideratiilor, ci mai degraba in promptitudinea cu care se face schimbarea de la un tip de explicatii la altul, deci de mobilitatea cu care se trece de la explicarea economica la cea psihosociala sau antropologica, dupa cum cere necesitatea reala. Justificarea unui atare eclectism metodologic consta in natura limitata a oricarui tip de interpretare sau de cauzalitate. Nici argumentul economic, nici cel antropologic si nici cel geografic, in starea actuala de dezvoltare a disciplinelor respective, nu pot asigura afirmarea necesitatilor in mod unic definite15.
2. Alegerea celei mai potrite combinari explicative ale disciplinelor depinde nu numai de natura evenimentelor care trebuie explicate; alegerea este determinata de starea de dezvoltare a fiecarei stiinte implicate in parte16. Dezvoltarea unei anumite discipline contribuie la transformarea ei intr-o importanta si eficienta schema explicativa, uneori ingustind posibilitatile altor discipline mai putin dezvoltate, daca nu exista o cooperare intre acestea.
3. in realizarea sintezei, o importanta deosebita o are cooperarea intre discipline. in general, anumite parti corespondente ale unor fapte, procese sau fenomene sint abordate de diferite discipline, fiecare din acestea and obiective si logici interne proprii, insa siruri diferite de posibilitati. Desi logicile interne ale disciplinelor respective sint incomensurabile, sirurile diferite de posibilitati derivate sint abile deoarece toate sint descrise in termenii dezvoltarilor alternative ale aceluiasi proces specific (particular). Considerind ca setul tuturor posibilitatilor de dezvoltare, admisibile din punctul de vedere al fiecarei discipline, este continut intr-o anumita suprafata, fiecare disciplina se inscrie in granite proprii pe harta mare a lumii poppe-riene a ideilor. Cooperarea intre discipline implica o combinare a unor limite de gindire fie proprii fiecarei discipline, fie mixte sau comune prind anumite elemente metodologice, concepte, informatii etc.
Pe aceasta harta cooperarea intre discipline este consemnata prin suprafete suprapuse. Cu cit aceste suprafete sint mai mari, iar cele libere mai restrinse, cu atit cooperarea interdisciplinara este mai extinsa .
Dezvoltarea stiintei presupune, pe de o parte, adincirea cunoasterii in cadrul actualelor discipline, precum si formarea unor noi discipline si autonomizarea lor, iar pe de alta parte, o extindere a cooperarii interdisciplinare care fertilizeaza cunoasterea stiintifica si contribuie la o mai buna sau completa cunoastere a realului, la inlaturarea falsului in cunoasterea stiintifica si la o mai buna fondare a deciziei.
4. Realizarea cooperarii nu presupune neaparat realizarea unor lucrari comune de catre experti. Ei pot lucra separat in cadrul disciplinelor proprii, fiind necesara insa existenta unor experti din afara, care sa colecteze rapoartele stiintifice, sa le suprapuna unele altora din punct de vedere conceptual, folosind unele metode, notiuni si concepte comune. Acesta constituie stadiul actual al stiintei economice in raport cu alte discipline cu care ne in contact. Asemenea conlucrare este departe de a fi suficient de eficienta pentru dezvoltarea cunoasterii stiintifice. De aceea, eforturile sporite din partea tuturor slujitorilor diferitelor discipline ar fi bine venite pentru depasirea frontierelor propriilor discipline, pentru cunoasterea reciproca si o conlucrare prin imbogatirea problematicii, a informatiei si a conceptelor si metodelor de investigatie stiintifica.
5. Ideea unitatii stiintei prin fuzionarea (merger) diferitelor parti din economie cu alte discipline, desi se realizeaza pe portiuni foarte restrinse, totusi aceasta constituie, dupa aprecierea lui W. Leontief, o problema de itor. Aceasta s-ar putea realiza numai in conditiile cind toate disciplinele indiduale ar ajunge la stadiul ultimei perfectiuni, deoarece prin asemenea fuziuni, unele cu altele, ele si-ar pierde identitatile separate. W. Leontief mentiona, in legatura cu aceasta, ca in stadiul unor relatii de fuziune s-a ajuns, in prezent, indeosebi in psihologie si in anumite parti sau aspecte ale antropologiei, ca urmare a abordarii acestor domenii prin prisma metodologiei oferite de structuralism.

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact