StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Lumea poate si a ta
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » finante » finantele intreprinderilor » Continutul finantelor private

Politica financiara

in al doilea rand, finantele fac obiectul unei politici a conducatorilor intreprinderii, care este expresia unui comportament, a unei alegeri, a unei decizii tactice sau strategice, ce vizeaza atingerea, in cea mai buna masura, a obiectivului de maximizare a lorii. La nivelul intreprinderii se pot identifica 3 mari categorii de politici considerate, la inceput, independente:


1 - politica de investitii (interne si/sau externe);
2 - politica de finantare (surse proprii si/sau imprumutate);
3 - politica de dividende (distribuire si/sau reinvestire de dividende), in politica de investitii, alternativele de decizie pot fi:
- specializarea, respectiv adancirea profilului de activitate in produse noi, in tehnologii noi. Pentru aceasta, se vor propune investitii interne in achizitionarea de echipamente noi, in perfectionarea personalului etc. Acestui gen de investitii i se asociaza riscul unei prea mari specializari dar si renilitatea cuceririi temeinice a segmentului respectiv al pietei.
- diversificarea, respectiv cumpararea de participatii la capitalul social al altor societati. Se vor propune, deci, proiecte de investitii externe in achizitionarea de titluri financiare. Diminuarea riscului, prin diversificare, are loc pe fondul unei renilitati mai moderate, ca medie a renilitatii diferitelor activitati interne si externe ale intreprinderii.
Alegerea uneia sau alteia din alternative sau a unei combinatii intre ele se fundamenteaza pe contributia lor la cresterea lorii intreprinderii. Din motive metodologice aceasta fundamentare se face, mai intai, separat de politica de finantare, pentru ca, in cele din urma, decizia sa integreze ambele contexte de eluare a proiectelor de investitii.
O prima ipoteza a teoriei finantelor a fost acea a separarii nete a politicii de investitii de politica de finantare (pentru orice proiect de investitii piata financiara ofera suficiente oportunitati de procurare a capitalurilor necesare). Pe baza acestui prim postulat financiar s-a construit celebrul criteriu de selectare a proiectelor de investitii: cel al maximizarii lorii actuale nete (VAN). Se retine proiectul de investitii care are VAN cea mai mare (independent de modul de finantare), intrucat determina maximizarea lorii intreprinderii.In politica de finantare, alternativele de decizie pot fi:
- surse interne, rezultate din autofinantare (amortizari + profit) si din dezinvestiri (cesiuni) de active fixe si circulante;
- surse externe, respectiv atragerea de capitaluri din afara intreprinderii (economisirea publica, capitalurile bancare etc). La randul lor, sursele externe pot fi proprii (atragerea de capitaluri noi de la actionari sau de la asociati) si imprumutate (de la banca sau de la imprumutatorii publici = cumparatorii de obligatiuni ale intreprinderii).
Criteriul de selectare a uneia sau alteia sau a unei combinatii dintre ele este costul mediu ponderat al capitalului intreprinderii. Mai precis, este vorba de costul marginal al capitalurilor suplimentare, necesare pentru finantarea proiectelor de investitii. Din acest punct de vedere, autofinantarea este csi-gratuita. Costuri mai reduse se pot obtine la creditele bancare si la imprumutul obligatar, daca rata de indatorare este rezonabila.
Preocuparile recente, de integrare a conditiei de flexibilitate in politica financiara, au condus la formularea unui alt criteriu de selectie a proiectelor de investitii, loarea actuala neta ajustata (VANA), care ia in calcul si oportunitatile de capital oferite de piata financiara, fn principiu, VANA = VAN clasica + VAN a finantarii.
fn aceste conditii, alternativele de decizie se multiplica. Spre exemplu, o VAN clasica negati poate fi compensata de o VAN de finantare poziti. Acesta poate fi cazul unei investitii pentru sectorul public (constructia unei autostrazi, a unei parcari etc), care se poate bucura de o serie de facilitati fiscale, de subventii publice etc.
Aceeasi integrare, in rationamentul financiar a conditiei de flexibilitate, are in vedere introducerea in calculul VANA a principiului reversibilitatii (al revenirii) asupra deciziei initiale de investitii, a posibilitatii de optiune (renuntare, modificare sau mentinere a proiectului initial), a comportamentului psiho-sociologic al "actorilor" intreprinderii etc. Mbdelarea acestor noi riabile in politica financiara face apel la teoriile recente: a optiunilor, a agentului, a semnalelor.
Politica de dividend priveste decizia (adunarii generale a actionarilor = AGA) de a distribui dividendele ce au rezultat la incheierea exercitiului financiar si/sau de a le reinvesti in dezvoltarea intreprinderii. Distribuirea de dividende completeaza imaginea unei firme renile si remuneratorii pentru capitalurile sale proprii, fn cele din urma, distribuirea constanta de dividende conduce la cresterea increderii publicului fata de intreprindere, la cresterea lorii de piata a firmei. Reinvestirea din profitul net conduce la cresterea autonomiei financiare, la cresterea capacitatii de autofinantare, la imbunatatirea structurii financiare a capitalurilor intreprinderii, fn aceste conditii, intreprinderea avea un potential financiar superior de sustinere a propriei dezvoltari (autofinantare dar si capacitate de apelare la noi credite). Toate acestea constituie factori de crestere a lorii intreprinderii.
Alternati reinvestirii integrale sau partiale a profitului net in finantarea proiectelor de investitii ale intreprinderii, face parte din politica de finantare. De aceea, spunem adesea ca politica de dividend face parte din politica de finantare.
Eluarea intreprinderii devine posibila dupa analiza financiara a performantelor acesteia si dupa surprinderea elementelor de strategie a investitiilor si a finantarii lor. in baza elementelor furnizate de analiza si politica financiara se poate face o eluare a patrimoniului de active si de pasive ale intreprinderii, o eluare a fluxurilor viitoare de venituri, ce se estimeaza ca vor fi degajate de intreprindere sau o eluare mixta a capacitatii, prezente si viitoare, de remunerare a investitorilor de capital in respecti intreprindere.
Oricare ar fi metoda de eluare se cerceteaza loarea intrinseca de piata a intreprinderii, in ansamblul ei (loarea globala) si/sau a capitalurilor proprii investite in aceasta (loarea neta a patrimoniului actionarilor). Faptul ca, utilizand diferite metode se pot obtine lori diferite ale aceleasi intreprinderi, se datoreaza integrarii diferentiate a informatiilor in calculul lorii (asimetrie de informatii), precum si diferitelor intentii urmarite de investitori pentru maximizarea lorii capitalurilor lor (arbitraj al diferitelor oportunitati de investire in economie). Valoarea mixta are antajul partajarii antajelor (dar si al dezantajelor) de supra(sub)-renilitate oferite de intreprindere, in raport cu media pe sectorul industrial sau pe economie.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre continutul finantelor private

Functiile sl organizarea finantelor in economia de piata
Continutul finantelor private
Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Modelul de evaluare a activelor financiare (capm) si modelul de arbitraj (apt)
Teoria optiunilor: fundamentele unei optiuni
Teoria optiunilor: utilizarea si evaluarea optiunilor
Decizia de investitii in mediu cert
Intreprinderea, ca un portofoliu de investitii
Selectionarea proiectelor de investitii probabiliste cu ajutorul capm
Decizia de finantare
Politica de dividend
Influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii
Evaluarea patrimoniala si financiara a intreprinderii
Evaluarea mixta a intreprinderii
Analiza rezultatelor intreprinderii
Tabloul de finantare
Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului intreprinderii
Necesitatile de finantare a activitatii intreprinderii
Bugetele intreprinderii
Bugetul vanzarilor
Bugetul productiei
Bugetele liniare si neliniare ale exploatarii
Previziunea trezoreriei
Determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare (nfce)
Finantarea ciclului de exploatare
Costul creditelor de trezorerie si costul creditelor de scont
Teoria pietelor financiare
Politica de investitii
Politica de finantare si de dividend
Evaluarea intreprinderilor
Analiza financiara
Gestiunea financiara pe termen scurt
Gestiunea financiara pe termen lung
Planificarea financiara
Necesitatea, continutul economic sl functiile finantelor romaniei
Finantele sl activitatea financiara a intreprinderii
Sistemul financiar-bancar
Investitiile intreprinderii, finantarea sl amortizarea lor
Gestiunea activelor s! pasivelor circulante
Bugetul de venituri sl cheltuieli al intreprinderii
Veniturile, cheltuielile si profitul agentilor economici din industrie
Mecanismul financiar al romaniei
Politica financiara a firmei
Capitalurile intreprinderii
Veniturile bugetare ale romaniei din impozitele directe
Imprumuturile de stat
Bugetul de stat
Cheltuieli bugetare ale romaniei
Asigurarile sociale de stat
Asigurarile de bunuri, persoane sl raspundere civila
Atragerea economiilor banesti ale populatiei la casa de economii sl consemnatiuni
Datoria publica externa


lupa cautareCAUTA IN SITE